Oran ifade ederYüklə 133,8 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix05.05.2017
ölçüsü133,8 Kb.
#16652

İşitme Kayıpları 

Desibel (dB) 

• Logaritmik bir değerdiroran ifade eder 

• Lineer değildir, yani 5 dB ile 7 dB arasındaki fark, 25 dB ile 27 dB 

arasındaki farka eşit değildir 

• İzafi bir ölçümdür, yani 0 dB, ses olmadığı anlamına gelmez 

• Değişik referans seviyelerine göre ölçülür:  

– İntensite (IL) 

– Ses basıncı (SPL) 

– İşitme (HL)  

– Hissetme (SL)  dB IL 

• Watt/m


• dB IL = 10 x log (I

ö

/I

r• I


ö

: Ölçülen intensite 

• I

r

: Referans intensite • I

r

= 10-12 

W/m


2

 

• 0 dB, ölçülen intensitenin referansa eşit olduğunu gösterir.  • 10 x log (I

ö

/Ir

) = 10 x log 1 = 10 x 0 = 0 dB IL dB SPL 

• Referans ses basıncıdır 

• dyn/cm

2

, mikrobar, mikropaskal (μPa) • İntensite, basıncın karesi ile orantılı 

olduğundan, I

ö 

yerine P


ö

2

, Ir

 yerine P

r

2

 yazılabilir.  

• dB SPL = 10 x log (P

ö

2

/ Pr

2

) = 2 x 10 x log (P

ö

/ Pr

) = 20 log (P

ö

/ P


r

• Pr

 = 20 μPa dB HL 

• HL, odyometrelerde kullanılan referans 

sistemidir.  

• 0 dB HL, normal bir kulağın karşılaştığı 

100 seferden 50’sinde duyduğu ses 

intensitesini ifade eder. 

• dB HL ölçütü, kulak tüm frekanslara eşit 

düzeyde duyarlı olmadığı için 

geliştirilmiştir.  

Frekans (Hz) 

dB SPL 

dB HL 

125 


47,5 

250 26,5 

500 13,5 

1000 7,5 

1500 7,5 

2000 11,0 

3000 9,5 

4000 10,5 

6000 13,5 

8000 13,0 dB 

• dB ile ilgili konuşurken mutlaka yanında referansın 

ne olduğu belirtilmelidir.  

 

  

 

 Ses 

dB SPL 

Fısıltı 


30 

Konuşma 


50 

Trafik 


75 

Metro 


90 

Korna 


120 

Tüfek 


140 

Jet Uçak 

140 

Roket platformu 180 

140 dB SPL AĞRIYA YOL AÇABİLİR!  

90 dB SPL’den fazla sese uzun süre maruz 

kalınması işitmeye zarar verebilir! Normal işitme 

• Ses dalgaları, 2 ayrı yolla işitme duyusuna yol açabilir:  

i. Hava yolu ile iletim 

ii. Kemik yolu ile iletim Normal işitme – Hava yolu ile iletim 

• Ses dalgaları dış kulak yolu 

boyunca iletilir 

• Ses dalgaları timpanik 

membrana temas ettiğinde 

timpanik membranın hareket 

etmesine yol açar 


Normal işitme – Hava yolu ile iletim 

• Timpanik membran, orta kulak kemikçiklerine 

bağlıdır  

• Timpanik membran titreştiğinde bu hareket 

kemikçiklere iletilir 

• Lateralden mediale kemikçiklerin adları 

malleus, inkus ve stapes’tir  

• Stapes’in hareketi sıvı ile dolu olan iç kulakta 

basınç dalgaları oluşmasını sağlar 


Normal işitme – Kemik yolu ile iletim 

• Ses dalgaları, kafatası kemiklerinde bir 

titreşime yol açtığına oluşur  

• Titreşimler kohleayı çevreleyen sıvıları 

titreştirir ve işitme ortaya çıkar 

 


Dış Kulak 

• Kepçe/aurikula/pinna ve dış kulak 

yolundan oluşur  

• Aurikula 

– Ses dalgalarını toplar 

– Seslerin lokalizasyonunu sağlar 

– Yüksek frekanslı seslerin 

iletilmesinde daha önemlidir Dış Kulak 

• Dış kulak yolu: 2,5 cm 

uzunlukta, hacim: 2 cm

• Dış kulak yolunun lateral 1/3’ü kıkırdaktan oluşmuştur, 

saç folikülleri, seruminöz ve 

sebase bezler içerir 


Dış Kulak 

• Dış kulak yolunun medial 

2/3’ü kemikten oluşmuştur, 

deri ekleri içermez 

• Medial sınırını kulak zarı 

(timpanik membran) 

oluşturur. 

• Dış kulak yolu rezonans 

frekansı 3-4 kHz’dir.   


Orta Kulak 

• Hava ile doludur 

• Y x G x D = 15 x 2-4 x 6 mm 

• Hacim: 1- 2 cm

3

 

• Timpanik membran (TM) – malleus – inkus – stapes – oval 

pencere 


Orta Kulak 

İçindekiler: 

• Kemikçikler 

• Stapedius kası 

• Tensor tympani kası 

• Chorda tympani siniri: Dilin ön 2/3 tad duyusu ve submandibuler-

sublingual tükürük bezlerinin parasempatik uyarısından sorumludur. 

 


Orta Kulak 

• Lateral sınırı: Timpanik membran 

• Medial sınırı: İç kulak lateral duvarı (labirent 

kapsülü) 

• Antrum aracılığı ile mastoid hava hücrelerine, 

• Östaki tüpü aracılığı ile nazofarinkse açılır. 

• Fasiyal sinir bazen üzerinde kemik dahi 

bulunmayan bir kanal ile orta kulak 

komşuluğundan geçer. Bu durum orta kulak 

hastalıklarından etkilenmesine neden olabilir.  

 


Orta kulak kasları 

• Şiddetli sesler (> ~80 dB) stapedius kasını kasarak, stapes hareketini 

sınırlar. Buna akustik refleks adı verilir. 

• Bu durum hem koruyucu, hem de kazanç kontrol edici bir yöntem 

(kohleaya giren verileri daha sabit tutarak, sistemin dinamik aralığını 

genişletir) olarak görev alır. 

• Çiğneme ve vokalizasyon sırasında da kasılarak birey tarafından 

oluşturulan gürültüyü azaltır. Orta Kulak 

• TM ve kemikçikler en etkin olarak 

500 – 3000 Hz aralığındaki seslerin 

iletilmesini sağlarlar. Konuşmanın 

anlaşılabilmesi için kulak yapıları bu 

frekans aralığına en hassastır *

Dış 

ve orta kulağın doğal rezonansı ve etkinliği

].   


• Orta kulak, akustik enerjinin 

havadan sıvıya taşınmasını sağlar.  Orta Kulak 

• Timpanik membran alanının etkisi

– Toplam TM alanı 85-90 mmolmakla birlikte, zarın alt 

2/3’lük kısmı (55 mm

2

) etkin olarak titreşir.   – Stapes tabanı yaklaşık 3,2 mm

‘dir. – TM titreşen alanı ile stapes tabanı oranlandığında yaklaşık 

17 kat ses enerjisinde artış sağlanır. Orta Kulak 

TM 


OW 

“The Acoustic Reflex,” Richard W. Harris, Ph.D., Brigham Young University  Orta Kulak 

1,3 X 

Kemikçik zincirin kaldıraç etkisi

TM titreşimi ile kemikçik zincir malleus anterior prosesinden inkus kısa prosesine 

uzanan bir aks boyunca ses enerjisini iletir. 

Malleusun manubriumu, inkus uzun 

kolundan 1,3 kat daha uzundur. Bu nedenle 

stapes tabanına uygulanan kuvvet (basınç) 

1,3 kat daha fazladır.  Orta Kulak 

• Kemikçik zincirin kaldıraç etkisi

– Alan etkisi ile kazanılan 17 katlık kazanç da düşünüldüğünde 17 x 1,3 = 22 katlık bir toplam 

etkiden söz edilebilir. Bu durum yaklaşık 25 dB’lik 

bir kazanç elde edilmesini sağlar. 

17 X 1,3 = 22 


                                    İç Kulak 

– Ses sinyali oval pencereye 

ulaştığında, KOHLEA mekanik 

enerjiyi hidrolik enerjiye 

çevirir, ardından SAÇLI 

HÜCRELERDE bu enerji 

elektrik enerjisine çevrilir. 

– Kohlea içerisindeki sıvılar 

sıkıştırılabilir değildir. 

– Bu nedenle, oval pencerenin 

hareketi ile, kohlea 

içerisindeki basınç hemen 

diğer noktalara taşınır.  


İç Kulak 

– Kohleaya ulaşan basınç dalgası iç saçlı hücrelerde depolarizasyona ve afferent 

elektrik sinir uyarısı oluşmasına yol açar. 

– Perde ve şiddet algısı, dış kulaktan beyin korteksinde yer alan işitsel merkezlere 

kadar değişik seviyelerde oluşan karmaşık bir süreçtir. Kohleada baziler membran 

üzerinde her bir frekans için daha hassas olan bir alan mevcuttur (tonotopik organizasyon): Bazal uçta yüksek frekanslara, apikal uçta ise alçak frekanslara 

duyarlı alan mevcuttur. İç Kulak 

– Kohlear sıvıdaki dalgalanma, sesin 

frekansı ile baziler membranın 

sertliği ve kütlesi arasındaki 

ilişkinin bir sonucu olarak, o 

frekansa spesifik alanda 

maksimuma ulaşır (Bekesy’in 

hareket eden dalga teorisi)  

– Dış saçlı hücreler, gelen sinyale en 

iyi uyum sağlayacak şekilde kısalır 

ve uzarlar İşitme – Santral yollar 

 

E. COLI • E:

 Eighth nerve 

• C:

 Cochlear nucleus • O:

 Sup olivary complex 

• L:

 Lateral lemniscus • I:

 Inferior colliculus İşitme kayıpları 

• İletim tipi 

• Sensorinöral tip 

• Mikst tip İletim tipi işitme kaybı (İTİK) 

• Auriküla  

• Dış kulak yolu 

• Orta kulak  İTİK - Auriküla 

• Auriküla aplazisi 

• Auriküla hipoplazisi 

• Aurikülada şekil bozuklukları İTİK – Dış Kulak Yolu 

Serumen  

(en sık etiyoloji) 

Otitis eksterna 

Yabancı cisim 

Konjenital atrezi 

Keratozis obturans 

Tümörler 

…  


İTİK- Dış kulak yolu 

•  Serumen 

(Buşon) 


İTİK > Serumen 

• Dış kulak yolu kartilajinöz 

kısmında üretilir 

• Sebase ve modifiye apokrin ter 

bezlerinin salgılarının bir 

karışımıdır 

• Ana bileşenleri: squalene, 

lanosterol & cholesterol 

• İki ayrı genetik tip: Islak 

(dominant) & kuru (resesif) 

 

 

• Fizyolojik fonksiyonları: temizleme, lubrikasyon, 

antibakterial & antifungal 

aktivite 

• Tedavi: serumenoliz ve 

mekanik temizleme  


  İTİK> Otitis eksterna 

• Bakteriyal (P. aeruginosa, P. 

vulgaris, E. coli, S. aureus

) veya 


Fungal (

C. albicans, A. Niger

• Yüzme, mekanik temizleme(Q-tips) ve cilt 

inflamasyonları (dermatit) ile 

ilişkilidir  


 İTİK> Otitis eksterna 

• Klinik 

 Akut  

 İTİK (Debris ile tıkanmaya 2°) 

 Ağrı (pinna traksiyonu veya tragusa 

bası ile ↑) 

 Unilateral baş ağrısı 

 Ateş ? 

 Otore (yapışkan, sarı) 

 Post-aurikular lenfadenopati (LAP) • Tedavi 

Dış kulağın uygun büyütme altında temizlenmesi 

Ödem ileri derecede ise fitil uygulanması 

Topikal aminoglikozit antibiyotikler (+steroid) 

Dış kulağın asidifikasyonu: %3 asetik asit veya %2 borik asit  

LAP ya da selülit varsa sistemik antibiyotik 

Analjezikler 

       İTİK> Otitis externa İTİK- Dış kulak yolu 

• Otomikoz İTİK- Dış kulak yolu 

• Yabancı cisim İTİK- Dış kulak yolu 

• Yabancı cisim İTİK- Dış kulak yolu 

• Tümör 


İTİK- Dış kulak yolu 

• Tümör 


İTİK > Malign otitis eksterna 

• Temporal kemiğin osteomyeliti 

• Pseudomonas 

• Diabetes Mellitus, perikondrit, selülit, 

parotitis & yaşlılık ile ilişkili 

• Tedavi: Hospitalizasyon, CT ile 

değerlendirme, debridman, iv 

antibiyotik  İTİK > Timpanik membran ve orta kulak 

 Timpanik membran perforasyonu 

 Akut otitis media 

 Efüzyonlu otitis media 

 Otoskleroz 

 Kronik süpüratif otitis media 

 Otit sekeli  

 Osiküler (dislokasyon, fiksasyon) 

 Travma (ör. hemotimpanum) 

 Tümör , …  İTİK-  

Timpanik membran 

• Büllöz mirinjit 


İTİK -  

Timpanik membran 

• Miringoskleroz 


İTİK-  

Timpanik membran 

• Travmatik 

perforasyon İTİK- Orta kulak 

• Akut otitis media İTİK- Orta kulak 

• Sekretuar (efüzyonlu) 

otitis media 


İTİK- Orta kulak 

• Sekretuar otitis 

media 

(ventilasyon tüpü tatbik edilmiş) 

İTİK- Orta kulak 

• Adheziv otitis media İTİK- Orta kulak 

• Otit sekeli İTİK- Orta kulak 

• Kronik süpüratif 

otitis media 


İTİK-  

Orta kulak 

• Kolesteatomlu kronik 

otitis media İTİK-  

Orta kulak 

• Hemotimpanum 


İTİK-  

Orta kulak 

Glomus 

timpanikum İTİK- Orta kulak 

• Timpanoskleroz İTİK > Kronik süpüratif otitis media 

• Timpanik membran perforedir 

• >12 hafta otitis media hikayesi 

• Kötü kokulu, devamlı akıntı 

• Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Proteus 

species, Klebsiella pneumoniae, diphtheroids  

• İntrakranyal komplikasyonlara yol açabilir İTİK > Otitis Media (OM) 

• OM: Çocukluk çağının en sık hastalığı 

• Akut OM (AOM): Ani başlar, orta kulak inflamasyonunun belirti 

ve bulguları mevcuttur  

• Efüzyonlu OM (EOM): Akut kulak bulguları olmaksızın orta 

kulakta sıvı mevcuttur 

 

 


EOM  

• 1 y. >50% 

• 2 y. >60% 

• İlkokul çağına dek çocukların >90% en 

az bir atak geçirmiştir. 

• En sık: 6 ay - 4 yaş. 

 


EOM Komplikasyon ve Sekelleri  

Komplikasyonlar 

İşitme kaybı Vestibuler problemler 

TM perforasyonu Mastoidit 

Petrozit Labirentit 

Fasiyal paralizi Otitis eksterna 

Sekeller 

• Atelektazi 

• Adeziv otitis media 

• Kolesteatom 

• Kolesterol granulomu 

• Timpanoskleroz 

• Osiküler devamsızlık 

• Osiküler fiksasyon 

 


İTİK > Otoskleroz 

• 15-50 yaş arasında en sık İTİK nedeni 

• Otozomal dominant, değişken penetranslı, 

ortalama %40 

• ♀ > ♂ ; gebelikte ilerleme gösterir 

• %50 bilateral İTİK > Otoskleroz 

• Oto: “kulak ile ilgili”  

• Skleroz: “dokuda anormal düzeyde sertleşme”  

• Orta kulakta anormal kemik yeniden modellenmesi 

• Sesin orta kulaktan iç kulağa geçişi engellenir 

• En sık yerleşim: stapes tabanı  İTİK > Otoskleroz 

• 20’li yaşlarda fark edilen ilerleyici İTİK 

• Kohlea tutulursa SNİK gelişebilir (+ 

tinnitus) 

• timpanik membran normal veya Schwartz 

işareti (pembe – otosklerotik kemiğin 

neovaskularizasyonu) 

 

 İTİK > Otoskleroz 

• Odyogram: karakteristik 2000 Hz 

düşüşü (Carhart çentiği) 

• Tedavi yöntemleri: 

i.

Stapedektomi/stapedotomi + protez [kesin tedavi] 

ii. İşitme cihazı Otoskleroz 

• Labirent kapsülün primer otosponjiozisi Otoskleroz 

İTİK > Kolesteatom 

 Konjenital tip:  

• timpanik membran intakt 

• küçük, “beyaz inci” 

• kronik otitis media ile ilişkili değil 

 Kazanılmış tip: 

• pars flaccida başta olmak üzere kulak 

zarında marjinal perforasyon 

• mastoid kemik ve kemikçikleri yıkar 

• kronik otitis media ile ilişkili  

• ağrısız otore 

 

Orta kulak veya mastoid kavitede keratinize yassı epitel İTİK > Kolesteatom 

Tedavi: 

• Timpanomastoidektomi 

 

Mastoidektomi (+Timpanoplasti)  

 

• Nüks/Bakiye olmadığından emin olunduğunda timpanik membran onarılır ve kemikçikler rekonstrükte edilir. 

Sensorinöral işitme kaybı [SNİK+ 

• Konjenital  

• Kazanılmış 

 Presbiakuzi 

 Gürültüye bağlı 

 Ototoksik 

 Meniere hastalığı 

 Ani SNİK 

 Enfeksiyon (Labirentit, Menenjit) 

 Tümor (ör. Akustik nöroma)  

 Travma (temporal kemik fraktürü) 

 Demyelinizan hastalıklar (ör. Multipl 

Skleroz) 


SNİK > Konjenital 

• Kalıtsal 

 Sendromik olmayan (%70): gen. idiopatik, 

otozomal resesif 

 Sendromik (%30) 

i. Waardenburg: iris anomalisi, geniş burun 

kökü 

ii. Pendred: guatr iii. Treacher-Collins: brankial yarık anomalisi 

iv. Alport: herediter nefrit   SNİK > Konjenital 

• Yenidoğanda SNİK risk faktörleri: 

 Düşük doğum ağırlığı / prematürite 

 Perinatal anoksi 

 Kernikterus 

 Kraniofasiyal anomali 

 Ailede çocukluk çağında İK hikayesi 

 İlk trimestrde CMV, rubella 

 Neonatal sepsis 

 Ototoksik ilaçlar 

 Postnatal menenjit 

 Akraba evliliği 

• SNİK olan yenidoğanların %50-75’inde yandaki 

faktörlerden en az birisi mevcuttur.  

• SNİK olan yenidoğanların %90’ı yoğun bakımda 

bulunmuştur.  

• Yoğun bakım ünitesinden ayrıldıktan hemen sonra 

ve 3.ayda ABR yapılmalıdır.  

• 6. aya kadar tanı koyulup rehabilitasyon 

başlamazsa → işitme kayıplı çocukta entellektüel 

gelişim geri kalır 

 

  

YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI!!! 

SNİK > Presbiakuzi 

• Yaşlanma ile ilişkili İK 

*Genellikle 40’lı ya da 50’li 

yaşlardan itibaren başlar+ 

• En sık SNİK nedeni 

 

• Etiyoloji Saçlı hücre dejenerasyonu 

Baziler membran dejenerasyonu 

Kohlear sinir hasarı 

İç kulakta iskemi 

 

 

 SNİK > Presbiakuzi 

Progresif bilateral İK 

Öncelikle yüksek frekanslarda 

Diskriminasyon ↓ *özellikle geride 

gürültü varlığında+ 

Yüksek seslerin toleransında azalma 

[rekrütman] 

Tinnitus 

 

• Tedavi İşitme cihazı 

 

  

 


SNİK > Presbiakuzi > İşitme cihazları 

SNİK > Presbiakuzi > İşitme cihazları 

SNİK  > Ani SNİK 

3 günden daha kısa süredir hikayesi olan, 

3 ardışık odyometri frekansında 30 dB veya daha fazla SNİK 

• 5-20/100,000 

• Tedavisiz iyileşme oranı %32-79 

– Genellikle ilk 2 haftada 

– Tam iyileşme oranı ortalama %36 

• Kulak muayene bulguları tamamen normaldir 

• Acil bir durumdur! 

 


• En sık 50-60 yaş aralığında 

• En nadir 20-30 yaş aralığında 

• E=K 

• %2 bilateral • %90 idiopatik 

SNİK  > Ani SNİK – Enfeksiyonlar 

• Bakteriyal: menenjit, labirentit, sifiliz 

• Viral: Kabakulak, CMV 

– İnflamatuvar 

• Otoimmün, Cogan sendromu, Lupus, MS 

– Travmatik 

• Temporal kemik fraktürü, akustik travma, perilenf fistülü 

– Neoplastik 

• Pontoserebellar köşe tümörü, temporal kemik metastazları 

– Toksik 

• Aminoglikozidler, aspirin 

– Vasküler 

• Tromboemboli, makroglobulinemi, orak hücreli anemi, serebral enfarkt, TIA 

– Konjenital 

• Mondini malformasyonu, genişlemiş vestibuler akuedukt 

SNİK  > Ani SNİK SNİK  > Ani SNİK 

• Genellikle unilateral (+ tinnitus) 

• Laboratuvar 

– Tam Kan Sayımı 

• Polisitemi, lösemi, trombositoz 

– Elektrolitler 

– Eritrosit sedimentasyon hızı  

• Spesifik değil, otoimmün veya inflamatuvar 

gösterger 

– FTA-Abs  (Sifiliz) 

– Rheumatoid faktör 

– Antinuclear antibody (ANA) 

– Koagülasyon profili 

– Tiroid fonksiyon testleri 

– Lipid profili 

 

  

 

• Radyoloji – MRG + gadolinium 

• %0.8-2 IAC/CPA tumors 

– CT *gençlerde+ 

• Mondini malformasyonu 

• Genişlemiş vestibüler 

akuedukt 

• Prognoz 

 70% spontan iyileşme 

 20% parsiyel iyileşme 

 10% kalıcı İK 

 


• Tedavi 

– Steroidler 

• İç kulak inflamasyonunu azaltır 

• Tedaviye başlanana kadar geçen süre çok önemli 

• Po, iv, intratimpanik 

• Sistemik olarak tüm hastalarda kullanılamaz (po, iv) 

– Diabetes, ülser, tüberküloz, glokom 

– Antiviral 

– Hacim genişleticiler 

– Vazodilatörler 

– Antikoagülanlar 

– Karbojen inhalasyonu 

 

SNİK > Ani SNİK SNİK > ilaç ototoksisitesi 

• Aminoglikozitler 

• Salisilatlar 

• Cisplatin 

• Kinin 

• Sıtma ilaçları 

• … 


SNİK > Gürültüye bağlı 

• Genellikle tinnitus ile birlikte 

• Örneğin aylarca zaman zaman 85-90 dB veya tek 

bir kez  >135 dB SPL maruziyeti kohlear hasar 

yapabilir 

• İlk olarak 4000 Hz 

• 30 dB’lik bir İK oluşana dek konuşmayı algılama 

değişmeyebilir 

 Diskriminasyon ↓ *özellikle geride gürültü 

varlığında+ SNİK > Gürültüye bağlı 

• İşitme kaybı aşamaları 

i. Geçici eşik kayması (Temporary 

threshold shift

- Yüksek sese maruz kalındıığnda: 

duyarlılık ↓ veya ↑ işitme eşiği 

- Gürültü ortadan kalktıktan sonra 

işitme normale döner 

ii. Kalıcı eşik kayması (Permanent threshold shift

- İşitme eski haline dönemez 

 

 

 • Tedavi 

i. ÖNLEME !!! 

- Kulak tıkaçları, koruyucu kulaklık 

- Gürültü düzeyi düşük makineler 

- Düzenli dinlenme aralıkları ile sınırlı 

gürültü maruziyeti 

ii. İşitme cihazları 

MESLEKİ GÜRÜLTÜ MARUZİYETİNİN 

AZALTILMASI !!! 


SNİK > Vestibular schwannoma 

• İşitme kaybına en sık yol 

açan tümör 

• İnternal akustik kanalda 

başlar, serebellopontin 

köşeye ilerler, serebellum 

ve beyin sapına baskı 

oluşturabilir. 

• Klinik  

- Unilateral İK 

- (+ dengesizlik) 

- Geç: CN VII paralizisi 

- Geç: CN V1 duyu defisiti 

TEK TARAFLI İK, AKSİ İSPAT EDİLENE KADAR SCHWANNOMA GİBİ DÜŞÜNÜLMELİDİR! 


SNİK > Vestibular schwannoma

 

• Tüm intrakranial tümörlerin %6’sı • Serebellopontin köşe tümörlerinin %85’i 

• 10/1,000,000/yıl 

• Erişkinlerde 

• %95 Sporadik (unilateral) 

• %5  Neurofibromatosis tip 2 (bilateral) 

• Irk – cinsiyet farkı yok 

 

 


SNİK > Vestibular schwannoma 

• Tanı 


- MRG 

- Odyogram 

- Konuşmayı ayırt etme 

skorları ve stapes refleksi 

olumsuz olarak etkilenir 

- ABR: 5. dalga latansı ↑ 

• Tedavi 

- Cerrahi İK > 

 

Temporal

 k

emik fr

ak

türü 

İK >  

Temporal kemik fraktürü İK >  

Temporal kemik fraktürü 

• Otoskopi 

• TM perforasyonu nedeniyle menenjit 

riski olabileceğinden dış kulak kanalı 

steril olarak manipüle edilmelidir  

• Direk grafi: Schuller, Stenver 

• BT 


• Fasiyal sinir testleri (EMG, Schirmer, 

gustometri, stapedial refleks, ENoG) *öz. 

transvers fraktürler] 

• Tedavi 

- Hemotimpanum düzelene kadar işitme takip 

edilmelidir 

- Medikal – bekle gör: BOS kaçağı riski varsa 

menenjiti önlemek için iv antibiyotik 

- Cerrahi indikasyonları: 

 Sinüs kanaması 

 Erken menenjit 

 CN VII paralizisi 

 Dış kulak yolu deprese fraktürü  


Kaynaklar 

Lieberman P, Blumstein SE. ‘Basic Acoustics’ in Speech Physiology, speech perception, and acoustic phonetics. 1st edition. pp 16-33, Cambridge University Press. ISBN: 0-521-31357-0, 1988, Australia. 

Hewitt PG. ‘Sound’ in Conceptual Physics. 10th edition. pp 362-408, Pearson Addison Wesley. ISBN: 0-8053-9375-7, 2006, United States of America.  Sataloff RT. ‘Physics of Sound’ in Voice Science. 1st edition. pp 1-12, Plural Publishing. ISBN: 1-59756-038-3, 2005, United Kingdom. 

emedicinehealth.com: Abdominal ultrasound showing the gall bladder.  Fundamentals of Acoustics and Sound. Tamara Smyth, Simon Fraser University Lecture Notes. 

Sarp Saraç, İşitme Kayıpları Ders Notları pathologyoutlines.com

 ENT Secrets, 3rd Edition http://www.emedicinehealth.com/hearing_loss/article_em.htm 

University of Texas Medical Branch Grand Rounds Archive: http://www.utmb.edu/otoref/grnds McCoul ED, Hanson MB. External auditory canal cholesteatoma and keratosis obturans: the role of imaging in 

preventing facial nerve injury. Ear Nose Throat J 2011; 90 (12): E1–7. PMID 22180115 

Irish J, Papsin B, Banerjee A, Ling F. Otolaryngology. pp 10-15.  Kaynağı belirtilemeyen görüntüler, Google Images’dan elde edilmiştir. 

Tüm bilgiler klinisyen ve hasta eğitimi için sadece görüntülenebilir ancak indirilemez ve basılamaz formatta hazırlanmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen iletişim kurunuz: Prof.Dr. Haldun OGUZ: 

dr@haldunoguz.com

 ; +90 553 

251 09 82, +90 533 823 87 34. Yüklə 133,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin