OTİzm-yaygin geliŞİmsel bozukluklar prof. Dr. Dilşad TÜrkdoğANYüklə 445 b.
tarix28.04.2017
ölçüsü445 b.
#16167


OTİZM-YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

 • Prof. Dr. Dilşad TÜRKDOĞAN

 • Marmara Üniversitesi

 • Nörolojik Bilimler Enstitüsü

 • Çocuk Nörolojisi Uzmanı

 • www.dilsadturkdogan.com

 • info@dilsadturkdogan.com


Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

 • Yaşamın ilk yıllarında;

 • sosyal gelişim, iletişim ve bilişsel gelişimde özgün gecikme ve sapmaların olduğu nöropsikiyatrik bozukluklardır.Özellikleri…

 • Tek bir hastalık değil

 • Pek çok nedeni olan bilişsel ve davranışsal sendromlardır

 • Ortak fizyopatolojik kaynak olasılığı varÖzellikleri…

 • Spektrum içinde değişkenlik gösteren tek bir durum?

 • Aynı özelliği gösteren farklı tablolar?

 • Bozukluk mu? Semptom mu?

 • Tanı mı? Tanımlama mı?Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

 • Otistik Spektrum Bozuklukları

 • Asperger bozukluğu

 • Rett bozukluğu

 • Disintegratif bozukluk

 • Atipik olgularGeçmiş

 • DeSanctis (1906): Prekok demans

 • Heller (1908): İnfantil demans

 • Kanner (1943): Erken infantil otizm

 • Asperger (1944): Otistisik psikopati

 • Rank (1949): Atipik kişilik gelişimi

 • Rett (1966): Rett sendromuOtistik Spektrum Bozuklukları

 • Gelişimsel bozukluk:

 • Sosyal-duygusal gelişim

 • İletişim

 • Bilişsel işlevlerde sorunlar

 • Yaşam boyu süren güçlükler

 • İşlevsellik düzeyinde değişkenlik:

 • Kişiden kişiye

 • Aynı kişideTanı Ölçütleri- DSM-IV 1994

 • A-1-Karşılıklı sosyal ilişkilerde güçlükler

 • 2-İletişimde güçlükler  

 • 3-Sınırlı, tekrarlanan basmakalıp davranışlar, ilgi alanları ve aktiviteler

 • B- 3 yaşından önce başlamış olan;

 • -sosyal ilişki,

 • -dilin iletişim amaçlı kullanımı

 • -sembolik/hayal gücüne dayalı oyun kurma becerilerinden en az 1 alanda gecikme ya da anormal işlevler

 • C- Rett S., Çocukluk Çağı Dizintegratif Bozukluk dışlanırKarşılıklı Sosyal İlişkilerde Güçlükler

 • Sözsüz sosyal davranışların ( göz-göze bakış, yüz ifadesi, vücut postürü ve sosyal iletişimi düzenleyen) gösterilmesinde belirgin bozulma

 • Gelişimsel düzeye uygun ilişkilerin gelişiminde yetersizlik

 • Diğer insanlarla neşe, ilgi paylaşımı ile ilgili davranışların yokluğu

 • Sosyal-duygusal karşılıklılığın yokluğuSınırlı İlgi Alanları-Davranışlar

 • Bir konuda sınırlı ve aşırı artmış ilgi

 • Özgün işlevsel olmayan rutin ya da ritüellere tutku tarzında bağlılık

 • Tek tip tekrarlayıcı hareketler

 • Cisimlerin işlevsiz parçalarına yönelik aşırı ilgiİletişimde Güçlükler

 • Konuşan dilin hiç olmaması (%50) ya da geriliği (ekolali, monoton, zamir tersliği, işaret dilinin yokluğu)

 • Yeterli konuşanlarda diğerleriyle sohbeti başlatıp sürdürmeme, ve semantik-pragmatik güçlükler

 • Stereotipik tekrarlayıcı kelimeler- idiyosenkratik dil

 • Yaşa uygun kandırmaca –sosyal taklit oyunlarının yokluğuGelişimle Gerçekleşen Değişiklikler

 • 1-.2. yılda başlangıç

 • Okul öncesi: Klasik bulgular + çevreyle aşırı ilgisizlik ve iletişimsizlik-bilişsel gerilik

 • Okul yaşı: Ebeveyine sınırlı bağlanma

 • sosyal ilişkide sapkın tutumlar-davranış sorunları

 • Ergenlik: Sıklıkla davranışlarda bozulma

 • Erişkin: Sıklıkla ağır gerilik- bilişsel-sosyal alanda ciddi güçlüklerSosyal Bilişsellik

 • Akıl (akıl teorisi, empati): başkalarını tanıma, bilme, inanma

 • Yürütücü işlevler: çevreye cevap oluşturma, sürdürme, yeni bir duruma geçiş yapabilme

 • Merkezi uyumu sürdürme: ‘resmi okuyabilme’Diğer Sorun Alanları

 • Zeka geriliği (%75):

 • -Sözel olmayan yetiler daha iyi: motor

 • -Belli alanlarda beklenenden yüksek yetiler

 • (küplerle desen gibi)

 • -Soyut düşünce, sıralama ve bilgi (sembolik) işlemlenmesinde zorluklar

 • Epilepsi (%25) : Zeka düzeyi ile ilişkili

 • EEG anomalisi (%50)Diğer Sorun Alanları

 • Psikiyatrik sorunlar (depresyon, kaygı bozukluğu gibi)

 • Tikler / Tourette sendromu

 • Davranış sorunları (yıkıcı davranışlar, affekt sorunları, dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu gibi)Demografik Özellikleri

 • Sıklığı: 2-10/10 000

 • Erkeklerde daha sıktır (4:1-5:1)

 • Kızlar daha ağır etkilenir

 • Tüm ülkelerde ve kültürlerde görülür.Etyoloji-Patogenez

 • Biyolojik Etkenler: Genetik –yapısal anomaliler-epilepsiye yatkınlık-diğer nöroloji hastalıklarla birliktelik

 • Biyolojik belirleyiciler:  SerotoninKalıtım ile İlgili Kanıtlar

 • 1- 1. derece akrabalarında (anne-baba-kardeş) otizm görülme olasılığı 50-100 kat artar:

 • Kardeşinde otizm varsa diğer çocukta otizm olma oranı %2, başka bir YGB oranı %3.6 ve toplam risk (herhangi bir YGB tablosu için) %5

 • 2-Tek yumurta ikizlerinde kardeşte otizm varsa eşinde oran %36 olarak bildirilmiştir. 2. ve 3. derece akrabalarda ise risk % 0.1’e iner.

 • 3-Ailede sosyal iletişim güçlüğü, bilişsel, iletişim, dil, öğrenme ve yürütücü işlevlerde güçlük, kaygı, duygu durum bozuklukları olan birey sayısı genel toplumdan daha fazladır.Çevresel Etkenlerin Yeri

 • Anne ve baba tutumu???

 • Gebelik, doğum ile ilgili etkenler özgün olmayan beyin hasarı ?

 • Çevresel kirlenme: Cıva, kurşun gibi ağır metal zehirlenmeleri ??

 • İletişim-sosyal uyaran eksikliğiNe Zaman Hekime Başvurulmalı?

 • 12 aylık bebekte heceleme, parmak ile gösterme ya da hiçbir mimik ifadesi (baş-baş yapma gibi) yoksa,

 • 16 aylık bebek hedefe yönelik anlamlı tek bir kelime söylemiyorsa,

 • 24 aylık bebek kendiliğinden (tekrar şeklinde olmadan) 2 kelimelik cümle söylemiyorsa,

 • Hangi yaşta olursa olsun kazanılmış dil ya da sosyal becerilerde kayıp varsaTanı En Erken Ne Zaman Konur?

 • Tanı tamamen çocuğun davranışları izlenerek konur.

 • Ortalama 18 aydan itibaren göz teması, taklit oyunları, sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinde gerilik saptanabilir.

 • Zeka ve dil sorunları olmayan hafif olgularda (yüksek işlevli otizm ve Asperger sendromu gibi) ise tanı ergenlik hatta genç erişkinliğe dek konulamayabilir.Başka Nörolojik Hastalıklarla Birliktelik

 • Epileptik ensefalopatiler

 • Tuberoskleroz, Angelman sendromu, Frajil X sendromu, Down s. gibi bazı kromozom bozuklukları

 • Nadir metabolik hastalıklar

 • Konjenital enfeksiyon hastalıklarıTanıya Yaklaşım

 • Nöropsikiyatrik öykü-değerlendirme

 • Davranış ölçüt değerlendirmesi (CHAT, M-CHAT vs)

 • Zeka-gelişimin değerlendirilmesi

 • EEG (uyku)

 • İşitme

 • MR Görüntüleme

 • Metabolik inceleme

 • Genetik inceleme • BÖLÜM A: Anne babaya sorular

 • 9 soru

 • BÖLÜM B: Gözlem

 • 5 soruAyırıcı Tanı

 • Dil bozukluğu

 • Zeka geriliği

 • Sağırlık

 • Duysal bozukluklar

 • Nörodejeneratif hastalıklar

 • Diğer YGB’larTedavideki Temel Hedefler

 • Çeşitli psikolojik ve davranışsal yöntemleri kullanarak kişinin güçlü olduğu alanları en yükseğe çıkarıp eksikliklerini en aza indirgemektir.

 • Erken başlanmalı ve sürekli olmalıdır

 • Seçeneklerinin çocuk ve ailenin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi başlıca koşuldur.Tedavideki Temel Hedefler

 • Sosyal

 • İletişim

 • Bilişsel ve

 • Uyum işlevlerinin güçlendirilmesiTedavi Seçenekleri

 • İlaç tedavisi

 • Diyet-vitaminler?

 • Davranışsal tedaviler: Sosyal uyaranları algılama, taklit, oyun kurma becerileri

 • Psikolojik: Yaşamdaki olaylar ve çevresel güçlüklere karşı danışmanlık ve destek

 • Konuşma ve dil eğitimi: Konuşmanın sözel ve sözel olmayan yönleri eğitimle geliştirilebilir.

 • Fizik tedavi: Motor becerileri ve koordinasyonu iyileştirmeye yöneliktir. • Hiçbir eğitim yöntemi tek başına yeterli olmayıp eğitimsel ve davranışsal teknikler düzenli ve devamlı olarak sürdürülmelidir.Ergenlikle Değişiklikler

 • Epilepsi riskinde artış ve davranışta bozulma

 • Z.B. ile ilgili

 • Düzelme: Tam / Çekirdek bulgular kalır

 • -5 yaşında iletişim dili gelişmişse

 • -3 ay içinde erken tedaviye cevap

 • -epilepsi yoksa

 • Bilişsel ve dil yetileri gelişir.

 • DEHB: Ortalama 7 yaşta

 • TS Gelişimi

 • OKB

 • DisleksiBeklentiler ….

 • %70 olgu kurum-aile bakımına bağlı

 • %30 bireysel ve meslek yaşamında kısmen bağımsız

 • %1-2 tam bağımsız yaşamBeklenti Düzeyini Belirleyiciler

 • Zeka düzeyi ve iletişim becerilerinin düzeyi, - Z.B. <50

 • - Dil becerisi 5 yaşa dek oluşmaması

 • Epilepsi ve psikiyatrik bozuklukların varlığı ile doğrudan ilişkilidirYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin