TÜrkoloji elmi-MƏDƏNİ HƏRƏkatda ortaq dəYƏRLƏr və yeni ÇAĞirişlarYüklə 247.92 Kb.
Pdf просмотр
səhifə1/3
tarix26.02.2017
ölçüsü247.92 Kb.
  1   2   3

 

  

I Türkoloji Qurultayın  

90 illiyinə həsr olunmuş 

 

 “TÜRKOLOJİ ELMİ-MƏDƏNİ HƏRƏKATDA 

ORTAQ DƏYƏRLƏR VƏ YENİ ÇAĞIRIŞLAR” 

mövzusunda Beynəlxalq konfransın 

 

 PROQRAMI 

 

Bakı, 14-15 noyabr 2016-cı il  

 

  

 

  

 

 “Elm və təhsil” 

Bakı – 2016 

 


 

  

 

KONFRANSIN RƏYASƏT HEYƏTİ  

AKİF ƏLİZADƏ 

AMEA-nın prezidenti, akademik   

 

İSA HƏBİBBƏYLİ AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik 

 

KAMAL ABDULLAYEV Millətlərarası multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət müşaviri, akademik 

 

TEYMUR KƏRİMLİ AMEA Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik-katibi, akademik 

 

NAİLƏ VƏLİXANLI Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin direktoru, akademik 

 

NƏRGİZ AXUNDOVA AMEA İctimai Elmlər Bölməsinin akademik-katibi, AMEA-nın müxbir üzvü 

 

RAFAEL HÜSEYNOV  Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru, akademik  

 

TEYMUR BÜNYADOV Akademik 

 

MÖHSÜN NAĞISOYLU AMEA Nəsimi adına  Dilçilik İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü 

 

NİZAMİ CƏFƏROV Atatürk Mərkəzinin direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü 

 

GÖVHƏR BAXŞƏLİYEVA AMEA akad. Z.Bünyadov Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir 

üzvü 


 

YAQUB MAHMUDOV 

AMEA A.Bakıxanov adına  Tarix İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü 

 

MUXTAR İMANOV AMEA Folklor İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü 

 

ƏRTEGİN SALAMZADƏ AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü 

 

 KONFRANSIN TƏŞKİLATÇILARI: 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti  

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 

 Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu  

AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu  

AMEA akad. Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu  

 

 Konfrans 2016-cı il noyabr ayının 14-15-də Bakı şəhərində keçiriləcəkdir. 

Açılış mərasimi:  AMEA Rəyasət Heyətinin binası, Böyük akt zalı, III m. 

Bölmə iclasları: AMEA-nın Mərkəzi  Elmi Kitabxanası, II, III, IV m. 

Ünvan: Bakı, H.Cavid prospekti, 115 

 

KONFRANSIN TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ İSA HƏBİBBƏYLİ 

AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik, sədr 

MÖHSÜN NAĞISOYLU 

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir 

üzvü, müavin 

 

KONFRANSIN TƏŞKİLAT KOMİTƏSİNİN ÜZVLƏRİ ŞAHİN MUSTAFAYEV    

 

AMEA-nın müxbir üzvü  İLHAM TAHİROV  

 

 fil.ü.e.d., prof.  

İSMAYIL KAZIMOV  

 

 

fil.ü.e.d., prof. İSMAYIL MƏMMƏDLİ    

 

fil.ü.e.d., prof. MAYIL ƏSGƏROV  

 

 fil.ü.e.d., prof. 

MƏMMƏD 


ƏLİYEV 

  fil.ü.e.d., 

prof. 

MƏSUD 


MAHMUDOV 

  fil.ü.e.d., 

prof. 

NADİR 


MƏMMƏDLİ 

  fil.ü.e.d., 

prof. 

SAYALI SADIQOVA      

fil.ü.e.d., prof. 

SEVİL MEHDİYEVA     

 

fil.ü.e.d., prof. AYNEL MƏŞƏDİYEVA   

 

fil.ü.f.d., dos.  AYTƏN 

BƏYLƏROVA 

 

  fil.ü.f.d., dos. 

BABA 


MƏHƏRRƏMLİ 

 

  fil.ü.f.d., dos. 

RASİM 


HEYDƏROV 

  fil.ü.f.d., 

dos. 

TEYYUB QULİYEV   

 

fil.ü.f.d., dos. ELÇİN İBRAHİMOV  

KONFRANSIN MƏSUL KATİBİ: 

SEVİNC MƏMMƏDOVA  

 

fil.ü.f.d., dos. KONFRANSIN MƏTBUAT KATİBİ: 

TƏRANƏ 


ŞÜKÜRLÜ 

 

  fil.ü.f.d., dos. 

 

 14 noyabr 2016 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət 

 

KONFRANSIN AÇILIŞI (saat 10.30, AMEA Rəyasət Heyəti, III mərtəbə, Böyük akt zalı)   

 

AÇILIŞ NİTQİ Akif Əlizadə – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti, 

akademik 

Mikayıl Cabbarov – Azərbaycan Respublikasının Təhsil naziri  

Əbülfəs Qarayev – Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm  

naziri  

Anar – Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri                                                                         

 

ÇIXIŞLAR Mustafa Kaçalin – Türk Dil Qurumunun başkanı - Türkiyə  

Darxan Kıdırəli – Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti – 

Qazaxıstan 

Ahmet Bican Ercilasun –  Prof.Dr. - Türkiyə 

Annakurban Aşurov – Türkmənistan EA Əlyazmalar İnstitutunun 

direktoru, Türkmənistan EA-nın müxbir üzvü – Türkmənistan 

Aleksandr  Vasilyev – Rusiya 

Şükrü Haluk Akalın – Hacettepe Universiteti

 Ədəbiyyat Fakültəsi Türk 

Dili və Ədəbiyyatı bölümü başkanı – Türkiyə 

MƏRUZƏLƏR 

I Türkoloji Qurultay: dərsləri və çağırışları    

            İsa Həbibbəyli  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının   

vitse-prezidenti, akademik 

Birinci Türkoloji Kurultayı’nın 90. Yılında  

Terim Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Geleceği         

Şükrü Haluk Akalın 

Hacettepe Universiteti – Türkiyə 

Prof. Dr.   

 

Saat 13.00 – 14.30  Nahar fasiləsi 

 

 Türk xalqlarının ortaq dərslikləri 

Mərtəbə 


Otaq № 

14.11.2016, saat 14.30 

 

 

 IV 

 

  

Nizami adına 

Ədəbiyyat 

İnstitutunun 

elektron zalı 

 

 SƏDR 

İsa Həbibbəyli, AMEA-nın vitse-prezidenti, 

akademik  (Azərbaycan) 

HƏMSƏDR 


Darxan Kıdırəli, Beynəlxalq Türk 

Akademiyasının prezidenti, Prof. Dr. (Qazaxıstan) 

KATİB 

Mehman Həsənov, doktorant (Azərbaycan)   

 

 I bölmə:         “Ortaq türk tarixi” dərsliyinin müzakirəsi 

II bölmə:        a)  “Ortaq türk ədəbiyyatı” dərsliyinin müzakirəsi; 

       b) “Ortaq türk qrammatikası və terminologiyası”nın  

       hazırlanması ilə bağlı təkliflərin müzakirəsi 

               

 

İsa Həbibbəyli – AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik  (Azərbaycan) Darxan Kıdırəli – Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti, Prof. 

Dr. (Qazaxıstan) 

Yaqub Mahmudov – AMEA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun 

direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü (Azərbaycan) 

Ramiz Məmmədov – AMEA akad. Həsən Əliyev adına Coğrafiya 

İnstitutunun direktoru, akademik (Azərbaycan)   

Möhsün Nağısoylu – AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun 

direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü (Azərbaycan) 

Şükrü Haluk Akalın – Hacettepe Universiteti

 Ədəbiyyat 

Fakültəsi Türk Dili və Ədəbiyyatı Bölümü Başkanı (Türkiyə) 

Ahmet Bican Ercilasun – Prof. Dr. (Türkiyə) 

Annakurban Aşurov – Türkmənistan EA Əlyazmalar İnstitutunun 

direktoru, Türkmənistan EA-nın müxbir üzvü – (Türkmənistan) 

Ramazan Qorxmaz – Prof. Dr. (Türkiyə) 


 

 BÖLMƏ İCLASLARI 

(14 noyabr 2016-cı il saat 14.30-da AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının 

II, III, IV mərtəbələri) 

BİRİNCİ BÖLMƏ, I İCLAS 

    Mahmud Kaşğarlı salonu 

I Türkoloji Qurultay:  

keçmişə və gələcəyə baxış  

Mərtəbə Otaq 

№ 

14.11.2016, saat 14.30-16.00 IV  

Akt zalı -  417 

SƏDR 

Fikrət Türkmən, Prof. Dr. (Türkiyə) HƏMSƏDR 

Mayıl Əsgərov, fil.ü.e.d., prof.  (Azərbaycan) 

KATİB 

Aytən Allahverdiyeva, fil.ü.f.d., dos. (Azərbaycan) Məruzənin adı 

Məruzəçi  

Birinci Türkoloji Qurultay: çağırışları və onların 

günümüzdəki aktuallığı 

Möhsün Nağısoylu,  

AMEA-nın müxbir 

üzvü (Azərbaycan) 

1926, Bakü I Türkoloji Kongresinin Öncesi ve 

Sonrasında Türkiye`de Yapılan Çalışmalar 

Fikrət Türkmən, 

Prof. Dr. (Türkiyə) 

Birinci Türkoloji Kurultayı’nın 90. Yılında Kasım 

Tınıstanov’un Alfabe ve Terim Çalışmaları Üzerine 

Bir Değerlendirme 

Hülya Kasapoğlu 

Çengel, Prof. Dr.  

(Türkiyə) 

“Tolerant Türk Birliyi”nin  yaradılması tarixi 

zəruriyyətdir 

Mayıl Əsgərov, 

fil.ü.e.d., prof.  

(Azərbaycan) 

Əli bəy Hüseynzadənin Birinci Türkoloji 

Qurultaydakı məruzəsi və müasir Qərbdə ikili 

standartlar 

Jalə Əliyeva, 

fil.ü.e.d., prof. 

(Azərbaycan) 

Naxçıvanda Birinci Türkoloji Qurultaya hazırlıq 

Fərman Xəlilov, 

fil.ü.e.d.(Azərbaycan)

I Türkoloji Qurultayda türk dünyası üçün ortaq ədəbi 

dil ideyasının nəzəri konsepsiyası 

Tofiq Əbdülhəsənli, 

fil.ü.e.d. (Azərbaycan)

Bakü Türkoloji Kurultayı’nın 90. Yılinda Türk Dil 

Kurumunun Elektronik Sözlükleri Üzerine 

Mustafa Samet 

Kumanlı (Türkiyə) 

Türkiyəli mütəfəkkir Hilmi Ziya Ülkən I Türkoloji 

Qurultay haqqında 

Aytək Məmmədova, 

fəl.ü.f.d. (Azərbaycan)

Türk xalqlarının mədəniyyətini birləşdirən təşkilat 

Namiq Abbasov, 

kulturol.ü.f.d.  

(Azərbaycan) 

Quzey Azərbaycanda milli istiqlal və türk birliyi 

ideyalarının yayılmasında  mətbuatın rolu (1875-1918)

Aytən İmanova  

(Azərbaycan) 

Kazak ve Moğol Halklarının Ortak Gelenekleri ve 

İnançları 

İnkar Akhmetova 

(Qazaxıstan) 


 

 BİRİNCİ BÖLMƏ, II İCLAS 

Fuad Köprülüzadə salonu 

Türkoloji Qurultay:  

keçmişə və gələcəyə baxış 

Mərtəbə Otaq 

№ 

15.11.2016, saat 11.00-13.00 IV  

Akt zalı -  417 

SƏDR 

Gövhər Baxşəliyeva, AMEA-nın müxbir üzvü (Azərbaycan) HƏMSƏDR 

Roza Eyvazova, fil.ü.e.d., prof. (Azərbaycan) 

KATİB 

Sevinc Səfərova, dissertant (Azərbaycan)      Məruzənin adı  

Məruzəçi 

Birinci Türkoloji Qurultayın qarşıya qoyduğu 

vəzifələr və AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına 

Şərqşünaslıq İnstitutunda türkologiyanın inkişafı 

Gövhər B. 

Baxşəliyeva, 

AMEA-nın müxbir 

üzvü  (Azərbaycan) 

Birinci Türkoloji Qurultayda qoyulan məsələlərə 

akademik Tofiq Hacıyevin münasibəti 

Roza Eyvazova, 

fil.ü.e.d., prof.  

(Azərbaycan) 

I Türkoloji Qurultayda ədəbiyyat məsələləri 

Bədirxan Əhmədli,  

fil.ü.e.d., prof.  

(Azərbaycan) 

Türk xalqlarının müqayisəli lüğətinin hazırlanması - 

Azərbaycan-Türkiyə türkcəsi örnəyində 

Seyfəddin Altaylı, 

fil.ü.e.d. (Türkiyə) 

I Bakı Türkoloji Qurultayı - SSRİ türk xalqlarının 

modernləşməsi sahəsində sovet dövlətinin siyasi-

ictimai tədbiri kimi. Qurultayın görünməyən tərəfləri 

Solmaz Rüstəmova-

Tohidi, t.ü.e.d., prof. 

(Azərbaycan) 

I Ümumittifaq Türkoloji Qurultayın pərdəarxası 

məqamları: dünya inqilabı və dünya əlifbası 

Güllü Yoloğlu,  

t.ü.e.d., fil.ü.f.d. 

(Azərbaycan) 

1-ый Всесоюзный Тюркологический Съезд и его 

влияние на развитие крымско-татарского языка 

Əminə Qaniyeva, 

fil.ü.f.d., dos., 

Nariyə Seydametova, 

fil.ü.f.d., dos. (Rusiya)

I Türkoloji Qurultaydakı dil məsələlərinin  

C.Məmmədquluzadə yaradıcılığında əksi 

Zülfiyyə İsmayıl, 

fil.ü.f.d., dos.  

Rəşad Zülfüqarov, 

fil.ü.f.d., dos.  

(Azərbaycan) 

Qərbin iki dastanında türk  

Aygün  Orucova, 

fil.ü.f.d.s (Azərbaycan)

Türkiyə dövlətinin müasir inkişaf meyilləri 

Səadət Məmmədova,

sosiol.ü.f.d.  

(Azərbaycan) 

Исследования тюркоязычных народностей Китая 

в материалах  первого тюркологического съезда 

Rafiq Abbasov  

(Azərbaycan) 


 

 BİRİNCİ BÖLMƏ, III İCLAS 

Əli bəy Hüseynzadə salonu 

 

I Türkoloji Qurultay:  keçmişə və gələcəyə baxış  

Mərtəbə Otaq 

№ 

15.11.2016, saat 14.30-16.00 IV  

Akt zalı -  417 

SƏDR 

Nizami Cəfərov, AMEA-nın müxbir üzvü (Azərbaycan)  HƏMSƏDR 

İlham Tahirov, fil.ü.e.d. (Azərbaycan) 

KATİB 

Sevinc Ağayeva, fil.ü.f.d. (Azərbaycan) Məruzənin adı  

Məruzəçi 

Bakü Türkoloji Kongresine Katılan Saha (Yakut) 

Delegeleri 

Mehmet Fatih 

Kirişçioğlu,   

Prof. Dr. (Türkiyə) 

Rəsmi dairələrin I Türkoloji Qurultaya açıq və gizli 

münasibəti 

Adil Babayev, 

fil.ü.e.d., prof. 

(Azərbaycan) 

Hraçya Acaryan’ın 1926 Türkoloji Kurultay’da  

Sunumundakı Türkçeden Ermeniceye Geçen 

Kelimeler Konusu ve Bununla İlgili  Ermenice 

Eserleri Üzerine 

Qafar Çakmaklı 

Mehdiyev, fil.ü.e.d., 

prof. (Türkiyə) 

I Türkoloji Qurultay və Azərbaycanda latın qrafikalı 

əlifbaya keçid təcrübəsi 

Məsud Mahmudov, 

fil.ü.e.d., prof. 

(Azərbaycan) 

Birinci Türkoloji Kongresi’nin Azerbaycan’da 

Alfabenin Gelişimine Etkisi 

Vəfa Kurban, 

fil.ü.f.d., dos. 

Gülmirə Kuruoğlu, 

Prof. Dr. (Türkiyə) 

I Türkoloji Qurultay və müqayisəli -türkoloji dilçilik 

məsələləri 

İlham Tahirov, 

fil.ü.e.d. 

(Azərbaycan) 

Muhsin Kadıoğlunun “Küresel düşün, ulusal davran” 

əsərində türkçülük məsələləri 

Bəsirə Əzizəliyeva, 

fil.ü.f.d., dos.  

(Azərbaycan) 

Birinci Türkoloji Qurultayın Qazaxıstan təmsilçiləri 

Ağahüseyn 

Şükürov, fil.ü.f.d. 

(Azərbaycan) 

Abdulla Şaiqin dərsliklərində ümumtürk 

mədəniyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi 

Arzu Hacıyeva, 

fil.ü.f.d. (Azərbaycan)

“Azərbaycan” jurnalının publisistikasında türk 

dünyası 


Aynurə Paşayeva, 

doktorant (Azərbaycan) 

XVI-XIX əsrlərdə Fransada türkoloji fikrin inkişafı 

Sədaqət Səlimova  

(Azərbaycan) 


 

 İKİNCİ BÖLMƏ, I İCLAS 

Səmədağa Ağamalıoğlu salonu 

Ortaq ünsiyyət dili və terminologiya 

Mərtəbə 


Otaq № 

14.11.2016, saat 14.30-16.00 

II  

Akademik zal - 204 SƏDR 

Şükrü Haluk Akalın,  Prof. Dr. (Türkiyə) 

HƏMSƏDR 

Əbülfəz Quliyev,  AMEA-nın müxbir üzvü (Azərbaycan) 

KATİB 

Elçin İbrahimov, doktorant (Azərbaycan) Məruzənin adı 

Məruzəçi  

Məhəmməd ağa Şahtaxtlının əlifba layihələri  

Əbülfəz Quliyev, 

AMEA-nın müxbir 

üzvü (Azərbaycan) 

Türklərdə ortaq dil ilə əlaqədar bəzi mülahizələr 

Aydın Abi Aydın, 

fil.ü.e.d., prof. 

(Azərbaycan) 

I Bakı Türkoloji Qurultayının məruzələrində və XX 

əsrin əvvəllərində ərəb və fars mənşəli terminlərə 

münasibət 

Nadir Məmmədli, 

fil.ü.e.d., prof. 

(Azərbaycan) 

Azerbaycan Dilinin İzahlı Lüğati’ndeki Türkçe Tıp 

Terimleri  

Binnur Erdağı 

 Doğuer, 

 tələbə  (Türkiyə) 

Tatar Türklerinin Dil Durumu və Tatar Türkçesinin 

Kullanımıyla İlgili Sorunlar Üzerine 

Ercan Alkaya, Prof. 

Dr. (Türkiyə) 

Azərbaycan və Türkiyə Türkcələrinin orfoqrafiya 

qaydalarının ayrılmasında sovet izi  

Kəmalə Ələkbərova, 

fil.ü.f.d. (Azərbaycan)

Ortaq türk əlifbasının yaradılmasında  

mollanəsrəddinçilərin rolu 

Gülbəniz Babayeva, 

fil.ü.f.d.(Azərbaycan) 

Türk dillərində dilin tətbiqi ilə bağlı problemlər: 

transkripsiya və transliterasiya 

Nəzakət Qazıyeva, 

fil.ü.f.d. 

(Azərbaycan) 

Türk dillərinin ortaq leksikoqrafiyası 

Sima Quliyeva, 

fil.ü.f.d.  

(Azərbaycan) 

Türkdilli xalqlar arasında əlifba birliyinin təmin 

edilməsi kontekstində 

əlifba mücadiləsi    

(Türkiyədə əlifba islahatları) 

Elçin İbrahimov, 

doktorant  

(Azərbaycan) 

 


 

10 


 

İKİNCİ BÖLMƏ, II İCLAS 

  Bəkir Çobanzadə salonu 

Ortaq ünsiyyət dili və terminologiya 

Mərtəbə 

Otaq № 


15.11.2016, saat 11.00-13.00 

II  


Akademik zal - 204 

SƏDR 


Sayalı Sadıqova,

  fil.ü.e.d., prof. (Azərbaycan)   

HƏMSƏDR 

Buludxan Xəlilov,

 fil.ü.e.d., prof.  (Azərbaycan) 

KATİB 


Şəbnəm Həsənli-Qəribova,

 fil.ü.f.d. (Azərbaycan) 

 Məruzənin adı 

Məruzəçi  

Türk dillərində  ortaq terminologiya və ortaq  

ünsiyyət problemi 

Sayalı Sadıqova, 

fil.ü.e.d., prof. 

(Azərbaycan) 

Birinci Türkoloji Qurultay ərəfəsində yeni əlifba 

uğrunda mübarizə: 1924-cü ildə Krım və Türküstan 

elləri 


Buludxan Xəlilov, 

fil.ü.e.d., prof.  

(Azərbaycan) 

Rus-tatar dil əlaqələrinin nəzəri problemləri   

Zemfira Əliyeva, 

fil.ü.e.d. (Azərbaycan)

Etrusklar  və ya latın əlifbasının sirri  

Həcər Hüseynova, 

fil.ü.e.d.   

(Azərbaycan) 

Türkologiyanın bəzi aktual problemləri haqqında 

Rasim Həsənov, 

fil.ü.f.d. 

(Azərbaycan) 

Türk dillərindən dünya dillərinə keçən 

etnoqrafizmlər 

 

Şəbnəm Həsənli-Qəribova, fil.ü.f.d.  

(Azərbaycan) 

Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində  alınma söz və 

terminlər  

Təhminə İsmayılova, 

fil.ü.f.d., dos. 

(Azərbaycan) 

Tatar Edebiyatını Türkçeye Çevirmede Cinsiyet 

Bildiren Kelimelerin Aktarılması 

Elmira Həbibullina, 

müəllim  

(Tatarıstan) 

Türk və Azərbaycan dillərində hərbi terminalma 

prosesi 


Mehriban 

Əbdülrəhimova, 

dissertant 

(Azərbaycan) 

Müasir fars dilinin lüğət  tərkibinin  

zənginləşməsində Azərbaycan-türk sözlərinin rolu 

Cavanşir 

Məmmədzadə, 

doktorant 

(Azərbaycan)  

11 


 

İKİNCİ BÖLMƏ, III İCLAS 

Hənəfi Zeynallı salonu 

Ortaq ünsiyyət dili və terminologiya 

Mərtəbə 

Otaq № 


15.11.2016, saat 14.30-16.00 

II  


Akademik zal - 204 

SƏDR 


Nizami Xudiyev,  fil.ü.e.d., prof. (Azərbaycan)    

HƏMSƏDR 


Rüfət Rüstəmov, fil.ü.e.d., prof. (Azərbaycan) 

KATİB 


Cahid Kazımov, fil.ü.f.d. (Azərbaycan) 

Məruzənin adı 

Məruzəçi  

Türk Dili Qurultayı (iştirakçının qeydləri; 1992-ci il)

Nizami Xudiyev, 

fil.ü.e.d., prof. 

(Azərbaycan) 

I Türkoloji Qurultaya gedən yol 

Rüfət Rüstəmov, 

fil.ü.e.d., prof. 

(Azərbaycan) 

Тюркологическое наследие А.Е.Крымского:  

итоги и перспективы изучения 

O.D.Vasilyuk,  

R.M.Valeyev, 

t.ü.e.d., prof., 

A.M.Abidulin, 

t.ü.f.d., dos.(Rusiya)  

 XX əsrin əvvəllərində ortaq türk dili çalışmaları 

(Hüseyn Cavid) 

Lütfiyyə Əsgərzadə, 

fil.ü.f.d., dos.  

(Azərbaycan) 

Azərbaycanda dil situasiyasına təsir edən amillər 

Cahid Kazımov, 

fil.ü.f.d.  

(Azərbaycan) 

Azərbaycan dili imlası 1920-ci illərdə 

Vəfa Allahverdiyeva 

(Mahmudova), 

fil.ü.f.d. (Azərbaycan)

Maşın tərcüməsində semantik təhlilin ortaq ünsiyyət 

dilinin yaradılmasına təsiri və əhəmiyyəti 

Gülnarə Əliyeva, 

dissertant 

(Azərbaycan) 

Проблемы и перспективы формирования 

 единого   языка  общения в современном мире 

Gültəkin İsmayılova, 

dissertant 

(Azərbaycan) 

Роль единого языка общения в современном 

обществе  

Tünzalə Musayeva, 

dissertant  

(Azərbaycan) 

 


 

12 


 

ÜÇÜNCÜ BÖLMƏ, I İCLAS 

Aleksandr Samoyloviç salonu 

Türk dillərinin tarixi: 

ortaq köklər və ənənələr 

Mərtəbə Otaq 

№ 

14.11.2016, saat 14.30-16.00 II  

Dissertasiya zalı 

SƏDR 

Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. (Türkiyə) HƏMSƏDR 

Qara Məşədiyev, fil.ü.e.d., prof.  (Azərbaycan) 

KATİB 

Nərgiz Hacıyeva, fil.ü.f.d., dos. (Azərbaycan) Məruzənin adı 

Məruzəçi  

“Oğuznâme” hakkında 

 

Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. 

(Türkiyə) 

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında qeyd olunmuş 

toponimlərin Azərbaycan və Türkiyə paralelləri 

 

Qara Məşədiyev, fil.ü.e.d., prof.   

(Azərbaycan) 

Şuşa-Suziana mixiyazılı abidələrinin türk leksikası 

 

İlhami Cəfərsoy, fil.ü.e.d. 

(Azərbaycan) 

Oğuz qrupu türk dillərində feillərin leksik-semantik 

inkişafı 

 

Aynur 


Qədimalıyeva, 

fil.ü.f.d., dos.   

(Azərbaycan) 

Oğuz qrupu türk dillərində tapmacaların onomastik 

sahəsi 

 

Dürdanə Rəhimzadə, 

fil.ü.f.d., dos.   

(Azərbaycan) 

İ.Nəsiminin dilində paronimlər 

 

Nərgiz Hacıyeva, fil.ü.f.d., dos.  

(Azərbaycan) 

Türk dili Rusiya işğalları dövründə əsas yazışma dili 

kimi: 1803-cü il Andlı Öhdəliyi 

Arzu Məmmədova, 

t.ü.f.d. (Azərbaycan) 

“Divanü lüğat-it-türk” əsərində işlənən hikmətli 

sözlərin forma və məzmun xüsusiyyətləri 

Mehriban 

Abbasova 

(Azərbaycan) 

Dil tarixinin öyrənilməsində ümumtürk yazılı 
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə