10 Kar Zarar TablolarıYüklə 105,08 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix22.04.2017
ölçüsü105,08 Kb.
#15456

10.1.Kar Zarar Tabloları

Gelir ve giderler

A- Brüt satışlar

563.752.599,33

573.579.296,04

654.817.545,31

    1- Yurtiçi satışlar

522.960.763,29

533.708.451,93

604.193.703,98

    2- Yurtdışı satışlar

40.791.836,04

39.870.844,11

50.623.841,33

    3- Diğer gelirler

B- Satış indirimleri (-)

3.717.089,88

3.110.239,03

4.263.752,04

    1- Satıştan iadeler (-)

487.577,75

377.738,54

409.745,55

    2- Satış iskontoları (-)

2.529.952,39

2.225.777,80

3.098.284,60

    3- Diğer indirimler (-)

699.559,74

506.722,69

755.721,89

C- Net satışlar

560.035.509,45

570.469.057,01

650.553.793,27

D- Satışların maliyeti (-)

331.835.219,18

335.840.379,07

359.505.771,77

    1- Satılan mamuller maliyeti (-)

262.093.303,15

261.437.361,02

277.557.858,97

    2- Satılan ticari mallar maliyeti (-)

63.098.910,23

62.169.538,56

74.945.237,75

    3- Satılan hizmet maliyeti (-)

127.350,00

17.267,79

5.000,00

    4- Diğer satışların maliyeti

6.515.655,80

12.216.211,70

6.997.675,05

Brüt satış karı

228.200.290,27

234.628.677,94

291.048.021,50

E- Faaliyet giderleri (-)

117.074.526,54

128.509.653,80

140.804.006,11

    1- Araştırma ve geliştirme giderleri (-)

8.402.268,84

8.681.303,49

8.314.820,52

    2- Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)

11.356.953,44

16.228.416,97

19.223.531,01

    3- Genel yönetim giderleri (-)

97.315.304,26

103.599.933,34

113.265.654,58

Faaliyet karı veya zararı

111.125.763,73

106.119.024,14

150.244.015,39

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar

35.014.933,44

27.043.999,37

21.876.432,22

    1- İştiraklerden temettü gelirleri

3.522.547,00

2.960.123,00

131.400,00

    2- Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri

    3- Faiz gelirleri

20.718.155,95

13.445.557,95

14.373.159,06

    4- Komisyon gelirleri

68.255,87

534.511,65

536.115,99

    5- Konusu kalmayan karşılıklar

51.425,59

67.072,47

113.649,44

    6- Menkul kıymet satış kârları

    7- Kambiyo karları

10.062.024,36

9.446.097,29

6.361.484,58

    8- Reeskont faiz gelirleri

    9- Diğer olağan gelir ve kârlar

592.524,67

590.637,01

360.623,15

   10- Enflasyon Düzeltmesi Karları

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar

26.809.253,98

11.869.642,01

6.831.878,50

    1- Komisyon giderleri (-)

1.351.857,19

1.808.413,69

1.358.188,30

    2- Karşılık giderleri (-)

289.414,34

1.425.833,18

390.416,47

    3- Menkul kıymet satış zararları (-)

    4- Kambiyo zararları (-)

25.159.610,68

8.624.814,62

5.072.874,98

    5- Reeskont faiz giderleri (-)

    6- Diğer olağan gider ve zararlar (-)

8.371,77

10.580,52

10.398,75

   7- Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)

H- Finansman giderleri

46.714.233,20

167.864,22

4.733.122,68

    1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)

46.714.233,20

167.864,22

4.733.122,68

    2- Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)

Olağan kar

72.617.209,99

121.125.517,28

160.555.446,43

I- Olağan dışı gelir ve karlar

6.038.554,27

4.102.365,47

9.141.018,37

    1- Önceki dönem gelir ve kârları

547.934,60

1.176.524,19

1.347.028,28

    2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar

5.490.619,67

2.925.841,28

7.793.990,09

j- Olağan dışı gider ve zararlar

102.621.821,46

104.403.849,73

109.026.501,73

    1- Çalışmayan kısım gider ve zararları (-)

63.635.913,24

71.447.048,31

76.607.306,63

    2- Önceki dönem gider ve zararlar (-)

25.509.179,90

22.081.165,17

15.798.825,84

    3- Diğer olağan dışı gider ve zararlar

13.476.728,32

10.875.636,25

16.620.369,26

Dönem karı veya zararı (-)

   (23.966.057,20)    

20.824.033,02

60.669.963,07

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük 

karşılıkları (-)

1.312.869,49

Dönem net karı veya zararı (-)

   (23.966.057,20)    

20.824.033,02

59.357.093,58

2010                             

TL

2009                             TL

2008                             

TL


10.2 Bilanço

I- Dönen Varlıklar

  A. Hazır Değerler

170.772.987,40

197.629.185,10

462.912.473,53

  B. Menkul Değerler

1.475.000,00

1.038.000,00

3.622.125,76

       1- Menkul Kıymetler Değer Düş.Karş.(-)

  C. Ticari Alacaklar

60.323.961,59

59.819.194,08

70.967.594,06

70.423.705,31

90.446.808,96

89.917.183,08

       1- Alacak Senetleri Reeskontu(-)

       2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)

              (504.767,51)    

             (543.888,75)    

            (529.625,88)    

  D. Diğer Alacaklar

2.923.409,54

829.581,34

2.920.733,21

724.463,94

4.193.004,27

1.696.284,85

       1- Alacak Senetleri Reeskontu(-)

       2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)

           (2.093.828,20)    

          (2.196.269,27)    

         (2.496.719,42)    

  E. Stoklar

228.692.808,41 242.366.688,79

244.165.663,67

258.961.769,08

251.328.852,73

265.994.030,23

       1- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)

       2- Verilen Sipariş Avansları

13.673.880,38

14.796.105,41

14.665.177,50

  F.  Yıllara Yaygın İnş.ve Onr.Maliyetleri

  G.  Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahak.

3.280.729,26

4.180.423,00

5.286.274,63

  H.  Diğer Dönen Varlıklar

16.037.219,71

13.312.335,63

14.614.794,58

Dönen Varlıklar Toplamı

494.581.400,58

546.269.882,06

844.043.166,66

II-Duran Varlıklar

  A. Ticari Alacaklar

454.401,67

474.149,43

242.925,43

       1- Alacak Senetler Reeskontu(-)

       2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)

  B. Diğer Alacaklar

       1- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)

       2- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)

  C. Mali Duran Varlıklar

37.314.226,01

37.314.226,01

37.314.226,01

       1- Bağlı Menkul Kıymetler

       2- Bağlı Menkul Kıymetler Değ. Düş. Karş.(-)

       3- İştirakler

37.314.226,01

37.314.226,01

37.314.226,01

       4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)

       5- İştiraklere Serm. Pay. Değ. Düş. Karş.(-)

       6- Bağlı Ortaklıklar

       7- Bağ.Ort.Sermaye Taahhütleri(-)

       8- Bağ.Ort.Sermaye Pay Değ. Düş.Karş.(-)

       9- Diğer Mali Duran Varlıklar 

     10- Diğer Mali Duran Varlıklar Karş.(-) 

  D. Maddi Duran Varlıklar    

407.607.274,86

408.866.199,09

423.259.142,62

       1- Maddi Duran Varlıklar(Brüt)

5.328.759.569,22

5.348.603.046,85

5.216.709.469,77

       2- Birikmiş Amortismanlar(-)

    (4.921.152.294,36)    

   (4.939.736.847,76)    

  (4.796.169.224,15)    

       3- Yapılmakta Olan Yatırımlar

       4- Verilen Sipariş Avansları

2.718.897,00

  E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

       1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar(Brüt)

49.712.627,58

35.303.749,15

52.080.632,34

33.651.802,81

58.088.863,42

36.855.890,30

       2- Birikmiş Amortismanlar(-)

         (14.408.878,43)    

        (18.428.829,53)    

       (22.469.572,14)    

       3- Verilen Avanslar

1.236.599,02

  F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar    

      1- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar(Brüt)

      2- Birikmiş Tükenme Payları(-)

      3- Verilen Avanslar

  G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahak.

765.539,50

2.193.805,49

513.213,14

  H. Diğer Duran Varlıklar

0,00

0,00


      Duran Varlıklar Toplamı

481.445.191,19

482.500.182,83

498.185.397,50

     Aktif Varlıklar Toplamı

976.026.591,77

1.028.770.064,89

1.342.228.564,16

2010

TL

Aktif (Varlıklar)2009

TL

2008TL

I. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

A. Mali Borçlar:

16.675.080,00

23.707.210,53

36.688.970,12

B. Ticari Borçlar:

52.369.306,36

49.388.825,74

62.537.078,45

    1- Borç Senetleri Reeskontu (-)

C. Diğer Borçlar:

7.081.986,80

9.740.086,96

11.978.724,56

    1- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

D. Alınan Avanslar

132.456.199,77

125.843.249,14

304.245.323,49

E. Yıllara Yaygın İnş.ve Onr.Hakedişleri

F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

7.579.157,45

7.785.733,54

7.867.254,28

G. Borç ve Gider Karşılıkları

0,00


0,00

    1- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yük. 

Karşılığı

1.312.869,49

    2- Dönem Kârının Peş. Öde. Vergi ve Diğ. 

Yasal Yük. (-)  

          (1.312.869,49)    

    3- Kıdem Tazminatı Karşılığı

    4- Maliyet Giderleri Karşılığı

H. Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gid.Tah.

5.023.316,04

5.693.708,07

5.727.546,62

I.  Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

59.184,77

26.394,03

22.627,44

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı

221.244.231,19

222.185.208,01

429.067.524,96

II. Uzun Vdeli Yabancı Kaynaklar

A. Mali Borçlar

268.316.776,94

248.684.025,36

223.453.505,30

B. Ticari Borçlar:

38.556,38

23.803,88

    1- Borç Senetleri Reeskontu (-)

C. Diğer Borçlar:

    1- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

D. Alınan Avanslar

7.913.036,32

6.408.053,40

26.007.555,52

E. Borç ve Gider Karşılıkları

7.769.479,88

9.847.121,28

10.711.980,46

    1- Kıdem Tazminatı Karşılığı

    2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

7.769.479,88

9.847.121,28

10.711.980,46

F. Gelecek Yıllara Ait Gel.ve Gid.Tahak.

G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Uzun Vadeli Yabancı Kaynakları Toplamı

283.999.293,14

264.977.756,42

260.196.845,16

III. Özkaynaklar

A. Ödenmiş Sermaye 

318.276.217,16

368.276.217,16

420.276.217,16

    1- Sermaye 

400.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

    2- Ödenmemiş Sermaye (-)

     (81.723.782,84)    

     (31.723.782,84)    

      (179.723.782,84)    

    3- Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları

B. Sermaye Yedekleri

15.398.886,74

15.398.886,74

15.398.886,74

    1- Hisse Senetleri İhraç Primleri

    2- Hisse Senetleri İptal Kârları

    3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışı

    4- İştirakler Yen.Değerleme Artışları

    5- Diğer Sermaye Yedekleri

15.398.886,74

15.398.886,74

15.398.886,74

C. Kâr Yedekleri

318.504.068,03

318.504.068,03

200.098.156,43

    1- Yasal Yedekler

184.987.751,76

184.987.751,76

66.581.840,16

    2- Statü Yedekleri

    3- Olağanüstü Yedekler

133.516.316,27

133.516.316,27

133.516.316,27

    4- Diğer Kâr Yedekleri

    5- Özel Fonlar

D. Geçmiş Yıllar Kârları

E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)

    (157.430.047,29)    

    (181.396.104,49)    

     (42.166.159,87) 

F. Dönem Net Kârı (Zararı)

      (23.966.057,20)    

20.824.033,02

59.357.093,58

Özkaynaklar Toplamı

470.783.067,44

541.607.100,46

652.964.194,04

Pasif (Kaynaklar) Toplamı

976.026.591,77

1.028.770.064,89

1.342.228.564,16

2010


TL

Pasif (Kaynaklar) 

2009

TL

2008TL

10.3. MALİ RASYOLAR,GÖSTERGELER

AÇIKLAMA

2008


2009

2010


1.Genel Büyüklükler

NET İŞLETME SERMAYESİ

DÖNEN VARLIKLAR - K.V. YAB.KAYNAKLAR

=

273.337324.085

414.976


2.Karlılık Oranları

a.Kar ile Satışlar Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar

(i) BRÜT KAR MARJI

BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR

=

41,00%


41,00%

44,73%


(ii) FAALİYET KARI MARJI

FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR

=

20,00%


19,00%

23,09%


(iii) NET KAR MARJI

NET KAR / NET SATIŞLAR

=

3,60%


9,12%

(iv) FAALİYET GİD./ NET SATIŞLAR

FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR

=

21,00%22,00%

21,64%


b.Kar ile Sermaye Arasındaki Oranlar

(i) MALİ VERİMLİLİK ORANI

NET KAR / ÖZ SERMAYE

=

5,60%14,12%

(ii) FAİZLERİ KARŞILAMA ORANI

(VERGİ ÖNCESİ KAR + FAİZ GİDERLERİ) / Faiz Giderleri

=

125,69%625,81%

(iii) VARLIKLARIN KARLILIĞI

NET KAR / AKTİF TOPLAMI

=

2,00%4,42%

3.Faaliyet Oranları

a.ALACAK DEVİR HIZI

NET SATIŞLAR / ORT. ALACAKLAR

=

11,668,76

8,11


b.STOK DEVİR HIZI

SATILAN MAL ve HİZ.MALİYETİ / ORT. STOK

=

1,44


1,34

1,37


c.AKTİF DEVİR HIZI

NET SATIŞLAR / ORT. TOPLAM AKTİF

=

0,60


0,57

0,55


d.ÖZ SERMAYE DEVİR HIZI

NET SATIŞLAR / ORT. ÖZ KAYNAKLAR

=

1,22


1,13

1,09


4.Nakit Çevrim Süresi

a.ALACAK TAHSİLAT SÜRESİ

ALACAKLAR / NET SATIŞLAR

=

0,110,12

0,13


b.STOK DEVİR SÜRESİ

STOKLAR / S.M.H.MALİYETİ 

=

0,73


0,77

0,74


c.BORÇ ÖDEME SÜRESİ

BORÇLAR / S.M.H.MALİYETİ

=

1,04


0,96

0,93


NAKİT ÇEVİRME SÜRESİ

 (a + b - c) / 365

=

-0,001


0,000

0,000


5.Likidite Oranları

a.CARİ ORAN

DÖNEN VARLIKLAR / K.V. YABANCI KAYNAKLAR

=

2,242,46

1,97


b.ASİT-TEST ORAN

(DÖNEN VARLIK.-STOKLAR) / K.V. YABANCI KAYNAKLAR

=

1,14


1,29

1,35


c.NAKİT ORANI (Disponibilite Oranı)

HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA+SERB.MENK.DEĞER.) / K.V. YABANCI 

KAYNAKLAR

=

0,780,89

0,87


6.Finansal Yapı Oranları

a.FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI

YABANCI KAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI

=

0,520,47

0,51


b.ÖZKAYNAKLARIN AKTİF TOPLAMINA ORANI

ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI

=

0,48


0,53

0,49


c.FİNANSMAN ORANI

ÖZKAYNAKLAR / YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

=

0,93


1,11

0,95


d.K.V. YABAN. KAYNAKLAR / TOPLAM KAYNAK ORANI

K.V. YABANCI KAYNAKLAR / PASİF TOPLAMI 

=

0,23


0,21

0,31


SATIŞLARIN ETKİNLİĞİ

NET SATIŞLAR / TOPLAM İSTİHDAM

=

100,04


102,10

111,56


NET KARIN ETKİNLİĞİ

NET KAR / TOPLAM İSTİHDAM

=

3,72


10,17

YATIRIMLAR / SATIŞLAR

YATIRIMLAR / SATIŞLAR

=

0,020,06

0,05


YATIRIMLAR / TOPLAM AKTİF

YATIRIMLAR / TOPLAM AKTİF

=

0,01


0,03

0,02


10.9. İştiraklere ilişkin olarak mali yükümlülükler ve iştirak gelirleri

Nominal 


sermaye

Kurum Payı

Kurum 

Taahhüdü


Ödenen

İştirak Kar Payı

TL

%

TLTL

TL

TAPASAN A.Ş.

2008 yılı

2.320.000

27

626.400


626.400

2009 yılı

2.320.000

27

626.400626.400

2010 yılı

2.320.000

27

626.400626.400

ROKETSAN A.Ş.

2008 yılı

146.000.000

15

21.900.00021.900.000

2009 yılı

146.000.000

15

21.900.00021.900.000

131.400


2010 yılı

146.000.000

15

21.900.00021.900.000

1.095.000MERCEDES-BENZ

2008 yılı

275.000.000

2,96


8.140.339

8.140.339

2009 yılı

275.000.000

2,96

8.140.3398.140.339

2.797.316

2010 yılı

275.000.000

2,96

8.140.3398.140.339

4.203.375

İştiraklerimiz


10.10.Vergi

VERGİLER

Tahakkuk


Ödenen

TL

TLKurumlar Vergisi

2008 yılı

2009 yılı

2010 yılıGelir Vergisi

2008 yılı

32.394.991

29.587.850

2009 yılı

33.706.904

30.794.313

2010 yılı

33.706.904

33.660.468KDV

2008 yılı

7.285.321

6.871.601

2009 yılı

5.656.364

5.346.395

2010 yılı

5.656.364

6.062.183Emlak Vergisi

2008 yılı

5.490.308

5.490.308

2009 yılı

5.821.701

5.821.701

2010 yılı

5.821.701

9.142.549Damga Vergisi

2008 yılı

6.900.189

6.332.472

2009 yılı

5.517.810

4.827.313

2010 yılı

5.517.810

5.502.72510.11. Sermaye 

31/12/2008 sonu itibariyle

Nominal Sermaye

400.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye

318.276.217 TL

31/12/2009 sonu itibariyle

Nominal Sermaye

400.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye

368.276.217 TL

31/12/2010 sonu itibariyle

Nominal Sermaye

600.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye

420.276.217 TL


10.12. Bütçeye Katkı

Kurumumuzun temettü ödemesinden dolayı borcu bulunmamaktadır.10.13. Görev Zararı

Kurumumuzun 233 sayılı KHK hükümlerine göre görev zararı almamaktadır.10.14. Bütçeden Katkı

Genel Bütçeden Kurumumuza artan sermayemize mahsuben katkı yapılmaktadır.

  2010 yılında Kurumumuza sermayemize mahsuben 52.000.000 TL katkı yapılmıştır.

10.15. Bütçeye Katkı

Genel bütçeye katkımız yoktur.10.17. Tahakkuk/Tahsilat Oranları

Tahakkuk eden alacaklarımız kısa sürede tahsil edilmektedir.10.18. Tahvil İhraçları

Tahvil ihracımız yoktur.10.19. Ar-Ge Harcamaları

2008 Yılı

8.402.269 TL

2009 Yılı

8.681.303 TL

2010 Yılı

8.314.821 TL


10.16. Alacak-Borç Stoku

BİN TL

2008

BORÇLAR

ALACAKLAR

VADESİ GEÇEN

STOK

VADESİ GEÇEN

STOK

TİCARİ BANKA

VERGİ

3.791


SSK

HAZİNE


81.724

İKRAZ 


RESMİ DAİRE

0

273.4280

47.924


Konsolide Kamu Sektörü Kuruluşları

273.428


47.924

Konsolide Kamu Sektörü Dışındaki Resmi 

Daireler (Mahalli İdareler vb)

ÖZEL ŞAHISLAR

32.081

3.884


ÇİFTÇİ

KİT


0

4.141


0

1.411


Performans Kriterleri Kapsamında Takip 

Edilen 23 KİT

4.141


1.411

Performans Kriterleri Kapsamında Takip 

Edilen 23 KİT'in Dışındaki KİT'ler

DİĞER (Yurtdışı+Avanslar)

147.604


17.690

TOPLAM İÇ BORÇ / ALACAK

0

461.0450

152.633


2009

BORÇLAR

ALACAKLAR

VADESİ GEÇEN

STOK

VADESİ GEÇEN

STOK

TİCARİ BANKA

940

VERGİ


3.914

SSK


HAZİNE

31.724


İKRAZ 

RESMİ DAİRE

0

278.764


0

55.374


Konsolide Kamu Sektörü Kuruluşları

278.764


55.374

Konsolide Kamu Sektörü Dışındaki Resmi 

Daireler (Mahalli İdareler vb)

ÖZEL ŞAHISLAR

28.481

3.124


ÇİFTÇİ

KİT


0

4.418


0

1.549


Performans Kriterleri Kapsamında Takip 

Edilen 23 KİT

4.418


1.549

Performans Kriterleri Kapsamında Takip 

Edilen 23 KİT'in Dışındaki KİT'ler

DİĞER (Yurtdışı+Avanslar)

151.206


10.986

TOPLAM İÇ BORÇ / ALACAK

0

467.7230

102.757


2010

BORÇLAR

ALACAKLAR

VADESİ GEÇEN

STOK

VADESİ GEÇEN

STOK

TİCARİ BANKA

1.312

VERGİ


4.563

SSK


HAZİNE

179.724


İKRAZ 

RESMİ DAİRE

0

270.440


0

70.163


Konsolide Kamu Sektörü Kuruluşları

270.440


70.163

Konsolide Kamu Sektörü Dışındaki Resmi 

Daireler (Mahalli İdareler vb)

ÖZEL ŞAHISLAR

26.342

1.397


ÇİFTÇİ

KİT


0

16.893


0

12.967


Performans Kriterleri Kapsamında Takip 

Edilen 23 KİT

16.893


12.967

Performans Kriterleri Kapsamında Takip 

Edilen 23 KİT'in Dışındaki KİT'ler

DİĞER (Yurtdışı+Avanslar)

349.948


7.329

TOPLAM İÇ BORÇ / ALACAK

0

669.4980

271.580

Document Outline

 • 10.1 gelir tablosu
  • Sheet1
 • 10.2 bilanço aktif
  • Sheet1
 • 10.2 bilanço pasif
  • Sheet1
 • 10.3 mali rasyolar
  • 10.3Mali rasyolar
 • 10.9 İştirakler
  • Sheet1
 • 10.10 Vergi
  • Sheet1
 • 10.11 Sermaye
  • Sheet1
 • 10.12 Bütçeye katkı
  • Sheet1
 • 10.16 Alacak borç
  • Sheet1

Yüklə 105,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə