Az ə rbaycan RespublikaYüklə 1,62 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/9
tarix28.04.2017
ölçüsü1,62 Mb.
#16054
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

İş № 

1 (107)-38/2017                                                                                                       Sur

ə

t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Az

ə

rbaycan Respublika

sı 

a

dınd

an 

Şə

ki Apellyasiya M

ə

hk

ə

m

ə

sinin Cinay

ə

t  kollegiya

sının

 

Q Ə R A R  I

 

(Apellyasiya protestinin yekun m

ə

hk

ə

m

ə

 ba

xışın

a dair) 

 

19 yanvar 2017-ci ild

ə

                                                                                   

Şəki şə

h

ə

rind

ə

 

              

Ha

kimlər  Şükürov  İm

a

nverdi  Həşimx

a

n  oğlu  (sədrlik  edən  və  məruzəçi),  Hüseynov 

Mirba

həddin  Mird

a

mət  oğlu  və  Əliyev  R

afa

il  Əyyub  oğlund

an  iba

rət  tərkibdə, 

m

əhkəmə  icl

as  katibi 

Qədimov  Cavid  Əbdürrəhman  oğlunun,  dövlət  i

ttiha

mçısı 

Azərb

aycan  Respublika

sı  B

a

ş  Prokurorluğu  Dövlət  İttih

a

mının  müd

a

fiəsi  üzrə 

ida

rənin  prokuroru,  ədliyyə  müş

aviri 

Cabbarov  Vidadi  Əhməd

 

oğlunun,

 

təqsirləndirilən şəxs 

N

ə

sirov  Rahim  F

ə

rrux 

oğlunun,  müdafiəçisi  Ə

liyev  Emil  Namiq 

oğlunun

  v

ə

  z

ə

r

ərçəkmiş  şə

xs 

İsmayılova  Arzu  Hikmət  qızının  nümayə

nd

ə

si 

M

ə

mm

ə

dov F

ərhad Möhübbət oğlunun

 

iştir

a

kı ilə,

 

 

N

ə

sirov Rahim F

ərrux oğluna Azərbaycan Respublikası C

inay

ə

t M

ə

c

ə

ll

ə

sinin 182.2.3-

cü maddə

si il

ə

 b

ə

ra

ə

t verilm

ə

sin

ə

 

dair Şəki Ağır Cinayə

tl

ə

r M

ə

hk

ə

m

ə

sinin 03 oktyabr 2016-

cı il tarixli hökmündən dövlət ittihamçısı Musayev Fuad Möhübbət oğlu tə

r

ə

find

ən verilmiş 

apellyasiya  protesti  v

ə

  z

ə

r

ərçəkmiş  şəxs  İsmayılova  Arzu  Hikmət  qızı  tə

r

ə

find

ən  verilmiş 

apellyasiya şikayə

tin

ə

 

qapalı m

ə

hk

ə

m

ə

 icla

sınd

a baxaraq, 

Müə

yy

ə

n etdi: 

Şəki  Ağır  Cinayətlər  Məhkəməsinin  (sədrlik  edən  X.Səmədov)  03  oktyabr  2016

-

cı  il 

tarixli hökmü ilə, 

 

 

24  dekabr  1970-

ci  il  tarixdə  Şəki  şəhərində  doğulmuş, 

Azərbaycan  Respublikası  vətəndaşı,  orta  təhsilli,  evli, 

işləməyən, 

məhkum 


olunmamış, 

Şəki 


şəhəri, 

M.

F.Axundov  prospekti  dalan  15,  ev  4  ünvanında qeydiyyatda  olmaqla  həmin  ünvanda  yaşayan  Nəsirov 

Rahim Fərrux oğluna

 

Azərbaycan Respublikası Cinayət M

əcəlləsinin (bundan sonra mətndə CM) 182.2.3

- madd

ə

si  ilə

 

verilmiş  ittiham  üzrə  təqsirliliyi  sübuta  yetirilməməsi  əsası  ilə b

ə

raə

t  veril


miş

barəsində seçilmiş “h

ə

bs” qətimkan tədbiri ləğv edilərək məhkəmə iclas zalından həbsdən 

azad edilmişdir.   

 

 

                                                     İşin h

alla

rı:

 

 

Nə

sirov  Rahim  F

ə

rrux 


oğlu

na  ibtidai  istintaq 

orqanı  tə

r

əfind

ə

n  CM-in  182.2.3- 

maddə

si  il


ə

  t


ə

qsirl


ə

ndiril


ə

r

ək  m

ə

hkə

m

əy

ə

 verilmişdir, ona görə

  ki, 


o, özgənin əmlakını ələ 

keçirmək məqsədi ilə vətəndaş üzərində zor tətbiq olunması və zərərçəkmiş şəxs haqqında 

rüsvayedici məlumatlar yayma hədəsi ilə onun əmlakını hədə

-

qorxu ilə tələb etmişdir. 

Belə  ki,  Nəsirov  Rahim  Fərrux  oğlu  tamah  niyyəti  ilə  özgənin  əmlakını  ələ  keçirmək 

məqsədi  ilə  2015

-

ci  il  ilin  may  ayı  ərzində  Şəki  şəhərində  tanış  olub  müxtəlif  tarixlərdə  

 görüşdüyü Şəmkir rayonunun, Yuxarı Seyfəli kənd sakini İsmayılova Arzu Hikmət qızını 16 

may 2015-

ci il tarixdə saat 15 radələrində özünə məxsus «Nissan Sunny» markalı, AZ 55

-

BN-017  dövlət  qeydiyyat  nişanlı  avtomobilə  otuzdurub  Şəki  şəhərində  yerləşən  «Marxal» 

İstirahət  Mərkəzinin  arxasına  apararaq,  orada  idarə  etdiyi  avtomobilin  içərisində  saxladığı 

istintaqa  məlum  olmayan  cib  bıçağını  götürüb  zərərçəkmiş  şəxs  Arzu  İsmayılovanın 

boğazına  dirəyib  ona  zor  tətbiq  etməklə,  həmçinin  özünün  mobil  telefonunda  Arzu 

İsmayılovanın  ona  göndərdiyi  sevgi  mesajlarının,  əxlaqsız  video  çəkilişinin  və 

fotoşəkillərinin  olmasını  deyib,  həmin  mesajları  onun  ərinə  və  qohumlarına  göstərərək 

yayacağını  bildirməklə  barəsində  rüsvayedici  məlumatlar  yayma  hədəsi  ilə  Arzu 

İsmayılovadan ona hər ay 400 (dörd yüz) manat pul ödəməsini hədə

-

qorxu ilə tələb etmiş və  Şəki  şəhəri  ərazisində  yerləşən  «Mator  aralığı»  deyilən  yerdə  Arzu  İsmayılovadan  18 

may 2015-

ci il tarixdə saat 08:15 radələrində 90 (doxsan) manat, 24 may 2015

-

ci il tarixdə saat 08-

15 radələrində 3 (üç) manat pulunu

 

almışdır. 

İş üzrə yux

a

rıdqeyd edilən məhkəmə 

akt

ı çıx

a

rılmışdır

Şəki  Ağır  Cinayətl

ə

r  Mə

hk

əm

ə

sinin  03  oktyabr  2016-cı  il  tarixli  hökmündə

n dövləittihamçısı  Musayev  Fuad  Möhübbət  oğlu 

t

ər

ə

findən  verilmiş  apellyasiya  protesti  və

 

z

ə

r

ərçəkmiş şəxs İsmayıl

ova Arzu Hikm

ət qızı tə

r

ə

find

ən apellyasiya şikayə

ti verilm

işdi


r.       

                         Apellyasiya protestinin

, şikayə

tinin v

ə

 

prosses iştir

a

kçıl

a

rının də

lill

ə

ri: 

  

Dövlət  ittihamçısı  Musayev  Fuad  Möhübbə

oğlu

  apellyasiya  protestini    onunla 

ə

sas


landırmışdır ki

Şəki Ağır Cinayətl

ə

r Mə

hk

əm

ə

sinin 03 oktyabr 2016-cı il tarixli hökmü 

il

ə  N

ə

sirov  Rahim  Fərrux  oğluna 

CM-in  182.2.3-

cü  maddə

si  il


ə

  t


ə

qsirl


ə

ndirilm


ə

sin


ə

  dair 


cinay

ət işi üzrə

 

verilmiş ittiham üzrə t

əqsirliliyi sübuta yetirilmə

m

ə

si əsası bə

ra

ət verilmişdir. 

M

əhk

ə

mə

 

hökmdə  N

ə

sirov  Rahim  Fərrux  oğlunun  tə

qsirl


ə

ndirilm


ə

sin


ə

  dair  cinay

əişinin  ibtidai  ara

şdırm


a

sı  z


ama

nı  kobud  sə

hvl

ə

rə

  v


ə

 

qanun  pozuntularına  yol  verildiyi, ittiham   mümkün   hesab   edilə

    bilm


ə

y

ən    v

ə

   qeyri    mötə

b

ər    sübutlarla  əs

aslandırıldığı, 

z

ə

rərçəkmiş  şəxs  Arzu  İsmayılovanın 

ifad


ə

l

ərini  obyektiv,  işin  faktiki  hallarına  uyğun olmayan  ifad

ə

lə

r  kimi  q

əbul edildiyi görüntüsünü tə

svir  etm

ə

kl

ə,  Rahim  N

ə

sirov  tə

r

əfind

əArzu  İsmayılovanın  hə

d

əl

ə

nmə

si,  onun  t

ə

r

əfind

ə

n  hə

d

ə-qorxu  il

ə

  pul  tə

l

əb  edilm

ə

si,  onun rüsvay  edilə

c

əyi  il

ə

 bağlı  hər  hansı  bir  hal  aşkar  edilmə

diyini 


düzgün  şə

rh  etm


ə

y

ər

ək,  iş 


materiallarında olan kifayə

t q


ə

d

ər sübutları və 

faktları subyektiv mülahizlə

rl

ə

 istisna etmə

y

ə 

çalışmaqla  əsassız  və

  qanunsuz  olaraq  N

ə

sirov  Rahim  Fə

rrux 


oğluna  CM

-in  182.2.3-

cü 

madd


ə

si il


ə

 

verilmiş ittiham üzrə t

əqsirliliyi sübuta yetirilmə

m

ə

si əsası ilə

 b

əra

ət vermişdir.

 

Aşağıdakı əsaslara görə hesab edir ki, N

ə

sirov Rahim Fə

rrux 


oğlunun CM

-in 182.2.3-

cü maddə

si il


ə

 t

əqsirl

ə

ndirilmə

sin


ə

 dair cinay

ət işi üzrə

 

Şəki Ağır Cinayətl

ə

r Mə

hk

əm

ə

sinin  3  oktyabr  2016-

cı  il  tarixli  hökmü  əsassız  və

 

işin  faktiki  hallarına  uyğun  olmadığına  görə 

l

əğv  edilməli,  R.F.N

ə

sirovun  CM-in  182.2.3-cü  maddə

si  il


ə

  t


ə

qsirli  bilinm

ə

sin


ə

  v


ə

  ona 


cinay

ət  qanununun  müddə

alar

ına  uyğun  cəza  t

ə

yin  edilmə

sin


ə

 

dair  ittiham  hökmü çıxarılmalıdır.

 

Mə

hk

əm

ə

 hökmdə

 

İsmayılova  Arzu  Hikmət  qızının  "ibtidai  istintaq  zamanı  şahid  və 

z

ər

ərçəkmiş şə

xs qismind

ə

 verdiyi ifadə

l

ərind

ə

  Şəki şə

h

ərind

ə

 kursda olduğu vaxt şə

h

ərin 

“otaq  eşiyi”  küçə

sind

ə,  ünvanını  dəqiq  bilm

ə

diyi  bir  evdə

  kiray


ə

 

yaşadığını,  sonrakı ifad

ə

lə

rind


ə

,  m


ə

hk

əm

ə

 istintaqı  zamanı  “otaq  eşiyi”  küçə

sind


ə

 

analığı  Zərif

ə

yə

  m


ə

xsus 


evd

ə

 yaşadığını",  həmçinin  "16  may  2015

-ci  il  tarixd

ə

  orta  tibb  mə

kt

əbind

ən  çıxdıqdan 

sonra  saat  15  rad

ə

lə

rind


ə

  Rahim  t

ə

r

əfind

ən  güc  tə

tbiq  edilm

ə

klə

  avtomobil

ə

  mindirilə

r

ətanımadığı yerə

 

aparılaraq maşından düşürülənd

ən sonra Rahim onun yubkasını qaldıraraq 

özünə

 t

ər

əf çə


k

ə

rə

k zorla cinsi 

ə

laq


ə

d

ə olmaq ist

ə

diyini, 27 oktyabr 2015-ci il tarixdə

 verdiyi 

ifad

ə

sində

  h


əmin  gün  Rahimin  onu  avtomobilə

  mindir


ə

r

ək  tanımadığı  istiqamətd

ə

 aparark

ən  bir  neçə

  d

ə

fə

 

maşını  yoldan  kənara  sürər

ə

k  ona ə

l-

qol  atmış,  sinəsini  açmaq, yubkasını  çıxartmaq  istəmiş,  yolboyu  bir  neçə

  d


ə

f

ə 

ə

l-qol  atdığı  üçün  ə

ynind


ə

  olan 


köynə

yinin 


düyməsi  qırılmış,  yubkasının  zamokunun  bir  tə

r

əfinin  söküldüyünü",  eləc

ə

  də

 


 

 "16  may  2015-ci  il  tarixd

ə

  Rahim tə

r

əfind

ən maşınla tanımadığı yerə

 

aparılaraq maşından düşürüldükdə

n  sonra  Rahimin  onunla  cinsi 

ə

laq


ə

d

ə  olmaq  ist

ədiyini  gördükdə

n  sonra 

müqavimə


göstə


r

ə

rkən  Rahimin  maşından  bir  ə

d

əd  cib  bıçağı  götürər

ək  boğazına 

dir

ə

yə

r

ək ondan müqavimət göstərm

ə

mə

yi t


ə

l

əb etdiyi, 27 oktyabr 2015-ci il tarixd

ə

 verdiyi ifad

ə

sində

  is


ə

  h


əmin  vaxt  Rahimin  cib  bıçağını  cibindən  çıxardığını",  eyni  zaman  da  "16 

may  2015-ci  il  tarixd

ə

  Rahim  ondan  400  manat  istə

y

ənd

ə

 bununla  razılaşdığını,  lakin 

istintaq  zamanı  verdiyi  sonrakı  ifadə

sind

ə

,  həmçinin  mə

hk

əm

ə

 istintaqı  zamanı  verdiyi 

ifad


ə

sind


ə

 Rahimin ondan h

ər ay üçün 400 manat istə

diyini", eyni zaman da "16 may 2015-

ci  il  tarixd

ə

  saat  15  radə

l

ərind

ə

  Rahim  tə

r

əfind

ən  güc  tə

tbiq  edilm

ə

klə

  avtomobill

ə

 

tanımadığı  yerə 

aparılaraq  orada  onu  bıçaqla  hə

d

ə

lə

y

ər

ə

k  zorlamaq  istə

diyi  vaxt  ona  n

ə

 

istə

s

ə  ver

ə

cə

yini  bildirdiyind

ən  Rahim  maşınının  kreditdə

 

olduğunu,  onu  bağlamaq  üçün üstündə

 

olan qızıl-zin

əəşyalarını vermə

sini  t


ə

klif  etdikd

ə

,  bundan  imtina  edə

r

ək üzərind

ə

 olan  qızıllarının  götürülə

c

əyi  halda 

ə

rinin  bundan  xə

b

ər  tutacağını,  27  oktyabr  2015-ci  il 

tarixd


ə

 verdiyi ifad

ə

sind


ə

 h

əmin vaxt Rahim onun boğazına bıçaq dirədiyi vaxt ba

rmağında 

olan  qızıl  üzüyü  çıxararaq  Rahimə

 

verdiyini,  Rahim  üzüyü  alandan  sonra  bir  qəd

əfikirl

əşə


r

ək  üzüyü  qaytararaq  ona  hə

r  ay  400  manat  pul  verm

əli  olduğunu",  həmçinin 

“İfadə

nin  yerində

 

yoxlanılması  haqqında”  protokolda  onu  şantaj  etməm

əsi  üçün  mə

cbur 

olaraq  onunla  birlikdə

 

“Ördək  gölü”  adlanan  restorana  getdiyini,  orada  yemək  yediyini, 

m

əhk

ə

mə

 

istintaqı  zamanı  orada  halının  pis  olduğunu  bildirər

ə

k  yemə

k  yem


ə

diyini",  eyni 

zaman  da  "şahid  və

  z


ə

r

ərçəkmiş  şəxs  qismind

ə

  dindirilə

rk

ən  verdiyi  ifad

ə

lə

rind


ə

  Rahim 


N

əsirovdan şikayə

t etdiyind

ə

n ona pul və

 

qızıl-zin

əəşyası vermə

diyini, 27 oktyabr 2015-ci 

il  tarixli  ifad

ə

sində

  18  may  2015-ci  il  tarixd

ə

  Rahim  ondan  90  manat,  24  may  2015-ci  il tarixd

ə

 isə

 

3 manat pul götürdüyünü", "16 may 2015-ci il tarixd

ə

 Rahim  t


Yüklə 1,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin