Abu ali ibn sino nomidagi buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya va tibbiy genetika kafedrasi «tasdiqlayman»Yüklə 153 Kb.
tarix07.01.2017
ölçüsü153 Kb.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG’LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI

ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI BUXORO DAVLAT TIBBIYOT INSTITUTI

NEVROLOGIYA VA TIBBIY GENETIKA KAFEDRASI«TASDIQLAYMAN»
O’quv ishlari bo’yicha prorektor,

prof._______B.A.HIDOYATOV

«______»___________2010 y.

1. Kafedra yig’ilishining bayonnomasi №1

__________________________________

«______»____________________ 2010 y.

2. Markaziy uslubiy komissiya yig’ilishi-

ning bayonnomasi №____________

«______»___________________ 2010 y.
3. Fanlararo uslubiy komissiya yig’ilishi-

lishining bayonnomasi №____________«______»___________________ 2010 y.NEVROLOGIYA FANI BO’YICHA 2-KURS

OLIY HAMSHIRALIK ISHI FAKULTETI TALABALARI UCHUN

MA’RUZA VA AMALIY MASHG’ULOTLARNING TAQVIMIY REJASI

2010-2011 o’quv yili
(o’zbek va rus tillarida)

Buxoro – 2010 y.

NEVROLOGIYA FANIDAN 2010-2011 O’QUV YILIDA

MA’RUZALARNING TAQVIMIY REJASI
Mavzu

Soat

Guruh

Sana

O’tkaziladigan xona

Ko’rgazmali jihozlar

Foydalaniladigan adabiyotlar

1

Nevrologiyaning rivojlanish tarixi va nevrologiya faniga asos solgan olimlar

2

251
2-xona

Multimediya

 1. «Нервные болезни» Х.С. Ходос. Москва -2000 й.

 2. «Топическая диагностик заболеваний нервной системы» А.В. Триумфов 2002 й.

 3. «Терапевтический справочник» М.Вули и А.Уэлан. Москва -1995 г.

 4. Umumiy nevrologiya, Majidov N.M., Toshkent 1995 y.

2

Orqa miya, miya ustuni. Orqa miya va miya ustunining zararlanish sindromlari.

2

251
2-xona

Multimediya

 1. «Неврология» М.Самуэль. Москва -1997 г.

 2. «Нервные болезни» Х.С. Ходос. Москва -2000 й.

 3. «Топическая диагностик заболеваний нервной системы» А.В. Триумфов 2002 й.

 4. «Терапевтический справочник» М.Вули и А.Уэлан. Москва -1995 г.

 5. Umumiy nevrologiya, Majidov N.M., Toshkent 1995 y.

3

Ixtiyoriy harakat, o’tkazuvchi yo’llari, sezuvchanlik, tekshirish usullari va patologiyasi.

2

251
2-xona

Multimediya

 1. «Неврология» М.Самуэль. Москва -1997 г.

 2. «Нервные болезни» Х.С. Ходос. Москва -2000 й.

 3. «Топическая диагностик заболеваний нервной системы» А.В. Триумфов 2002 й.

 4. «Терапевтический справочник» М.Вули и А.Уэлан. Москва -1995 г.

 5. Umumiy nevrologiya, Majidov N.M., Toshkent 1995 y.

4

Ekstrapiramida sistemasi va miyacha. Tekshirish usullari va patologiyasi.

2

251
2-xona

Multimediya

 1. «Сестринское дело» А.Ф. Краснов Москва -2000 г. (I-I томI)

 2. «Функциональная диагностика нервных болезней» Л.Р. Зенков, М.А. Ронкин 2004 г.

 3. «Медицинская сестра» С.А.Гулова. Т.Ф.Казакова И.Е.Галахова, И.А.Безулова. Л.Н.Голубева. Санкт Петербург -2004.

 4. «Фармакотерапия в неврологии» В.Н Шток, 2003

 5. Врач сестра, больной. И.Хорди 1974 Бухарест С 285

 6. Справочник медицинской сестры Менджерицкий И.M: Ростов-на Дону 1999 г.

 7. Bemorni klinik tekshirish ensiklopediyasi, Moskva, 1998 y.

 8. Hamshiralik ishi, T.Yu. Umarova, I.A.Qayumova, M.K. Ibragimova, Toshkent 2003 y.

5

Bosh miyaning tomir kasalliklari. Bosh miyaning qon bilan ta’minlanishi. Insultgacha bo’lgan serebrovaskulyar kasalliklar (miyada qon aylanishi buzilishining dastlabki belgilari, miyada qon aylanishi buzilishining o’tib ketuvchi buzilishlari, tranzitor ishemik xuruj, gipertonik serebral krizlar, dissirkulyator ensefalopatiya). Etiologiyasi, patogenezi, klinik belgilari, kechishi.

2

251
2-xona

Multimediya

 1. «Функциональная диагностика нервных болезней» Л.Р. Зенков, М.А. Ронкин 2004 г.

 2. «Терапевтический справочник» М.Вули и А.Уэлан. Москва -1995 г.

 3. «Медицинская сестра» С.А.Гулова. Т.Ф.Казакова И.Е.Галахова, И.А.Безулова. Л.Н.Голубева. Санкт Петербург -2004.

 4. Umumiy nevrologiya, Majidov N.M., Toshkent 1995 y.

 5. «Фармакотерапия в неврологии» В.Н Шток, 2003 г

 6. Врач сестра, больной. И.Хорди 1974 Бухарест С 285

 7. Справочник медицинской сестры Менджерицкий И.M: Ростов-на Дону 1999 г.

 1. Bemorni klinik tekshirish ensiklopediyasi, Moskva, 1998 y.

 2. Hamshiralik ishi, T.Yu. Umarova, I.A.Qayumova, M.K. Ibragimova, Toshkent 2003 y.

6

Bosh miyaning tomir kasalliklari. Ishemik va gemorragik insultlar. Etiologiyasi, patogenezi, klinik belgilari, kechishi, davolash va profilaktikasi.

2

251
2-xona

Multimediya

 1. «Функциональная диагностика нервных болезней» Л.Р. Зенков, М.А. Ронкин 2004 г.

 2. «Медицинская сестра» С.А.Гулова. Т.Ф.Казакова И.Е.Галахова, И.А.Безулова. Л.Н.Голубева. Санкт Петербург -2004.

 3. «Фармакотерапия в неврологии» В.Н Шток, 2003 г

 4. Врач сестра, больной. И.Хорди 1974 Бухарест С 285

 5. Справочник медицинской сестры Менджерицкий И.M: Ростов-на Дону 1999 г.

 6. Bemorni klinik tekshirish ensiklopediyasi, Moskva, 1998 y.

 7. Hamshiralik ishi, T.Yu. Umarova, I.A.Qayumova, M.K. Ibragimova, Toshkent 2003 y.

7

Asab tizimining yallig’lanish kasalliklari: meningit, ensefalit, araxnoidit. Klassifikatsiyasi, etiologiyasi, patogenezi, klinik belgilari, kechishi, diagnostikasi, davolash usullari, profilaktikasi.

2

251
2-xona

Multimediya

 1. «Сестринское дело» А.Ф. Краснов Москва -2000 г. (I-I томI)

 2. «Функциональная диагностика нервных болезней» Л.Р. Зенков, М.А. Ронкин 2004 г.

 3. «Медицинская сестра» С.А.Гулова. Т.Ф.Казакова И.Е.Галахова, И.А.Безулова. Л.Н.Голубева. Санкт Петербург -2004.

 4. «Фармакотерапия в неврологии» В.Н Шток, 2003

 5. Врач сестра, больной. И.Хорди 1974 Бухарест С 285

 6. Справочник медицинской сестры Менджерицкий И.M: Ростов-на Дону 1999 г.

 7. Bemorni klinik tekshirish ensiklopediyasi, Moskva, 1998 y.

 8. Hamshiralik ishi, T.Yu. Umarova, I.A.Qayumova, M.K. Ibragimova, Toshkent 2003 y.

8

Asab tizimining demiyelinlovchi kasalliklari: tarqoq skleroz, yon amiotrofik skleroz. Klassifikatsiyasi, etiologiyasi, patogenezi, klinik belgilari, kechishi, diagnostikasi, davolash usullari, profilaktikasi.

2

251
2-xona

Multimediya

 1. «Функциональная диагностика нервных болезней» Л.Р. Зенков, М.А. Ронкин 2004 г.

 2. «Терапевтический справочник» М.Вули и А.Уэлан. Москва -1995 г.

 3. «Медицинская сестра» С.А.Гулова. Т.Ф.Казакова И.Е.Галахова, И.А.Безулова. Л.Н.Голубева. Санкт Петербург -2004.

 4. Umumiy nevrologiya, Majidov N.M., Toshkent 1995 y.

 5. «Фармакотерапия в неврологии» В.Н Шток, 2003 г

 6. Врач сестра, больной. И.Хорди 1974 Бухарест С 285

 7. Справочник медицинской сестры Менджерицкий И.M: Ростов-на Дону 1999 г.

 8. Bemorni klinik tekshirish ensiklopediyasi, Moskva, 1998 y.

 1. Hamshiralik ishi, T.Yu. Umarova, I.A.Qayumova, M.K. Ibragimova, Toshkent 2003 y.

9

Periferik nerv sistemasi kasalliklari. Nevritlar, radikulitlar, nevralgiya etiologiyasi, patogenezi, klinikasi, diagnostikasi, davosi.

2

251
2-xona

Multimediya

 1. «Функциональная диагностика нервных болезней» Л.Р. Зенков, М.А. Ронкин 2004 г.

 2. «Медицинская сестра» С.А.Гулова. Т.Ф.Казакова И.Е.Галахова, И.А.Безулова. Л.Н.Голубева. Санкт Петербург -2004.

 3. «Фармакотерапия в неврологии» В.Н Шток, 2003 г

 4. Врач сестра, больной. И.Хорди 1974 Бухарест С 285

 5. Справочник медицинской сестры Менджерицкий И.M: Ростов-на Дону 1999 г.

 6. Bemorni klinik tekshirish ensiklopediyasi, Moskva, 1998 y.

 7. Hamshiralik ishi, T.Yu. Umarova, I.A.Qayumova, M.K. Ibragimova, Toshkent 2003 y.

Jami:


18 soat


NEVROLOGIYA FANIDAN 2010-2011 O’QUV YILIDA

AMALIY MASHG’ULOTLARNING TAQVIMIY REJASI
Mavzu

Soat

Guruh

Sana

O’tkaziladigan xona

Ko’rgazmali jihozlar

Foydalaniladigan adabiyotlar

1

Asab sistemasining klinik anatomiyasi. Orqa miya, miya ustuni, bosh miya katta yarim sharlari.

3

251
1,3

Multimediya

1. «Нервные болезни» Х.С. Ходос. Москва -2000 й.

2. «Топическая диагностик заболеваний нервной системы» А.В. Триумфов 2002 й.

3. «Терапевтический справочник» М.Вули и А.Уэлан. Москва -1995 г.

4. Umumiy nevrologiya, Madjidov N.M. Toshkent -1995.2

Ekstrapiramida sistemasi haqida tushuncha.

3

251
1,3

Multimediya

1. «Неврология» М.Самуэль. Москва -1997 г.

2. «Нервные болезни» Х.С. Ходос. Москва -2000 й.

3. «Топическая диагностик заболеваний нервной системы» А.В. Триумфов 2002 й.

4. «Терапевтический справочник» М.Вули и А.Уэлан. Москва -1995 г.

5. Umumiy nevrologiya, Madjidov N.M. Toshkent -1995.


3

Miyacha va ichki kapsula tarkibi.

3

251
1,3

Multimediya

1. «Неврология» М.Самуэль. Москва -1997 г.

2. «Нервные болезни» Х.С. Ходос. Москва -2000 й.

3. «Топическая диагностик заболеваний нервной системы» А.В. Триумфов 2002 й.

4. «Терапевтический справочник» М.Вули и А.Уэлан. Москва -1995 г.

5. Umumiy nevrologiya, Madjidov N.M. Toshkent -1995.


4

Reflektor sferasi. Reflektor yoyi haqida tushuncha.

3

251
1,3

Multimediya

1.«Неврология» М.Самуэль. Москва -1997 г.

2.«Нервные болезни» Х.С. Ходос. Москва -2000 й.

3.«Топическая диагностик заболеваний нервной системы» А.В. Триумфов 2002 й.

4.«Терапевтический справочник» М.Вули и А.Уэлан. Москва -1995 г.

5. Umumiy nevrologiya, Madjidov N.M. Toshkent -1995.


5

Harakat sferasi. Harakat yo’li tuzilishi. Markaziy va periferik falajlar. Tekshiruv usullari.

3

251
1,3

Multimediya

1.«Неврология» М.Самуэль. Москва -1997 г.

2.«Нервные болезни» Х.С. Ходос. Москва -2000 й.

3.«Топическая диагностик заболеваний нервной системы» А.В. Триумфов 2002 й.

4.«Терапевтический справочник» М.Вули и А.Уэлан. Москва -1995 г.

5. Umumiy nevrologiya, Madjidov N.M. Toshkent -1995.


6

Sezgi sferasi. Zararlanish belgilari.

3

251
1,3

Multimediya

1.«Неврология» М.Самуэль. Москва -1997 г.

2.«Нервные болезни» Х.С. Ходос. Москва -2000 й.

3.«Топическая диагностик заболеваний нервной системы» А.В. Триумфов 2002 й.

4.«Терапевтический справочник» М.Вули и А.Уэлан. Москва -1995 г.

5. Umumiy nevrologiya, Madjidov N.M. Toshkent -1995.


7

Nevrologiya usullarni qo’llashda hamshiralik yondashuvi.

3

251
1,3

Multimediya

1.«Сестринское дело» А.Ф. Краснов Москва -2000 г. (I-I томI)

2.«Функциональная диагностика нервных болезней» Л.Р. Зенков, М.А. Ронкин 2004 г.

3.«Медицинская сестра» С.А.Гулова. Т.Ф.Казакова И.Е.Галахова, И.А.Безулова. Л.Н.Голубева. Санкт Петербург -2004.

4.«Фармакотерапия в неврологии» В.Н Шток, 2003 г

5.Врач сестра, больной. И.Хорди 1974 Бухарест С 285.

6.Справочник медицинской сестры Менджерицкий И.M: Ростов-на Дону 1999 г.

7. Bemorni klinik tekshirish ensiklopediyasi, Moskva, 1998y.

8. Hamshiralik ishi, T.Yu. Umarova, I.A.Qayumova, M.K. Ibragimova, Toshkent 2003 y.8

Bosh miya I, II, V juft nervlarining tuzilishi, vazifasi va zararlanish sindromlari.

3

251
1,3

Multimediya

1.«Неврология» М.Самуэль. Москва -1997 г.

2.«Нервные болезни» Х.С. Ходос. Москва -2000 й.

3.«Топическая диагностик заболеваний нервной системы» А.В. Триумфов 2002 й.

4. Umumiy nevrologiya, Madjidov N.M. Toshkent -1995.9

Bosh miya III, IV,VI juft nervlarining tuzilish, vazifasi va zararlanish sindromlari.

3

251
1,3

Multimediya

1.«Неврология» М.Самуэль. Москва -1997 г.

2.«Нервные болезни» Х.С. Ходос. Москва -2000 й.

3.«Топическая диагностик заболеваний нервной системы» А.В. Триумфов 2002 й.

4. Umumiy nevrologiya, Madjidov N.M. Toshkent -1995.10

Bosh miya VII, VIII, IX juft nervlarning tuzilishi, vazifasi va zararlanish sindromlari.

3

251
1,3

Multimediya

1.«Неврология» М.Самуэль. Москва -1997 г.

2.«Нервные болезни» Х.С. Ходос. Москва -2000 й.

3.«Топическая диагностик заболеваний нервной системы» А.В. Триумфов 2002 й.

4. Umumiy nevrologiya, Madjidov N.M. Toshkent -1995.11

Bosh miya IX, X, XII juft nervlarning tuzilishi, vazifasi va zararlanish sindromlari

4

251
1,3

Multimediya

1.«Неврология» М.Самуэль. Москва -1997 г.

2.«Нервные болезни» Х.С. Ходос. Москва -2000 й.

3.«Топическая диагностик заболеваний нервной системы» А.В. Триумфов 2002 й.

4. Umumiy nevrologiya, Madjidov N.M. Toshkent -1995.12

Paraklinik tekshirish usullari. Elektroentsefalografiya, reoentsefalografiya, exoentsefalografiya, kompyuter tomografiyasi o’tkazishda hamshiralik yondashuvi.

4

251
1,3

Multimediya

1.«Функциональная диагностика нервных болезней» Л.Р. Зенков, М.А. Ронкин 2004 г.

2.«Терапевтический справочник» М.Вули и А.Уэлан. Москва -1995 г.

3.«Медицинская сестра» С.А.Гулова. Т.Ф.Казакова И.Е.Галахова, И.А.Безулова. Л.Н.Голубева. Санкт Петербург -2004.

4.«Фармакотерапия в неврологии» В.Н Шток, 2003 г

5.Врач сестра, больной. И.Хорди 1974 Бухарест С 285.

6.Справочник медицинской сестры Менджерицкий И.M: Ростов-на Дону 1999 г.

7. Hamshiralik ishi, T.Yu. Umarova, I.A.Qayumova, M.K. Ibragimova, Toshkent 2003 y.

8.Hamshiralik ishi asoslari, E.Y.Qosimov, M.Z.Zoxidova, Sh.Ya.Zokirxo’jayev, Toshkent, 2003-y.13

Lyumbal punksiya haqida tushuncha.

4

251
1,3

Multimediya

1.«Неврология» М.Самуэль. Москва -1997 г.

2«Нервные болезни» Х.С. Ходос. Москва -2000 й.

3.«Терапевтический справочник» М.Вули и А.Уэлан. Москва -1995 г.

4. Umumiy nevrologiya, Madjidov N.M. Toshkent -1995.

5.Справочник медицинской сестры Менджерицкий И.M: Ростов-на Дону 1999 г.

6.Сестринское образование Сборник международной конференции. Ташкент 2001 г.

7. Bemorni klinik tekshirish ensiklopediyasi, Moskva, 1998 y.

8. Hamshiralik ishi, T.Yu. Umarova, I.A.Qayumova, M.K. Ibragimova, Toshkent 2003 y.14

Nevrologiyada tashxis qo’yish prinsiplari. Bosh miya qon tomir kasalligi bo’yicha bemorni kuratsiya qilish. Hamshira tashxisini qo’yish. Parvarishni hamshiralik jarayoniga solish.

4

251
1,3

Multimediya

1.«Терапевтический справочник» М.Вули и А.Уэлан. Москва -1995 г.

2.«Справочник по формулированию клинического диагноза болезней нервной системы» В.Н.Шток. О.С.Левин 2006 г.

3.Сестринское образование Сборник международной конференции. Ташкент 2001 г.

4. Bemorni klinik tekshirish ensiklopediyasi, Moskva, 1998 y.

5. Hamshiralik ishi, T.Yu. Umarova, I.A.Qayumova, M.K. Ibragimova, Toshkent 2003 y.


15

Markaziy nerv sistemasi yallig’lanish kasalliklari. Ensefalit, meningoensefalit bilan og’rigan bemorni kuratsiya qilish.

4

251
1,3

Multimediya

1.«Неврология» М.Самуэль. Москва -1997 г.

2.«Нервные болезни» Х.С. Ходос. Москва -2000 й.

3.«Сестринское дело» А.Ф. Краснов Москва -2000 г. (I-I томI)

4.«Терапевтический справочник» М.Вули и А.Уэлан. Москва -1995 г.

5.«Медицинская сестра» С.А.Гулова. Т.Ф.Казакова И.Е.Галахова, И.А.Безулова. Л.Н.Голубева. Санкт Петербург -2004.

6.«Справочник по диагностике и лечение заболеваний у пожилых» под редакцией Л.И.Дворецкого. Л.Б.Лазебника Москва -2000г.

7.«Фармакотерапия в неврологии» В.Н Шток, 2003 г

8.Врач сестра, больной. И.Хорди 1974 Бухарест С 285.

9.Справочник медицинской сестры Менджерицкий И.M: Ростов-на Дону 1999 г.

10.Сестринское образование Сборник международной конференции. Ташкент 2001 г.

11. Bemorni klinik tekshirish ensiklopediyasi, Moskva, 1998 y.

12. Hamshiralik ishi, T.Yu. Umarova, I.A.Qayumova, M.K. Ibragimova, Toshkent 2003 y.16

Markaziy nerv sistemasi yallig’lanish kasalliklari. Mielit, araxnoidal kasalliklari bilan og’rigan bemorlarni kuratsiya qilish. Hamshira tashxisini qo’yish. Parvarishni hamshiralik jarayoni bo’yicha amalga oshirish.

4

251
1,3

Multimediya

1. «Неврология» М.Самуэль. Москва -1997 г.

2. «Нервные болезни» Х.С. Ходос. Москва -2000 й.

3. «Сестринское дело» А.Ф. Краснов Москва -2000 г. (I-I томI)

4. «Терапевтический справочник» М.Вули и А.Уэлан. Москва -1995 г.

5.«Медицинская сестра» С.А.Гулова. Т.Ф.Казакова И.Е.Галахова, И.А.Безулова. Л.Н.Голубева. Санкт Петербург -2004.

6.«Справочник по диагностике и лечение заболеваний у пожилых» под редакцией Л.И.Дворецкого. Л.Б.Лазебника Москва -2000г.

7. «Фармакотерапия в неврологии» В.Н Шток, 2003 г

8.Врач сестра, больной. И.Хорди 1974 Бухарест С 285.

9.Справочник медицинской сестры Менджерицкий И.M: Ростов-на Дону 1999 г.

10.Сестринское образование Сборник международной конференции. Ташкент 2001 г.

11. Bemorni klinik tekshirish ensiklopediyasi, Moskva, 1998 y.

12. Hamshiralik ishi, T.Yu. Umarova, I.A.Qayumova, M.K. Ibragimova, Toshkent 2003 y.17

Pereferik nerv sistemasining kasalliklari. Pereferik nerv tizimi haqida tushuncha. Nevritlar, radikulitlar, nevralgiya bilan og’rigan bemorlarni kuratsiya qilish.

4

251
1,3

Multimediya

1.«Неврология» М.Самуэль. Москва -1997 г.

2.«Нервные болезни» Х.С. Ходос. Москва -2000 й.

3.«Терапевтический справочник» М.Вули и А.Уэлан. Москва -1995 г.

4.«Дифференциация в неврологии » И.Н.Горбач.

5. Umumiy nevrologiya, Madjidov N.M. Toshkent -1995.


18

Epilepsiya va tirishish sindromlari haqida tushuncha. Shoshilinch yordam ko’rsatish va hamshiralik jarayoni bo’yicha bemorni parvarish qilish

4

251
1,3

Multimediya

1. «Неврология» М.Самуэль. Москва -1997 г.

2.«Нервные болезни» Х.С. Ходос. Москва -2000 й.

3.«Сестринское дело» А.Ф. Краснов Москва -2000 г. (I-I томI)

4.«Функциональная диагностика нервных болезней» Л.Р. Зенков, М.А. Ронкин 2004 г.

5.«Терапевтический справочник» М.Вули и А.Уэлан. Москва -1995 г.

6.«Фармакотерапия в неврологии» В.Н Шток, 2003 г

7.Врач сестра, больной. И.Хорди 1974 Бухарест С 285.

8.Справочник медицинской сестры Менджерицкий И.M: Ростов-на Дону 1999 г.

9. Bemorni klinik tekshirish ensiklopediyasi, Moskva, 1998 y.
Jami:62 soat


MUSTAQIL ISHLAR TAQVIMIY REJASI
Mavzu

soat

1

Nevrologiyaning rivojlanish tarixi, nevrologiya faniga asos solgan olimlar.

3

2

Nevrologiyada hamshiralarning o’rni va nevrologiya bo’limidagi tibbiy hujjatlarni yuritish tartiblari.

3

3

Kompyuter tomografiya, elektroentsefalografiyaning jamiyatimizda tutgan o’rni va bemorlarni tekshiruvga tayyorlash.

4

4

Lyumbal punksiya. Lyumbal punksiyaga bemorlarni tayyorlashda hamshiralar o’rni.

3

5

Insult bilan og’rigan bemorlarni reabilitatsiya qilishda hamshiralar o’rni.

3

6

Nevrologik bemorlar bilan muloqotda hamshiralar bioetikasi va deontologiyasi.

3

7

Hamshiraning mehnat muhofazasi. Markaziy nerv sistemasi kasalliklarida hamshiralik jarayonini qo’llash.

3

8

Nevrologik kasalliklar bo’yicha hamshiraning mustaqil hamshiralik kasallik tarixnomasini topshirish.

4

Jami:

26 soat


Kafedra mudiri, dots.: M.B. O’rinov


Kataloq: olderfiles
olderfiles -> İmam Pirindəki hovuz üstündə Teyyub Mikayıl oğlu
olderfiles -> KƏnd xəSTƏxanasi
olderfiles -> Вторичного синтеза
olderfiles -> Abu ali ibn sino nomidagi buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya va tibbiy genetika kafedrasi «tasdiqlayman»
olderfiles -> Orta kənd məHƏLLƏSİ
olderfiles -> Аскаридоз. Симптомы аскаридоза. Диагностика. Профилактика
olderfiles -> Medical firmware the diagnostic complex for determining the changes the electrophysical reactions of the man
olderfiles -> Применение Трансфер Факторов, это не частичная, поверхностная иммунокоррекция
olderfiles -> Buxoro davlat tibbiyot instituti
olderfiles -> Тромбоз прижизненное свертывание крови, связанное с образованием в просвете сосуда или полости сердца сгустка крови, называемого тромбом

Yüklə 153 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə