Sunumun AmacıYüklə 445 b.
tarix23.12.2016
ölçüsü445 b.Sunumun Amacı

 • Bulaşıcı bir hastalık olmamasına rağmen, artık dünyada epidemisinden bahsedilen, gerek toplumlar, gerekse bireyler üzerinde hem maddi, hem de manevi büyük yükler oluşturan tip 2 diyabetin komplikasyonlarına, birinci basamak hekimi olarak nasıl yaklaşacağımızı tartışmaktır.Sunum Planı

 • Tip 2 diyabetin akut ve kronik komplikasyonlarını,

 • Bu komplikasyonların oluşmaması için yapmamız gerekenleri,

 • Oluşmuş komplikasyonların tedavisi için yapabileceklerimizi,

 • Hastaların engellenememiş komplikasyonlar sonrası rehabilitasyonlarına yapabileceğimiz katkıları hatırlayacağız.Diabetes Mellitus (DM)'un Komplikasyonları

 • Akut Komplikasyonlar

 • Kronik KomplikasyonlarDiabetes Mellitus'un Akut Komplikasyonları

 • Diyabetik Ketoasidoz

 • Hiperozmolar Hiperglisemik Durum

 • Laktik Asidoz

 • HipoglisemiDiyabetik Ketoasidoz (DKA) ve Hiperozmolar Hiperglisemik Durum (HHD)

 • DKA ve HHD, insülin eksikliği ve ağır hiperglisemi sonucu ortaya çıkan, patogenez ve tedavisi büyük ölçüde benzeşen, iki önemli metabolik bozukluktur.

 • DKA’da ön plandaki sorun insülin eksikliği iken, HHD’de ise dehidratasyondur.Diyabetik Ketoasidoz (DKA) Belirtiler

 • Poliüri,

 • Polidipsi,

 • Polifaji,

 • Kilo kaybı,

 • Bulantı,

 • Karın ağrısı,

 • Halsizlik,

 • Şuur bulanıklığı ve koma.Diyabetik Ketoasidoz (DKA) Bulgular

 • Dehidratasyona bağlı deri turgorunun azalması,

 • Taşikardi,

 • Hipotansiyon,

 • Hiperpneik (Kussmaul) solunum,

 • Nadiren hemorajik gastrite bağlı kusma,

 • İnfeksiyona rağmen vazodilatasyon nedeniyle pek çok vakada ateş görülmez. Hatta bazı kötü prognozlu hastalar hipotermiktir.Hiperozmolar Hiperglisemik Durum Belirti ve Bulgular

 • Yaşlanma ve demans durumuna bağlı susama hissinin azalması, böbreklerin idrarı konsantre etme yeteneğinin azalması, DKA’ya göre dehidratasyonun daha belirgin olmasına yol açar.

 • Ketozun tetiklediği kusmanın olmaması hastanın sıvı kaybı açısından uyarılmasını engeller.

 • Diyabetli olsun ya da olmasın, merkezi sinir sistemi fonksiyonlarında akut veya subakut kötüleşme ve dehidratasyon görülen her yaşlı olguda HHD aranmalıdır.

 • Kan basıncı düşüktür, ya da daha önceden hipertansiyonlu olduğu bilinen bir vakada normal rakamlara düşmüş olabilir.TEDAVİ

 • Sıvı ve elektrolit dengesinin sağlanması,

 • Hipergliseminin düzeltilmesi

 • Eşlik eden hastalık durumlarının tedavisi

 • (Tedavi sırasında klinik ve laboratuvar bulgularının sık aralıklarla izlenmesi gerekir) = SEVK

 • (Ama nasıl?)İLK MÜDAHALEDE…

 • Hastanın kan glikozu düzeyini 250 mg/dl’nin altına düşürmemeye dikkat edin ve aşırı hızlı (15 – 20 ml/kg/saat) sıvı tedavisinden kaçının.

 • Sağlık personeli eşliğinde (örneğin 112) sevkini sağlamaya çalışın.LAKTİK ASİDOZ (LA)

 • Laktik asidoz kanda laktat konsantrasyonunun arttığı durumlarda görülen anyon açıklı bir asidoz durumudur.

 • Biguanid kullanan diyabetiklerde LA, nadir görülen bir komplikasyondur (<0.003/1000 hasta yılı).

 • Metformine bağlı LA vakalarının çoğu, ağır karaciğer veya böbrek yetersizliği bulunan, ağır hipoksi ya da perfüzyon bozukluğu olan, 80 yaşın üzerindeki (aslında metformin kullamının kontrendike olduğu) hastalardır.HİPOGLİSEMİ

 • Glisemi <50 mg/dl bulunması,

 • Düşük glisemi ile uyumlu semptomlar

 • Bu semptomların, glisemi düşüklüğünü ortadan kaldıran bir tedavi ile geçmesiAkut Hipoglisemi Semptomları

 • Adrenerjik Bulgular

 • Titreme

 • Soğuk terleme

 • Anksiyete

 • Bulantı

 • ÇarpıntıHİPOGLİSEMİ

 • Hipoglisemi klinik olarak hafif, orta ve ağır olmak üzere üç derecede gelişebilir.

 • Hafif ve orta derecedeki hipoglisemiyi hasta kendi kendine tedavi edebilir.

 • Orta derecedeki hipogliseminin hafif hipoglisemiden farkı, hastanın aktivitelerini belirgin şekilde etkilemesidir.

 • Ağır hipoglisemi ise hastanın dışarıdan yardım almasını ve parenteral tedaviyi gerektiren, çoğunlukla koma veya nöbete neden olan bir tablodur.Hipogliseminin Riskleri

 • Beyin: Psikolojik (kognitif fonksiyon bozukluğu, otomatizm, davranış veya kişilik bozuklukları) ve nörolojik (koma, konvulziyon, fokal tutulum, hemipleji, ataksi, koreoatetoz, dekortikasyon) bozukluklar

 • Kalp: Miyokard infarktüsü, aritmiler

 • Göz: Vitrea kanaması, proliferatif retinopatide ağırlaşma

 • Diğer: Trafik, ev veya iş kazaları, hipotermiHİPOGLİSEMİ TEDAVİSİ (Hastanın bilinci açık ve yutabiliyorsa)

 • 15-20 g glukoz (tercihen 3-4 glukoz tablet/jel, 4-5 kesme şeker veya 150-200 ml meyve suyu ya da limonata) oral yolla verilir.

 • Çikolata, gofret gibi yağ içerikli ürünler kullanılmamalıdır.

 • Hipoglisemik atak sonrası, hastanın öğün planında 1 saat içinde yemek programı yoksa ek olarak 15-20 g kompleks KH alınmalıdır.ÖNEMLİ…

 • Her hipoglisemik atak tedavi edildikten sonra nedenleri gözden geçirilmeli, gerekiyorsa eğitim tekrarlanmalıdır.Diabetes Mellitus'un Kronik KomplikasyonlarıMakrovasküler komplikasyonlar

 • Diyabetli hastalarda KVH en önemli morbidite ve mortalite nedenidir.

 • Tip 2 diyabetlilerde özellikle KAH riski non-diyabetiklere göre 2-4 kat daha yüksektir.

 • Bu hastaların % 60-75’i makrovasküler olaylar nedeni ile kaybedilir.Makrovasküler komplikasyonlar

 • Koroner dolaşım

 • Angina, myokard infarktüs

 • Serebral dolaşım

 • İnme, iskemik atak

 • Periferik dolaşım

 • Gangren, ülser, kladikasyo

 • Böbrek dolaşımı

 • Böbrek yetmezliği

 • Genel dolaşım

 • HipertansiyonMikrovasküler komplikasyonlar

 • Retinopati

 • Nefropati

 • NöropatiDiyabetik RetinopatiRETİNOPATİ GELİŞİMİNİ NASIL TAKİP EDELİM ?

 • a) HbA1C normalse 3 yılda bir, değilse 3 ayda bir

 • b) İlk tanıda ve devamında yılda bir kez oftalmoloji konsültasyonu isteyerek

 • c) Görme sorunu olup olmadığını sorgulayarak

 • d) İschiara kartelası ile muayene ederekDiyabetik Nefropati

 • Sessiz nefropati (Evre 1,2)

 • Mikroalbuminüri (Evre 3)

 • Proteinüri (Evre 4)

 • Son dönem böbrek yetmezliği (Evre 5)NEFROPATİ GELİŞİMİNİ NASIL TAKİP EDELİM ?

 • a) Yılda bir tüm batın US (ultrasonografi) ile

 • b) Üç yılda bir batın BT (bilgisayarlı tomografi) ile

 • c) Yılda bir TİT (Tam İdrar Tahlili) takibi ile

 • d) Yılda bir üriner albumin ekskresyonu takibi ileÜriner Albumin Ekskresyonu DeğerlendirmesiGFR’yi (Glomerüler filtrasyon hızı) nasıl bulabiliriz ?

 • a) İdrarın fiziksel özellikleriyle (renk, koku vs) anlaşılabilir.

 • b) Birinci basamakta hiçbir şekilde bulamayız

 • c) Kreatinin tahlili isteyebiliyorsak hesaplayabiliriz

 • d) TİT (Tam İdrar Tahlili) ile bulabilirizCockroft-Gault Formülü

 • [(140-yaş) X Ağırlık (kg)]

 • __________________________

 • GFR =

 • [serum kreatinin (mg/dl) X 88.6]

 • (Kadınlarda bulunan rakam 0.85 ile çarpılır)Diyabetik Nefropati

 • Sessiz nefropati (Evre 1,2)

 • Glomeruler hiperfiltrasyon (GFR> 150 ml/dk)

 • Mikroalbuminüri (Evre 3)

 • 30 – 300 mg/gün

 • Proteinüri (Evre 4)

 • > 300 mg/gün albuminüri

 • Son dönem böbrek yetmezliği (Evre 5)

 • ÜremiNefropati Korunması ve Tedavisi

 • Yıllık mikroalbuminüri taraması

 • Mikroalbuminüri saptananlarda ACE-I (veya ARB) tedavisi

 • Hipertansiyonun agresif tedavisi ( < 130 / 80 mmHg)

 • Kan şekeri kontrolüNÖROPATİ

 • Periferik Polinöropati

 • a) Distal polinöropati

 • b) Fokal nöropatiler

 • Otonom NöropatiDistal Polinöropati

 • En yaygın görülen, ilerleyici tablodur.

 • Dengesiz yürüme, ataksik yürüme, el ve ayak kaslarında güçsüzlük görülür.

 • Ağrı ve ısı duyuları da azalmıştır.

 • El ve ayaklarda distalden proksimale ‘eldiven-çorap’ tarzı tutulum tipiktir.

 • Hafif temas ile aşırı hipersensitivite, yüzeysel yanma, zonklayıcı ağrı, kemiklerde hissedilen derin ve yırtıcı tarzda ağrılar özellikle geceleri oldukça sıkıntılı ve huzursuz edici bir hal alır.Fokal nöropatiler

 • Birden başlayan, genellikle birkaç hafta ya da ay içinde spontan olarak gerileyebilen özelliktedir.

 • Kraniyal 3. sinir felci: Tek taraflı gözde ağrı, diplopi ve ptoz ile karakterizedir.

 • Radikülopati: Sinir köklerinin tutulumuna bağlı, bant tarzında yayılım gösteren torakal, abdominal veya trunkal ağrılara neden olur.

 • Pleksopati: Brakiyal ve lumbosakral pleksusların tutulumuna bağlı, ekstremitelere yayılım gösteren ağrılara neden olur.Diyabetik Ayak Ülserleri

 • Her diyabet hastasının yaşamı boyunca %12–15 oranında diyabetik ayak ülseri gelişme riski vardır.

 • Diyabetik ayak ülserleri morbidite artışına, hayat kalitesinin bozulmasına, yüksek tedavi maliyetlerine ve yüksek oranda alt ekstremite ampütasyonlarına neden olurlar.

 • Non-travmatik ayak ampütasyonlarının % 40–60‘ı diyabete bağlıdır.

 • Ayak ülserli bir diyabetik hastanın ortalama hastanede yatış süresi, ülseri olmayan bir diyabetliden en az % 50 daha uzundur.Yüksek Riskli Hastalar

 • Periferik duyusal nöropatisi olan hastalar

 • Ayak biyomekaniği bozulmuş hastalar

 • Basınç artışı bulguları (kallus altında eritem, kanama)

 • Kemik deformitesi

 • Periferik arter hastalığı (ayak nabızlarının zayıf alınması ve kaybolması)

 • Ülser veya amputasyon öyküsü

 • Ağır tırnak patolojisi bulunanlarÖNEMLİ…

 • Hastaya ve yakınlarına ayak bakımı ve korunması konusunda detaylı ve sürekli eğitim,

 • Ayakların detaylı muayenesi

 • Vasküler değerlendirme

 • Multidisipliner yaklaşım,ÇOK ÖNEMLİ…

 • Diyabetik ayak bulguları olan bir hastayı vakit kaybetmeden bu konuda deneyimli bir merkeze yönlendiriniz.ÖZETLE…

 • Kronik komplikasyonları nedeniyle DM;

 • En önemli körlük sebebidir.

 • En önemli diyaliz sebebidir.

 • En önemli travma dışı alt ekstremite ampütasyonu sebebidir.BÜTÜN KOMPLİKASYONLARLA ORTAK MÜCADELE YÖNTEMLERİ

 • Hastaların ve Yakınlarının Eğitimi

 • İyi Glisemik Kontrol

 • Tıbbi Beslenme Tedavisi

 • Yaşam Tarzı Değişikliği

 • Farmakolojik Tedavi

 • Düzenli Takip

 • Anamnez ve Fizik Muayene

 • Tanı ve Takip Testleri

 • Konsültasyonlar“Metabolik hafıza” kavramı neyi ifade etmektedir?

 • a) Metabolik sendromlu hastalarda görülen özel bir kognitif bozukluğu.

 • b) Hafıza fonksiyonlarının metabolizmayla ilişkisini.

 • c) DM hastalığının başlangıcında yapılan iyi glisemik kontrolün ilerleyen dönemlerde de etkisini sürdürmesini

 • d) DM hastalığı kontrol altına alınsa bile, pankreas beta hücrelerinin hastalığı hiçbir zaman unutmamasını.TİP 2 DİYABET SÜRECİİki veciz söz…

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə