Седма група viia. F,Cl,Br,j халогени елементиYüklə 476 b.
tarix25.04.2017
ölçüsü476 b.
#15781


Седма група VIIa . F,Cl,Br,J

 • ХАЛОГЕНИ ЕЛЕМЕНТИ


Флуор F Хлор Cl Бром Br Јод I Астат At

  • ns2 np5
Минерали хлора

 • камена со (халит)-NaCl,

 • силвин –KCl,

 • карналит-KCl.MgCl2.6H2O.

 • У води у облику Cl- jona

 • (у Jaдранском мору има 2,7 a у Mртвом мору 22 % mas.натријум хлорида.МРТВО МОРЕДобијање хлора електролизом раствора NaClЛабораторијско добијање хлораОКСИДОРЕДУКЦИЈА

 • KMnO4 + HCl  KCl + MnCl2 + Cl2+ H2O

 • Mn+7 Mn+2 прима 5e-/x2

 • 2Cl-  Cl2 отпушта 2e-/ x5

 • 2KMnO4 +10 HCl  2KCl + 2MnCl2+5Cl2 +H2O

 • 2KMnO4 +16 HCl  2KCl + 2MnCl2+ 5Cl2+ 8H2OФизичке особине

 • Флуор и хлор су у облику двоатомних молекула

 • (X2) има једноструку неполарну

 • ковалентну (σ) везу.

 • ФЛУОР je ,гас светло жуте боје-отрован.

 • ХЛОР је гас зелено жуте боје,отрован оштрог и надражујућег мириса(бојни отров).ХЛОРХЛОРНА ВОДА

 • Халогени се слабо растварају у води због неполарне ковалентне веза

 • Cl2+H2O↔HClO+HCl

 • Настаје хипохлораста киселина-реакција је повратна а равнотежа померена у лево.

 • Растварањем флуора:;

 • 2F2+ H2O4HF+O2флуор–ВЕОМА реактивни елементи

 • –ВЕОМА реактивни елементи

 • Флуор је најреактивнији и најјаче оксидационо средствоцелом ПСЕ

 • Хлор је мање реактиван од флуора али у односу на друге елементе доста.Флуор може да истисне хлор из његових соли

 • Флуор може да истисне хлор из његових соли

 • F2+2KCl=2KF+Cl2

 • На обичној температури реагује с водоником и даје ФЛУОРОВОДОНИК

 • H2+F2→2HF -541 kJ.

 • Растварањем у води даје слабу киселину

 • Реагује с металима ,неметалима и металоидима дајући ФЛУОРИДЕ

 • NaF,PbF2,FeF3,BrF,PF3,SbF3,SiF4

 • Директно не реагује са кисеоником,азотом, и дијамантом.2Na + Cl2  2NaCl Kухињска соФлуор због велике електронегативности има о.б. само –1.

 • Хлор гради једињења са okсидационим бројем –1

 • HCl

 • NaCl

 • CaCl2

 • PCl5

 • NCl3Једињења са позитивним okсидационим бројеима +1,+3,+4,+5 и +7

 • s2 p5 d

 • долази до распаривања електрона и преласка у празне d-орбитале истог енергетског нивоаРЕАКЦИЈЕ Флуора

 • 2F2+2H2OO2+4HF

 • SiO2+F2SiF4+ O2 ;

 • 2F2+2CaO2CaF2+ O2

 • F2+H2S2HF+SХЛОР

 • не реагује с кисеоником,угљеником и племенитим гасовима.

 • На обичној температури у присуству светлости даје хлороводоник

 • H2+Cl2→2HCl-183,6 kJ

 • Алкални метали и земноалкални реагују с хлором и дају –ХЛОРИДЕ (NaCl,.CaCl2 ).ДОМЕСТОС

 • Реагују и металоиди и неметали и дају

 • PCl3,SbCl3,SiCl4 NaCl,CaCl2

 • На обичној температури хлор реагује с водом:

 • Cl2+ H2OHClO+HCl

 • настали HClO је слаба непостојана киселина:

 • HClOHCl+O

 • УПОТРЕБА: дeзифенкционо (okсидационо)средство а ту улогу у ствари има атомски (НАСЦЕНТНИ) кисеоник.Халогенводоници

 • Најстабилнија једињења ових елемената

 • флуороводоник (HF) и хлороодоник (HCl).

 • Имају поларну ковалентну везу тако да је заједнички електронски пар померен па је водоник делимичнопозитиванахалогенделимичнонегативан

 • то су безбојни,отровни и загушљиви гасови

 • до 200C флуороводоник прелази у чврсто стање .

 • Tk флуороводоника је висока због присуства водоничних веза између његових молекулаХЛОРОВОДОНИК

 • Улази у састав вулканских гасова у природи.

 • Халогенводоници су дoбро растворни у води и дају:

 • флуороводоничну (HF)

 • хлороводоничну (HCl)

 • бромоводоничну (HBr)

 • јодоводоничну (HJ) киселину

 • Хлороводонична киселина је јака и даје соли-хлориде NaCl).

 • NaOH+ HCl  NaCl+H2OЈедињења хлора са + оксидационим стањимаСва једињења хлора са позитивним оксидационим бројевима су оксидациона средства

 • Сва једињења хлора са позитивним оксидационим бројевима су оксидациона средства

 • Јачине киселина расту са оксидационик бројем хлора:

 • Перхлорна и хлорна су јаке а хлораста и хипохлораста слабе киселине.

 • Наведени ОКСИДИ ХЛОРА су kисели оксиди (анхидриди киселина)

 • ClO2 мешовити оксид који даје две киселине :

 • ClO2+H2O→HClO2+HClO3Добијања

 • 2KClO4 + H2SO4 2HClO4 +K2SO4

 • NH4 ClO3+ HNO3 HClO3 +NH4NO3

 • Cl2O +H2O2 HClOПажљиво у базену с офарбано плавом косом

Bojni otrovi

 • (BOT), hemijska sredstva namenjena uništavanju ili neutralisanju žive sile i zagađenih zemljišta ili materijalnih sredstava s ciljem da se likvidira ili smanji borbena sposobnost jedinice.

 • Uptorebljavaju se u sva tri agregatna stanja.

 • Podela prema djestvu na organizam:

 • (1) zagušljivci (fozgen),

 • (2) opštetoksični (pravi) otrovi HCl, CO),

 • (3) plikavci (iperit, luzit),

 • (4) nadražljivci: suzavci (hlor-acetofenon) i kijavci (adamsit), nervni (triloni) i

 • (5) psihički (adrenohrom, dietilamid, pervitin itd.)BOTToksičnost se najčešće izražava kao srednja letalna doza LD50, odnosno kao ona količina otrova, primenjena jednokratno, koja u ispitivanom uzorku ubije 50% ispitivanih životinja.

 • Toksičnost se najčešće izražava kao srednja letalna doza LD50, odnosno kao ona količina otrova, primenjena jednokratno, koja u ispitivanom uzorku ubije 50% ispitivanih životinja.CIJANID – HLORID

 • Cijanid-hlorid, odnosno Ciklon B (Zyklon B), bezbojan je i lako isparljiv.

 • Simptomi izloženosti uključuju nesvesticu, konvulzije, paralizu i smrt. Posebno je otrovan jer prolazi i kroz filtere gas maske.

 • U nacističkim se logorima koristio insekticid Zyklon B koji je u dodiru sa vazduhom otpuštao HCN u gasovitom obliku.

 • Kao oružje se mogu koristiti oba gasa.

 • Cl2+HCNLUIZIT – Lewisite

 • Ovaj hemijski spoj spada u grupu arsenita, a u čistom se obliku radi o tečnosti bez boje i mirisa.

 • Luizit je plikavac, iritans koji uzrokuje plikove i iritaciju pluća, a često se koristi u kombinaciji s iperitom kao iperit-luizit.

 • Lako prodire kroz odeću, čak i gumenu, a u dodiru s kožom uzrokuje trenutnu bol i svrab, s osipom i otokom.

 • Čirevi nastaju nakon dvanaestak sati i traju dva ili tri dana. Dovoljan unos luizita može uzrokovati sistemsko trovanje koje vodi nekrozi jetre i smrti.IPERIT

 • Iperit je agens koji uzrokuje plikove, ali i snažan mutagen i kancerogen. U razdoblju od 4 do 24 sata od doticaja s iperitom dolazi do dubokih čireva koji, u doticaju s kožom, svrbe i gore. Ako je iperit udahnut, isto se događa na plućima što dovodi do edema pluća i smrti.SARIN

 • Ova izuzetno otrovna supstanca utiče isključivo na nervni sistem. Od svih poznatih hemijskih sredstava namenjenih borbi, nervni su najotrovniji i najbrže deluju. Slična su nekim vrstama pesticida koje se nazivaju organski fosfati, a s obzirom na način delovanja i štetnosti svojstava koje izazivaju.

 • Međutim, nervna su sredstva mnogo jača od organskih fosfatnih pesticida.

 • Uzrokuju neprekidan prijenos signala na mišiće.

 • Početni simptomi izlaganja sarinu su nos koji curi i stiskanje u grudima. Ubrzo nakon toga osoba ima poteškoće s disanjem, gubi kontrolu nad telesnim funkcijama, povraća i mokri. Udisanje sarina ili dodir s njim preko kože je opasan. Ljudi koji se izlože sarinu, a ne dobiju odgovarajući tretman, mogu imati doživotne posljedice. Sarin može biti smrtonosan čak i u malim količinama. Ako se u kratkom vremenskom roku ne dobije protuotrov (najčešće atropin i pralidoxim), smrt može uslediti već minut po direktnom udisanju količine od 0.01 mg/kg telesne težine.NOVICHOK – Newcomer

 • Radi se o seriji nervnih otrova koju je, u razdoblju između 1980. i 1990., napravio Sovjetski Savez, a radi se o navodno najsmrtonosnijim otrovima ikada. Tri su pravila poštovana pri njihovom stvaranju: da ih NATO ne može detektovati, da se NATO od njih ne može zaštiti opremom i odećom te da budu sigurni za manipulisanje – iz tih su razloga ovo najčešće dvojna oružja koja se, da bi se aktivirala, pre upotrebe pomešaju. Kao nervni otrov, sprečavaju razgradnju acetilcisteina i uzrokuju neprekidan prijenos impulsa na mišić.FOSGEN

 • Fosgen je gas zagušljivac. Uzrokuje iritaciju pluća, kože i sluzokože. Simptomi počinju najkasnije 72 sata nakon izlaganja, a uzrokuju svrbež, plikove, kašalj, plućni edem i gušenje.

 • Smrtonosna je doza od 3200 mg/kg. Upotrebljen je u I. svetskom ratu, a ubrzo je iz njega sintetisan difosgen koji je, kao tečnost, bolje prolazio kroz ondašnje gas maske i lakše se rukovalo.NISU NAM POTREBNI BOT DA SE OTRUJEMO !!!!!!

 • ako se odlučite za cigarete one sadrže oko 4.000 škodljivih hemikalija koje nastaju sagorevanjem cigarete. :katran, benzen, cijanid, arsen, amoniak, ugljen monoksid...............1.Koja oksidaciona stanja imaju fluor i hlor u svojim jedinjenjima.Dati po jedan primer (formulu i naziv jedinjenja) za svako od njih?

 • 1.Koja oksidaciona stanja imaju fluor i hlor u svojim jedinjenjima.Dati po jedan primer (formulu i naziv jedinjenja) za svako od njih?

 • 2.Napisati formule i nazive kiseoničnih kiselina hlora i nazive njihovih soli.Kakve su ove kiseline,slabe ili jake?Prikazati njihovu elektrolitičku disocijaciju?

 • 3.Kako se menja (raste,opada) oksidaciona sposobnost kiseoničnih kiselina hlora sa porastom oksidacionog broja?

 • 4Kakav je po svojim kiselo baznim karakteristikama hlor (IV)-oksid?Dati odgovarajucu jednačinu reakcije.

 • 5.Da li su fluor ,hlor,hlorovodonik ,sumporovodonik i fluorovodonik toksične supstance?

 • 6.Kakva je (slaba,jaka) hloro a kakva fluorovodonična kiselina?Kako se zovu soli ovih kiselina?Yüklə 476 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə