T. C. İStanbul medipol üNİversitesi sağlik biLİmleri faküLtesi/ YÜksekokulu hemşİrelik böLÜMÜ yaşam aktiVİteleri tanilama formuYüklə 54,13 Kb.
tarix16.02.2017
ölçüsü54,13 Kb.
#8661
T.C.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

YAŞAM AKTİVİTELERİ TANILAMA FORMU


Adı Soyadı: ……………............................................

Cinsiyeti:……………................................................

Yaşı:………………….................................................

Medeni Durumu:......................................................

Eğitim Düzeyi:..........................................................

Mesleği:....................................................................... Çocuk Sayısı:...............................................................

Adres ve Tel:...............................................................Yatış Tarihi:................................Saati:.............................................

Yatak No:.........................

Protokol No:.................................................

Geliş Şekli: ( ) Sedye ( ) Tekerlekli sandalye

( ) Yürüyerek ( ) Diğer.......................................

Geldiği Yer: ( ) Ev ( ) Hastane ( ) Diğer......................................Sosyal Güvencesi: ( ) Yok ( ) Var ..............................................

KAN GRUBU:......................................................................................

ALLERJİSİ:. ( ) Yok ( ) Var .....................................................

Yatış sebebi (Hastanın en önemli şikayeti ve ifadesi):....................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Sorunun başladığı zaman ve süresi:................................................................................................................................................

Hastanın Sağlık Hikayesi:

Hastalık (Diabetüs Mellitus, Miyokart Enfarktüsü, Hipertansiyon, Kanser), ameliyat, kaza vs sağlık sorunları:

Türü Zamanı Sonucu

......................................................... ............................................................... ........................................................................

......................................................... ............................................................... .........................................................................

......................................................... ............................................................... .........................................................................

Daha önce hastaneye yattı mı? ( ) Hayır ( ) Evet Nedeni:............................................................................…

Sürekli kullandığı ilaçlar:

Adı Dozu (Kez / Gün) Kullanım Sebebi Kullanım Süresi

…………….... ………………………… …………………………… ........................…………….

…………….... ………………………… …………………………… ........................…………….

…………….... ………………………… …………………………… ........................…………….

…………….... ………………………… …………………………… ........................…………….

Alışkanlıkları:

( ) Sigara...................... paket / gün ( ) Alkol.................... miktar / gün / hafta ( ) Diğer............................................................


Soy geçmişi: (Hastalıklar, ölüm nedenleri vs..)

Anne:............................................................................................... Kardeş:................................................................................

Baba: .............................................................................................. Yakın akraba:.......................................................................
GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ
1. GÜVENLİ ÇEVRE SAĞLAMA VE SÜRDÜRME AKTİVİTESİ

SUBJEKTİF

Hastanede güvenlik önlemleri alınması gerekiyor mu?

Hayır…............... Evet…...........

Açıklayınız....………...................................Taburcu olduktan sonra güvenlik önlemleri alınması gerekiyor mu?

Hayır…............... Evet…...........

Açıklayınız....………...................................Hastaneye yatış sürecinin kişisel sorumluluklarına etkisi var mı?


Hayır…............... Evet…...........

Açıklayınız....………...................................Düşme Risk DerecesiAğrı/Rahatsızlık: ( ) Hayır….Evet………

Başlangıcı:


Süresi:

Niteliği:

Lokalizasyonu:

Yayılışı:


Ağrı ile eşlik eden şikayetler/ yakınmalar:


Ağrıyı azaltan faktörler:

Ağrıyı arttıran faktörler:


Ağrının şiddeti:

1 2 3 4 5

Hafif Rahatsız Edici Şiddetli Çok Şiddetli DayanılmazOBJEKTİF

  1. Mental Durumu:

Bilinci: ( ) Açık ( ) Bulanık ( ) Kapalı

2. Duyu Organları:

Görme:


Pupilla:

Sağ: Normal.......... Anormal….. Sol: Normal......... Anormal…........

Gözlük: Evet......... Hayır …......

Kontakt Lens: Evet…..Hayır….......Duyma:


Sağ Kulak: Normal.........Yetersiz….. Sağır…..

Duyma Aracı: Evet….... Hayır…..

Sol Kulak: Normal ........Yetersiz….. Sağır…...

Duyma Aracı: Evet….... Hayır…..Dokunma:


Hassasiyet:Normal….......Anormal….........Tanımlayınız………………

Doğru algılama durumu: Normal…....Anormal…....Tanımlayınız………………………………….

Cilt ısısı: Normal….....Anormal….....Tanımlayınız………………………


Koklama:


Sağ Burun Deliği: Açık .... Kapalı...... Tanımlayınız...................................

Sol Burun Deliği: Açık......Kapalı:.....Tanımlayınız:……..........................BİREYSELLİK

2. İLETİŞİM AKTİVİTESİ

SUBJEKTİF


Hasta yalnız mı yaşıyor? Evet…... Hayır…...

Kiminle…………………………………………Kullandığı dil (Lisanı):…………………….......


İletişime Engel Olacak Duyusal Kusurlar:…………...................................................


Hastalığı kabul etme durumu:.......................................................................................


Dini inancı: Müslüman…............ Hıristiyan…............ Musevi…............ Diğer…...............................................................................


Hastaneye yatma, hastanın spiritüel veya dini inançlarını etkiliyor mu? Hayır…..Evet………................…………............................


Hastanın bakımını sınırlayacak herhangi bir inancı var mı (diyet, kan transfüzyonu vb.) Hayır…..Evet……Tanımlayınız.………………………………………………………


OBJEKTİF


İletişim kurabilmek için yardıma gereksinimi var mı? Hayır…... Evet.….

Görüşme sırasında herhangi bir konuşma sorunu fark ettiniz mi? Hayır…. .. Evet…...
Görüşme sırasında aile etkileşiminin işlevsiz olduğunu gözlemlediniz mi? Hayır.... Evet....
BİREYSELLİK

3. SOLUNUM AKTİVİTESİSUBJEKTİF

Nefesi tıkanıyor mu? Hayır….Evet….

Ne zaman:…………………...……………………................…..............................................
Öksürük var mı? Hayır…Evet….


Balgam çıkarıyor mu?Hayır…Evet… Tanımlayınız:……….…………………………..................OBJEKTİF1. SOLUNUM SİSTEMİ:

Solunum Hızı: Abdominal…….Diyafragmatik…….. Eforlu……… Eforsuz……..

Derinliği: Yüzeyel…….Derin………

Özel pozisyon:

Yardımcı solunum kaslarının kullanımı: Hayır………. Evet….Tanımlayınız………………..................................................................


2. KARDİYOVASKÜLER SİSTEM


Siyanoz: Hayır….....Evet…...............

Yeri……………………………………………………………………………...........
Nabız: Kolaylıkla palpe edilebiliyor:

Karotid: Evet…Hayır…;

Jugular: Evet…Hayır…;

Temporal: Evet…Hayır…;

Radyal: Evet…Hayır…;

Femoral: Evet…Hayır…;

Popliteal: Evet…Hayır…;

Posttibial: Evet…Hayır…;

Dorsalis Pedis: Evet…Hayır…

Nabız Hızı: Radyal:………. /dk Apikal………../dk.

Düzenli….Düzensiz….


Kan Basıncı: Sol Kol…………………..mmHg Sağ kol……….....…………..mmHg

Ayakta……………….…..mmHg Otururken…………………..mmHg

Yatarken…………………mmHgBİREYSELLİK
4. BESLENME AKTİVİTESİ

SUBJEKTİF

Son altı ayda kilo aldı mı? Hayır….Evet….Miktar……….....


Son altı ayda kilo verdi mi? Hayır….Evet….Miktar….......................


İştahını nasıl tanımlıyor? İyi….Yetersiz….Kötü….


Herhangi bir diyet sınırlaması var mı (Hastanın kendisinin uyguladığı / Hekimin önerdiği) Hayır…Evet...Tanımlayınız……….......


Bir günde ortalama ne kadar sıvı alıyor………………………………......................................


Sevdiği ve sevmediği yiyecekleri tanımlayınız...................................................…………………………...…


Aşağıdaki durumlarla ilgili bir sorunu var mı?

Bulantı: Hayır….Evet….Tanımlayınız………....................………………………………………………….................…

Kusma: Hayır….Evet….Tanımlayınız…………...................……………………………………...............................

Yutma: Hayır….Evet….Tanımlayınız……………………………………............................………………….................Çiğneme:

Hayır….Evet….Tanımlayınız……………………………………………………......................………………

Sindirme: Hayır….Evet….Tanımlayınız…………………………………………………………………......................…

OBJEKTİF

Boy: Kilo:

BKI:…..

Varsa Diyeti:

Kendini Besleme Yeteneği: Bağımsız...…......................Biraz Yardım……................

Yardımcı Araçlar…............Tümüyle Bağımlı:....…........Beslenmeyi Engelleyen Faktörler:

( ) Oral Lezyonlar ( ) Ameliyat ( )Yutma Güçlüğü ( ) Bilinç Durumu ( )Fiziksel GüçsüzlükBİREYSELLİK
5. BOŞALTIM AKTİVİTESİ
SUBJEKTİF:


BARSAK BOŞALTIMI

Barsak hareketlerinin genel sıklığı .........................................…………………………………………………...................................


Geçen hafta içinde boşaltım alışkanlıklarında değişim oldu mu? Hayır…Evet...Artma…… Azalma……


Dışkının özelliği:

İçerik: Katı…………Yumuşak……..….Sıvı…………….

Renk Kahverengi….Siyah…………….Sarı……..Diğer……………………………………………….


Konstipasyon Anamnezi: Hayır….Evet….Sıklık……………….


Boşaltım yardımcıları kullanır mı? (Laksatif, Supp., Diyet) Hayır….Evet….Tanımlayınız………………………………………….


İDRAR BOŞALTIMI

Sıklık (Kez/Gün)…….......... Azalma….............Artma….............................


Boşaltım gereksinimini farketme: Hayır…. Evet…. Artma......….Azalma......…....Boşaltım aciliyetinde değişim: Hayır…. Evet…. Artma....….....Azalma............….Miktarda herhangi bir değişim: Hayır…. Evet…. Artma........….Azalma...........….Renk: Sarı….Bulanık….Koyu….

İnkontinans: Hayır….Evet….Ne Zaman……………………………………....................


Retansiyon: Hayır….Evet….Tanımlayınız……………………


Ağrı / Yanma: Hayır….Evet….Tanımlayınız…………….


OBJEKTİF:

Batın Oskültasyonu:

Barsak Sesleri: Normal…..............Artmış…......................Azalmış…...................Yok….......................Batın Palpasyonu:

Gerginlik:Hayır….Evet….Nerede…....................................................................................................................

Distansiyon (Mesane Dahil): Hayır…. Evet….Tanımlayınız………………………………….............................................


Ostomi: Yok….Var….

Yeri…………………………………………………………………………………........................................
BİREYSELLİK6. KİŞİSEL TEMİZLİK VE GİYİNME AKTİVİTESİ

SUBJEKTİF:

HİJYEN ALIŞKANLIKLARI


Yara iyileşmesi ile ilgili herhangi bir sorunu var mı? Hayır…......Evet............…Tanımlayınız...…………………...............................................

Banyo / Hijyen:

Bağımsız...….........Biraz Yardım……..........Yardımcı Araçlar…............Tümüyle Bağımlı:....…............................Giyinme / Kuşanma:

Bağımsız...….........Biraz Yardım……..........Yardımcı Araçlar…............Tümüyle Bağımlı:....…......................Tuvalet:

Bağımsız...….........Biraz Yardım……..........Yardımcı Araçlar…............TümüyleBağımlı:............................Ambulasyon (Ayağa kalkma):

Bağımsız...…........Biraz Yardım……...........Yardımcı Araçlar…..............Tümüyle Bağımlı:....….............................
OBJEKTİF


DERİ MUAYENESİ


Sıcak….Soğuk….Nemli….Kuru….Lezyonlar: Hayır….Evet….Tanımlayınız………………………………………………………….......................................Turgor: Normal..….Dehidrate….......Diğer.............….Renk: Soluk…. Pembe…. Siyanotik…. Sarı…. Diğer..............


Ödem: Genel: Hayır….Evet….Tanımlayınız……………………………………………………….....................................................

MUKOZ MEMBRAN

Ağız Muayenesi

Nemli….Kuru….


Renk: Soluk: …. Pembe: ….


Lezyonlar: Hayır….Evet….Tanımlayınız……………...........................................………………………….…....


Dişler: Normal…. Anormal.…. Tanımlayınız…………………………………….........................................….....


Diş Eti: Normal….Anormal….Tanımlayınız……………………………………..................................................


Dil: Normal…. Anormal….Tanımlayınız…………………………………………………....................................


7. BEDEN SICAKLIĞININ KONTROLÜ AKTİVİTESİ

SUBJEKTİF

Hastalığın hava olayları ile ilgisi var mı?

Hayır... Evet....Tanımlayınız................……..............................................................Sevdiği ısı: Sıcak…….. Normal………..Soğuk………….OBJEKTIF

Sıcaklık: …….Oral…..Rektal…..Aksillar……Timpanik……


Kabul sırasında hasta havaya uygun giysiler giymiş miydi? Evet….Hayır….Tanımlayın

Kabul sırasında hasta havaya uygun giysiler giymiş miydi? Evet….Hayır….Tanımlayın


BİREYSELLİK
8. HAREKET AKTİVİTESİ

SUBJEKTİF

Düzenli olarak egzersiz yapıyor mu?Hayır…Evet…Tanımlayınız……….........................................

Yorgunluk hali: Hayır…. Evet…. Tanımlayınız……….......................................................

Yorgunluk hali: Hayır…. Evet…. Tanımlayınız………..................................................

İşlev sınırlaması: Hayır….Evet…. Tanımlayınız……….................................................................…

Genel yaşam stilini tanımlayınız: Aktif….Sedanter (Sakin)…............................................................


OBJEKTİF

Ekstremite kaybı: Hayır…. Evet…..Yeri……………………………………………………………

Hasta kendi kendine kolaylıkla hareket edebiliyor mu?(Dönme, Yürüme) Evet….Hayır….

Sınırlamaları Tanımlayınız…….................................................................................................................

Eklem açıklığı hareketleri: Normal….Sınırlı….Tanımlayınız…………………………………………

Denge: Normal….Anormal….Tanımlayınız………………………………………………….………

Postür: Normal….Kifoz….Lordoz….Diğer:............................................................................................

Deformite: Hayır….Evet…..Tanımlayınız……………………………………………………………

Kullandığı hareket yardımcıları (Walker, Koltuk Değneği, vb.) : Hayır….Evet….Tanımlayınız……

Tremor: Hayır….Evet….Tanımlayınız…………………………………………………………………

Traksiyon / Alçı / Splint Varlığı: Hayır….Evet…. Tanımlayınız……………………………………...

Paralizi Varlığı: Hayır…. Evet….Yeri…………………………………………………………………


BİREYSELLİK

9. ÇALISMA VE EGLENCE AKTİVİTESİ

SUBJEKTİF

Mesleği:……….................Yaptığı iş:……………………………………………….................................

Çalışma durumu:

Tam gün………Yarım gün:…..…..Hiç çalışmıyor……….........................................................................

Son bir aydır sağlık sorununa bağlı olarak normal günlük işleri aksadı mı?(Ev İşi, Çalışma Hayatı): Hayır…..................Biraz….................Evet……............

Son bir aydır fiziksel sağlığı ve ruhsal sorunları sosyal aktivitelerini engelledi mi?

Hayır….Evet..... Tanımlayınız…………….......

Çalışıyorsa, son 6 aydır sağlığı yüzünden işe gidemediği oldu mu?

Hayır…Evet….. Kaç Gün:…….…….........................................
BİREYSELLİK
10. CİNSELLİĞİ İFADE ETME AKTİVİTESİ

SUBJEKTİF

ERKEK

Kendi Kendine Testis Muayenesi yapıyor mu? Hayır…Evet…Hangi Sıklıkla……….........................................................

Herhangi bir cinsel sorunu var mı:………………………………………………………

Prostat ile ilgili sorun:……………………………………………………………………

KADIN

Kendi kendine meme muayenesi yapıyor mu? Hayır…Evet…Hangi Sıklıkla……….........................................................

Kaç hamilelik geçirmiş:…………

Menapoza girdi ise ne zaman:………………………

Normal olmayan vajinal kanama veya akıntı:…………………………………


OBJEKTİF:

Görüşmede soruları cevaplama durumu: ( ) Girişken……….( ) Çekingen………..( ) Utangaç…………( )


BİREYSELLİK
11. UYKU VE DİNLENME AKTİVİTESİ

SUBJEKTIF

Genel uyku alışkanlığı: Gece…………….St/Gün

Gündüz………………St/Gün


Uyurken kaç yastık kullanır:.……………………:……………………………………………………………………………………..


Gün boyunca uyku hali var mı?: Hayır…..Evet…..... Tanımlayınız……………


Uykuya dalmada güçlük: Hayır….Evet……… Tanımlayınız………………………………………………………………..

Gece uyanma: Hayır…. Evet…. Süre:……………. Nedeni…………………………………………………..

Erken uyanma: Hayır…. Evet…. Süre:……………. Nedeni…………………………………………………..

Uykusuzluk: Hayır…. Evet…. Süre:……………. Nedeni…………………………………………………..
Kendini dinlenmiş hissediyor mu? Evet….Hayır….Tanımlayınız……………

Uyumak için kullandığı yöntemleri tanımlayınız(süt içme, müzik dinleme, kitap okuma, sessiz ortam, tv seyretme vb.): ................................................
OBJEKTİF

……Davranış/Performansta Değişiklikler

……İrritabilite

……Ajitasyon

……Laterji

……Rahat Edememe


……Esneme Sıklığı

……Göz Çevresinde Siyahlık

……Dikkat Süresinde Azalma

……Dinlenmiş Bir Görünüm

……Yürürken Yorgunluk Hali
BİREYSELLİK


Genel


1. Bu görüşmede benim değinmediğim fakat sizin özellikle açıklamak istediğiniz bir konu var mı?……...........................................……………………………………………………………………………………………………………… ....................……………………………………………………………………………

…………………………… ....................……………………………………………………………………………

…………………………… ....................……………………………………………………………………………

2. Sağlığınız, bakım planı veya bu kurumla ilgili sormak istediğiniz bir soru var mı?…………………………………......................………………………………………………………………………………………………………………………....................……………………………………………………

…………………………… ....................……………………………………………………………………………

…………………………… ....................……………………………………………………………………………

3. Yardım edilmesinden memnun olacağınız öncelikli sorununuz nedir?…………………...…………………...................................………………………………………………………………………………………………....................……………………………………………………...........

…………………………… ....................……………………………………………………………………………
GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ

BAĞIMLI

YARI BAĞIMLI

BAĞIMSIZ

1.Güvenli Çevre Sağlama Ve Sürdürme Aktivitesi


2. İletişim


3. Solunum


4. Beslenme


5. Boşaltım


6. Kişisel Temizlik Ve Giyinme


7. Beden Sıcaklığının Kontrolü


8. Hareket


9. Çalışma Ve Eğlence


10. Cinselliği İfade Etme


11. Uyku Ve DinlenmeHEMŞİRELİK TANILARI (Öncelik Sırasına Göre, Semptom, Etyoloji Problem Formülü ile )ÖĞRENCİ HEMŞİRENİN ADI- SOYADI


3.2. LABORATUVAR SONUÇLARI

Kan değeri

Tarih


Tarih

Tarih

RutinGlikoz


Üre


Kreatinin


AST


ALT


PTZ /INR


CRP


Ca


Na


K


Tam KanHb


Htc


Plt


WBC


Kan GazıPh


HCO3


O2


CO23.3. TEDAVİ PLANI VE KULLANILAN İLAÇLAR

İlacın Ticari Adı
Endikasyonları
Kontrendikasyonları
Yan etkileri
Uygulama yolu
Uygulama dozu
İzlenilmesi gereken bulgular

İlacın Ticari Adı
Endikasyonları
Kontrendikasyonları
Yan etkileri
Uygulama yolu
Uygulama dozu
İzlenilmesi gereken bulgular

İlacın Ticari Adı
Endikasyonları
Kontrendikasyonları
Yan etkileri
Uygulama yolu
Uygulama dozu
İzlenilmesi gereken bulgular
SIVI TAKİP FORMU Tarih: …../……/……..


SAAT

ALDIĞI SIVI MİKTARI

ÇIKARDIĞI SIVI MİKTARI

ORAL

PARENTERAL

NGS

İDRAR

DREN

DİĞER
SIVI ADI

TOPLAM MİKTARI

GİDER MİKTARI

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

ARA TOPLAM

13:00

14:00

15:00

16:00

TOPLAM
TOPLAM

TOPLAM
Denge (+/-)…………………………./ml.


HASTALIK HAKKINDA KURAMSAL BİLGİ

(Kaynak listesi)

Yatak No: Hastanın Adı-Soyadı: Tarih: ../../2016

HEMŞİRELİK TANISI-1

(Semptom ve Etiyoloji ile birlikte)

AMAÇLAR

(Beklenen sonuçlar)

GİRİŞİMLER

DEĞERLENDİRME


Yüklə 54,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin