Ali təhsil ocaqları iş dünyasının ehtiyacını qarşılaya bilmirlərYüklə 12,1 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/5
tarix23.12.2016
ölçüsü12,1 Mb.
  1   2   3   4   5

331 İyul  2014

11

Universitet xəbərləri  3 

     


Hamlet İsaxanlı: “Ali təhsil ocaqları iş dünyasının ehtiyacını 

qarşılaya bilmirlər”. (Əliyev Elvin)  

14

Akademik departamentlərin veb səhifələrinin reytinq cədvəli 18

Təhsil 

20

NDU xəbərləri 22

Həmvətənlərimiz dünyada 

24

Ölkə xəbərləri 26

Mədəniyyət  

27

Elm  


30

Gözəl Ağayeva. Heyf, ömür qısa, arzu genişdir...  

32

İKT  34

Türk dünyası 

36

Dünya 


38

Sosial 


40

Analitika  

41

İslam dünyada 43

Vətən  


45

Luici Pirandello. Xanım Frola və kürəkəni cənab Ponsa  

48 


Arif Mustafayev. Qarabağ qədim türk ellərinin vətənidir  

53

Süleyman Karacabey. Şeirlər  

56

Azərbaycan gözəli gələcək həyatından danışdı  58

Turizm  


60

Təbabət  

62 

Mozaika 


65

İdman    

 

 

  

 

 68

331 İyul  2014

UNİVERSİTET  XƏBƏRLƏRİ

UNİVERSİTET  XƏBƏRLƏRİ

Mayın  20-də  Xəzər  Universitetində  “British  Council”un  elan  etdiyi  Tədqiqatçı  Əlaqələri  Layihəsini 

müzakirə  etmək  məqsədilə  görüş  keçirildi.  Xəzər  Universiteti  İnkişaf  departamentinin  direktoru  Raziyə 

İsayevanın təşkil etdiyi bu görüşdə Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri 

professor Hamlet İsaxanlı və digər rəhbərlik nümayəndələri iştirak etdilər. Görüşdə Xəzər Universitetinin bu 

layihədə nəzərdə tutulmuş iştirakı ilə əlaqədar məsələlər müzakirə olundu. 

Qeyd edək ki, Xəzər Universiteti artıq bir dəfə bu layihədə uğurla iştirak etmişdir. 

"İpək yolu" jurnalının builki may nömrəsində Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar 

Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlının "Ali təhsil ocaqları iş dünyasının ehtiyacını qarşılaya bilmirlər" 

sərlövhəli  müsahibəsi  dərc  olunmuşdur.  Müsahibədə  Azərbaycanda  universitetlər  ilə  iş  dünyası  arasında 

əməkdaşlıq məsələlərindən bəhs edilir. (Müsahibə jurnalın 14 -cü səhifəsində dərc olunur).

"İPƏK  YOLU"  JURNALINDA  HAMLET  İSAXANLININ  MÜSAHİBƏSİ 

 DƏRC  OLUNMUŞDUR

TƏDQİQATÇI  ƏLAQƏLƏRİ  LAYİHƏSİNİN  MÜZAKİRƏSİ

İyunun 6-da Xəzər Universiteti Mühəndislik və tətbiqi elmlər fakültəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən İnşaat 

materiallarının  sınaq  laboratoriyası  Azərbaycan  Dövlət  Standartlaşma,  Metrologiya  və  Patent  üzrə  Dövlət 

Komitəsinin  təcrübə  sınaq  mərkəzinin  laboratoriyalarında  uğurla  müqayisəli  dövlət  yoxlamasından 

(kalibrasiyadan) keçmişdir. Laboratoriya müdiri texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Rasim Bayramlıdır.

İNŞAAT  MATERİALLARININ  SINAQ  LABORATORİYASI 

 UĞURLA  KALİBRASİYADAN  KEÇMİŞDİR

İyunun  6-da  "Xəzər  Xəbər"  jurnalının  baş  redaktor  müavini,  əməkdar 

jurnalist Əlirza Balayev İctimai TV-nin "Din və cəmiyyət" verilişində iştirak etdi.

İslam  dinində  ixlas  mövzusunun  müzakirə  olunduğu  verilişdə  o,  həyatda 

insanlar  arasında  ixlasa  riayət  olunması  və  olunmaması  ilə  əlaqədar 

mülahizələrini  bildirdi  və  mövzunu  genişləndirərək  dövlət-vətəndaş,  insan-

cəmiyyət münasibətlərində də ixlasın zəruriliyindən bəhs etdi.

ƏMƏKDAŞIMIZ  İCTİMAİ  TV-NİN  "DİN  VƏ  CƏMİYYƏT"  VERİLİŞİNDƏ


UNİVERSİTET  XƏBƏRLƏRİ

13

331 İyul  2014  İyunun  9-da Bakı Dövlət Universitetində Azər-

baycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi “Media və 

təhsil dialoqu: yeni çağırışlar” mövzusunda praktik 

konfrans keçirdi. Konfransı giriş sözü ilə Təhsil na-

zirliyinin  Mətbuat  xidmətinin  rəhbəri  Cəsarət  Va-

lehov açaraq, konfransın əhəmiyyətini və aktuallığını 

qeyd etdi. 

Konfransda Azərbaycanda fəqliyyət göstərən 46 

universitetin mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr xid-

mətinin rəhbərləri, o cümlədən Xəzər Universitetinin 

İctimai  əlaqələr  və  media  üzrə  direktoru  Əlövsət 

Əmirbəyli iştirak edirdilər. Ə.Əmirbəyli konfransın 

gedişi zamanı söz alaraq, media və təhsil, həmçinin   

digər məsələlərin müzakirəsində çıxış etdi. 

Konfrans günün ikinci yarısında işini Azərbaycan 

Dövlət  İqtisad  Universitetində  davam  etdirməklə 

başa çatdı. 

  “MEDİA  VƏ  TƏHSİL  DİALOQU: 

 YENİ ÇAĞIRIŞLAR”  MÖVZUSUNDA  PRAKTİK  KONFRANS

İyunun 11-də Xəzər Universitetinin Mərkəz kam-

pusunda  Azərbaycan  Respublikası  Təhsil  Nazir-

liyinin dəstəyi və Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzi-

nin (QTRM) təşkillatçılığı ilə “Akademik dürüstlük: 

Azərbaycan  universitetlərində  elmi  məqalələrin 

yazılması”  adlı  layihə  çərçivəsində  Azərbaycanda 

akademik dürüstlük məsələlərinə dair dəyirmi masa 

müzakirəsi keçirildi.

Tədbirdə Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direk-

torlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Ham-

let İsaxanlı da iştirak etdi. 

H.İsaxanlı  ibtidai  mək təbdən  başlayaraq 

doktorantura  və  elmi-tədqiqat  işlərinə  qədər  hər 

yerdə akademik dürüstlüyün həyati vacibliyi, plagiat 

və elmi məsuliyyətsizliyə qarşı kəskin mübarizənin 

zəruriliyi,  qarşıdakı  vəzifələr  haqqında  danışdı, 

Xəzər  Universiteti  və  "Dünya"  məktəbinin  müsbət 

təcrübəsindən misallar gətirdi.

İyunun 11-də   "ADA" Universitetində "Bakı Dialoqları" proqramı çərçivəsində keçirilən tədbirdə Pekin 

Universitetinin professoru Jisi Uang "Avrasiyada Çinin geostrategiyası" mövzusunda mühazirə oxumuşdur. 

Tədbirdə  Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı 

da iştirak etmişdir. H.İsaxanlı çıxış edərək, Jisi Uangın çıxışı və ümumiyyətlə Çin tarixi, mədəniyyəti, təhsili və 

texnologiyası,  Avrosentrizmin  nəticələri,  Azərbaycan-Çin  əlaqələri  haqqında  danışdı,  müzakirə  olunan 

məsələlərə münasibətini bildirdi.  

HAMLET   İSAXANLI  "BAKI  DİALOQLARI" 

 ÇƏRÇİVƏSİNDƏ  KEÇİRİLƏN  TƏDBİRDƏ  ÇIXIŞ  ETMİŞDİR

AKADEMİK  DÜRÜSTLÜK  MƏSƏLƏLƏRİNƏ  DAİR

  DƏYİRMİ  MASA  

İyunun 18-də  Xəzər Universitetinin Humanitar və sosial elmlər fakültəsinin magistr tələbələri –  Ksandra Marşal 

“Sent  Vinsent  və  Qrenadanın  mədəniyyətinə  qlobalizasiyanın  təsiri”    və  Sehon  Marşal  “Şərqi  Karib  dövlətləri 

təşkilatında regionalizmin rolu” mövzularında (hər iki işin elmi rəhbəri – professor Kənan Allahverdiyev) magistr 

dissetasiyası müdafiə etmişlər. 

Magistrantların elmi işləri şura üzvləri tərəfindən yüksək qiymətləndirildi. 

İyunun 18-də Xəzər Universitetinin Kitabxana - İnformasiya Mərkəzində “ADA” Universiteti kitabxanasının 

əməkdaşı  Elçin  Məmmədovla  görüş  keçirilmişdir.  Görüşdə  kitabxanaların  qarşısında  duran  aktual  problemlər, 

kadrların ixtisasının təkmilləşdirilməsi və digər məsələlər  müzakirə olunmuşdur. 

Nəticədə, ali məktəb kitabxanalarının  problemləri birgə həll etməsi üçün müvafiq bir qurum yaradılması ideyası 

dəstəklənmişdir.

KİTABXANALAR  ARASINDA  ƏMƏKDAŞLIQ

MAGİSTRLƏR  DİSSERTASİYA  MÜDAFİƏ  ETMİŞLƏR


14

MÜSAHİBƏ


MÜSAHİBƏ

331 İyul  2014

-  Hamlet  müəllim,  hazırda  ali  təhsilli  işsiz 

vətəndaşlarımızın sayı çoxdur. Buna səbəb nədir?

-Bu qədər ali təhsilli işsizin olmasına baxmayaraq 

digər müəssisələr kimi biz də yaxşı işçi axtarırıq. Bəs 

bu  qədər  ali  təhsilli  ola-ola  niyə  işçi  tapa  bilmirik? 

Hesab edirəm ki, bunun iki səbəbi var. Birinci səbəb 

budur  ki,  ölkədə  fəaliyyət  göstərən  ali  təhsil 

ocaqlarının  böyük  əksəriyyəti  dövrün  tələblərinə 

uygun  və  keyflyyətli  təhsil  verə  bilmir.  Hansı 

universitetin  ki,  dünya  ilə  səsləşən  şəraiti,  savadlı 

müəllimləri varsa və orada hər şey dürüstdürsə, o, ali 

təhsil  ocağının  məzunu  işsiz  qalmaz.  Həmçinin  ali 

təhsil  ocaqları  tələbələrinin  şəxsiyyət  kimi 

formalaşmasına  da  önəm  verməlidirlər.  İkincisi  isə, 

universitetlər həm Azərbaycanda, həm də dünyada iş 

dünyasının  ehtiyaclarını  öyrənib  ona  uygun 

mütəxəssis  hazırlamalıdırlar.  Yəni  iş  dünyası  və 

universitet əlaqələri çox ciddi qurulmalıdır. Təəsssüf 

hissi  ilə  qeyd  edirəm  ki,  bizim  universitetlərin 

əksəriyyəti bunun heç birinə əməl etmirlər.

-İş  dünyası  və  universitet  əlaqələri  hansı əməkdaşlığı nəzərdə tutur?

-Misal  üçün  universitet  inşaat  mühəndisi 

hazırlayırsa,  bu  sahə  üzrə  dünyada  baş  verən 

yeniliklərdən  xəbərdar  olmalıdır.  Bundan  başqa,  ali 

təhsil ocaqları inşaat şirkətlərinin hansı biliklərə sahib 

mühəndislərə  ehtiyacı  olduğunu  bilməlidir.  Kadr 

hazırlığını  da  ehtiyaclara  görə,  yeni  metodlarla 

aparmalıdırlar.  Təbii  ki,  bunun  üçün  də,  şirkət 

əməkdaşlarını universitetə dəvət etmək lazımdır və ya 

universitet  rəhbərliyi  müəllimlərinin,  tələbələrinin 

şirkət  gəzintisini,  oradakı  məsul  şəxslərlə  görüşünü 

təşkil etməlidirlər.-Bəs universitetlər iş dünyasının tələblərinə nə 

səviyyədə cavab verirlər?

-Ümumiyyətlə  bu  sahədə  ölkədə  vəziyyət 

ürəkaçan  deyil.  Universitetlərimiz  iş  dünyası  ilə 

əməkdaşlıq edə bilmirlər. Əslində bu əməkdaşlıq həm 

universitetlər, həm də şirkətlər üçün faydalıdır. Belə 

ki, hazırda texnologiya sürətlə inkişaf edir. Bu inkişaf 

ilə tanış olmağa, ondan isrifadə etməyə şirkətlər daha 

çox  maraqlıdırlar.  Ona  görə  də,  texnologiyada  baş 

verən  yeniliklərdən  universitetlərdən  daha  çox 

şirkətlər xəbər tutur və istifadə edirlər. Ona görə də, 

universitetlərlə iş dünyası arasında sıx münasibətlərin 

olması böyük önəm kəsb edir. Misal üçün, universitet 

neft  mühəndisliyi  sahəsinə  mütəxəssis  hazırlayırsa, 

gərək  bu  sahə  üzrə  ölkədə  fəaliyyət  göstərən  böyük 

şirkətlərlə  görüşsün,  tədris  plaranı  hazırlayarkən 

onlarla  məsləhətləşsin  və  s.  Çünki  elə  ola  bilər  ki, 

universitetin  tədris  etdiyi  fənlərin  bəziləri  heç  o 

şirkətlərə  lazım  deyil.  Bəlkə  onlar  universitet 

rəhbərliyinə  daha  lazımlı  fənlərin  tədris  olunmasını 

tövsiyə edəcəklər və s.Azərbaycanda universitet və iş dünyası arasında əməkdaşlığın düzgün qurulmaması əsas müzakirə 

mövzularındandır. Müsahibimiz, Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru Hamlet İsaxanlı ilə 

söhbətimiz də elə bu barədə oldu

HAMLET  İSAXANLI: 

 “ALİ  TƏHSİL  OCAQLARI  İŞ  DÜNYASININ  EHTİYACINI  QARŞILAYA  BİLMİRLƏR”

15

331 İyul  2014

- Dünya təcrübəsində iş dünyası ilə əməkdaşlığı 

gücləndirmək üçün universitetlərdə texnoparklar 

fəaliyyət  göstərir.  Bizim  universitetlərimizin  bu 

istiqamətdə  fəaliyyətlərini  necə  qiymətləndirir-

siniz?

-Azərbaycanda  çox  az  sayda  universitet 

texnopark  fəaliyyətinə  başlayıblar.  Düşünürəm  ki, 

texnopark  fəaliyyəti  universitet  və  sənaye 

münasibətlərinin qurulmasında çox böyük əhəmiyyət 

kəsb  edir.  Bilirsiniz  universitetlə  sənaye  ayrı-ayrı 

qurumlardır.  Texnopark  bu  iki  qurumu  bir-birilə 

əlaqələndirən dəhliz rolunu oynayır.

-Azərbaycanda universitet və sənaye münasi-

bətlərinin  inkişaf  etdirilməsində  hansı  ölkələrin 

təcrübələrindən faydalanmaq lazımdır?

-Yaxın  Şərq  ölkələrində,  misal  üçün  Yaponiya, 

Çin, Koreya, Sinqapur və Tayvanda universitet və iş 

dünyası  arasında  əlaqələr  çox  yüksək  səviyyədə 

inkişaf  edib.  Onlar  bu  baxımdan  Amerikadan  da 

öndədirlər. Adlarını qeyd etdiyim ölkələrdə universi-

tetlərdə araşdırma və inkişaf mərkəzləri fəaliyyət gös-

tərir.  Hansı  ki,  bu  mərkəzlər  böyük  maliyyə  qayna-

ğıdır. Onların milyonları var.

-Universitetlərlə  əməkdaşlıq  şirkətlərə  nə qazandırır?

-Bilirsiniz  istənilən  sənaye  müəssisəsində 

tədqiqat mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Əgər universitet 

onların  bu  və  ya  digər  ehtiyaclarını  qarşılaya  bilsə, 

şirkət  belə  tədqiqat  qruplarını  saxlamağa  əlavə  pul 

xərcləməz.  Buna  görə  də,  iş  dünyası  belə  tətqiqat 

qrupları  saxlamaq  əvəzinə  ali  təhsil  ocaqları  ilə 

əməkdaşlıq  etməyə  maraqlıdırlar. Yetər  ki,  ali  təhsil 

ocaqlarının elə bir potensialı olsun.

-İxtisas  seçimi  iş  tapmaqda  nə  kimi  rol oynayır? 

-Qeyri-adi  dərəcədə  böyük  rol  oynayır.  Günün 

tələblərinə uygun ixtisas seçmək çox əhəmiyyətlidir. 

Birincisi  düzgün,  qabiliyyətinə  uyğun  ixtisası 

seçməlisən.  İkincisi  isə  düşünməlisən  ki,  seçdiyiniz 

ixtisası hansı universitetdə daha yaxşı öyrənə bilərsən. 

Bu da o deməkdir ki, düzgün ixtisas seçimi ilə yanaşı 

universitet  seçimi  də  əhəmiyyətli  məsələdir. 

Amerikada  abituriyent  hansı  universitetdə  təhsil 

almaq  istəyirsə,  valideynləri  ilə  həmin  ali  təhsil 

ocağını gəzirlər, bu müəssisənin imkanları ilə ətraflı 

tanış olurlar. Bizlərdə də belə ailələr var. Amma bunlar 

təəssüf  ki,  böyük  azlıq  təşkil  edirlər. Abiturientlərin 

valideynləri də bilməlidirlər ki, övladlarının gələcəyi 

üçün ən yaxşı sərmayə onları yaxşı yerdə oxutmaqdır.

-İş  dünyasının  daha  çox  hansı  ixtisas sahiblərinə ehtiyacı var?

-Mühəndislərə  böyük  ehtiyac  var.  Bacarıqlı 

mühəndislər heç vaxt işsiz qalmayacaq və yaxşı maaş 

alacaqlar.  Müəllimliyə  böyük  təlabat  var.  Onda  sual 

oluna  bilər  ki,  madam  ki,  müəllimlərə  ehtiyac  var, 

onda  nə  üçün  nüfuzları  aşağıdır?  Problem  nədədir? 

Müşahidələr  göstərir  ki,  ali  məktəblərdə  müəllimlik 

ixtisasında  təhsil  alan  tələbələrin  əksəriyyəti  balları 

aşağı  olan,  necə  deyərlər  əli  hər  yerdən  üzülən 

abituriyentlərdir. Müəllimlik ixtisası üzrə oxuyan və 

oxumaq  istəyənlərə  demək  istəyirəm  ki,  bu  gün  elə 

məktəblər var ki, müəlliminə professorun maaşından 

üç  dəfə  çox  məvacib  verir.  Məktəblər  tanıyıram  ki, 

yaxşı  müəllimi  əl-əl  axtarırlar.  İqtisadiyyat  sahələri 

həmişə  populyardır.  Siyasi  elmlərə  də  maraq 

azalmayıb. Psixoloqlara çox böyük ehtiyac var.

-  Şırkətlər  iş  üçün  müraciət  edənlərin  daha 

çox hansı bacarıqlarına önəm verirlər?

-Xarici  dil  bilmək  işə  düzəlməyə  qeyri-adi 

dərəcədə  kömək  edir.  Eyni  zamanda  şirkətlər 

ixtisasının  peşəkarı  olan,  öz  sahəsi  üzrə  dünyadakı 

yeniliklərdən xəbərdar olan və xarici dil bilən kadrlara 

daha çox üstünlük verirlər.

-Universitetlərimiz  sirkətlərlə  əməkdaşlığa 

can atırlarmı?

-Bir neçə universitet var ki, onlar iş dünyası ilə 

əlaqəli  şəkildə  fəaliyyət  göstərirlər.  Yerdə  qalanları 

özlərinə belə bəraət qazandırmağa çalışırlar ki, ölkədə 

fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələri universitetlərlə 

əməkdaşlıq  edəcək  səviyyədə  inkişaf  etməyiblər. 

Hansı  ki,  bu  çox  səhv  yanaşmadır.  Azərbaycanda 

fəaliyyət göstərən kiçik və orta sənaye müəssisələrinin 

hamısı  universitetlərlərlə  əməkdaşlıq  etməyə, 

onlardan  faydalanmağa  çalışırlar.  Böyük  şirkətlərin 

isə  problemləri  daha  böyükdür.  Ona  görə  də,  bu  tip 

müəssisələr bir çox məsələlərdə xarici mütəxəssislərin 

köməyindən istifadə edirlər. Azərbaycanda universitet 

və sənaye münasibətlərinin inkişaf etməməsində əsas 

maneə ali təhsil ocaqlarının iş dünyasının ehtiyacını 

qarşılaya bilməməsidir.-Sizə görə yaxşı iş nə deməkdir?

-Yaxşı iş məsələsi sadə anlayış deyil. Fikirlərimi 

isə ümumiləşdirib deyə bilərəm ki, inkişaf perspektivi 

olan,  kadr  hazırlığına  sərmayə  qoyan  şirkətdə 

işləyirsənsə və yüksək əmək haqqı alırsansa, işin yaxşı 

iş hesab olunur.Əliyev Elvin,

"İpək yolu", may 2014

16

331 İyul  2014

UNİVERSİTET  XƏBƏRLƏRİ

Sonra  Xəzər  Universitetinin  Direktorlar  və 

Qəyyumlar  Şurasının  sədri  professor  Hamlet  İsaxanlı 

layihənin əhəmiyyəti və Xəzər Universitetinin beynəlxalq 

əlaqələri  barədə,  M.  A.  Reynolds  isə  "Princton  Qlobal 

Seminarlar"  seriyasının  yaranma  tarixi,  Azərbaycanda 

keçirilməsinin  əhəmiyyəti  barədə  iştirakçılara  məlumat 

vermişlər.  (Mətbuat  konfransı  haqqında  KİV-lərdə  verilmiş  məlumatları  bu  linklərdə  oxumaq 

olar:

http://www.azertag.com/node/1239135 ; http://sia.az/az/news/politics/414418) 

İyunun  11-dən    etibarən    proqramın  bilavasitə  həyata  keçirilməsinə  başlanmışdır.  İştirakçılar  "ADA" 

universitetində  təşkil  olunan  “Bakı  Dialoqları”  çərçivəsində  Pekin  Universitetinin  professoru  Jisi  Wang-ın 

“Avrasiyada  Çinin  geostrategiyası”,  İyunun  12-də    isə  Xəzər  Universitetində  universitetin  Xarici  əlaqələr  üzrə 

prorektoru  Fərda  Əsədovun    “Xəzərlər:  orta  əsr  dünyasında Yəhudi Türk  krallığı”  mövzularında  mühazirələrini 

dinləmişlər.  Sonrakı günlərdə də mütəxəssislər içtirakçılar üçün müxtəlif mövzularda mühazirələr oxumuşlar. 

Proqrama  qatılanlar  müxtəlif  təsisatlarda  söhbət  və  müzakirələrdə  iştirak  etmişlər.  Umumilikdə  onlar 

Azərbaycanın  tarixi  və  mədəniyyəti,  müasir Azərbaycanın  siyasi  quruluşu  və  beynəlxalq  əlaqələri, Azərbaycan 

dövlətinin enerji siyasəti, Cənubi Qafqaz regionunun inkişaf layihələri və regionda təhlükəsizlik məsələləri barədə 

məlumat əldə etmişlər. Eyni zamanda, bu proqram Azərbaycan və Amerika gənclərinə bir-birilə ünsiyyət qurmaq, 

dünya siyasəti və gündəlik həyat məsələləri haqqında onları maraqlandıran suallar ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq 

imkanı yaratmışdır.

Proqram iştirakçıları Azərbaycanın bölgələrinə də səfər etmiş,  tarix və mədəniyyət abidələri ilə tanış olmuşlar. 

İştirakçıların ümumi rəyincə, proqrqm uğurla yerinə yetirilmişdir."PRİNSTON  QLOBAL  SEMİNARLAR":

  REGİONDA  İLK  DƏFƏ   XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ 

(Əvvəli səh. 3-də)

İyunun 17- də Musiqi və incəsənət departamen-

tinin  müdiri  Zülfiyyə  Sadıqovanın  rəhbərliyi  ilə   

universitetin Kamera orkestri Bakıda Marriot otelin-

də İngiltərə kraliçasının ad günü münasibətilə kon-

sert proqramı ilə çıxış etdi. Britaniya səfirliyinin nü-

mayəndələrinin və qonaqların iştirak etdiyi tədbir or-

kestrin ifasında "Allah Şahzadəni qorusun" adlı Bri-

taniya milli himni ilə başladı və musiqi nömrələri ilə 

davam etdi. 

British  Council  Azərbaycan  ofisinin  direktoru 

Elizabet Vayt orkestrin çıxışı ilə bağlı bu sözləri dedi: 

“Xəzər"in Kamera orkestrinin bizim tədbirdə çıxışı 

çox xoş idi. Mən “Allah Şahzadəni qorusun” himnini 

belə enerji ilə ifa edən orkestr görməmişdim.  Biz or-

kestrin repertuarında olan mahıları dinləməkdən həzz 

aldıq. İştirakçıların bir çoxu onların ifası ilə bağlı  xoş 

sözlər dedilər. Orkestrə uğurlar arzulayırıq.” XƏZƏR  UNİVERSİTETİ  KAMERA  ORKESTRİNİN  ÇIXIŞI  

Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti  yanında 

Elmin  İnkişafı  Fondunun  xaricdə  elmi  tədbirlərdə  və 

qısamüddətli təcrübəkeçmədə iştirakı əhatə edən xüsusi 

layihələrin  maliyyələşdirilməsi  məqsədi  ilə  qrantların 

verilməsi  üzrə  2014-cü  ildə  keçirilmiş  “Mobillik 

qrantı” müsabiqəsinin nəticələri elan olunmuşdur.

Qeyd olunmuşdur ki,   müsabiqəyə 35 layihə daxil 

olmuş,  bu  layihələrin  ekspertizası  işi  təşkil  olunmuş, 

müsabiqə  qaydaları  və  tələblərinə  cavab  verməyən  6 

layihə texniki ekspertiza mərhələsindən keçməmiş, 29 

layihə  isə  elmi  ekspertiza  mərhələsinə  buraxılmışdır. 

Onların arasından 11 qalib layihə müəyyənləşdirilmiş 

və Elmin İnkişafı Fondunun 2014-cü il 11 iyun tarixli 

Qərarı ilə təsdiq olunmuşdur. 

Əməkdaşımız - Siyasi elm və beynəlxalq münasi-

bətlər departamentinin müdiri, fəlsəfə doktoru Muxtar 

Hacızadənin “Geniş Qara Dəniz bölgəsində təhlükəsiz-

lik imperativləri və təhlükəsizlik cəmiyyəti üçün fürsət-

lər” adlı layihəsi də həmin 11 qalib layihədən biridir. M.  

Hacızadə bu il iyulun 30-dan avqustun 30-dək Böyük 

Britaniyanın  Bath  şəhərindəki  Bath  Universitetində 

elmi  tədqiqat  işi  aparmaq  üçün  İngiltərəyə  ezam 

olunacaq.

Əməkdaşımızı  bu  nailiyyəti  münasibətilə  təbrik 

edir, ona yeni uğurlar arzulayırıq.ƏMƏKDAŞIMIZ  “MOBİLLİK  QRANTI”  MÜSABİQƏSİNİN  QALİBİDİR

17

331 İyul  2014

İyunun  9-11-də  Xəzər  Universitetinin  İngilis  dili  və 

ədəbiyyatı departamentinin müəllimi və doktorantura  tələbəsi  

Yeganə  Balamedova  Tempus  layihəsinin  PACT  idarəetmə 

iclasında  iştirak  edib.  Batumidə  Gürcüstan  Universitetində 

keçirilən görüşdə veb dizayn,   bukletlərin istehsalı və layihə-

nin idarə olunması ilə bağlı məsələlər müzakirə olunmuş gələ-

cək fəaliyyət haqqında əsas qərarlar qəbul edilmişdir.MÜƏLLİMİMİZ  PACT  İDARƏETMƏ  GÖRÜŞÜNDƏ

Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri 

professor Hamlet İsaxanlı iyunun 18-də Almaniyanın Trier Universitetində 

olmuş,  rəhbərlik ilə görüşmüş və Trier Universitetinin Rəqəmsal humanitar 

elmlər mərkəzi ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etmişdir.

İyunun  13-18-də  Xəzər  Universitetinin  təsisçisi,  Direktorlar  və  Qəyyumlar  Şurasının  sədri  professor 

Hamlet  İsaxanlı  Lüksemburqa  işgüzar  səfər  etmişdir.  O,  Lüksemburq  Universitetinin  “Limpertsberg”  və 

“Walferdange”  kampuslarında  olmuş,  rəhbərlik  ilə  görüşmüş  və  Xəzər  Universiteti  ilə  Lüksemburq 

Universiteti, xüsusilə   Ədəbiyyat, humanitar, incəsənət və təhsil fakültəsi arasında əməkdaşlıq məsələlərini 

müzakirə  etmişdir.  Səfər  zamanı  H.  İsaxanlı  Lüksemburqda Azərbaycan  diasporunun  nümayəndələri ilə  də 

görüşmüşdür. Yüklə 12,1 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə