Zehirlenmeler genel Bakış Dr. F. Mutlu kukul güvenYüklə 445 b.
tarix28.04.2017
ölçüsü445 b.
#15817


ZEHİRLENMELER Genel Bakış


Nedir?

 • Organizmanın zehirli maddelerden zarar görmesine zehirlenme denir.Zehir

 • Organizmaya herhangi bir temas yoluyla alındığında organizmanın yaşamsal işlevlerini bozan, zarar veren maddelerdir.

 • İlaçla zehiri birbirinden ayıran dozudurzehirlenme

 • Lokal: herhangi bir organda sınırlı

 • Sistemik- organ spesifik+sistemikZehirli maddenin absorbsiyon ve dağılımı

 • kimyasal maddenin mollekül ağırlığı,

 • iyonizasyon derecesi,

 • su ve yağda çözünürlülüğü

 • proteine bağlanabilme özelliği gibi kendi özelliklerine

 • ve

 • karşılaştığı biyolojik bariyerin membran yapısı,

 • por büyüklüğü,

 • kimyasal transport sistemi gibi yapısal özelliklerine de bağlıdır.

 • ek olarak

 • Beraberinde başka bir hastalığın bulunması,

 • kimyasal maddeye daha önce de maruz kalmış olmak,

 • biyolojik cevaptaki kişisel farklılıklar,

 • farmakodinamikler

 • farmakokinetik özellikler zehirlenmeyi etkiler.Hedefler

 • Genel bilgi...

 • Vital bulgular ve zehirlenen hastanın ‘acil’ değerlendirilmesi

 • Tanısal testler

 • Dekontaminasyon yöntemleri

 • Diğer tedavi girişimleri

 • Yatış – Taburcu...TANISAL YAKLAŞIM

   • Öncelikle iyi bir öykü
 • bunun için

 • 1. Zehirlenmenin ne zaman olduğu

 • 2. Zehirli maddenin alınış şekli

 • 3. Zehirli maddeye maruz kalınan süre

 • 4. Zehirli maddenin ismi

 • 5. Zehirli maddenin miktarı

 • 6. Zehirli maddenin kimyasal içeriği

 • 7. Semptomların ortaya çıkış zamanı

 • 8. Semptomların şiddeti

 • 9. Hastanın tıbbi ve psikyatrik özgeçmişi

 • sorgulanmalıdır.Tanısal Çalışmalar

 • Drug screen – Tox-screen

 • Kan tetkikleri

 • Radyolojik tetkiklerİlaç düzeyleri

 • Selektif ilaç düzeyi istenmelidir

 • Parasetamol, ASA, Digx, Fe, Li, Pb, ACE, Teofilin tox. için düzey önemli

 • Toxscreen nadiren yararlı

 • Klinik parametreler tedaviyi yönlendirirDiğer Tanısal Testler

 • EKG

 • Hemogram

 • Elektrolitler

 • Glukoz

 • Osmolarite

 • BUN, Kreatinin

 • AKG

 • Batın grafisi

 • İdrarArteryel Kan Gazı

 • Asit- baz durumunu, Oksijenizasyonu gösterir

 • Entübasyon kararını verdirmez!!

 • Arter ve ven örnekleri arasında anlamlı fark yok!

 • Pulse Oksimetry: Daha pratiktir, COHb ve MetHb düzeyini göstermezX-Ray

 • Düğme piller, Ağır metaller, Demir haplarının yerini belirlemede yardımcı olabilir

 • Yutulan paranın özefagus- trakea ayrımı (sagittal- coronal yerleşim)

 • Filmin normal olması neyi ekarte ettirir?

devam

 • Çoğu olayda zehirlenen kişi komadadır.

 • Ya da olup bitenin farkında değildir

 • Ya da olup biteni kabul etmek istemiyor olabilir.Öyküde önemli noktalar

 • Bulgu ve belirtiler

 • kronik hst. için aldığı ilaç?

 • Eşlik eden travma var mı?

 • Gebelik?Öykü

 • Aile, arkadaşları ve getirenlerle konuş

 • Evde boş/azalmış ilaç kutusu bulunmuş mu?

 • Suisid planından söz etmiş mi?-----

 • Zehirlerin ilk hedef organı merkezi sinir sistemidir.

 • Alınan miktara bağlı olarak erken ya da geç merkezi sinir sistemine ulaşarak değişik bulgulara neden olurlar.

 • SONUÇ OLARAK

 • Akut zehirlenmelerde giderek irritabilite artması, tremor, konvulsiyon, hallusinasyon ve koma görülebilir.

 • Kronik zehirlenmelerde ise yukarı ve aşağı nöron bozuklukları, organlarda duyu kayıpları çeşitli motor bozukluklar ortaya çıkabilir.ZEHİRLENME İLE GELEN HASTADA KARŞILAŞABİLECEĞİMİZ SORUNLAR

 • KOMA

 • AĞRI

 • KUSMA

 • DİARE

 • ABDOMİNAL DİSTANSİYON

 • SIVI KAYBI

 • ELEKTROLİT DENGESİZLİĞİ

 • HİPERAKTİVİTE- DELİRİUM- MANİAKUT ZEHİRLENMELERDE TEDAVİ İLKELERİ

 • Yaşamsal fonksiyonların sağlanması,

 • Genel yaklaşım,

 • Zehirin mümkün olduğunca erken uzaklaştırılması

 • Absorbsiyonun engellenmesi-----

 • Hasta yatar duruma getirilerek, ayakları yükseltilir,

 • Hava yolu açılır,

 • Vücut ısısını koruyacak önlemler alınır,

 • Ağrısı varsa, dindirilir,

 • Damar içi volümünü koruyacak önlemler alınır,

 • hipoksi düzeltilirToksik Sendromlar

 • Kolinerjik

 • Antikolinerjik

 • Sempatomimetik

 • OpioidKolinerjik Zehirlenme

 • Salivasyon

 • Lakrimasyon

 • Urinasyon

 • Defekasyon / Diaforez

 • GİS bzk

 • EmezisTaşikardi + Hipertansiyon

 • L-dopa, MAOI, polisiklik AD

 • PCP, marijuana, LSD, Amfetamin, kokain,

 • organik fosfor, antipsikotikler, antihistaminikler, nikotin, adrenalin

 • yoksunluk: hipnosedatif veya alkolBradikardi + Hipotansiyon

 • Barb, BZD, opioid

 • Digoksin, Kalsiyum k. blokeri, Beta bl.

 • Klonidin, Siyanür, Propoksifen, Florür

 • CAD

 • OPTaşikardi + Hipotansiyon

 • CAD, fenotiazin, Antipsikotikler

 • CO, Fe++, As, Siyanür (CN)

 • Teofilin, Terbutalin, Kafein

 • Nitratlar, Niprus

 • Bazı mantarlar (amotoksinli)

 • Disülfüram rxn., kolşisinSolunumu Baskılayan Zehirler

 • CAD, Barb, BZD, Antipsikotikler

 • ETOH, Opioidler

 • HK solventler, Nikotin

 • NMB, OP, striknin, tetrodotoksin

 • Botulizm toksini, Kobra zehiriHipotermi

 • Hipotermi

 • Opioidler

 • CAD

 • Fenotiazinler

 • İsopropil alkol

 • ETOH, Barb, BZDMiyozis

 • Miyozis

 • Opioidler, PCP

 • Fenotiazinler

 • İsopropil alkol

 • ETOH, Barb, Nikotin, Klonidin

 • ??Yüzeyel Dekontaminasyon

 • Önce kendinizi koruyun

 • Dekontaminasyon odası...

 • Elbiseleri uzaklaştır

 • Çeşme suyuGöz Dekontaminasyonu

 • Kimyasal maddenin göze teması... !

  • Asid / Alkali
  • Topikal analjezi
  • Fazla miktarda irrigasyon
   • 1 – 2 L SF
  • Gözün pH’ı normale gelene kadar
   • 6 – 8


Gastrointestinal Dekontaminasyon

 • Potansiyel yarar ve zararları...

 • Seçenekler?

   • Mideden toksik maddenin alınması
   • Toksik maddenin GI alanda bağlanması
   • Tüm barsak irrigasyonu
   • Toksik maddenin GI ortamdan uzaklaştırılması
 • Yöntem seçerken..

   • Toksinin tipi
   • Zaman
   • Hastanın klinik durumu
   • Hekim ve hastane koşulları


Gastrik Boşaltma

 • Kusturma

  • ipeka şurubu??
    • 1-12 yaşta 15 mL, erişkinlerde 30 mL
    • Hastane ortamında kullanımı sınırlı
  • Kontrendikasyonları
    • Değişen mental durum yaratacak ilaç alımı
    • Hastanın kusmuş yada kusuyor olması
    • Kostik-Koroziv madde alımı
    • Pulmoner > GI toksisitesi olan madde alımı
    • 6 aydan küçük çocuklarda zehirlenme
    • Konvülziyonu olan hasta
  • Komplikasyonlar
    • Aspirasyon
    • Mallory-Weiss yırtığı
    • Önlenemeyen kusma


Gastrik Boşaltma

 • Mide Lavajı

  • 1 saat içinde
  • Sol yan dekübitüs pozisyonu
  • 36-40 F, 20 F??
  • Çene-Xiphoid arası
  • Oda sıcaklığındaki su
  • %36-56 madde çıkarılabiliyor
  • Çıkarmadan önce aktif kömür...
  • Hasta yaşamı tehdit edecek miktarda toksik etkeni ağız yoluyla almışsa
  • Antikolinerjik ajanlarla zehirlenmede mide boşalması gecikeceğinden daha sonraki saatlerde de uygulanabilir


Mide Lavajı Komplikasyonları

 • Aspirasyon pnömonisi

 • Laringospazm

 • Hipoksi ve hiperkapni

 • Boğaz, özefagus ve midenin mekanik hasarı

 • Sıvı-elektrolit denge bozukluğu (Hipernatremi, su zehirlenmesi)

 • Küçük konjunktival kanamalarMide Lavajı Kontrendikasyonları

 • Komada olan hastada hava yolu korunmamışsa

 • Kostik alımı (Alkali ve asid ???)

 • Aspirasyon potansiyeli yüksek hidrokarbon alımı

 • Hemoraji veya gastrointestinal perforasyon riski yüksek hastalarAlkalin diürez: PB, ASA, fenilbutazon

 • Alkalin diürez: PB, ASA, fenilbutazon

  • dikkat: NaHCO3 inf. hipokalemi yapar
 • Asid diürez: Amfetamin, PCP

 • Nötral diürez: INH, BromidlerHemodiyaliz?

 • Etilen glikol, ASA ve metanol: eğer asidoz, etil alkol infüzyonu veya Yeni Rakı ile kontrol edilemezse

 • Ağır metaller: şelasyona rağmen renal yetmezlik gelişiyorsa

 • Teofilin: nöbet ve aritmi kontrol altına alınamazsa

 • Hemoperfüzyon: CBZ, DPH, MTX, PBAktif Kömür

 • Doz: 1 gr/kg

 • Yararsız: ETOH, METOH, Fe, Et. Glikol, Li++

 • Multipl Doz Aktif Kömür: Özellikle SR ve enterohepatik dolaşıma giren ilaçlar için (PB, DPH, Teofilin, CA..)

 • Yapma!: Bilinci kapalı hastaToksik Maddenin GI Ortamda Bağlanması

 • Linyit, odun, petrol veya hindistan cevizi kabuğunun pirolizi ve aktive edilmesi (buhar, hava veya karbondioksidle) sonucu üretilir

 • Yüzey alanı çok geniş (950-2000 m2/g)

 • Sorbitol, Sodyum bikarbonat veya povidon içerenleri var

 • Toksinleri adsorbe ederek emilimini engeller

 • Aktif kömür içeren tablet ve kapsüller zehirlenme tedavisinde etkisiz (Eur J Clin Phar 1990; 39; 501-505)Toksik Maddenin GI Ortamda Bağlanması

 • Aktif Kömür

 • Endikasyon

   • AK’ün adsorbe edebileceği madde alımı
   • Solunum güvenliği olan hastada bilinmeyen madde alımı
   • Kontrendikasyon
   • AK’ün adsorbe edemeyeceği madde alımı
    • Demir, Lithium, Kurşun, Etanol, Metanol, Siyanür
   • Endoskopiye gidecek hasta


Toksik Maddenin GI Ortamda Bağlanması

 • Tekrarlayan Dozda Aktif Kömür

  • 0.25 – 0.50 g/kg PO, 1 – 4 saat aralıklarla
  • Endikasyonları
   • Yüksek miktarda madde alımı
   • Mide boşalmasını geciktiren madde alımları (TCAD)
   • Yavaş salınan madde alımları
   • Karbamazepin, fenobarbital veya teofilin gibi ilaçlarla yaşamı tehdit eden zehirlenmelerde
   • Valproik asid ?
   • Vankomisin ?
 • Position statement. J Toxicol Clin Toxicol 1999; 37(6): 731-751.Toksik Maddenin GI Ortamda Uzaklaştırılması

 • Katartikler

  • %70 Sorbitol, 1 g/kg PO
  • %10 Magnezyum sülfat, 250 mL
   • Erişkin 250 mL
   • Çocuk 4 mL/kg
  • Aktif kömürle birlikte oldukça etkili
  • Mg+ içeriğine dikkat.


Diğer İleri Dekontaminasyon Yöntemleri

 • Tüm barsak irrigasyonu

 • İdrarın alkalinizasyonu

 • Hemodiyaliz

 • HemoperfüzyonPsikiyatri

 • Suisid girişimi olan her hasta mutlaka psikiyatrist tarafından görülmeli.

  • Tekrar intihar deneme planı olan,
  • kendine veya çevresine zarar verme şüphesi olanlar,
  • tekrarlayan ciddi girişimleri olanlar
  • çıkartılmamalı.


Kesin Tedavi

 • Çoğu hastada dekontaminasyon + destek tedavi

 • Antidot uygulama

 • İnvaziv eliminasyon yöntemleriYatış / Taburcu

 • Ciddi zehirlenme belirtileri ile gelen hasta

 • Ciddi ek hastalığı olan

 • Ciddi zehirlenme bulgularının çıkma olasılığı olan hasta

 • Takibi kolay olmayacak hasta

 • İntihar girişimi olan hasta...Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin