Uredba za provedbu carinskog zakona


PRILOG 26 INFORMATIVNI OBRASCIYüklə 3,03 Mb.
səhifə29/33
tarix28.04.2017
ölçüsü3,03 Mb.
#15936
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

PRILOG 26

INFORMATIVNI OBRASCI


1. Deklarant:

 

  

 

INFORMATIVNI OBRAZAC

Broj

INF 8 CARINSKO SKLADIŠTE

SLOBODNE ZONE

UOBIČAJENI OBLICI RUKOVANJA

 


2. Carinarnica kojoj se podnosi zahtjev:

 

  

3. ZAHTJEV

U polju 9 navedeni zahtjevi glede vrste, carinske vrijednosti i

količine robe uzimaju se u obzir, ako se na robi ne izvode

postupci iz polja 8.

 

Mjesto:


 

 

Datum: 

 

Potpis: 

 


4. Carinarnica kojoj se dostavljaju podaci:

 

  

5. Korisnik odobrenja:

 

  

 

 6. Identifikacijski broj:

 

 7. Isprava s kojom je roba napustila

carinsko skladište ili slobodnu zonu:

 

Vrsta:


8. Vrsta uobičajenih oblika rukovanja s robom:

 

Datum izvedbe: 

Broj:


 

Datum:


 

 


 

Carinarnica:

 


9. Oznake i brojevi, broj i vrsta koleta, opis robe:

 

  

10. Neto količina:

 

  

 

  

 


Podaci koji se primjenjuju pri obračunu carinskog duga za robu iz polja 9, u slučaju kada na robi nisu bili izvedeni postupci iz polja 8:

11. Vrsta:

12. Carinska vrijednost

13. Količina:

 

  

 

  

 

 14. Pečat carinarnica kod koje je podnesena

deklaracija za puštanje u slobodan promet

(vidi polje 4)

 

Mjesto i datum: Potpis i pečat: 

15. Pečat carinarnice, koja je dala informaciju

(vidi polje 2)

 

 

Mjesto i datum: Potpis i pečat: 

POLEĐINA OBRASCA INF 8

 

Obrazac treba popuniti čitljivo i neizbrisivo (pisaćim strojem ili računalom). Ne smije se brisati sadržaj ili dodavati riječi pored postojećih. Naknadne izmjene obavljaju se tako da se precrtaju porešni i upišu novi podaci. Ispravke mora ovjeriti carinarnica i osoba koja je popunila obrazac. 

Polja od 1 do 10 popunjava deklarant koji deklarira robu, koja je prošla uobičajene oblike rukovanja, za puštanje u slobodan promet ili drugi postupak koji može dovesti do carinskog duga ili za drugi carinski postupak, kada se roba iznosi iz carinskog skladišta ili slobodne zone.

 

Posebne napomene za pojedina polja:

 

Polje 1:

Upisuje se ime i prezime ili firma te adresa ili sjedište.

 

Polje 2 i 4:

U polju 2 i 4 upisuje se naziv i adresa carinarnice. Polje 4 ostaje prazno u slučajua kada se popunjava obrazac pri iznosu robe iz carinskog skladišta ili slobodne zone.

 

Polje 5:

U polju 5 upisuje se ime i prezime ili fimra te adresa ili sjedište:


  • -         korisnika odobrenja za vođenje carinskog skladišta ili

  • -         korisnika odobrenja o vođenju evidencije u slobodnoj zoni, gdje su bili izvedeni uobičajeni oblici rukovanja.

 

Polje 6:

U polje 6 upisuje se identifikacijski broj carinskog skladišta ili vezna oznaka odobrenja o vođenju evidencije u slobodnoj zoni.

 

Polje 7:

Polje 7 se ne popunjava, ako je obrazac izdan prije iznosa robe iz carinskog skladišta ili slobodne zone.

 

 

  

 


1. Korisnik odobrenja:

 

  

 


 

INFORMATIVNI OBRAZACINF 1 Broj

UNUTARNJA PROIZVODNJA

 


3. Zahtjev se podnosi:

2. ZAHTJEV 1

Niže potpisani korisnik odobrenja za postupak unutarnje proizvodnje zahtijeva: premještanje robe u postupku

Carinarnica iz polja 4 zahtijeva: da se navede i provjeri iznos uvoznih davanja i kamata za robu iz polja 5, koja je bila u postupku i koja se sada s odobrenjem pušta u slobodan promet

4. Informacija se dostavlja:

 da se utvrdi da li se za predmetnu robu primjenjuju mjere trgovinske politike

 da je naveden iznos osiguranja

 

Datum Pečat 

Potpis


 

5. Oznake i brojevi - Broj i vrsta koleta - Opis robe/proizvoda

6. Netto količina

 

 7. Tarifna oznaka CT

 


 

 


 

 

POPUNJAVA CARINARNICA

8. Podaci koji su potrebni za primjenu mjera trgovinske politike:

 

  

 

 9. Obveza plaćanja:

 

a) carine b) davanja s istim učinkom c) ostalih davanja2 d) ukupno

 

 


10. Primjedbe:

 


11. Datum1

 prvog stavljanja robe u postupak ili

 povrata odnosno otpusta carine u skladu sa člankom 133. Carinskog zakona

 

 

 

dan mjesec godina 

 

1 označiti križićem

2 upisati u polje 10 (npr. poljoprivredna davanja)

 

 12. Mjesto:

 

Datum: Pečat 

Potpis:


 
 

 

  

 

 DRUGA STRANA

 


13. ZAHTJEV ZA NAKNADNU PROVJERU

Niže navedena carinarnica zahtijeva

provjeru vjerodostojnosti ovog obrasca i

točnosti podataka u istome

 


 

 

 Mjesto:

 

Datum: Pečat: 

Potpis:


Carinarnica

 

  

14. REZULTATI PROVJERE

Carinarnica koja je izvršila provjeru je utvrdila da je informativni obrazac (1) izadala carinarnica i da su podaci u obrascu1:  • -          točni

  • -          točni, uzimajući u obzir primjedbe iz priloga obrasca

 

 


 

Mjesto:


 

Datum:


 

Potpis:


Carinarnica

 

  

1 označiti križićem

 

 NAPOMENE

 

1. Polja od 1 do 7 popunjava korisnik odobrenja ili carinarnica koja traži podatke. 

2. Obrazac mora biti popunjen čitljivo (po mogućnosti pisaćim strojem). Na obrascu ne smije biti ništa brisano ili pisano preko drugih riječi. Ispravak se vrši tako da se precrtaju pogrešne riječi i pored nje napiše nova riječ, što mora potvrditi carinarnica.

 

 


1. Korisnik odobrenja:

 

  

Kontakt osoba:

 


 

INFORMATIVNI OBRAZACINF 7 Broj

UNUTARNJA PROIZVODNJA

 


2. Deklarant:

 

 3. Carinarnica:

4. Broj odobrenja za unutarnju proizvodnju:

 

 Primjedbe:

5. Broj i datum ranijeg odobrenja

 

  

6. DOBIVENI PROIZVODI

 


7. Opis:

 

  

8. Neto težina1:

9. Odobreno carinski dopušteno postupanje ili uporaba - veza sa ispravom:

 

 10. STRANA ROBA:

 


11. Opis:

 

 12. Neto težina 1:

11. Opis:

 

 12. Neto težina 1:

11. Opis:

 

 12. Neto težina 1:

PEČAT CARINARNICE

 

Potvrđuje se točnost informacije 

 

 Mjesto i dtaum: Potpis i pečat

 

 13. Mjesto i datum:

 

 Potpis deklaranta:

1 Kilogrami, litre, broj komada

 

  

 

  

 

INF 7 - druga strana 

14. ZAHTJEV ZA NAKNADNU PROVJERU

Niže navedena carinarnica zahtijeva provjeru vjerodostojnosti ovog informativnog obrasca i podataka u njemu.

 

 


Mjesto i datum:

 

 Potpis i pečat

 


Naziv carinarnice

 

 REZULTAT NAKADNE PROVJERE

Niže navedena carinarnica nakon provjere je utvrdila da je informativni obrazac 1:

 


 izdala navedena carinarnica

 vjerodostojan, ali uz niže navedene primjedbe

 

Mjesto i datum 

Potpis i pečat

 


Naziv carinarnice

 

 PRIMJEDBE

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 1 označiti križićem

 

Drugi zahtjevi za obrazac INF 7:1. Obrazac mora biti tiskan na bijelom papiru bez mehaničkih dijelova i na kojem je moguće pisati. Težina papira mora biti između 40 i 65 g/m2.

 

2. Obrazac mora biti veličine 210x297 mm. 

 

  

1. Korisnik

 

INFORMATIVNI OBRAZACINF 6 Broj

PRIVREMENI UVOZ

 


2. Carinarnica kojoj se podnosi zahtjev:

 

  

 


3. Zahtjev:

Dolje potpisani:

ÿ korisnik

ÿ zastupnik korisnika

želi izdavanje ovog informativnog obrasca (zbog)

ÿ provoza

ÿ premještanja

 

Potpis:

4. Carinarnica kojoj se dostavljaju podaci:

 

  

 


5. Datum stavljanja robe u postupak:

 


6. Zadni datum za ponovni izvoz:

7. Na temelju članka uredbe:

 

  

A

 

8. Oznaka i broj; broj i vrsta pakiranja; opis robe:

 

  9. Oznaka CT:10. Neto količina:

 


11. Carinska vrijednost:

 


 

 

B 

 


8. Oznaka i broj; broj i vrsta pakiranja; opis robe:

9. Oznaka CT:

 


10. Neto količina:

 


11. Carinska vrijednost:

 


 

PODACI CARINARNICE


 

12. Prihvaćeni uvjeti za utvrđivanje istovjetnosti:

 

 13. Iznos ukupnih davanja:

 

 14. Vrijeme, koje se uzima u obzir za sakupljanje:

 

_________________ mjesec(i)15. Carinarnica završetka:

 

Mjesto:Datum:

 

Potpis: 

ÿ ponovni izvoz (1)

ÿ puštanje u slobodni promet (1)

ÿ drugi carinski dozvoljeni postupak (1)

 


15. Primjedbe:

Carinarnica koja potvrđuje:

Mjesto:

Datum:


Potpis:

Pečat:

(1) Označite s (x) u odgovarajućem polju

 


16. ZAHTJEV ZA NAKNADNU PROVJERU:

 

Dolje navedena carinarnica želi provjeriti vjerodostojnost informativnog obrasca i točnost u njemu navedenih podataka. 

 


Mjesto:

Datum:


Potpis: Pečat:

 


Naziv carinarnice:

17. Rezultati provjere:

 

Po provjeri, dolje navedena carinarnica potvrđuje da je informativni obrazac (1):ÿ potvrdila navedena carinarnica, i da su podaci u njemu točni

ÿ podloga za dolje navedene primjedbe

 


Mjesto:

 

Datum: 

Potpis: Pečat:

 


Naziv carinarnice:

18. Primjedbe:

 

  

 

  

(1) Označite s (x) u odgovarajućem polju

 

 NAPOMENE

 


Yüklə 3,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə