O registru hemikalijaYüklə 0,98 Mb.
səhifə3/14
tarix28.04.2017
ölçüsü0,98 Mb.
#15929
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

2511

Prirodni barijum sulfat (bariti); prirodni barijum karbonat (viterit) kalcinisani ili nekalcinisani, osim barijum oksida iz tarifnog broja 2816:

2511 10 00 00

- Prirodni barijum sulfat (bariti)

2511 20 00 00

- Prirodni barijum karbonat (viterit)

2522

Kreč negašen, gašeni kreč i hidraulični kreč, osim kalcijum oksida i hidroksida iz tarifnog broja 2825:

2522 10 00 00

- Kreč negašen

2522 20 00 00

- Kreč gašen

2522 30 00 00

- Hidraulični kreč

2523

Portland cement, aluminatni cement, cement od zgure, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi, obojeni ili neobojeni, u obliku klinkera ili ne:

2523 10 00 00

- Cement u obliku klinkera
- Portland cement:

2523 21 00 00

- - beli cement, veštački obojen ili neobojen

2523 29 00 00

- - ostali

2523 30 00 00

- Aluminatni cement

2523 90 00 00

- Ostali hidraulični cementi

2524

Azbest:

2524 10 00 00

- Plavi azbest (krocidolit)

2524 90 00 00

- Ostalo

2525

Liskun, uključujući cepke; otpaci od liskuna:

2525 20 00 00

- Liskun u prahu

2526

Steatit prirodni, netesan ili grubo tesan, nesečen ili samo isečen testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog (uključujući kvadratni) oblika; talk:

2526 20 00 00

- Drobljen ili mleven

2528 00 00 00

Borati prirodni i njihovi koncentrati (kalcinisani ili nekalcinisani), osim borata izdvojenih iz prirodne slane vode; prirodna borna kiselina koja sadrži ne preko 85% H3BO3 računato na suv proizvod

2529

Feldspat; leucit; nefelin i nefelin sijenit i fluorit:

2529 10 00 00

- Feldspat
- Fluorit:

2529 21 00 00

- - Sa sadržajem po masi ne preko 97% kalcijum fluorida

2529 22 00 00

- - Sa sadržajem po masi preko 97% kalcijum fluorida

2529 30 00 00

- Leucit; nefelin i nefelin sijenit

2706 00 00 00

Katran dobijen destilacijom kamenog, mrkog uglja (lignit), treseta i ostali mineralni katrani, dehidratisani ili nedehidratisani ili delimično destilisani ili ne, uključujući rekonstituisane katrane

2707

Ulja i ostali proizvodi destilacije katrana kamenog uglja na visokoj temperaturi; slični proizvodi kod kojih masa aromatičnih sastojaka prelazi masu nearomatičnih sastojaka:

2707 10

- Benzol (benzen):

2707 10 10 00

- - za upotrebu kao pogonsko gorivo ili za grejanje

2707 10 90 00

- - za ostale svrhe

2707 20

- Toluol (toluen):

2707 20 10 00

- - za upotrebu kao pogonsko gorivo ili za grejanje

2707 20 90 00

- - za ostale svrhe

2707 30

- Ksilol (ksileni):

2707 30 10 00

- - za upotrebu kao pogonsko gorivo ili za grejanje

2707 30 90 00

- - za ostale svrhe

2707 40 00 00

- Naftalin

2707 50

- Ostale mešavine aromatičnih ugljovodonika, kod kojih 65% ili više, po zapremini (uključujući gubitke), destiliše na 250°C (ASTM D 86 metoda):

2707 50 10 00

- - za upotrebu kao pogonsko gorivo ili za grejanje

2707 50 90 00

- - za ostale svrhe
- Ostalo:

2707 91 00 00

- - kreozotna ulja

2707 99

- - ostalo:
- - - sirova ulja:

2707 99 11 00

- - - - sirova laka ulja, kod kojih 90% ili više, po zapremini, destiliše na temperaturama ne preko 200°C

2707 99 19 00

- - - - ostalo

2707 99 20 00

- - - sumporisane frakcije; antracen

2707 99 50 00

- - - bazni proizvodi

2707 99 80 00

- - - fenoli
- - - ostalo:

2707 99 91 00

- - - - za dobijanje proizvoda iz tarifnog broja 2803

2707 99 99 00

- - - - ostalo

2708

Smola i koks od smole, dobijeni od katrana kamenog uglja ili od drugih mineralnih katrana:

2708 10 00 00

- Smola

2710

Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, osim sirovih; proizvodi, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala, tako da su ova ulja osnovni sastojci tih proizvoda; otpadna ulja:
- Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala (osim sirovih) i proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala, tako da su ova ulja osnovni sastojci tih proizvoda, osim onih koji sadrže biodizel i osim otpadnih ulja:

2710 12

- - laka ulja i proizvodi:

2710 12 11 00

- - - za preradu u specifičnim procesima

2710 12 15 00

- - - za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tarifnom podbroju 2710 12 11
- - - za ostale svrhe:
- - - - specijalni benzini:

2710 12 21 00

- - - - - vajt špirit

2710 12 25 00

- - - - - ostalo
- - - - ostalo:
- - - - - motorni benzin:

2710 12 31 00

- - - - - - avio benzin
- - - - - - ostali, sa sadržajem olova:
- - - - - - - ne preko 0,013 g po litru:

2710 12 41 00

- - - - - - - - oktanskog broja (RON), manje od 95

2710 12 45 00

- - - - - - - - oktanskog broja (RON) 95 ili više, ali manje od 98

2710 12 49 00

- - - - - - - - oktanskog broja (RON) 98 ili više
- - - - - - - preko 0,013 g po litru:

2710 12 51 00

- - - - - - - - oktanskog broja (RON), manje od 98

2710 12 59 00

- - - - - - - - oktanskog broja (RON) 98 ili više

2710 12 70 00

- - - - - gorivo za mlazne motore, benzinskog tipa

2710 12 90 00

- - - - - ostala laka ulja

2710 19

- - ostala:
- - - srednja ulja:

2710 19 11 00

- - - - za preradu u specifičnim procesima

2710 19 15 00

- - - - za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tarifnom podbroju 2710 19 11
- - - - za ostale svrhe:
- - - - - kerozin (petrolej):

2710 19 21 00

- - - - - - gorivo za mlazne motore

2710 19 25 00

- - - - - - ostalo

2710 19 29 00

- - - - - ostalo
- - - teška ulja:
- - - - gasna ulja:

2710 19 31 00

- - - - - za preradu u specifičnim procesima

2710 19 35 00

- - - - - za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tarifnom podbroju 2710 19 31
- - - - - za ostale svrhe:

2710 19 43 00

- - - - - - sa sadržajem sumpora ne preko 0,001% po masi

2710 19 46 00

- - - - - - sa sadržajem sumpora preko 0,001% po masi, ali ne preko 0,002% po masi

2710 19 47 00

- - - - - - sa sadržajem sumpora preko 0,002% po masi, ali ne preko 0,1% po masi

2710 19 48 00

- - - - - - sa sadržajem sumpora preko 0,1% po masi
- - - - ulja za loženje:

2710 19 51 00

- - - - - za preradu u specifičnim procesima

2710 19 55 00

- - - - - za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tarifnom podbroju 2710 19 51
- - - - - za ostale svrhe:

2710 19 62 00

- - - - - - sa sadržajem sumpora ne preko 0,1% po masi

2710 19 64 00

- - - - - - sa sadržajem sumpora preko 0,1% po masi, ali ne preko 1% po masi

2710 19 68 00

- - - - - - sa sadržajem sumpora preko 1% po masi
- - - - ulja za podmazivanja; ostala ulja:

2710 19 71 00

- - - - - za preradu u specifičnim procesima

2710 19 75 00

- - - - - za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tarifnom podbroju 2710 19 71
- - - - - za ostale svrhe:

2710 19 81 00

- - - - - - motorna ulja, kompresorska ulja za podmazivanje, turbinska ulja za podmazivanje

2710 19 83 00

- - - - - - tečnosti za hidraulične namene

2710 19 85 00

- - - - - - bela ulja, tečni parafin

2710 19 87 00

- - - - - - ulja za menjače i reduktore

2710 19 91 00

- - - - - - sredstva za obradu metala, ulja za skidanje kalupa i antikorozivna ulja

2710 19 93 00

- - - - - - elektroizolaciona ulja

2710 19 99 00

- - - - - - ostala ulja za podmazivanje i ostala ulja

2710 20

- Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, (osim sirovih) i proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, tako da su ova ulja osnovni sastojci tih proizvoda, koji sadrže biodizel i osim otpadnih ulja:
- - gasna ulja:

2710 20 11 00

- - - sa sadržajem sumpora ne preko 0,001% po masi

2710 20 15 00

- - - sa sadržajem sumpora preko 0,001% po masi, ali ne preko 0,002% po masi

2710 20 17 00

- - - sa sadržajem sumpora preko 0,002% po masi, ali ne preko 0,1% po masi

2710 20 19 00

- - - sa sadržajem sumpora preko 0,1% po masi
- - ulja za loženje:

2710 20 31 00

- - - sa sadržajem sumpora ne preko 0,1% po masi

2710 20 35 00

- - - sa sadržajem sumpora preko 0,1% po masi, ali ne preko 1% po masi

2710 20 39 00

- - - sa sadržajem sumpora preko 1% po masi

2710 20 90

- - ostala ulja:
- - - laka ulja:

2710 20 90 11

- - - - motorni benzin, osim avio benzina, sa sadržajem olova ne preko 0,013 g po litru

2710 20 90 19

- - - - ostala laka ulja
- - - ulja za podmazivanje; ostala ulja:

2710 20 90 91

- - - - bela ulja, tečni parafin; ulja za menjače i reduktore; elektroizolaciona ulja

2710 20 90 99

- - - - ostala

2711

Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici:
- Tečni:

2711 11 00 00

- - prirodni gas

2711 12

- - propan
- - - propan čistoće ne manje od 99%:

2711 12 11 00

- - - - za pogonsko gorivo ili za grejanje

2711 12 19 00

- - - - za ostale svrhe
- - - ostalo:

2711 12 91 00

- - - - za preradu u specifičnim procesima

2711 12 93 00

- - - - za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tarifnom podbroju 2711 12 91
- - - - za ostale svrhe:

2711 12 94 00

- - - - - čistoće preko 90%, ali manje od 99%

2711 12 97 00

- - - - - ostalo

2711 13

- - butan:

2711 13 10 00

- - - za preradu u specifičnim procesima

2711 13 30 00

- - - za podvrgavanje hemijskoj preradi u procesima, osim onih navedenih u tarifnom podbroju 2711 13 10
- - - za ostale svrhe:

2711 13 91 00

- - - - čistoće preko 90%, ali manje od 95%

2711 13 97 00

- - - - ostalo

2711 14 00 00

- - etilen, propilen, butilen i butadien

2711 19 00 00

- - ostalo
- U gasovitom stanju:

2711 21 00 00

- - prirodni gas

2711 29 00 00

- - ostalo

2712

Vazelin; parafin, mikrokristalni vosak od nafte, presovani parafini, ozokerit, vosak od mrkog uglja (lignit), vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobijeni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni:

2712 10

- Vazelin:

2712 10 10 00

- - sirov

2712 10 90 00

- - ostali

2712 20

- Parafin, koji sadrži, po masi, manje od 0,75% ulja:

2712 20 10 00

- - sintetički parafin, molekulske mase od 460, ali ne preko 1560

2712 20 90 00

- - ostalo

2712 90

- Ostalo:
- - ozokerit, vosak od mrkog uglja (lignit) ili vosak od treseta (prirodni proizvodi):

2712 90 11 00

- - - sirovi

2712 90 19 00

- - - ostalo
- - ostalo:
- - - sirovi:

Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin