1. Mətn prosessoru imkan verirYüklə 419,17 Kb.
tarix03.12.2016
ölçüsü419,17 Kb.
#7191. Mətn prosessoru imkan verir:

A) Bütün cavablar doğrudur

B) Düzgün cavab yoxdur

C) Mətindəki səhvləri düzəltməyə

D) Mətni formatlaşdırmağa

E) Eyni zamanda bir neçə sənədlə işləməyə2. Microsoft Word proqramında yazılmış fayl hansı genişlənmə ilə yadda saxlanılır?

A) .doc


B) .txt

C) .rtf

D) .dot

E) Bütün cavablar doğrudur3. Microsoft Word hansı səhvləri qeyd etmir?

A) Bütün cavablar doğrudur

B) Hərflərin təkrarlanmasını

C) Sözlərin təkrarlanmasını

D) Söz birləşmələrindəki səhvi

E) Düzgün cavab yoxdur4. Microsoft Word proqramına aid verilmiş aşağıdakı baxış rejimlərindən hansı səhvdir?

A) Buklet rejimi

B) Adi rejim

C) Nişan rejimi

D) Bütün cavablar doğrudur

E) Düzgün cavab yoxdur5. Microsoft Word proqramında cədvəl yaratmaq üçün:

A) “Стандартная” panelində “Добавить таблицу” düyməsinə vurmaq lazımdır

B) Форматирование panelində “Добавить таблицу” düyməsinə vurmaq lazımdır

C) Microsoft Excel proqramını işə salmaq lazımdır

D) Bütün cavablar doğrudur

E) Düzgün cavab yoxdur6. Microsoft Word proqramında hansı halda avtobaşlıq yaratmaq mümkün deyil?

A) Əgər başlıqlar üçün stildən istifadə edilməyibsə

B) Əgər sənəd həcminə görə çox böyükdürsə

C) Bütün cavablar doğrudur

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Əgər sənəddə düsturlardan çox istifadə edilibsə7. Microsoft Word proqramında səhifənin formatlaşdırılması zamanı aşağıdakı parametrlərdən hansını dəyişmək olmaz?

A) Səhifənin tipini

B) Səhifənin səmtini

C) Səhifənin ölçüsünü

D) Məsafələri

E) Bütün cavablar doğrudur8. Microsoft Word-də Abzas stilindən istifadə olunur:

A) Avtomatik formatlaşdırma üçün

B) Axtarış funksiyasını yerinə yetirmək üçün

C) Bütün cavablar doğrudur

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Yeni sənədin yaradılması üçün9. Microsoft Word sənədində mətni və ya sözü axtarışa vermək üçün:

A) “Правка”menyusunda “Найти”əmrini seçmək lazımdır

B) Пуск menyusunda “Найти”əmrini seçmək lazımdır

C) Klaviaturada Ctrl+D düymələrindən istifadə etmək lazımdır

D) Klaviaturada PageUp və PageDown düymələrindən istifadə etmək lazımdır

E) Bütün cavablar doğrudur10. Yeni standart Microsoft Word sənədinin yaradılması üçün

A) Standart alətlər panelindəki Создать düyməsini vurmaq lazımdır

B) Standart şablon açmaq lazımdır

C) Справкa sətrində «Стандартный документ» sözlərini yazmaq lazımdır

D) Bütün cavablar doğrudur

E) Düzgün cavab yoxdur11. Microsoft Word-də açılmış bütün sənədləri bağlamaq üçün lazımdır:

A) Klaviaturada Shift düyməsini basılı saxlayaraq, Файл menyusuna girmək və Закрыть всё əmrini seçmək

B) Файл menyusuna girmək və Выход əmrini seçmək

C) Bütün cavablar doğrudur

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Klaviaturada Shift düyməsini basılı saxlayaraq, Файл menyusuna girmək12. Microsoft Word-də «Открыть файл» düyməsini vurmusunuz, lakin sizə lazım olan sənəd görünmür. Nə etmək lazımdır?

A) «Тип файлов» siyahısını açmaq və «Все файлы» bəndini seçmək

B) Microsoft-un saytı vasitəsilə bərpa etmək

C) Bütün cavablar doğrudur

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Kompüteri söndürüb, yandırmaq13. Microsoft Word-də ölçünün dəyişdirilməsi markeri:

A) Seçilmiş obyekt tərəfdə, küncdə təsvir olunmuş kiçik dairələr və kvadratlardan biridir

B) Ölçünün dəyişdirilməsi üçün Маркированный список düyməsinə vurandan sonra əmələ gələn obyektdir

C) Bütün cavablar doğrudur

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Çapın əsas qurğusudur14. Microsoft Word Şablonu:

A) Sənədin əsas quruluşunu təyin edir və onun göstəricilərini özündə saxlayır

B) Çapın əsas qurğusudur

C) Hal-hazırda istifadə olunan sənəddir

D) Bütün cavablar doğrudur

E) Düzgün cavab yoxdur15. Microsoft Word-də mətnin idarə olunması harada yerləşir?

A) Формат menyusunda

B) Formatlaşdırmanın standart panelində

C) Mausun sağ düyməsini vurarkən əmələ gələn kontekst

D) Bütün cavablar doğrudur

E) Düzgün cavab yoxdur16. Microsoft Word bu parametrlərə görə şrifti dəyişmək imkanı verir

A) Forma, ölçü, şriftin görünüşü, rəng

B) Rəng, ölçü, rəng doldurmaq, tarazlaşdırmaq

C) Şriftləri dəyişmək olmur

D) Bütün cavablar doğrudur

E) Düzgün cavab yoxdur17. Microsoft Word-də açılmış sənədin görünüşünü dəyişmək üçün

A) Масштаб pəncərəsində faizin qiymətini (10-dan 400-ə qədər) yazmaq və ya siyahıdan lazım olan qiyməti seçmək kifayətdir.

B) Standart alətlər panelindəki «Предварительный просмотр» düyməsini vurmaq lazımdır.

C) Сервис menyusundan Параметры əmrini seçib, açılan pəncərəyə lazımi qiyməti daxil etmək lazımdır.

D) Bütün cavablar doğrudur

E) Düzgün cavab yoxdur18. Microsoft Word sənədinin hansı hissəsinə qrafik obyekt qoymaq olmaz?

A) Kənarına

B) Mətnin içinə

C) Düzgün cavab yoxdur

D) Cədvəlin xanasına

E) Bütün cavablar doğrudur19. Simvolların formatlaşdırılması –

A) Simvolların xarici görünüşünün dəyişdirilməsidir

B) Simvolların redaktə edilməsidir

C) Mətnin yığılmasıdır

D) Bütün cavablar doğrudur

E) Düzgün cavab yoxdur20. Kolontitullar–

A) Sənədin hər bir səhifəsinin yuxarı və aşağı kənarlarında yerləşdirilmiş sahələrdir.

B) Sənədin başlığıdır

C) Titul vərəqinin şablonlarıdır

D) Bütün cavablar doğrudur

E) Düzgün cavab yoxdur21. "Вырезать" funksiyasından istifadə edildiyi zaman mətn harada yerləşdirilir.

A) Müvəqqəti yaddaşda

B) Yeni sənəddə

C) Bütün cavablar doğrudur

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Yeni səhifədə22. Microsoft PowerPoint-də slaydın surətini çıxartmaq üçün klaviaturadakı hansı düymələrdən istifadə etmək olar?

A) CTRL+C

B) CTRL+X

C) CTRL+V

D) CTRL+F

E) Bütün cavablar doğrudur23. Microsoft PowerPoint-də slaydı başqa yerə qoymaq məqsədilə kəsmək üçün klaviaturadakı hansı düymələrdən istifadə etmək olar?

A) CTRL+X

B) CTRL+C

C) CTRL+V

D) CTRL+F

E) Bütün cavablar doğrudur24. Microsoft PowerPoint-də “slaydın nümayişi” rejiminə keçmək üçün hansı düyməni basmaq kifayətdir?

A) Klaviaturada F5 (birinci slayddan başlamaq üçün)

B) Klaviaturada F12 (birinci slayddan başlamaq üçün)

C) Klaviaturada F6 (birinci slayddan başlamaq üçün)

D) Klaviaturada F3 (birinci slayddan başlamaq üçün)

E) Bütün cavablar doğrudur25. Microsoft PowerPoint-də yeni slayd qoymaq mümkündür:

A) Strukturlar rejimində

B) Verilənlərin sahəsində

C) Slaydları nizamlama rejimində

D) Slaydların nümayişi rejimində

E) Bütün cavablar doğrudur26. Microsoft PowerPoint-də təyin olunmuş slaydın fonunu dəyişmək üçün hansı rejimə keçmək vacibdir?

A) Slaydları nizamlama rejiminə

B) Adi rejimə

C) Slaydların nümayişi rejiminə

D) Strukturlar rejiminə

E) Bütün cavablar doğrudur27. Microsoft PowerPoint-də çapdan əvvəl baxış rejimi imkan verir:

A) Yalnız çap versiyasının xarici görünüşünü qiymətləndirməyə

B) Yalnız yuxarı və aşağı kolontitulları yaratmaq, gözdən keçirmək və dəyişdirməyə

C) Müxtəlif materiallardakı qeydlərin lazımi tiplərini seçmək, çap versiyasının xarici görünüşünü qiymətləndirmək, yuxarı və aşağı kolontitulları yaratmaq, gözdən keçirmək və dəyişdirməyə

D) Müxtəlif materiallardakı qeydlərin lazımi tiplərini seçməyə imkan verir, lakin çap versiyasının xarici görünüşünü qiymətləndirmək, yuxarı və aşağı kolontitulları yaratmaq, gözdən keçirmək və dəyişdirməyə isə imkan vermir.

E) Bütün cavablar doğrudur28. Microsoft PowerPoint-də abzasın avtomatik formatlaşdırılmasına daxildir

A) Avtomatik qeyd etmə, nömrələmə, mətnin ölçüsünün dəyişdirilməsi

B) Mətnin avtomatik işarələnməsi

C) Avtomatik sütunlara bölünmə

D) Mətnin altından avtomatik xətt çəkmə

E) Bütün cavablar doğrudur29. İnterfeys –

A) Qarşılıqlı təsir texnologiyasıdır

B) Lokal kabeldir

C) Beynəlxalq koddur

D) Şəxsiyyətlərarası münasibətdir

E) Bütün cavablar doğrudur30. Əməliyyat sistemi

A) İcra olunan istifadəçi proqramlarının idarə olunması, EHM-lərin hesablama resurslarının planlaşdırılması və idarə olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur

B) Proqram vasitələri kompleksidir

C) İstifadəçinin cari iş yerində hər hansı məsələni həll etmək məqsədilə yaradılan proqramlar kompleksidir.

D) Proqramlar və proqram kompleksləri məcmusudur

E) Mikrosxemdir31. Ümumi sistemli proqram təminatı -

A) Kompüterlərin və EHM şəbəkələrinin işini təmin edən proqramlar və proqram kompleksləri məcmusudur

B) İstifadəçilərin tətbiqi proseslər qrupu ilə işi üçün nəzərdə tutulmuş yarımekranlı texnologiyadır.

C) İstifadəçinin kompüterlə işinin metodologiyasıdır

D) Proqram-texniki vasitələri, proseduralar və normativ sənədlərin məcmusudur.

E) Bütün cavablar doğrudur32. Tətbiqi proqram təminatı –

A) İstifadəçinin cari iş yerində hər hansı məsələni həll etmək məqsədilə yaradılan proqramlar kompleksidir

B) İnternetdə optimal məlumat axtarışının təşkili üçün nəzərdə tutulmuş proqramdır.

C) İnformasiyanın saxlanılması və emalı ilə məşğul olan insanların əməyinin effektiv təşkili metodlarını öyrənən qarşılıqlı əlaqəli, texnoloji sistemlər kompleksidir

D) Texniki vasitələr, əlaqə xətləri, proseduralar və normativ sənədlər məcmusudur.

E) Bütün cavablar doğrudur33. MS DOS ƏS hansı interfeysə aiddir.

A) Əmr sətirləri görünüşlü

B) Yazılı

C) Qrafik

D) Bütün cavablar doğrudur

E) Düzgün cavab yoxdur34. Windows 98, 2000 -

A) Çoxistifadəçili ƏS

B) Biristifadəçili ƏS

C) Bütün cavablar doğrudur

D) Düzgün cavab yoxdur

E) İkiistifadəçili ƏS35. Windows NT –

A) Çoxvəzifəli ƏS

B) Birvəzifəli ƏS

C) Bütün cavablar doğrudur

D) Düzgün cavab yoxdur

E) İkivəzifəli ƏS36. ƏS aiddir

A) UNIX, OS/2, MS DOS

B) WIDOWS XP, UNIX, OS/2, MS DOS, NORTON COMMANDER

C) Bütün cavablar doğrudur

D) Düzgün cavab yoxdur

E) WIDOWS XP, UNIX, OS/2, MS DOS, SQL37. Tətbiqi proqram təminatına aiddir

A) WORD, EXCEL, ACCESS

B) WORD, EXCEL, ACCESS, WINDOWS, MS DOS

C) WINDOWS, MS DOS

D) Bütün cavablar doğrudur

E) Düzgün cavab yoxdur38. Drayver –

A) Qurğuların idarə olunmasını təmin edən proqramdır

B) Proqram-naviqatordur

C) Mikrosxemdir

D) Bütün cavablar doğrudur

E) Düzgün cavab yoxdur39. ОЗУ –

A) Operativ yaddaş qurğusudur

B) Əsas yaddaş qurğusudur

C) Bütün cavablar doğrudur

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Proqram-naviqatordur40. ОЗУ harada yerləşir?

A) Ana platada

B) Sərt diskdə

C) Prosessorda

D) Bütün cavablar doğrudur

E) Düzgün cavab yoxdur41. Prosessor nə ilə xarakterizə olunur?

A) Həcmi və tezliyi ilə

B) Həcmi və gücü ilə

C) Bütün cavablar doğrudur

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Tezliyi ilə42. Prosessor harada yerləşir

A) Ana platada

B) Sərt diskdə

C) ОЗУ- da

D) Bütün cavablar doğrudur

E) Düzgün cavab yoxdur43. BIOS –

A) Giriş-çıxış baza sistemidir

B) Mikrosxemdir

C) Bütün cavablar doğrudur

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Rəqəmli kompakt diskdir44. RАM –

A) Əməli yaddaşdır

B) Rəqəmli kompakt diskdir

C) Əməli yaddaş yığıcısıdır

D) Bütün cavablar doğrudur

E) Düzgün cavab yoxdur45. Yaddaşın ölçü vahidi nədir?

A) Bayt


B) Bit

C) Meqahers

D) Bit/san

E) Bütün cavablar doğrudur46. Prosessorun tezliyinin ölçü vahidi nədir?

A) Meqahers

B) Millimetr

C) Dyum


D) Bayt

E) Bütün cavablar doğrudur47. İş paneli nə ilə təyin olunur?

A) İstifadəçinin müəyyən fəaliyyəti yerinə yetirdiyi obyektin təsviridir

B) Windows-un içində ləğv olunmuş faylların saxlanıldığı yerdir.

C) Seçilmiş elementin göstəricisinin köməyi ilə ekrana sürüşdürülməsidir

D) Bir neçə proqramlar arasında əlaqə yaratmaqdır

E) Düzgün cavab yoxdur48. Faylın atributlarına aiddir:

A) İstifadəsi, növü, faylın açıldığı proqramın adı

B) Proqramlar və fayllar üçün ekranda əks olunan konteynerlər

C) Alt qovluqlar və faylların sayı

D) Bütün cavablar doğrudur

E) Düzgün cavab yoxdur49. Faylın adının genişlənməsinin uzunluğu

A) 3-dən çox olmaması tövsiyə edilir

B) 5-dən çox olmaması tövsiyə edilir

C) 4-dən çox olmaması tövsiyə edilir

D) 6-dan çox olmaması tövsiyə edilir

E) 8-dən çox olmaması tövsiyə edilir50. Faylın adının identifikasiyasında qəbul olunmayan simvol

A) :


B) &

C) @


D) #

E) Bütün cavablar doğrudur51. «*» simvolu nəyi ifadə edir?

A) Bir neçə istənilən simvol

B) Bir istənilən simvol

C) Heç nəyi ifadə etmir

D) Düzgün cavab yoxdur

E) 3 simvoldan çox olmayan52. Səbətin içində nə saxlanılır?

A) Windows-da ləğv olunmuş fayllar

B) Təyin olunmuş istifadəçi tərəfindən yaradılmış fayllar

C) Windows-dakı daha vacib fayllar

D) Windows-da yaradılmış fayllar

E) Bütün cavablar doğrudur53. Yarlıq ləğv olunarsa nə baş verər?

A) Düzgün cavab yoxdur

B) Obyekt sürüşdürülür

C) Obyekt ləğv olunur

D) Windows pozulur

E) Bütün cavablar doğrudur54. İkon –

A) Proqram, sənəd və qovluqları təsvir edən şəkildir

B) Proqram, sənəd və qovluqlara verilən istinaddır

C) Bütün cavablar doğrudur

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Əməli yaddaşdır55. İşçi stolunda Pusk düyməsi –

A) Windows ƏS-nin əsas menyusunu açır

B) Kompüteri söndürür

C) Bütün cavablar doğrudur

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Kompüteri formatlaşdırır56. Windows ƏS-dən çıxmaq üçün nə etmək lazımdır?

A) ПУСК düyməsinə vurmaq və «Завершить работу» bəndini seçmək

B) Kompüteri elektrikdən ayırmaq

C) Düzgün cavab yoxdur

D) Bütün cavablar doğrudur

E) Mausun sağ düyməsi vasitəsilə57. Konteks menyunun çağırılması həyata keçirilir

A) Mausun sağ düyməsi vasitəsilə

B) Klaviaturada Shift düyməsini basılı saxlayaraq, mausun sol düyməsini vurmaqla

C) Mausun sol düyməsi vasitəsilə

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Bütün cavablar doğrudur58. Pəncərə –

A) Windows ƏS-nin ekranının strukturunun əsas elementidir

B) Menyu elementidir

C) Düzgün cavab yoxdur

D) Bütün cavablar doğrudur

E) Proqram, sənəd və qovluqları təsvir edən şəkildir59. və -->? arasında yerləşdirilmiş mətn niyə brauzerdə görünmür?

A) Bu kodun şərhidir, ona görə də təsvir olunmur.

B) Bu cür mətn brauzerdə veb-səhifələrin elementlərinin tərtibatı üçün stil parametrləri kimi qəbul olunur.

C) Bu əmrlər brauzerlər üçün deyil, axtarış sistemləri üçün nəzərdə tutulub.

D) Çünki bu cür teqlər mövcud deyil və brauzer onları tanımır

E) Bu, veb-serverə müəyyən olunmuş əmri icra etmək haqqında tapşırıq verən direktivdir.60. Tutaq ki, konteynerinə mətn yerləşdirmisiniz. Bu mətnin hansı xarakteristikaları dəyişər?

A) Əyilməsi

B) Rəngi

C) Altından xətt çəkilir

D) Dolğunluq

E) Düzgün cavab yoxdur61. Səhifədə üç mətni istinad yerləşdirilmişdir. Onlardan ikisi mavi, biri isə bənövşəyi rəngdədir. İstinadların rəngi niyə fərqlidir?

A) Bənövşəyi istinada artıq daxil olunub, mavi istinad isə hələ açılmayıb.

B) Bənövşəyi istinadın tərkibində sənədə mütləq yol var, mavi istinad isə lokaldır.

C) Bənövşəyi istinad aktivdir, mavi istinadlar isə yox.

D) Bənövşəyi istinadda teqinin atributları yanlışdır, ona görə də başqa rəngdədir.

E) Mavi istinadlar vurulub, bənövşəyi istinadlar isə korrektdir.62. Hansı teq nömrələnmiş siyahı yaradır?

A)  B)

   C)   D)

   E)  • 63. Hansı teq nömrələnməmiş siyahı yaradır?

   A)    B)

    C)   • D)

    E)     64. Samirədən cədvəldən əvvəl görünən başlıq yaratmaq tələb olunur. O, hansı koddan istifadə etməlidir?

     A)     ...


     Başlıq

     B)     Başlıq

     ...


     C)

     ...

     D)

Başlıq

...


E)

...65. Hansı operator arifmetik operatorlar qrupuna daxil deyil?

A) &


B) +

C) -


D) ^

E) /


66. Göstərilənlərdən hansı xananın xarakteristikalarına aid deyil?

A) Ad


B) Ünvan

C) Ölçü


D) Qiymət

E) Bütün cavablar doğrudur67. Hansı qiymətləri xanaya daxil etmək olur?

A) Bütün qiymətləri

B) Rəqəmli

C) Mətni


D) Qaytarılmış

E) Düzgün cavab yoxdur68. Diaqram nəyə əsasən yaradılır?

A) Cədvəlin verilənlərinə

B) Excel kitabına

C) Qrafik fayla

D) Mətni fayla

E) Bütün cavablar doğrudur69. Cədvəlin minimum hissəsini təşkil edir?

A) Xana


B) Düstur

C) Kitab


D) Düzgün cavab yoxdur

E) Bütün cavablar doğrudur70. FTP nədir?

A) File Transfer Protocol

B) Free Transfer Protocol

C) Fax Transfer Protocol

D) File Tool Protocol

E) Fast Transfer Protocol71. Proqram təminatının tərkibinə daxil deyil:

A) Aparat vasitələri

B) Proqramlaşdırma sistemləri

C) Əməliyyat sistemləri

D) Tətbiqi proqramlar

E) Düzgün cavab yoxdur72. Antivirus vasitələri nə üçün nəzərdə tutulub?

A) Proqramlarda virusların mövcudluğunun yoxlanılması və onlardan təmizlənməsi üçün

B) Sistemlərin testləşdirilməsi üçün

C) Proqramları viruslardan qorumaq üçün

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Bütün cavablar doğrudur73. İlk fəaliyyət göstərən toplama maşınını kim icad edib?

A) Paskal

B) Nyuton

C) Vol


D) Kodd

E) Neyman74. Kağız üzərindəki məlumatı daxil etmək üçün istifadə edilən qurğu necə adlanır?

A) Skaner

B) Drayver

C) Plotter

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Strimmer75. Horizontal xətt üzrə çevirmə nəyə xidmət edir?

A) Mətnə sağdan və ya soldan baxmaq üçün

B) Sənədin növbəti səhifəsinə keçmək üçün

C) Mətnə aşağı və yuxarıdan baxmaq üçün

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Mətnin kənarlarını böyütmək üçün76. Elektron cədvələ səhifə əlavə etmək mümkündürmü?

A) Bəli


B) Xeyr

C) Yalnız bir səhifə

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Bütün cavablar doğrudur77. Klaviaturada Page Down düyməsini basanda nə baş verir?

A) Cədvəldəki aktiv xana bir səhifə aşağı sürüşəcək

B) İşçi sahəsinin görünən hissəsi bir səhifə aşağı sürüşəcək

C) Heç nə baş verməyəcək, Excel sisteminin klaviatura ilə əlaqəsi yoxdur

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Mausun kursoru növbəti səhifəyə keçəcək78. İnternet —

A) Nəhəng dünyəvi kompüter şəbəkəsidir

B) Lokal hesablama şəbəkəsidir

C) Regional informasiyalı-hesablama şəbəkəsidir

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Bütün cavablar doğrudur79. HTML dilində proqramın listinqi verilib. Neçə ədəd hiperistinad burada mövcuddur?

Menim derslerim


Texniki fenler


Verilenler bazasi Informasiya sistemleri.Xetti chekmeni istifade edilmesi meslehet gorulmur,chunki bunu hipertekstle qarishdirmaq olar.FelsefeMusiqi sevirsen? Onda burani klikle


teze versiyalari ve en ela draverleri burada tapmaq olar

Microsoft.
Indi ise menim seyifeme kechmek olar menim shexsi seyifemdir.avtoru tapmaq baresinde


seyifenin axirinda tapmaq olar.


burada seyifenin esas menesi yerleshirunvan@gmail.com


A) 3


B) 4

C) 1


D) 2

E) 0


80. HTML dilində proqramın listinqi verilib. Neçə ədəd hiperistinad burada mövcuddur?

Menim derslerim


Texniki fenler


Verilenler bazasi Informasiya sistemleri.Xetti chekmeni istifade edilmesi meslehet gorulmur,chunki bunu hipertekstle qarishdirmaq olar.Felsefeavtoru tapmaq baresindeburada seyifenin esas menesi yerleshirunvan@gmail.com


A) 0


B) 3

C) 4


D) 1

E) 2


81. Qrafikə əsasən kimin əmək haqqının maksimal olduğunu müəyyənləşdirin.

A) Hacıyev Elvin Qara

B) Hacıyeva Amaliya Rauf

C) Səfərov Yaşar Qazı

D) Əzizov Seymur Xalid

E) Gəraylı Leyla Axund82. Qrafikə əsasən kimin əmək haqqının minimal olduğunu müəyyənləşdirin.

A) Gəraylı Leyla Axund

B) Hacıyeva Amaliya Rauf

C) Səfərov Yaşar Qazı

D) Əzizov Seymur Xalid

E) Əliyev Məmməd Əhməd83. Qrafikə əsasən kimin əmək haqqının 200 manat olduğunu müəyyənləşdirin.

A) Səlimov Elvin Adil

B) Hacıyeva Amaliya Rauf

C) Səfərov Yaşar Qazı

D) Əzizov Seymur Xalid

E) Əliyev Məmməd Əhməd84. Tətbiqlərin tez işlənib hazırlanma metodologiyasından istifadə zamanı informasiya sisteminin həyati dövrü 4 fazadan ibarət olur. Hansı faza artıqdır?

A) Tədqiq edilmə fazası;

B) Proyektləşdirmə fazası;

C) Qurulma fazası;

D) Tətbiq edilmə fazası.

E) Tələblərin analizi və planlaşdırılması fazası;85. Tətbiqlərin tez işlənib hazırlanma metodologiyasından istifadə zamanı proyektləşdirmə fazasının nəticəsi sayılmır?

A) Verilənlər bazasının qurulmuş prototipi.

B) Sistemin ümumi informasiya modeli;

C) Sistemin bütöv funksional modelləri və işləyib hazırlayanların ayrı əmrlərini realizə edən altsistem;

D) Avtonom işləyib hazırlayan altsistemlər arasında CASE-vasitənin köməyi ilə dəqiq təyin olunmuş interfeys;

E) Ekran, dialoq və hesabatların qurulmuş prototipi.86. Korporativ standartlar neçə növ standartı özündə birləşdirir?

A) 3


B) 4

C) 5


D) 2

E) 6


87. Korporativ standartın hansı növ standartlarını tanıyırsınız?

A) Ərzaq və xidmət standartı, proses və texnologiya standartı, kollektiv fəaliyyət formasının standartı.

B) Ərzaq və xidmət standartı, proses və texnologiya standartı.

C) Proses və texnologiya standartı, kollektiv fəaliyyət formasının standartı.

D) Ərzaq və xidmət standartı.

E) Kollektiv fəaliyyət formasının standartı.88. Bu gün mövcud olan standartları şərti olaraq aşağıdakı əlamətlərə görə bir neçə qrupa bölmək olar:

A) Standartlaşdırma predmetinə görə, təsdiqlənmiş təşkilata görə, metodiki mənbəyə görə

B) Standartlaşdırma predmetinə görə, təsdiqlənmiş təşkilata görə

C) Təsdiqlənmiş təşkilata görə, metodiki mənbəyə görə

D) Standartlaşdırma predmetinə görə, metodiki mənbəyə görə

E) Təsdiqlənmiş təşkilata görə, metodiki mənbəyə görə, risk dərəcəsinə görə89. Vizual proqramlaşdırmanın əsasını nə təşkil edir ?

A) Obyekt yönümlü proqramlaşdırma

B) multimedia proqramları

C) interfeys proqramları

D) vizualizasiya

E) proqramlaşdırma90. Vizual proqramlaşdırmanın hansı universal sistemləri sizə məlumdur?

A) Borland Delphi və Visual Basic

B) Pascal, Delphi

C) Visual Basic, Pascal

D) SQL, Borland Delphi, C++

E) Oracle10light, Visual Basic91. .Borland Delphi nədir?

A) )Vizual proqramlaşdırmanın universal sistemidir.

B) Mətn redaktorudur.

C) Verilənlər bazası yaratmaq üçün proqramdır.

D) Kalkulyator.

E) Tərcüməçi proqram.92. Visual Basic nədir?

A) Vizual proqramlaşdırmanın universal sistemidir.

B) Mətn redaktorudur.

C) Verilənlər bazası yaratmaq üçün proqramdır.

D) Kalkulyator.

E) Tərcüməçi proqram.93. Visual FoxPro hansı firmaya məxsusdur?

A) Microsoft

B) Adobe

C) Google

D) IBM

E) Intel


94. İnformasiya emalının verilənlər bazasının tətbiqlərini hazırlamağa yönəlmiş hansı ixtisaslaşdırılmış vasitələrini tanıyırsınız?

A) Sybase Power Builder, Visual FoxPro

B) Visual Basic, Pascal

C) SQL, Borland Delphi, C++

D) Oracle10light, Visual Basic

E) Pascal, Sybase Power Builder95. Visual FoxPro nədir?

A) Ancaq verilənlər bazasının tətbiqlərini hazırlamağa yönəlmiş informasiya emalının ixtisaslaşdırılmış vasitəsidir.

B) Mətn redaktorudur.

C) Verilənlər bazası və müxtəlif məqsədlər üçün qrafik təsvirlər yaratmağa xidmət edən proqramdır.

D) Kalkulyatordur.

E) Tərcüməçi proqramdır.96. Sybase Power Builder nədir?

A) Ancaq verilənlər bazasının tətbiqlərini hazırlamağa yönəlmiş informasiya emalının ixtisaslaşdırılmış vasitəsidir.

B) Mətn redaktorudur.

C) Verilənlər bazası və müxtəlif məqsədlər üçün qrafik təsvirlər yaratmağa xidmət edən proqramdır.

D) Kalkulyatordur.

E) Tərcüməçi proqramdır.97. Proqram təminatının həyati dövrünün proseslərinin hansı baza standartlarını tanıyırsınız ?

A) ISO/IEC 12207

B) ISO/IEC 12

C) ISO/IEC

D) ISO/IEC 122070000

E) ISO/IEC 2222298. ISO/IEC 12207 nədir ?

A) Proqram təminatının həyati dövrünün proseslərinin baza standartıdır.

B) Lokal verilənlər bazasının həyati dövrünün proseslərinin baza standartıdır.

C) İnformasiya texnologiyalarının baza standartıdır.

D) İnternet saytların baza standartıdır.

E) İnformasiya şəbəkələrində informasiyanın trafik sürətinin baza standartıdır.99. ORACLE hansı məqsədlə işlədilən proqramdır?

A) VBİS yaratmaq üçün proqramdır.

B) Multimedia və animasiya faylları yaratmaq üçün proqramdır.

C) Diaqram yaratmaq üçün proqramdır.

D) Mətn redaktorudur.

E) Üçölçülü fəzada şəkil yaratmaq üçün proqramdır.100. ГОСТ 34 (QOST 34) nə deməkdir?

A) Proqram təminatı üçün standartlar kompleksi.

B) Lokal verilənlər bazasının həyati dövrünün proseslərinin baza standartıdır

C) İnformasiya texnologiyalarının baza standartıdır.

D) İnternet saytların baza standartıdır.

E) İnformasiya şəbəkələrində informasiyanın trafik sürətinin baza standartıdır.101. Açıq sistemlər arasında etalon model (OSE/RM) istənilən informasiya sisteminin aşağıdakı kimi 2 yerə bölünməsini təmin edir:

A) Tətbiq; mühüt

B) Tətbiq; utilitlər

C) interfeys; utilitlər

D) mühit; ehtimal

E) ehtimal; mühit102. Application Program Interface nə deməkdir?

A) Standartlaşmış interfeyslər

B) Sürücü proqramlar

C) Utilitlər

D) proqramlar

E) Əməliyyatlar sistemi103. VBİS nə deməkdir?

A) Verilənlər bazasının idarəetmə sistemi

B) Verilənlər bazasının idarəetmə sxemi

C) Verilənlərin biliklərinin idarəetmə sistemi

D) Verilənlər bazasının istifadə sistemi

E) Verilənlər bazasının idarəetmə standartları104. VB nə deməkdir ?

A) Verilənlər bazası

B) Verilənlər birliyi

C) Vahid baza

D) Vacib biliklər

E) Vahid biliklər105. Hansı növ İnternet qoşulması informasiya resurslarına giriş üçün daha çox imkan yaradır?

A) Ümumi lokal kanala fasiləsiz qoşulma

B) dial-up qoşulma

C) Seçilmiş telefon kanalına daimi qoşulma

D) terminal dial –up qoşulma

E) Simsiz qoşulma беспроводное соединение106. Modem-

A) texniki qurğudur

B) poçt proqramıdır

C) şəbəkə protokoludur

D) İnternet serverdir

E) Giriş-çıxış qurğusudur107. Elektron poçt (e-mail)...

A) mesaj və əlavə edilmiş faylları ötürməyə imkan verir

B) Video təsvirləri ötürməyə imkan verir

C) ancaq mesajları ötürməyə imkan verir

D) ancaq faylları ötürməyə imkan verir

E) ancaq şəkilləri ötürməyə imkan verir108. Hansı İnternet protokolu baza təşkil edir?

A) TCP/IP

B) HTTP

C) HTML


D) TCP

E) HTM


109. İnternetə qoşulmuş kompüter mütləq...

A) IP-ünvana malik olur

B) Web-serverə malik olur

C) ev web-səhifəyə malik olur

D) domen ada malik olur

E) web-kameraya malik olur.110. Web – səhifədə Hiperlink (hiperistinad) ...

A) İstənilən İnternet serverin istənilən web – səhifəsinə keçidi təmin edir

B) ancaq web – səhifənin hüdudları daxilində keçidi təmin edir

C) ancaq verilən serverin web – səhifəsinə keçidi təmin edir

D) verilən regionun istənilən web – səhifəsinə keçidi təmin edir

E) hiperlinklər ümumiyyətlə keçid təmin etmir111. İnternet şəbəkədə elektron poçtun ünvanı verilmişdir: user_name@int.glasnet.ru. Elektron poçtun sahibinin adı hansıdır?

A) user_name

B) glasnet.ru

C) ru


D) int.glasnet.ru

E) user_name@112. Brauzerlər (məsələn, Microsoft Internet Explorer) ...

A) web-səhifəyə baxmağın üsuludur.

B) İnternet serverdir.

C) Antivirus proqramıdır.

D) Proqramlaşdırma dilinin translyatorudur.

E) Proqramlaşdırma dilinin kompilyatorudur.113. Web-səhifələr ... formatına (genişlənməsinə) malikdir.

A) *.htm

B) *.txt

C) *.doc


D) *.exe

E) *.xls


114. Kompüter viruslarına yoluxma... baş verə bilər.

A) fayllarla işləmə zamanı

B) diskin formatlaşdırılması zamanı

C) kompüterin söndürülməsi zamanı

D) printerdə çap etmə zamanı

E) skanlaşdırma zamanı115. Sərt diskdə virusun olub-olmadığını yoxlamaq üçün nədən istifadə etmək lazımdır?

A) Kompüterə yüklənmiş antivirus proqramından

B) antivirus proqramı ilə fayldan

C) yükləmə proqramından

D) qoruyucu proqramdan

E) müqayisə üçün virusa yoluxmuş proqramdan116. Hansı proqram antivirus proqramı deyil?

A) Defrag

B) AVP

C) Norton AntivirusD) Dr Web

E) Kaspersky security system117. Hansı proqram antivirus proqramıdır?

A) Avast


B) Access

C) Excel


D) Dr Seb

E) Matlab118. Kompüterə virus necə yoluxa bilər?

A) Şəbəkədə işləmə zamanı

B) Riyazi məsələ həll edərkən

C) Makroslarla iş zamanı

D) Özbaşına

E) Kompüterin yenidən yüklənməsi zamanı119. "poçt" virusu ilə yoluxma necə baş verir?

A) e-mail vasitəsilə göndərilmiş yoluxmuş faylı açarkən

B) poçt serverinə qoşulma zamanı

C) "poçt" virusu ilə yoluxmuş web-serverə qoşulma zamanı

D) e-mail vasitəsilə yoluxmuş fayl yerləşdirilmiş məktubu qəbul edərkən

E) verilmiş e-mail ünvan açıq olduqda poçt virusu avtomatik olaraq kompüteri yoluxdurur120. Müfəttiş-proqram virusu necə aşkar edir?

A) fayl açılarkən yoxlama qiymətlərini hesablayır və nəticəni verilənlər bazasında yerləşən verilənlər ilə müqayisə edir.

B) periodik olaraq disklərdə olan faylları yoxlayır

C) Disklərin yükləmə sektorunda olan dəyişiklikləri izləyir

D) Kompüterin vacib funksiyalarını və mümkün ola biləcək yoluxma yollarını idarə edir

E) Müfəttiş-proqram virusu aşkar etmək üçün təyin olunmayıb.121. ...kompüter virusları adlanır.

A) Özünü digər proqramların içərisinə yaza bilən və " çoxalma " qabiliyyətinə malik, çox da böyük həcmə malik olmayan xüsusi proqramlar

B) pis formatlaşdırılmış disketdən surəti çıxarılmış proqramlar

C) aşağı səviyyəli dildə yazılmış istənilən proqramlar

D) diskləri yoxlayan və sağaldan proqramlar

E) zədələnmiş fayllar

122. Kompüter virusuna yoluxma təhlükəsinə məruz qala bilər:

A) proqram və sənədlər

B) səs faylları

C) video fayllar

D) qrafik fayllar

E) video, səs və qrafik fayllar123. Modem ... təyin olunmuş qurğudur

A) telefon kanalı vasitəsilə informasiyanın ötürülməsi üçün

B) verilən vaxt ərzində informasiyanın işlənib hazırlanması üçün

C) informasiyanı qoruyub saxlamaq üçün

D) informasiyanı çapa vermək üçün

E) informasiyanı silmək üçün124. Bütün dünyada İnternet istifadəçilərinin ümumi sayı təxminən...

A) 200 milyondur.

B) 50 milyondur.

C) 10 milyondur.

D) 1 milyondur.

E) 500 mindir125. Hipermətn istinadları kimi nələri istifadə etmək mümkündür

A) söz, söz birləşməsi yaxud şəkil

B) söz yaxud şəkil

C) ancaq şəkil

D) ancaq söz

E) bu simvollu % söz126. Web-səhifə...

A) Serverin informasiyası saxlanılan sənəddir

B) şəbəkədə olan bütün informasiyaların saxlanıldığı sənəddir

C) İstifadəçinin informasiyalarının saxlanıldığı sənəddir

D) proqram məhsullarının menyusunun məlumat vərəqidir

E) word-sənədin birinci səhifəsi belə adlanır.127. Ünvanlaşma - bu ...

A) Şəbəkədə olan abonentləri təyin etməyin bir üsuludur

B) Serverin ünvanıdır

C) Şəbəkə istifadəçilərinin poçt ünvanıdır

D) Modem vasitəsilə göndərilən informasiyanın miqdarıdır

E) modemin modelidir128. Ümumi magistral lokal xətlərdə informasiyanın ötürülmə sürəti ...az olmur.

A) 1 Mbit/s-dən

B) 100 Kbit/s-dən

C) 56,6 Kbit/s-dən

D) 28,8 bit/s-dən

E) 36,6 bit/s-dən129. Kompüter telekommunikasiyası...

A) Verilənlərin bir kompüterdən digərinə məsafəli ötürülməsi deməkdir

B) Kompüterin vəziyyəti haqqında məlumatların istifadəçilər arasında mübadiləsi deməkdir

C) İnformasiyanın bir kompüterdən digərinə disket vasitəsilə ötürülməsi deməkdir

D) Bir neçə kompüterin vahid şəbəkəyə qoşulması deməkdir

E) Kompüter vasitəsilə televiziya proqramlarına baxmaq deməkdir130. Domen -

A) Şəbəkədə olan istifadəçinin kompüterinin ünvanını təyin edən ünvanın bir hissəsidir.

B) Kompüterlər arasında əlaqəni yerinə yetirən proqramın adıdır.

C) Kompüterlər arasında əlaqəni yerinə yetirən qurğunun adıdır.

D) İnformasiyanın ölçü vahididir.

E) Qorunan informasiyanın ən kiçik ölçü vahididir.131. Hipermətn -

A) Seçilmiş nişana keçidi təyin edə bilən strukturlaşmış mətndir.

B) Böyük ölçüdə şriftin istifadə olunduğu mətndir

C) kompüterdə yığılmış mətndir

D) çox böyük mətndir

E) Bloknot proqramında yığılmış mətndir132. HTML (Hyper Text Markup Language)...

A) Web-səhifə yaratmaq üçün vasitədir.

B) İnternet serveridir

C) proqramlaşdırma dilinin translyatorudur.

D) Web-səhifəyə baxmaq üçün vasitədir.

E) Brauzerdir.133. Modem -

A) kompüterin rəqəmsal siqnallarını telefon siqnalına və əksinə çevirməyi bacaran qurğudur.

B) digər kompüterlərin qoşulduğu güclü kompüterdir.

C) Bir neçə kompüter arasında dialoqu təmin edən proqramdır.

D) Məktubları göndərmək və qəbul etmək üçün istifadə olunan şəxsi EHM-dir.

E) Giriş-çıxış qurğusudur.134. Fayl arxivlərini özündə saxlayan İnternet serverləri...

A) lazım olan faylı "yükləməyə" imkan verir.

B) elektron poçtu qəbul etməyə imkan verir.

C) telekonferensiyalarda iştirak etməyə imkan verir.

D) videokonferensiyalar keçirməyə imkan verir.

E) şəbəkədə qeydiyyatdan keçməyə imkan verir.135. İnformasiyanın keyfiyyətli qurulmuş telefon xətti ilə maksimal ötürülmə sürəti ... çata bilir.

A) 56,6 Kbit/s-ə

B) 100 Kbit/s-ə

C) 1 Kbayt/s-ə

D) 1 Mbit/s-ə

E) 200 Kbit/s-ə136. Verilənlərin ötürülmə sürəti ...

A) vahid zamanda modem vasitəsilə ötürülən informasiyanın bitlərlə miqdarıdır.

B) bir kompüterdən digərinə ötürülən informasiyanın bitlərlə miqdarıdır.

C) bir saniyədə ötürülən informasiyanın bitlərlə miqdarıdır.

D) bir dəqiqədə ötürülən informasiyanın baytlarla miqdarıdır.

E) bir saatda ötürülən informasiyanın baytlarla miqdarıdır.137. İnternet şəbəkədə elektron poçtun ünvanı verilmişdir: user_name@mtu-net.ru. Burada domen adı hansıdır ?

A) ru


B) user_name@mtu-net.ru

C) user_name

D) mtu-net.ru

E) user


138. Web-səhifələrin şəbəkəyə ötürülməsi üçün istifadə olunan protokol hansıdır?

A) http


B) ftp

C) dns


D) www

E) zip

139. Əməliyyatlar sistemi hansı funksiyaları yerinə yetirir?


A) kompüter resursları, qurğuları idarə və istifadəçi arasında dialoqun təşkili.

B) kompüter və müxtəlif periferik qurğular arasında verilənlərin mübadiləsini təşkil etmək.

C) giriş-çıxış qurğularına qoşulma.

D) faylların təşkil edilməsini və saxlanılmasını təmin etmək.

E) kompüteri virusdan qorumaq

140. BIOS harada yerləşir?


A) daimi yaddaşda (ПЗУ)

B) CD-ROM-da

C) Vinçestrdə

D) Operativ yaddaşda (RAM)

E) əlavə yaddaş qurğusunda

141. Silinən obyektlərin müvəqqəti yığıldığı qovluq necə adlanır?

A) Səbət


B) Operativ

C) Portfel

D) Bloknot

E) Yeni qovluq142. Cari disk ...

A) həmin anda istifadəçinin üzərində işlədiyi diskdir.

B) CD-ROM

C) sərt diskdir

D) əməliyyatlar sistemi saxlanılan diskdir

E) əlavə yaddaş qurğusudur.143. ОС Windows faylların uzun adlarını dəstəkləyir. Faylın uzun adı sayılır:

A) sayı 255 simvolu aşmayan istənilən fayl adı

B) sayı 255 simvolu aşmayan və latın hərfləri ilə yazılmış istənilən fayl adı

C) simvolların sayına məhdudiyyət qoyulmayan istənilən fayl adı

D) Latın hərfləri ilə yazılmış istənilən fayl adı

E) _simvolunu özündə saxlayan istənilən fayl adı144. BIOS - bu ...

A) giriş-çıxış baza sistemidir.

B) əməliyyatlar sisteminin əmrlər dilidir.

C) dialoq pərdəsidir.

D) oyun proqramıdır.

E) antivirus proqramıdır.145. Əməliyyat sisteminə daxil deyil:

A) drayverlər

B) ƏS-nin nüvəsi

C) ilkin yükləmə proqramı

D) BIOS

E) antivirus proqramı146. Windows ƏS-nin standart interfeysinə daxil deyil:

A) əmrləri daxil etmək üçün sətir

B) işçi sahə, işçi alətlər (alətlər paneli)

C) sorğu sistemi

D) idarəetmə elementləri (çevirmək, gizlətmək və s.)

E) işçi stolu147. Plug and Play texnologiyası ...

A) yeni qurğuların verilən kompüterin kanfiqurasiyasına uyğunlaşmağına imkan verir.

B) daxili qurğu əvəzi işlədilir.

C) kompüter və qurğunun işinin sinxronlaşdırılmasına imkan verir.

D) Fon rejimində kompüteri virus təhlükəsindən qoruyur.

E) Kompüterdə saxlanılan musiqi fayllarını oxutmağa imkan verir.148. Yarlıq ...

A) fayl, qovluq və ya proqramın qrafik təsviridir

B) yerləşdirilmiş fayl, qovluq və ya proqramdır

C) istiqamətdir

D) fayl, qovluq və ya proqramın surətidir

E) virusa yoluxmuş proqramdır149. Windows ƏS multimediya informasiyaları ilə işləməyə imkan verir. Bu proqramlara daxil deyil:

A) Scan Disk (Diaqnostika)

B) Sound Recorder (Fonoqraf)

C) CD-Player (Lazer oxuducusu)

D) VolumeControl (səsin idarə edilməsi)

E) Windows Media Player (rəqəmsal multimedianın oxudulması)150. Sərt diskə adətən hansı ad uyğundur?

A) С


B) B

C) А


D) G

E) F


151. Windows ƏS-nin funksional imkanlarına aid deyil:

A) Ancaq 8.3 formatında fayl adının dəstəklənməsi

B) Çoxməsələlilik

C) Plug and Play texnologiyası

D) multimedianın dəstəklənməsi

E) Plug and Play texnologiyası və multimedianın dəstəklənməsi.152. Cari kataloq...

A) verilən diskdə istifadəçinin işlədiyi və ya işləyib qurtardığı kataloqdur.

B) İstifadəçi tərəfindən yaradılmış fayllar saxlanılan kataloqdur.

C) Kompüter işləyən zaman həcmi dəyişən kataloqdur.

D) Əməliyyatlar sisteminin bütün proqramlarının saxlandığı kataloqdur.

E) Gün ərzində silinən faylların saxlandığı kataloqdur.153. Faylların silinməsi zamanı Корзина (Səbət) aktivləşir.

A) Fayllar diskdən silinmir, onlar Корзина (Səbət) qovluğunda saxlanılır, amma onların əvvəl yerləşdiyi qovluqda həmin fayllar olmur.

B) Fayllar diskdən silinmir, onlar əvvəlki kimi öz qovluqlarında saxlanılır.

C) Fayllar diskdən silinir, amma səbətdə onların siyahısı saxlanılır.

D) Fayllar həmişəlik silinir, səbət avtomatik olaraq özünü təmizləyir.

E) Fayl səbətə göndərilir, amma onun yarlığı əvvəlki kimi qovluqda qalır.154. DOS ...

A) elementar əməliyyatların köməyi ilə kompüter və onun resurslarının idarə edilməsinin təşkili üçün nəzərdə tutulub.

B) kompüter və digər periferik qurğular arasında verilənlərin mübadiləsi üçün nəzərdə tutulub.

C) ancaq fayllarla işləmək və faylları saxlamaq üçün nəzərdə tutulub.

D) xarici qurğularla iş üçün nəzərdə tutulub.

E) web-səhifəyə baxmaq üçün nəzərdə tutulub.155. Hansı EHM qurğusu xarici qurğu sayılır?

A) printer

B) operativ yaddaş

C) mərkəzi prosessor

D) məntiqi arifmetik qurğu

E) sərt disk156. Aşağıdakılardan hansı monitorun xarakteristikasıdır?

A) rəngli görüntü

B) takt sıxlığı

C) diskretlik

D) informasiyaya giriş vaxtı

E) parlaqlıq157. "Siçan" (mouse) manipulyatoru...

A) daxil etmə qurğusudur.

B) informasiyanı sayan qurğudur.

C) çıxışa vermə qurğusudur.

D) informasiyanı skanlaşdıran qurğudur.

E) kompüterin qurğusu deyil.158. Çıxış qurğusu ...

A) informasiyanı maşından insana ötürmək üçün nəzərdə tutulub.

B) hesablama maşınının işini idarə etmək üçün nəzərdə tutulub.

C) təhsil, oyun, hesabat və informasiya toplamaq üçün nəzərdə tutulub.

D) yalnız informasiyanı kağıza çap etmək üçün nəzərdə tutulub.

E) hesablamanı kağıza çap etmək üçün nəzərdə tutulub159. Periferik qurğular hansı funksiyanı yerinə yetirir?

A) informasiyanı qəbul etmək və təhvil vermək

B) informasiyanı emal etmək

C) informasiyanı saxlamaq

D) verilən proqrama uyğun EHM-nin işini idarə etmək.

E) Kompüteri virusdan qorumaq.160. Vahidlər sistemində informasiyanın ölçü vahidi hansıdır?

A) 1 bit


B) 1 bayt

C) 1 Kbayt

D) 1 bod

E) GHs


161. Mətn faylının MS-DOS kodlaşdırmasından Windows kodlaşdırmasına çevrilməsi prosesi zamanı nə baş verir?

A) simvolların kodlaşması

B) sənədin çapa verilməsi

C) sənədin formatlaşması

D) sənədin redaktə edilməsi

E) qrammatik səhvlərin düzəldilməsi.162. Bayt nəyə bərabərdir?

A) 8 bit


B) 1 bod

C) 10 Кbayt

D) 10 bit

E) 18 bit163. Rus əlifbasının neçə müxtəlif kodlaşdırma üsulu mövcuddur?

A) beş (MS-DOS, Windows, Macintosh, КОИ-8, ISO)

B) üç(MS-DOS, Windows, Macintosh)

C) iki(MS-DOS, Windows)

D) bir(MS-DOS)

E) bir(Windows)164. Aşağıdakı fayllardan hansı daha böyük həcmli informasiyaya malikdir?

A) 1dəqiqəlik müddətə malik videoklip

B) 1dəqiqəlik müddətə malik audioklip

C) 100 х 100 ölçüsündə ağ-qara şəkil

D) mətnin birinci səhifəsi

E) Microsoft Word proqramının boş blankı.165. 1 Gb nəyə bərabərdir?

A) 1024 Mb

B) 103 Mb

C) 1000 Mb

D) 1000 000 Kb

E) 210 Mb166. Prosessor informasiyanı… emal edir.

A) ikili kod ilə

B) Basic dilində

C) mətn formasında

D) onluq say sistemində

E) onaltılıq say sistemində167. Faylın tam ünvanı verilmişdir: C:\DOC\PROBA.TXT. Aşağıdakılardan hansı bu faylın tipini təyin edən genişlənmədir?

A) TXT


B) PROBA.TXT

C) PROBA


D) C:\DOC\PROBA.TXT

E) DOC


168. Mətn redaktorunda şriftin əsas parametrləri sayılır…

A) qarnitur, ölçü, şəkil

B) boşluq, interval

C) sahə, oriyentasiya

D) stil, şablon

E) şablon, boşluq169. Mətnin formalaşdırılması prosesində…dəyişilir.

A) şriftin ölçüsü

B) abzasın parametri

C) simvol, söz, abzas ardıcıllığı.

D) səhifənin parametri

E) simvolun parametri170. Rastr qrafik redaktoru ...

A) şəkillərin yaradılması və redaktə edilməsi üçün nəzərdə tutulub

B) diaqramın qurulması üçün nəzərdə tutulub

C) qrafiklərin qurulması üçün nəzərdə tutulub

D) çertyojların yaradılması üçün nəzərdə tutulub.

E) qrafiklərin redaktə edilməsi üçün nəzərdə tutulub171. Texnologiya -

A) Yunan sözü olub, incəsənət, bacarıq, ustalıq deməkdir

B) Roman sözü olub, incəsənət, bacarıq, ustalıq deməkdir

C) Yunan sözü olub, şəbəkə, kolleksiya, seleksiya deməkdir

D) Yunan sözü olub, seleksiya, tranzisiya, kolleksiya deməkdir

E) Roman sözü olub, ustalıq, tranzisiya, sənətkarlıq deməkdir172. Ofisin avtomatlaşdırılmasının əsas komponentləri

A) Verilənlər bazası, Cədvəl prosessorları, Elektron təqvim

B) İnternet şəbəkələri, Mətn prosessorları, Elektron təqvim

C) Verilənlərin bazaları, Audiokonfranslar, Videokonfranslar

D) Faksimil əlaqə, Kompyuterlərin formatı

E) Təsvirin saxlanılması, Faksimil əlaqə, Mətn prosessorları173. Ofisin avtomatlaşdırılmasının əsas komponentləri

A) Faksimil əlaqə, Cədvəl prosessorlar, Videokonfranslar

B) İnternet şəbəkələri, Mətn prosessorları, Elektron təqvim

C) Verilənlərin bazaları, Audiokonfranslar, Videokonfranslar

D) Faksimil əlaqə, Kompyuterlərin formatı

E) Təsvirin saxlanılması, Faksimil əlaqə, Mətn prosessorları174. Ofisin avtomatlaşdırılmasının əsas komponentləri

A) Təsvirin saxlanılması, Audiokonfranslar, Elektron təqvim

B) İnternet şəbəkələri, Mətn prosessorları, Elektron təqvim

C) Verilənlərin bazaları, Audiokonfranslar, Videokonfranslar

D) Faksimil əlaqə, Kompüterlərin formatı

E) Təsvirin saxlanılması, Faksimil əlaqə, Mətn prosessorları175. Ofisin avtomatlaşdırılmasının əsas komponentləri

A) Audiokonfranslar, Videokonfranslar, Faksimil əlaqə

B) İnternet şəbəkələri, Mətn prosessorları, Elektron təqvim

C) Verilənlərin bazaları, Audiokonfranslar, Videokonfranslar

D) Faksimil əlaqə, Kompyuterlərin formatı

E) Təsvirin saxlanılması, Faksimil əlaqə, Mətn prosessorları176. Ofisin avtomatlaşdırılmasının əsas komponentləri

A) Kompüter konfransı və telekonfrans, Videomətn

B) İnternet şəbəkələri, Mətn prosessorları, Elektron təqvim

C) Verilənlərin bazaları, Audiokonfranslar, Videokonfranslar

D) Faksimil əlaqə, Kompüterlərin formatı

E) Təsvirin saxlanılması, Faksimil əlaqə, Mətn prosessorları177. Fine Reader proqramı .... kompaniyası tərəfindən yaradılıb

A) ABBYY Software

B) Microsoft Office

C) Profit Solution

D) Apple Computers

E) Adobe Systems178. Lazım olan elementi seçin:

A) Hesabatların yaradılması

B) Parolun seçimi

C) Verilənlərin çapı

D) Verilənlərin saxlanması

E) Qərarların qəbul edilməsi179. Lazım olan elementi seçin:

A) Hesablama

B) Parolun seçimi

C) Verilənlərin çapı

D) Verilənlərin saxlanması

E) Qərarların qəbul edilməsi180. Lazım olan elementi seçin:

A) Aqreqatlaşma

B) Parolun seçimi

C) Verilənlərin çapı

D) Verilənlərin saxlanması

E) Qərarların qəbul edilməsi181. Lazım olan elementi seçin:

A) Çeşidləşmə

B) Parolun seçimi

C) Verilənlərin çapı

D) Verilənlərin saxlanması

E) Qərarların qəbul edilməsi182. Lazım olan elementi seçin:

A) Qruplaşdırma

B) Parolun seçimi

C) Verilənlərin çapı

D) Verilənlərin saxlanması

E) Qərarların qəbul edilməsi183. Lazım olan elementi seçin:

A) Verilənlərin toplanması

B) Parolun seçimi

C) Verilənlərin çapı

D) Verilənlərin saxlanması

E) Qərarların qəbul edilməsi184. Lazım olan elementi seçin:

A) Verilənlərin emalı

B) Parolun seçimi

C) Verilənlərin çapı

D) Verilənlərin saxlanması

E) Qərarların qəbul edilməsi185. Lazım olan elementi seçin:

A) Verilənlərin bazası

B) Parolun seçimi

C) Verilənlərin çapı

D) Verilənlərin saxlanması

E) Qərarların qəbul edilməsi186. İdarəetmənin informasiya texnologiyasının məqsədi

A) qərar qəbulu ilə bağlı olan bütün firma işçilərinin tələbatını ödəməkdir

B) hesabatların emalıdır

C) Administrator işinin asanlaşdırılmasıdır

D) Verilənlər bazasının yaradılmasıdır

E) Kompüterin texniki təminatıdır187. TD> teqi nə üçün nəzərdə tutulub?

A) Cədvəlin xanasını təyin etmək üçün

B) Cədvəlin hündürlüyunü təyin etmək üçün

C) Cədvəlin genişliyini təyin etmək üçün

D) Cədvəlin oyuqlarını təyin etmək üçün

E) Cədvəlin sütunlarını təyin etmək üçün188. < B > tegi nə üçün nəzərdə tutulub?

A) Bald şrifti üçün 

B) Başlığı təyin etmək üçün 

C) İtalik şrifti üçün

D) görünüşü kursiv şəklində verir

E) altdan xətt çəkir189. < H3 > teqi nə üçün nəzərdə tutulub?

A) Başlığı təyin etmək üçün 

B) aralarında yerləşən mətni yarımqara edir

C) görünüşü kursiv şəklində verir

D) altdan xətt çəkir

E) mətni ləğv edir190. Bu teqlər HTML kodların yazılmağa başladığını və bitdiyini göstərir.

A) < title> . . .B) < body> ...

Yüklə 419,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə