Azeri Müqəddəs Kitab və Qur’an-ı Kərim Haqqında 200 Sual Daniel WickwireYüklə 2,61 Mb.
səhifə1/41
tarix03.02.2017
ölçüsü2,61 Mb.
#7395
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Azeri

Müqəddəs KitabQur’an-ı Kərim

Haqqında

200 Sual

Daniel Wickwire

Azeri

Müqəddəs KitabQur’an-ı Kərim

Haqqında

200 Sual

Daniel Wickwire

Azeri

Müqəddəs KitabQur’an-ı Kərim

Haqqında

200 Sual

Daniel Wickwire

Azeri

Müqəddəs KitabQur’an-ı Kərim

Haqqında

200 Sual

Daniel Wickwire

Index

Müqәddəs Kitablar Haqqında.........1-24

Tanrı və Allah Haqqında...........25-50

Müqәddəs Ruh, Şeytan, Cinlər

və Mələklər Haqqında...........51-65

Məsih vә Məhəmməd Haqqında........66-98

İnsan və Günah Haqqında..........99-109

Xilas Olmaq Haqqında............110-123

Gələcək Şeylər Haqqında.........124-132

Dünyәvi Həyat Haqqında..........133-161

Düşmənlər və Cihad Haqqında.....162-179

Tarixi Hadisələr Haqqında.......180-200

Index

Müqәddəs Kitablar Haqqında.........1-24

Tanrı və Allah Haqqında...........25-50

Müqәddəs Ruh, Şeytan, Cinlər

və Mələklər Haqqında...........51-65

Məsih vә Məhəmməd Haqqında........66-98

İnsan və Günah Haqqında..........99-109

Xilas Olmaq Haqqında............110-123

Gələcək Şeylər Haqqında.........124-132

Dünyәvi Həyat Haqqında..........133-161

Düşmənlər və Cihad Haqqında.....162-179

Tarixi Hadisələr Haqqında.......180-200

Index

Müqәddəs Kitablar Haqqında.........1-24

Tanrı və Allah Haqqında...........25-50

Müqәddəs Ruh, Şeytan, Cinlər

və Mələklər Haqqında...........51-65

Məsih vә Məhəmməd Haqqında........66-98

İnsan və Günah Haqqında..........99-109

Xilas Olmaq Haqqında............110-123

Gələcək Şeylər Haqqında.........124-132

Dünyәvi Həyat Haqqında..........133-161

Düşmənlər və Cihad Haqqında.....162-179

Tarixi Hadisələr Haqqında.......180-200

Index

Müqәddəs Kitablar Haqqında.........1-24

Tanrı və Allah Haqqında...........25-50

Müqәddəs Ruh, Şeytan, Cinlər

və Mələklər Haqqında...........51-65

Məsih vә Məhəmməd Haqqında........66-98

İnsan və Günah Haqqında..........99-109

Xilas Olmaq Haqqında............110-123

Gələcək Şeylər Haqqında.........124-132

Dünyәvi Həyat Haqqında..........133-161

Düşmənlər və Cihad Haqqında.....162-179

Tarixi Hadisələr Haqqında.......180-200

Müqəddəs Kitablar Haqqında

1.

Allahın Sözü əzəli və əbədidir mi?(Levh-i Mahfuz)

Bibliya Bəli / Bəli Quarani

Yeşaya 40:8.....Allahımızın sözü əbədi.

Matta 24:35.....Yer və göy keçib gedəcək, amma Mənim sözlərim əsla keçib getməyəcək.

Yəhya 1:1.... Başlanğıcda Kəlam var idi.

1 Peter 1:23.....Amma Rəbbin sözü əbədi qalar»

-------------------------------------------------

Yunus 10:64.....müjdə vardır. Allahın sözləri heç vaxt dəyişməz. Bu, böyük qurtuluşdur!

Hadid 57:22.....bir müsibət yoxdur ki, Biz onu yaratmamışdan əvvəl o, bir kitabda (lövhi-məhfuzda) yazılmamış olsun. Bu, Allah üçün çox asandır!

Qeyd: İslamiyyət tarixində, bu mövzuda iki fərqli görüş var idi. Əşari məktəblərin cavabı "Bəli" olardı, Mu'tezilerin cavabı "Xeyr" olacaq.

2.

Müqəddəs Kitab (Tövrat, Zəbur və İncil) Allahın Sözü olaraq qəbul edilirmi? (Müqəddəs Kitab olaraq).

Bibliya Bəli / Bəli Quarani

2 Timotey 3:16.....Bütün Müqəddəs Yazılar Allahdan ilham almış və təlim, məzəmmət, islah, salehlik tərbiyəsi üçün faydalıdır.

2 Peter 1:20-21.....20. Hər şeydən əvvəl bunu bilməlisiniz ki, Müqəddəs Yazılardakı peyğəmbərlik sözlərinin heç birini şəxsən ərh etmək olmaz. 21. Çünki heç vaxt peyğəmbərlik insan iradəsi ilə qaynaqlanmamıdır, lakin Müqəddəs Ruh tərəfindən yönəldilən insanlar Allahdan gələn sözləri söylədi.

-------------------------------------------------

Al-i İmrân 3:119.....Siz kitabın hamısına (bütün ilahi kitablara) inanırsınız.

Ankebut 29:46.....deyin: “Biz həm özümüzə nazil olana (Qur’ana), həm də sizə nazil olana (Tövrata və İncilə) inanırıq. 

Secde 32:23.....heç bir şəkk-şübhə yoxdur!

Şura 42:15.....de: “Mən Allahın nazil etdiyi kitaba (bütün ilahi kitablara) inandım.

6.

Allah, Öz Müqəddəs Kitablarını təhrif qoruya bıləcək gücdədirmi? (Qüdrət)

Bibliya Bəәli / Bəәli Quarani

Müqəddəs Kitablar Haqqında

1.

Allahın Sözü əzəli və əbədidir mi?(Levh-i Mahfuz)

Bibliya Bəli / Bəli Quarani

Yeşaya 40:8.....Allahımızın sözü əbədi.

Matta 24:35.....Yer və göy keçib gedəcək, amma Mənim sözlərim əsla keçib getməyəcək.

Yəhya 1:1.... Başlanğıcda Kəlam var idi.

1 Peter 1:23.....Amma Rəbbin sözü əbədi qalar»

-------------------------------------------------

Yunus 10:64.....müjdə vardır. Allahın sözləri heç vaxt dəyişməz. Bu, böyük qurtuluşdur!

Hadid 57:22.....bir müsibət yoxdur ki, Biz onu yaratmamışdan əvvəl o, bir kitabda (lövhi-məhfuzda) yazılmamış olsun. Bu, Allah üçün çox asandır!

Qeyd: İslamiyyət tarixində, bu mövzuda iki fərqli görüş var idi. Əşari məktəblərin cavabı "Bəli" olardı, Mu'tezilerin cavabı "Xeyr" olacaq.

2.

Müqəddəs Kitab (Tövrat, Zəbur və İncil) Allahın Sözü olaraq qəbul edilirmi? (Müqəddəs Kitab olaraq).

Bibliya Bəli / Bəli Quarani

2 Timotey 3:16.....Bütün Müqəddəs Yazılar Allahdan ilham almış və təlim, məzəmmət, islah, salehlik tərbiyəsi üçün faydalıdır.

2 Peter 1:20-21.....20. Hər şeydən əvvəl bunu bilməlisiniz ki, Müqəddəs Yazılardakı peyğəmbərlik sözlərinin heç birini şəxsən ərh etmək olmaz. 21. Çünki heç vaxt peyğəmbərlik insan iradəsi ilə qaynaqlanmamıdır, lakin Müqəddəs Ruh tərəfindən yönəldilən insanlar Allahdan gələn sözləri söylədi.

-------------------------------------------------

Al-i İmrân 3:119.....Siz kitabın hamısına (bütün ilahi kitablara) inanırsınız.

Ankebut 29:46.....deyin: “Biz həm özümüzə nazil olana (Qur’ana), həm də sizə nazil olana (Tövrata və İncilə) inanırıq. 

Secde 32:23.....heç bir şəkk-şübhə yoxdur!

Şura 42:15.....de: “Mən Allahın nazil etdiyi kitaba (bütün ilahi kitablara) inandım.

6.

Allah, Öz Müqəddəs Kitablarını təhrif qoruya bıləcək gücdədirmi? (Qüdrət)

Bibliya Bəәli / Bəәli Quarani

Müqəddəs Kitablar Haqqında

1.

Allahın Sözü əzəli və əbədidir mi?(Levh-i Mahfuz)

Bibliya Bəli / Bəli Quarani

Yeşaya 40:8.....Allahımızın sözü əbədi.

Matta 24:35.....Yer və göy keçib gedəcək, amma Mənim sözlərim əsla keçib getməyəcək.

Yəhya 1:1.... Başlanğıcda Kəlam var idi.

1 Peter 1:23.....Amma Rəbbin sözü əbədi qalar»

-------------------------------------------------

Yunus 10:64.....müjdə vardır. Allahın sözləri heç vaxt dəyişməz. Bu, böyük qurtuluşdur!

Hadid 57:22.....bir müsibət yoxdur ki, Biz onu yaratmamışdan əvvəl o, bir kitabda (lövhi-məhfuzda) yazılmamış olsun. Bu, Allah üçün çox asandır!

Qeyd: İslamiyyət tarixində, bu mövzuda iki fərqli görüş var idi. Əşari məktəblərin cavabı "Bəli" olardı, Mu'tezilerin cavabı "Xeyr" olacaq.

2.

Müqəddəs Kitab (Tövrat, Zəbur və İncil) Allahın Sözü olaraq qəbul edilirmi? (Müqəddəs Kitab olaraq).

Bibliya Bəli / Bəli Quarani

2 Timotey 3:16.....Bütün Müqəddəs Yazılar Allahdan ilham almış və təlim, məzəmmət, islah, salehlik tərbiyəsi üçün faydalıdır.

2 Peter 1:20-21.....20. Hər şeydən əvvəl bunu bilməlisiniz ki, Müqəddəs Yazılardakı peyğəmbərlik sözlərinin heç birini şəxsən ərh etmək olmaz. 21. Çünki heç vaxt peyğəmbərlik insan iradəsi ilə qaynaqlanmamıdır, lakin Müqəddəs Ruh tərəfindən yönəldilən insanlar Allahdan gələn sözləri söylədi.

-------------------------------------------------

Al-i İmrân 3:119.....Siz kitabın hamısına (bütün ilahi kitablara) inanırsınız.

Ankebut 29:46.....deyin: “Biz həm özümüzə nazil olana (Qur’ana), həm də sizə nazil olana (Tövrata və İncilə) inanırıq. 

Secde 32:23.....heç bir şəkk-şübhə yoxdur!

Şura 42:15.....de: “Mən Allahın nazil etdiyi kitaba (bütün ilahi kitablara) inandım.

6.

Allah, Öz Müqəddəs Kitablarını təhrif qoruya bıləcək gücdədirmi? (Qüdrət)

Bibliya Bəәli / Bəәli Quarani

Müqəddəs Kitablar Haqqında

1.

Allahın Sözü əzəli və əbədidir mi?(Levh-i Mahfuz)

Bibliya Bəli / Bəli Quarani

Yeşaya 40:8.....Allahımızın sözü əbədi.

Matta 24:35.....Yer və göy keçib gedəcək, amma Mənim sözlərim əsla keçib getməyəcək.

Yəhya 1:1.... Başlanğıcda Kəlam var idi.

1 Peter 1:23.....Amma Rəbbin sözü əbədi qalar»

-------------------------------------------------

Yunus 10:64.....müjdə vardır. Allahın sözləri heç vaxt dəyişməz. Bu, böyük qurtuluşdur!

Hadid 57:22.....bir müsibət yoxdur ki, Biz onu yaratmamışdan əvvəl o, bir kitabda (lövhi-məhfuzda) yazılmamış olsun. Bu, Allah üçün çox asandır!

Qeyd: İslamiyyət tarixində, bu mövzuda iki fərqli görüş var idi. Əşari məktəblərin cavabı "Bəli" olardı, Mu'tezilerin cavabı "Xeyr" olacaq.

2.

Müqəddəs Kitab (Tövrat, Zəbur və İncil) Allahın Sözü olaraq qəbul edilirmi? (Müqəddəs Kitab olaraq).

Bibliya Bəli / Bəli Quarani

2 Timotey 3:16.....Bütün Müqəddəs Yazılar Allahdan ilham almış və təlim, məzəmmət, islah, salehlik tərbiyəsi üçün faydalıdır.

2 Peter 1:20-21.....20. Hər şeydən əvvəl bunu bilməlisiniz ki, Müqəddəs Yazılardakı peyğəmbərlik sözlərinin heç birini şəxsən ərh etmək olmaz. 21. Çünki heç vaxt peyğəmbərlik insan iradəsi ilə qaynaqlanmamıdır, lakin Müqəddəs Ruh tərəfindən yönəldilən insanlar Allahdan gələn sözləri söylədi.

-------------------------------------------------

Al-i İmrân 3:119.....Siz kitabın hamısına (bütün ilahi kitablara) inanırsınız.

Ankebut 29:46.....deyin: “Biz həm özümüzə nazil olana (Qur’ana), həm də sizə nazil olana (Tövrata və İncilə) inanırıq. 

Secde 32:23.....heç bir şəkk-şübhə yoxdur!

Şura 42:15.....de: “Mən Allahın nazil etdiyi kitaba (bütün ilahi kitablara) inandım.

6.

Allah, Öz Müqəddəs Kitablarını təhrif qoruya bıləcək gücdədirmi? (Qüdrət)

Bibliya Bəәli / Bəәli Quarani

3.

Allah Müqəddəs Kitabı göndərəndə ancaq Yəhudilərin vasitəsiyləmi göndərməyə qərar vermişti?

Bibliya Bəli / Bəli Quarani

Romalılar 3:1-2.....1. Bes Yahudi’nin ne üstünlüğü var? 2. Hər cəhətdən böyük üstünlüyü var. Hər Ģeydən əvvəl, Allahın sözləri Yəhudilərə əmanət edilib.

Romalılar 9:4.....bu, israillilərdir ki, övladlığa götürülmə, izzət, əhdlər, Qanunun verilməsi, məbəd ibadəti və vədlər onlara məxsusdur…

-------------------------------------------------

Ankebut 29:27.....Biz ona (İbrahimə) İshaqı və Yə’qubu bəxş etdik, peyğəmbərliyi və kitabı onun nəslinə əta etdik, dünyada onun mükafatını verdik.

Jathiyah 45:16.....And olsun ki, Biz İsrail oğullarına Kitab, hikmət və peyğəmbərlik əta etmiş, onlara pak ne’mətlərdən ruzi vermiş və onları aləmlərə üstün etmişdik.

4.

Müqəddəs Kitabdaki peyğəmbərlərin Allah tərəfindən göndərildiyinə dair sübut olaraq onlara mücüzələr elәmә gücü verilmiş idimi?

Bibliya Bəli / Bəli Quarani

Çıxış 10:1—2.....1. Rəbb Musaya dedi: «Fironun yanına get… onların arasında Öz əlamətlərimi göstərim. 2 Sən isə Misirdə nə cür işlər etdiyimi və onlara göstərdiyim əlamətləri oğluna və nəvənə nəql edərsən. Onda biləcəksiniz ki, Rəbb Mənəm».

Yəhya 14:9-12.....1. İsa... 11. mene iman edin…. Mən Atadayam, Ata da Məndədir, bu sözümə inanın. Heç olmasa o işlərə görə inanın.

İbranilərə 2:4.....Allah da əlamət, xariqələr, müxtəlif möcüzələr və Öz iradəsinə uyğun olaraq payladığı Müqəddəs Ruhun ənamları ilə şəhadət etdi.

-------------------------------------------------

Bakara 2:92.....Musa sizə açıq-aydın dəlillər (mö’cüzələr) gətirmişdi.

Al-i İmran 3:45-49.....45. İsa… 49. “Mən, həqiqətən, Rəbbinizdən sizə mö’cüzə gətirmişəm.

Al-i İmran 3:183..... “Məndən əvvəl də sizə peyğəmbərlər açıq-aşkar mö’cüzələr… gətirmişdilər. 

3.

Allah Müqəddəs Kitabı göndərəndə ancaq Yəhudilərin vasitəsiyləmi göndərməyə qərar vermişti?

Bibliya Bəli / Bəli Quarani

Romalılar 3:1-2.....1. Bes Yahudi’nin ne üstünlüğü var? 2. Hər cəhətdən böyük üstünlüyü var. Hər Ģeydən əvvəl, Allahın sözləri Yəhudilərə əmanət edilib.

Romalılar 9:4.....bu, israillilərdir ki, övladlığa götürülmə, izzət, əhdlər, Qanunun verilməsi, məbəd ibadəti və vədlər onlara məxsusdur…

-------------------------------------------------

Ankebut 29:27.....Biz ona (İbrahimə) İshaqı və Yə’qubu bəxş etdik, peyğəmbərliyi və kitabı onun nəslinə əta etdik, dünyada onun mükafatını verdik.

Jathiyah 45:16.....And olsun ki, Biz İsrail oğullarına Kitab, hikmət və peyğəmbərlik əta etmiş, onlara pak ne’mətlərdən ruzi vermiş və onları aləmlərə üstün etmişdik.

4.

Müqəddəs Kitabdaki peyğəmbərlərin Allah tərəfindən göndərildiyinə dair sübut olaraq onlara mücüzələr elәmә gücü verilmiş idimi?

Bibliya Bəli / Bəli Quarani

Çıxış 10:1—2.....1. Rəbb Musaya dedi: «Fironun yanına get… onların arasında Öz əlamətlərimi göstərim. 2 Sən isə Misirdə nə cür işlər etdiyimi və onlara göstərdiyim əlamətləri oğluna və nəvənə nəql edərsən. Onda biləcəksiniz ki, Rəbb Mənəm».

Yəhya 14:9-12.....1. İsa... 11. mene iman edin…. Mən Atadayam, Ata da Məndədir, bu sözümə inanın. Heç olmasa o işlərə görə inanın.

İbranilərə 2:4.....Allah da əlamət, xariqələr, müxtəlif möcüzələr və Öz iradəsinə uyğun olaraq payladığı Müqəddəs Ruhun ənamları ilə şəhadət etdi.

-------------------------------------------------

Bakara 2:92.....Musa sizə açıq-aydın dəlillər (mö’cüzələr) gətirmişdi.

Al-i İmran 3:45-49.....45. İsa… 49. “Mən, həqiqətən, Rəbbinizdən sizə mö’cüzə gətirmişəm.

Al-i İmran 3:183..... “Məndən əvvəl də sizə peyğəmbərlər açıq-aşkar mö’cüzələr… gətirmişdilər. 

3.

Allah Müqəddəs Kitabı göndərəndə ancaq Yəhudilərin vasitəsiyləmi göndərməyə qərar vermişti?

Bibliya Bəli / Bəli Quarani

Romalılar 3:1-2.....1. Bes Yahudi’nin ne üstünlüğü var? 2. Hər cəhətdən böyük üstünlüyü var. Hər Ģeydən əvvəl, Allahın sözləri Yəhudilərə əmanət edilib.

Romalılar 9:4.....bu, israillilərdir ki, övladlığa götürülmə, izzət, əhdlər, Qanunun verilməsi, məbəd ibadəti və vədlər onlara məxsusdur…

-------------------------------------------------

Ankebut 29:27.....Biz ona (İbrahimə) İshaqı və Yə’qubu bəxş etdik, peyğəmbərliyi və kitabı onun nəslinə əta etdik, dünyada onun mükafatını verdik.

Jathiyah 45:16.....And olsun ki, Biz İsrail oğullarına Kitab, hikmət və peyğəmbərlik əta etmiş, onlara pak ne’mətlərdən ruzi vermiş və onları aləmlərə üstün etmişdik.

4.

Müqəddəs Kitabdaki peyğəmbərlərin Allah tərəfindən göndərildiyinə dair sübut olaraq onlara mücüzələr elәmә gücü verilmiş idimi?

Bibliya Bəli / Bəli Quarani

Çıxış 10:1—2.....1. Rəbb Musaya dedi: «Fironun yanına get… onların arasında Öz əlamətlərimi göstərim. 2 Sən isə Misirdə nə cür işlər etdiyimi və onlara göstərdiyim əlamətləri oğluna və nəvənə nəql edərsən. Onda biləcəksiniz ki, Rəbb Mənəm».

Yəhya 14:9-12.....1. İsa... 11. mene iman edin…. Mən Atadayam, Ata da Məndədir, bu sözümə inanın. Heç olmasa o işlərə görə inanın.

İbranilərə 2:4.....Allah da əlamət, xariqələr, müxtəlif möcüzələr və Öz iradəsinə uyğun olaraq payladığı Müqəddəs Ruhun ənamları ilə şəhadət etdi.

-------------------------------------------------

Bakara 2:92.....Musa sizə açıq-aydın dəlillər (mö’cüzələr) gətirmişdi.

Al-i İmran 3:45-49.....45. İsa… 49. “Mən, həqiqətən, Rəbbinizdən sizə mö’cüzə gətirmişəm.

Al-i İmran 3:183..... “Məndən əvvəl də sizə peyğəmbərlər açıq-aşkar mö’cüzələr… gətirmişdilər. 

3.

Allah Müqəddəs Kitabı göndərəndə ancaq Yəhudilərin vasitəsiyləmi göndərməyə qərar vermişti?

Bibliya Bəli / Bəli Quarani

Romalılar 3:1-2.....1. Bes Yahudi’nin ne üstünlüğü var? 2. Hər cəhətdən böyük üstünlüyü var. Hər Ģeydən əvvəl, Allahın sözləri Yəhudilərə əmanət edilib.

Romalılar 9:4.....bu, israillilərdir ki, övladlığa götürülmə, izzət, əhdlər, Qanunun verilməsi, məbəd ibadəti və vədlər onlara məxsusdur…

-------------------------------------------------

Ankebut 29:27.....Biz ona (İbrahimə) İshaqı və Yə’qubu bəxş etdik, peyğəmbərliyi və kitabı onun nəslinə əta etdik, dünyada onun mükafatını verdik.

Jathiyah 45:16.....And olsun ki, Biz İsrail oğullarına Kitab, hikmət və peyğəmbərlik əta etmiş, onlara pak ne’mətlərdən ruzi vermiş və onları aləmlərə üstün etmişdik.

4.

Müqəddəs Kitabdaki peyğəmbərlərin Allah tərəfindən göndərildiyinə dair sübut olaraq onlara mücüzələr elәmә gücü verilmiş idimi?

Bibliya Bəli / Bəli Quarani

Çıxış 10:1—2.....1. Rəbb Musaya dedi: «Fironun yanına get… onların arasında Öz əlamətlərimi göstərim. 2 Sən isə Misirdə nə cür işlər etdiyimi və onlara göstərdiyim əlamətləri oğluna və nəvənə nəql edərsən. Onda biləcəksiniz ki, Rəbb Mənəm».

Yəhya 14:9-12.....1. İsa... 11. mene iman edin…. Mən Atadayam, Ata da Məndədir, bu sözümə inanın. Heç olmasa o işlərə görə inanın.

İbranilərə 2:4.....Allah da əlamət, xariqələr, müxtəlif möcüzələr və Öz iradəsinə uyğun olaraq payladığı Müqəddəs Ruhun ənamları ilə şəhadət etdi.

-------------------------------------------------

Bakara 2:92.....Musa sizə açıq-aydın dəlillər (mö’cüzələr) gətirmişdi.

Al-i İmran 3:45-49.....45. İsa… 49. “Mən, həqiqətən, Rəbbinizdən sizə mö’cüzə gətirmişəm.

Al-i İmran 3:183..... “Məndən əvvəl də sizə peyğəmbərlər açıq-aşkar mö’cüzələr… gətirmişdilər. 

5.

Allah, Öz Müqəddəs Kitablarını təhrif olmaqdan qorumaq istəyirmi? (Niyyət)

Bibliya Bəli / Bəli Quarani

Zəbur 89:34.....Öz əhdimi pozmaram, Dilimdən çıxan sözləri dəyişmərəm.

Vəhy 22:18-19.....18. Mən bu kitabın peyğəmbərlik sözlərini eşidən hər kəsə xəbərdarlıq edirəm: kim bunlara bir şey artırarsa, Allah da ona bu kitabda yazılan bəlaları artıracaq; 19. kim bu peyğəmbərlik kitabının sözlərindən bir şey götürərsə, Allah da bu kitabda yazılmış həyat ağacından… götürəcək.

-------------------------------------------------

Yûnus 10:64.....Allahın sözləri (verdiyi və’dlər) heç vaxt dəyişməz. Bu, böyük qurtuluşdur (uğurdur)!

Hicr 15:9.....Biz nazil etdik və sözsüz ki, Biz də onu (hər cür təhrif və təbdildən; artırıb-əskiltmədən) qoruyub saxlayacağıq!”

Kehf 18:27.....Onun sözlərini heç kəs dəyişdirə bilməz. 


Yüklə 2,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə