Uredba za provedbu carinskog zakonaYüklə 3,03 Mb.
səhifə21/33
tarix28.04.2017
ölçüsü3,03 Mb.
#15936
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   33

2106

Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda ex-works


 

ex poglavlje 22

Pića, alkoholi i ocat, osim:

Proizvodnja:

- proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

- u kojoj je svo upotrijebljeno grožđe i bilo koja prerađevina iz grožđa dobiveno u cijelosti


 

2202

Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromama i ostala bezakoholna pića, osim sokova voća ili povrća iz tarifnog broja 2009

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda,

- u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 17 ne premašuje 30% cijene proizvoda ex-works, i

- u kojoj su svi upotrijebljeni voćni sokovi (osim od ananasa, limete te grejpa) s podrijetlom 

2207

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 vol. % ili većim ; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, s bilo kolikim sadržajem alkohola

Proizvodnja:

- iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnih brojeva 2207 ili 2208, i

- u kojoj je sve grožđe ili upotrijebljene prerađevine od grožđa dobiveno u cijelosti ili, ako su svi drugi upotrijebljeni materijali već s podrijetlom, arrack može biti upotrijebljen do 5% ukupnog volumena


 

2208

Nedenaturirani etilni alkohol, s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 vol. %; rakije, likeri i ostala alkoholna pića

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnih brojeva 2207 ili 2208, i

- u kojoj je sve grožđe ili upotrijebljene prerađevine od grožđa dobiveno u cijelosti ili, ako su svi drugi upotrijebljeni materijali već s podrijetlom, arrack (rakija od riže ili palminog vina) može biti upotrijebljen do 5% ukupnog volumena


 

ex poglavlje 23

Ostaci i otpaci od prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

 

ex 2301

Brašno, krupica, pelete od ribe ili od ljuskavaca, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka, nepogodni za ljudsku uporabu

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2 i 3 dobiveni u cijelosti

 

ex 2303

Ostaci od proizvodnje škroba od kukuruza (osim koncentriranih tekućina za namakanje), s masenim udjelom bjelančevina, računano na suhi proizvod, većim od 40 %

Proizvodnja u kojoj je upotrijebljeni kukuruz dobiven u cijelosti

 

ex 2306

Uljane pogače i drugi ostaci dobiveni pri ekstrakciji maslinovog ulja, s masenim udjelom većim od 3 % maslinovog ulja

Proizvodnja u kojoj su upotrijebljene masline dobivene u cijelosti

 

2309

Pripravci što ih se rabi za prehranu životinja

Proizvodnja u kojoj:

- su upotrijebljene žitarice, šećer ili melasa, meso ili mlijeko s podrijetlom, i- svi materijali iz poglavlja 3 su dobiveni u cijelosti

 

ex poglavlje 24

Duhan i prerađeni nadomjesci duhana, osim za;

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 24 dobiveni u cijelosti

 

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana ili nadomjestaka duhana

Proizvodnja u kojoj je najmanje 70% težine upotrijebljena neprerađenog duhana ili otpadaka duhana iz tarifnog broja 2401 s podrijetlom

 

ex 2403

Duhan za pušenje

Proizvodnja u kojoj je najmanje 70% težine upotrebljena neprerađenog duhana ili otpadaka duhana iz tarifnog broja 2401 s podrijetlom

 

ex poglavlje 25

Sol; sumpor; zemlja i kamen; sadra, vapno i cement, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

 

ex 2504

Grafit prirodni, kristalasti, obogaćen ugljikohidratima, pročišćen i u prahu

Obogaćenje sadržaja ugljikom, pročišćavanje i mljevenje gruba kristalastoga grafita

 

ex 2515

Mramor, grubo oblikovan piljenjem ili drukčije, u blokovima ili pločama u pravokutnim oblicima (uključujući četverokutne) do 25 centimetara debljine

Obrada mramora debljine veće od 25 centimetara, piljenjem ili drukčije (i ako je već ispiljen)

 

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, pješčar i drugo kamenje za spomenike i građevine, jednostavno obrađeno piljenjem ili na drugi način, u blokovima ili pločama u pravokutnim oblicima (uključujući četverokutne), do 25 centimetara debljine

Obrada kamena debljine veće od 25 centimetara, piljenjem ili drukčije (i ako je već ispiljen)

 

ex 2518

Pečeni dolomit

Pečenje nepečena dolomita

 

ex 2519

Drobljeni prirodni magnezijev karbonat (magnezit) u hermetički zatvorenim kontejnerima i magnezijev oksid, čisti ili nečisti, osim topljena magnezijeva oksida ili mrtvo pečena (sinterirana) magnezijeva oksida

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, dopuštena je upotreba prirodna magnezijeva karbonata (magnezita)

 

ex 2520

Sadra, posebno obrađena za zubarstvo

Proizvodnja u kojoj upotrijebljeni materijali ne premašuju 50% u vrijednosti proizvoda ex-works

 

ex 2524

Prirodno azbestno vlakno

Proizvodnja od minerala azbesta (koncentrirani azbest)

 

ex 2525

Tinjac u prahu

Mljevenje tinjca ili otpadaka od tinjca

 

ex 2530

Zemljane boje, pečene ili u prahu

Mljevenje ili pečenje zemljanih boja

 

Poglavlje 26

Rudače, troske i pepeli

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

 

ex Poglavlje 27

Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenske tvari; mineralni voskovi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

 

ex 2707

Ulja u kojima masa aromatskih premašuje masu nearomatskih sastojaka, slična mineralnim uljima dobivenim destilacijom ugljenih katrana na visokim temperaturama, gdje je destilirano više od 65% njihova opsega na temperaturi do 250 stupnjeva C (uključujući mješavinu esencije nafte i benzola), a namijenjeni su za pogonsko ili toplinsko gorivo

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (i[i])

ili


Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 50% vrijednosti cijene proizvoda ex-works

 

ex 2709

Kruta ulja dobivena iz bitumenskih minerala

Destruktivna destilacija bitumenskih materijala

 

2710

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, što sadrže po masi 70% ili više udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koji čine osnovne sastojke tih proizvoda, otpadna ulja

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (ii[ii])

ili


Druge radnje u kojima su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50% vrijednosti cijene proizvoda ex-works

 

2711

Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (ii)

ili


Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50% vrijednosti cijene proizvoda ex-works

 

2712

Vazelin; parafinski vosak, mikrokristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak od mrkog ugljena, vosak od treseta, drugi mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili ne

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (ii)

ili


Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50% vrijednosti cijene proizvoda ex-works

 

2713

Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci od nafte ili ulja od bitumenskih minerala

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (i)

ili


Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50% vrijednosti cijene proizvoda ex-works

 

2714

Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenski ili uljni škriljevci i katranski pijesak; asfaltiti i asfaltne stijene

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (i)

ili


Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 50% vrijednosti cijene proizvoda ex-works

 

2715

Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr. bitumenski kit, “cutback”)

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (i)

ili


Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50% vrijednosti cijene proizvoda ex-works

 

ex poglavlje 28

Anorganski kemijski proizvodi; organski i anorganski spojevi plemenitih kovina, kovina rijetkih zemlji, radioaktivnih elemenata i izotopa, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, mogu se koristiti materijali iz istog tarifnog broja pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20% cijene proizvoda ex-works

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda fco-tvornica

ex 2805

”Mischmetall”

Proizvodnja elektrolitičkim i termalnim tretmanom u kojem vrijednost svih upotrijebljenih materijal ne premašuje 50% cijene proizvoda fco-tvornica

 

ex 2811

Sumporov trioksid

Proizvodnja iz sumpornog dioksida

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda ex-works

ex 2833

Aluminijev sulfat

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% vrijednosti proizvoda ex-works

 

ex 2840

Natrijevi perborati

Proizvodnja iz dinatrijeva tetraborat pentahidrata

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda ex-works

ex poglavlje 29

Organski kemijski spojevi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu biti upotrijebljeni, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda ex-works

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda ex-works

ex 2901

Aciklički ugljikovodici za uporabu kao gorivo za pogon ili grijanje

Radnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (i)

ili


Druge radnje u kojima su svi upotrijebljeni materijali razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 50% vrijednosti cijene proizvoda ex-works

 

ex 2902

Ciklani i cikleni (izuzevši azulen), benzeni, tolueni i ksileni,

za uporabu kao gorivo za pogon ili grijanjeRadnje rafiniranja i/ili jedne ili više specifičnih procesa (i)

ili


Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 50% cijene proizvoda ex-works

 

ex 2905

Kovinski alkoholati alkohola iz ovog tarifnog broja, te od etanola ili glicerina

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući i ostale materijale iz tarifnog broja 2905. Međutim, kovinske alkoholate iz ovog tarifnog broja može se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20% cijene proizvoda ex-works

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda ex-works

2915

Zasićene acikličke mono-karboksilne kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja Međutim vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2915 i 2916 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda ex-works.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% cijene proizvoda ex-works

ex 2932

Interni eteri i njihovi halogeni sulfonirani, nitrirani ili nitrozni derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 2909 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda ex-works.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda ex-works

 

- Ciklički acetati i hemi-acetali, te njihovi halogeni, sulfonirani, nitrirani ili nitrozni derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda ex-works

2933

Heterociklički spojevi samo s jednim ili više dušikovih heteroatoma

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednosti svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2932 i 2933 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda ex-works.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda ex-works

2934

Nukleinske kiseline i njihove soli; kemijski određene ili ne; ostali heterociklički spojevi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2932, 2933 i 2934 ne smije prijeći 20% cijene proizvoda ex-works.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40% vrijednosti proizvoda ex-works

ex 2939

Koncentrati od slamke maka koji po masi sadrže najmanje 50% alkaloida

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50% cijene proizvoda ex-works

 

ex poglavlje 30

Farmaceutski proizvodi, osim:

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu biti upotrijebljeni, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda ex-works

 

3002

Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za terapijsku, profilaktičnu ili dijagnostičku uporabu; antiserumi te ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi, dobiveni biotehnološkim postupcima ili na drugi način; cjepiva, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasca) i slični proizvodi:

 

 

 

- Proizvodi koji se sastoje od dvaju ili više sastojaka, pomiješani za terapijsku ili profilaktičnu uporabu ili ne pomiješani proizvodi za ove svrhe, pakirani u odmjerene doze ili u obliku ili pakirani za maloprodaju

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3002. Međutim, materijali istog opisa kao i proizvod mogu se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne premaši 20% vrijednosti proizvoda ex-works

 

 

- Ostalo:

 

 

 

- - Ljudska krv

Yüklə 3,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə