Yardimci solunum yöntemlerinde hemşİre bakimi prof. Dr. Betül acunaşYüklə 488 b.
tarix06.12.2016
ölçüsü488 b.
#910


YARDIMCI SOLUNUM YÖNTEMLERİNDE HEMŞİRE BAKIMI


GİRİŞ

 • Yardımcı solunum yöntemi uygulanan yenidoğanların hemşire bakımı ve izleminin kalitesi yöntemlerin etkinliğini artırma ile morbidite ve mortalitenin azaltılmasında en önemli faktörlerdir.Yardımcı Solunum Yöntemi Uygulanan Yenidoğanda Genel Bakım Planı

 • Değerlendirme:

 • Yeterli spontan solunum var mı?

 • Uygulanan desteğin etkisi nasıl?

 • Uygulanan desteğin işleyişi nasıl?

 • Hasta konforu ve ağrı durumu nasıl?

 • Ailenin durumu nasıl?Girişimler:

 • Girişimler:

 • Genel bakımın sağlanması:

 • - Isı/sıvı-elektrolit dengesinin sağlanması

 • - İnfeksiyon kontrolu

 • - Beslenme

 • Hava yolunun idame ettirilmesi

 • Hastalık durumuna göre gelişimsel destek (doğru pozisyon vb)

 • Farmakolojik ve non-farmakolojik yöntemlerle hasta konforunun sağlanması

 • Duygusal destekHava yolunun idame ettirilmesi

 • Hava yollarının güvenliği

 • Hava yollarını nemlendirme ve ısıtma

 • Postüral drenaj

 • Göğüs fizyoterapisi

 • Endotrakeal aspirasyon

Hava yollarının güvenliği

 • ET tüp yerleşiminin kontrolü

Bakım veren ekibin önemli sorumluluklarından birisi ETT’nin yerinden çıkmasını önlemektir.

 • Bakım veren ekibin önemli sorumluluklarından birisi ETT’nin yerinden çıkmasını önlemektir.

 • Çıkarsa: Akut hipoksi, bradikardi, trakea ve larinkste zedelenme

 • Nedenleri:

 • -Entübasyon süresinin uzaması,

 • -Ajitasyon, endotrakeal aspirasyon,

 • -Ağırlık artışı,

 • -Hastanın başının bir tarafa dönmesi,

 • -Göğüs fizyoterapisi,

 • -Flasterlerin yerinden ayrılmasıÖnlem

 • Bantla birlikte yapışmayı artırıcı ajanlar (benzoin tentürü-pektin)

 • Tüpü banda dikmek

 • ETT’nin kaymasını önlemek için plastik veya metal engel kullanmak (Bone vs)

 • En iyi tespit eden yöntemle ilgili çalışma yok

 • ETT’nin ağzın ortası yerine bir kenara tespit edilmesi tüpün damağa yapacağı basıyı azaltırHava yollarını nemlendirme ve ısıtma

 • Entübasyon ile üst hava yolunun inhale edilen havayı nemlendirme, ısıtma ve filtre etme fonksiyonu atlanmış olmaktadır.

 • Verilecek O2 ve hava ısıtılıp, nemlendirilmezse

 • Sekresyonların tıkaç oluşturması-Atelektazi

 • Refleks bronkokonstriksiyon-Solunum sıkıntsında artış

 • Hava yolu mukozasının nekrozu

 • Silier epiteliyal fonksiyonlarda bozulma

 • HipotermiHava yollarını nemlendirme ve ısıtma

 • Hedef: Ventilatör devresinde yoğunlaşma (kondansasyon) oluşturmadan mutlak nem oluşturulması (%70 nem 37 C)

 • Ventilatör devresinden geçen havanın ısısını ölçüp ayarlayan sistem (heated-wire system) önerilmekte

 • -Isı 36-37 C’de tutulmalı (termde 32-33 C)

 • -Ventilatör devresinin inspirasyon bölümünde bir parça görülebilir nem olmalı

 • Solunum devresinin inspiratuar kolunun içine konan bu sistem ile oldukça uzun bir telden geçen elektrik akımı ile ısıtılması tüpün içindeki yoğunlaşmaları belirgin azaltır.Nemlendiricilerin bebek düzeyinin altına yerleştirilmesi emniyet için gerekli

 • Nemlendiricilerin bebek düzeyinin altına yerleştirilmesi emniyet için gerekli

 • Solunum devresinin içinde yoğunlaşan su damlalarının ventilatörün içine kaçması aleti bozabileceğinden ekspiratuar kol üzerine “su tuzakları” takılmalıdır.

 • Endotrakeal aspirasyon için hastanın solunum devresi çıkarıldığında nemlendirici suyu aşırı ısıtır- devre yeniden bağlanırken nemlendiricinin ısısına DİKKAT!

 • Aşırı nemlendirme-su intoksikasyonu

 • Hava yolu direncinde ve ölü hacimde artışPostüral drenaj

 • Amaç bebeğe değişik pozisyonlar vererek küçük bronşlardaki sekresyonların büyük bronşlara “akmasını” sağlamaktır.

 • Bu akımı sağlayan yer çekimi ve hava akımıdır.

 • ETT’si ve göğüs tüpü olanlarda uygulanması zor.

 • Postural drenajın etkili olması için perküsyon ve vibrasyon uygulanır

Göğüs fizyoterapisi

 • 1979’da Finer ve Boyd, profilaktik pozisyon verme (sağ üst lobun drenajını sağlayan) perküsyon ve aspirasyonu içeren göğüs fizyoterapi uygulamasının ekstübasyon sonrası atelektazi insidansını önemli derecede azalttığını bildirdiler.

 • Bu tarihten sonra YYBÜ’lerinin çoğunda (%40) periekstübasyon göğüs fizyoterapisi uygulanmaya başlandı.Göğüs fizyoterapisi

 • Avantajları

 • Sekresyonların çıkarılmasını kolaylaştırma

 • AC hacmini ve oksijenizasyonu iyileştirmeGöğüs Fizyoterapisi gereksinimi olduğunu düşündüren belirti ve bulgular

 • Solunum seslerinde azalma/eşit alınmaması

 • Orta derecede kaba rallerin olması

 • Öksürük:yetersiz ve/veya sesli olması

 • Balgam hacmi artması ve/veya koyu balgam

 • Kan gazlarında kötüleşme

 • AC grafisinde kollaps veya konsolidasyonGöğüs fizyoterapisi sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar

 • Solunum sayısı/derinliği, apne

 • Solunum sıkıntısı

 • Kalp hızı/ritmi

 • Kan basıncı

 • Renk, aktivite/biliç durumu

 • Hava yolu açıklığı

 • AspirasyonPerküsyon

 • Tüm elle (parmaklar, tenar ve hipotenar kenarlar değecek şekilde,avuç içi kubbe şeklinde)

 • 3-5 parmakla, hafif el bileği hareketi (60 kez/dak)

 • Biberon emziği veya küçük hava maskesi ile (1-2 dak)

 • > 1500 gr; >2 hafta bebeklere

 • Apne,bradikardi, aritmi

 • Persistan pulmoner hipertansiyon

 • Deri altı amfizemi

 • Tansiyon pnömotoraks-göğüs tüpü

 • varsa UYGULANMAZVibrasyon

 • Parmak uçları uygun yere yerleşik olarak vibrasyon hareketi

 • Ucuna yumuşak bez sarılı Elektrikli diş fırçası veya küçük masaj vibratörleri

 • Ekspiriyuma denk düşürmeye çalışmalıEkstübasyon sonrası göğüs fizyoterapisinin atelektaziyi engellememekte

 • Ekstübasyon sonrası göğüs fizyoterapisinin atelektaziyi engellememekte

 • Reentübasyon gereksinimini azaltmakta (1-2 saatte bir GF)

 • Pretermlerde rutin önerilmez J Pediatr 2003

 • GF vs Pozisyon ve aspirasyon

 • Postekstübasyon kollapsı azaltmaz

 • Ancak reentübasyonda azalma

 • Kısa-uzun dönem prognoz ve yan etkilerle ilgili veri yetersiz

 • Klinik pratiğe koymak için yeterli veri yok

 • Cochrane Library 2004Pozisyon

 • Prone (yüzükoyun) vs Supine (sırtüstü)

 • Supinde desatürasyon daha sık

 • Pronda venti parametreleri daha hızlı düşülür

 • Reentübasyon daha nadir (%4 vs %33)

 • J Pediatr 2003

 • 10 çalışma-164 bebek

 • Prone-supine-lateral sağ sol

 • Prone pozisyonda oksijenizasyonda düzelme

 • Cochrane Library 2004Endotrakeal aspirasyon

 • Ne sıklıkta?

 • Preoksijenizasyonun rolü?

 • Ne kadar derinliğe kadar?

 • Kapalı vs açık ETT tekniği?

 • SF uygulaması?

 • Aspirasyonun yan etkileriAspirasyonun yan etkileri

 • Hastanın yanlışlıkla ekstübasyonu

 • Apne, aritmi, hipotansiyon

 • Kardiak arrest

 • Katatere bağlı bronkospazm

 • Mukozalarda zedelenme

 • Pnömoni, atelektazi8 saatten daha sık aralıklarla yapılan aspirasyon nazokomiyal enfeksiyon, ventilatör-kaynaklı pnömoni,reentübasyon sıklığı, hospitalizasyon, mekanik ventilasyon süresini artırmakta

 • 8 saatten daha sık aralıklarla yapılan aspirasyon nazokomiyal enfeksiyon, ventilatör-kaynaklı pnömoni,reentübasyon sıklığı, hospitalizasyon, mekanik ventilasyon süresini artırmakta

 • Etkili, güvenli aspirasyon:

 • -İki kişi

 • -Steril eldiven, asepsi kurallarına dikkat

 • -Tüp çapına uygun katater

 • -İçeri sokulacak mesafe:burun-kulak;burun-klavikula uzaklığı

 • -Kataterin steril serumla ıslatılması-geçiş kolay

 • -Katater yumuşak hareketlerle hafif bir engelle karşılaşıncaya kadar (karina) ilerletilip, 0.5-1 cm geri çekilmeli (katater tüpün ucunu aşmamalı)

 • -İlerleme mesafesi not edilmeli

 • -Negatif-basınç (60-100 mmHg) katateri ilerletirken değil, geri çekilirken rotasyon hareketi yaparken uygulanmalı

Sekresyonlar çok koyu ise ETT için 0.2-0.5 ml SF damlatılabilir, sonra 3-5 kez balonla ventilasyon ardından aspirasyon

 • Sekresyonlar çok koyu ise ETT için 0.2-0.5 ml SF damlatılabilir, sonra 3-5 kez balonla ventilasyon ardından aspirasyon

 • SF ile yumuşamıyorsa 1:4 oranında NaHCO3:SF solüsyonu kullanılabilir

 • Aspirasyon süresi 5-10 saniye

 • Bronşial aspirasyonda baş sağa veya sola çevrilerek ters taraf ana bronşuna ilerler

 • Aspirasyon öncesi, sırasında veya sonrasında hipoksiyi önlemek için FiO2’yi 0.10 artırma • “Kapalı vs Açık aspirasyon sistemi”:

 • -Endotrakeal aspirasyon

 • -Reentübasyon

 • -Neonatal mortalite

 • -Mekanik ventilasyon süresi

 • -Hastanede kalım süresi

 • -Nazokomiyal enfeksiyon DAHA AZ

 • -BPD daha az şiddetli

Ventilatördeki bebeğin aniden kötüleşmesi

 • YYBÜ’lerinde ventilatördeki bebekler birçok nedene bağlı olarak (ventilatörün bozulması, ETT’nin çıkması, tıkanması, hava kaçağı vs.) aniden kötüleşebilirler.

 • Bu değişikliği genellikle hemşire farkeder, bu nedenle hazırlıklı olunmalı.

 • Hemen manuel ventilasyon, FiO2 1.0 yapılmalı

 • düzelme varsa tüp uygun yerde, tıkalı değil

 • Solunum seslerinde azalma, gastrik distansiyon

 • ETT çıkmış, özofagusa girmiş

 • AC seslerinde azalma, göğüs fazla kalkmıyorsa

 • tüp tıkalı-SF ile yıka, aspirasyon tüpü çıkar

 • Siyanoz,bradikardi,hipotansiyon, solunum seslerinde azalma, kalp seslerinin yer değiştirmesi,göğüs kafesinin kabarması Tansiyon pnömotoraks

 • Göğüs tüpüEkstübasyon işlemi ve izlem

 • 4 st öncesi beslenme durdurulur/ mide boşaltılır

 • ETT,ağız ve burun aspire edilir

 • ETT çekilirken 20 cm H2O ve %100 O2 ile ventile

 • <1000gr: Nazal CPAP 6cmH2O

 • >1000 gr: Head-box + Nazal kanül O2

 • Postekstübasyon AKG, AC grafisi, yakın klinik izlem

 • ETT uç kültürü

 • Ağlama sesi duyulana kadar beslenme yok (8 saat)

 • Gerekli durumda göğüs fizyoterapisi

YARDIMCI SOLUNUM YÖNTEMLERİ

 • Hood ile O2 desteği: FiO2>0.25 ise hood ile O2 desteği. O2 konsantrasyonu bebeğin ağzının yakınına yerleştirilen bir analizör ile sürekli izlenmeli, nemlendirilmeli

 • Nazal Kanül: KAH’lı hastalarda sık kullanılır. Özel çift kanül sistemi veya 8FG’lik beslenme kataterinin bir burun deliğinden 2-3 cm içeri sokulması ile uygulanır.

 • Hood’a göre hasta mobilitesi daha fazla. DİKKAT!: Subkütan amfizem, gastrik rüptür-pnömoperitoneum

Hasta Tetiklemeli Ventilasyon: Ventilatörle uyumlu solunum- sedasyona ihtiyaç yok

 • Hasta Tetiklemeli Ventilasyon: Ventilatörle uyumlu solunum- sedasyona ihtiyaç yok

 • Yüksek Frekanslı Ventilasyon: -Solunum ve kalp seslerinin dinlenmesi ancak makineden ayrıldığında olası

 • -Göğüs titreşimlerinin takibi

 • -Kapalı sistem aspirasyonu

 • -Destabilize olduğu için tartılmamalıUzamış mekanik ventilasyon sırasında kullanılabilecek ağrıyı önleme yöntemleri

 • Midazolam mekanik ventilasyondaki preterm yenidoğanlarda sedatif olarak kullanılmakta

  • Yapılmış olan çalışmalar sonucunda yararının gösterilmemiş olması ve kötü nörolojik sonuç riskini arttırdığı endişesi nedenleriyle midazolam kullanımının tavsiyesi mümkün değildir.
 • Ventilatördeki preterm yenidoğanlarda endotrakeal aspirasyon sırasında oluşan ağrının önlenmesi için ketamin hidroklorid ile çalışmalar yapılmış

  • Sonuçta ketamin hidrokloridin ağrı skorlarını az ölçüde azalttığı ve fizyolojik ağrı cevapları üstünde etkisi olmadığı gösterilmiştir.
 • Prevention and Management of Pain in the Neonate: An Update

 • American Academy of Pediatrics

 • Pediatrics Volume 118, Number 5, November 2006


Yüklə 488 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə