Yanğın Təhlükəsizliyi qaydaları üzrəYüklə 307,59 Kb.
səhifə1/4
tarix01.01.2022
ölçüsü307,59 Kb.
#50519
növüQaydalar
  1   2   3   4
Suallar


Müəssisədə işçilərin (fəhlə və qulluqçular) əməyinin mühafizəsi

üzrə təlimi və biliklərinin yoxlanılması üzrə suallar.

Yanğın Təhlükəsizliyi qaydaları üzrə


 1. Yanmanın dayanıqlığı nədən asılıdır?

 2. Baş vermiş yanğının söndürülməsinə hansı vasitələrlə nail olmaq olar?

 3. Yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı əhalinin maarifləndirilməsini kim təşkil edir?

 4. İlkin yanğınsöndürmə vasitələri harada saxlanılır?

 5. Hansı maddələrin yanması ilə baş vermiş yanğın D sinfinə aiddir?

 6. Yanma Mühüti üçün neçə faiz oksigen olduqda yanma əmələ gəlir?

 7. Yanğın kranın şkafının üzərində hansı yazılar olmalıdır?

 8. Odsöndürücülər döşəmə səviyyəsindən odsöndürücülərin aşağı başlığına qədər neçə metr hündürlükdə asılmalıdır?

 9. Hansı maddələrin yanması ilə baş vermiş yanğın A sinfinə aiddir?

 10. Yangınsöndürmə balonlarının yenidən doldurulma müddəti?

 11. İşləyərkən yanğın təhlükəsizliyinə görə nələrə diqqət etməli?

 12. Әl odsöndürücülәri odsöndürücü vasitәsinin növünә görә neçә növ olur?

 13. Qış fәslindә çox vaxt yanğın vә partlayışların baş vermәsinә sәbәb nәdir?

 14. Yanğın nədir?

 15. Qaz təhlükəli işlərdə hansı alətlərdən istifadə olunmalıdır?

 16. İlkin yanğınsöndürmə vasitələri hansılardı?

 17. Stasionar yanğınsöndürmə qurğularına nə aid DEYİL?

 18. Təhlükəli toksik zəhərləyici qaz hansıdır?

 19. Ən geniş yayılan partlayıcı qaz hansıdır?

 20. İnsan həyatında ən mühüm qaz hansıdır?

 21. Yanma Mühüti üçün neçə faiz oksigen olduqda yanma əmələ gəlir?

 22. İlkin yanğınsöndürmə vasitələri hansılardı?

 23. Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi Qaydalarına əsasən insanların yanğın yerindən köçürmə tədbirləri əsasında neçə aydan bir bütün işçi heyətini cəlb etməklə təcrübə məşğələ-təlimləri keçirilməlidir?

 24. Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları üzrə hər bir vəzifəli şəxs, mühəndis-texniki heyət və fəhlələr yanğına qarşı ildə neçə dəfədən az olmayaraq təlimatlandırılmalıdır?

 25. Yanğın təhlükəsizliyinə cavabdeh şəxslər kim tərəfdən və hansı qayda da təyin edilməlidir?

 26. Yanğın Təhlükəsizliyi Qaydalarının tələblərinin pozulmasına görə qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən kimlər məsuliyyət daşıyırlar?

 27. Bina və qurğuların (yaşayış evlərindən başqa) bir mərtəbəsində birdəfəlik neçə nəfərdən çox adam olarsa, yanğın zamanı insanların köçürülməsi üçün “köçürmə” planları işlənib hazırlanmalı və görünən yerlərdən asılmalıdır?

 28. İnsanların yanğın yerindən köçürmə tədbirləri əsasında, bütün işçi heyətini cəlb etməklə təcrübə məşğələ-təlimləri neçə aydan bir keçirilməlidir?

 29. Binalara, qurğulara, açıq anbarlara, yanğınların söndürülməsi üçün istifadə edilən su mənbələrinə, stasionar yanğın nərdivanlarına və yanğın invertarları saxlanılan yerlərə sərbəst yanaşmaq üçün gedən yolların, keçidlərin, girişlərin tutulmasına yol verilə bilər?

 30. Müəssisələrin, binaların və tikililərin otaqlarında qadağan DEYİL?

 31. Yanğına qarşı su təchizatı xətləri iş qabiliyyəti ildə neçə dəfə və hansı fəsillərdə yoxlanılmalıdır ?

 32. Bina və qurğuların aralarındakı layihə normaları ilə təyin edilmiş yanğına qarşı ara məsafələrində, bina və qurğulara neçə metr yaxın olmamaq şərti ilə tonqalların qalanmasına, tullantıların və boş qabların (tarların) yandırılmasına icazə verilir?

 33. Köçürmə çıxışlarının sayı, ölçüsü, işıqlandırma şəraiti, tüstülənməmənin təmin olunması, eləcə də köçürmə yollarının uzunluğu hansı normalarına uyğun olmalıdır?

 34. Köçürmə çıxışlarının bütün qapıları otaqlardan çıxışa doğru necə olmalıdır ?

 35. İnsanların normal təhlükəsiz köçürməsini həyata keçirmək məqsədi ilə qapıların üzərində hansı söz yazılmış lövhələr asılmalıdır?

 36. İstilik sobalarının istismarı zamanı qadağan DEYİL?

 37. Yanğının söndürülməsi üçün nəzərdə tutulmuş su ehtiyatından hansı məqsədlər üçün istifadə etmək olar?

 38. Obyektin ərazisində və ya yaxınlığında mövcud olan təbii və ya süni su mənbələrinin hansından yanğının söndürülməsində istifadə edilə bilər?

 39. Süni işıqlandırmanın neçə növü var və hansılardır?

 40. Azərbaycan Respublikasının Yanğın təhlükəsiziliyi barədə qanunu neçənci ildə və kim tərəfindən təsdiq edilib?

 41. Yüksək gərginlikli (1000 volt) elektrik naqilinin qırılması baş verdikdə zədələnən yer ətrafında neçə metrə qədər təhlükəli zona yaranır və həmin təhlükəli zonaya düşən insan hansı təhlükəyə məruz qala bilər?

 42. Yanğın üçün su çəlləklərinin tutumu neçə litrdən az olmamalı və üzərində hansı sözlər yazılmalıdır?

 43. Hansı növ odsöndürən balon günəşin və istiliyin təsirinə məruz qalır və kölgə yerdə saxlanmasına ehtiyac var ?

 44. Soyuq hava şəraitində hansı növ ödsöndürən balonlar isti otaqlara yerləşdirilməlidir?

 45. Odsöndürən yer səviyyəsindən nə qədər hündürlükdən çox olmamalıdır?

 46. İnsan bәdәninin elektrik müqavimәti nә demәkdir?

 47. Elektrik cәrәyanından zәdәlәnmәnin әsas növlәri han­sı­lar­dır?

 48. İnzibati və yaşayış binalarının yanğın üzrə su norması nə qədər olmalıdır?

 49. Baş verə biləcək yanğınların söndürülməsi üçün müəssisə tərəfindən işçilərdən ibarət yaradılacaq dəstələr necə adlanır?

 50. Yanğın aşkar etdikdə işçi təcili olaraq nə etməlidir?

 51. Bağlı otaqda baş verən yanğın karbon qazlı odsöndürənlə söndürüldükdən sonra hansı tədbirlər görülməlidir?

 52. Elektrik avadanlığı yanğınlarının söndürülməsində ən effektli odsöndürən hansıdır?

 53. Hansı maddələrin yanması ilə baş vermiş yanğın A sinfinə aiddir?
 1. Mümkün yanğın mənbələrindən odsöndürücülərin erləşdiyi yerə qədər məsafə ictimai bina və tikililərdə neçə metrdən çox olmamalıdır?

 2. Elektrik qurğuların yanması ilə yanğın hansı sinfə aiddir?

 3. Hansı maddələrin yanması ilə baş vermiş yanğın B sinfinə aiddir?

 4. Hansı maddələrin yanması ilə baş vermiş yanğın D sinfinə aiddir?

 5. Obyektdə yanğın baş verərsə sizin vəzifəniz?

 6. Yanğın kranın şkafının üzərində hansı yazılar olmalıdır?

 7. .Arxivlərdə, muzeylərdə, kompüter və digər qiymətli elektron avadanlığının yerləşdiyi otaqlarda baş verən yanğınların söndürülməsində hansı odsöndürənlərdən istifadə etmək lazımdır?

 8. Karbon qazlı odsöndürücüləri neçə volta qədər olan elektrik avadanlığı yanğınlarının söndürülməsində istifadə etmək olar?

 9. Hansı bəndə yanan maddələrin sinifləndirilməsi doğrudur?

 10. Odsöndürən balonların əsas neçə növü var?

 11. Yanğına qarşı rejim nədir?

 12. Ardıcılığa uyğun olaraq yanğın baş verən zaman nə etməli?

 13. Hansı növ odsöndürən balonun təzyiq monometri olmur?

 14. 1000 voltdan yuxarı elektrik avadanlıqlarında baş verən yanğınların söndürülməsində hansı odsöndürənlərə üstünlük verilir?

 15. Yanğın üçün istilik enerjisi ayrılan təbii proseslərə aiddir?

 16. Bütün tikinti materialları və konstruksiyaları yanmaya gö­rə neçə qrupa ayrılır və hansılardır?

 17. .Müəssisənin hansı yerlərində siqaret çəkilməsinə. açıq odun tətbiq edilməsinə və qaynaq işlərinin aparılmasına icazə verilir?

 18. Yanğın su mənbələrinə gedən yollar və keçidlər, habelə yanğın inventarlarına və avadanlıqlarına yanaşılma yolları necə olmalıdır?

 19. Siqaret çəkilməsi qadağan edilmiş otaqlarda və ərazilərdə gözə çarpan yerlərdə nələr asılmalıdır?

 20. Mövcud Dövlət Standartlarına uyğun olaraq avtomatik su ilə yanğınsöndürmə qurğularının boru xətti hansı rəngdə olmalıdır?

 21. İynəyarpaqlı meşə massivlərində yanğına qarşı hansı qabaqlayıcı tədbirlər yerinə yetirilməlidir?

 22. Köçürmə çıxışlarının sayı, ölçüsü, işıqlandırma şəraiti, tüstülənməmənin təmin olunması, eləcə də köçürmə yollarının uzunluğu hansı normalara uyğun olmalıdır? 1. Od vә ya yüksәk temperaturun tәsirindәn alovlanmayan, közәrmәyәn materiallar necә adlanır?

 2. Azәrbaycan Respublikasında Yanğından Mühafizә İdarәsi vә Hәrbilәşdirilmiş Yanğın Dәstәlәri hansı Nazirliyә tabedir?

 3. Yenicə başlayan yanğını söndürmək üçün hansı cihazlardan istifadə edilir?

 4. Köcürmə çıxışların bütün qapıları otaqlardan çıxışa doğru necə olmalıdır?

 5. Elektrik qurğuları yanması ilə yanğın hansı sinfə aiddir?


Yüklə 307,59 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin