Příručka pro práci sYüklə 81,98 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix28.04.2017
ölçüsü81,98 Kb.
#15867

 

1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příručka pro práci s  

ORM-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Obsah 

 

1. Určení soupravy 2.  Základní technické parametry a složení 

soupravy 

3. Složení 

soupravy 

4. Princip 

činnosti 

4.1 CALID-3, detekční papírek na kapalné 

BCHL 


4.2 Detekční trubičky s ruční pumpou 

4.3 DETEHIT, detektor nervově paralytických 

látek  

5. Způsob použití 5.1 CALID-3 

5.2 Detekční trubičky s ruční pumpou 

5.3 DETEHIT 

6. Dekontaminace 

soupravy 

7. Skladování 

soupravy 

 

 1. Určení soupravy ORM-17 

 

Souprava ORM-17 je určena ke zjištění bojových 

chemických látek ve vzduchu, na površích bojové 

techniky, materiálu a na terénu, ve vodě a 

potravinách vizuálně, na základě barevných změn 

indikačních zón detektorů.  

 

 

  

 

  

 

3

 Souprava umožňuje: 

 

a) Okamžité určení  kapalných BCHL detektorem 

CALID-3 (látky H, G a V); 

b) Určení druhu použité BCHL ve vzduchu 

detekčními trubičkami s ruční pumpou: 1. 

trubičkou TT-11 (značení 3 červené 

proužky) nervové látky: látky G (GA tabun, 

GB sarin, GD soman, GF cyklosine, GP), 

látky V (VX), 

2. 

trubičkou TT-12 (značení 2 zelené 

proužky) dusivé látky fosgen (CG), 

difosgen (DP) a krevní jedy kyanovodík 

(AC) a chlorkyan (CK), 

3. 

trubičkou TT-14 (značení žlutý proužek a 

tečka) zpuchýřující látku lewisit (L), 

4. 

trubičkou TT-15 (značení 2 žluté proužky): 

zpuchýřující látku yperit (H, HD); 

c)  Kontrolu  vody a potravin na přítomnost 

nervových látek (G,V) detektorem DETEHIT. 

 

 2.  Základní technická data soupravy 

 

Rozměry: 

 

 

15 x 26 x 9 cm Hmotnost soupravy: 

 

1,4 kg Obsluha: 

   1 


osoba 

Použitelnost při teplotě: 

 

10 až 45 °C,  při teplotách pod 10 °C lze 

detektory ohřát 

 

 


 

4

3. Složení soupravy 

 

Tabulka 1. Složení soupravy ORM-17. 

 

položka balení 

počet 

balení 

pozice 

v obr.1 

přenosná brašna 

  CALID-3, Detekční 

papírek kapalných 

CWA 

knížka 


12 listů 

2 2 


DETEHIT, Detektor 

nervových látek 

tuba 

10 proužků 2 2 

trubička TT-11, tři 

červené pruhy 

10 trubiček 

v pouzdře 

2 4 


trubička TT-15, dva 

žluté pruhy 

10 trubiček 

v pouzdře 

2 4 

trubička TT-14-1, jeden žlutý pruh 

s tečkou 

10 trubiček 

v pouzdře 

2 4 

trubička TT-12, dva zelené pruhy 

10 trubiček 

v pouzdře 

2 4 


ruční pumpa 

s náhradními díly 

 1 

9,5 


otvírač detekčních 

trubiček a ampulek 

 1 ohřívací polštářek trubiček 

 4 


čistící hadřík  příručka pro práci se soupravou 

 1 


10 

 

 

Obr. 1. Složení soupravy. 1) Kompletní souprava,  

2) CALID-3, 3) DETEHIT, 4) Detekční trubičky, 

5) Náhradní díly, 6) Hadřík, 7) Ohřívací poduška,  

8) Otvírač ampulí,  9) Ruční pumpa, 10) Návod. 

 

5 

6

4. Princip činnosti  

4.1 CALID-3, detekční papírek na kapalné BCHL 

Ihned po kontaktu s kapkami látky sarin (G), yperit 

(H) nebo typu V, dochází k jejich reakci s detekčním 

papírem za vzniku skvrn různého zbarvení. Druh 

BCHL se určí porovnáním vzniklých barevných skvrn 

s etalonem. 

 

4.2 Detekční trubičky s ruční pumpou 

Prosátí předepsaného objemu přes detekční trubičky 

pomocí ruční pumpy umožňuje, na základě barevné 

změny příslušné detekční vrstvy detekční trubičky, 

určit  přítomnost par nervových látek, zpuchýřujících 

látek yperitu a lewisitu, dusivých látek (fosgen, 

difosgen) a krevních jedů (kyanovodík, chlorkyan) ve 

vzduchu. 

 

4.3 DETEHIT, detekční proužek nervově 

paralytických látek 

DETEHIT umožňuje zjištění přítomnosti nervových 

látek ve vzduchu, vodě, extraktech a na površích. 

Barevná reakce na detekční zóně proužku vyjadřuje 

nepřítomnost nervových látek. 

 

5. Způsob použití soupravy 

 

Soupravu připravit k použití: • 

po signálu "CHEMICKÉ NEBEZPEČÍ", 

• 

při podezření, že byly použity BCHL, • 

při přeletu nízkoletících cílů, dělostřeleckém 

nebo raketovém přepadu, 

• 

na rozkaz nadřízeného.  

7

Každý jednotlivý detektor je možné použít pro plnění úkolu zcela samostatně. Obvykle se používají 

následujícím způsobem.  

 

5.1 CALID-3 

 

Po odstranění krycí fólie z lepivé vrstvy se detekční papírek CALID-3 nalepí na suchý, očištěný povrch 

techniky, objektů, výstroje apod.  

Na technice se papírek umísťuje po jednom na jejich 

bocích, na levé straně zádě a v průběhu přesunu se 

umisťuje v zorném poli velitele nebo chemického 

pozorovatele (u automobilů na čelní sklo nad dráhu 

stěrače, u obrněné techniky na místo viditelné 

průzorem velitele). U výstroje se umisťuje na levý 

rukáv nad loktem a na přední část jedné z obuvi. Při 

zbarvení papírku se provádí srovnání s etalonem. 

Přítomnost BCHL sarinu, yperitu nebo VX se projeví 

skvrnami různé velikosti a zbarvení. Typ zjištěné 

látky se určí srovnáním vzniklé barevné skvrny 

s barevným etalonem na zadní straně obálky. 

V případě detekce na dříve kontaminovaných 

površích otíráním papírkem dojde k plošnému 

zabarvení papírku příslušným barevným odstínem 

(zamoření jednou látkou) nebo více odstíny 

(zamoření více látkami).  Skvrny jiné barvy a jiného 

charakteru než jsou na etalonu, mohou být 

způsobeny rušivými látkami (pohonné hmoty, 

rozpouštědla, dekontaminační látky a směsi). 

 

 

  

 

 

 8

 

Obr. 2  Barevný etalon detekčního papírku CALID-3  

 

Obr. 3 Detekce BCHL pomocí papírku CALID-3  

 


5.2  Detekční trubičky s ruční pumpou 

 

 Obr. 4 Otevírání trubiček 

 

Obr. 5  Rozbíjení ampulek  

 

9 

Tabulka 2. Citlivost detekčních trubiček. 

 

Trubička Dokázaná 

látka 

Citlivost mg/m ve vzduchu 

TT 11 

GB, GD, GF, GP, VX 

0,05

 

TT 12 CG ( DP), AC, CK TT 14 

L 1 

TT 15 

H, HD 


 

  

 

 

 

Trubička TT-11 (tři červené proužky) 

 

  

 

ampule s pufremžlutá sklenì ná vrstva impregnovaná substrátem

celulosová vrstva se substrátem

ampule s pufrem

 

Obr. 6  Schéma detekční trubičky TT-11  

 

  

10


 

11

Zjišťování nervových látek:  

Ze zásobníku se vyjme trubička označená třemi červenými proužky, odlomí se obě její špičky 

bodcem v otvírači trubiček, označeným červeně se rozbije pouze horní ampulka (u označeného 

konce, nad bílou vrstvou) a její obsah se setřese 

na bílou indikační vrstvu;  

- připravená trubička se zasune neoznačeným 

koncem do pumpy a provede se 10 zdvihů; 

po prosátí vzduchu se 2 minuty vyčká; - trubička se vyjme  z 

pumpy, bodcem bez 

barevného označení v otvírači  se rozbije dolní 

ampulka a důkladně se setřepe  její obsah přes 

žlutou až na bílou indikační vrstvu; 

po 2 minutách se  porovná zbarvení obou vrstev.  

Důkazem přítomnosti nervové látky v 

koncentraci 0,05

 

mg.m

-3

 a více je nezměněná, 

bílá barva indikační vrstvy ve srovnání se 

srovnávací žlutou vrstvou trubičky.  

 

Důkazem nepřítomnosti nervové látky je 

změna barvy detekční vrstvy do podobné 

žluté, jako srovnávací vrstva trubičky. 

 

Zjišťování nervových látek v koncentracích  nižších než 0,05

 

mg.m-3

 se provádí tak, že po prosátí 

trubičky vyčkáme 10 minut před rozbitím druhé 

ampulky. Ostatní kroky zůstávají stejné. 

 

  

 

 


Trubička TT-15 (dva žluté proužky)   

 

 

   

indikaèní vrstva

Obr. 7  Schéma detekční trubičky TT-15 

 

 

 Zjišťování zpuchýřujících látek (yperit, H, HD): 

 Ze zásobníku se vyjme trubička označená dvěmi 

žlutými proužky, odlomí se oba její hroty v 

otvírači trubiček; 

- připravená trubička se zasune neoznačeným 

koncem do pumpy a provede 30 zdvihů; 

-  v následujících 5 minutách se pozoruje vývoj 

oranžového zbarvení ve srovnání s etalonem na 

zásobníku trubiček. 

 

Průběh reakce lze urychlit použitím ohřívacího polštářku; 

 

V nepřítomnosti BCHL a pokud nedojde k barevné reakci detekční vrstvy, lze trubičku použít opakovaně 

10x v následujících čtyřech hodinách.   

 

 

 

 

 

12 

Trubička TT-14 (jeden žlutý proužek a tečka)   

 

  

indikaèní vrstva

ampule s èinidlem

Obr. 8  Schéma detekční trubičky TT-14 

 

 

Zjišťování zpuchýřující látky lewisit (L):  

-  Ze zásobníku se vyjme trubička označená 

jedním žlutým proužek a tečkou, odlomí se oba 

její hroty v otvírači trubiček; 

- připravená trubička se zasune neoznačeným 

koncem do pumpy a provede 30 zdvihů; 

rozbije se ampulka bodcem v otvírači trubiček, označeným žlutým proužkem a její obsah se 

setřese na indikační vrstvu;  

-  porovná se zabarvení indikační vrstvy 

s etalonem zásobníku trubiček. 

 

 

  

 

  

 

 13

 

Trubička TT-12 (dva zelené proužky)    

 

 indikaèní vrstva pro kyan (AC)

indikaèní vrstva pro chlorkyan (CK)

indikaèní vrstva pro 

fosgen (CG) a difosgen (DP)

 

 Obr. 9  Schéma detekční trubičky TT-12 

 

 Zjišťování dusivých BCHL (fosgen, difosgen) a 

krevních jedů (kyanovodík, chlorkyan):  

 

-  Ze zásobníku se vyjme trubička označená dvěma zelenými proužky, odlomí se oba její 

hroty v otvírači trubiček; 

- připravená trubička se zasune neoznačeným 

koncem do pumpy a provede 30 zdvihů; 

-  v následujících 5 minutách se pozoruje vývoj 

zbarvení na jednotlivých indikačních vrstvách a 

porovná se s etalonem na zásobníku trubiček.  

 

V nepřítomnosti BCHL a pokud nedojde k barevné reakci detekční vrstvy, lze trubičku použít opakovaně 

10x v následujících čtyřech hodinách.  

 

 

  

 

14 

Práce s trubičkami při nízkých teplotách  

(pod 10 °C) 

 

Při teplotách okolí pod 10 °C je třeba trubičky 

ohřívat. K tomu se použije ohřívací sáček takto: 

- otevři vnější obal a vyjmi sáček 

- jemně protřepej 

- obal 


trubičku ohřívajícím se sáčkem a drž v ruce 

(obr. 10) 

 

Ohřívá se vždy po ukončení prosávání, respektive po následném rozbití ampulky, ohřívá se po celou dobu 

stanovenou až po vyhodnocení reakce 

 

 

 

Obr. 10  Ohřev trubičky při nízkých teplotách  

 

  

15


 

5.3 Detekční proužek DETEHIT 

 

1

23

 

Obr. 11  Schéma detekčního proužku DETEHIT;     

1) detekční zóna (bílá), 2) srovnávací zóna (žlutá),   

3) indikační papírek impregnovaný substrátem a 

indikátorem. 

 

Zjištění přítomnosti nervově paralytických látek v 

prostředí: 

Z tuby se vyjme blok detekčních proužků; - Z 

bloku 


detekčních proužků se vyjme jeden 

proužek roztržením folie; 

Část proužku s bílou a žlutou tkaninou navlhčit vodou; indikační papír proužku musí zůstat 

suchý.  


Aby se v 

průběhu detekce papír proužku 

nenavlhčil, je možné detekční proužek (např. při 

analýze vody a potravin), přelomit opakovaným 

přehnutím a oddělit  část s detekční tkaninou a 

barevným  etalonem od indikačního papírku a 

část proužku s indikačním papírem uchovávat 

v suchu  

 

16


 

17Tkaninu umístit do analyzovaného prostředí na 

dobu minimálně.: 

2 min ve vzduchu nebo  

5 min. při kontrole vody a povrchů. 

-  Tkaninu vyjmout z analyzovaného prostředí a 

v případě potřeby, je-li znečištěna, omýt čistou 

vodou; Na dobu 2 minut přitisknout indikační papír na bílou detekční  tkaninu (obr. 12); 

-  Po sejmutí indikačního papíru porovnat 

zabarvení detekční  tkaniny se zbarvením 

etalonu (obr.13). 

 

Důkazem přítomnosti nervově paralytických látek 

je bílá, nezměněná barva detekční tkaniny. 

Důkazem nepřítomnosti nervově paralytických 

látek je změna barvy detekční tkaniny do 

podobně žluté, jako srovnávací etalon. 

 

 

 

 

 

 

 


 

Obr. 12  Přeložení proužku 

 

 

DANGERSAFE

 

Obr. 13  Vyhodnocení testu  

 

  

18


 

19

 Tabulka 3  Tabulka detekčních limitů pro DETEHIT 

 

Detekční limit ve vzduchu 

(mg/m

3ve vodě (mg/m

-3na povrchu (g/m

2po expozici 

Látka 

2 min 

20 min 

5 min 

30 min 

Tabun 

GA 

0,0800 0,0010 

60 

0,2 


Sarin  

GB 

0,0100 0,0004 

10 Soman GD 

0,0080 0,0002 

0,4 


Cyklosin 

GF 

0,0030 0,0001 

0,1 


Látka 

GP 

0,0050 0,0002 

0,2 


Látka 

VX 

0,0500 0,0005 

30 

0,3 


 

Platí pro teploty 10 - 40 °C 

 

 

20

 6. Dekontaminace 

soupravy 

 

Vnější povrch soupravy, lze dekontaminovat otíráním 

tampony s 

dekontaminační směsí běžnou pro 

dekontaminaci techniky a výstroje a hadrem, 

zvlčeným vodou. Kontrolu úplnosti odmoření 

nervových látek je možné provést detekčním 

proužkem DETEHIT.  

 

7. Skladování 

soupravy 

 

Souprava ORM-17 musí být skladována v krytých, 

čistých a větratelných skladech, chráněna před 

přímými povětrnostními vlivy, vlhkostí, sálavým 

teplem topných těles a znečištěním. Při skladování 

do 35 °C je doba použitelnosti soupravy (především 

jejích funkčních – detekčních  částí) 5 let. Doba 

použitelnosti každého jednotlivého detektoru je vyznačena na jeho ochranném obalu. 

Yüklə 81,98 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin