9 yaş 3 aylık, erkekYüklə 445 b.
tarix07.04.2017
ölçüsü445 b.
#13528

9 yaş 3 aylık, erkek

 • 9 yaş 3 aylık, erkek

 • Şikayeti:Göğüs Ağrısı,Ateş YüksekliğiDaha önce bilinen hastalığı olmayan hastanın

 • Daha önce bilinen hastalığı olmayan hastanın

 • 4 gün önce istirahat halindeyken başlayan,

 • yayılım göstermeyen,

 • baskı tarzında,

 • nefes almayla artan ağrısı olmuş.

 • Ağrı kesici aldıktan 2 saat sonra ağrısı geçmiş.

 • Hasta düz yatınca nefes darlığı gelişiyormuş..3 gün ağrısı tekrarlamayan hastanın bize başvurduğu gün aynı şekilde göğüs ağrısıyla birlikte ateş yüksekliği (39 C) olmuş.

 • 3 gün ağrısı tekrarlamayan hastanın bize başvurduğu gün aynı şekilde göğüs ağrısıyla birlikte ateş yüksekliği (39 C) olmuş.

 • Aferin verdikten sonra ağrısı azalan hastanın bu ağrısının tekrarlaması ve uzun süre geçmemesi üzerine Alikahya D.H.’e başvurmuşlar.

 • Orada yapılan tetkiklerinde Karaciğer enzimleri ve AFR yüksek saptanması üzerine tarafızmıza yönlendirilmiş.Prenatal: Annenin 2. gebeliği. Gebeliği boyunca düzenli doktor kontrolü ve ultrasonografi kontrolü var. Ultrasonografi kontrollerinde bir patoloji saptanmamış. Gebelik sırasında sigara, alkol, madde kullanımı, kanama, akıntı, radyasyon maruziyeti, idrar yolu enfeksiyonu, döküntülü veya ateşli hastalık geçirme öyküsü yok.

 • Prenatal: Annenin 2. gebeliği. Gebeliği boyunca düzenli doktor kontrolü ve ultrasonografi kontrolü var. Ultrasonografi kontrollerinde bir patoloji saptanmamış. Gebelik sırasında sigara, alkol, madde kullanımı, kanama, akıntı, radyasyon maruziyeti, idrar yolu enfeksiyonu, döküntülü veya ateşli hastalık geçirme öyküsü yok.

 • Natal: Ordu’da, miadında, normal vajinal yolla, 2500gr olarak doğmuş.

 • Postnatal: Doğar doğmaz ağlamış.İkter, siyanoz öyküsü yok.YBÜ yatışı öyküsü yok.

 • Büyüme-gelişme: Yaşıtlarına uygun olarak gelişmiş.

 • Aşılar: Sağlık ocağı aşıları tam

 • Hasta 2 ay önce ateş ve karın ağrısı şikayeti ile başvurduğu dış merkezde apandisit tanısıyla opere edilmiş.Anne: 32 yaşında, ilkokul mezunu, ev hanımı, sağ-sağlıklı

 • Anne: 32 yaşında, ilkokul mezunu, ev hanımı, sağ-sağlıklı

 • Baba: 34 yaşında, ilkokul mezunu, işsiz, 3 ay önce mide CA tanısı konmuş. KT alıyor.

 • Anne ve baba arasında akrabalık var.(teyze çocukları)

 • 1. çocuk: Abortus

 • 2. çocuk: Hastamız

 • 3. çocuk: Kız, 5 yaşında, sağ, sağlıklı

 • Ailede sürekli hastalık :YokAteş: 37,5 °C

 • Ateş: 37,5 °C

 • Nabız: 138/dk

 • Solunum sayısı: 28/dk

 • Tansiyon: 90/60 mmHg

 • Boy: 122cm (3-10p)

 • Kilo: 26 kg (10-25p)Genel durum: Orta-iyi, aktif

 • Genel durum: Orta-iyi, aktif

 • Cilt: Turgor, tonus doğal. Ödem, ikter, siyanoz, peteşi, purpura, pigmentasyon bozukluğu yok. Soluk görünümlü.

 • Baş boyun: Saç ve saçlı deri doğal. Boyunda kitle ve LAP yok.

 • Gözler: Işık refleksi bilateral mevcut. Pupiller izokorik. Konjonktivalar ve skleralar doğal. Göz kürelerin her yöne hareketi doğal.

 • Kulak-burun- boğaz: Bilateral kulak zarları doğal. Burun tıkanıklığı, akıntısı yok. Orofarenks ve tonsiller doğal

 • Kardiyovasküler: S1, S2 doğal. S3 yok. 1/6 sistolik üfürüm ve frotmanı mevcut. AFN her iki alt ekstremitede alınıyor. Kalp tepe atımı 5. interkostal aralıkta.

 • Solunum sistemi: Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor. Toraks deformitesi yok. Retraksiyon yok. Dinlemekle akciğer sesleri kaba ve sekresyon ralleri var, ronküs, ekspiryum uzunluğu yok.Gastrointestinal sistem: Batında yaygın hassasiyeti mevcut. Barsak sesleri aktif. Hepatomegali? ve splenomegali yok. Traube alanı açık.

 • Gastrointestinal sistem: Batında yaygın hassasiyeti mevcut. Barsak sesleri aktif. Hepatomegali? ve splenomegali yok. Traube alanı açık.

 • Genitoüriner sistem: Haricen erkek. Anomali yok. Testisler bilateral skrotumda. Sünnetli

 • Nöromüsküler sistem: Bilinç açık. Koopere, oryante, Ense sertliği, kernig, brudzunski negatif. Babinski, klonus negatif. Kranial sinir muayeneleri doğal.

 • Ekstremiteler: Kas kitlesi ve tonusu doğal. Deformite yok.WBC: 17.400/mm3

 • WBC: 17.400/mm3

 • ANS: 14.000/mm3

 • Hgb: 9.6 g/dL

 • PLT: 490.000/mm3

 • CRP: 17.16

 • Sed.: 89

 • PY: %12 Çomak, %64 parçalı, %24 lenfositKaraciğer enzimleri yüksek olan hastanın

 • Karaciğer enzimleri yüksek olan hastanın

 • PT:19,5

 • İNR:1,75

 • APTT:40,3 saptandı.İstirahat halindeyken başlayan, yayılım göstermeyen, baskı tarzında, nefes almayla artan göğüs ağrısı ve ateş.

 • İstirahat halindeyken başlayan, yayılım göstermeyen, baskı tarzında, nefes almayla artan göğüs ağrısı ve ateş.

 • FM bulguları.

 • Karaciğer enzimleri ve AFR yüksekliği

 • Hgb:9,6 gr/dl

 • İNR:1,75

 • KTİ:0.56

 • 2 ay önce geçirilmiş apandisit ameliyatı

 • Anne ve baba akrabalığı:+Ön Tanınız?????????

 • Ön Tanınız?????????

 • ??????????????????????????????????????????????????????????????Dış merkezde yapılan Ekosunda perikardiyal efüzyon ve sağ ventrikül içinde hiperekojen kitle saptanan hasta tarafımıza tanı ve tetkik amaçlı sevk edilmiş.

 • Dış merkezde yapılan Ekosunda perikardiyal efüzyon ve sağ ventrikül içinde hiperekojen kitle saptanan hasta tarafımıza tanı ve tetkik amaçlı sevk edilmiş.Hastamıza bize başvurusundaki ekosunda:

 • Hastamıza bize başvurusundaki ekosunda:

 • Sol ventrikül komşuluğunda 6,3 mm, sağ ventrikül komşuluğunda 9,5 mm fibrin bantlar içeren, septalı perikardiyal efüzyon tespit edildi.

 • Hastaya antiinflamatuar dozda ibuprofen başlanması planlandı.

 • Daha sonra tedavisine kolşisinde eklendi.Hastanın kardiyak markerları normal saptandı.

 • Hastanın kardiyak markerları normal saptandı.Hastanın ateş yüksekliğinin olması nedeniyle Ç. Enfeksiyon B.D’na danışıldı. Hastadan 3 tane kan kültürü alınması ve hastaya ampisilin ve sulbaktam tedavisi başlanması planlandı.

 • Hastanın ateş yüksekliğinin olması nedeniyle Ç. Enfeksiyon B.D’na danışıldı. Hastadan 3 tane kan kültürü alınması ve hastaya ampisilin ve sulbaktam tedavisi başlanması planlandı.Hastanın batında yaygın hassasiyeti olması nedeniyle ADBG çekildi. Hasta Ç. Cerrahisi A.B.D. na danışıldı. Hastaya lavman yapılması, lavman sonrası rahatlamazsa batın ultrasyonu çekilmesi planlandı.

 • Hastanın batında yaygın hassasiyeti olması nedeniyle ADBG çekildi. Hasta Ç. Cerrahisi A.B.D. na danışıldı. Hastaya lavman yapılması, lavman sonrası rahatlamazsa batın ultrasyonu çekilmesi planlandı.

Hasta batın ultrasyonu çekildi. Sağda 1 cm plevral üfüzyon ve normal sınırlarda batın ultrasyonu bulguları saptandı.

 • Hasta batın ultrasyonu çekildi. Sağda 1 cm plevral üfüzyon ve normal sınırlarda batın ultrasyonu bulguları saptandı.

 • Hastanın İNR’sinin uzun olması nedeniyle K vitamini yapıldı. 6 saat sonra bakılan kontrolde İNR’nin 1.35’ e gerilediği gürüldü. Bir doz daha K vitamini yapılan hastanın sonraki kontrollerinde İNR’si normal seyretti.Hastadan hepatit markerları ve viral seroloji gönderildi.

 • Hastadan hepatit markerları ve viral seroloji gönderildi.

 • Hasta Ç. Onkoloji B.D’na danışıldı. Hastanın PY’da atipik hücre görülmedi, plevral efüzyonu olan hastanın toraks tomografisi planlandı.

 • Ç. Romatoloji bölümüne danışıldı, ateş takibi ve atak tekrarının beklenmesi planlandı.Bilateral akciğer bazalde yer yer konsolide alan asineri infiltrasyon, buzlu cam dansitesi, peribronşial kalınlaşma ve fibrotik sekel değişiklikler.

 • Bilateral akciğer bazalde yer yer konsolide alan asineri infiltrasyon, buzlu cam dansitesi, peribronşial kalınlaşma ve fibrotik sekel değişiklikler.

 • Anterior mediasten, retrokaval, subkarinal, bilateral hiler bölgede LAP'lar .

 • Bilateral plevral ve perikardiyal effüzyon.Hasta Ç. Göğüs hastalıkları B.D’na danışıldı. Hastanın antibiyoterapisine klatriomisin eklenmesi ve plevral sıvıdan örnekleme yapılması planlandı. PPD yapılması ve açlık mide suyu gönderilmesi planlandı.

 • Hasta Ç. Göğüs hastalıkları B.D’na danışıldı. Hastanın antibiyoterapisine klatriomisin eklenmesi ve plevral sıvıdan örnekleme yapılması planlandı. PPD yapılması ve açlık mide suyu gönderilmesi planlandı.

 • Girişimsel Radyoloji bölümü tarafından hastadan anestezi eşliğinde plevral sıvı örneklemesi yapıldı.Plevral sıvıdan gram boyama, hücre sayımı, anaerop ve aerop kültür, mikobakteri kültürü, mantar kültürü, tbc PCR, dansite, protein, LDH, albümin, kolesterol ve sitoloji için örnek gönderildi.

 • Plevral sıvıdan gram boyama, hücre sayımı, anaerop ve aerop kültür, mikobakteri kültürü, mantar kültürü, tbc PCR, dansite, protein, LDH, albümin, kolesterol ve sitoloji için örnek gönderildi.

 • PY’ları yapıldı. Ç. Onkoloji bölümü tarafından lenfosit hakimiyetinde hücreler olarak değerlendirildi.Parametre Transüda Eksüda

 • Parametre Transüda Eksüda

 • Dansite ? <1016 >1016

 • Protein :2.1 <3 gr/dL >3 gr/dL

 • PS/S protein:0.35 <0.5 >0.5

 • Albümin grdyn:1.58 <1.2 >1.2

 • LDH :87 <200 >200

 • PS/S LDH :0.3 <0.6 >0.6

 • Kolesterol :22 <60 >60 mg/dL

 • PS/S kolesterol:0.23 <0.3 >0.3Hücre sayımında mm3’de 140 hücre sayıldı.

 • Hücre sayımında mm3’de 140 hücre sayıldı.

 • Gram boyamada lökosit görüldü, bakteri görülmedi.

 • Hastanın 3 kez alınan açlık mide suyunda ARB negatif saptandı.

 • PPD’si negatif saptandı.

 • Dış merkeze ADA ve kuantiferon gönderilmesi planlanan hastanın maddi durumu nedeniyle gönderilemedi.Hastanın gönderilen hiçbir kültüründe üreme olmadı.

 • Hastanın gönderilen hiçbir kültüründe üreme olmadı.

 • Ç. Kardiyoloji bölümü tarafından günlük EKO’su yapıldı ve efüzyonunda azalma saptandı.Hastanın gönderilen viral markerlarında

 • Hastanın gönderilen viral markerlarında

 • Parovirüs İgM + saptandı.

 • Kandan ve plevral sıvıdan parvovirüs PCR gönderildi.,

Perikardın inflamasyonu

 • Perikardın inflamasyonu

  • PERİKARDİT
 • İnflamasyon olmaksızın sıvı birikmesi

 • Perikard Efüzyonu

 • Konstriktif PerikarditPerikardiyosentez

 • Perikardiyosentez

 • Tanısal ve tedavi amaçlı

 • Tamponadda acil perikardiyosentez hayat kurtarıcı

 • Sıvının niteliği (Transuda, eksuda)

  • Hücre sayısı, tipi, sitolojik inceleme
  • Protein, LDH, şeker
  • Trigliserid
  • ADA (Tbc)
  • Kültür, PCR


Perikarditin en sık sebebi

 • Perikarditin en sık sebebi

 • Coxsackie, echovirus

 • Olguların % 40-75’inde 1-2 hft içinde geçirilmiş ÜSYE öyküsü

 • Ateş, göğüs ağrısı

 • Pürülan perikardite göre daha az toksik ve daha düşük ateşli

 • Akut perikarditin Fİ bulguları

 • Tamponad çok nadirNadiren perikardiyosentez gerekir

 • Nadiren perikardiyosentez gerekir

  • Sıvı serohemorajik nitelikte
  • Lenfosit egemen
  • Viral kültür, PCR
 • Gnl 3-4 hft içinde kendiliğinden iyileşme

 • Tedavi semptomatik

 • 1 hft yatak istirahati

 • Aspirin (50-75 mg/kg), Indomethacin

 • Konstriksiyon çok nadir

 • % 20-30 tekrarlamaÇocuklarda özellikle bebeklerde sık

 • Çocuklarda özellikle bebeklerde sık

 • Bebeklerdeki akut perikarditin en sık sebebidir

 • En sık etken S. aureus, 2. sırada H. influenza

 • Büyük çoğunluğu hematojen ya da komşuluk yoluyla yayılım sonucu (Pnömoni, ampiyem, osteomyelit, menenjit)

 • İleri derecede hasta, septik görünümlü

 • Ateş, takipne, dispne, taşikardi, göğüs ağrısı

 • Tamponadla sık karşılaşılırCerrahi ve antibiyotik öncesi mortalite % 100

 • Cerrahi ve antibiyotik öncesi mortalite % 100

 • Yalnızca antibiyotik % 60-80 mortalite

 • Antibiyotik + drenaj ile mortalite < % 20

  • Drenaj: Tüp drenaj, perikardiyal pencere
 • Penisilinaz dirençli penisilin (Nafcillin, Methicillin) + 3. jenerasyon sefalosporin

 • MRSA varsa Vancomycin

 • Tedavi en az 3-4 hafta

 • Konstriksiyon görülebilir (H. influenza)Nadiren primer odaktır

 • Nadiren primer odaktır

 • Sıklıkla trakeobronşial ağaçtan ve mediastinal, hiler lenf bezlerinden yayılım

 • Başlangıç sinsidir; ateş, gece terlemesi, solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı görülebilir

 • Bazı hastalar konstriktif perikardit aşamasında sağ kalp yetersizliği bulguları ile tanı alırlar

 • PPD sıklıkla (+), perikardiyal sıvıda basil nadiren saptanır

 • ADA > 50 U/L’dir

 • Tanıda biyopsi (perikardiyektomi)INH, Rifampisin, Pyrazinamid, 9-18 ay

 • INH, Rifampisin, Pyrazinamid, 9-18 ay

 • Konstriksiyonu engellemek için 1-2 ay kortikosteroid tedavi verilebilir.

 • % 35 hastada konstriksiyon

 • Konstriksiyon varsa perikardiyektomiFibrotik, kalın ve yapışıklıklar gösteren perikardın kalbin diyastolik doluşunu engellemesi, myokard perfüzyonu azalır, atrofik değişiklikler görülebilir

 • Fibrotik, kalın ve yapışıklıklar gösteren perikardın kalbin diyastolik doluşunu engellemesi, myokard perfüzyonu azalır, atrofik değişiklikler görülebilir

 • Çocuklarda nadir görülür

 • Nedenleri:

  • İdiopatik
  • Tbc
  • Pürülan, viral perikardit
  • Hemoperikardium
  • Mediastinal radyasyon
  • Maligniteler
  • Travma


Efor intoleransı, halsizlik

 • Efor intoleransı, halsizlik

 • BVD, hepatomegali, ödem, asit (sistemik venöz konjesyon)

 • Perikardial knock patognomonik

 • Tele: kalp büyüklüğü normal, kalsifikasyon, plevral sıvı, VCS genişlemesi

 • EKG: düşük voltaj

 • EKO, CT, MRI

 • Restriktif KMP’den ayırımı yapılmalıdır.

 • Tedavi: PerikardiyektomiARA: % 5-10

 • ARA: % 5-10

  • Birlikte mutlaka endokardit var
  • Steroid tedavisi ile hızlı düzelme
 • JRA: % 10 hastada semptomatik, % 50 hastada EKO ile efüzyon

  • Sistemik tip JRA
 • SLE: % 25-50 hastada

 • Kawasaki: Akut dönemde 1/3 hastada

 • FMF: Nadir (< % 1) görülürÜremi: % 10

 • Üremi: % 10

 • İlaçlar

  • Lupus-like syndrome yapan ilaçlar
  • INH, hydralazine, procainamid
 • Maligniteler

  • Primer (teratoma, mesotelyoma) nadir
  • Sıklıkla metastatik
  • Tamponad sık
 • Hipotiroidi: Down sendromlularda sık

 • Mediastinal radyasyon: Akut ya da konstriktif

 • Travma: Künt ya da delici
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə