Zehirlenmeleri Botulismus nedirYüklə 95,75 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix28.04.2017
ölçüsü95,75 Kb.
#15813

Botulismus 

ZehirlenmeleriBotulismus nedir

Clostridium botulinum türlerine ait toksinin  neden olduğu nöroparalitik 

ve hayatı tehdit edici bir hastalıktır.

Hastalığın 4 klinik tipi bulunmaktadır:1)Gıda botulismusu

2)Bebek botulismusu

3)Yara botulismusu

4)Sınıflandırılamayan vakalarTarihçe

1800 lerde Kerner hastalığı olarak biliniyordu.

Sosis yemekle ilişkilendirildiği için latince sosis anlamına gelen botulus 

adı hastalık etkeni mikroorganizmaya 

verilmiş.


Justinius Kerner

Emile von Ermengem, 1897

TARİHÇE

Tip


BULAN KİŞİ

YIL


B

ERMENGEM


1897

A

LANDMAN1904

C

BENGSTON & SELDON1922

D

ROBINSON1929

E

GUNNISON1936

F

MOLLER & SCHIEBEL1960

G

GIMENEZ & CICCARELLI1970

Etken organizma: 

Clostridium botulinumEtken mikroorganizma: 

Clostridium botulinum

Gram pozitif basilSporlu


Mutlak anaerob

Toksin üretimi: Kuvvetli ekzotoksin (bilinen en kuvvetli toksin)

Clostridia nerelerde 

bulunur?


Toprak ( tarım alanları ve orman)

Deniz suyuTatlı su sedimenti

Tarım ürünleriMemeli ve balık intestini

Yengeç ve kabukluların yüzgeç ve    iç organlarında yaygın olarak 

bulunur.


Botulism Toksininin Yapısı

Botulinum toksini: etki 

mekanizması

Periferik kolinerjik sinir uçlarında nörotransmitter salınımını bloke eder

1-Myelinsiz presinaptik membranda 

reseptörlere bağlanma

2-Endositoz & translokasyonla nöronal 

uptake 

3-Presinaptik terminalden transmitter ekzositozunun inhibisyonu

Toksinin potensi

Botulismus toksini dünyada bilinen en potent toksindir.

Lethal doz: 10-12

g/kg = 1picogram/kg

İnsanlık için LD =  28 gr Tip A toksinBotulismus toksin türleri

İnsanda hastalık oluşturanlar:

Tip ATip B


Tip E


Tip F ( nadir )

Tip G ( nadir )Hayvanda hastalık 

oluşturanlar:

Tip CTip D


Gıda botulismusu

İnfeksiyon değil, intoksikasyondur.Önceden oluşmuş ( preformed ) toksinin 

uygun olmayan şartlarda hazırlanan 

gıdalar ile alınması sonucu gelişir.

Kuluçka süresi: ortalama 18-36 saat

uç durumlar: 2 saat- 1 haftaGıda botulismusu klinik 

bulguları

İlk bulgular:Ağız kuruluğu

Ptosis


Diplopi


Yakına odaklama güçlüğü

Ekstraokuler hareketler: Strabismus, nistagmus

Midriasis, non reaktif pupillerGıda botulismusu klinik 

bulguları

Disfoni


Disartri


Disfaji


Öğürme refleksi kaybı

Kas zayıflığıYaygın:


Kranial sinirlerüst ekstremite 

kaslarıalt ekstremite kaslarısolunum 

kasları


Mutlaka bilateral: proksimaldistal

Simetri: şart değilGıda botulismusu klinik 

bulguları

Duyu kaybı: yok Patolojik refleks: yok

Tendon refleksleri:Azalmış


Tip E’de daha azGıda botulismusu klinik 

bulguları

1- Ekstraokuler kas felci

2- Pupil fonksyon bozukluğu 

3- Pitoz 

dan oluşan triad hastalığın şiddetli                             

olduğuna ve solunum yetmezliği     

gelişebileceğine dair prognostik 

kriter  olarak kabul edilir.


Gıda botulismusu bulguları

KonstipasyonKarın ağrısı

Bulantı-kusma ( kontaminasyon )Distansiyon

Barsak seslerinin alınamamasıİdrar retansyonu

Ateş: yokturHipohidrosisGıda botulismusu klinik 

bulguları

Solunum güçlüğüSolunum yetmezliği

Kriter: -vital kapasite

-inspiratuvar güç

Aspirasyon pnömonisiAritmiler

Kardiak arrestGıda botulismusu teşhisi

Teşhis klinik olarak hikaye ve fizik muayeneye binaen konur.

Rutin laboratuvar testleri normaldirKlinik teşhisi teyid için laboratuvar 

metotları:

Kanda, mide muhtevası veya gıda numunesinde toksinin gösterilmesi

Gıdada mide muhtevası veya gaitada C. botulinum sporlarının gösterilmesi.(% 50)

Fare inokülasyon testiEMG


Kas biopsisi:dağınık, anguler küçük kas 

lifleri


Botulismus 

teşhisi:ElektrodiagnosticAyırıcı tanı

Guillain Barré sendromuDifterik polinöropati

Tick paralizisiKürar zehirlenmesi

PoliomyelitisMyastenia gravisAyırıcı tanı

Eaton Lambert sendromuHipokalsemi

HipermagnezemiOrganofosfat zehirlenmesi

Psikiyatrik sendromlarBasilar arterde serebrovasküler 

hadise


Gıda botulismusu tedavisi

Üç aşamada:1)Mümkünse halen gastrointestinal   

sistemdeki toksinin uzaklaştırılması

2)Dolaşımdaki toksinin antitoksinle 

nötralizasyonu

3)Vital fonksyonların özellikle 

solunumun desteklenmesiGastrointestinal 

dekontaminasyon

Kusturma ( toksin aldığı biliniyorsa)Semptomatik hastada lavaj ve 

kusturma yapılmaz!

Aktif kömür+ salin katartik verilirMagnezyumlu katartik kontrendike!

İleus yoksa lavman uygulanırPolivalan antitoksin

Trivalan antitoksin ( Behring)750 IU  Tip A

500 IU  Tip B50 IU   Tip EAntitoksin duyarlılık testi

Allerjik hastada:0.05 ml 1:1000 dilue antitoksin IC

Allerjik olmayan hastada:0.1 ml 1:100 dilüe antitoksin IC

Test 5-30 dk içinde okunur.Kabarık ve kenarları düzensiz eritemli lezyon 

cilt   testi pozitif


Antitoksin duyarlılık testi

Göz testi

Bir göze 1 damla 1:10 dilue antitoksin

Diğer göze serum fizyolojik damlatılır.

10-30 dk içinde lakrimasyonkonjonktivit:

Test ( +) kabul edilir.Desensitizasyon

Cilt testi (+) ise desensitizasyon :a) 0.05 ml 1:20 dilusyon SC

b) 0.1 ml 1:10 dilusyon SCc) 0.3 ml 1:10 dilusyon SC

d) 0.1 ml saf serum SCe) 0.2 ml saf serum SC

f) 0.5 ml saf serum SCDesensitizasyon

Desensitizasyon sırasında reaksiyon gelişirse 1 saat süre ile enjeksyonlar 

durdurulmalı ,

reaksiyona yol açmamış olan son dozdan itibaren 20 dk ara ile devam 

edilmelidir.Antitoksin uygulanması

Cilt testi(-) ise antitoksin yavaş IV verilir.

Antitoksin dozu

Hastanın klinik seyrine bağlı olarak değişmekle birlikte.

Genellikle 2 doz verilirAlternatif tedavi

Guanidin hidrokloridEtkinliği kesin kanıtlanmış değil

Sinir uçlarından asetilkolin salınımını arttırır

Doz: 15-50 mg/kg/gün, 4-5 dozdaDeneysel tedavi

4-AminopyridineHalen kullanılmamakta

Destek tedavisi ve antitoksin tedavisine ek olarak kullanılmıştır

Kontrendike olan ilaçlar

Nöromüsküler bloku arttırarak kliniği daha da bozabilecek ilaçlar 

verilmemelidir!

Örnek:  

AminoglikozidlerKlindamisinDestek tedavisi

Solunum desteği:Elektif trakeostomi

İntratrakeal intubasyonNasogastrik aspirasyon

Mesane kateterizasyonuIV hidrasyon

CVC ile hiperalimantasyonPulmoner fonksiyon 

değerlendirme kriterleri

Kriter:


Vital kapasite 

İnspiratuar güç Kan gazı: yanıltıcı

Ventilatuar reservin çok azaldığı durumlarda bile kan gazlarında sadece 

minor değişiklikler görülebilir.İntubasyon-assiste 

ventilasyon endikasyonları

Inspiratuar güçte azalma 25 cm su ve P O2 50 mm Hg nin altına düşerse

PCO2 50 mm Hg nin üzerine çıkarsa ve vital kapasitede % 30 azalma 

varsa,


intubasyon veya elektif trakeostomi 

yapılmalıdır.

Vital kapasitede % 30 dan daha fazla kayıp olduğu taktirde assiste 

ventilasyon gerekir.Prognoz

Mortalite:         önceleri % 60-70 ikenson yıllarda: % 10  

civarlarında 

Tam iyileşme:  haftalar - aylar sürebilirYorgunluk:      1 yıl kadar sürebilir

Dispne:


1 yıl kadar sürebilir

Sekel:               İyileşen hastada sekelkalmaz

Bebek botulismusu

Bir enfeksiyondur 0-6 aylık bebeklerde görülür

Oral yoldan sporlar alınırSporlar barsakta vegetatif hale geçer

Toksin salgılanırToksin barsaktan emilirhastalık oluşur

Genellikle Tip B sorumluÇiğ bal tüketimi etiyolojide önemlidirBebek botulismusu kliniği

İlk bulgu: konstipasyonEmme güçlüğü, hipotoni

Parasempatik aktivasyon: hipotansiyon, taşikardi

Kusma refleksi kaybıBaş kontrolu kaybı

Kas tonusunda azalma: floppy baby syndrome

İdrar retansiyonuBebek botulismusunda 

teşhis, tedavi ve prognoz

Gaita: kültür ve toksin analiziTekrarlayıcı sinir stimulasyonu: increment

Antitoksin ve antibiyotik: ineffektifDestek tedavisi

Botulism immun globulin(?)Tedavisiz spontan düzelme

Haftalar- aylar içindeYara botulismusu

Clostridium sporları ile kontamineYara


Crush injury

Abse


Fraktür


Cerrahi insizyon bölgesinde 

En sık uyuşturucu kullananlarda  ( IM,SC)gelişir

Yara botulismusu özellikleri

İn vivo toksin üremesiSistemik absorbsiyonhastalık

İnkubasyon: 4-14 günBaşlangıç: Görme bulanıklığı & bulber 

zayıflık

Daha sonra: genel kas zayıflığıdisartri, disfaji

Pupil reaktivitesi: azalmışGastrointestinal bulgu yokYara botulismusu tedavi ve 

prognozu


Tedavi:


Yara debridmanı

% 3 hidrojen peroksitPenicillin

Yara içine antitoksin uygulamasıPrognoz:


Ventilator gereksinimi Tip A>B>E

İyileşme:haftalar aylar içindeMortalite: %10Sınıflandırılamayan vakalar

Iatrojenik tipInhalasyon tipi botulismus sendromu 

Erişkin tip gastrointestinal kolonizasyon

İatrojenik tip

Lokal botulinum enjeksiyonundan sonra sistemik etkiler

Terapötik dozlarda kullanımKas zayıflığı: yaygın

Otonomik bulgular: görülebilirLab: anormal tek lif EMGİnhalasyon tip botulismus 

sendromu


Maruziyet: aerosol halde botulism toksini

Kaynak: bioterrorism, veterinerLatent süre: 12-80 saat

Erken bulgu: disfaji, midriasis, oftalmoparezi

Tedavi: Antitoksin: en erken sürede

Solunum desteğiErişkin tip gastrointestinal 

kolonizasyon sendromu

Bulgular :spor alımından 1-2 ay sonraTipik botulismus bulguları

Predispozan faktörler: Aklorhidri

Kronik antibiyotik kullanımıGastrektomi / barsak ameliyatı

Aylar- haftalar içinde gelişirErişkin tip gastrointestinal 

kolonizasyon sendromu

Teşhis: Kültür& toksin analizi, EMGTedavi:Antitoksin ve antibiyotik:ineffektif

Destek tedavisiPrognoz: Spontan iyileşmeBotulismusun önlenmesi

Konservelerin uygun ısı, basınç ve düşük pH da hazırlanması

Sporlar: 100 0

C da 2 saat dayanır

120 

0

C de  inaktive olurGıdada spor germinasyonunu engelleyen 

faktörler:

Düşük pH< 4.6Yüksek O


2

Düşük su  oranıToksin: 85 derecede 1 dakikada inaktive olur

0-1 yaş : bal yedirilmemelidirBotulismusun 

önlenmesi

İmmunizasyon: Pentavalent toksoid aşı: rutin değil, risk 

altındaki lab. personeline uygulanır

Hastalık immunizasyon bırakmaz!Botulinal toksin: iyileştirebilen 

zehir!!


FOKAL DİSTONİLER:

blefarospamscervical distoni

oromandibuler distonifacial-lingual distoni

laringeal distoniwriter’s crampBotulinal toksin: iyileştirebilen 

zehir!!


İSTENMEYEN KASILMALAR:

strabismusnistagmus

kekemeliktension başağrısı

lumbosakral ağrıkas spasmları

spastik mesaneakalazya


Botulinal toksin: iyileştirebilen 

zehir!!


İSTEMSİZ HAREKETLER:

ses tremoruekstremite tremoru

baş tremorupalatal myoklonus

hemifasial spasmtikler


Botulinal toksin: iyileştirebilen 

zehir!!


HASTALIK SEMPTOMLARI:

parkinsoncerebral palsy

Bell’s palsymultiple sclerosisBotulinal toksin: iyileştirebilen 

zehir!!


KOZMETİK NEDENLER:

kırışıklık tedavisifasial asimetri

koruyucu ptosishiperhidrosis1995-1999 Botulismus 

vakaları


1995              5

1996            191997            11

1998              81999              6

__________

Total             491995-1999 Botulismus 

vakaları


1995-99 526 gıda zehirlenmesi vakası

Total vaka

:  50808

Gıda zehirlenmesi : 526 (% 1.032)

Botulismus vakası :49 (gıda zehirlenmelerinin

% 9.31’i)
Yüklə 95,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə