Azeri Müqəddəs Kitab və Qur’an-ı Kərim Haqqında 200 Sual Daniel WickwireYüklə 141,78 Kb.
tarix07.01.2017
ölçüsü141,78 Kb.

Azeri
Müqəddəs Kitab və Qur’an-ı Kərim Haqqında 200 Sual
Daniel Wickwire


Müqəddəs Kitablar Haqqında.................................1-24
Tanrı və Allah Haqqında...................................25-50
Müqəddəs Ruh, Şeytan, Cinlər və Mələklər Haqqında.........51-65
Məsih və Məhəmməd Haqqında................................66-98
İnsan və Günah Haqqında...................................99-109
Xilas Olmaq Haqqında.....................................110-123
Gələcək Şeylər Haqqında..................................124-132
Dünyəvi Həyat Haqqında...................................133-161
Düşmənlər və Cihad Haqqında..............................162-179
Tarixi Hadisələr Haqqında................................180-200


Müqəddəs Kitablar Haqqında
1.

Allahın Sözü əzəli və əbədidir mi? (Levh-i Mahfuz)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir2.

Müqəddəs Kitab (Tövrat, Zəbur və İncil) Allahın Sözü olaraq qəbul edilirmi? (Müqəddəs Kitab olaraq).

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir3.

Allah Müqəddəs Kitabı göndərəndə ancaq Yəhudilərin vasitəsiyləmi göndərməyə qərar vermişti?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir4.

Müqəddəs Kitabdaki peyğəmbərlərin Allah tərəfindən göndərildiyinə dair sübut olaraq onlara möcüzələr eləmə gücü verilmiş idimi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir5.

Allah, Öz Müqəddəs Kitablarını təhrif olmaqdan qorumaq istəyirmi? (Niyyət)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir6.

Allah, Öz Müqəddəs Kitablarını təhrif qoruya bıləcək gücdədirmi? (Qüdrət)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir7.

Uca Allahın niyyət və qüdrətinə qarşı, Onun göndərdiyi Müqəddəs Kitabların Şeytan, cinlər ya da fani insanlar tərəfindən təhrif olmasına və ya deyişdirilməsinə icazə verərmi? (Təhrif bi’l-lafz)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir8.

İnsanlar tərəfindən Allahın Sözünün səhv bir şəkillərdə izah etmək ya da bir ayəni səhv olaraq ötürmək (bildirmək) mümkündürmü? (Tahrif bi’l-ma’na)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir9.

Allahın sözünün təhrif olduğunu iddia edənlər, ya Allahın Öz kitablarını təhrif olacağını bilmədiyini, ya Allahın Öz kitablarının təhrif olmasına diqqət göstərmədiyini, ya da Allahın Öz Sözünü qoruya bilməyəcəyini eyham edərək, Allahı təhqir etmirlərmi? (El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir10.

Allahın Sözünün təhrif olduğunu iddia edənlər, Uca Tanrının Müqəddəs Kitabları üçün mübarizəsini uduzduğunu və Şeytanın qalib gəldiyini eyham etmirlərmi? (El-Aziz, El-Galib, El-Jebbar, El-Muktedir)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir11.

Tanrı yalnız bir Müqəddəs Kitabını qoruyub, diyərlərini qoruya bilməyəcək qədər iki üzlümüdür? (El-Adl, El-Hadi, El-Mumin, El-Muksit)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir12.

Allahın Sözü Axirət günündə bütün insanları mühakimə etmək üçün deyişməyən bir standard olacaqmıdır?

(El-Hakem, El-Hakk, El-Hafiz, El-Hasib)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir13.

Allahın göndərdiyi kitabların bir qisminə inanmaq, bir qismini inkâr etmək doğru bir düşüncəmidir?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir14.

Allah, özünün göndərdiyi bütün Müqəddəs Kitabların hamı tərəfindən oxunmasını istəyirmi?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir

15.

Bir insanın həyatında “bərəkət” alması üçün Tanrının Sözünü oxuyub itaət etməsi ən vacib şərtmidir?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir16.

Müqəddəs Kitaba oxumaq və itaət etmək istəmiyənlər kâfir olub lə’nətlənirlərmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir17.

Tanrı Sözünün, Vəhy kitabı ilə Müqəddəs Kitabın tamamlandığını qəbul edir mi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir17.

Yəhudilər və Xristianlar tərəfindən Qur’an-ı Kərim, Tanrının Sözü (Müqəddəs) olaraq qəbul edilirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir18.

Qur’an-ı Kərimin həqiqətən Tanrının Sözü olduğunun qəbul olunması üçün, Qur’anın əvvəlki Müqəddəs Kitab ilə tamamilə uyğun olması şərtdirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir19.

Qur’an-ı Kərim ilə Müqəddəs Kitab arasında ziddiyyətlər və zidd doktrinalar varmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir20.

Müqəddəs Kitabdaki və Qur’an-ı Kərimdəki vəyh anlayışı eynidirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir21.

Yəhudi və Xristianlar tərəfindən Qurani Kərim

Allahın Sözü olaraq qəbul edilirmi? (Müqəddəs Kitab olaraq)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir22.

Allah bir Müqəddəs Kitabı göndərdiktən sonra, o kitabın bəzi ayələrini nəsh edərmi? (Nəsh və Mənsuh)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir23.

Әgər Qur’an-ı Kərim bu dünyanın aləmi tərəfindən endirildi isə və bəzi cinlər bunu təsdiq ediblərsə, bu onun Tanrı tərəfindən göndərildiyinə bir sübut olabilərmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir24.

Tanrının bir Müqəddəs Kitabının Şeytan tərəfindən göndərilmədiyinə dair davamlı olaraq söylənməsinə ehtiyac varmıdır?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir


Tanrı və Allah Haqqında
25.

Yəhudilər, Xristianlar və Müsəlmanlar “Tek” Allahamı inanırlar? (Vahdet-i Vücûd)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir26.

Qur’an-ı Kərimdə olan Allahın Esmaül Hünsada yer alan şəxsi və sübutu sifətlərin bir çoxu Müqəddəs Kitabdaki sifətlərlə oxşarlıq vardırmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir27.

Müqəddəs Kitabdakı “Tanrı” anlayışı ilə Qur’an-ı Kərimdəki “Allah” anlayışı eynidirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir

28.

Allahın şəxsi, əbədi və dəyişməyən adı “Yehova” (Yahve)dirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir29.

Müqəddəs Kitablarda, Tanrı ya da Allahın müqəddəs olduğu öyrədilirmi? (Әl Quddüs)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir30.

Allah özünü “Ata” sifətiylə tanıdırmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir31.

Allah ya da Tanrı qürurlu olub, Qürur Onun sifətlərindən biri olablərmi? (Әl-Mütəkəbbir)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir32.

Allah, Özünü insanlara bir başa “Xilaskar” sifətiylə tanıdırmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir33.

Allah Özünü ifadə edəndə, Özü haqqında birinci şəxs olaraq “Biz” ifadəsindən istifadə edirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir34.

Allahın Üçlüyü (Ata, Oğul, Müqəddəs Ruh) anlayışı qəbul edilirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir35.

Allah İsaya səhv bir şey bəyan etdiyini deyib: İsanın bunu inkâr etməsi doğru bir ehtimal ola bilərmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir36.

Allah insanlardan uzaq duraraq, tarixin gedişatına müdaxilə edərək Öz barmaq izini qoyarmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir37.

Allah Özünü cism şeklində göstərə bilərmi? (Allah görülə bilərmi?) (Ru’yetullah)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir38.

Allah insanlara vəyh (yazılmış vəhy) xaricində danışarmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir39.

Fani insanlar, Uca Allah ilə bir münasibət qurub, Tanrının övladları olaraq Onu şəxsən tanıya bilərlərmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir40.

Allahın məhəbbəti şərtsizdirmi? (el-Vedud)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir41.

Allah, Özünə inanan insanları təkcə “qulları” olaraqmı görür?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir42.

Allah, insanlar arasında ayrı-seçkilik edərmi? (Bir insanı digərindən üstün hesab edərmi?)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir43.

Allah bəzi günahkârlardan xüsusilə nifrət edərək onların cəhənnəmə getmələrini istəyərmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir44.

Allahın təbiətində həm “yaxşılıq” həm də “pislik” varmı? (Xeyir və Şər)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir45.

Allah ən böyük hiylə quran olaraq hesab edilə bilərmi? (Makir)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir46.

Allah, fərqli inanctaki insanların ürəyinə kin və nifrət hissi qoyarmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir47.

Allah bəzi insanları qəlblərini daşlaşdırıb onları yoldan azdıqmaq istəyərmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir48.

Allah Öz keyfinə görəmi davranır?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir49.

Allahın əzəli şəriatına görə Allah, Özündən başqa bir varlığa səcdə edilməsini qadağa etmişdirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir50.

Allah öz əbədi şəriatına qarşı tərs düşən bir əmr vererek, mələklərə “Adəmə səcdə edin” demişdirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir
Müqəddəs Ruh, Şeytan, Cinlər və Mələklər Haqqında
51.

Müqəddəs Ruhun Allah olduğu qəbul edilirmi? (Ruh-ül Quddüs)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir52.

Müqəddəs Ruhun yaradma gücü varmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir53.

Müqəddəs Ruh və Cəbrayıl eynidirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir54.

Bağışlanmaz tek günah Müqəddəs Ruha kürf etməkdirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir55.

Müqəddəs Kitablarda xüsusilə ruhani mövzularamı yönəlirlər?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir56.

Tanrının Müqəddəs Ruhu insanların içində məskunlaşaraq onlara ruhani ənamlar verirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir57.

Ruhani əmamlar imanlılar tərəfindən basqa imanlılara əl qoymaq vasitəsiylə veriləbilirmi?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir

58.

İsa Məsihin davamçılarına xüsusilə Müqəddəs Ruh vasitəsilə, İsanın elədiyi möcüzələri eləmə gücü verildimi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir59.

Müqəddəs Ruh vasitəsilə imanlılara naməlum dillərdə danışma ənamının veriləcəyi haqqında söz verildimi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir60.

Müqəddəs Kitablarda mələklərin Tanrının xidmətçiləri, cinlərin isə Şeytanın xidmətçiləri olduğu haqqında, aydın bir şəkildə onlar arasında fərq qoyulubmu?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir61.

Şeytan tövbə edərək yaxşı biri ola bilərmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir62.

Bəzi cinlər tövbə edərək yaxşı cin ola bilərlərmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir63.

Müqəddəs Kitablarda, cinlərin insanların içindən qovulması ilə bağlı ayələr varmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir64.

Şeytanın, insanları aldadma gücü zəyifdirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir65.

Şeytan, bu dünyanın “Hökmdarı” hesab olunurmu?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir


Məsih və Məhəmməd Haqqında
66.

İsa Məsihin, bakirədən doğulduğu qəbul edilirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir67.

İsa Məsihin günahsız olduğu qəbul edilirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir68.

İsa Məsihin, fövqəltəbii hikməti və bilikli olduğu qəbul edilirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir69.

İsa Məsihin, fövqəltəbii qüdrətə sahib olaraq möcüzələr etməsi və ölüləri dirildməsi qəbul edilirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir70.

İsa Məsih, bütün insanlardan istədiyi iman və itaəti gözləməsi qəbul edilirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir71.

İsanın “Məsih” (Məsh edilmiş şəxs) olduğu qəbul edilirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir72.

İsa Məsihin, Allahın Kəlamı olduğu qəbul edilirmi? (Logos / Kəlamullah)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir73.

İsa Məsih doğulmadan əvvəl Allahın əzəli və əbədi Kəlamı olduğu qəbul edilirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir74.

Allahın Әzəli Sözü olan İsa Məsih bir bakirədən doğularaq Tanrı-İnsan şəklini aldığı qəbul edilirmi? (Kenosis / Hulul)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir75.

İsa Məsihin Allah olduğu qəbul edilirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir76.

İsa Məsihin, dünyanın “Yaradıcısı” olduğu qəbul edilirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir77.

İsa Məsih, Allah ilə insanlar arasında tək (yegânə) Vasitəçi olduğu qəbul edilirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir78.

İsa Məsih, Allahın Oğlu olaraq qəbul edilirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir79.

Müqəddəs Kitablarda, “Tanrının Oğlu” temrini, fiziki və cinsi mənadamı istifadə olunur?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir80.

Həqiqətən insanlar İsa Məsihə səcdə etmişdirlərmi və İsa Məsih, Özünə edilən səcdəni qəbul etmişdirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir81.

İsa Məsih, günahları əfv edə bilərmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir82.

Ölümün və cəhənnəmin açarlarının İsa Məsihin əlində olduğu qəbul edilirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir83.

İsa Məsihin, dünyanın “Xilaskârı” olduğu qəbul edilirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir84.

Әbədi həyatı əldə etmənin yegânə yolu İsa Məsihi “Rəbb” və “Xilaskar olaraq qəbul etməkmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir85.

İsa Məsihin qanı insanların günahları üçün axıtılan (tökülən) tek kəffarə qurbanı olaraq qəbul edilirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir86.

Müqəddəs Kitablarda, Məsihin (İsanın) öldürüləcəyi peyğəmbərlər tərəfindən bəyan edilmişdirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir87.

İsa Məsih, özünün Yəhudilər tərəfindən öldürüləcəyini açıqca bəyan etmişdirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir88.

İsa Məsihin xaçdaki fiziki ölümü və ölümdən dirilməsi qəbul edilirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir89.

İsa Məsihin bu gündə yaşadığı və yenidən gələcəyi qəbul edilirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir90.

Məhəmmədin əvvəlki peyğəmbərlər tərəfindən, özünün peyğəmbər olacağına bağlı, Müqəddəs Kitablarda ayələr varmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir91.

Allahın sözlərini insanlara çatdırması üçün Məhəmmədin savadlı bir Yəhudi olması lazım deyildimi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir92.

Məhəmmədin özünün bir peyğəmbər olduğunu söyləməsi, əsaslı bir sübutmu?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir93.

Məhəmmədin gətirdiyi xəbər, İsa Məsihin və digər peyğəmbərlərin verdiyi Müjdə ilə uyğunlaşırmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir94.

Peyğəmbərliyinin təsdiq olunması üçün Məhəmməd, İsa Məsihin və peyğəmbərlərin etdiyi kimi möcüzələr etmişdirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir95.

İsa Məsihin və peyğəmbərlərin etdiyi kimi, Məhəmməd də gələcəkdən xəbər vermişdirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir96.

İbrahimin Allahını təmsil edən həqiqi bir peyğəmbər müşriklərin Kabədəki qara daşı öpüb ərəblərin saxta tanrılarını izzətləndirirmi?
Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir

97.

Məhəmməd özünün adi bir insan olaraq, öz günahlarının bağışlanması üçün, Allahdan mərhəmət istəməsinə ehtiyacı vardı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir98.

Məhəmməd, ən son və ən böyük peyğəmbər olaraq qəbul edilirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir


İnsan və Günah Haqqında
99.

Adəm və Həvva günah etdikləri üçün cennətdən qovulduqları zaman, artıq insanların Tanrının hökmündən xilas olmaları üçün, bir xilasa ehtiyac olduqları qəbul edilirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir100.

İnsanların anadan olan vaxt günahlı olduqlarına bağlı ayələr varmı? (Asli Günah)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir101.

Bütün insanlar (peyğəmbərlər daxil olmaqla), təbii olaraq günah edərlərmi? (İsa Məsih, istisna olmaqla).

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir102.

Məryəm, Tanrı tərəfindən ilahi bir gücə sahib olaraq, Tanrının Anası olaraq sayqıya layiqdirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir103.

Bir insan günahkâr olaraq ölərsə, onun cəhənnəmə gedməsi təbii bir nəticəmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir104.

Allahın gözündə böyük günah-kiçik günah ferqi deyə bir şey varmı? (Sagire)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir105.

Oğrunun əlinin kəsilməsi doğrudurmu?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir106.

Bir mö’min özünü qorumaq üçün yalan danışıb ya da hiylə edə bilərmi? (Təqiyyə və Kitman)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir107.

Homoseksualizm bir günah olaraq qəbul edilərək, qadağan olunmuşdurmu?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir108.

Abort (uşaqsaldırma) ve Adam öldürmək günah olaraq qəbul edilərək, qadağan olunmuşdurmu?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir109.

Günahın cəzası, yaxşı işlər edvrək silinə bilərmi? (Әməllər)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir


Xilas Olmaq Haqqında
110.

Bir insan Xristian və ya Müsəlman olaraq doğmuş oluyormu?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir111.

Bir insanın xilas olması, onun öz yaxşı əməllərinə bağlıdırmı? (Savab)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir112.

İnsanların xilas olunmaları üçün, Tanrının qaydası hər zaman bir fidyə və ya qurban qanınamı bağlıdır?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir113.

Tanrının təmin etdiyi xilası yalnız iman vasitəsiylə, lütfləmi qəbul etmək mümkündür?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir114.

Bir insanın əbədi həyatı əldə etməsi üçün, ilk növbədə Məsihin Müjdəsini eşidərək, Onu Rəbb və Xilaskâr olaraq qəbul etməsi lazımdırmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir115.

Әbədi həyatı əldə etmənin tek yolu, İsa Məsihin Rəbb və Xilaskar olduğuna iman etmək olduğu, qəbul edilirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir116.

Günümüzün mö’minləri vəftiz olmalırıdlarmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir117.

Günümüzün kişi mö’minləri sünnət olmalıdırlarmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir118.

Müqəddəs olun!” deyə ayələrin var olduğu və “müqəddəsliyə” nail olmadan heç kimin cənnətə girməyəcəyinə bağlı şərt varmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir

119.

İnsanlar adaz iradələri ilə və qərarları ilə, Tanrının uşaqları ola bilərlərmi? 1

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir1 Xristianlıqda bu suala iki fərqli cavab var. Arminiusçular “Bəli”, Kalvinistlər “Xeyir” deyirlər.

120.

İnsanların taleyi əvvəlcədən müəyyən edilmişmi? (Tale və Qismət) 2

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir2Xristianlıqda bu suala iki fərqli cavab var. Arminiusçular “Xeyir” deyirlər, Kalvinistlər “Bəli” deyirlər.

121.

İnsanların cənnətə ya da cəhənnəmə getməsi, onların yaxşı və pis əməllərinin tərəzidə ölçülməyinəmi bağlıdır?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir122.

İnsanların cənnətə gedə bilmələri üçün, ölmədən əvvəl yenidən doğulması lazımmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir123.

Allah bütün həqiqi Xristianlara əbədi həyat verirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir


Gələcək Şeylər Haqqında
124.

Müqəddəs Kitablarda “peyğəmbər” (nəbiy) sözü “gələcəkdə olacaqları əvvəlcvdən bildirən adam” mənasındadırmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir125.

Müqəddəs Kitablar, dunyanın son günlərı haqqında ətraflı məlumat verirlərmi? (Gayb Haber)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir126.

Müqəddəs Kitablarda, son günlərdə dünyaya gələcək olan şeytani bir dünya hökmdarı haqqında peyğəbərlik ayələri varmıdır? (Məsih Karşıt olan / Məhdi)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir127.

Müqəddəs Kitablara görə, hər insan Axirət Günündə Allaha hesab verəndə, Allah onlar mühakimə edib ya cəhənnəmə ya da cənnətə göndərəcəkmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir128.

Hamı bir müddət cəhənnəmdə əzab çekəcəkmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir129.

Bir insan cəhənnəmə getsə, onu sonra ordan çıxıb cənnətə getmə mümkünatı varmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir130.

Dirilmə günündə, insanların ət, sümük və qandan olan bir fiziki bədəni olacaqmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir131.

Cənnətdə, cinsi əlaqələr və evlənmə olacaqmı? (Hurilər)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir132.

Cahanşümul kilsə Məsihin Gəlini olaraq qəbul edilirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir


Dünyəvi Həyat Haqqında
133.

Tanrı bugün mö’minlərin şəriat altında yaşamaqlarını istəyirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir134.

Mö’minlərin şərab içmələri qadağandırmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir135.

Mö’minlər üçün donuz əti haramdırmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir136.

Tanrı bugünlərdə mö’minlərin oruc tutmasını onlardan gözləyirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir137.

Tanrı, insanların oruc tutanda ya da dua edəndə, bunu hamıya açıq bir şəkildə göstərmələrini istəyirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir138.

Allah, insanların hər il otuz gün ərzində gündüz oruc tutmalarını və gecələri çox yeyib içmələrini istəyirmi? (Ramazan)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir139.

Allah imanlıların ondalıq və zəkat verməsini gözləyirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir140.

Allah, insanların əzbərlənmiş duaları gündə beş dəfə təkrarlayaraq eyni vaxtlarda eşitmək istəyirmi? (Namaz)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir141.

Tanrı mö’minlərin, həyatlarında heç olmazsa bir dəfə müqəddəs bir yerdə həccə getmələrini istəyirmi? (Həcc)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir142.

Allah hələdə insanların hər il heyvanları kesmələrini istəyirmi? (Qurban)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir143.

Әgər bir Müsəlmanın, Müqəddəs Kitab haqqında bir sualı varsa, o sualı bir Xristian ya da Yəhudi inancında olan birinə soruşa bilərmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir144.

Әgər bir mö’minin Müqəddəs Kitablar haqqında onu narahat edən bir sualı varsa və əgər o sualın cavabı onun xoşuna gəlməyəcəksə, o sualı heç soruşmamaq doğru bir davranış olarmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir145.

Allahın vəhyi xaricində, insanların ənənəvi sözlərinə və şərhlərinə etibar etmək olarmı? (Hədislər)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir146.

Tanrı, mö’minlərin birlikdə ibadət etmələrini və inanclarını yaymalarını onlardan gözləyirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir147.

Müqəddəs Kitablarda mö’minlərin, fərlqli və zidd olan məzhəb, təriqət və dəstə grublara bölünmələri həvəslənrilirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir148.

Müqəddəs Kitablarda, insanların bu dünyadakı həyatda sevincli və xoşbəxt olmalarına bağlı ayələr varmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir149.

Allahın insanlara fiziki şəfə verməsiylə əlaqədar ayələr varmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir150.

Mö’minlərin ibadətiylə əlagədar musiqi, rəqs və ilahilərin istifadə olundasını həvəsləndirən ayələr varmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir151.

Allahın əsas məqsədi bir kişinin birdən artıq qadınla evləməsidirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir152.

Әgər bir kişi birdən artıq qadınla evlənərsə, onların hamısına eyni şəkildə rəftar etməsi mümkündürmü?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir153.

Müvəqqəti evlənmə halaldırmı? (Müt’ə)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir154.

Müqəddəs Kitablarda zövcələr öz ərləri tərəfindən cinsi obyekt olaraq görünürlərmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir155.

Evli bir kişinin, qız kölələr alaraq onlarla yatması halaldırmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir156.

Qadınların evdən kənarda olanda bir örtük örtmələri məcburidirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir157.

Müqəddəs Kitablarda kişilərin və qadınların hüquqları eynidirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir158.

Әrinin zövcəsini döyməsinə icazə verilirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir159.

Bir Xristian va ya Müsəlman, başqa inancdan (dindən) olan biriylə evlənə bilərmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir160.

Boşanmaq üçün icazə verilən tək səbəb zinadirmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir161.

Hər mö’min Xristiyanın İsa kimi, hər mö’min Müsəlmanın da Məhəmməd kimi olması onun əsas məqsəddirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir


Düşmənlər və Cihad Haqqında
162.

Müqəddəs Kitablarda, əsas məqsəd bir dini digər dinlərə zorakılıqla daha üstün edərək onlara hâkim olmaqdırmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir163.

Dində, məcburiyyət və ya zorakılıq vardırmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir164.

Tanrı bugünkü mö’minləri, öz dinləri hâkim olana qədər digər dində olanlara qarşı müharibə və cihad etmək üçün cürətləndirirmi? (Cihad)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir165.

Әgər bir adam ana dinini deyişdirərsə, onun öldürülməsi lazımdırmı? (İrtidad)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir166.

Bir mö’min bəzən öz həyat yoldaşı, ailə və dostlarına qarşı müharibə etmək məcburiyyətində ola bilərmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir167.

Allah bugünkü mö’minlərdən, öz vicdanlarının əleyhinə olduğu halda digər dinlərdəki insanları öldürmələrini istəyirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir168.

Digər inancdaki imanlılarla mübahisə və müharibə etmək yaxşı bir şey olaraq qəbul edilirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir169.

İslamiyyəti təbliğ etmək üçün Məhəmmədin başlatdığı dini müharibələr Allah tərəfindən təsdiq edilmişdirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir170.

Müqəddəs Kitablarda, əhli kitabın mö’minlərinə qarşı müharibə etmek əmr edilirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir


171.

Müqəddəs Kitablar, bügünkü mö’minləri müharibə və cihad üçün cürətləndirirmi? (Cihad)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir172.

Bügünkü mö’minləri, başqa dinə mənsub olanlardan onların mallarını oğurlayaraq, onları soymaqa cürətləndirən ayələr varmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir173.

Bügünkü mö’minlər üçün, düşmənlərə dəhşət vermək və onlara qarşı əzazil olmağa icazə verən ayələr varmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir174.

Bügünkü mö’minlərin, intiqam almaları doğrudurmu? (Gözə göz, dişə diş / Qisas)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir175.

Müqəddəs Allah, günahkar insan öz əliylə intiqam almasını və başqasını cəzalandırmasını istəyirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir176.

Müqəddəs Allah, mö’minlərin öz düşmənlərinə lənət etmələri üçün, onları cürətləndirərmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir177.

Yəhudilər, Allah tərəfindən lənətlənmiş bir xalq olaraq hesab olunurmu?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir178.

Müharibə etmək istəyənlər, müharibə etmək istəməyənlərdən daha yaxşı hesab olurnurlarmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir179.

Müqəddəs Kitablarda, müharibə və cihad etmək istəməyənlərə, cəhənnəm vəd edip, cihad edənlərin ölən kimi cənnətə gedəcəklərini vəd edərək, insanları cihad üçün cürətləndirən ayələr varmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir


Tarixi Hadisələr Haqqında
180.

Allah dünyanı yaratdıqdan sonra, insanlara nümunə olsun deyə yeddinci gün istirahət etdimi? (Şənbə günü / Şabbat)

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir181.

Tanrı insanları öz surətində və bənzərindəmi yaratdı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir182.

Allah Adəm və Həvvanı bağdan qovduğu zaman artıq kişi və qadın arasında düşmanlıq olacağını demişdirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir183.

Daşqında, Nuhun bir oğlu boğulduqdan sonra, Nuhun gəmisi Cudi dağındamı dayandı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir184.

Tanrı, bütün bərəkətlərin İsmail vasitəsiylə deyil, xüsusən İbrahimin oğlu İshaq tərəfindən gələcəyini demişdirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir185.

Həzrəti İbrahim Məkkəyə gedərək orada Tanrıya qurban təqdim etdimi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir186.

İbrahim Tanrıya qanuni olan oğlu İshaqı qurban etməyə hazır idi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir187.

İbrahimin oğlu İsmail, peyğəmbər hesab olunurmu?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir188.

Bütlərə sitayiş etmədiyi üçün, alova atılan İbrahim idimi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir189.

Musa Tanrının izzətini görmək istədiyi zaman, Tanrı ona Onu(Tanrını) arxa tərəfini, insan şəklində görməsinə icazə verdimi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir190.

Haman, Firov və Musa ilə eyni dövrdəmi yaşadı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir


191.

Tanrı, Pasxa Bayramını İsrail övladlarının Misirdən xilasını və ilk doğulan uşaqların ölüm mələyindən xilasını qeyd etmək üçün əbədi bir bayram əmri vermişdirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir192.

Müharibəyə gedəndə, əsgərlərin necə su içəcəklərini sınamaq üçün, əsgərləri sınayan Talut (Saul) idimi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir193.

İsa Məsih, Bet-Ləxəm şəhərində bir axurda doğuldu?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir194.

İsa Məsihin doğulduğu gün şərqdən Bet-Lexem şəhərinə gedən müdrik adamlar İsanı görən kimi Ona sitayiş ettilərmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir195.

Müqəddəs Kitabların içinə Yəhudi əfsanələri tarixi hadisələr olaraq yazılmışdırmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir196.

İsa Məsih, uşaq olanda möcüzələr möcüzə etdimi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir197.

Yeddi adam və bir it, bir mağarada yuxuya qalaraq 309 il sonra oyandılarmı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir198.

Süləyman peyğəmbər müharibəyə hazırlaşanda cinlərdən, insanlardan və quşlardan bir ordu hazırlamışdımı?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir199.

Yəhudilər, Şənbə gününə itəət etmədikləri üçün, Tanrı onları meymunlara çevirdimi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir200.

Tanrı xüsusən, Fələstin torpaqlarını Yəhudilərə vəd etmişdirmi?

Müqəddəs Kitaba görə: Bəli Xeyir

Qurani Kərimə görə: Bəli Xeyir

Size görə: Bəli Xeyir


200. Q. Azeri for internet.docx

Yüklə 141,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə