Biyolojik Ritimler ve Anestezi Doç. Dr. Leyla İyilikçiYüklə 445 b.
tarix21.04.2017
ölçüsü445 b.


Biyolojik Ritimler ve Anestezi

 • Doç. Dr. Leyla İyilikçi

 • DEÜTF Anesteziyoloji AD


Biyolojik Ritim

 • Canlı organizmada yaşam boyu tekrarlayan ve canlının dış ortama adaptasyonunu sağlayan fizyolojik olaylardırBiyolojik Ritim

 • Kalbin Elektriksel Aktivitesi

 • Solunum Hareketi

 • Uyku ve uyanıklık

 • Hormonların SalgılanmasıBiyolojik Ritim

 • Biyolojik ritim ve mekanizmalarını inceleyen bilim dalına KRONOBİYOLOJİ denirBiyolojik Ritim

 • Sirkatidal

 • Sirkadiyen

 • Sirkalunar

 • SirkanualBiyolojik Ritim

 • Gel-git olayları

 • Gündüz-gece

 • Ayın evreleri

 • MevsimlerBiyolojik Ritim

 • Circa (yaklaşık) dies (bir gün)

 • 22-26 saat uzunluktaki ritimler sirkadiyen ritim

 • 18 saatten kısa ritimler ultradiyen

 • 30 saatten uzun ritimler infradiyen

 • [Refinetti R, Circadien Physiology,1999]Biyolojik Ritim ve Tarihçe

 • M.Ö 4 yy Andosthenes demirhindi ağacı yaprakları gündüz açılıp, gece kapandığını

 • 1729 De Mairan bitkilerin güneşe yönelmeleri

 • 1866 vücut sıcaklığının gece gündüz değişimi

 • 1961 Aschoff Tier Bunker izolasyon ünitesinde uyku-uyanıklık periyodunun 25 saatlik bir döngü olduğunu saptamıştırBiyolojik Ritim ve Çevresel İşaretlerDoğal çevre koşulları ile düzenleniyorsa entrained ritim

 • Doğal çevre koşulları ile düzenleniyorsa entrained ritim

 • Doğal ve çevresel ortamdan yalıtılmış ortamdaki içsel ritim free-running ritim

Biyolojik Ritim

 • Lökomotor aktivite kaybı

 • Gece aktif olan hayvanlar gündüz dinlenmesiBiyolojik Ritim

 • Faz : Bir ritmin anlık durumu

 • Faz açısı: iki faz arasındaki zaman farkı

 • Serbest ritim gösteren canlılarda içsel gece ve gündüz kavramı üzerine etkiyi gösterir

Biyolojik Ritim

 • Vardiya örneği (aydınlık-karanlık ritmi)

 • Yorgunluk, dikkatsizlik, iştah bozukluğu, uyku-uyanıklık dengesi bozulur

 • Jet-lag sendromu zaman dilimlerinin aşıldığı seyahat (biyolojik saat ile varış arasındaki dengesizlik)

 • İştahsızlık, baş ağrısı, uyku düzeninde bozukluk, konsantrasyonda bozukluk vb.Biyolojik Ritim

 • Mevsimsel duygu durum bozukluğu (SAD seasonal affective disorder)

 • Sonbahar-kış aylarında mevsimsel değişiklik ile kişi, kısa foto-periyoda uyum sağlayamaz ve tedavide parlak ışık önemliBiyolojik Saat

 • 1950’de Kramer ve Hoffman

 • Coleman’a göre tanımı

 • Yaşayan organizmada zamanın geçişini ölçme kapasitesi olan fizyolojik sistemBiyolojik Saat

 • İçsel

 • Sıcaklık

 • Yeniden ayarlanabilir olması

 • Devamlı danışılıyor olmasıBiyolojik Saat

 • Retina

 • Suprakiazmatik çekirdek

 • Pineal Bez

Biyolojik Saat

 • Görme kaybı olanlarda 24 saatlik aydınlık-karanlık duyusunu devam ettirmeleri retinadaki zaman duyusunu algılayan reseptörleri (chronosense) ile olmaktadır

 • Retinada bulunan foto ve krono reseptörler sirkadiyen ritim için vazgeçilmezdir

 • Sirkadiyen fotoreseptörler opsin reseptörlerinden melanopsin içerir ve sadece retinada bulunurBiyolojik Saat

 • Diz eklemi arasında küçük bir bölgede ışığa duyarlı fotoreseptör olduğu bildirilmiştir (??)

 • Biyolojik saatin moleküler mekanizması

 • Gen-protein-genBiyolojik Saat ve Melatonin

 • Suprakiazmatik çekirdeğin, biyolojik ritimler üzerindeki kontrolünde otonom sinir sistemi nöral iletimi

 • Humoral iletimin büyük kısmı pineal bezden salgılan melatonin

 • Tiroid ve glukokortikoidlerde önemliBiyolojik Saat ve Melatonin

 • GABA salınımı ışık ile artar ve paraventriküler çekirdek (PVN) preotonomik nöronları inhibe eder ve melotonin salgısını baskılar

 • Gece ise melatonin yapımı artarBiyolojik Saat ve MelatoninMelatonin

 • Pinealosit

 • Retina

 • Plesenta

 • Böbrekler

 • Lens

 • Kemik iliği

 • Solunum yolları

 • GİS

 • DeriBiyolojik Saat ve Melatonin

 • Yıl boyunca gündüz ve gece uzunluğunun değişmesi melatonin sentez ve salınım da mevsimsel değişikliklere yol açar

 • Yarı ömrü 20-47 dk

 • Prepubertal bireylerde daha uzun yarı ömür

 • Karaciğerde metabolize

 • Tüm hücrelerde 3-hidroksi melatonin antioksidatif etkiBiyolojik Saat ve Melatonin

 • Koronerler, ventrikül ve aort da bulunur

 • Yeni doğan bebek melatonini anne sütünden alır

 • 9-12 haftalıkken melatonin ritmi başlar

 • İleri yaşlarda melatonin düzeyi düşer uyku ve uyanıklık ritmi bozulurMelatonin ve Anestezi

 • Preoperatif anksiyolitik ve sedatif etkileri vardır

 • Midazolam ile karşılaştırmalı çalışmalarda

 • premedikasyonda kullanılabileceği sonucuna varılmıştır

 • Sıçanlarda ise barbitürat ile düşük dozda melatonin (5mg/kg) ile etkinin güçleneceği,yüksek dozda (50 mg/kg) ters etki olacağı bildirilmiştir

 • [Acil M, Basgül E, Celiker V ve ark. Eur J Anesthesiol,2004]

 • [Pang CS,Mulnier C,Pang SF ve ark.Biol Signals Recept,2001]

 • [Drago F,Frisina M, Grech M ve ark.Neurosci Lett,2001]Melatonin ve Anestezi

 • Tavşanlarda anestezi öncesi, anestezi sırasında ve sonrasında kan melatonin düzeylerine bakıldığında;

 • Halotan azaltmış

 • Ketamin arttırmış

 • Pentobarbital etkilememiştir

 • [Pang CS,Mulnier C,Pang SF ve ark.Biol Signals Recept,2001]Melatonin ve Anestezi

 • Gündüz uygulanan anestezi uygulamalarında halotan, isofluran ve sevofluranın kan melatonin düzeylerin değiştirmediği saptanmıştır

 • [Karagöz H, Basgül E, Çeliker V ve ark. Anestezi Dergisi,2002]Biyolojik Ritim

 • Uyku-uyanıklık ritmi

 • Menstürel ritim

 • Sıcaklık

 • (16-18 saatleri arasında en yüksek)

 • (4-6 saatlerinde en düşük) Melatonin en yüksek seviyede

 • Kalp ritmi

 • (Gece geç saatlerde yüksek,sabah artar, öğleden sonra düşük)

 • Tansiyon Arteriyal

 • (Sistolik ve diyastolik basınç gece düşük)Biyolojik Ritim

 • Karaciğer kan akımı (02.00-08.00) maksimum düzeyde,14.00’de en düşük seviye

 • Glomerüler filtrasyon hızı (12:00-16:00) arası en yüksek (00:00-04:00) arası en düşük

 • Alkol toleransı öğleden sonra en yüksek

 • MI sabah daha fazla

 • Fibrinolitik aktivite sabah daha az

 • Astım sabah (00:02-00:06) en fazla hava yolu direnci sabah yüksek, öğleden sonra düşükBiyolojik Ritim

 • Ağrıda farklılıklar gösterir

 • RA, sabah yoğun ağrı

 • Migren sabah ve akşam yoğun ağrı

 • Beta-endorfin sabah en yüksek salgılanıyor

 • Melatoninin gece analjezik etkisi en fazlaKronoterapi

 • İlacın uygulama zamanını seçmek için sirkadiyen sistemlerin göz önüne alınmasına

 • Kronoterapi, ilgilenen bölüme Kronofarmakoloji denir

 • Astım, RA, kemoterapi ilaçları biyolojik ritme göre seçilip verilmelidirBiyolojik Ritim ve Lokal Anestezikler

 • Lokal anesteziklerin etkinliği karanlık fazda aydınlık faza göre daha yüksek

 • En uzun anestezi süresi saat 15:00 de

 • Diş tedavisinde sık kullanılan mepivakain en yüksek etkinliği 15:00’de olduğu gösterilmiştir

 • [Lemmer B,Wiemers R.Chronobiol Int, 1989]Biyolojik Ritim ve Lokal Anestezikler

 • Epidural ropivakain (14 mL-%17) 194 denekte doğum eylemi incelenmiş ve diürnal gruplarda (07:00-13:00 ve 13:00-19:00) noktürnal gruplara göre (19:00-01:00 ve 01:00-07.00) göre %20-28 daha uzun olduğu saptanmıştır

 • [Debon R, Chassard D, Duflo F ve ark. Anesthesiology 2002]Biyolojik Ritim ve Lokal Anestezikler

 • Farelere saat (10:00,16:00,22:00,04:00) tek doz 20 mg/kg Bupivakain uygulaması sonucu en yüksek plazma konsantrasyonu ve toksisite saat 22:00’de saptanmıştır

 • [Bruguelle B, Prat M. J Pharm Pharmacol,1987]Biyolojik Ritim ve Lokal Anestezikler

 • İnsanda sabit dozda lidokain infüzyonuna başlanması 2-10 saat sonra plazma düzeyine bakıldığında öğleden sonraki vakalarda lidokain konsantrasyonunun sabah vakalarına göre daha yüksek olduğu ve bu sonucun ilacın metabolizmasındaki azalmaya bağlı olabileceği bildirilmiştir

 • [Warman GR,Leitch S ve ark, The first International Congreess of Applied Chronobiology and Chronomedicine, 2005]Biyolojik Ritim ve Lokal Anestezikler

 • Bupivakain için mevsimsel değişiklik incelenmiştir

 • Yılın belirli aylarında günün aynı saatinde 20 mg/kg ilaç verilerek 0.25,0.5,1,2,4 ve 6.saatlerde serum bupivakain düzeyine bakılmış en yüksek değerler Cmaks Temmuz ayında T maks için Mayıs ve Şubat ayında gözlenmiştir

 • [Attolini L,Gantenbein M ve ark. Eur J Drug Metab Pharmacokinet, 1996]Biyolojik Ritim ve Lokal Anestezikler

 • EMLA ile yapılan bir çalışmada çocuklarda sabah (8:15) ve öğleden sonra (16:15) deriye sürülmüş bir saat sonra kan örnekleri alınmış, aynı uygulama sıçanlara da yapılmış ve sonuçta çocuklarda akşam saatlerinde sıçanlarda ise sabah saatlerinde lidokain düzeyinin daha yüksek olduğu görülmüştür

 • [Bruguerolle B,Giaufre E ve ark.Chronobiol Int, 1991]Biyolojik Ritim ve Kas Gevşeticiler

 • Sıçanlarda

 • galamin

 • pankuronyum

 • d-tubokürarin

 • gece döneminde düşük olarak bulunmuşturBiyolojik Ritim ve Kas Gevşeticiler

 • Rokuronyum ile sabahları blokaj süresi uzun öğlenden sonra ise en kısa olduğu saptanmıştır

 • [Cheeseman JF,Warman GR ve ark. The first International Congreess of Applied Chronobiology and Chronomedicine, 2005]Biyolojik Ritim ve Ketamin

 • Ketamin ile katatoni sıçanlarda gece saatlerinde gündüze göre uzun

 • Kış aylarında katotoni artmaktadır

 • [Winters WD, Hance AJ, Cadd GC ve ark. Neuropharmacology, 1986]Biyolojik Ritim ve Midazolam

 • Midazolam sağlıklı erkek gönülllülerde yapılan çalışmalarda sirkadiyen ritim ile ilişkisi gösterilememiştir

 • Midazolam yarı ömrünün saat 14:00 de en kısa, 02:00 de en uzun olduğu saptanmıştırBiyolojik Ritim ve İnhalasyon Anestezikleri

 • Halotan ile ilgili çalışmalar vardır

 • Alveoler ölçümlerin en düşük aydınlık dönemde olduğu saptanmıştır

 • [Chassard D, Bruguerolle B. Anesthesiology,2004]Biyolojik Ritim ve Sufentanil/Fentanil

 • Doğum eyleminde kullanılan intratekal sufentanil ile fentanilin analjezi seviyesini ölçülen çalışmalarda gündüz saatlerinde akşam saatlerine göre %30 ve %27 oranında daha kısa olduğu saptanmıştır

 • [Gupta SK, Southam MA, Hwang SS, J Clin Pharmacol, 1995]Reciprocal Relationships between General(Propofol) Anesthesia and Circadian Time in Rats Etienne Challet, Sylviane Gourmelen, Paul Pevet, Philippe Oberling and Laure Pain Fransa 2007Sonuç

 • Biyolojik Ritimler;

 • İlaçların etkinliği

 • Toksisitesi

 • İlaç reçete edilirken

 • İlaç uygulanırken

 • göz önünde bulundurmamız gereken önemli bir faktördürKataloq: anestezi -> images -> dosya-yukle
dosya-yukle -> İlk uygulama Bier, 1899 spinal anestezi
dosya-yukle -> Homeostaz: Kanın dolaşımda sıvı halde kalmasını sağlayan fizyolojik bir mekanizmadır. Homeostaz: Kanın dolaşımda sıvı halde kalmasını sağlayan fizyolojik bir mekanizmadır
dosya-yukle -> İntraoperatif Monitörizasyon Dr. Leyla İyilikçi
dosya-yukle -> Anestezi Sİstemleri Dr. H. Tuba GÜNGÖR
dosya-yukle -> Teknik Özelliklerine göre solutma sistemleri
dosya-yukle -> Anesteziden derlenme: Anesteziden derlenme
dosya-yukle -> No fire department personnel responding to the fire blazing next door to your house. No fire department personnel responding to the fire blazing next door to your house
dosya-yukle -> Kan, organların perfüzyonunu sağlayan taşıyıcı, hareketli bir organdır. Kan, organların perfüzyonunu sağlayan taşıyıcı, hareketli bir organdır
dosya-yukle -> Posteriyor Fossa Tümör Cerrahisinin Potansiyel Risk ve Komplikasyonları

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə