Akutní bolest Pavel ŠevčíkYüklə 93,5 Kb.
tarix31.01.2017
ölçüsü93,5 Kb.


Akutní bolest


Typy akutních bolestí

 • Pooperační bolesti

 • Bolesti při úrazech

 • Bolesti jako příznak řady onemocnění

 • Porodní bolestiAkutní bolest - charakteristika

 • A.b. je symptomem, který intenzivně informuje organismus o tkáňovém poškození.

 • A.b. je taková bolest, která přinutí pacienta vyhledat v průběhu minut až dní po svém vzniku lékaře.Akutní bolest – 3 komponenty

 • Aferentní nociceptivní stimulace

 • Interpretace signálů vyššími centry (včetně procesů paměti a bolestivé zkušenosti)

 • Emotivní nebo afektivní komponenta (strach, deprese)Patofyziologie akutní bolesti

 • A.b. patří mezi silné stresory. Důsledkem je zvýšená hladina stresových hormonů, katabolismus…

 • Silný stres je provokován nejen bolestí, ale i operací, úrazem, chorobou, které k bolesti vedly. Proto je při léčbě a.b. nezbytné synergní řešení kauzální i symptomatické.Typické doprovodné příznaky

 • Akutní bolest

 • pocení

 • tachykardie

 • tachypnoe

 • vazokonstrikce

 • mydriáza

 • střevní paralýza

 • retence moči

 • katabolismus

 • hyperglykemieFyziologické účinky a.b.

 • změny respiračních funkcí

 • kardiovaskulární

 • GIT

 • močový trakt

 • neuroendokrinní a metabolickéSchéma vniku reflexů při a.b.

 • Poškození tkáně →

 • Uvolnění PGl, His, Ser, Brd, subst. P →

 • Iritace nocisenzorů →

 • Převod Ad a C vlákny do míchy →

 • Segmentální, suprasegmentální a korové odpovědiPsychologické účinky a.b.

 • A.b. způsobuje krátkodobé změny – obav;y, strach

 • Nedostatečné tlumení a.b. prohlubují tyto změny

 • Nespavost vede ke zpomalenému zotavováníPooperační b.- ovlivňující faktory

 • Místo, typ a trvání operačního výkonu

 • Typ a rozsah incize a dalšího chir. traumatu

 • Fyziologický a psychický stav pacienta

 • Předoperační psych. a farmakol. příprava

 • Chirurgické komplikace

 • Peroperační tišení bolesti

 • Kvalita pooperační péčePooperační analgezie

 • Zmírňuje utrpení

 • Umožňuje časnější rehabilitaci

 • Zkracuje dobu hospitalizace

 • Snižuje pooperační komplikace

 • Zlepšuje celkové výsledky operační léčbyBolest: pátá vitální známka

 • Vědomí

 • Dýchání

 • Oběh

 • Metabolismus

 • BolestFarmakologické ovlivnění bolesti

 • 1. Na úrovni nocisenzorů - místní anestetika, analgetika-antipyretika a NSA

 • 2. Ovlivnění membrán nervových vláken - místní anestetika, některá antiarytmika, některé betablokátory

 • 3. Potlačení přenosu na míšní úrovni (zadní rohy) - EDA a SAA - opioidy, místní anestetika, klonidin; celkové podání - opioidy

 • 4. Hypotalamo-limbická oblast - ovlivnění afektivní složky bolesti - opioidy, antidepresiva, neuroleptika

 • 5. Aktivace descendentního inhibičního systému - opioidy, antidepresiva

 • 6. Na úrovni talamo-kortikální - opioidní analgetika, některá analgetika-antipyretika, některá NSAMožnosti pooperační léčby bolesti – vybrané aspekty

 • Volba aplikační formy

 • Používané látky

 • Pooperační analgezie v nemocnici a ambulantní péči

 • Zvláštní požadavky u některých typů výkonů

 • Zvláštní skupiny pacientů

 • Bezpečnost, praktické aspekty a ekonomická stránka

 • Organizační aspektyVolba aplikační formy

 • Systémové x regionální postupy

 • Enterální x parenterální podávání

 • Analgezie kontrolovaná sestrou x PCAMetody pooperační analgezie

 • Celková farmakoterapie

 • - Neopioidová analgetika

 • - Opioidy

 • - NMDA antagonisté

 • Regionální analgezie

 • Fyzikální metody (klid, trakce, extenze, kryoterapie, galvanizace)

 • Psychologické metodyPoužívané látky

 • Neopioidní analgetika-antipyretika – paracetamol a metamizol

 • Klasická NSA

 • COX-2 inhibitory

 • Slabé opioidy

 • Silné opioidy

 • Ketamin

 • Místní anestetika

 • Kombinace látekAnalgetika

 • Neopioidní (dříve též periferní)

  • Většinou působí inhibicí cyklooxygenázy (COX)
  • Existují různé typy COX
 • Opioidní (dříve též centrální)

  • Aktivují opioidní receptory
  • Existují různé typy opioidních receptorů


Analgetika

 • Neopioidní analgetika

  • Analgetika – antipyretika
   • (ASA)
   • Paracetamol
   • Pyrazolony (metamizol, propyfenazon)
  • Nesteroidní antirevmatika (NSA)
   • GIT riziková (neselektivní a preferenční)
   • GIT šetrná – koxiby (specifické COX-2 inhibitory)
 • Opioidní analgetika

  • Slabé opioidy
  • Silné opioidy


Rizika GI krvácení po NSA

 • Vředová choroba

 • Antikoagulancia

 • Kortikosteroidy

 • Věk > 65 let

 • Délka aplikace > několik týdnů

 • Ochrana – inhibitory protonové pumpyNeopioidní analgetika

 • Základem je paracetamol (p.o., p.r., i.v.)

 • Paracetamol + NSA jsou aditivní analgetika

 • Bezpečnost při ambulantním podávání

 • Lze je kombinovat s opioidy, a to např. i při PCA (snížení spotřeby opioidů)Slabé opioidy

 • tramadol

 • dihydrokodein

 • kodein

 • tilidinSilné opioidy

 • Čistí  agonisté

 • morfin

 • piritramid

 • petidin

 • Parciální agonisté a agonisté-antagonisté

 • buprenorfin

 • butorfanol

 • pentazocin

 • nalbufinOpioidy - způsoby podávání

 • perorálně (event. sublingválně, bukálně, nazálně)

 • rektálně

 • subkutánně

 • intravenózně (injekce, infúze, PCA)

 • epidurálně

 • subarachnoidálněÚčinnost – tzv. liga analgetik

 • Skupina A – NNT 1-2,9

  • Paracetamol 1000 + kodein 60
  • Metamizol 500
  • Rofekoxib 50
  • Diklofenak 50
  • Ibuprofen 400
  • Paracetamol 650 + tramadol 75
  • Oxykodon 15
  • Petidin 100 i.m.
  • Morfin 10 i.m.


Účinnost – tzv. liga analgetik

 • Skupina B – NNT 3-4

  • Paracetamol 1000
  • Paracetamol 650 + kodein 60
  • ASA 1000


Regionální pooperační analgezie

 • Nákladná nebo méně nákladná analgezie

 • Pouze epidurální, subarachnoidální nebo periferní blokády mohou zlepšit úlevu od dynamické bolestiRegionální analgezie

 • jednorázová

 • kontinuální

 • pacientem kontrolovaná

 • neuroaxiální (ED, SA)

 • periferní svodná (pleteně, periferní nervy)

 • infiltrační

 • topickáMístní anestetika pro epidurální pooperační analgezii

 • Krátkodobě účinná (lidokain, trimekain) jsou nevýhodná - poměrně nízká účinnost, rychlý rozvoj tachyfylaxe, malý rozdíl mezi senzorickou a motorickou blokádou

 • Déledobě účinná - bupivakain, ropivakain, levobupivakainED dávkování bupi a ropi

 • Bupi 0,125-0,25 % 4 ml/hod

 • Ropi 0,2 % 6-14 ml/hodRopivakain

 • První místní anestetikum přímo deklarované pro infúzní podávání do ED prostoru

 • Menší motorická blokáda (významné u bederního přístupu)

 • Nižší kardiotoxicita

 • Křeče - vyšší práh pro vznik, kratší trvání

 • Nižší intenzita analgetického účinku (0,6)

 • Rychlejší segmentální ústupED dávkování opioidů

 • Látka jedn. D rychlost inf. Trvání

 • Morfin 1-5 0,1-1 6-24

 • Fentanyl 0,025-0,1 0,025-0,1 2-4

 • Sufentanil 0,01-0,05 0,01-0,05 2-6

 • Petidin 20-150 5-20 2-8NÚ epidurálních opioidů

 • Močová retence až 50 %

 • Svědění kůže 15-30 %

 • Časná dechová deprese vzácně

 • Pozdní dechová deprese vzácně Mo (nepodceňovat !)

 • Omezení střevní motilityNÚ epidurálních opioidů

 • Lipofilní opioidy (fentanyl, sufentanil) rovněž putují po epidurálním podání rostrálně a je nutné věnovat sledování dechové deprese stejnou pozornost jako při ED podávání morfinu.Faktory zvyšující riziko dechové deprese po ED opioidech

 • věk

 • špatný celkový stav

 • spánková apnoe

 • dávka opioidu

 • (typ opioidu)

 • současné parenterální podávání opioidů

 • současné podávání jiných léků tlumících CNS

 • nechtěné podání ED dávky intratékálněMožná kombinace látek pro ED analgezii (dle Breivika)

 • Bupivakain 1 mg/ml + fentanyl 2 g/ml + adrenalin 2 g/ml - 5-15 ml/hod. + případné pacientské bolusy 1-1,5 ml/hod.

 • Adrenalin zlepšuje analgetické vlastnosti (alfa-2 agonistický účinek) a snižuje vstřebávání látek z ED prostoruSA dávkování opioidů

 • Látka dávka trvání účinku

 • Morfin 0,2-0,4 9-24

 • Fentanyl 0,005-0,05 3-6

 • Sufentanil 0,005 3-9Bupivakain subarachnoidálně

 • Dávka 0,25 % bupivakainu pro kontinuální pooperační SA analgezii: 0,6 ml/hod.Trendy v pooperační analgezii

 • Poskytnout analgezii co největšímu okruhu pacientů

 • Zahájit analgezii s předstihem - v průběhu nebo na konci výkonu

 • Ekonomická přiměřenost

 • Bezpečnost

 • Tailoring – individualizovat k typům oper. výkonů a ke skupinám pacientůOkruh pacientů v ČR

 • Přes 800 tisíc anestézií ročně

 • Všem operovaným bychom měli poskytnout pooperační analgezii

 • Odhaduje se, že v ČR cca 1/4 milionu pacientů ročně není poskytnuta adekvátní pooperační analgezieZahájení analgezie

 • Kombinovaná anestézie

 • Infiltrace okrajů rány operatérem

 • Před koncem výkonu – valdekoxib, paracetamol, metamizol, déledobější opioidZvláštní skupiny pacientů

 • Kojenci a děti

 • Těhotné a kojící ženy

 • Drogově závislí

 • Bývalí drogově závislí

 • Ambulantní chirurgieKojenci a děti

 • Kontraindikovány salicyláty (Reyeův sy)

 • Paracetamol a morfin – u všech věkových skupin

 • Metamizol a ibuprofen – od 3 měsíců

 • Tramadol – od 1 roku

 • Kapky (ibuprofen, metamizol, paracetamol)

 • Čípky (paracetamol, ibuprofen, diklofenak)Těhotenství

 • Paracetamol – analgetikum volby v každé fázi těhotenství v obvyklém dávkování

 • Metamizol – preparát druhé volby

 • Běžná NSA – lze v prvních dvou trimestrech použít

 • Koxiby – v prvním trimestru asi ano

 • Kodein, tramadol a silné opioidy – kdykoli

 • Účinnou analgezii prověřeným lékem nelze upírat žádné těhotné ženěKojení

 • Paracetamol – analgetikum volby

 • Ibuprofen, flurbiprofen, diklofenak – lze

 • ASA, ketoprofen, piroxikam, indometacin, petidin - ne

 • Koxiby – málo zkušeností

 • Opioidy typu tramadol, piritramid, morfin, fentanyl – lze s opatrností použít

 • V době kojení je účinná analgezie možná a není nutno kojence odstavovatBývalí drogově závislí

 • Přednostně – regionální analgezie

 • Systémově

 • - paracetamol

 • - metamizol

 • - paracetamol + NSANákladnost pooperační analgezie

 • Nákladná (PCA, PCEA) – 25-45 USD/den

 • Méně nákladná (infúze a injekce analgetik, regionální blokády)

 • Levná – perorální nebo rektální aplikace neopioidních analgetik a opioidůNákladná pooperační analgezie

 • drahé přístrojové vybavení

 • náročnost na spotřební materiál

 • zdánlivě menší náročnost na ošetřující personál

 • indikována zejména u rozsáhlých a bolestivých výkonů (torakotomie, dvoudutinové výkony, rozsáhlé onkochirurgické zákroky)Méně nákladná POA

 • Náročná na zdravotnický personál (sledování nežádoucích účinků, nutnost korekcí rychlosti infuzí, nutnost častého kontaktu s nemocnými)

 • Méně náročná na spotřební materiál

 • Méně náročná na přístrojové vybaveníLevná pooperační analgezie

 • Méně náročná na personál

 • Nenáročná na spotřební materiál

 • Nenáročná na přístrojové vybavení

 • Menší riziko závažných NÚ

 • Určitý stupeň samoobslužnosti

 • Možnost použít v ambulantní péči

 • Snadno dostupná

 • Méně účinná u závažnějších bolestíEkonomičnost

 • P.o.

 • P.r.

 • S.c. dle potřeby

 • Kombinovaná infuze metamizol + tramadol

 • I.v. analgezie

 • Kontinuální periferní svodné blokády

 • Intraspinální analgezieBezpečnost

 • Orální a rektální cesta

 • Infuze neopioidních analgetik

 • Kombinovaná infuze neopioidního analgetika a tramadolu

 • I.v. opioidní PCA

 • Kontinuální periferní svod. blokády

 • S.c. aplikace podle potřeby

 • Intraspinální analgezie

 • Kontinuální infuze silných opioidůPraktičnost

 • P.o.

 • P.r.

 • Infuze neopioidních analgetik

 • Kombinovaná infuze neopioidního analgetika a tramadolu

 • I.v. PCA

 • S.c. aplikace podle potřeby

 • Intraspinální analgezie

 • Kontinuální periferní svodné blokády

 • Kontinuální infuze silných opioidůTailoring

 • www.postoppain.org

 • PROSPECT – procedure specific postoperative pain managementPreemptivní analgezie

 • Potentní analgetika nebo nervové blokády aplikovány před bolestivou stimulací

 • Intenzivní bolestivá stimulace může senzitizovat CNS, mohou vzniknout fční změny v CNS

 • RA s vysokými dávkami místních anestetik může vést k redukci pooperační bolestiPrevence vzniku pahýlové bolesti

 • Je indikována u všech pacientů se silnou předamputační bolestí pro prevenci vzniku fantomových senzací a pahýlové bolesti i pro zlepšení hojení pahýlu

 • Problém – provázat organizaci s operačními oboryPostup prevence pahýlové bolesti

 • Kontinuální ED blokáda – LA + opi + kloni + event. ketamin

 • Zahájení 72-48 hod. před amputací

 • Zabezpečit peroperační ED blokádu

 • Pokračovat 7-10 dní pooperačněOrganizace léčby pooperační bolesti

 • Jen pro 30-50 % pacientů v EU je dostupná kvalitní pooperační analgezie

 • Organizace založená na sestrách

 • Sledování VAS

 • Sledování dechové frekvence

 • Sledování úrovně sedace

 • Sledování NÚ

 • Celková spokojenost pacientůOrganizace léčby pooperační bolesti

 • V současnosti je již známo dosti látek i metod pro pooperační analgezii, je dostupná řada pomůcek a přístrojů

 • Základním problémem je organizace

 • - pokrýt co nejvíce osob

 • - co nejbezpečněji

 • - co nejlevnějiZávěr

 • V současnosti je organizace léčby POB důležitější než volba metody

 • Je potřebné rozšířit zejména levnější a jednodušší způsoby léčby POB

 • V indikovaných případech jsou na místě složitější techniky

 • V ČR je dokončována první verze doporučení pro léčbu pooperační bolesti
Yüklə 93,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə