Sİyahisi elmi işlərin adıYüklə 67,49 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix28.04.2017
ölçüsü67,49 Kb.
#16255

Tibb elmləri üzrə f.d. Natella Yasən qızı Yusifovanın 

elmi əsərlərinin  

 

SİYAHISI 

 

 Elmi işlərin adı  

 

Nəşriyyatın adı, nömrəsi, ili  

 

Səhifələrin sayı 

 

Həmmüəlliflər 

  

Hemofiliyalı xəstələrin psixologiyasının bəzi məsələləri  

Azərbaycanda hemofiliyalı xəstələrin klinik- po-

pulyasion xüsusiyyətləri 

 

Hemofiliya və hemofiliyalı xəstələrin bəzi psixoloji  xüsusiyyətləri 

 

 Hemofiliyalı xəstələrdə şəxsiyyət dəyişkənliyinin bəzi 

məsələləri 

 

 

Hemofiliyalı xəstələrdə xəstəliyin daxili mənzərəsi probleminə dair 

 

 Hemofiliyalı xəstələrin şəxsi və sosial-psixoloji  xüsu-

siyyətləri 

 

Hemofiliyalı xəstələrin psixoloji tipologiyası.  

Hemofiliyalı xəstələrdə psixoloji reabilitasiya 

məsələləri. 

 

Psixologiya jurnalı №1 1999, s.123-124. 

 

Tədris-metodik tövsiyələr. Baki, 1999. 

 

 Müasir elmin aktual  problemləri 

mövzusunda elmi-praktik 

konfransın tezisləri. 

Baki, 1999, s. 115-116. 

 

Hematologiya və transfuziologi-yanin aktual problemləri  (elmi 

işlərin illik məcmuəsi) Baki, 1999, 

s.188-192. 

 

Müasir elm: problemlər, prespek-tivlər. Elmi- praktik konfransın 

materialları. Bakı, 2000, s. 110-111. 

 

Aspirantlarin və gənc tədqiqat-çilarin elmi- konfransın  tezisləri. 

Bakı., 2000, səh. 83-84. 

 

2 s. 


 

 

10 s.  

 

 2 s. 

 

  

 

4 s.  

 

  

  

 

  

  

 

Əfəndiyev Z., Qədimova E. və başq.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Hemofiliyalı xəstələrdə xəstəliyin daxili mənzərəsinin 

öyrənilməsi. 

 

 

Hemofiliyalı xəstələrdə psixi həyatın dinamikası  

 

  

 

 Hemofiliyalı xəstələrin müalicə, reabilitasiya və profi-

laktikasında psixoloji amillərin nəzərə alinması 

 

Hemofiliyalı xəstələrin Azərbaycanda populyasion xü-susiyyətləri 

 

  

Klinik psixologiyada şəxsiyyət problemi. 

 

Hemofiliyalı xəstələrin psixoloji  problemləri  

 

Hematologiya üzrə test və məsələlər  

 

Эффективность спленектомии в комплексном лечении больных талассемией 

 

 Hemofiliyalı xəstələrin psixoloji  aspektləri 

 

 Psixologiya jurnalı №1-2. Bakı 

2000, s.54-58. 

 

Azərbaycan onkologiya və həmmərz elmlər jurnal №8, Bakı, 

2001, s. 79-80. 

 

Hematologiya və transfuziologi-yanin aktual problemləri  (elmi 

işlərin illik məcmuəsi) Baki, 2000, 

s.133-134. 

 

Hematologiya və transfuziologi-yanin aktual problemləri  (elmi 

işlərin illik məcmuəsi) Baki, 2001, 

s.134-137. 

 

  

 

Tədris-metodik tövsiyələr. Baki, 2002. 

 

  

Akademik M.C.Cavadzadənin 75 

illik yubileyinə həsr olunmuş elmi- 

praktik konfransın materialları. 

Bakı,  Çaşıoğlu, 2002, s. 549-552. 

 

 Psixologiya jurnalı №2. Bakı 2003, 

s.47-57 


 

 

  

  

  

  

 

  

  

 

  

 

 33 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

Əfəndiyev Z.İ. 

 

 

 Əfəndiyev Z.İ, Qədimova E. və 

başq. 


 

 

 Əfəndiyev Z.İ, Qədimova E. və 

başq. 


 

 

  

 

  

 

  

 

Əfəndiyev Z.İ, Qədimova E. və başq. 

 

  

 

 Hemofiliyalı xəstələrdə hemartrozların müalicə 

prinsipləri 

 

 

Hemofiliyalı xəstələrin psixoloji xüsusiyyətlərinin eks-perimental tədqiqi 

 

 Hemofiliya xəstəliyinin münasibətlər sistemi və idrak 

fəaliyyətinin formalaşmasinda rolu 

 

Hemofiliyalı xəstələr üçün müalicəvi gimnastika  

Hemofilik artropatiyaların patogenetik əsasları və 

müasir müalicə prinsipləri. 

 

 Hemofiliya və Villebrand xəstəliyinin müaicə 

protokolu 

 

The medikal-psychologikal rehabilitation of patients  with hemophilia 

 

  

 

Hemofiliyalı xəstələrin psixi həyatının və idrak fəaliy-yətinin xüsusiyyətləri 

 

Şəxsiyyətin psixoloji nəzəriyyələrinin müalicə işində tətbiqi problemi 

 

Hemofiliyalı xəstələrin şəxsiyyətinin tipologiyası.  

Azərbaycan onkologiya və 

həmmərz elmlər jurnal №2, 2003 , 

s. 101-102 

 

Tədris-metodik vəsait. Baki, 2004  

 

 Ə.Əliyev adina ADHTİ-nin elmi 

əsərlərinin məcmuəsi. Bakı,  

Çaşıoğlu, 2004, s. 265-268. 

 

  

Psixologiya jurnalı №2. Bakı 2004, 

s.23-27. 

 

Ə.Əliyev adina ADHTİ-nin 70 illiyinə   həsr olunmuş elmi- praktik 

konfransın materiallarının toplusu.  

Şamaxı, 2005, s.153-157. 

 

Ə.Əliyev adina ADHTİ-nin 70 illiyinə   həsr olunmuş elmi 

əsərlərinin məcmuəsi. Bakı,  

Çaşıoğlu, 2005, s. 62-72. 

 

Ə.Əliyevin 110 illiyinə   həsr olunmuş elmi əsərlərini məcmuəsi. 

Bakı, 2006, s.202-206. 

 

 

Metodik tövsiyə. Baki, Təhsil, 2007. 

10 


 

  

 

 46 

 

  

  

 

  

  

  

 

 10 

 

  

  

 

  

 

Qədimova E. Ə.  

 

 Qədimova E. və başq. 

 

  

Qədimova E. və başq. 

 

 

  

 

  

 

Qədimova E., Kazımova M., və başq. 

 

  

Qədimova E. və başq. 

 

 

  

Qədimova E. və başq. 

 

 

  

İrsi koaqulopqtiyalar-hemofiliya və Villebrand 

xəstəliyi. 

 

 

Azərbaycada hemofiliya xəstəliyinin yayilma tezliyinin öyrənilməsi, diaqnostikası, və müalicəsinin 

təkmilləşdirilməsi, xəstələrin genocoğrafiyasının 

tədqiqi. 

 

Hemofiliyalı xəstələrdə profilaktik müalicənin xüsusiyyətləri. 

 

 İnhibitor formalı hemofiliyalı xəstələrin müalicəsi. 

 

  

 

Hemofiliyalı xəstələrin psixoloji portreti  

 

  

Hemofiliya A xəstələrində birincili profilaktik 

müalicənin tətbiqi 

 

 Hemofiliyalı xəstələrdə qanaxmaların müalicə müddəti 

və reabilitasiyası. 

 

 

Hemofiliya və fon Villebrand xəstəliyinin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol 

Akademik M.C.Cavadzadənin 80 

illik yubileyinə həsr olunmuş elmi- 

praktik konfransın materialları. 

Bakı,  2007. səh.411-417 

 

Metodik tövsiyə. Baki,  2008.  

 

Journal Hemophilia Abstracts of the XXYIIIth International 

Congress of the 

World Federation of Hemophilia. 

Turkey, Istanbul, 2008, vol.14, 

suppl. 2, p.138 

 

Psixologiya jurnalı №3. Bakı 2009, s.149-163 

 

 Psixologiya jurnalı №4. Bakı 2009, 

s.175-186. 

 

Z.Əfəndiyevin 85 illiyinə həsp olunmuş beynəlxalq elmi-praktik 

konfransın məcmuəsi. Bakı, 2010, 

səh. 19-21 

 

Tədris vəsaiti. Bakı, 2011.  

 

Ak. M. C. Cavadzadənin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi 

əsərlərinin məcmuəsi. Bakı 2012, 

səh.63-71. 

 

46  

  

 

  

46 


 

  

 

  

 

 15 

 

  

12 


 

 

  

  

 

92  

Qədimova E. və başq. 

 

 

Kazımova M. və başq.  

 

  

Qədimova E.  və başq. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Qədimova E., Kazımova M., Əlizadə 

G. 

 


Ə. Əliyevin doğum gününə həsr 

olunmuş elmi-praktik konfransin 

məcmuəsi. Bakı 2013, səh.32-37. 

Metodik tövsiyyə. Bakı 2013. 

 

H. Abdullayevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Hematologiya və 

transfuziologiyanın aktual 

məsələləri” mövzusunda elmi-

praktik konfransın məcmuəsi.  səh. 

14-18, Bakı 2013 

 

Ə.Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş elmi-praktik konfransin 

məcmuəsi. Bakı 2014, səh.72-75. 

 

 

  

Ə.Əliyevin doğum gününə həsr 

olunmuş elmi-praktik konfransin 

məcmuəsi. Bakı 2015, səh. 

216-221 

 

Bakı, 2015.  

 

  

  

 

  

  

 

 19 

 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

46 Qədimova E., Kazımova M., Əlizadə 

G. 


 

 

  

 

Qədimova E. və başq.  

 

  

 

  

Qədimova E., Əlizadə G. 

 

 

 Qədimova E., Əlizadə G. 

 

  

 

  

Qədimova E., Əlizadə G. 

 

 

 Qədimova E.Ə. 

Əlizadə G.Ə.  

Yüklə 67,49 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin