Abu ali ibn sino nomidagi buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya va tibbiy genetika kafedrasi «tasdiqlayman»Yüklə 151,04 Kb.
tarix10.04.2017
ölçüsü151,04 Kb.
#13819
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG’LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI

ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI BUXORO DAVLAT TIBBIYOT INSTITUTI

NEVROLOGIYA VA TIBBIY GENETIKA KAFEDRASI«TASDIQLAYMAN»
O’quv ishlari bo’yicha prorektor,

prof._______B.A.XIDOYATOV

«______»___________2010 y.

1. Kafedra yig’ilishining bayonnomasi №1

__________________________________

«______»____________________ 2010 y.

2. Markaziy uslubiy komissiya yig’ilishi-

ning bayonnomasi №____________

«______»___________________ 2010 y.
3. Fanlararo uslubiy komissiya yig’ilishi-

lishining bayonnomasi №____________

«______»___________________ 2010 y.
NEVROLOGIYA FANI BO’YICHA 6-KURS

DAVOLASH VA TIBBIY PEDAGOGIKA FAKULTETLARI TALABALARI UCHUN

MA’RUZA VA AMALIY MASHG’ULOTLARNING TAQVIMIY REJASI

2010-2011 o’quv yili
(o’zbek va rus tillarida)

Buxoro – 2010 y.

NEVROLOGIYA FANIDAN 2010-2011 O’QUV YILIDA

MA’RUZALARNING TAQVIMIY REJASI
Mavzu

Soat

Guruh

Sana

O’tkaziladigan xona

Ko’rgazmali jihozlar

Foydalaniladigan adabiyotlar

1

Bosh miya qon tomir kasalliklari, klassifikatsiyasi. Insultgacha bo’lgan davr: vegetativ tomir distoniyasi, bosh miya qon bilan ta’minlanishning yetishmasligi boshlang’ich belgilari, dissirkulyator entsefalopatiya. Bosh miya qon aylanishining o’tkinchi buzilishi, kichik insult, etiologiyasi, patogenezi, klinik ko’rinishi, kechishi, diagnostikasi, davolash usullari va profilaktikasi.

2

601

602


603

604


605

606


607

TP o’zb

2-xona

Multimediya

1.М.Самуэльс. Неврология. М., 1997

2. Х.С.Ходос. Нервные болезни. 1974,1981;

3. А.В.Триумфов. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. 1981;

4. Н.И. Боголепов. Коматозные состаяния. М.1996

5. N.M. Majidov, Umumiy nevropatologiya, 1975,1998;


2

Periferik asab tizimining kasalliklari. Nevrit, nevralgiya, radikulit, polinevritlar. Etiologiyasi, patogenezi, klinik belgilari, kechishi, diagnostikasi, davolash usullari va profilaktikasi.

2

601

602


603

604


605

606


607

TP o’zb

2-xona

Multimediya

1. М.Самуэльс. Неврология. М., 1997

2. Х.С.Ходос. Нервные болезни. 1974,1981;

3. Н.Б. Мелъничук. Болезни нервной системы. 1982,Т.2

4. Л.А.Улицкий. Диагностика нервных болезней. Санкт-Петербург.2001

5. Umumiy va xususiy nevrologiya bo’yicha ma’ruzalar matni, 2000


3

Kechiktirib bo’lmaydigan nevrologik holatlar. Gipertenziya sindromi, bosh miya shishi, tutqanoq xuruji va statusi, miastenik va vestibulyar kriz holatlari, klinik ko’rinishi, shoshilinch yordam, profilaktikasi va UASHning tutadigan yo’li (taktikasi)

2

601

602


603

604


605

606


607

TP o’zb

2-xona

Multimediya

1. М.Самуэльс. Неврология. М., 1997

2. Х.С.Ходос. Нервные болезни. 1974,1981;

3. Н.Б. Мелъничук. Болезни нервной системы. 1982,Т.2

4. Л.А.Улицкий. Диагностика нервных болезней. Санкт-Петербург.2001

5. Metodik qo’llanma, Xususiy nevrologiya, Tashkent, 1999

6. Umumiy va xususiy nevrologiya bo’yicha ma’ruzalar matni, 2000J a m i :


6


NEVROLOGIYA FANIDAN 2010-2011 O’QUV YILIDA

AMALIY MASHG’ULOTLARNING TAQVIMIY REJASI
Mavzu

Soat

Guruh

Sana

O’tkaziladigan xona

Ko’rgazmali jihozlar

Foydalaniladigan adabiyotlar

1

Nevrologik kasalliklarni kuratsiya qilish

Serebrovaskulyar kasalliklar. Talabalar tomonidan turli asab kasalliklariga (serebrovaskulyar kasalliklar: VTD, BMQABBB, BQAUB, gemorragik insult, orqa miya insulti, dissirkulyator entsefalopatiya, asab tizimining yallig’lanish kasalliklari, travmatik, irsiy, degenerativ kasalliklar) duchor bo’lgan bemorlarni mustaqil kuratsiya va tahlil qilish.6

601

602


603

604


605

606


607

TP o’zb

3-4-5 xona

Multimediya

1. М.Самуэльс. Неврология. М., 1997;

2. М.Вуддиси.,А.Уэлан. Терапевтический справочник. М.,1995;

3. Х.С.Ходос. Нервные болезни. 1974,1981;

4. А.В.Триумфов. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. 1981;

5. Д.К.Богородинский, А.А. Скоромец. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням.1977;

6. Н.И. Боголепов. Коматозные состаяния. М.1996;

7. Н.Б. Мелъничук. Болезни нервной системы. 1982,Т.2;

8. N.M. Majidov, Umumiy nevropatologiya, 1975,1998;

9. Н.М. Маджидов. В.Д.Трошин. Профилактическая неврология; 1993;

10. Н.М.Маджидов, В.Е.Гречко и др. Невропатия тройничного нерва.1992;

11.Н.М.Маджидов.Лицевые болевые снидромы. Методические рекомендации. 1990;

12. А.М. Пулатов, Н.С.Никифоров. Руководство по топической диагностике нервных болезней. 1972;

13. Л.А.Улицкий. Диагностика нервных болезней. Санкт-Петербург.2001


2

Insult oldi serebrovaskulyar kasalliklari

Elektroentsefalografiya. Talabalar tomonidan nevrologiya bo’limida kuratsiya qilingan insult oldi serebrovaskulyar kasalliklariga (VTD, BMQAEBB, BQAUB, kichik insult, dissirkulyator entsefalopatiya) duchor bo’lgan bemorlarni tahlil qilish. UASH ning taktikasi, dispanser kuzatuv, mehnat ekspertizasi.

Elektroentsefalografni tuzilishini va unga tushirishni texnikasini o’rganish va olingan natijalarni tahlil qilish.


6

601

602


603

604


605

606


607

TP o’zb

3-4-5 xona

Multimediya

1. М.Самуэльс. Неврология. М., 1997;

2. М.Вуддиси.,А.Уэлан. Терапевтический справочник. М.,1995;

3. Х.С.Ходос. Нервные болезни. 1974,1981;

4. А.В.Триумфов. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. 1981;

5. Д.К.Богородинский, А.А. Скоромец. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням.1977;

6. Н.И. Боголепов. Коматозные состаяния. М.1996;

7. Н.Б. Мелъничук. Болезни нервной системы. 1982,Т.2;

8. N.M. Majidov, Umumiy nevropatologiya, 1975,1998;

9. Н.М. Маджидов. В.Д.Трошин. Профилактическая неврология; 1993;

10. Н.М.Маджидов, В.Е.Гречко и др. Невропатия тройничного нерва.1992;

11.Н.М.Маджидов.Лицевые болевые снидромы. Методические рекомендации. 1990;

12. А.М. Пулатов, Н.С.Никифоров. Руководство по топической диагностике нервных болезней. 1972;

13. Л.А.Улицкий. Диагностика нервных болезней. Санкт-Петербург.2001


3

Entsefalopatiyalar. Talabalar tomonidan tekshirilgan (travmatik, toksik, distsirkulyator va boshqa turdagi entsefalopatiyalar) bemorlarni o’qituvchi va guruh talabalariga dokladi va tahlili. Maslahat poliklinikasida kuratsiya qilish.

6

601

602


603

604


605

606


607

TP o’zb

3-4-5 xona

Multimediya

1. М.Самуэльс. Неврология. М., 1997;

2. М.Вуддиси.,А.Уэлан. Терапевтический справочник. М.,1995;

3. Х.С.Ходос. Нервные болезни. 1974,1981;

4. А.В.Триумфов. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. 1981;

5. Д.К.Богородинский, А.А. Скоромец. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням.1977;

6. Н.И. Боголепов. Коматозные состаяния. М.1996;

7. Н.Б. Мелъничук. Болезни нервной системы. 1982,Т.2;

8. N.M. Majidov, Umumiy nevropatologiya, 1975,1998;

9. Н.М. Маджидов. В.Д.Трошин. Профилактическая неврология; 1993;

10. Н.М.Маджидов, В.Е.Гречко и др. Невропатия тройничного нерва.1992;

11.Н.М.Маджидов.Лицевые болевые снидромы. Методические рекомендации. 1990;

12. Л.А.Улицкий. Диагностика нервных болезней. Санкт-Петербург.20014

Orqa miya kasalliklari. Talabalar tomonidan tekshirilgan (travmatik, toksik va tomir mielopatiyalari) bo’limda tekshirilgan bemorlarni o’qituvchi va guruh talabalariga dokladi va tahlili. UASH ning taktikasi, dispanser kuzatuv, mehnat ekspertizasi.

4

601

602


603

604


605

606


607

TP o’zb

3-4-5 xona

Multimediya

1. М.Самуэльс. Неврология. М., 1997;

2. М.Вуддиси.,А.Уэлан. Терапевтический справочник. М.,1995;

3. Х.С.Ходос. Нервные болезни. 1974,1981;

4. А.В.Триумфов. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. 1981;

5. Д.К.Богородинский, А.А. Скоромец. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням.1977;

6. Н.И. Боголепов. Коматозные состаяния. М.1996;

7. Н.Б. Мелъничук. Болезни нервной системы. 1982,Т.2;

8. N.M. Majidov, Umumiy nevropatologiya, 1975,1998;

9. Н.М. Маджидов. В.Д.Трошин. Профилактическая неврология; 1993;

10. Н.М.Маджидов, В.Е.Гречко и др. Невропатия тройничного нерва.1992;

11.Н.М.Маджидов.Лицевые болевые снидромы. Методические рекомендации. 1990;

12. Л.А.Улицкий. Диагностика нервных болезней. Санкт-Петербург.20015

Pereferik asab tizimining kasalliklari

Elektromiografiya va elektroneyromiografiya. Talabalar tomonidan (polinevropatiya, pleksopatiya, radikulopatiya) nevrologik bo’limda tekshirilgan bemorlarni o’qituvchi va guruh talabalariga dokladi va tahlili. UASH ning taktikasi, dispanser kuzatuvi, mehnat ekspertizasi.

Elektromiografni tuzilishini va unga tushirish texnikasini o’rganish va olingan natijalarni tahlil qilish


6

601

602


603

604


605

606


607

TP o’zb

3-4-5 xona

Multimediya

1. М.Самуэльс. Неврология. М., 1997;

2. М.Вуддиси.,А.Уэлан. Терапевтический справочник. М.,1995;

3. Х.С.Ходос. Нервные болезни. 1974,1981;

4. А.В.Триумфов. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. 1981;

5. Д.К.Богородинский, А.А. Скоромец. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням.1977;

6. Н.И. Боголепов. Коматозные состаяния. М.1996;

7. Н.Б. Мелъничук. Болезни нервной системы. 1982,Т.2;

8. N.M. Majidov, Umumiy nevropatologiya, 1975,1998;

9. Н.М. Маджидов. В.Д.Трошин. Профилактическая неврология; 1993;

10. Н.М.Маджидов, В.Е.Гречко и др. Невропатия тройничного нерва.1992;

11.Н.М.Маджидов.Лицевые болевые снидромы. Методические рекомендации. 1990;

12. Л.А.Улицкий. Диагностика нервных болезней. Санкт-Петербург.20016

Asab tizimining irsiy kasalliklari. Parkinson kasalligi va Parkinsonizm sindromi. Talabalar tomonidan nevrologik bo’limda tekshirilgan bemorlarni o’qituvchiga va guruh talabalariga dokladi va tahlili. UASH ning taktikasi, dispanser kuzatuvi, mehnat ekspertizasi.

4

601

602


603

604


605

606


607

TP o’zb

3-4-5 xona

Multimediya

1. М.Самуэльс. Неврология. М., 1997;

2. М.Вуддиси.,А.Уэлан. Терапевтический справочник. М.,1995;

3. Х.С.Ходос. Нервные болезни. 1974,1981;

4. А.В.Триумфов. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. 1981;

5. Д.К.Богородинский, А.А. Скоромец. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням.1977;

6. Н.И. Боголепов. Коматозные состаяния. М.1996;

7. Н.Б. Мелъничук. Болезни нервной системы. 1982,Т.2;

8. N.M. Majidov, Umumiy nevropatologiya, 1975,1998;

9. Н.М. Маджидов. В.Д.Трошин. Профилактическая неврология; 1993;

10. Н.М.Маджидов, В.Е.Гречко и др. Невропатия тройничного нерва.1992;

11.Н.М.Маджидов.Лицевые болевые снидромы. Методические рекомендации. 1990;

12. Е.И. Гусев и др. Нервные болезни,1988

13. Л.А.Улицкий. Диагностика нервных болезней. Санкт-Петербург.2001


7

Vegetativ asab tizimining kasalliklari. Vegetativ (asab tizimining) distoniya sindromi, vegetativ paroksizmlar, vegetativ-sinkopal holatlar. Talabalar tomonidan nevrologik bo’limda tekshirilgan bemorlarni o’qituvchi va guruh talabalariga doklad va tahlili . UASH ning taktikasi, dispanser kuzatuvi, mehnat ekspertizasi.

6

601

602


603

604


605

606


607

TP o’zb

3-4-5 xona

Multimediya

1. М.Самуэльс. Неврология. М., 1997;

2. М.Вуддиси.,А.Уэлан. Терапевтический справочник. М.,1995;

3. Х.С.Ходос. Нервные болезни. 1974,1981;

4. А.В.Триумфов. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. 1981;

5. Д.К.Богородинский, А.А. Скоромец. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням.1977;

6. Н.И. Боголепов. Коматозные состаяния. М.1996;

7. Н.Б. Мелъничук. Болезни нервной системы. 1982,Т.2;

8. N.M. Majidov, Umumiy nevropatologiya, 1975,1998;

9. Н.М. Маджидов. В.Д.Трошин. Профилактическая неврология; 1993;

10. Н.М.Маджидов, В.Е.Гречко и др. Невропатия тройничного нерва.1992;

11.Н.М.Маджидов.Лицевые болевые снидромы. Методические рекомендации. 1990;

12. Е.И. Гусев и др. Нервные болезни,1988

13. Л.А.Улицкий. Диагностика нервных болезней. Санкт-Петербург.2001

14. Л.О.Бадалян. Невропатология. М.,20018

Perinatal zararlanish kasalliklari. Bolalar serebral paralichi, entsefalopatiyalar (gipoksik, travmatik). Enurez. Febril tortishuvlar. Talabalar tomonidan nevrologik bo’limda tekshirilgan bemorlarni o’qituvchi va guruh talabalariga doklad va tahlili. UASHning taktikasi, dispanser kuzatuv, mehnat ekspertizasi.

4

601

602


603

604


605

606


607

TP o’zb

3-4-5 xona

Multimediya

1. М.Самуэльс. Неврология. М., 1997;

2. М.Вуддиси.,А.Уэлан. Терапевтический справочник. М.,1995;

3. Х.С.Ходос. Нервные болезни. 1974,1981;

4. А.В.Триумфов. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. 1981;

5. Д.К.Богородинский, А.А. Скоромец. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням.1977;

6. Н.И. Боголепов. Коматозные состаяния. М.1996;

7. Н.Б. Мелъничук. Болезни нервной системы. 1982,Т.2;

8. N.M. Majidov, Umumiy nevropatologiya, 1975,1998;

9. Н.М. Маджидов. В.Д.Трошин. Профилактическая неврология; 1993;

10. Н.М.Маджидов, В.Е.Гречко и др. Невропатия тройничного нерва.1992;

11.Н.М.Маджидов.Лицевые болевые снидромы. Методические рекомендации. 1990;

12. Л.О. Бадалян. Детская неврология., 1984

13. Л.А.Улицкий. Диагностика нервных болезней. Санкт-Петербург.2001

14. Л.О.Бадалян. Невропатология. М.,20019

Somatonevrologik sindromlar. Yurak, qon va kollagenoz kasalliklarida asab tizimida uchraydigan sindromlar. Talabalar tomonidan nevrologik bo’limda tekshirilgan bemorlarni o’qituvchi va guruh talabalariga doklad va tahlili. UASH ning taktikasi , dispanser kuzatuv, mehnat ekspertizasi.

4

601

602


603

604


605

606


607

TP o’zb

3-4-5 xona

Multimediya

1. М.Самуэльс. Неврология. М., 1997;

2. М.Вуддиси.,А.Уэлан. Терапевтический справочник. М.,1995;

3. Х.С.Ходос. Нервные болезни. 1974,1981;

4. А.В.Триумфов. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. 1981;

5. Д.К.Богородинский, А.А. Скоромец. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням.1977;

6. Н.И. Боголепов. Коматозные состаяния. М.1996;

7. Н.Б. Мелъничук. Болезни нервной системы. 1982,Т.2;

8. N.M. Majidov, Umumiy nevropatologiya, 1975,1998;

9. Н.М. Маджидов. В.Д.Трошин. Профилактическая неврология; 1993;

10. Н.М.Маджидов, В.Е.Гречко и др. Невропатия тройничного нерва.1992;

11.Н.М.Маджидов.Лицевые болевые снидромы. Методические рекомендации. 1990;

12. Е.И. Гусев и др. Нервные болезни,1988

13. Ш.Ш. Шомансуров и др. Детская невропатология. 1995


10

Somatonevrologik sindromlar (davomi) O’pka, jigar, buyrak, hamda endokrin kasalliklarida asab tizimida uchraydigan sindromlar. Talabalar tomonidan nevrologik bo’limda tekshirilgan bemorlarni o’qituvchi va guruh talabalariga doklad va tahlili. UASH ning taktikasi, dispanser kuzatuv, mehnat ekspertizasi.

4

601

602


603

604


605

606


607

TP o’zb

3-4-5 xona

Multimediya

1. М.Самуэльс. Неврология. М., 1997;

2. М.Вуддиси.,А.Уэлан. Терапевтический справочник. М.,1995;

3. Х.С.Ходос. Нервные болезни. 1974,1981;

4. А.В.Триумфов. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. 1981;

5. Д.К.Богородинский, А.А. Скоромец. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням.1977;

6. Н.И. Боголепов. Коматозные состаяния. М.1996;

7. Н.Б. Мелъничук. Болезни нервной системы. 1982,Т.2;

8. N.M. Majidov, Umumiy nevropatologiya, 1975,1998;

9. Н.М. Маджидов. В.Д.Трошин. Профилактическая неврология; 1993;

10. Н.М.Маджидов, В.Е.Гречко и др. Невропатия тройничного нерва.1992;

11.Н.М.Маджидов.Лицевые болевые снидромы. Методические рекомендации. 1990;

12. Л.А.Улицкий. Диагностика нервных болезней. Санкт-Петербург.2001

13. Л.О.Бадалян. Невропатология. М.,2001


11

Bosh og’rig’i va bel og’rig’i sindromi.

Exoentsefaloskopiya, reoentsefalografiya. Turli kasalliklarda har xil etiologiya va patogenezga ega bo’lgan bosh og’rig’i va bel og’rig’i sindromli bemorlarni talabalar tomonidan nevrologik, terapevtik bo’limda tekshirilgan bemorlarni o’qituvchi va guruh talabalariga doklad va tahlili. UASH ning taktikasi, dispanser kuzatuv, mehnat ekspertizasi.

Exoentsefaloskopni va reoentsefalografni tuzilishini va unga tushirish texnikasini o’rganish va olingan natijalarni tahlil qilish.


6

601

602


603

604


605

606


607

TP o’zb

3-4-5 xona

Multimediya

1. М.Самуэльс. Неврология. М., 1997;

2. М.Вуддиси.,А.Уэлан. Терапевтический справочник. М.,1995;

3. Х.С.Ходос. Нервные болезни. 1974,1981;

4. А.В.Триумфов. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. 1981;

5. Д.К.Богородинский, А.А. Скоромец. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням.1977;

6. Н.И. Боголепов. Коматозные состаяния. М.1996;

7. Н.Б. Мелъничук. Болезни нервной системы. 1982,Т.2;

8. N.M. Majidov, Umumiy nevropatologiya, 1975,1998;

9. Н.М. Маджидов. В.Д.Трошин. Профилактическая неврология; 1993;

10. Н.М.Маджидов, В.Е.Гречко и др. Невропатия тройничного нерва.1992;

11.Н.М.Маджидов.Лицевые болевые снидромы. Методические рекомендации. 1990;

12. Л.А.Улицкий. Диагностика нервных болезней. Санкт-Петербург.2001

13. Л.О.Бадалян. Невропатология. М.,2001


12

Es-hush buzilish sindromi.

Xulosa darsi. Turli kasalliklarda, har xil etiologiya va patogenezga ega bo’lgan es-hushi buzilgan bemorlarni talabalar tomonidan nevrologik va terapevtik reanimatsiya bo’limlarida kuratsiya qilish, ularni o’qituvchi rahbarligida guruh talabalari bilan tahlil qilish .

Talabalar oraliq nazoratini (og’zaki, yozma va amaliy ko’nikmalarini OSKE tipida) kafedra mudiri rahbarligida o’tkazish.


6

601

602


603

604


605

606


607

TP o’zb

3-4-5 xona

Multimediya

1. М.Самуэльс. Неврология. М., 1997;

2. М.Вуддиси.,А.Уэлан. Терапевтический справочник. М.,1995;

3. Х.С.Ходос. Нервные болезни. 1974,1981;

4. А.В.Триумфов. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. 1981;

5. Д.К.Богородинский, А.А. Скоромец. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням.1977;

6. Н.И. Боголепов. Коматозные состаяния. М.1996;

7. Н.Б. Мелъничук. Болезни нервной системы. 1982,Т.2;

8. N.M. Majidov, Umumiy nevropatologiya, 1975,1998;

9. Н.М. Маджидов. В.Д.Трошин. Профилактическая неврология; 1993;

10. Н.М.Маджидов, В.Е.Гречко и др. Невропатия тройничного нерва.1992;

11.Н.М.Маджидов.Лицевые болевые снидромы. Методические рекомендации. 1990;

12. А.М. Пулатов, Н.С.Никифоров. Руководство по топической диагностике нервных болезней. 197213. Н.Н.Яхно.Головная болъ . М.,2000
Jami:

62 soat
MUSTAQIL ISHLAR TAQVIMIY REJASI
Mavzu

Soat

1

Bosh miyaning qon bilan ta’minlanishi va uning xususiyatlari

3

2

Orqa miyaning qon bilan ta’minlanishi va uning xususiyatlari

3

3

Ikkilamchi ensefalitlar.

4

4

Orqa miya o’smalari.

4

5

Vertebrogen kasalliklar

4

6

Vegetativ nerv sistemasini tekshirish usullari

2

7

Nevrologik patologiyalarda og’riqsizlantirish usullari

2

8

Lyumbal punksiya.

2

9

Vegetativ nerv sistemasi anatomiyasi, fiziologiyasi va tekshirish usullari

3

10

Vegetativ nerv sistemasi kasalliklari : migren, Reyno, Mener kasalliklari, Romberg va gemiatrofiya kasalliklari

4

11

Alsgeymer, Kreyt’sfeld-Yakob, Niman-Pik va Shilder kasalliklari.

4

Jami:

35 soat

Kafedra mudiri, dots.: M.B. O’rinov


Kataloq: olderfiles
olderfiles -> Xan kəHRİZİ
olderfiles -> KƏnd xəSTƏxanasi
olderfiles -> Вторичного синтеза
olderfiles -> Abu ali ibn sino nomidagi buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya va tibbiy genetika kafedrasi «tasdiqlayman»
olderfiles -> Abu ali ibn sino nomidagi buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya va tibbiy genetika kafedrasi «tasdiqlayman»
olderfiles -> Orta kənd məHƏLLƏSİ
olderfiles -> Аскаридоз. Симптомы аскаридоза. Диагностика. Профилактика
olderfiles -> Medical firmware the diagnostic complex for determining the changes the electrophysical reactions of the man
olderfiles -> Применение Трансфер Факторов, это не частичная, поверхностная иммунокоррекция
olderfiles -> Buxoro davlat tibbiyot instituti

Yüklə 151,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə