S no branş adi malzeme adiYüklə 56,6 Kb.
tarix02.01.2022
ölçüsü56,6 Kb.
#1265

S.NO

BRANŞ ADI

MALZEME ADI

TEKNİK ŞARTNAME

1

Anestezi

AĞRI İÇİN POMPA SETİ(HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ SİSTEMİ)PCA

1. Hasta kontrollü ağrı pompalarında çalışabilecek özellikte olmalıdır.
2. Seti intravenöz ve epidural infüzyona uygun olmalıdır.
3. Setin uç kısmı intravenöz ve epidural katater uçlarına uygun olmalıdır.
4. Set uzunluğu en az 180 cm olmalıdır.
5. Setin üzerinde anti sifon valv olmalıdır.
6. Set üzerinde hava tuzağı olmalı hava geçişine izin vermemeli
7. Setin kullanılacağı cihazın hava alarmı olmalıdır.
8. Cihazın infüzyon hız aralığı 0.1- 25 ml/saat olmalı.istemli bolus doz aralığı en az 5 dk olmalıdır.
9. Cihaz miligram, mikrogram ve mililitre cinsinden doz ayarlamasına olanak sağlamalıdır.
10. Cihazın hafızasında istem , bolus ve toplam giden hacim görülmelidir.
11. Cihaz hem pil hem elektrikle çalışmalı (cihaz pilleri şarj edilebilir olmalı ve her cihazla birlikte yedek bir pil ve bu pillerin şarjına uygun bir şarj aleti verilmelidir).
12. Her cihaz için cihaza ve ilaç haznesine dışarıdan müdahaleyi engelleyecek kilitli 1 (bir) adet askılı koruma kabı verilmelidir.
13. Seruma giren kısmı keskin ve girerken kırılmayacak kadar dayanıklı olmalıdır.
14. Setleri sağlayacak olan firma her 50 set için 1 adet cihaz vermek zorundadır. Cihazlar setler bitene kadar hastanede kullanılacaktır.
15. Arızalı olan pompalar firma tarafından 24 saat içerisinde değiştirilecektir.
16. Setler steril tek tek paketler içerisinde olmalıdır.

2

Anestezi

AİRWAY NO:0

1. Anatomik kıvrımlı olmalıdır.
2. Renk kodları olmalıdır.
3. Travma oluşturmayan yuvarlatılmış yumuşak kenarlara sahip olmalıdır.
4. Aspirasyon kateteri geçişine uygun ısırma bloğu olmalıdır.
5. Dişleri hasardan koruyan esnek yapıya sahip olmalıdır.
6. Tekli steril paketlerde olmalıdır.
7. Hastanenin ihtiyacına göre istendiğinde numaralar arası değişiklik yapılabilmelidir.

3

Anestezi

AİRWAY NO:00

4

Anestezi

AİRWAY NO:000

5

Anestezi

AİRWAY NO:1 MOR

6

Anestezi

AİRWAY NO:2 BEYAZ

7

Anestezi

AİRWAY NO:3 YESIL

8

Anestezi

AİRWAY NO:4 SARI

9

Anestezi

AİRWAY NO:5 KIRMIZI

10

Anestezi

AMBU (ERİŞKİN) REUSABLE

1. Cihaz çok kullanımlık olmalı.
2. 1 Adet cihaz ana torbası, 1 Adet oksijen rezervuar balonu, 1 Adet oksijen rezervuar valfi, 2 Adet yetişkin maske (1 adet no:5 ve 1 adet no:4 veya 3).
3. Cihaz ana torbası, çift torbalı yapıda ve medikal silikon olmalı, verilen hava basıncını limitleyici yapıda olup uygulamadan sonra eski haline kısa sürede dönebilmelidir.
4. Balonun gel-git hacmi ortalama 1300 ml, O2 Rezervuar hacmi ortalama 1500 ml olmalıdır.
5. Hasta sekresyonlarının cihaz ana torbası içine kaçmasını engelleyen ve torba girişinde bulunan sökülüp takılabilecek sekresyon koruyucu ve boşaltıcı aparata sahip olmalıdır. Tek yönlü güvenlik valfi‘ne sahip olmalıdır.
6. Kapalı tip oksijen rezervuar balonu cihazın arkasına yerlestirilmiş ve istenildiğinde sökülüp temizlenebilecek yapıda olmalıdır.
7. Maske bağlantı konektörü 360 derece dönen bir yapıda olmalıdır.
8. Cihazın maskesi hasta sekresyonların görülebilmesi için şeffaf, sert ve yüze tam oturacak şekilde dizayn edilmiş olmalı, hava yastıklı ve şişirme valfine sahip olmalıdır.
9. Cihazın tüm parçaları 134 C° de buhar otoklavında sterilize edilebilmeli, temizlenme şekli kullanma klavuzun da açıklanmış olmalıdır.
10. Tüm ekipmanın kolayca taşınabilmesi için sağlam bir taşıma çantası bulunmalıdır.

11

Anestezi

AMBU (PEDİATRİK) REUSABLE

1. Isı ve yoğun gaz ile steril edilebilmeli, sterilizasyondan sonra balon-maskede olumsuz değişiklik olmamalıdır.
2. O2 bağlantı yeri, oksijene bağlantı hortumu ve oksijen rezervuarı torbası, silikon torba, rezervuar valfi olmalıdır.
3. 2 adet silikon ağız maskesi ve yedeği bulunmalıdır.
4. Balon-maske kullanımı teknik özellikleri ve saklama koşullarını içeren Türkçe kitapçığı bulunmalıdır.
5. Kolay yırtılmamalı, patlamamalı, kırılmamalıdır.
6. Silikondan yapılmış olmalı, çok sert ve yumuşak olmamalıdır.
7. Ek oksijen verilmediği hallerde rezervuar kılıfı ve oksijen rezervuarı çıkarılabilmelidir.
8. Balon sıkıldığında etkin hava dolumu sağlamalı ve özel hava içeri alma valf sistemine sahip olmalıdır.
9. Bağlantı yerleri kolay takılabilir nitelikte olmalı, fakat özel kilitleme sistemi ile ayrılabilmelidir.
10. Balon-maske ve diğer parçalar bir ambalaj içerisinde olmalıdır.
11. Basınç kapasitesi 30±5cm H20 olmalıdır.
12. Basınç 30cm H2O’yu aştığında verilen nefesi atmosfere veren basınç rahatlama valfine sahip olmalıdır.
13. Ambu balon kapasitesi 250ml(±10) olmalıdır.
14. Rezervuar torbası kolay yırtılmamalıdır.
15. Rezervuar torbası yerinden kolayca ayrılmamalı, bunun bir konnektör ile tespiti sağlanmalı ve temizliği için çıkarılabilir olmalıdır.
16. Rezervuar kesesi kendiliğinden şişebilir olmalıdır.
17. Tüm ekipmanın kolayca taşınabilmesi için sağlam bir taşıma çantası bulunmalıdır.
18. Cihaz çok kullanımlık olmalı.

12

Anestezi

ANESTEZİ YÜZ MASKESİ DİSPOSABLE NO:0

1. Şeffaf olmalıdır.
2. Şişrilebilen hava yastığı olmalıdır.
3. Ölü hava boşluğu minimum olmalıdır.
4. Yüze tam uyumlu olmalıdır.
5. Yüze temas etmeyen üst yüzeyi sağlam, bükülmeyen şeffaf materyalden olmalıdır
6. Talep eden Hastanelerdeki Ansetezi ve ventilatör solunum devrelerine uyumlu olmalıdır.
7. 1 ve 2 numaralı maskeler özel kokulu olabilir. ( Çam , çilek v.b. )
8. Tekli paketlerde olmalıdır.

13

Anestezi

ANESTEZİ YÜZ MASKESİ DİSPOSABLE NO:1

14

Anestezi

ANESTEZİ YÜZ MASKESİ DİSPOSABLE NO:2

15

Anestezi

ANESTEZİ YÜZ MASKESİ DİSPOSABLE NO:3

16

Anestezi

ANESTEZİ YÜZ MASKESİ DİSPOSABLE NO:4

17

Anestezi

ANESTEZİ YÜZ MASKESİ DİSPOSABLE NO:5

18

Anestezi

ANESTEZİ YÜZ MASKESİ DİSPOSABLE NO:6

19

Anestezi

ARTER KANÜLÜ KİLİTLENEBİLİR NO:20

1. Branül tekniği uygulanarak kullanılacaktır.
2.20 G olacak ve 45 mm’den kısa olmayacaktır.
3. Kateter kaliteli ve cilt girişinde iğne üzerinden sıyrılmayan yapıda olmalıdır.
4. Kateterin kolay tutturulabilmesi ve işlemin kolay yapılabilmesi için kanatlı kısmı olmalıdır.
5. Kateter üzerinde hava kaçmasını önleyecek ve kan örneği alınması sırasında kan akmasını önleyecek kilit sistemi bulunmalıdır.

20

Anestezi

ASPİRASYON SONDASI NO:5

1. Sonda şeffaf ve PVC’ den yapılmış olmalıdır.
2. Konnektör kısmı renkli PVC’ den yapılmış olmalıdır.
3. Sondanın uç kısmı atravmatik, ucu açık ve tam aspirasyon için 45º (±1) açı ile kesilerek yumuşatılmış olmalıdır.
4. Hastanelerde bulunan aspiratörlere rahatlıkla takılabilmeli, uygun olmayanlara da aparat temini firma tarafından yapılacaktır.
5. Sondanın uzunluğu konnektörden itibaren en az 50 cm olmalıdır.
6. Konnektör female olmalıdır.
7. Sondalar nontoksik ve apirojen olmalıdır.
8. Sondalar oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.
9. Sondanın ebatları; (5,6,8,10,12,14,16,18) F olmalıdır. Gerektiğinde ebat değişimi yapılabilmelidir.
10. Sondalar tek kullanımlık ve steril ambalajlarda olmalıdır.

21

Anestezi

ASPİRASYON SONDASI NO:6

22

Anestezi

ASPİRASYON SONDASI NO:8

23

Anestezi

ASPİRASYON SONDASI NO:10

24

Anestezi

ASPİRASYON SONDASI NO:12

25

Anestezi

ASPİRASYON SONDASI NO:14

26

Anestezi

ASPİRASYON SONDASI NO:16

27

Anestezi

ASPİRASYON SONDASI NO:18

28

Anestezi

BAKTESİ ISI NEM FİLTRESİ- HMEF

1. Bakteri ve virüs filtresi olmalıdır.
2. Filtrasyon etkinliğ en az virüs için %99.999, bakteri için %99.999 olmalıdır.
3. Steril ve disposable olmalıdır.
4. Ölü boşluğu 90 ml den, pediatrik olanında ölü boşluk 35 ml den az olmalıdır.
5. Hafif olmalıdır. (≤40 g), pediatrik olanlar için (≤20g) altında olmalıdır.
6. Anestezi cihazı veya invaziv, noninvaziv mekanik ventilatör standart solunum devresi veya endotrakeal tüp ajutajlarına uygun olmalıdır veya uygun hale getirmek için gerekli aparatları ile birlikte verilmelidir.
7. Filtrenin üzerinde kapnograf çıkışı olmalıdır. Hava akış rezistansı düşük olmalıdır. Teklif mektubu ekinde tüm özellikleri belgelenmelidir.
8. Tek tek paketlerde olmalıdır.

29

Anestezi

BASINÇ TRANSDUCERİ (MONİTÖR SETİ) İKİLİ

1. Set kendinden yıkama sistemli ve aynı anda iki basınç birden izlemeye olanak sağlayan 2 adet disposable transducer, 2 adet bağımsız yıkama ünitesi, aşağıda tarif edilecek miktar ve şekilde üç yollu musluklar ve 2 adet basınç hattından oluşmalıdır.
2. İki transducer yıkaması aynı serum hattından beslenmelidir. Serum bağlantısı için bir mikrodrip hazne içermeli, PVC den yapılmalı, şeffaf olmalı ve hazne ile transducer arası en az 100 cm olmalıdır.
3. Serum hatlarının üzerinde akışı ayarlamak için roller bulunmalıdır.
4. Basınç transduceri: Transducerler üzerinde basınç hattını flush etmeye yarayan flush device olmalıdır, transducer çıkışı küçük akım değişikliklerinden etkilenmemelidir. Sıfırlama ayarı kolayca yapılabilmelidir.
5. Arter hattı: Transducer, 2 adet basınç izleme (biri >100 cm, diğeri >10cm) hattından oluşmalıdır. Transducerdan sonra ve her iki basınç izleme hattı arasında arteryel olduğunu belirtecek kırmızı musluk veya kırmızı kapaklı musluk bulunmalıdır.
6. CVP hattı: Transducer, 2 adet basınç izleme (biri >100 cm, diğeri >10cm) hattından oluşmalıdır. Transducerdan sonra ve her iki basınç izleme hattı arasında venöz olduğunu belirtecek mavi musluk veya mavi kapaklı musluk bulunmalıdır.
7. Basınç hatları kink rezistan, luer-lock uygulamalı, PVC olmalıdır.
8. Set hastaya bağlandığında devamlı olarak yeterli hızda istendiğinde bolus yıkama yapabilmelidir.
9. Beraberinde basınç setleri tükenene kadar, hastanelerin kliniklerinde kullanılan her monitöre, uygun bir adet transduser kablosu verilmelidir.

30

Anestezi

BASINÇ TRANSDUCERİ (MONİTÖR SETİ) TEKLİ

1. Set kendinden yıkama sistemli ve anlık basınç izlemeye olanak sağlayan 1 adet disposable transducer, 1 adet bağımsız yıkama ünitesi, aşağıda tarif edilecek miktar ve şekilde üç yollu musluklar ve 1 adet basınç hattından oluşmalıdır.
2. Transducer yıkaması serum hattından beslenmelidir. Serum bağlantısı için bir mikrodrip hazne içermeli, PVC den yapılmalı, şeffaf olmalı ve hazne ile transducer arası en az 150 cm olmalıdır.
3. Serum hattı üzerinde akışı ayarlamak için roller bulunmalıdır.
4. Basınç transduceri: Transducer üzerinde basınç hattını flush etmeye yarayan flush device olmalıdır, transducer çıkışı küçük akım değişikliklerinden etkilenmemelidir. Sıfırlama ayarı kolayca yapılabilmelidir.
5. Arteriyel basınç hattı: Transducer, 2 adet kırmızı çizgili veya arter olduğunu belirtir renkte basınç izleme (biri >100 cm, diğeri >10cm) hattından oluşmalıdır. Transducerdan sonra basınç izleme hattı arasında arteriyel olduğunu belirtecek kırmızı musluk veya kırmızı kapaklı musluk bulunmalıdır.
6. Basınç hatları kink rezistan, luer-lock uygulamalı, PVC olmalıdır.
7. Set hastaya bağlandığında devamlı olarak 3 ml/sn hızda istendiğinde bolus yıkama yapabilmelidir.
8. Beraberinde basınç setleri tükenene kadar, hastanelerin kliniklerinde kullanılan her monitöre, uygun bir adet transduser kablosu verilmelidir.

31

Anestezi

CAUDAL BLOK İĞNESİ 22 G

1. Kanül pediatrik caudal anestezi için özel üretilmiş olmalı ve ambalajında bu ibare Türkçe olarak belirtilmelidir.
2. Minimal travma için kanül ucu eğimli olmalı, bu özellik ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
3. İğne üzerinde 1 cm’lik uzunluk işaretleri olmalıdır.
4. İğne ve mandreni yüksek kaliteli paslanmaz çelikten imal olmalı ve girişim esnasında bükülmeye karşı mukavemetli olmalıdır.
5. Kanül 22 G kalınlığında, 35-50 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no belirtilmelidir.

32

Anestezi

CAUDAL BLOK İĞNESİ 24 G

1. Kanül pediatrik caudal anestezi için özel üretilmiş olmalı ve ambalajında bu ibare Türkçe olarak belirtilmelidir.
2. Minimal travma için kanül ucu eğimli olmalı, bu özellik ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
3. İğne üzerinde 1 cm’lik uzunluk işaretleri olmalıdır.
4. İğne ve mandreni yüksek kaliteli paslanmaz çelikten imal olmalı ve girişim esnasında bükülmeye karşı mukavemetli olmalıdır.
5. Kanül 24 G kalınlığında, 35-50 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no belirtilmelidir.

33

Anestezi

DİSPOSABLE KAN TORBASI MANŞONU 1000CC

1. Hastaya hızlı bir şekilde kan ve sıvı infüze edilmek amacı için tasarlanmış olmalıdır.
2. IV kutup halkasına uyumlu olmalıdır.
3. Serum askısına asılması için torbanın üst bölümünde kancası olmalıdır.
4. Serum torbalarının basınç torbasına asılabilmesi için basınç torbasının iç bölümünde bir kanca olmalıdır.
5. Sıvı seviyeleri balon materyali sayesinde izlenebilir ve bu materyal aynı zamanda sıvı torbasında kopma olması durumunda sıvı kalkanı olarak görev yapmalıdır.
6. Güçlü, kıvrılmaz, kırılmaz ve esnek yapıda bir hortumu olmalıdır.
7. Ürünün şişirme balonu üzerinde geleneksel dişli ile hava kontrolü bulunmalıdır.
8. Ürün tek el ile şişirilip söndürülebilmelidir.
9. Kalibrasyon sertifikalı yanlışsız ölçüm yapabilen manometresi olmalıdır.
10. Basıncı ölçen manometre göstergesi 0-300mmHg değerleri arasında olmalıdır.
11. Kan torbasının 1000 ml torba serumu alacak büyüklükte boyut seçenekleri olmalıdır.
12. Kan Torbasının torbasının ön tarafı içine serum konduğunda gözükecek şekilde şeffaf olmalıdır.
13. Ürünler tek tek paketlenmiş (disposable) olmalıdır.

34

Anestezi

DİSPOSABLE KAN TORBASI MANŞONU 500CC

1. Hastaya hızlı bir şekilde kan ve sıvı infüze edilmek amacı için tasarlanmış olmalıdır.
2. IV kutup halkasına uyumlu olmalıdır.
3. Serum askısına asılması için torbanın üst bölümünde kancası olmalıdır.
4. Serum torbalarının basınç torbasına asılabilmesi için basınç torbasının iç bölümünde bir kanca olmalıdır.
5. Sıvı seviyeleri balon materyali sayesinde izlenebilir ve bu materyal aynı zamanda sıvı torbasında kopma olması durumunda sıvı kalkanı olarak görev yapmalıdır.
6. Güçlü, kıvrılmaz, kırılmaz ve esnek yapıda bir hortumu olmalıdır.
7. Ürünün şişirme balonu üzerinde geleneksel dişli ile hava kontrolü bulunmalıdır.
8. Ürün tek el ile şişirilip söndürülebilmelidir.
9. Kalibrasyon sertifikalı yanlışsız ölçüm yapabilen manometresi olmalıdır.
10. Basıncı ölçen manometre göstergesi 0-300mmHg değerleri arasında olmalıdır.
11. Kan torbasının 500 ml torba serumu alacak büyüklükte boyut seçenekleri olmalıdır.
12. Kan Torbasının torbasının ön tarafı içine serum konduğunda gözükecek şekilde şeffaf olmalıdır.
13. Ürünler tek tek paketlenmiş (disposable) olmalıdır.

35

Anestezi

ELASTROMERİK İNFUZYON POMPA SETİ 7 GUNLUK

1. Elastik membranlı haznesi olmalıdır. İç yüzey biyolojik olarak uyumlu silikon olmalıdır.
2. Pompa yumuşak dış kılıfa sahip olmalıdır. Lateks içermemelidir.
3. Hastanın yaşam kalitesini arttıracak şekilde kolay taşınabilir olmalıdır. Taşıma aparatı beraberinde verilmelidir.
4. Line üzerinde elastomerik pompaya yakın bölümde 1.2 µ partikül ve 0,02 µ hava filtresi olmalıdır.
5. Line üzerinde hastaya yakın bölümde akım düzenleyicisi olmalıdır.
6. Klempli olmalıdır.
7. Tek yönlü ve tek elle kullanılabilen kapaklı dolum valfi olmalıdır .
8. Ürün saatte 2 ml verecek ve en az 150 saat solusyon verme kapasitesinde olmalıdır.
9. Tek kullanımlık olmalıdır.
10. Az ya da çok doldurulabilme olanağı olup aynı pompa farklı ilaç protokolleri için kullanılabilir olmalıdır.

36

Anestezi

ELASTROMETRİK İNFUZYON POMPA SETİ 2 GUNLUK

1. Elastik membranlı haznesi olmalıdır. İç yüzey biyolojik olarak uyumlu silikon olmalıdır.
2. Pompa yumuşak dış kılıfa sahip olmalıdır. Lateks içermemelidir.
3. Hastanın yaşam kalitesini arttıracak şekilde kolay taşınabilir olmalıdır. Taşıma aparatı beraberinde verilmelidir.
4. Line üzerinde elastomerik pompaya yakın bölümde 1.2 µ partikül ve 0,02 µ hava filtresi olmalıdır.
5. Line üzerinde hastaya yakın bölümde akım düzenleyicisi olmalıdır.
6. Klempli olmalıdır.
7. Tek yönlü ve tek elle kullanılabilen kapaklı dolum valfi olmalıdır.
8. Ürün saatte 4 veya 5ml verecek ve en az 48 saat solüsyon verme kapasitesinde olmalıdır.
9. Tek kullanımlık olmalıdır.
10. Az ya da çok doldurulabilme olanağı olup aynı pompa farklı ilaç protokolleri için kullanılabilir olmalıdır.

37

Anestezi

ELASTROMETRİK İNFUZYON POMPA SETİ 5 GUNLUK

1. Elastik membranlı haznesi olmalıdır. İç yüzey biyolojik olarak uyumlu silikon olmalıdır.
2. Pompa yumuşak dış kılıfa sahip olmalıdır. Lateks içermemelidir.
3. Hastanın yaşam kalitesini arttıracak şekilde kolay taşınabilir olmalıdır. Taşıma aparatı beraberinde verilmelidir.
4. Line üzerinde elastomerik pompaya yakın bölümde 1.2 µ partikül ve 0,02 µ hava filtresi olmalıdır.
5. Line üzerinde hastaya yakın bölümde akım düzenleyicisi olmalıdır.
6. Klempli olmalıdır.
7. Tek yönlü ve tek elle kullanılabilen kapaklı dolum valfi olmalıdır .
8. Ürün saatte 4 veya 5ml verecek ve en az 100 saat solusyon verme kapasitesinde olmalıdır.
9. Tek kullanımlık olmalıdır.
10. Az ya da çok doldurulabilme olanağı olup aynı pompa farklı ilaç protokolleri için kullanılabilir olmalıdır.

38

Anestezi

ENDOBRONŞİAL ÇİFT LÜMENLİ TÜP NO:35 SOL

1. Robertshaw tipi, steril, berrak, sağ veya sol bronş entübasyonuna uygun olmalıdır.
2. Trakeal düşük basınçlı pilot balonu renksiz, bronşial düşük basınçlı pilot balonu mavi olmalıdır. Balon noktaları ve tüp ucu radyoopak olmalıdır.
3. Stileli, x ray belirleyicili, doğru pozisyon için ilave kaf belirleyicileri olmalıdır.
4. Aspirasyon kateteri olmalıdır.
5. Standart konnektörle beraber 2 açılı birleşen parçalar; kapaklar, yumuşak ve aspirasyona uygun olmalıdır.
6. Plastikten yapılmış Y konnektör, konektör olmalıdır.
7. Disposable olmalıdır.

39

Anestezi

ENDOBRONŞİAL ÇİFT LÜMENLİ TÜP NO:37 SOL

40

Anestezi

ENDOBRONŞİAL ÇİFT LÜMENLİ TÜP NO:39 SAĞ

41

Anestezi

ENDOBRONŞİAL ÇİFT LÜMENLİ TÜP NO:39 SOL

42

Anestezi

ENDOBRONŞİAL ÇİFT LÜMENLİ TÜP NO:41 SAĞ

43

Anestezi

ENDOBRONŞİAL ÇİFT LÜMENLİ TÜP NO:41 SOL

44

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:2

1. Endotrakeal entübasyonda kullanılacak endotrakeal tüp olmalıdır.
2. Şeffaf olmalıdır.
3. PVC den yapılmış olmalıdır.
4. Yarı oynar konnektörü bulunmalıdır.
5. Kaflı olmalı ve kafı düşük basınçlı olmalıdır.
6. Pilot balonun Valfi Luer şırınga uçlarıyla uyumlu olmalıdır.
7. Ucu atravmatik olmalıdır. Tüp ucunda Murphy deliği bulunmalıdır.
8. Bütün tüp boyunca süreklilik gösteren X-RAY işareti olmalıdır.
9. Tüp üzerinde ölçü çizgileri olmalıdır. Entübasyondan sonra görünebilecek yerde tüp numarası bulunmalıdır.
10. Pozisyon çizgisi veya yerleştirme şeklini gösteren işaret bulunmalıdır.
11. Silikonize olmalıdır.
12. Kaf tamamen indirildiğinde balon ile kaf birleşim bölgesinde yükseklik olmamalıdır.
13. Latex içermemeli, steril paketlerde ve disposable olmalıdır.
14. Tüp üzerinde markası, numarası bulunmalı ve kolay silinmemelidir.
15. Hem nazal hemde oral kullanıma uygun olmalıdır.
16. Uç dizaynı Magill veya Murphy şeklinde olmalıdır.
17. Tüp eğilimi olmalıdır.
18. Konnektörü tüpten çok kolay ayrılmamalıdır.
19. Toplam 2.000 endotrakeal tüpe 1 adet kaf basıncı ölçer verilmelidir.
20. Hastanenin ihtiyacına göre istendiğinde numaralar arası değişiklik yapılabilmelidir.

45

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:2,5

46

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:3

47

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:3,5

48

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:4

49

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:4,5

50

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:5

51

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:5,5

52

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:6

53

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:6,5

54

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:7

55

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:7,5

56

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:8

57

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:8,5

58

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:9

59

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:9,5

60

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:3

1. Entübasyonda kullanılacak endotrakeal tüpler disposable olmalıdır.
2. Şeffaf olmalıdır.
3. PVC den yapılmış olmalıdır.
4. Yarı oynar konnektörü bulunmalı.
5. Kaflı olmalı ve kafı düşük basınçlı olmalı(35 cm H2O’ u geçmemelidir).
6. Universal enjeksiyon portu olmalıdır.
7. Ucu atravmatik olmalıdır. Tüp ucunda Murphy deliği bulunmalıdır.
8. Tüp üzerinde ölçü çizgileri olmalıdır. Entübasyondan sonra görünebilecek yerde tüp numarası bulunmalıdır.
9. Esnek yapıya sahip olmalı,rijit olmamalı,kıvrılma ve katlanma yapmamalıdır.
10. Tekli steril paketlerde olmalıdır.
11. Pozisyon çizgisi veya yerleştirme şeklini gösteren işaret bulunmalıdır.
12. Tüp üzerinde markası, numarası bulunmalı ve kolay silinmemelidir.
13. Latex içermemelidir.
14. Hem nazal hemde oral kullanıma uygun olmalıdır.
15. Konnektörü tüpten çok kolay ayrılmamalıdır.
16. Konnektörü çıkarılarak fiberoptik entubasyon için kullanılmalıdır.
17. Kaf tamamen indirildiğinde balon ile kaf birleşim bölgesinde yükseklik olmamalıdır.
18. Hastanenin ihtiyacına göre istendiğinde numaralar arası değişiklik yapılabilmelidir.

61

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:3,5

62

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:4

63

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:4,5

64

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:5

65

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:5,5

66

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:6

67

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:6,5

68

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:7

69

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:7,5

70

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:8

71

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:8,5

72

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:9

73

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONSUZ NO:2

1. Endotrakeal entübasyonda kullanılacak endotrakeal tüp olmalıdır.
2. Şeffaf olmalıdır.
3. PVC den yapılmış olmalıdır.
4. Yarı oynar konnektörü bulunmalı.
5. Ucu atravmatik olmalıdır.Tüp ucunda Murphy deliği bulunmalıdır
6. Bütün tüp boyunca süreklilik gösteren X-RAY işareti olmalıdır.
7. Tüp üzerinde ölçü çizgileri olmalıdır. .Entübasyondan sonra görünebilecek yerde tüp numarası bulunmalıdır.
8. Silikonize olmalıdır.
9. Latex içermemeli ve disposable olmalıdır.
10. Tek tek steril paketlerde olmalıdır.
11. Tüp üzerinde numarası bulunmalı ve kolay silinmemelidir.
12. Pozisyon çizgisi veya yerleştirme şeklini gösteren işaret bulunmalıdır.
13. Hem nazal hemde oral kullanıma uygun olmalıdır.
14. Uç dizaynı: Magill veya Murphy şeklinde olmalıdır.
15. Tüp eğilimi olmalıdır.
16. Konnektörü tüpten çok kolay ayrılmamalıdır.
17. Oda ısısında deforme olmamalıdır.
18. Hastanenin ihtiyacına göre istendiğinde numaralar arası değişiklik yapılabilmelidir.

74

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONSUZ NO:2,5

75

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONSUZ NO:3

76

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONSUZ NO:3,5

77

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONSUZ NO:4

78

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONSUZ NO:4,5

79

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONSUZ NO:5

80

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONSUZ NO:5,5

81

Anestezi

EPİDURAL KATATER SET 16 G

KANÜL
1. Toughy iğne 16 G olmalıdır. 80 – 90 mm boyunda olmalıdır.
2. İğne üstünde ponksiyon derinliğini gösteren 1’er cm’lik işaretler olmalıdır.
3. Epidural iğnenin arka uç kısmı, BOS gelişinin kontrolü için şeffaf olmalıdır.

KATETER
1. En az 90 cm uzunluğunda, 16 G toughy iğneden geçebilecek özellikte ve ucu kapalı yandan birden fazla delikli olmalıdır.


2. Kateter uç kısmı damar veya dokuda zedelenmeye yol açmayacak tipte olmalıdır. Dura travmatizasyonunu önlemek amacıyla özel yumuşak materyalden olmalı kalan kısmı ise rahat ilerletmek için uygun sertlikte olmalı.
3. Radyoopak özellikte olmalıdır.
4. Uzunluk işareti olmalıdır.
5. Kateterin rahat yerleştirilebilmesi için yardımcı ara parça bulunmalıdır.
6. Kateter konnektörü bulunmalıdır.
7. Basınca dayanıklı yassı filtre bulunmalıdır.
8. En az 8-10 ml LOR enjektör olmalıdır.
9. Tüm malzemeler steril ve non pirojen olmalıdır.

82

Anestezi

EPİDURAL KATATER SET 18 G

KANÜL
1. Toughy iğne 18 G ve 80 – 90 mm boyunda olmalıdır.
2. İğne üstünde ponksiyon derinliğini gösteren 1’er cm’lik işaretler olmalıdır. Epidural iğnenin arka uç kısmı, BOS gelişinin kontrolü için şeffaf olmalıdır.
KATETER
1. En az 90 cm uzunluğunda, 18 G toughy iğneden geçebilecek özellikte ve ucu kapalı yandan birden fazla delikli olmalıdır.
2. Kateter uç kısmı damar veya dokuda zedelenmeye yol açmayacak yumuşaklıkta olmalı.
3. Radyoopak özellikte olmalıdır.
4. Kateter 5 cm den 15 cm ye kadar 1 cm ‘lik ara ile uzunluk işaretli olmalıdır.
5. Kateterin rahat yerleştirilebilmesi için yardımcı ara parça bulunmalıdır.
6. Kateter konnektörü bulunmalı ve kilit sistemi açılmadan kateter konnektörden ayrılmamalıdır.
7. Basınca dayanıklı yassı filtre bulunmalıdır.
8. En az 8-10 ml LOR enjektör olmalıdır.
9. Tüm malzemeler steril ve non pirojen olmalıdır.

83

Anestezi

EPİDURAL KATATER SET 20 G

KANÜL
1. Toughy iğne 20 G olmalıdır. 80 – 90 mm boyunda olmalıdır.
2. İğne üstünde ponksiyon derinliğini gösteren 1’er cm’lik işaretler olmalıdır. Epidural iğnenin arka uç kısmı, BOS gelişinin kontrolü için şeffaf olmalıdır.
KATETER
1. En az 90 cm uzunluğunda, 20 G toughy iğneden geçebilecek özellikte ve ucu kapalı yandan birden fazla delikli olmalıdır.
2. Kateter uç kısmı damar veya dokuda zedelenmeye yol açmayacak yumuşaklıkta olmalı.
3. Radyoopak özellikte olmalıdır.
4. Kateter 5 cm den 15 cm ye kadar 1 cm ‘lik ara ile uzunluk işaretli olmalıdır.
5. Kateterin rahat yerleştirilebilmesi için yardımcı ara parça bulunmalıdır.
6. Kateter konnektörü bulunmalı ve kilit sistemi açılmadan kateter konnektörden ayrılmamalıdır.
7. Basınca dayanıklı yassı filtre bulunmalıdır.
8. En az 8-10 ml LOR enjektör olmalıdır.
9. Tüm malzemeler steril ve non pirojen olmalıdır.

84

Anestezi

EPİDURAL SPİNAL KOMBİNE SET 16 G

1. Toughy iğnesi 16/18 G ve boyu 80-90 mm olmalıdır.
2. İğne üstünde ponksiyon derinliğini gösteren Aralıklar 1 cm lik işaretlerle belli olmalıdır.
3. Epidural iğnenin look bağlantısı ponksiyon kontrolü için şeffaf olmalıdır.
4. Epidural iğne kanatları sabit olmalıdır.
5. Kateter 100 cm(±%10) uzunluğunda, 20 G kalınlığında, polyamid ve radyopak olmalıdır.
6. Kateter işaretlemesi 5 cm den 15 cm ye kadar 1 cm ‘lik ara ile 15 cm ile 20 cm arası 5 cm ‘lik olmalıdır.
7. İğne boyu kateterde işaretli olmalıdır.
8. Kateterin uç kısmı dura travmatizasyonunu önlemek amacıyla özel yumuşak materyalden olmalıdır bu özellik belirtilmelidir.
9. Kateterin rahat yerleştirilebilmesi için yardımcı parça ve kateter konnektörü bulunmalıdır. Konnektör kateterden kilit sistemi açılmadan ayrılmamalıdır.
10. Bakteri filtresi bulunmalıdır.
11. Direnç kaybı yöntemine uygun enjektör bulunmalıdır.
12. Ambalaj yırtılmayacak şekilde ve içeriğinin sterilitesi bozulmadan açılabilir özellikte olmalıdır.
13. Steril olarak kullanıma hazır tekli paketlerde olmalı, paketler üzerinde üretim, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
14. Spinal iğne atravmatik (kalem uçlu) uçlu olmalıdır.
15. Spinal iğne epidural iğneye kilitlenmelidir.
16. Spinal iğne epidural iğneden en az 10 mm dışarı çıkmaldır.

85

Anestezi

EPİDURAL SPİNAL KOMBİNE SET 18 G

86

Anestezi

FLAKON VALFİ

1. Cam flakonlarla (markain flakon gibi) kullanıma uygun olmalı ve ucunda valf bulunmalıdır.
2. Valf iğne kullanmadan enjektörle giriş yapılabilmelidir.
3. ilaç flakonunda tedaviden arta kalan kısmının atılmasını engelleyen, temiz saklanmasını sağlayan hava almayan ve sıvıyı geri kaçırmayan mekanizması olmalıdır.
4. Flakona giren adaptör ilk kullanım sırasında çıkarılmak üzere kapakla korunmuş olmalı, paket açılırken adaptöre el değmemelidir.
5. İlaç ve kimyasallarla etkileşimli materyal içermemelidir.
6. Valfin dış kısmında enjektörün bağlanmasını sağlayan tam kapalı bir silikon yüzey olmalıdır.
7. Sağlık personeli ve hastanın enfeksiyon risklerini azaltmak üzere kapak, stoper ve iğne ihtiyacı duymadan kullanılabilmelidir.
8. Valfin iç hacmi 0,1 ml(±0,01)’den büyük olmamalı, böylece sıvıların valfin içerisinde birikim yapıp enfeksiyonlara kaynaklık etmesi engellenmelidir.
9. Paket açılırken valf yere düşme riski taşımamalıdır.
10. Steril kullanıma hazır tekli paketlerde olmalı ve paketler üzerinde son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır.

87

Anestezi

HASTA DEVRESİ ANESTEZİ (SOLUNUM) DEVRESİ BALONLU ERİŞKİN DİSPOSABLE

1. Solunum devreleri bir “Y” konnektör ile birleştirilmiş, inspiryum ve ekspiryum kolu olmak üzere iki adet solunum kolundan ve aşağıda özellikleri tarif edilen üçüncü bir koldan oluşmalıdır.
2. İnspiyum ve ekspiryum kolu bir uçta “Y” konnektör ile birleştirilebilmeli ve bu “Y” konnektör devreden kaçaksız ve sorunsuz olarak ayrılabilmelidir.
3. Her iki solunum kolu en az 160 cm en fazla 200 cm olmalıdır. Hortumların iç çapları 22 mm olmalıdır.
4. Her iki solunum kol ortasında birer adet su tutucu (water trap) içermelidir.
5. Devreler disposable olmalıdır.
6. Su tutucu “Y” konnektörde olduğu gibi devreye takılıp çıkarılabilir olmalıdır.
7. Su tutucular nem ve sıvıların solunum devresine kaçmasını engelleyen tek yönlü valf sistemi içermelidir. Ayrıca su tutucu içerisinde kalan sıvıların boşaltılması için bir sistem bulunmalıdır.
8. Üçüncü kol : anestezi balonu içeren 100 cm’den uzun 125 cm’den kısa olmalıdır. Anestezi balonu içermelidir. Balonlar hastanelerin taleplerine göre 1,5 ve 2 litrelik hacimlerde olmalıdır. Yine bu koldaki anestezi balonu devreden ayrılabilir ve tekrar takılabilir nitelikte olmalıdır.
9. Solunum kollarının anestezi cihazlarına eklendiği uçları universal ölçülerde olmalıdır. Bakteri filtresi vb kolayca takılabilir olmalıdır.
10. “Y” konnektör ucunda eklenip çıkarılabilen bir DİRSEK (ELBOW) bulunmalıdır.Eğilmeyen ve kolay kırılmayan malzemeden yapılmış olmalıdır. Dirsek luer lock porta sahip olmalıdır.
11. Solunum devresi Hastanelerde bulunan anestezi cihazlarına uygun olmalıdır.
12. Devre kaliteli, şeffaf PVC’den, veya Eva , PE(polietilen) yapılmış olmalı, kink yapmamalı,ezilmemeli, dış yüzeyi spiralli olmalı ve iç yüzeyi düz olmalıdır.
13. Tekli paketlerde olmalıdır.

88

Anestezi

HASTA DEVRESİ ANESTEZİ (SOLUNUM) DEVRESİ BALONLU PEDİATRİK DİSPOSABLE

1. Solunum devreleri bir “Y” konnektör ile birleştirilmiş, inspiryum ve ekspiryum kolu olmak üzere iki adet solunum kolundan ve aşağıda özellikleri tarif edilen üçüncü bir koldan oluşmalıdır.
2. İnspiyum ve ekspiryum kolu bir uçta “Y” konnektör ile birleştirilebilmeli ve bu “Y” konnektör devreden kaçaksız ve sorunsuz olarak ayrılabilmelidir.
3. Devreler disposable olmalıdır.
4. Her iki solunum kol ortasında birer adet su tutucu (water trap) içermelidir.
5. Su tutucu “Y” konnektörde olduğu gibi devreye takılıp çıkarılabilir olmalıdır.
6. Su tutucular nem ve sıvıların solunum devresine kaçmasını engelleyen tek yönlü valv sistemi içermelidir. Ayrıca su tutucu içerisinde kalan sıvıların boşaltılması için bir sistem bulunmalıdır.
7. Anestezi balonu içermelidir. Balonlar hastanelerin taleplerine göre 0,5 – 1 litrelik hacimlerde olmalıdır. Yine bu koldaki anestezi balonu devreden ayrılabilir ve tekrar takılabilir nitelikte olmalıdır.
8. Solunum devresi çapları 15 mm olmalıdır.
9. Her iki solunum kolu 120 cm’den kısa, 160 cm’den uzun olmamalıdır. Hortumların iç çapı 15 mm olmalıdır.
10. Cihaz - balon arasında 100 cm ( ±10 cm ) hortum olmalıdır.
11. Solunum kollarının anestezi cihazlarına eklendiği uçları universal ölçülerde olmalıdır. Bakteri filtresi vb kolayca takılabilir olmalıdır.
12. “Y” konnektör ucunda eklenip çıkarılabilen ve üzerinde luer lock porta sahip olan DİRSEK (ELBOW) bulunmalıdır.
13. Solunum devresi hastanelerde bulunan anestezi cihazlarına uygun olmalıdır
14. Devre kaliteli, şeffaf PVC veya Eva veya PE(polietilen) yapılmış olmalı, kink yapmamalı,ezilmemeli, dış yüzeyi spiralli olmalı ve iç yüzeyi düz olmalıdır.
15. Tekli paketlerde olmalıdır.

89

Anestezi

HASTA DEVRESİ VENTİLATÖR İÇİN BALONSUZ ERİŞKİN

1. Solunum devreleri bir “Y” konnektör ile birleştirilmiş, inspiryum ve ekspiryum kolu olmak üzere iki adet solunum kolundan oluşmalıdır.
2. İnspiyum ve ekspiryum kolu bir uçta “Y” konnektör ile birleştirilebilmeli ve bu “Y” konnektör devreden kaçaksız ve sorunsuz olarak ayrılabilmelidir.
3. Her iki solunum kolu 150 cm’den kısa, 200 cm’den uzun olmamalıdır. Hortumların iç çapı 22 mm olacaktır.
4. Devreler disposable olmalıdır.
5. Her iki solunum kol ortasında birer adet su tutucu (water trap) içermelidir.
6. Su tutucu “Y” konnektörde olduğu gibi devreye takılıp çıkarılabilir olmalıdır.
7. Su tutucular nem ve sıvıların solunum devresine kaçmasını engelleyen tek yönlü valf sistemi içermelidir. Ayrıca su tutucu içerisinde kalan sıvıların boşaltılması için açılır kapanır kapak mekanizması bulunmalıdır.
8. Solunum kollarının mekanik ventilatör cihazlarına eklendiği uçları universal ölçülerde olmalıdır. Bakteri filtresi vb kolayca takılabilir olmalıdır.
9. “Y” konnektör ucunda eklenip çıkarılabilen bir uzatma bulunmalıdır.
10. Solunum devreleri hastanelerdeki mekanik ventilatör cihazlarına uygun olmalı ve inspirium kolundan inhale tedavi aparatı için uygun konnektör olmalıdır.
11. Devre kaliteli, şeffaf PVC’den yapılmış olmalı, kink yapmamalı, ezilmemeli, dış yüzeyi spiralli olmalı ve iç yüzeyi düz olmalıdır.
12. Devreler tekli paketler içerisinde olmalıdır.

90

Anestezi

HASTA DEVRESİ VENTİLATÖR İÇİN BALONSUZ PEDİATRİK

1. Solunum devreleri bir “Y” konnektör ile birleştirilmiş, inspiryum ve ekspiryum kolu olmak üzere iki adet solunum kolundan ve hümidifier için bağlantı sağlayan üçüncü bir koldan oluşmalıdır. Setler ısıtıcı bağlantılı olacak ve anestezi cihazlarına uyumlu olacaktır.
2. İnspiyum ve ekspiryum kolu bir uçta “Y” konnektör ile birleştirilebilmeli ve bu “Y” konnektör devreden kaçaksız ve sorunsuz olarak ayrılabilmelidir.
3. Her iki solunum kolu 120 cm’den kısa, 160 cm’den uzun olmamalıdır. Hortumların iç çapı 22 mm olacaktır.
4. Devreler disposable olmalıdır.
5. Her iki solunum kol ortasında birer adet su tutucu (water trap) içermelidir.
6. Su tutucu “Y” konnektörde olduğu gibi devreye takılıp çıkarılabilir olmalıdır.
7. Su tutucular nem ve sıvıların solunum devresine kaçmasını engelleyen tek yönlü valf sistemi içermelidir. Ayrıca su tutucu içerisinde kalan sıvıların boşaltılması için açılır kapanır kapak mekanizması bulunmalıdır.
8. Solunum kollarının mekanik ventilatör cihazlarına eklendiği uçları universal ölçülerde olmalıdır. Bakteri filtresi vb kolayca takılabilir olmalıdır.
9. “Y” konnektör ucunda eklenip çıkarılabilen bir uzatma bulunmalıdır.
10. Solunum devreleri hastanelerdeki mekanik ventilatör cihazlarına uygun olmalı ve inspirium kolundan inhale tedavi aparatı için uygun konnektör olmalıdır.
11. Devre kaliteli, şeffaf PVC’den yapılmış olmalı, kink yapmamalı, ezilmemeli, dış yüzeyi spiralli olmalı ve iç yüzeyi düz olmalıdır.
12. Devreler tekli paketler içerisinde olmalıdır.

91

Anestezi

İĞNE EPİDURAL 16 G

1. Toughy iğne olmalıdır.
2. 16 / 18 G özellikte olmalıdır
3. İğne üzerinde 1 cm işaretli çizgiler bulunmalıdır
4. Mandren kanül ile uyumlu olmalı, tam oturmalı, iğnenin yönünü gösteren çentik renkli olmalıdır.
5. İğnenin "Look ( hub )" kısmı şeffaf olmalıdır.
6. Tekli ve steril paketlerde olmalıdır.
7. İğnenin hassas ilerletilebilmesi için sabit kanatları olmalıdır.
8. Hastanenin ihtiyacına göre istendiğinde numaralar arası değişiklik yapılabilmelidir.

92

Anestezi

İĞNE EPİDURAL 18 G

93

Anestezi

İNTRAKET = DAMAR KATATERİ NO:16 GRI

1. Kanül kısmı Virgin Teflon (PTFE veya FEB) yapısında olmalıdır.
2. Kanül X-Ray ışınlarına karşı gömülü radio opak özelliği taşımalıdır.
3. Serum infüzyonu sırasında dışarıdan ilaç verilebilmesini sağlayan port bulunmalıdır.
4. Port kısmında ilacın geri kaçmasını önleyecek şekilde valf sistemi bulunmalıdır.
5. IV Kanülün Luer-Lock kapağı bulunmalı ve uygulama sırasında kan ile temasını engelleyici bir konumda olmalıdır.
6. IV Kanülün tesbitini kolaylaştırmak için yanlarında kanatlar yer almalıdır.
7. Damara girişi kolay olmalı ve ucu bozulmamalıdır.
8. Üniversal Renk kodlu olmalıdır.
9. Mandren ile kateterin boyu mandren çekildikten sonra kateter damar dışında kalmayacak şekilde olmalıdır.
10. Mandrenin kan dönüşü rahat olmalıdır.
11. Kanül cilt girişinde kıvrılma ve deformasyon ve sızdırma olmamalıdır.
12. İntraketin uç kısmı kademeli olarak inceltilmiş olmalı, en uç kısmı yuvarlatılmış olmalı, deriye tatbikinde sıyrılmamalıdır.
13. Steril tekli blister ambalajlarda olmalı ve birim ambalaj üzerinde sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihleri belirtilmiş olmalıdır.

94

Anestezi

İNTRAKET = DAMAR KATATERİ NO:18 YESIL

95

Anestezi

İNTRAKET = DAMAR KATATERİ NO:20 PEMBE

96

Anestezi

İNTRAKET = DAMAR KATATERİ NO:22 MAVI

97

Anestezi

İNTRAKET = DAMAR KATATERİ NO:24 SARI

98

Anestezi

İNTRAKET = DAMAR KATATERİ NO:26 MOR

99

Anestezi

İNTRAKET KORUMALI 16G

1. İntraket kalınlık ölçüsü 16 G, 18G, 20G, 22G, 24G olmalıdır.
2. Tek elle ponksiyon tekniğine uygun tasarlanmış olmalıdır.
3. İğne yaralanmalarını önlemek amacıyla iğne ucu otomatik olarak kilitlenmeli hiçbir şekilde iğne ucu açıkta kanülden ayrılmamalıdır.
4. Kilit mekanizması kanülün boyutunu değiştirmemeli, rutin iv. kanül takılışına tekniğine uygun olmalıdır
5. Kolay ponksiyon için teflon veya vialon kapiller metal iğnenin ucuna kadar konik formda ilerlemelidir.
6. Düzgün yüzeyli, gömülmüş radyopak çizgili olmalıdır.
7. Hareketli fiksasyon kanatları olmalıdır.
8. Enjeksiyon valfi, hareketli kanatların tam üzerinde olmalıdır.
9. Kan tutucu ve luer-lock kapaklı olmalıdır.
10. Uluslar arası renk kodlu olmalıdır.
11. Steril kullanıma hazır tekli paketlerde olmalı, son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır.

100

Anestezi

İNTRAKET KORUMALI 18G

101

Anestezi

İNTRAKET KORUMALI 20G

102

Anestezi

İNTRAKET KORUMALI 22G

103

Anestezi

İNTRAKET KORUMALI 24G

104

Anestezi

KAPNOGRAM SAMPLE LİNE

1. İki ucu erkek(male) tipte ve luer locklu olmalıdır.
2. Line gaz örneklemesi için özel ve 2,5–3 m arası uzunluğunda olmalıdır.
3. Kullanıma hazır tekli paketlerde olmalı ve paketler üzerinde son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır.

105

Anestezi

KATATER SECALON 16 G GRI

1. 16 G kateter boyutlarında olmalıdır.
2. Standart uzunlukta bir iğne üzerinde kateter bulunmalıdır.
3. Kateter cilt girişinde iğne üzerinde sıyrılmayan yapıda olmalıdır.
4. Kateterin yanında bir adet cilt giriş iğnesi olmalıdır.
5. Kateterin kolay tutturulabilmesi ve işlemin kolay yapılabilmesi için kanatlı kısmı olmalıdır.
6. Kateter üzerinde hava kaçmasını önleyecek kilit sistemi bulunmalıdır.
7. Steril ve tek tek paketlenmiş olmalı; paketin üzerinde marka, üretildiği ülke ve son kullanım tarihi olmalıdır.

106

Anestezi

KATATER SECALON 18 G YESIL

1. 18 G kateter boyutlarında olmalıdır.
2. Standart uzunlukta bir iğne üzerinde kateter bulunmalıdır.
3. Kateter cilt girişinde iğne üzerinde sıyrılmayan yapıda olmalıdır.
4. Kateterin yanında bir adet cilt giriş iğnesi olmalıdır.
5. Kateterin kolay tutturulabilmesi ve işlemin kolay yapılabilmesi için kanatlı kısmı olmalıdır.
6. Kateter üzerinde hava kaçmasını önleyecek kilit sistemi bulunmalıdır.
7. Steril ve tek tek paketlenmiş olmalı;paketin üzerinde marka, üretildiği ülke ve son kullanım tarihi olmalıdır.

107

Anestezi

LARENGEAL MASKE ÇİFT LÜMENLİ (REUSABLE) NO:1

1. Laringel maske doğru prosüdür uygulandığında Laringoskop kullanılmadan takılabilmelidir.
2. Laringel maske silikondan yapılmış olmalıdır ve lateks içermemelidir. Bu özellik ambalajında belirtilmelidir.
3. Özefagustan sıvı aspirasyonu yapmak amacıyla ürünün yapısında bir gastrik kanal bulunmalıdır ve gastrik kanaldan nazogastrik tüp geçebilmelidir
4. En az 40 kullanımlık olmalıdır.
5. Laringel maske anestezi sistemine bağlamayı sağlayan standart konnektörü bulunmalıdır.
6. Hızlı ve kolay havayolu sağlamalıdır.
7. Laringel maske konnektöründe ve ambalajında seri numarası olmalıdır.
8. Laringel maskeler Kaflı olmalı ve kafın ucunda şişirmeye yarayacak kaf şişirme valfi olmalı ve her türlü enjektörle hava sağlayabilecek yapıda olmalıdır.
9. Ürün üzerinde markası, numarası ve hasta ağırlığına göre kafın şişirme hacmi yazmalıdır.
10. Laringel maske Buhar otoklavında 134 ˚C steril edilebilmeli ve sterilizasyon sonucunda deforme olmamalıdır.
11. Tek tek, steril paketlerde olmalı, ambalaj üzerinde marka, üretim tarihi ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

108

Anestezi

LARENGEAL MASKE ÇİFT LÜMENLİ (REUSABLE) NO:1,5

109

Anestezi

LARENGEAL MASKE ÇİFT LÜMENLİ (REUSABLE) NO:2

110

Anestezi

LARENGEAL MASKE ÇİFT LÜMENLİ (REUSABLE) NO:2,5

111

Anestezi

LARENGEAL MASKE ÇİFT LÜMENLİ (REUSABLE) NO:3

112

Anestezi

LARENGEAL MASKE ÇİFT LÜMENLİ (REUSABLE) NO:4

113

Anestezi

LARENGEAL MASKE ÇİFT LÜMENLİ (REUSABLE) NO:5

114

Anestezi

LARENGEAL MASKE TEK LÜMENLİ (REUSABLE) NO:1

1. Laringel maske doğru prosüdür uygulandığında Laringoskop kullanılmadan takılabilmelidir.
2. Laringel maske silikondan yapılmış olmalıdır ve lateks içermemelidir.Silikon kaplama olmamalıdır, tamamı slikon olmalıdır ve bu özelliği ambalajında belirtilmelidir.
3. Buhar otoklavında steril edilebilmelidir.
4. En az 40 kullanımlık olmalıdır.
5. Laringel maskeyi anestezi sistemine bağlamayı sağlayan standart konnektörü bulunmalıdır.
6. Laringel maske'nin ventilasyonu sağlayan tüpü saydam olmalıdır.
7. Hızlı ve kolay havayolu sağlamalıdır.
8. Tek tek, steril paketlerde olmalı, ambalaj üzerinde marka, üretim tarihi ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
9. Marka, boyut ve şişirilme hacmi laringel maske üzerinde yazmalıdır.
10. Laringel maske konnektör ucunda ve ambalaj arkasında seri numarası bulunmalı ve bu numaralar aynı olmalıdır.
11. Laringel maskeler Kaflı olmalı ve kafın ucunda şişirmeye yarayacak kaf şişirme valfi olmalı ve her türlü enjektörle hava sağlayabilecek yapıda olmalıdır.
12. Ürün üzerinde numarası ve hasta ağırlığına göre kafın şişirme hacmi yazmalıdır.
13. Laringel maske Buhar otoklavında 134 ˚C steril edilebilmeli ve sterilizasyon sonucunda deforme olmamalıdır.

115

Anestezi

LARENGEAL MASKE TEK LÜMENLİ (REUSABLE) NO:1,5

116

Anestezi

LARENGEAL MASKE TEK LÜMENLİ (REUSABLE) NO:2

117

Anestezi

LARENGEAL MASKE TEK LÜMENLİ (REUSABLE) NO:2,5

118

Anestezi

LARENGEAL MASKE TEK LÜMENLİ (REUSABLE) NO:3

119

Anestezi

LARENGEAL MASKE TEK LÜMENLİ (REUSABLE) NO:4

120

Anestezi

LARENGEAL MASKE TEK LÜMENLİ (REUSABLE) NO:5

121

Anestezi

MINIDRIP OLCEKLI VOLUMETRIK HAZNELI

1. Kontrollü ve hassas miktarda sıvı verebilmek amacıyla yapılmış olmalıdır ve yerçekimi prensibine göre çalışmalıdır.
2. 150 ml ( ± 50 ) sıvı içeren mililitre ölçekli şeffaf büreti olmalıdır.
3. Büretin alt kısmında sisteme hava kapmasını engelleyecek tek yönlü bir valv sistemi olmalıdır.
4. Büret içerisine gerektiğinde ilaç vermeye yarayan enjeksiyon girişi ve bakteriyel kontaminasyonu engellecek hava girişi ve filtresi bulunmalıdır.
5. Mikrodamlalık haznesi bulunmalı ve görünür olmalıdır.
6. Hastaya bolus ilaç verebilmek için bir adet Y girişi bulunmalıdır.
7. Infüzyon şişesi ve büret arasında klampi bulunmalı, büret ve hasta bağlantısı arasında ayarlı klemp bulunmalıdır.
8. Her iki ucunda da kapakları bulunmalıdır.
9. Set steril ve tek tek paketlenmiş olmalı; paketin üzerinde marka, üretildiği ülke ve son kullanım tarihi ve steril şekli belirtilmelidir.

122

Anestezi

PERİLARYNGEAL AİRWAY NO:1

1. Laringoskop gerekmeden kör entübasyon yöntemi ile hızlı ve kolay hava yolu sağlamalıdır.
2 .Perilaryngeal Airway’in dizaynı hem yumuşak doku hem de epiglotisi kenara itip pencereli hava yolundan ventilasyon sağlayacak şekilde olmalıdır.
3. Tek kaflı olmalı kaf üst farenkse oturmalı,supralarengeal hava yolu kontrolü sağlamalıdır.
4. Ucunda anestezi devresine bağlantı sağlayan 15mm’ lik konnektör bulunmalıdır.
5. PVC/Polikarbonattan yapılmış olmalı ve lâteks içermemelidir.
6. Perilaryngeal Airway’in içerisinden endotrakeal tüplerin geçişine izin verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
7. Perilaryngeal Airway'in 1/2 numaralı boyu no:3 kafsız endotrakeal tüp, 1-1 1/2 numaralı boyları no:4,5 kafsız endotrakeal tüp, 2-3 numaralı boyları no:6,5 kaflı endotrakeal tüp, 4-5-6 numaralı boyları no:8 kaflı endotrakeal tüp ile uyumlu olacaktır.
8. Perilaryngeal Airway’in uzunluğu entübasyon tüpünün trakeaya tamamen yerleşmesine izin vermelidir.
9. Ultra ince balon üst farinkste yüksek hacim ve düşük basınçlı bir kapanma sağlamalıdır.
10. Ürün uygulandığında balonun şişirilmesi ile Farenksde sıkı kapanma sağlayarak hastaya verilen anestezik gazların geri sızma riskini ortadan kaldırmalıdır.
11. Ürün üzerinde numarası belirtilmiş olmalıdır.
12. Ürünün kaf şişirme hacimleri no:1/2 için 8 ml, no:1 için 10 ml, no:1 1/2 için 25 ml, no:2 için 40 ml, no: 3 için 65 ml, no:4 için 70 ml, no:5 için 85 ml kaf şişirme hacmi olmalıdır.

123

Anestezi

PERİLARYNGEAL AİRWAY NO:1 1/2

124

Anestezi

PERİLARYNGEAL AİRWAY NO:2

125

Anestezi

PERİLARYNGEAL AİRWAY NO:3

126

Anestezi

PERİLARYNGEAL AİRWAY NO:4

127

Anestezi

PERİLARYNGEAL AİRWAY NO:5

128

Anestezi

SODALİME

1. Soda lime kendinden porlu olan granüller halinde bulunmalıdır.
2. Absorban içine asit veya alkalin ortamda renk değiştirecek indikatör ilave edilmiş olmalıdır.
3. Kimyasal özellikleri aşağıda gibi olmalıdır.
Ca(OH)2:%80-85 Alkali hidroksit:%3-4 Rutubet:%12-19
4. Fiziksel özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
CO2 absorbsiyonu:Min.%19 Kurutma kaybı:%12-19
5. Rutubet absorbsiyonu (%85 relatif doygunluktaki ortamda 24 saatte):Max.%5
6. El ile parçalanıp kolaylıkla toz haline gelmemelidir.
7. UV geçirgenliği az olan bidonlarda bulunmalıdır.Bidon üzerinde ürün bilgilerini içeren etiket bulunmalıdır. Bidonlar 5 ile 20 kg arasında olmalıdır.

129

Anestezi

SPINAL İĞNE 18 G KESKİN UÇLU(QUINCKE UÇLU)PEMBE

1. Lomber spinal ponksiyon (spinal anestezi) için olmalıdır.
2. İğne keskin uçlu olmalıdır.
3. 22 G den ince iğneler için spinal iğnenin kalınlığına uygun intraducer iğne verilmelidir.
4. Spinal iğnenin kalınlığı ilgili hastanelerin istemleri doğrultusunda 18, 20, 22, 24, 25 dahil olmak üzere 18 ile 25 G arasında olmalıdır.
5. İğnenin metal bölümü en az 85 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. İğnenin "Look ( hub )" kısmı şeffaf olmalıdır.
7. Spinal iğne içindeki mandren takılma yapmadan kolayca girip çıkabilmeli, mandren tam olarak iğne içerisine sokulduğunda kilitlenebilmeli veya yerinden kaymamalıdır.
8. Steril tek tek paketler içerisinde olmalıdır.
9. İğnenin look kısmı BOS akışını gösterebilecek şeffalıkta olmalıdır.
10. Paket ambalajları sert veya kolay yırtılmaz özellikte olmalıdır, marka ve üretim yeri ambalaj ürerinde bulunmalıdır, ambalaj kolay açılabilir olmalıdır.

130

Anestezi

SPINAL İĞNE 20 G KESKİN UÇLU(QUINCKE UÇLU)SARI

131

Anestezi

SPINAL İĞNE 22 G KESKİN UÇLU(QUINCKE UÇLU)SİYAH

132

Anestezi

SPINAL İĞNE 24 G KESKİN UÇLU(QUINCKE UÇLU) MOR

133

Anestezi

SPINAL İĞNE 25 G KESKİN UÇLU(QUINCKE UÇLU) TURUNCU

134

Anestezi

SPINAL İĞNE NO:22 ATRAVMATİK UÇLU

1. Lomber spinal ponksiyon (spinal anestezi) için ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. İğne ucu atravmatik (kalem uçlu veya modifiye kalem uçlu) olmalıdır.
3. 22G den ince iğneler için spinal iğnenin kalınlığına uygun intraducer iğne verilmelidir.
4. Spinal iğnenin kalınlığı ilgili hastanelerin istemleri doğrultusunda 20 ve 27 dahil olmak üzere 20 ile 27 G arasında olmalıdır.
5. İğnenin metal bölümü en az 85 mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Steril tek tek paketler içerisinde olmalıdır.
7. İğnenin "Look ( hub )" kısmı şeffaf olmalıdır.
8. Spinal iğne içindeki mandren takılma yapmadan kolayca girip çıkabilmeli, mandren tam olarak iğne içerisine sokulduğunda kilitlenebilmeli veya yerinden kaymamalıdır.
9. İğne boyuna uygun tek tek paketlerde, paket ambalajları sert veya kolay yırtılmaz özellikte olmalıdır, marka ambalaj ürerinde bulunmalıdır, ambalaj kolay açılabilir olmalıdır.

135

Anestezi

SPINAL İĞNE NO:23 ATRAVMATİK UÇLU

136

Anestezi

SPINAL İĞNE NO:24 ATRAVMATİK UÇLU

137

Anestezi

SPINAL İĞNE NO:25 ATRAVMATİK UÇLU

138

Anestezi

SPINAL İĞNE NO:26 ATRAVMATİK UÇLU

139

Anestezi

SPINAL İĞNE NO:27 ATRAVMATİK UÇLU
Yüklə 56,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin