Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Hemofiliyalı xəstələrin müalicəsi üçün istifadə olunan qan əvəzedici maddə hansıdır ?Yüklə 2 Mb.
səhifə5/21
tarix25.11.2016
ölçüsü2 Mb.
#68
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

209) Hemofiliyalı xəstələrin müalicəsi üçün istifadə olunan qan əvəzedici maddə hansıdır ?
A) Hemodez

B) Təzə dondurulmuş plazma

C) Kriopresipitat

D) Plazma

E) Təzə qan
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
210) Xəstə periodik böyrək dializinə gedir.Cərrahi müdaxilə hansı gün aparıla bilər ?
A) Dializdən 1 həftə sonra

B) Dializdən 2 gün sonra

C) Dializ olan gün

D) Dializdən 1 gün əvvəl

E) Dializdən 1 gün sonra
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
211) Xəstə kişi hər gün 60mq hidrokortizon qəbul edir. Diş çəkiləndən 1 gün öncə bu doza necə dəyişilməlidir ?
A) Yarıya endirilməlidir

B) 180 mq olmalıdır

C) 1/4-ə qədər azalmalıdır

D) İkiqat artırılmalıdır

E) Kəsilməlidir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
212) II trimestr hamilə qadın diş çıxarılan zaman bayılmışdır. Xəstəyə hansı vəziyyət verilməlidir ?
A) Başı aşağı salınmış vəziyyət

B) Trendlenburq vəziyyəti

C) Sağ lateral vəziyyət

D) Sol lateral vəziyyət

E) Düz oturmuş vəziyyət
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
213) Hamiləliyin hansı dövrü diş çıxarılması üçün münasib sayılır ?
A) II trimestr

B) Hamiləlik zamanı diş çəkmək olmaz

C) Doğuşdan sonra çəkilməlidir

D) III trimestr

E) I trimestr
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
214) Aşağıdakılardan hansı halda diş çəkilməzdən öncə profilaktik antibiotik verilməsinə ehtiyac yoxdur ?
A) Zədəli böyrəyə hemodializ zamanı

B) Mağaralı cibin trombozu

C) Tac arteriyanın şuntlanması zamanı

D) Revmatik ürək xəstəliyi

E) Prostetik aorta qapağı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
215) Hansı daimi diş adətən retensiya olaraq öz vaxtında çıxa bilmir ?
A) Aşağı II premolyar

B) Yuxarı köpək

C) Aşağı I molyar

D) Yuxarı I molyar

E) Aşağı köpək
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
216) Uşaqlarda hansı daimi diş adətən retensiya olaraq öz vaxtında çıxa bilmir ?
A) I premolyar

B) II premolyar

C) Yuxarı I premolyar

D) Yuxarı yan kəsici

E) Aşağı yan kəsici
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
217) Doğuşdan sonra 30 gün müddətində çıxan diş necə adlanır ?
A) Prenatal

B) Neonatal

C) Natal

D) Birincili

E) Anormal
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
218) Hər iki çənədə makroqnatiya hansı sindrom zamanı rast gəlinir ?
A) Akromeqaliya

B) Parri Romberq sindromu

C) Daun sindromu

D) Pituitar giqantizm

E) Leontiasis ossea
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
219) Hansı sindrom damaq yarığı, mikroqnatiya və qlossoptozis ilə xarakterizə olunur ?
A) Romberq sindromu

B) Pierr Robin sindromu

C) Marfan sindromu

D) Krouzon sindromu

E) Pacet xəstəliyi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
220) İkiqat dodaq hansı sindromun əlamətidir ?
A) Aşer (Ascher) sindromu

B) Mişener (Mieschener) sindromu

C) Marfan sindromu

D) Pierr Robin sindromu

E) Parri Romberq sindromu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
221) Bu kistalardan hansında epitelial qişa olmur ?
A) Selik-retension kista

B) Follikulyar kista

C) Radikulyar kista

D) Anevrizmal sümük kistası

E) Kerato kista
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
222) Çoxyuvalı kistalar ən çox hansı növ kistalarda rast gəlinir ?
A) Radikulyar

B) Keratokista

C) Follikulyar

D) Primordial

E) Retension
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
223) Follikulyar kista adətən hansı törəməyə çevrilir ?
A) Odontoma

B) Fibrokarsinoma

C) Ameloblastoma

D) Sementoma

E) Adenokarsinoma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
224) Primordial kista harada yerləşir ?
A) Çənə şaxəsində

B) Bucaq nahiyəsində

C) Çıxmayan dişin yerində

D) Periapikal nahiyədə

E) Çənə cismində
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
225) Aşağıdakılardan hansı fissural kista sayılır ?
A) Nazopalatinal

B) Primordial

C) Keratokista

D) Radikulyar

E) Follikulyar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
226) 15 yaşlı oğlanda R-şəkildə yuxarı mərkəzi kəsici dişlər arasında oval formalı kölgəlik görünür. Dişlər intaktdır. Diaqnozu müəyyən edin ?
A) Keratokista

B) Radikulyar kista

C) Burun – damaq kistası

D) Kürəvi - əng kistası

E) Anevrizmal kista
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
227) Travmatik sümük kistasının müalicəsi hansıdır ?
A) Konservativ müalicə

B) Boşluğu tamponada etmək

C) Boşluğu açıb qanı buraxmaq

D) Kistektomiya

E) Sistomiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
228) Ağız boşluğunun ən çox rast gəlinən bəd xassəli şişi hansıdır ?
A) Ameloblastik sarkoma

B) Skvamoz hüceyrə karsinoması

C) Fibrokarsinoma

D) Adenokarsinoma

E) Bazal hüceyrəli karsinoma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
229) Xəstə alt dodaqda olan paresteziya və keylikdən şikayət edir, ancaq heç bir diş çıxarılması əməliyyatı olmayıb. Bu keylik nə ilə əlaqəli ola bilər ?
A) Sinir sistemi xəstəlikləri

B) İnfeksiya

C) Metastatik yeni törəmə

D) Dental manipulyasiya

E) İrsi xəstəlik
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
230) Çənənin xərçəngi ən çox hansı nahiyədən metastaz yolu ilə baş verə bilər ?
A) Döş

B) Ağciyər

C) Böyrək

D) Prostat

E) Qaraciyər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
231) Çənənin sarkoması hansı nahiyəyə metastaz verə bilər ?
A) Qaraciyərə

B) Ürəyə


C) Ağciyərə

D) Böyrəyə

E) Dalağa
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
232) Gicgah – çənə oynağının revmatoid artritinin ağırlaşması hansıdır ?
A) Çənə çıxığı

B) Fibroz ankiloz

C) Oynaq başının osteoması

D) Sinovial xondromatoz

E) Oynaq başının rezorbsiyası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
233) Gicgah – çənə oynağı artritinin müalicəsində kortikosteroidlərdən istifadə nəyə əsaslanır ?
A) Sinovial membrana inhibitoz effekt

B) İltihab əleyhinə effekt

C) Sedativ effekt

D) Ağrıkəsici və iltihab əleyhinə effekt

E) Ağrıkəsici effekt
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
234) Hemofiliyanın səbəbi nədir ?
A) VIII faktor defisiti

B) Von Villebrand faktor defisiti

C) Autoimmun mexanizm

D) Protrombin problemi

E) Vitamin K defisiti
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
235) Hansı halda laxtalanma müddəti normadan artıq olur ?
A) Leykemiya

B) Hemofiliya

C) Maliqnant neytropeniya

D) Trombositopeniya

E) Pernisioz anemiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
236) Hemofiliyalı xəstədə əməliyyat vaxtı qanaxmanı kompensasiya etmək üçün nə köçürülməlidir?
A) VIII faktor konsentratı

B) Təzə qan

C) Ringer məhlulu

D) Təzə donmuş plazma

E) IX faktor konsentratı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
237) Hemofiliyalı xəstənin əməliyyat sonrası təyinatına nə məqsədəuyğun sayılır ?
A) Aminokapron turşusu

B) VIII Faktor kriopresipitatı

C) Ringer məhlulu

D) Vitamin K

E) Mansel məhlulu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
238) Hansı halda laxtalanma müddəti normal olduğu halda qanaxma müddəti normadan artıq olur ?
A) Von Villebrand xəstəliyi

B) Pernisioz anemiya

C) Teleangiektaziya

D) Henoç – Şonleyn purpurası

E) Hemofiliya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
239) Ortopantomoqraf aparatını kim yaratmışdır ?
A) Hounsfeld

B) Villiam

C) Namata

D) Kell


E) Rentgen
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
240) Üz siniri üz nahiyəsinə hansı dəlikdən çıxaraq yayılır ?
A) Yumru

B) Spinozum

C) Bizəbənzər dəlik

D) Laserum

E) Oval
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -4
241) Çənəaltı tüpürcək vəzin sekretomotor lifləri hansıdır ?
A) n. Glossopharyngeal

B) n. Oculomotorius

C) n. Chordatympani

D) n. Lingual

E) n. İnferior alveolar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -4
242) Gicgah – çənə oynağı hansı sinirlə innervasiya olunur ?
A) Lingual

B) Maxillar

C) Mandibular

D) Auriculotemporal

E) Fasial
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -4
243) Submandibulyar qanqlion hansıdır ?
A) Limfatik qanqlion

B) Parasimpatik sentral qanqlion

C) Simpatik sentral qanqlion

D) Venoz qanqlion

E) Parasimpatik periferal qanqlion
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -4
244) Mağaralı cibin trombozuna səbəb olan sifətin venaları hansılardır ?
A) Supratrochlear, fasial

B) Fasial, anqular, nazofrontal, oftalmik

C) Fasial, linqual, labial

D) Fasial, maksillar – pteriqoid kələf

E) Retromandibular, frontal
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -5
245) Dişsiz çənə qan təminatını haradan alır ?
A) Aşağı alveol arteriyası

B) Linqual arteriya

C) Periosteum

D) Əng arteriyası

E) Mental arteriya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -5
246) Çənənin aşağı alveol arteriyası ilə qidalanmayan hissəsi hansıdır ?
A) Çənə bucağı

B) Tac çıxıntısı

C) Çənə cismi

D) Alveol çıxıntısı

E) Oynaq çıxıntısı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -5
247) Universal donor hansı qan qrupu sayılır ?
A) O + (I)

B) A + (II)

C) A + və O +

D) AB + (IV)

E) B + (III)
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -5


Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin