Uredba za provedbu carinskog zakonaYüklə 3,03 Mb.
səhifə32/33
tarix28.04.2017
ölçüsü3,03 Mb.
#15936
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

POPIS POŠILJAKA


 

 


 

 
 

 
 

 

 

 

 
POPIS POŠILJAKA1)


2)
Redni
broj

Oznaka, broj, količina
i vrsta koleta

Zemlja
otpreme/
izvoza

Bruto masa
(kg)

Polje za službene
bilješke
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Napomena:

Rubrike označene sa 1) i 2) popunjavaju se sukladno članku 324. st. 1. ove Uredbe
 
 
 
PRILOG 33 A

PRAVILA ZA POPUNJAVANJE POPISA POŠILJAKAGlava I.

OPĆENITO1. Definicija
Popis pošiljaka znači ispravu koja ima svojstva opisana u ovome Prilogu.
2. Obrazac popisa pošiljki
2.1. Za popis pošiljaka može se uporabiti samo prednja strana obras­ca.
2.2. Obrazac popisa pošiljki mora sadržavati:
(a) naslov »POPIS POŠILJAKA«;
(b) 70×55 milimetara veliko polje razdijeljeno na gornji dio veličine 70×15 milimetara, namijenjen za unos određenih kratica koje može propisati Carinska uprava –Središnji ured, i na donji vio veličine 70×40 milimetara, namijenjen za podatke navedene u Glavi II. stavak 3.;
(c) stupci sa sljedećim naslovima u sljedećem poretku:
– redni broj
– oznake, broj, količina i vrsta paketa, opis robe
– zemlja otpreme/izvoza
– bruto masa (kg)
– polje za službene bilješke.
Korisnici mogu prilagođavati širinu stupca svojim potrebama. Međutim, širina stupca pod nazivom »Polje za službene bilješke« mora biti široka najmanje 30 mm. Korisnici također mogu sami odlučiti kako će koristiti prazne prostore osim onih navedenih u točkama (a), (b) i (c).
2.3 Vodoravna se crta povlači iza posljednje stavke, a preostali prazan prostor se križa kako bi se onemogućilo bilo kakvo naknadno upisivanje.
Za obrasce popisa pošiljaka potrebno je uporabiti papir za pisanje s težinom najmanje 44g/m2, koji mora biti dovoljno tvrd da se pri normalnoj uporabi ne trga i ne gužva.
Obrazac popisa pošiljaka je formata 210×297 mm, može biti kraći za 5 mm, i duži za 8 mm iznad propisane duljine.
Popis pošiljaka može se ispuniti pisaćim strojem ili pomoću mehanografskog ili sličnog postupka, ili čitljivo ručno kemijskom olovkom ili tintom tiskanim slovima.
Obrazac nije dozvoljeno popravljati brisanjem ili prekrivanjem gre­šaka. Ispravci se unose križanjem netočnih riječi i po potrebi upisivanjem točnog podatka. Svaki takav ispravak mora potvrditi carinarnica.


Glava II.

UPORABA POPISA POŠILJKIAko glavni obveznik koristi popis pošiljaka za pošiljku koja sadrži više vrsta robe, popunjava polja 32, 33, 38 i po potrebi polje 44, a u polje 31 »Pakiranje i opis robe« JCD-a, upisuje se »Roba prema priloženom popisu pošiljaka«. U tom slučaju nije moguće koristiti dodatni list JCD-a.
Popis pošiljaka treba priložiti u jednakom broju kao i obrazac koji se koristi kao deklaracija za postupak provoza.
Popis pošiljaka mora nositi isti broj kao deklaracija za postupak provoza na koju se popis pošiljaka odnosi. Taj broj se upisuje pomoću pečata koji sadrži naziv otpremne carinarnice, ili rukom. U slučaju ručnog upisivanja mora biti ovjeren službenim pečatom otpremne carinarnice i potpisom carinskog službenika.
Ako je uz jednu deklaraciju za postupak provoza priloženo više popisa pošiljaka, glavni obveznik ih mora označiti rednim brojem. Broj priloženih popisa pošiljaka se upisuje u polje 4 deklaracije za postupak provoza.
 


PRILOG 33 B

SVOJSTVA PLOMBIPlombe moraju zadovoljiti najmanje sljedeća svojstva i biti u skladu sa sljedećim tehničkim specifikacijama:

A. Osnovna svojstva

Plombe moraju:
1) biti na sigurnom mjestu u uobičajenoj uporabi;
2) biti lako provjerljive i prepoznatljive;
3) biti izrađene na takav način da svaki lom ili uklanjanje ostavlja tragove vidljive golim okom;
4) biti oblikovane za jednokratnu uporabu, ili ako su namijenjene za višekratnu uporabu, biti oblikovane tako da prilikom svake ponovne uporabe daju jasnu pojedinačnu identifikacijsku oznaku;
5) imati na sebi identifikacijske oznake.


B. Tehničke specifikacije

1) Oblik i dimenzije plombi mogu se razlikovati s obzirom na metode pečaćenja koje se koriste, ali dimenzije moraju biti takve da se osigura lako čitanje identifikacijskih oznaka.
2) Krivotvorenje identifikacijskih oznaka plombi mora biti nemoguće, a njihova reprodukcija teška.
3) Materijal koji se koristi mora biti otporan na slučajni lom i onemogućavati nezamjetljivo krivotvorenje ili ponovnu uporabu.


PRILOG 33 C

OGLEDNI PRIMJERAK PRATEĆE PROVOZNE ISPRAVE


NAPOMENA ZA POJAŠNJENJE I PODACI ZA PRATEĆU PROVOZNU ISPRAVU

A. NAPOMENA ZA POJAŠNJENJE O POPUNJAVANJU PRATEĆE PROVOZNE ISPRAVEIsprava koja prati provoz se tiska na temelju podataka dobivenih iz deklaracije za postupak provoza, koje prema potrebi izmjenjuje glavni obveznik i/ili ih provjerava otpremna ispostava, te je se popunjava:

Polje

Sadržaj

Vrsta polja

Primjeri

1

Posljednje dvije znamenke godine formalnog prihvaćanja kretanja u provozu (GG)

Numeričko 2

97

2

Identifikacijska oznaka zemlje iz koje je kretanje počelo (ISO alfa 2 šifra zemlje)

Alfabetsko 2

IT

3

Jedinstvena identifika­cijska oznaka za kreta­nje u provozu po godini i zemlji

Alfanumeričko 13

9876AB8890123

4

Kontrolna znamenka

Alfanumeričko 1

5

Polja 1 i 2 kao što je objašnjeno gore.
Polje 3 se mora popuniti identifikacijskom oznakom za provoz. Način na koji se to polje koristi spada u odgovornost nacionalnih uprava, ali svaki provoz koji se obradi tijekom jedne godine u određenoj zemlji mora imati jedinstvenu oznaku. Nacionalne uprave koje žele imati referentni broj ureda nadležnih tijela obuhvaćen u MRN-u mogu iskoristiti do prvih 6 znamenaka za upisivanje nacionalnog broja carinarnice.
Polje 4 se mora popuniti vrijednošću koja je kontrolna znamenka za cijeli MRN. Ovo polje omogućuje otkrivanje grešaka prilikom preuzimanja cijelog MRN-a.
MRN se također tiska kao bar kod korištenjem standardnog »koda 128«, vrsta slova »B«.
2. Polje 3:
– prvo potpolje: serijski broj tekućeg tiskanog lista
– drugo potpolje: ukupni broj tiskanih listova (uključujući popis stavaka)
– se ne koristi kada se radi o samo jednoj stavki
3. U prostoru s desne strane polja 8:
Naziv i adresa carinarnice kojoj se mora vratiti povratni primjerak isprave koja prati provoz.
4. Polje C:
– Naziv otpremne ispostave
– Referentni broj otpremne ispostave
– Datum prihvaćanja deklaracije za postupak provoza
– Naziv i broj odobrenja ovlaštenog pošiljatelja (ukoliko postoji)
5. Polje D:
– rezultati kontrole
– napomena »obvezujući put«, prema potrebi.
Isprava koja prati provoz se ne smije izmjenjivati, niti se smiju dodavati ili brisati podaci u njoj, osim ako nije drugačije određeno.


B. NAPOMENA ZA POJAŠNJENJE O TISKANJU

Postoje sljedeće mogućnosti za tiskanje isprave koja prati provoz:
1. Deklarirana odredišna ispostava je povezana s računalnim tranzitnim sustavom:
– tiska se samo primjerak A (prateća isprava);
2. Deklarirana odredišna ispostava nije povezana s računalnim tranzitnim sustavom:
– tiska se primjerak A (prateća isprava); i
– tiska se primjerak B (povratni primjerak).
3. Deklarirana odredišna ispostava nije povezana s računalnim tranzitnim sustavom (bez obzira na to koriste li se popisi pošiljaka ili ne):
– tiska se primjerak A (prateća isprava); i
– tiska se primjerak B (povratni primjerak).


C. NAPOMENA ZA POJAŠNJENJE O POVRATKU REZULTATA KONTROLE IZ ODREDIŠNE ISPOSTAVE

Postoje sljedeće mogućnosti za vraćanje rezultata kontrole iz odredišne ispostave:
1. Stvarna odredišna ispostava je deklarirana carinarnica i ona je povezana s računalnim tranzitnim sustavom:
– rezultati kontrole se šalju otpremnoj ispostavi elektroničkim putem;
2. Stvarna odredišna ispostava je deklarirana carinarnica i ona nije povezana s računalnim tranzitnim sustavom:
– rezultati kontrole se šalju otpremnoj ispostavi koristeći povratni primjerak B isprave koja prati provoz (uključujući eventualni popis stavaka);
3. Deklarirana odredišna ispostava je povezana s računalnim tranzitnim sustavom, ali stvarna odredišna ispostava nije povezana s računalnim tranzitnim sustavom (promjena odredišne ispostave):
– rezultati kontrole se šalju otpremnoj ispostavi koristeći fotokopiju isprave koja prati provoz, primjerak A (uključujući eventualni popis stavaka);
4. Deklarirana odredišna ispostava nije povezana s računalnim tranzitnim sustavom, ali stvarna odredišna ispostava je povezana s računalnim tranzitnim sustavom (promjena odredišne ispostave):
– rezultati kontrole se šalju otpremnoj ispostavi elektroničkim putem.


PRILOG 33D

POPIS STAVAKA – OGLEDNI PRIMJERAK

PRILOG 33 E

POTVRDA PRIMITKA


PRILOG 33 F

KRITERIJI ZA UMANJENJE ZAJEDNIČKOG JAMSTVAKriterij

Napomene

1) Dovoljno iskustvo

Dokaz o dovoljnom iskustvu se pruža pravilnom uporabom zajedničkoga provoznog postupka u svojstvu glavnog obveznika tijekom jednog od sljedećih razdoblja prije podnošenja zahtjeva za smanjenjem:

jedna godina za primjenu članka 337.a stavak 2. točka a) i članak 337.b stavak 1.;

dvije godine za primjenu članka 337.a stavak 2. točka b) i članka 337.b stavak 2. točka a);

tri godine za primjenu članka 337.a stavak 3. i članka 337.b stavak 2. točka b).1) Dovoljno iskustvo

Ta se razdoblja smanjuju za jednu godinu za podnositelje zahtjeva koji za podnošenje deklaracija za postupak provoza koristi elektronički sustav razmjene podataka.

2) Vrlo bliska suradnja s Carinskom upravom

Glavni obveznik postiže vrlo blisku suradnju s Carinskom upravom tako što u upravljanje svojim prijevozom uključuje posebne mjere koje na taj način Carinskoj upravi olakšavaju obavljanje provjera i zaštitu interesa u pitanju. Pod uvjetom da udovoljavaju Carinskoj upravi, takve se mjere između ostaloga mogu odnositi na:

posebne metode popunjavanja deklaracija za postupak provoza (posebno uporaba elektronič­kog sustava razmjene podataka);ili

sadržaj takvih deklaracije, kada glavni obveznik pruža dodatne informacije kada to nije obvezno;ili

metode ispunjavanja formalnosti za stavljanje robe u postupak (npr. glavni obveznik uvijek podnosi svoje deklaracije istoj carinarnici).3) Upravljanje prijevozom

Glavni obveznik pruža dokaze da upravlja prijevozom među ostalim:

a) tako da sam obavlja prijevoz i primjenjuje visoke standarde sigurnosti;

ili

(b) korištenjem prijevoznika s kojim ima dugogodišnje ugovorne odnose i koji pruža uslugu koja zadovoljava visoke standarde sigurnosti;

ili

c) korištenjem posrednika koji je ugovorom vezan s prijevoznikom i pruža uslugu koja zadovoljava visoke standarde sigurnosti.

4) Dovoljna financijska sredstva za ispunjenje obveza

Glavni obveznik dokazuje da ima financijska sredstva za ispunjenje svojih obveza pružanjem dokaza Carinskoj upravi kojima pokazuje da ima sredstva za plaćanje duga koji bi mogao nastati u vezi s dotičnom robom.

 

PRILOG 33 G

JAMSTVENA ISPRAVA ZA ZAJEDNIČKO JAMSTVO U PROVOZNOM POSTUPKUI. Obveza jamca

1. Dolje potpisani1 ......................................................
s prebivalištem u2   ......................................................
ovime zajednički i pojedinačno jamči, u Carinskoj upravi
ustrojstvenoj jedinici ...................................................
maksimalno do iznosa od ............................................
koji je 100/50/30 %3 referentnog iznosa, u korist Carinske uprave
svaki iznos carinskog duga, uključujući kamate i nastale troškove u postupku naplate neplaćenoga carinskog duga – ali ne novčanih kazni – za koje glavni obveznik4, ....................................................... može biti ili postati obvezan na robu koja je stavljena u provozni postupak.
2. Dolje potpisani se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Ca­rinskoj upravi platiti tražene iznose do granice gore navedenoga maksimalnog iznosa.
3. Ova obveza vrijedi od dana kada je prihvati Carinska uprava – Središnji ured. Dolje potpisani i dalje je odgovoran za plaćanje svakog duga koji nastane tijekom provoza na temelju ove obveze koji je počeo prije stupanja na snagu opoziva ili ukidanja jamstva, čak i ako je zahtjev za plaćanjem podnesen nakon tog datuma.
Dolje potpisani potvrđuje da će prihvatiti da su mu bila uredno dostavljena sva pisma i obavijesti te sve formalnosti ili postupci koji se odnose na ovu obvezu upućeni ili izvršeni u pisanom obliku na njegovu ili njezinu adresu za dostavu.
Dolje potpisani potvrđuje nadležnost sudova u mjestima gdje on ili ona ima adresu za dostavu.
Dolje potpisani se obvezuje da neće promijeniti svoje adrese za dostavu, ili ako mora promijeniti jednu ili više od tih adresa, da će unaprijed obavijestiti Carinsku upravu – Središnji ured.
Sastavljeno u .........................................., dana ...............................


.........................................
(Potpis)5II. Prihvaćanje Carinske uprave Središnjeg ureda


Carinska uprava – Središnji ured
...................................................................................................................
Jamčeva obveza prihvaćena je dana
...................................................................................................................


.........................................
(Pečat i potpis)5


______
1 Prezime i ime, ili naziv tvrtke.
2 Puna adresa.
3 Precrtati ono što se ne primjenjuje.
4 Prezime i ime ili naziv tvrtke i puna adresa glavnog obveznika.
5 Osoba koja potpisuje ispravu mora rukom upisati sljedeću napomenu prije svog potpisa: »Jamstvo za iznos od .............«, te mora upisati puni iznos.PRILOG 33 H


POTVRDA O ZAJEDNIČKOM JAMSTVU

TC31 – POTVRDA O ZAJEDNIČKOM JAMSTVU(Prednja strana)

PRILOG 33 I

POTVRDA O OSLOBOĐENJU OD JAMSTVA

TC33 – POTVRDA O OSLOBOĐENJU OD JAMSTVA


 


PRILOG 33 J

NAPOMENE ZA POPUNJAVANJE POTVRDE O ZAJEDNIČKOM JAMSTVU I POTVRDE O OSLOBOĐENJU OD ZAJEDNIČKOG JAMSTVA1. Podaci koji se upisuju na prednju stranu potvrde
Nakon izdavanja, ne smiju se obavljati izmjene, dodavanja ili precrtavanja napomena u poljima 1 do 8 potvrde o zajedničkom jamstvu i polja 1 do 7 potvrde o oslobađanju od polaganja jamstva.
1.1. Šifra valute
Upisuje se ISO ALPHA3 (ISO 4217) šifru korištene valute u polje 6 potvrde o zajedničkom jamstvu i polje 5 potvrde o oslobođenju od polaganja jamstva.
1.2. Napomene
1.2.1. Kada se zajedničko jamstvo ne smije koristiti jer je roba navedena u Prilogu 31 A Uredbe za provedbu Carinskog zakona, mora se u polje 8 potvrde upisati napomena: »Valjanost ograničena«.
1.2.2. Kada se glavni obveznik obvezao da će sve svoje deklaracije za postupak provoza podnijeti u određenoj otpremnoj ispostavi, naziv te carinarnice mora se velikim tiskanim slovima upisati u polje 8 potvrde o zajedničkom jamstvu ili polje 7 potvrde o oslobođenju od polaganja jamstva.
1.3. Ovjera potvrda u slučaju produljenja njihove valjanosti
Kada se razdoblje valjanosti potvrde produljuje, Carinska uprava – Središnji ured mora ovjeriti polje 9 potvrde o zajedničkom jamstvu ili polje 8 potvrde o oslobođenju od polaganja jamstva.
2. Podaci koji se upisuju na poleđini potvrde – osobe ovlaštene da potpisuju deklaracije za postupak provoza
2.1. Kada je potvrda izdana, ili u bilo kojem trenutku tijekom njezinog razdoblja valjanosti, glavni obveznik mora na poleđini upisati imena osoba koje je ovlastio za potpisivanje deklaracije za postupak provoza. Svaki od tih unosa mora obuhvaćati prezime i ime ovlaštene osobe i ogledni primjerak njenog potpisa, te svakoga mora supotpisati glavni obveznik. Glavni obveznik ima mogućnost prekrižiti sva polja koja ne želi koristiti.
2.2. Glavni obveznik može u bilo kojem trenutku opozvati ta odobrenja.
2.3 Svaka osoba čije je ime upisano na poleđinu ove vrste potvrde koja se podnosi u otpremnoj ispostavi je ovlašteni predstavnik glav­nog obveznika.PRILOG 34

 

NALJEPNICA ZA TERETNI LIST

 

 PRILOG 34 A

REPUBLIKA HRVATSKA


MINISTARSTVO FINANCIJA
CARINSKA UPRAVA


PRILOG 35

 

POTVRDA O CARINSKOM STATUSU ROBE

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1. Korisnik (naziv i sjedište)

Potvrda o carinskom statusu robe u
SLOBODNOJ ZONI ili CARINSKOM SKLADIŠTU

Broj: Datum: 

K
O
R
I
S
N
I
K


 

2. Carinarnica izdavanja potvrde

3. Roba opisana u polju 4. je (1):
( ) domaća roba
( ) strana roba

 

 

 

 

 

 

 

(1) Nepotrebno precrtati, na način da se
spriječe naknadne izmjene

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

4. Redni broj - oznake, brojevi, broj i vrsta koleta - količina i opis robe

 

 

5. Mjesto:

 

 

Datum

Potpis

 

Pečat carinarnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. dio
UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA

 

1. Obrazac mora biti tiskan na bijelom papiru bez mehaničkih dijelova i na kojem je moguće pisati. Težina papira mora biti između 40 i 65 g/m2. 

2. Obrazac mora biti veličine 210x297 mm.

 

3. U obrascu se ne smije ništa brisati ili dodavati. Svaka promjena radi se precrtavanjem pogrešnih podataka i upisom pravilnih, gdje je to potrebno. Svaku takvu promjenu mora ovjeriti osoba, koja je ispunila potvrdu, i carinarnica. 

4. Proizvode, na koje se odnosi potvrda, potrebno je navesti u odvojene stupce i ispred njih navesti redni broj. Nakon zadnjeg proizvoda podvuče se vodoravna crta. Neupotrebljen prostor se u cijelosti poprečno precrta, kako bi se spriječio naknadni upis.

 

5. Izvornik i jedna kopija potvrde podnosi se nadležnoj carinarnici pri unosu robe u slobodnu carinsku zonu odnosno pri podnošenju carinske deklaracije.Carinarnica ovjerava obrazac i zadržava kopiju potvrde.

 

6. Kada korisnik popunjava obrazac radi primjene članka 411. stavka 2. ove Uredbe, u polje 5:- se unaprijed stavlja pečat i potpis od strane carinarnice, ili

- korisnik stavlja posebni pečat kojega je odobrila carinarnica.PRILOG 36

A) POTVRDA O ISTOVJETNOSTI ROBEB) POTVRDA O ISTOVJETNOSTI ROBE U PUTNIČKOM PROMETUPRILOG 37

BANKOVNA GARANCIJA ZA CARINSKI DUG
(Memorandum banke)
Na zahtjev ....................................................., sukladno članku 447.
stavak 1. točka c) Uredbe za provedbu Carinskog zakona izdaje se:


BANKOVNA GARANCIJA br. .................

Ova bankovna garancija važi kao instrument osiguranje za plaćanje carinskoga duga iz članka 446. Uredbe za provedbu Carinskog zakona.
PODACI O BANCI GARANTU
Matični broj: .............................................................................................................
Tvrtka banke – garanta: ............................................................................................
Sjedište: ....................................................................................................................
Poštanski broj: ................................. Mjesto: ............................................................
Žiroračun broj: ..........................................................................................................
koji se vodi pri: ..........................................................................................................


PODACI O CARINSKOM DUŽNIKU – NALOGODAVCU
ZA IZDAVANJE GARANCIJE


Matični broj: ................................................................................................................
Tvrtka: ........................................................................................................................
....................................................................................................................................
Sjedište: ......................................................................................................................
....................................................................................................................................
Poštanski broj: ................................. Mjesto: ..............................................................

Banka – garant se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Carinskoj upravi platiti do ukupne svote od ................................ kuna, svaku svotu nastalu na ime dospjeloga a neplaćenoga carinskoga duga carinskoga dužnika, glede kojega se kao jamstvo za njegovu pravodobnu naplatu pozvao na ovu bankovnu garanciju u određenome carinskome postupku koji se vodi pri Carinskoj upravi, u razdoblju od ..................................... do .........................................., s tim da se naplata po osnovi ove garancije može izvršiti i u produženome roku od 3 mjeseca, odnosno 6 mjeseci za bankovne garancije podnesene kao osiguranje za namirenje carinskog duga u postupku unutarnje proizvodnje, računajući od dana isteka jamstvenog roka.


Ova bankovna garancija može se koristiti kao:
a) zajednička garancija za sve carinske dugove carinskoga dužnika,
b) zajednička garancija za dugove carinskog dužnika iz određenih carinskih postupaka, i to:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
c) pojedinačna garancija za namirenje određenoga carinskoga duga, i to:
...................................................................................................................
Ova garancija može se – ne može se pri Carinskoj upravi odnosno ovlaštenoj carinarnici položiti i glede namirenja carinskih dugova drugih osoba, ako nalogodavac za izdavanje ove bankovne garancije sudjeluje u provedbi odnosnoga carinskoga postupka, sukladno carinskim i drugim propisima o obavljanju poslova zastupanja u carinskom postupku.
Ova garancija je izdana u tri istovjetna primjerka.


...............................................         M.P.          ............................................
         (mjesto i datum)                                            (potpis ovlaštene osobe)

Carinska uprava, ustrojstvena jedinica ............ prihvaća i evidentira predmetnu garanciju pod brojem.......... ................................................         M.P.          ............................................
         (mjesto i datum)                                            (potpis ovlaštene osobe)

 

 
PRILOG 37 ABANKOVNA GARANCIJA ZA POREZNI I CARINSKI DUG DUHANSKIH PROIZVODA


(Memorandum banke)
Na zahtjev ....................................................., sukladno članku 447. stavak 1. točka c) Uredbe za provedbu Carinskog zakona i članku 20. Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode izdaje se:


BANKOVNA GARANCIJA br. .................

Ova bankovna garancija važi kao instrument osiguranja za plaćanje carinskoga duga na duhanske proizvode iz članka 446. Uredbe za provedbu Carinskog zakona i za osiguranje naplate posebnog poreza na duhanske proizvode prema članku 20. Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode prije preuzimanja nadzornih markica od strane poreznih obveznika.

PODACI O BANCI GARANTU

Matični broj: ..................................................................................................................
Tvrtka banke - garanta: ..................................................................................................
Sjedište: .........................................................................................................................
Poštanski broj: ................................. Mjesto: .................................................................
Žiroračun broj: ................................................................................................................
koji se vodi pri: ................................................................................................................PODACI O POREZNOM I CARINSKOM DUŽNIKU
DUHANSKIH PROIZVODA – NALOGODAVCU
ZA IZDAVANJE GARANCIJE


Matični broj: ....................................................................................................................
Tvrtka: .............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Sjedište: ...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Poštanski broj: ................................. Mjesto: ....................................................................
Banka – garant se obvezuje da će na prvi poziv i bez prigovora Carinskoj upravi platiti do ukupne svote od ................................ kuna, svaku svotu nastalu na ime.
(a) dospjeloga a neplaćenoga posebnoga poreza na duhanske proiz­vode za preuzete nadzorne markice poreznoga dužnika po isteku roka od 120 dana od dana preuzimanja, i/ili
(b) dospjeloga a neplaćenoga carinskog duga na duhanske proizvode carinskog dužnika, glede kojega se kao jamstvo za njegovu pravodobnu naplatu pozvao na ovu bankovnu garanciju u određenome postupku koji Se vodi pri Carinskoj upravi, u razdoblju od ...................... do ............., s tim da se naplata po osnovi ove garancije može izvršiti i u produljenom roku 3 mjeseca, odnosno 6 mjeseci za bankovne garancije podnesene kao osiguranje za namirenje carinskog i poreznog duga u postupku unutarnje proizvodnje računajući od dana isteka jamstvenog roka.
Ova bankovna garancija može se koristiti kao:
a) zajednička garancija za sve carinske dugove na duhanske proizvode carinskoga dužnika,
b) zajednička garancija za dugove na duhanske proizvode carinskog dužnika iz određenih carinskih postupaka, i to:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
c) pojedinačna garancija za namirenje određenoga carinskoga duga na duhanske proizvode, i to:
...................................................................................................................
Ova garancija ne može se pri Carinskoj upravi položiti i glede namiranja carinskih dugova drugih osoba.
Ova garancija je izdana u tri istovjetna primjerka.


...............................................         M.P.          ............................................
         (mjesto i datum)                                            (potpis ovlaštene osobe)


Carinska uprava, ustrojstvena jedinica ............ prihvaća i evidentira predmetnu garanciju pod brojem .......... .
 


...............................................         M.P.          ............................................
         (mjesto i datum)                                            (potpis ovlaštene osobe)

 

PRILOG 38

 
OBRAZAC ZAHTJEVA ZA POVRAT ILI OTPUST

CARINSKOGA DUGA

 
1


 
1. Podnositelj zahtjeva ili njegov zastupnik (puno ime/naziv tvrtke/ sjedište )

 

 2. Zahtjev za povrat

 

  

Veza s carinskom deklaracijom 

3. Carinarnica koja je nadležna za carinski dug

 

 4. Nadležna carinarnica (puni naziv)

 

 

 5. Mjesto gdje se roba nalazi

6. Primjedbe nadležne carinarnice

 


17. Odredište robe (zahtjev za povrat ili otpust)

 


 
8. Opis robe, broj i vrsta

9. Tarifna oznaka
 

10. Neto težina

 


11. Carinska vrijednost
 

 

 12. Iznos za povrat ili otpust u kn

 

  

Broj priloga


 

13. Dolje potpisani zahtjeva povrat/otpust (1) uvoznoga / izvoznoga (1) carinskoga duga temeljem (2):

 

 

  

 

 

( ) članak 232. stavak 1. do 5. Carinskog zakona 

 

 ( ) članak 233. Carinskog zakona

 

14. Oznaka prijema zahtjeva od strane carinarnice, koja je nadležna za carinski dug

 

Mjesto i datum 

 

Potpis Pečat 

( ) članak 234. Carinskog zakona

 

 

 ( ) članak 235. Carinskog zakona
 

15. Primjedbe

 

 

  

16. Mjesto i datum

 

 

Potpis podnositelja zahtjeva(1) Nepotrebno precrtati

(2) Označiti odgovarajuću pravnu podlogu s (x) 

 

 

  


2


 
1. Podnositelj zahtjeva ili njegov zastupnik (puno ime/naziv tvrtke/ sjedište )

 

 2. Zahtjev za povrat

 

  

Veza s carinskom deklaracijom 

3. Carinarnica koja je nadležna za carinski dug

 

 4. Nadležna carinarnica (puni naziv)

 

 

 5. Mjesto gdje se roba nalazi

6. Primjedbe nadležne carinarnice

 


27. Odredište robe (zahtjev za povrat ili otpust)

 


 
8. Opis robe, broj i vrsta

9. Tarifna oznaka
 

10. Neto težina

 


11. Carinska vrijednost
 

 

 12. Iznos za povrat ili otpust u kn

 

  

Broj priloga


 

13. Dolje potpisani zahtjeva povrat/otpust (1) uvoznoga / izvoznoga (1) carinskoga duga temeljem (2):

 

 

  

 

 

( ) članak 232. stavak 1. do 5. Carinskog zakona 

 

 ( ) članak 233. Carinskog zakona

 

14. Oznaka prijema zahtjeva od strane carinarnice, koja je nadležna za carinski dug

 

Mjesto i datum 

 

Potpis Pečat 

( ) članak 234. Carinskog zakona

 

 

 ( ) članak 235. Carinskog zakona
 

15. Primjedbe

 

 

  

16. Mjesto i datum

 

 

Potpis podnositelja zahtjeva(1) Nepotrebno precrtati

(2) Označiti odgovarajuću pravnu podlogu s (x) 

 

 

  

 

  

 

POLEĐINA OBRASCA ZAHTJEVA ZA POVRAT ILI OTPUST CARINSKOG DUGA 

NAPOMENE


 

Yüklə 3,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin