Qərar №42 Bakı şəhəri, 9 fevral 2006-cı il


-İML Hərbi təyinatlı mallarYüklə 1,88 Mb.
səhifə11/11
tarix28.04.2017
ölçüsü1,88 Mb.
#15975
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

10-İML

Hərbi təyinatlı mallar:

*

İML-1

Tanklar və başqa özüyeriyən zirehli döyüş maşınları silahla və ya silahsız, onların hissələri

871000000 0

ML1

12, 7mm (0, 50») və ya ondan az kalibrli silahlar və atomat silahlar və onlar üçün xüsusi layihələşdirilmiş komponentlər:

a.tüfənglər, karabinlər, revolverlər, tapancalar və pulemyotlar;

b.hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş hamarlüləli silahlar;

c.gilzəsiz döyüş sürsatından istifadə edilən silahlar;

d. a, b, c yarımbəndlərində nəzarət edilən silahlar üçün səsudanlar, xüsusi taxmalar və odsöndürücülər


930190000 0
930200100 0
930310000 0
930529
930591000 0
930521000 0
930320950 0

PL5002

Pl5018 bəndi ilə nəzarət edilən və ML1, ML2 və ML5-dən fərqlənən mallar üçün teleskopik nişangahlar;

PL5018

ML1, b və ya ML.2. bəndində göstərilənlərdən fərqlənən hamarlüləli silahlar və onlar üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər, aşağıdakılar istisna olmaqla:

a. prnevmatik silahlar;

b.pnevmatik və ya patronlu (partlama hərəkəti ilə) düzəldilmiş silah və ya tapancalar:

1.sənaye alətləri; və ya

2.heyvanların əzabsız öldürülməsi (keyləşdirilməsi) üçün vasitələr;

c.siqnal tapançaları930400000 0

PL5021

PL5018 bəndində göstərilən «mallar» üçün güllələr daxil edilməklə döyüş sürsatları və ya patronlar, aşağıdakılar istisna olmaqla:

a. pnevmatik silahlar üçün xüsusi düzəldilmiş qurğuşun və qurğuşun ərintisindən güllələr;

b. gülləsiz (boş) presləşdirilmiş və ya barıt kamerası deşdirilmiş tədris döyüş sürsatları


930610000 0
930621000 0
930630

ML2

Aşağıda göstərilən, kalibri 12, 7 mm ( 0, 5») —dən silahlanmalar və silahlar, atıcı qurğular və yardımçı vasitələr, habelə onlar üçün xüsusi düzəldilmiş komponentlər:

a. toplar, qısa lüləli ağır toplar (qaubitsalar) , avtomatik toplar, tankaqarşı toplar, minomyotlar, lüləaltılı qranatamyotlar, hərbi odsaçan silahlar, kənara təpməyən (çəkilməyən ) tankaqarşı toplar və onlarıın maskalaması (ört-basdır edilməsi) ləchizatı ;

b. hərbi tüstü, qaz və pirotexniki atıcı qurğuları və ya generatorları, siqnal tapançaları istisna olmaqla; c. ML.2a. və ya ML.2b. yarım-bəndində göstərilən silahlar üçün nişangahlar


9301

ML3

ML1, ML2 və ya ML12 bəndlərində göstərilən döyüş sürsatları və onlar üçün xüsusi layihələşdirilmiş komponentlər, aşağıdakılar istisna olmaqla:

a.gülləsiz (boş) pressləşdirilmiş və ya barıt kamerası deşdirilmiş tədris döyüş sürsatları;

b. pnevmatik silahlar üçün xüsusi düzəldilmiş qurğuşun və qurğuşun ərintisindən güllələr;


930621000 0

ML4

Hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş aşağıda göstərilən bombalar, torpedlər, idarəolunmayan raketlər, idarəolunan raketlər və yardımçı avadanlıqlar və vasitələr, onlar üçün xüsusi layihələşdirilmiş komponentlər:

a. bombalar, torpedlər, qranatlar, tüstü şaşkaları, idarəolunmayan raketlər, minalar, idarəolunan raketlər, dərinlik bombaları, dağıdıcı maddə, dağıdıcı qurğu və onlar üçün komponentlər, «hərbi pirotexnika», patronlar və təqlid (imitasiya) qurğuları (avadanlıqlar, bu məmulatlardan hər hansı birinin xarakteristikası) ;

b.ML.4a. yarımbəndinə görə nəzarət edilən idarəetmə, nəzarət, fəallaşdırma, hazırlığa gətirib çıxartma, doldurulması, tuşlanması, tral(tral ilə sualtı minaları tutmaq və ya zərərsizləşdirmək) , seyrəkləşdirmə, istiqaməti itirmək, manelər yaratmaq, məmulatların dağıdılması və ya detektorlaşdırılması üçün xüsusi layihələşdirilmiş aparatlar və onlarla əlaqədar avadanlıqlar


9306

PL5006

ML.4a. yarımbəndinə görə nəzarət edilənlərdən fərqli hərbi təyinatı üçün idarəetmə, nəzarət, seyrəkləşdirmə, istiqaməti itirmək, manelər yaratmaq, improvizasiya olunmuş və digər partlayıcı qurğuların dağıdılması üçün xüsusi layihələşdirilmiş hərbi təyinatlı aparatlar və onlarla əlaqədar avadanlıqlar, elektron idarəedilmə istifadə edilməyən nəzarət avadanlıqları istisna olmaqla

9303

PL5030

ML.4a. yarımbəndinə görə nəzarət edilənlərdən fərqli bomba və qranatlar və onlar üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər

ML5

Aşağıda göstərilən hərbi təyinatlı və xüsusi layihələşdirilmiş atəşi idarə edən aparatlar və döyüşə hazırlıq və xəbərdarlıq üçün əlaqədar avadanlıqlar və əks-təsir göstərmək üçün aparatlar :

ML5

a.silah nişangahları, bomba tılması üçün hesablayıcı maşınlar, tuşlama artileriya avadanlığı və silahların idarəedilməsi sistemləri;

b.hədəflərin kəşfiyyat sistemləri, hədəfi göstərən, onun uzaqlığını müəyyən edən, hədəfləri aşkar edən, məlumatları ümumiləşdirən, hədəfləri tanıyan və ya eyniləşdirən aparatlar; hədəfləri aşkar edən texniki vasitələri birləşdirən aparatlar;

c. ML5a. və ML5.b. yarımbəndlərinə görə nəzarət edilən məmulatlar üçün əkstəsiredici aparatlar


ML6

Hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş və ya modifikasiya edilmiş yerüstü nəqliyyat vasitələri və onlar üçün komponentlər

PL5031

Yerüstü nəqliyyat vasitələri və onlar üçün əlaqədar avadanlıqlar və komponentlər:

a.qeyri-yol şəraitlərində istifadəyə yararlı , ballistik mühafizəni təmin etmək üçün düzəldilmiş və ya metal və ya qeyri-metal materiallarla təchiz edilmiş bütün təkərli nəqliyyat vasitələri;

b. yerüstü nəqliyyat vasitələrində qurulması üçün hərbi təyinat üçün xüsusi düzəldilmiş və ya modifikasiya edilmiş konteynerlər və onlar üçün xüsusi düzəldilmiş və ya modifikasiya edilmiş hərbi təyinatlı komponentlər


8705

ML7

Əlverişli şərait üçün indeks CAS-a(Chemical Abstract Service) istinad edilir. Bu bənddə indeks CAS daxil edilir və məmulatlara nəzarət şamil edilir.

Toksiloji reagentlər, toksik maddələr, yaşçıxaran qazlar, müvafiq avadanlıqlar, komponentlər, materiallar və «texnologiyalar»:

a.aşağıda göstərilən toksiloji reagentlər və toksik maddələr:

1.insanların və heyvanların zədələnməsi (məhv edilməsi) , avadanlıqların sıradan çıxarılması, məhsula və ya ətraf mühitə ziyan vurulması üçün hərbi təyinata yararlı bioloji reagentlər və radioaktiv maddələr, habelə müharibə aparmaq üçün kimyəvi vasitələr;ML7

2.kimyəvi maddələr (Kimyəvi silahlar barədə Aktın(1966, c) Siyahısının (1) -(6) bəndlərində, bu Siyahının 2 və 3 qeydləri ilə birlikdə, göstərilənlər) ML7 bəndinə görə kimyəvi müharibə üçün kimyəvi vasitələr kimi olub-olmamasından asılı olmayaraq;

ML7

3. 3-Xinuklidinil benzilat (BZ) (CAS 6581-06-02)

b. «zəhərləyici «maddələrin hazırlanması üçün aşağıdakı binar və əsas prekursorlar:

1.Alkil(metil, etil, h-propil və ya izopropil fosfonil diftorid, misal: DF: metil fosfonil diftorid (CAS 676-99-3) ;


ML7

2.O-Alkil (H və ya C10 -dən çox olmayan, tsikloalkil daxil olmaqla) , O-2-dialkil (metil, etil, h-propil və ya izopropil) -aminoetil, alkil(metil, etil, h-propil və ya izopropil) fosfonitlər və müvafiq alkilləşdirilmiş və protonirləşdırılmiş duzlar, misal: QL: O-etil-(2-diizo-

propilaminetil) metil-fosfonit (CAS 7040-57-5) ;ML7

3.Xlorzarin: O-izopropil metilxlorfosfonat (CAS 1445-76-7) ;

4.Xlorzoman: O-pinakolil metilxlorfosfonat (CAS 7040-57-5) ;ML7

c. tərkibində aşağıdakılar olan «yaşçıxaran» qazlar və «zəhərləyici maddələr»:

1.brombenzilsianid (CA) (CAS %№»-27-4) ;

2. o-Xlorbenzilidenmalononitril (o-xlorbenzal- malononitril) (CS) 4

3.fenasilxlorid (w-xlorasetofenon) ) (CN) (CAS 532-27-4) ;

4.dibenzol| b, f| -1, 4 oksazepin (CR) | CAS 257-07-08| iğtişaşların qarşısının alınması və fərdi özünü müdafiə üçün xüsusi bağlamalarda olan yaşçıxaran qazlar və ya vasitələr istisna olmaqla

d. ML7.a.yarımbəndinə görə nəzarət edilən materialların və ya maddələrin yayılması üçün xüsusi hazırlanmış və ya modifikasya edilmiş avadanlıqlar və onlar üçün xüsusi düzəldilmiş komponentlər;

Qeyd: ML7.d. yarımbəndinə hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş avadanlıqlara nəzarət edilir.

e. ML7.a. yarımbəndində göstərilən zəhərli maddələrdən qorunması üçün xüsusi düzəldilmiş «mallar» və onların üçün xüsusi düzəldilmiş komponentlər;

Qeyd. ML7.e. yarımbəndinə görə hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş «mallara» nəzarət edilir.

f. ML7.a. yarımbəndinə görə nəzarət edilən maddələrin aşkar və ya müəyyən edilməsi üçün xüsusi hazırlanmış «mallar» və onlar üçün xüsusi düzəldilmiş komponentlər;

Qeyd: ML7.f. yarımbəndinə görə hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş «mallara» nəzarət edilir.

g. ML7.a. yarımbəndinə görə nəzarət edilən maddələrin aşkar və ya müəyyən edilməsi üçün xüsusi təyinatı olan və ya emal edilmiş «biopolimerlər», habelə onların istehsalı üçün hüceyrəvi yetişdirmələr;

h.zəhərləyici maddələrin zərəsizləşdirilməsi və ya onların təsirinin azaldılması üçün aşağıdakı «biokatalizatorlar», habelə onlar üçün bioloji sistemlər:

1. ML7.a. yarımbəndinə uyğun zəhərləyici maddələrin zərəsizləşdirilməsi və ya onların təsirinin azaldılması üçün xüsusi təyinatlı, məqsədyönlü laboatoriya seleksiyası və ya bioloji sistemlərlə genetik manipulyasiyalar nəticəsində alınmış «biokatalizatorlar»;

2.ML7.h. yarımbəndinə uyğun «biokatalizatorlar»ın sintezi üçün spesifik bioloji sistemlər- «ekspress vektorları», viruslar və ya genetik informasiyalı güceyrəvi yetişdirmələr;

i. aşağıdakı texnologiyalar :

1. ML7.a -ML7.h. yarımbəndlərində göstərilən toksin reagentlərin, müvafiq avadanlıqların və komponentlərin «hazırlanması», «istehsalı» və ya «istifadəsi» üçün «texnologiya»;


ML7

2.ML7.g. yarım bəndində göstərilən «biopoli-merlər»in və ya hüceyrəvi yetişdirmələrin «hazırlanması», »istehsalı» və ya «istifadəsi» üçün «texnologiya»;

ML7

3. hərbi təyinatlı döyüş sürsatlarına və ya materiallarına tətbiq edilməsi üçün xüsusi təyinatı olan ML7.h.1. yarımbəndində göstərilən «biokatalizatorlar»ın tətbiqi «texnologiya»sı;

Qeyd. ML7.a və ML7.c. yarımbəndlərinə görə aşağıdakılara nəzarət edilmir:

a. xlorsian; b.sianisthidrogen turşusu; c.xlor;

d.karbonil xlorid; e.diofosgen (trixlormetil-xlorformiat) ;

f. etilbrommasetat;g. ksililbromid; h.benzilbromid;

i.benziliodid; j.bromaseton; k. bromisian; L.brommetiletilketon; m.xloraseton; n.etil yodaseton;

o. yodaseton; p.xlorpikrin.

Qeyd. ML7.g., ML7.h2. və ML7.i.3. yarım-bəndlərində göstərilən hüceyrəvi yetişdirmələr və bioloji sistemlər istisna təşkil edirlər. Kənd təsərrüfatı, farmasevtika, tibb, baytarlıq, ətraf mühitin qorunması, yeyinti sənayesi və ya axar suların təmizlənməsi sahələrində istifadə edilən hüceyrəvi yetişdirmələrin və bioloji sistemlərin texnologiyalarına nəzarət edilmir.


ML8

Əlverişli şərait üçün indeks CAS-a (Chemical Abstract Service) istinad edilir.Bu bənddə indeks CAS daxil edilir və məmulatlara nəzarət şamil edilir.

Aşağıdakı «hərbi partlayıcı maddələr» və yanacaq, o cümlədən raket yanacağı və komponentlər:ML8

a. maddələr və onların qarışıqları :

1.tərkibində 99% və ya daha çox alüminium olan materialdan hazırlanmış hissəciklərnin ölçüləri 60mkm və az olan kürəvi alüminium tozu| CAS 7429-90-5| ;

2.tərkibində 99% və ya daha çox aşağıdakı materillardan hər hansı birində hazırlanmış l kürəvi, xırdalanmış kürəvivari, lopavari və ya döyülmüş hissəciklərdən ibarət metal yanacaq:

a. metal və onun qarışıqları:

1.60 mkm-dən az ölçülü hissəcikləri olan berillium| CAS-7440-41-7| ;

2.ferrium-hidrogen oksidinin bərpası nəticəsində alınmış, 3mkm və ya az ölçülü hissəcikləri olan ferrium (dəmir) tozları| CAS-7440-41-7| ;

b.tərkibində aşağıdakı materiallardan biri olan qarışıqlar:

1.sirkonium| CAS-7440-67-7| , maqnium| CAS-7439-95-4| və onların 60 mkm ölçülü hissəcikləri olan ərintiləri;

2.təmizliyi 85% və ya yaxşı və hissəciklərinin ölçüləri 60 mkm-dən az olan bordan| CAS-7440-42-8| və ya bor karbiddən| CAS-1209-32-8| olan yanacaq


ML8

3. Toz metalları və ya yüksək enerji yanacaq komponentləri ilə perxloatların, xloratlarıq və xromatların kompozisiyaları;

ML8

4.Nitroquadin (NQ) | CAS-556-68-7| ;

5.Digər halogenlər, oksigenlər və ya azotlar ilə ftor kompaundları;

6.Karboranlar: dekarboran| CAS-17702-41-9| , pentoboran və onların törəmələri;

7.Siklotetrametilentetranitramin| CAS-2691-41-0| (HMX) ; oktahidro-1, 3, 5, 7-tetranitro-1, 3, 5, 7-tetrazin; 1, 3, 5, 7-tetrazasiklooktan (oktaqen) ;

8.Qeksanitrostilben (HNS) | CAS-20062-22-0| ;


ML8

9. Diaminotrinitrobenzol (DATV) | CAS-1630-08-6| ;

10.Triaminotrinitrobenzol (TATV) | CAS-3058-38-6| ;

11.Triaminoquanidinitrat (DAGN) | CAS-4000-16-2| ;

12. TİH 0.65-11.68 titanın stexiometrik subhidridi;

13.Dinetrolqlikoluril (DNGU, DİNGU) | CAS-55510-04-8| ; Tetranitroqlikoluril (TNGU, SORGUYL) | CAS-55510-03-7| ;


ML8

14. Tetranitrobenzotriazolobenzotriazol (TACOT) | CAS-25243-36-1| ;

15. Diaminoqeksanitrodifenil (DİPAM) | CAS-17225-44-0| ;

16. Pikrilamenodinitropiridin (PEX) | CAS38082-89-2| ;

17. 3 — nitro — 1, 2, 4-triazol-5-oh (NTO və ya ONTA) | CAS 932-64-9| ;

18. 70% və ya çox qatılığı olan hidrazin| CAS 302-01-2| ; hidrazinnitrat| CAS 37836-27-4| ; hidrazinperxlorat| CAS-27978-54-7| ; qeyri-simmetrik dimetilhidrazin| CAS 57-14-7| ; monometilhidrazin; simmetrik dimetilhidrazin| CAS 540-73-8| ;


ML8

19.Amoniumun perlxloratı| CAS 7790-98-9|

20.Siklotrimetilentrinitramin(RDX) | CAS 121-82-4| ; siklonit; T4; qeksahidro-1, 3, 5-trinitro-1, 3, 5-triazin; 1, 3, 5-triazaksikloqeksan (qeksogen) ;

21.hidroksilammoniumun nitratı (HAN) | CAS 13465-08-2| ; hidroksilammoniumun perxloratı (HAP) | CAS 15588-62-2| ;

22.2-(5-sianotetrazolato) pentaamminkobalt (III) perxlorat (və ya CP) | CAS 70247-32-4| ;

23. tsis-bis (5-nitrotetrazolato) tetraamin-kobalt (III) perxlorat ( və ya BNCP) ;


ML8

24. 7-Amino-4, 6-dinitrobenzofurazin-1-oksid (ADNBF) | CAS 97096-78-1| ; aminodinitrobenzo-furoksan;

25. 5, 7-Diamino-4, 6-dinitrobenzofurazan-1-oksid| CAS 117907-74-1| ; ( CL-14 və ya diaminodinitro-benzofuroksan) ;

26. 2, 4, 6-trinitro-2, 4, 6-triazasikloqeksanon (K-6 və ya Keto-RDX| CAS 115029-35-1| ;


ML8

27. 2, 4, 6, 8 — tetranitro-2, 4, 6, 8-tetraazabisiklo-| 3.3.0| oktan-3 oh| CAS 13026-72-3| (tetranitrosemiqli-koluril, K-55 və ya ketobisiklikli HMX) ;

28. 1, 1, 3-trinitroazetidin (TNAZ) | CAS 97645-24-4| ;

29. 1, 4, 5, 8-tetranitro-1, 4, 5, 8-tetraazelekalin (TNAD) | CAS 135877-16-6| ;

30.qeksanitroqeksaazaizovyurtsitan| CAS 135285-90-4| ; (CL-20 və ya HNIW) CL-20 klatrati;

31.dörddən çox nitroqrupalı polinitrokurbanlar;

32.ammonium dinitramidi (ADN və ya SR 12) | CAS 140456-78-6| ;

33.trinitrofenilmetilnitramin (tetril) | CAS 479-45-8| ;


ML8

b. aşağıdakı xarakteristikalara malik olan partlayıcı maddələr və raket yanacağı :

1. detonasiya sürəti 8700 m/san.-dən və ya detonasiya təzyiqi 3400 kilobardan ( 34 Qpa) çox olan partlayıcı maddələr;

2. ML8 bəndində göstərilməyən, detonasiya təzyiqi 250 kilobara (34 QPa) və ya ondan yüksəkə çatan və 2500 C və ya ondan yüksək temperaturda 5 dəqiqə və ondan çox müddət ərzində sabit olan üzvi partlayıcı maddələr;

3. ML8 bəndində göstərilməyən, nəzəri impuls xüsusi çəkisi (normal şəraitlərdə) metallaşdırılmamış kompozisiyalar üçün 250-dən yuxarı və ya alümiumlaşdırılmış kompozisiyalar üçün 270-dən yuxarı olan BMT-nin 1.1.sinfinin bərk raket yanacağı;4. ML8 bəndində göstərilməyən, nəzəri impuls xüsusi çəkisi (normal şəraitlərdə) halogenləşdirilməmiş kompozisiyalar üçün 230-dan yuxarı, metallaşdırılmamış kompozisiyalar üçün 250-dən yuxarı və metallaşdırılmış kompozisiyalar üçün 270-dən yuxarı olan BMT-nin 1.3. sinfinin bərk raket yanacağı ;

5. ML8 bəndində göstərilməyən, güc sabitliyi (konstanta)

1200 kCoul\kq olan atılan partlayıcı maddələr;

6. ML8 bəndində göstərilməyən, 68, 9 bar (6, 89 MPa) təzyiqdə və 21 C0 temperaturda, yəni normal şəraitdə 38 mm/san. sürətini saxlaya bilən partlayıcı maddələr, raket yanacağı və pirotexnika materialları;

7.maksimum yüklərdə və -400 C temperaturda 5% uzana bilən ikiqatlı əsasda olan elastomer modifikasiya edilmiş tökmə raket yanacağı;


c. hərbi pirotexnika;

d. digər maddələr :

1.hərbi təyinatlı , xüsusi tərkibli aviasiya yanacağı;

2.odatanlarda və yandırıcı hərbi sürsatlarda istifadə edilməsi üçün tərkibində karbohidrogen yanacağın xüsusi tərkibli metallarıın stearatları və ya palmitatları ( həmçinin oktal kimi tanılır) | CAS 637-12-7| kimi qatılaşdırıcıları olan hərbi materiallar; M1, M2, M3 qatılaşdırıcıları;3604

ML8

3.inqibirləşdirilmiş tüstülənən azot turşusundan (İRFNA) | CAS 8007-58-7479-45-8| və ya oksigen diftoriddən və ya tərkibində onlar olan maye oksidləşdiriciləri;

e.«additivlər»(partlayıcı maddələrin parametrlərinin yaxşılaşdırılması üçün istifadə edilən) və prekursorlar:

1.azidometilmetiloksetan (AMMO) və onun polimerləri;

2.misin əsas salisilatı| CAS 62320-94-9| ; qurğuşunun salisilatı| CAS 15748-73-9| ;

3.di(2, 2-dinitropropil) formal| CAS 5917-61-3| və ya

4.di(2, 2-dinitropropil) asetal| CAS 5208-69-0| ;

5.di(2-ftor-2, 2-dinitroetil) formal (FEFO) | CAS 17003-79-1;|

5.di(2-hidroksietil) qlikolamid (BHEGA) | C AS 17409-41-5| ;

6.di(2-metilaziridinil) metiaminofosfinoksid (metil BAPO) | CAS 85068-72-0|

7.diazidometiloksetan və onun polimerləri| CAS 17607-20-4| ;

8.dixlormetiloksetan (BCMO) | CAS 142173-26-0|

9.butadiennitriloksid (BNO) ;

10.butantrioltrinitrat(BTNN) | CAS 6659-60-5|

11.katosen| CAS 37206-42-1|

(2, 2-bisetilferosenilpropen) , ferosenkarbon turşusu; N-butilferosen| CAS 125856-62-4| və ferosenin törəmələri-digər alduktiv polimerlər

12.dinitroazetidin-tret-butil duzu;

13. tərkibində nitro-azido-, nitrato-, nitraza- və diftoramino-qrupları olan aktiv monomerlər, plasitfikatorlar, polimerlər;

14.poli-2, 2, 3, 3, 4, 4, -qeksaftorpentan-1, 5-diformal (FPF-1) ;


ML8

15.poli-2, 4, 4, 5, 5, 6, 6-qeksaftor-2-triftormetil-3-oksaqeptan-1, 7-dioformal (FPF) ;

16.poliqlisidilazid (GAP) | CAS 143178-24-9| və onun törəmələri;

17.Qeksabenzilqeksaazaizovyursitan (HBIW) | CAS 124782-15-6| ;

18. funksionallığı 2, 2-dən 2, 4-ə qədər hidroksil göstəricisi 0, 77 mekv\q, özlülüyü 30 C0 47 puazdan az| CAS 66102-90-5| olan sonuncu hidroksil qrupları ilə polibutadien;ML8

19.spesifik səthinin sahəsi 250 m2 /q-dan yüksək və hissəciklərin orta ölçüləri 0, 03mkm və ya az olan ferriumun (dəmirin) çox nazik oksidi| CAS 1309-37-1| ;

20. qurğuşunun beta-rezorsilatı;

21. qurğuşun stannatı| CAS 1203-31-6, qurğuşun maleatı|| CAS 19136-34-6| , qurğuşun sitratı| CAS 14450-60-3| ;

22. qurğuşun-mis beta-rezosilatlı və ya salisilatlı xelatlar(helatlar) | CAS 68411-07-4| ;ML8

23. nitratmetil(metil) oksetan və ya poli (3-nitrametil-3-metiloksetan) ; (poli-NİMMO) (NMMO) | CAS 84051-81-0| ;

24. 3-Nitraza-1.5-pentandiizosianat| CAS 7406-61-9| ;

25.N-Metil-n-nitroanilin| CAS 100-15-2| ;

26.metalüzvi birləşdirici agentlər, o cümlədən:

a. neopentol oksitri (dioktil) -fosfatotitanat| CAS 103850-22-2| ; habelə 2.2-bis| 2-propenolatometilbutanolatoris (dioktil) fosfato| titan (IV) kimi məşhur olan| CAS 110438-25-0| ; və ya LİCA 12| CAS 103850-22-2| ;

b. ((2-propenolato-1) metilpropanolatometil) -(butanolato1) tris(dioktil) pirofosfato-titanat(IV) və ya KR3538;

c. ((2-propenolato1) metilpropanolatometil) -(butanolato1) tris (dioktil) fosfatotitanat(IV) ;


ML8

27. polisianodiftoraminooksietilen) (PCDE) ;

28.aziridinamid halqasında 2-metil və 2-etil əvəzediedicilərin baş zənvarisində izoftolat, trimezinat (BİTA və ya butileniminitri-mezamid) , izosianuratnoy və ya 3-metiladipat strukturlu yarımfunksional aziridinamidlər;

29.poliqlisidilnitrat və ya poli(nitrometil-oksiran) ; (Poly-GLYN) (PGN) | CAS 27814-48-8| ;

30.polinitrolrtokarbonatlar;

31.propilemin, 2-metilaziridin| CAS 75-55-8| ;

32.tetraatsetildibenzilqeksaazaizovyursitan (TAIW) ;

33.tetraetilenpentaminakrilonitril (TEPAN) | CAS 68412-45-3| ; tsianoetilləşdirilmiş poliamin və onun duzları;

34.tetraetilenpentaminakrilonitrilqlisidol (TEPANOL) | CAS 68412-46-4| ; qlisiodol və onun duzları ilə kondensenləşdirilmiş, tsianoetilləşdirilmiş poliamin;

35.trifenilvismut (TBP) | CAS 603-33-8| ;

36.tri (2-metilaziridin-1-il) fosfinoksid (MAPO) | CAS 57-39-6| ; di(2-metliaziridinil) [2-(2-hidroksipropoksi) propilamino] fosfinoksid (BOBBA8) ; MAPO-nun digər törəmələri;

37.1, 2, 3-Tri| 1, 2-di(diftoramino) etoksi| propan| CAS 53159-39-0| ; trivinoksipropanın addukti (TVOPA) ;

38.1, 3, 5-trixlorbenzol| CAS 108-70-3| ;

39.1, 2, 3, 4-trihidroksibutan (1, 2, 4-butantriol) ;

40.1, 3, 5, 7-tetraasetil-1, 3, 5, 7-tetraazasiklooktan (TAT) | CAS 41378-98-7| ;

41.1, 4, 5, 8-tetraazadekalin| CAS 5409-42-7| ;

42.funksional spirt qrupları ilə az molekulyarlı (10000-dən az) poli (epixloqidrin) ;poli (epixlorqidrindiol) və triol.

İstisna: ML008 bəndinə görə bor və bor-10-la zənginləşdirilmiş (ümumi bor tərkibinin 20% və ya çox) bor karbidinə nəzarət edilmir.


ML9

hərbi gəmilər, gəmilər(sualtı və suüstü) - hücum və ya müdafiə məqsədləri üçün xüsusi düzəldilmiş və ya modifikasiya edilmiş (qeyri-hərbi məqsədlər üçün istifadə edilməsinə yönəldilməsindən, vəziyyətindən və funksional hazırlığından, silah və müdafiə sistemlərinin, hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş və ya modifikasiya edilmiş kompenentlərin olub-olmamasından asılı olmayaraq)

ML10

Aşağıdakı «uçuş aparatları» , pilotsuz uçuş aparatları, aviasiya mühərrikləri və «uçuş aparatları»nın avadanlıqları, yardımçı avadanlıqlar və hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş və ya modifikasiya edilmiş komponentlər:

ML10

a.hərbi «uçuş aparatları» və onlar üçün xüsusi düzəldilmiş və ya modifikasiya edilmiş hərbi təyinatlı komponentlər

ML10

b. hərbi təyinatı üçün, o cümlədən hərbi kəşfiyyat, hücum, hərbi hazırlıq, nəqliyyat aviasiyası və hava desant ordusu və ya hərbi avadanlıq, material-texniki təminatı üçün xüsusi düzəldilmiş və ya modifikasiya edilmiş digər «uçuş aparatları»-və onlar üçün xüsusi düzəldilmiş və ya modifikasiya edilmiş hərbi təyinatlı komponentlər;

ML10

c.hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş və ya modifikasiya edilmiş aviasiya mühərrikləri və onlar üçün xüsusi düzəldilmiş və ya modifi-kasiya edilmiş hərbi təyinatlı komponentlər

ML10

d. pilotsuz uçuş aparatları, o cümlədən məsafədən idarəedilən və avtonom (muxtar) işləyən, proqramlaşdırılan və hərbi təyinatı üçün düzəldilmiş və ya modifikasiya edilmiş uçuş aparatları, onların buraxılması və dəstəklənməsi sistemləri və idarə edilməsi və nəzarət üçün yardımçı avadanlıqlar, habelə onlar üçün xüsusi düzəldilmiş və ya modifikasiya edilmiş hərbi təyinatlı komponentlər

ML10

f. ML10.a., ML10.b. yarımbəndlərində göstərilən uçuş aparatları və ya ML10.c. yarımbəndindəki aviasiya mühərrikləri üçün xüsusi düzəldilmiş

təzyiq altında yanacaq dolduranlar, məhdud fəzada təzyiq altında əlavə doldurulması üçün avadanlıq və yerüstü avadanlıqlarML10

g.nəfəsi təmin etmək üçün hermokabinlər və «uçuş aparatları»nda istifadə edilən qismən kompensasiya edən yüksəklik geyimləri, artıq yüklənməyə qarşı geyimlər, hərbi mühafizə şlemləri və mühafizə maskaları, «uçuş aparatları» və ya raketlər üçün istifadə edilən maye oksigenin konvertoru, habelə «uçuş aparatları»nı qəza nəticəsində ekipaj tərk etdikdə hərəkətə başlayan katapultalar

ML10

h.şəxsi heyətin istifadəsi, yüklərin atılması və ya «uçuş aparatları»nın tormozlaşdırılması üçün aşağıda göstərilən paraşutlar:

1.paraşutlar :

a.hədəfə görə xüsusi təyinatlı desantın çıxarılması üçün;

b. desantçıların endirilməsi üçün paraşut;ML10

2.yüklərin atılması üçün paraşutlar;

3.endirilən obyektlərin, məsələn xilasedici kapsulların, katapult oturacaqlarının, bombaların sabitləşdirilməsi və fəza vəziyyətinin idarəedilməsi üçün paraplanlar, tormozlu oturacaqlı paraşutlar, tormoz paraşutlarıML10

4.katapult oturacaq sistemlərinin açılma ardıcıllığının tənzimlənməsi və qəza paraşutlarının hava ilə doldurulması üçün tormozlu paraşutlar;

5. idarəedilən raketlər, pilotsuz uçuş aparatları və ya kosmik gəmilər üçün xilasedici paraşutlar;ML10

6. yaxınlaşmaq üçün istifadə edilən paraşutlar və tormozlu enmə paraşutları;

i. yüklərin paraşutlarla atılması üçün uçuşu idarə edən avtomatlaşdırılmış sistemlər; hər hansı bir yüksəklikdə paraşutların açılmasının idarəedilməsi ilə tullanmaq

üçün xüsusi düzəldilmiş və ya modifikasiya edilmiş avadanlıq, o cümlədən oksigen avadanlığı


ML11

Bu Nəzarət Siyahısında göstərilməyən hərbi təyinat üçün xüsusi düzəldilmiş elektron avadanlığı və onlar üçün xüsusi düzəldilmiş komponentlər

ML12

Yüksək sürətli kinetik enerjidən istifadə edilən, aşağıda göstərilən silah sistemləri, yardımçı avadanlıqlar və onlar üçün xüsusi düzəldilmiş komponentlər:

a. hədəfin məhv edilməsi və ya onun tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə manelər yaratmaq üçün kinetik enerjidən istifadə edilən xüsusi düzəldilmiş silah sistemləri;

b. kinetik enerjidən istifadə edilən güllələr (bombalar) və sistemlərin dinamik sınaqlarının aparılması üçün sınaq və testləşdirici vasitələr, habelə sınaq modelləri, o cümlədən diaqnostika avadanlığı;

Xüsusi qeyd. Kalibraltı döyüş sürsatlarından və ya yalnız kimyəvi raket yanacağından, habelə onlar üçün döyüş sürsatlarına dair ML1- ML4 bəndlərinə baxmalı.ML13

Aşağıdakı zirehli və ya mühafizə avadanlığı, konstruksiyalar və komponentlər :

a. aşağıdakı zirehli plastinlər:

1.hərbi standartlara və ya texniki şərtlərə uyğun düzəldilmiş; və ya

2. hərbi təyinatı üçün yararlı;

b. hərbi sistemlərin ballistik mühafizəsinin təmin edilməsi üçün xüsusi hazırlanmış metal və qeyri metal materiallardan və ya onların birləşmələrindən xüsusi hazırlanmış konstruksiyalar;


c. hərbi kaskalar (bax ML10.g . yarımbəndinə) :

aşağıdakılar istisna olmaqla:

a. modifikasiya edilməmiş, təchiz edilməmiş və onlarda yardımçı qurğuların qoyulması nəzərdə tutulmamış adi polad kaskalar;

b. 1945-ci ilə kimi düzəldilmiş kaskalar;

d. hərbi standartlara və texniki və ya onlara ekvivalent olan şərtlərə uyğun düzəldilmiş zirehli jiletlər və plastinvari geyimlər və onlar üçün xüsusi düzəldilmiş komponentlər :

aşağıdakılar istisna olmaqla :

mülki istifadə üçün fərdi mühafizə geyimlərinə və zirehli jiletlərə və onların ləvazimatlarına nəzarət edilmir.


PL5014

ML13.a., ML13.b. və ya ML13.c. yarım-bəndlərində göstərilən «mallar» üçün xüsusi düzəldilmiş komponentlər

ML14

Hərbi hazırlıq və ya hərbi ssenarilərin təqlidi (imitasiyası) üçün xüsusi avadanlıqlar və onlar üçün xüsusi düzəldilmiş komponentlər və ləvazimatlar

PL5034

ML14 bəndində göstərilənlərdən fərqli ML1, PL5018 və ya ML2 bəndlərində göstərilən hər hansı bir silah və ya atıcı silahların istifadəsi üçün məşqlərin aparılmasından ötrü təqlid (imitasiya) aparatları, onlar üçün xüsusi düzəldilmiş komponentlər və ləvazimatlar

ML15

hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş görmə informasiyasını və ya əkshərəkətini almaq üçün aparatlar və onlar üçün xüsusi düzəldilmiş komponentlər və ləvazimatlar:

a. yazan qurğular və təsvirlərin işlənməsi üçün aparatlar;

b. kameralar, fotoqrafiya avadanlıqları və plyonkanın emalı üçün avadanlıqlar;

c.elektronoptik çeviriciləri;

d. infraqırmızı və ya istilik görmə aparatları;

e. radiolokasiya stansiyaları və kompleksləri;

f. ML15.a.-ML15.e. yarımbəndlərinə görə nəzarət edilən avadanlıqlar üçün radioya qarşı hərəkət və radioya qarşı hərəkət üzrə mübarizə avadanlığı .

Qeyd. «Birinci nəsl elektronoptik çeviricilər» tərkibində olması və ya tərkibində saxlanılması üçün yararlı olan xüsusi layihələşdirilmiş «birinci nəsl elektronoptik çeviricilər» istisna olmaqla.

Xüsusi qeyd: « birinci nəsl elektronoptik çeviriciləri» ilə təchiz olunmuş silah nişangahlarına dair ML1., ML2., və ML5. bəndlərinə baxın.


ML16

ML1., ML10., ML12. və ya ML19. bəndlərinə görə nəzarət edilən hər hansı bir məmulat üçün xüsusi düzəldilmiş və nəzarət edilən məmulat-larda döyülmüş metal parçalarnın, tökmələrin, qismən emal edilmiş məhsulların istifadəsi materialların tərkibinə, həndəsi quruluşuna və ya funksiyasına görə müəyyən edilir.

PL5020

PL5006 və ya PL5018 bəndlərinə görə nəzarət edilən məmulatlarda istifadəsi üçün xüsusi layihələşdirilmiş və hazırlanmış döyülmüş metal parçaları, tökmələri və digər qismən emal edilmiş məhsullar

ML17

Aşağıda göstərilən müxtəlif avadanlıqlar, materiallar, kitabxanalar və onlar üçün xüsusi düzəldilmiş komponentlər:

a. dalğıc işlər və sualtı üzmək üçün aşağıdakı avtonom (muxtarr) aparatlar:

1.hərbi təyinat üçün xüsusi düzəldilmiş (misal üçün qeyrimaqnitli hazırlanmış) qapanmış və ya yarıqapanmış dövrlə ( havanın təkrarən istifadəsi ilə) nəfəsalıcı aparatlar


ML17

2.açıq dövrə ilə aparatların hərbi təyinata yönəldilməsi üçün istifadə etmək məqsədilə xüsusi düzəldilmiş komponentlər;

3.dalğıc işləri və sualtı üzmək üçün yalnız hərbi təyinatı üçün avtonom aparatları ilə məmulatlar;

b. hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş tikinti avadanlıqları


ML17

c. maskirovkanı aşkar edən əlamətlərin yatırılması üçün armaturlar, örtüklər və emal vasitələri;

d. döyüş gedən zonalarda istifadə etmək üçün xüsusi düzəldilmiş sapyor avadanlığı;

e.aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikaya malik olan «robotlar» , «robotlar»ın nəzarətçiləri və «robotlar»ın manipulyatorları:

1.hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş;

2.xaricdən ballistik qəlpələrindən alınan deliklərdən hidravlik xətləri mühafizə vasitələri ilə təchiz edilmiş (misal üçün öz-özünə uzanan) və odlanma temperaturu 839K (566 C0 ) -dan çox olan hidravlik mayelərdən istifadə olunması üçün təyinatı olan;

3.elektromaqnit impuls sahəsi şəraitində işlənməsi üçün xüsusi düzəldilmiş və ya hesablanmış;

f. hərbi istifadə üçün xüsusi düzəldilmiş və bu Nəzarət Siyahısı ilə nəzarət edilən avadanlıqla təchiz edilmiş kitabxanalar (texniki parametrlər barədə məlumatların bazası) ;

g. hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş «nüvə reaktorlar»ı daxil olmaqla nüvə enerji qurğuları və ya atom güc qurğuları və onlar üçün xüsusi düzəldilmiş hərbi təyinatlı komponentlər;

h. bu Nəzarət Siyahısında olmayan, hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş xarakterik əlamətlərin yatırılması üçün örtüklü və ya xüsusi işlənmiş «mallar» və ya materiallar;


ML17

i. hərbi «nüvə reaktorları» üçün xüsusi düzəldilmiş trenajerlər;

j. hərbi texnikaya xidmət üçün xüsusi düzəldilmiş mobil təmir emalatxanaları;

k.hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş çöl generatorları;

L. hərbi təyinatı üçün xüsusi düzəldilmiş konteynerlər.

Texniki qeyd. ML17 bəndində «kitabxana»(texniki parametlər barədə məlumatların bazası) termini altında hərbi avadanlıq və sistemlərin istismar xarakteristika-larını yaxşılaşdıra bilən hərbi təyinatlı texniki informasiyanın külliyyatı başa düşülür.


PL5033

Hərbi təyinatı üçün xüsusi layihələşdirilmiş və ya modiftkasiya edilmiş körpülər, pontonlar və plotlar və onlar üçün xüsusi layihələşdirilmiş və ya modifikasiya edilmiş hərbi təyinatlı komponentlər

ML18

Bu Nəzarət Siyahısında göstərilən «malları»n istehsalı ( o cümlədən yaradılması, yoxlanması, hazırlanması və sınaqı) üçün avadanlıqlar və texnologiyalar:

a. bu Siyahıda göstərilən məmulatların və onlar üçün xüsusi düzəldilmiş komponentlərin istehsalı üçün xüsusi düzəldilmiş və ya modifikasiya edilmiş avadanlıqlar;b. ətraf mühitə nəzarət üçün xüsusi düzəldilmiş texniki vasitələr və bunun üçün bu Siyahıda nəzarət edilən məmulatların sertifikatlaşdırılması, dərəcəsinin müəyyən edilməsi və ya testləşdirilməsi üçün avadanlıq;

ML18

c. konkret «istehsalat texlogiyası» hətta «texnologiya» nəzarət edilməyən avadanlıqda istifadə edildiyi halda həmin «texnologiyaya nəzarət edilir;

d.bu Siyahıda nəzarət edilən komponentlərin layihələşdirilməsi, yığılması, habelə məmulatların istehsalı üçün bütün istehsalat avadanlıqlarının istismarı, texniki xidməti və təmiri üçün «texnologiyalar» (komponentlər nəzarətdə olmadığı halda da)PL5017

Bu Hissəyə görə nəzarət edilən hərbi təyinatlı «malların» hazırlanması və ya tətbiqi üçün xüsusi düzəldilmiş və ya modifikasiya edilmiş avadanlıqlar və sınaq modelləri;

ML19

İstiqamətləndirilmiş enerji dəstindən istifadə edilən aşağıdakı silah sistemləri, əlaqədar avadanlıqlar, əkstəciredici avadanlıqlar, eksperiment modellər və onlar üçün xüsusi hazırlanmış komponentlər :

a. hədəfi məhv etmək və ya ona verilmiş tapşırığın yerinə yetirilməsinə manelər yaratmaq üçün təsiredici lazer sistemləri;

b. hədəfi məhv etmək və ya ona verilmiş tapşırığın yerinə yetirilməsinə manelər yaratmaq üçün hissəciklər selindən istifadə edilən təsiredici sistemlər;


ML19

c. hədəfi məhv etmək və ya ona verilmiş tapşırığın yerinə yetirilməsinə manelər yaratmaq üçün təsiredici yüksək güclü radiotezlikli sistemlər;

d. ML19.a., ML19.b., ML19.c.yarımbəndlərinə görə nəzarət edilən sistemləri aşkar etmək, eyniləşdirmək və ya bu sistemlərdən mühafizə üçün xüsusi düzəldilmiş avadanlıqlar;

e.ML19 bəndinə görə nəzarət edilən sistemlərin, avadanlıqların və komponentlərin müvafiq sınaqlarının nəticələri və fiziki xüsusiyyətlərin sınağı üçün modellər


ML20

Aşağıda göstərilən kriogen və «ifratkeçircikli» avadanlıqlar və onlar üçün xüsusi düzəldilmiş komponentlər və ləvazimatlar:

a. hərbi təyinatlı yerüstü, dəniz, hava və ya kosmik nəqliyyat vasitələrində qurulması üçün hərəkət zamanı fəaliyyət göstərən və 103K(-1700 C) —dan aşağı temperaturu yarada və ya dəstəkləyə bilən xüsusi düzəldilmiş və ya fiqurlaşdırılmış avadanlıqlarML20

b. hərbi təyinatlı yerüstü, dəniz, hava və ya kosmik nəqliyyat vasitələrində qurulması üçün hərəkət zamanı fəaliyyət göstərə bilən xüsusi yaradılmış və ya fiqurlaşdırılmış «ifratkeçiricikli» elektrik avadanlıqları (fırlandırıcı mexanizmlər və transformatorlar) , aşağıdaklar istisna

olmaqla :

maqnit sahəsində fırlanan normal birqütblü metal nüvəli hibrid uniqütblü daimi cərəyan generatorları (generatorlarda yalnız yeganə bir olan ifrackeçirilikli sarğılar vasitəsilə generasiya yaradılması şərtilə) .


ML21

Aşağıda göstərilən «proqram təminatı» :

a. bu Siyahıya görə nəzarət edilən avadanlıq və materialların hazırlanması, istehsalı və ya istismarı üçün xüsusi düzəldilmiş və ya modifikasiya edilmiş «proqram təminat»;

b. aşağıdakı «proqram təminatı» :

1.xüsusi yaradılmış «proqram təminatı»:

a.modelləşdirmə, təqlid (imitasiya) və ya silahların qiymətləndirilməsi;

b. monitorinqin, texniki xidmətin hazırlanması və ya silah sistemlərinin hissəsi olan proqram təminatının yeniləşdirilməsi üçün;

c. ML14 bəndində göstərilməyən hərbi əməliyyatların aparılması ssenarilərin modelləşdirilməsi və ya təqlidi (imitasiyası) ;

d.idarəetmə, rabitə, nəzarət və kəşfiyyat sistemlərində istifadə etmək üçünPL5001

Aşağıdakı digər hərbi «mallar» və polis qüvvələri üçün«mallar» :

a. istehsalçı və ya malgöndərən tərəfindən iğtişaşlara qarşı mübarizə üçün müəyyən edilmiş akustika qurğuları və onlar üçün ixtisaslaşdırılmış komponentlər ;

b.nümayişlərin qovulması üçün qalxanlar və antiballistik qalxanlar, onlar üçün xüsusi laythələşdirilmiş komponentlər;


PL5001

c. insan üçün xüsusi layihələşdirilmiş ayaq kandalları, əl kandalları, zəncirlər, elektrik sarsıntı kəmərləri,

aşağıdakı istisna olmaqla:

maksimum ölçüləri bağlı şəkildə 240 mm-dən çox olmayan əl kandalları (qolbaqları) ;

d. maddələrin buraxılmasında istifadə edilən iğtişaşlara qarşı mübarizə üçün səyyar qurğular və onların ixtisaslaşdırılmış komponentləri;

e. su topları və onun komponentləri;

f. iğtişaşlara qarşı nəqliyyat vasitələri, tutma cəhdlərinə qarşı elektrik mühafizə təchizatı və bu məqsədlər üçün xüsusi layihələşdirilmiş və modifikasiya edilmiş komponentlər;PL5001

g. iğtişaşlara qarşı mübarizə və şəxsi mühafizə üçün portativ qurğular (elektrik dəyənəklər, elektrik sarsıntı qalxanları, boşaldıcılar və eletrik sarsıntı vuran iynə atan silahlar (tazerlər) və bu məqsədlər üçün xüsusi layihələşdirilmiş və ya modifikasiya edilmiş komponentlər

ML22

ML7 və ML18 bəndlərindəki «texnologiyalar»dan başqa bu Siyahıda nəzarət edilən məmulatların hazırlanması, istehsalı və ya tətbiqi üçün texnologiya üzrə ümumi qeydə uyğun xüsusi hazırlanmış və modifikasiya edilmiş «texnologiyalar»

* Qeyd.

Xarici iqtisadi fəalyyətin əmtəə nomenklaturu üzrə kodları göstərilməyən malların kodları həmin malların təsnifatına görə sinifləşdirməklə müəyyən edilir.

11.

Əqli fəaliyyətin nəticələri üzrə müəlliflik hüquqları

11.1

Kütləvi qırğın silahlarının və onların çatdırılma (daşınma) vasitələrinin, digər silah növlərinin, hərbi texnikanın, sürsatın, eləcə də çinayətkarlığa qarşı istifadə olunan vasitələrin yaradılmasında və hazırlanmasında istifadə edilə bilən elmi işlərə, informasiyaya, əqli fəaliyyət nəticələrinə aid olan müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqların obyektləri, o cümlədən kompüter proqramları və müəlliflik hüquqi ilə qorunan məlumat topluları, habelə onlara olan müstəsna hüquqlar

11.2.

Kütləvi qırğın silahlarının və onların çatdırılma (daşınma) vasitələrinin, digər silah növlərinin, hərbi texnikanın yaradılmasında və hazırlan-masında istifadə edilə bilən elmi işlərə, informa-siyaya, əqli fəaliyyət nəticələrinə aid olan xüsusi qorunma hüquqi ilə qorunan məlumat topluları, həmçinin onlara və inteqral sxem topologiyalarına olan müstəsna hüquqlar.

© VneshExpertService LLC
Yüklə 1,88 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin