Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 2010-cu ildə qeydiyyata alınmış qrant müqavilələri (qərarları) haqqında məlumatYüklə 192 Kb.
tarix01.01.2017
ölçüsü192 Kb.
#4009

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 2010-cu ildə qeydiyyata alınmış qrant müqavilələri (qərarları) haqqında məlumatDonorun adı

Resipiyentin adı

Qrantın məbləği (manatla)

Qrantın məqsədi

Müqavilənin qeydə alınma tarixi

6

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Sülh Mədəniy­yəti Naminə Gən­clər” ictimai birliyi

7.272

Erkən nikahların törətdiyi fəsadlara dair maarifləndirici kampaniyaların təşkili

1/6/2010

12

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Kompüter Oyun­la­rı Milli Assosi­a­si­yası” ictimai birliyi

25.000

GUAM Gənclər Forumunun İnformasiya Mərkəzi

1/7/2010

13

Gənclər və İdman Nazirliyi

“DAN” Beynəlmil­əl­çi Gənclər ictimai birliyi

10.060

Uşaq müəssisələrində gənc­lər üçün müstəqil həyat klub­la­rı­nın şəbəkəsinin yaradılması

1/7/2010

14

Gənclər və İdman Nazirliyi

Azərbaycan Gənclər İttifaqı

13.830

Düzgün qidalanma Sağ­lam­lıqdır! -sağlam qidalanmaya dair məlumatlandırma və ma­arifləndirmə kampaniyası

1/7/2010

17

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Sosial Təşəb­büslər Mərkəzi” ictimai birliyi

2.500 ABŞ dolları

Avropa yaxın qonşu olmaqla yanaşı, yaxın portnyordur

1/8/2010

18

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Sağlam İnkişaf və Maariflən­dir­mə” ictimai birliyi

5.000

İşğal olunmuş torpaqlarımızı unutmayaq!

1/8/2010

20

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Yeni Həyat” Hu­ma­nitar və Sosial Dayaq ictimai birliyi

8.150

Təcrid olunmuş gənclər üçün Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğinə dair 10 dərs

1/8/2010

25

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu”

5.500

Yeniyetmə və gənclər üçün Virtual İnternet Kitabxananın yaradılması

1/12/2010

26

Gənclər və İdman Nazirliyi

“SOS Uşaq Kənd­ləri Azərbaycan” Assosiasiyası

4.780

Dövlət uşaq müəssisələrinin və alternativ qayğını tərk etmiş gənclərin işlə təminatına yö­nəl­miş PR və ictimai vəkillik fəaliyyəti

1/12/2010

27

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Demokratik İslahatçı Gənclər” ictimai birliyi

4.070

Gənclər arasında internet mədəniyyətinin formalaşması və internet təhlükəsizliyi

1/12/2010

33

Gənclər və İdman Nazirliyi

Azərbaycan Ma­arif­çi Gənclər Təşkilatı

5.000

İcma gənclərinin məşğulluğuna kömək

1/12/2010

40

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Beyləqan Gənc­lə­ri­nin Maariflən­di­ril­məsi və Sosial İnki­şafı” ictimai birliyi

6.700

Məşğulluqla bağlı regionlarda gənclərin maarifləndirilməsi

1/13/2010

41

Gənclər və İdman Nazirliyi

“YUVA” Humanitar Mərkəzi

10.320

Danışın qızlar

1/13/2010

45

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Gənc Mühasiblər” Birliyi

9.980

Regionlarda gənc sahibkarların inkişafı üçün xidmətin təşkili

1/14/2010

62

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi”

6.500

“Kitablı dünya”

1/18/2010

74

Gənclər və İdman Nazirliyi

Gənc İstedadlara Dəstək Fondu

8.190

Sumqayıt şəhərinin orta ümum­təhsil məktəblərinin IX-XI sinif şagirdləri arasında “Erudit” intellektual televiziya oyununun keçirilməsi

1/19/2010

77

Gənclər və İdman Nazirliyi

Azərbaycan Demokratik Tələbə Gənclər Təşkilatı

7.000

Region gəncləri üçün məşğulluq imkanlarının yaradılması

1/21/2010

86

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Gənclər Mərkəzi” ictimai birliyi

6.650

Cənub regionunda gənclərin zərərli vərdişlərdən çəkin­dir­mək məqsədi ilə hüquq maarif­ləndirmə işinin gücləndirilməsi

1/22/2010

115

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Demokratik Azər­bay­can Naminə” Gənc­lərin ictimai birliyi

2.625

İslah-əmək müəssisələrindəki gənclərin vətəndaşlıq və əxlaqi düşüncəsinin inkişafına yardım

2/4/2010

116

Gənclər və İdman Nazirliyi

Gənc Vətənpərvərlər Birliyi

3.284

Gənclərin vətənpərvərlik ru­hun­da tərbiyə olunması üçün psixoloji amillərin rolunun ar­tı­rılması istiqamətində kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi

2/4/2010

117

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Sağlam İnkişaf və Maarifləndirmə” ictimai birliyi

4.000

Narkomaniya və QİÇS-ə qarşı mübarizə mənəviyyatın xilası deməkdir

2/4/2010

118

Gənclər və İdman Nazirliyi

Gənclərin Anti-Narkomaniya ictimai birliyi

3.000

Gənclər arasında hüquq pozuntularının və narkomanlığın profilaktikası

2/4/2010

119

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Ümidli Gələcək” Gənclər Təşkilatı

7.998

Azərbaycanın cənub regionun­da gənclər arasında HİV-AİDS və narkomaniyanın profilak­ti­ka­sına dair maarifləndirmə proqramı

2/4/2010

120

Gənclər və İdman Nazirliyi

Azərbaycan Gənc Sahibkarlar Assosiasiyası

5.500

Azərbaycanda gənc sahibkarlığın monitorinqi

2/4/2010

121

Gənclər və İdman Nazirliyi

Azərbaycan Gənc­lərinin Demokratik İnkişafına Yardım

4.500

Gənclər biznesdə

2/4/2010

122

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Qayğı” Humanitar və Sosial ictimai birliyi

8.240

Gənclərin regional məşğulluq şəbəkəsi

2/4/2010

123

Gənclər və İdman Nazirliyi

Avropanın Gənc Azər­baycanlı Dost­ları Assosiasiyası

6.750

Regionlarda gənclərin könüllük şəbəkəsinin yaradılması

2/4/2010

124

Gənclər və İdman Nazirliyi

Gənc Hüquq­şünas­lar Birliyi

7.448

“Gənclərin hüquqları” Maarifləndirmə və Hüquqi Dəstək Proqramı

2/4/2010

125

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Uşaq və gənclərin Tərəqqi Mərkəzi” ictimai birliyi

13.000

Regionlarda gənclər üçün sağlam həyat tərzi

2/4/2010

126

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Azad Gənclər” ictimai birliyi

9.077,88

Biz regionlarda AİDS görmürük

2/4/2010

127

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Nur” Uşaq və Gənc­lərin ictimai birliyi

4.150

Azərbaycan gəncləri AİDS-ə qarşı

2/4/2010

128

Gənclər və İdman Nazirliyi

“İrəli” ictimai birliyi

37.909

Elektron Azərbaycan tarixi kitabxanası

2/4/2010

133

Gənclər və İdman Nazirliyi

“İrəli” ictimai birliyi

39.555

“Art Kamp”

2/4/2010

130

Gənclər və İdman Nazirliyi

“İrəli” ictimai birliyi

39.840

İrəlidə

2/4/2010

132

Gənclər və İdman Nazirliyi

“İrəli” ictimai birliyi

39.840

Regionlarda olan gənclər üçün menecment məktəbi

2/4/2010

134

Gənclər və İdman Nazirliyi

“İrəli” ictimai birliyi

40.050

İnformasiya Texnologiyaları Akademiyası

2/4/2010

137

Gənclər və İdman Nazirliyi

“İrəli” ictimai birliyi

40.100

“Mənim Azərbaycanım”

2/4/2010

135

Gənclər və İdman Nazirliyi

“İrəli” ictimai birliyi

40.450

İnformasiya Texnologiyaları –Yeni mərhələdə

2/4/2010

136

Gənclər və İdman Nazirliyi

“İrəli” ictimai birliyi

40.550

“Bələdiyyə – 2009: Yerli özü­nü­idarəetmə orqanlarına seç­kilərdə gənclərin iştirakının stimullaşdırılması”

2/4/2010

129

Gənclər və İdman Nazirliyi

“İrəli” ictimai birliyi

40.950

Arxeoloji Düşərgələr

2/4/2010

131

Gənclər və İdman Nazirliyi

“İrəli” ictimai birliyi

41.660

Media Akademiya

2/4/2010

138

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Nur” Uşaq və Gənc­lərin ictimai birliyi

1.950

“Uşaqlara yararlı Dünya”

2/4/2010

139

Gənclər və İdman Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurası

12.715

Gənclər işində kütləviliyin təmin olunmasında gənclər təşkilatlarının iştirakının stimullaşdırılması

2/4/2010

140

Gənclər və İdman Nazirliyi

Azərbaycan Könüllülər ictimai birliyi

16.450

Gənclərin Avropaya inteqrasiyasında dinlərarası dialoqun rolu

2/4/2010

141

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Avropa Tələbələr Forumu-Bakı” ictimai birliyi

14.550

“Novruz -2009”

2/4/2010

142

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Qayğı” Humanitar və Sosial ictimai birliyi

3.220

Gənclər dialoqu etnik birliyin bir rolu kimi

2/4/2010

143

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Azərbaycan Əf­qanı­stan Veteranları” ictimai birliyi

1.950

Sovet qoşunlarının Əfqanıs­tan­dan çıxarılmasının XX ildö­nümünü yubiley tədbirinin ke­çiril­məsində payçı kimi iştirak

2/4/2010

144

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Dünya Türk Gənclər Birliyi” ictimai birliyi

63.651,40

VIII Liderlər toplantısının keçirilməsinə kömək göstərmək

2/4/2010

145

Gənclər və İdman Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası Uşaqlar Birliyi

1.500

Küçə uşaqlarının prob­lem­lə­ri­nin həlli məqsədi ilə yaradılmış Reabilitasiya Mərkəzinə idman ləvazimatlarının alınması

2/4/2010

146

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Müstəqil Həyat” İn­kişaf və Dəstək Mər­kəzi ictimai birliyi

1.500

“Reallığın aynası – 4” foto və video sərginin keçirilməsində payçı kimi iştirak

2/4/2010

147

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Gələcəyə Körpü” ictimai birliyi

30.000

Gənclərin Məşğulluq Resurs Mərkəzi

2/4/2010

148

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Gənc Nəslin İnkişafına Dəstək” ictimai birliyi

19.800

Reproduktiv sağlamlıq sahəsində sorğu

2/4/2010

149

Gənclər və İdman Nazirliyi

Tərxis Olunmuş Hərbiçilərin “Gənc­ləri Maarifləndirmə” ictimai birliyi

29.590

Gənc vətənpərvərlər klublarının üzvləri üçün yay düşərgəsi

2/4/2010

150

Gənclər və İdman Nazirliyi

“İnkişaf Naminə Təşəbbüs” ictimai birliyi

25.500

Qaynar telefon xətti

2/4/2010

151

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Sinema” Gənc Kino­matoqrafçılar Mərkəzi ictimai birliyi

8.025

“Start” Tələbələrin VI Beynəlxalq kinofestivalı

2/4/2010

152

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Dj-lər Assosiasiyası” ictimai birliyi

3.500

Gənclər sağlam həyat tərzinə səs verir

2/4/2010

154

Gənclər və İdman Nazirliyi

“İrəli” ictimai birliyi

44.740

Gənc liderlər üçün Qış Universiteti

2/4/2010

153

Gənclər və İdman Nazirliyi

“İrəli” ictimai birliyi

48.300

Milli diskussiyalar

2/4/2010

155

Gənclər və İdman Nazirliyi

Azərbaycan Qaçqın və Məcburi Köçkün Gənclər Təşkilatı

5.200

Qarabağ-Unudulmaz qan yad­daşımız və tarixi həqiqətlərimiz məcburi köçkün gənclər arasında vətənpərvərlərik tərbiyəsinin gücləndirilməsi

2/4/2010

156

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Bizim nəsil” Gənclərin Regional İnkişaf Assosiasiyası ictimai birliyi

27.440

Vətənimizi öyrənək-seriya­sın­dan Uşaqlar üçün Azərbaycan incəsənəti ensiklopediyası hazırlanması, nəşr olunması, pulsuz paylanması

2/4/2010

157

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Gənclər azad sa­hib­karlıq fəaliy­yə­tində” ictimai birliyi

7.993,14

Gənclərin sahibkarlıq fəaliy­yə­t­lərinin inkişafı və onların məşğulluğunun təmin edilməsi

2/4/2010

158

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Azad Həmfikirlər” Gənclərin Maarifləndirilməsi ictimai birliyi

4.509

Gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı özünə inam və karyeranın planlaşdırılması

2/4/2010

159

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi” ictimai birliyi

10.000

Region gənclərinin məşğulluq imkanlarının artırılmasına dəstək

2/4/2010

160

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Azərbaycan Gənc­lərinin Nailiyyəti” ictimai birliyi

7.912

İqtisadiyyat və idarəetmə yarışı

2/4/2010

161

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Müasir gənclər və Sosial İnkişaf” ictimai birliyi

4.650

Gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafında maarifçilik əsas amil kimi

2/4/2010

162

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Türkiyə Univer­sitetləri Məzunları” ictimai birliyi

3.800

Türkiyə Universitetlərindən mə­zun olan gənclərin karyera seçimlərinin elmi-sosioloji tədqiqi

2/4/2010

163

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Gənclərin İqtisadi, Sosial və Mənəvi İnkişafına Yardım” ictimai birliyi

3.700

Şirvan şəhərində gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkilinin təmin edilməsi

2/4/2010

164

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Sən Tək Deyilsən” Gənc Əlil Qızlara Yardım ictimai birliyi

4.242

Sən tək deyilsən gənc əlil qız­ların bacarıqlarının artırıl­masına və asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinə yardım

2/4/2010

165

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Azərbaycan Tələbələri” ictimai birliyi

8.000

Tələblər üçün liderlik imkanları

2/4/2010

166

Gənclər və İdman Nazirliyi

Azərbaycan Res­pub­li­kası Gənclər Təş­kilatları Milli Şurası

11.000

Narkotiklərsiz, sağlam və uğurlu həyat naminə

2/4/2010

167

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Gənclər Arasında Mübadilə” ictimai birliyi

20.030

Gənc təlimçi məktəbi

2/4/2010

168

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Həkimlər və Təbib Tələbələr” ictimai birliyi

6.270

Gənclər arasında səhiyyə maarifinin effektiv təşkili yolları

2/4/2010

169

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Xəzər İntellektual Gənclər Klubu” ictimai birliyi

5.040

Mənim klubum

2/4/2010

170

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Uşaq və Gənclərin Tərəqqi Mərkəzi” ictimai birliyi

15.960

Regionlarda yaşayan gənclərin sağlam həyatına dəstək verək

2/4/2010

171

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Azad Gənclər” ictimai birliyi

9.980

Biz regionlarda AİDS görmürük

2/4/2010

172

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Nurlu Sabah Uşaq-Gənclər Təş­kilatı” ictimai birliyi

4.000

Sağlam bədən, sağlam ruh, sağlam gələcək

2/4/2010

173

Gənclər və İdman Nazirliyi

Azərbaycan Binəsib Uşaq və Gənclər Birliyi

13.888

HİV/AİDS üzrə maarifləndirmə

2/4/2010

174

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Uşaq və Tələbə Gənclər Dünyası” ictimai birliyi

3.000

Sağlam həyat tərzinin təbliği

2/4/2010

175

Gənclər və İdman Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurası

16.399

Mədəniyyətlərarası dialoqun qurulmasında gənc qadınların rolu

2/4/2010

176

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Dünya Türk Gəncləri Birliyi” ictimai birliyi

40.600

IX Gənclik Günləri və Qurultayının keçirilməsində payçı kimi iştirak

2/4/2010

225

Gənclər və İdman Nazirliyi

“ORİQAMİ” Uşaq və Yeniyetmələr ictimai birliyi

1.800

“Xocalı Harayı” Uşaq yaradıcılığı uşaq müsabiqə-sərgisinin təşkili

3/16/2010

244

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Azərbaycan Gənc Alim, Aspirant və Ma­gistrlər Cəmiy­yəti” ictimai birliyi

5.735

Gənc alimlərin əsərləri adlı jurnalın 3-cü sayının çap olunması

4/5/2010

582

Gənclər və İdman Nazirliyi

“Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları” İttifaqı

49.106

Liderlik məktəbi

7/28/2010

CƏMİ:

1160.952

Manat və 2500 ABŞ dolları

Yüklə 192 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə