Çocukluk çAĞi lösemileri Yrd. Doç. Dr. Gökhan BaysoyYüklə 2,06 Mb.
tarix06.05.2017
ölçüsü2,06 Mb.


ÇOCUKLUK ÇAĞI LÖSEMİLERİ

 • Yrd. Doç. Dr. Gökhan Baysoy

 • AİBÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı


Dersin içeriği

 • Miyeloid ve lenfoid serinin olgunlaşması.

 • Lösemilerde belirti ve bulgular.

 • Ayrıcı tanı.

 • Tanı.

 • Tedavi.Miyeloid seriMiyeloid seriMiyeloid seriLenfoid seri

Çocukluk çağı lösemileriLösemilerde belirti ve bulgular

 • Hastalığın belirti ve bulguları

  • Normal işlev gösteren hücrelerde eksiklik,
  • Anormal lösemi hücrelerinin çoğalması,
  • Eşlik eden diğer belirti ve bulgular.


Lösemilerde belirti ve bulgular

 • Sitopeni

  • Eritrositler (Anemi): Solukluk, yorgunluk, taşikardi, baş ağrısı.(Normokrom normositer, retikülositopeni mevcuttur)
  • Trombositler (Kanama): Kolay morarma, peteşi, burun kanaması, diş eti kanaması, gastrointestinal sistem kanaması


Lösemilerde belirti ve bulgular

 • Sitopeni (devam)

  • Lökositler (Ateş): Hastanın ilk başvuru yakınması olabilir !!
  • İnfeksiyon lehine yorumlanmalıdır.
  • Akciğer infeksiyonu, menenjit ya da infeksiyonun olduğu bölgeye göre değişik bulgular.


Lösemilerde belirti ve bulgular

 • Kitle ve infiltratif hastalık

  • Retiküloendotelyal sistem (hepato-splenomegali, lenfadenopati).
  • Mediastinal kitle (solunum sıkıntısı, superior vena cava sendromu).
  • Batında kitle (ağrı, gastrointestinal ya da üriner sistemde tıkanıklık).


Lösemilerde belirti ve bulgular

 • Kitle ve infiltratif hastalık

  • Ciltte ya da merkezi sinir sisteminde kloroma (miyeloblastların oluşturduğu nodüller).
  • Fasiyal paralizi.
  • Diş eti hiperplazisi (AML).
  • Testis kitleleri (ALL)


Lösemilerde belirti ve bulgular

 • Diğer bulgular

  • Açıklanamayan uzun süreli ateş.
  • Kemik ağrısı (ALL>AML), kemik kırıkları
  • MSS tutulumu (Baş ağrısı, bulantı, kusma, fasiyal paralizi, 6. sinir paralizisi)
Ayırıcı tanı

 • Aplastik anemi.

 • Jüvenil idiopatik artrit.

 • Viral infeksiyonlar (İnfeksiyöz monnükleoz).

 • Ciddi bakteriyel enfeksiyonlar (lökomoid reaksiyon).

 • Ototimmün trombositopenik purpura.

 • Sepsis.

 • Osteomiyelit.

 • Hipersplenizm.

 • Nöroblastom.Nedenleri

 • Radyasyona maruz kalma: Maruziyetten 2-15 yıl sonra çıkabilir.

 • Toksinler ve ilaçlar: Deri, ayakkabıi kuru temizleme endüstrilerinde kullanılan benzen, toluen ve kanser kemoterapisinde kullanılan ilaçlar.

 • Genetik sendromlar (Down sendromu).Laboratuvar tetkikleri

 • Hemogram ve periferik yayma:

  • Normositik anemi.
  • Trombositopeni.
  • Lökopeni ya da lökositoz.
  • Lenfoblastlar (ALL) ya da granülosit, monosit (AML) öncülleri.


Laboratuvar tetkikleri

 • Diğer hematolojik tetkikler:

  • Dissemine intravasküler koagülasyon için (AML)
  • PT
  • PTT
  • Fibrinojen
  • D-dimer: Çapraz bağlı fibrin pıhtısının plazmin tarafından parçalanmasıyla açığa çıkan bir antijendir.
  • -Bu fragmanın varlığı ortamda trombin (çapraz- bağlanma) ve plazmin (fibrinoliz) olduğunu gösterir.
  • -DİK tanısında duyarlılığı en yüksek testtir.


Laboratuvar tetkikleri

 • Laboratuvar tetkikler:

  • Serum ürik asit
  • Potasyum Tümör lizis sendromu
  • Kalsiyum
  • Fosfor
  • Böbrek fonksiyon testleri


Tanı: Hemogram ve periferik yayma

 • Lösemi tanısında ilk adımdır.

 • Lösemi şüphesi olan her hastadan istenmeli ve değerlendirilmelidir.

 • Hastalığın başlangıcında normal olabilir (AML’de %10 oranında).Tanı:Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi

 • Kesin tanı için gereklidir.

 • Morfolojik inceleme yapılabilir (kemik iliğindeki blast oranı).

 • İmmünfenotipleme.

 • Sitogenetik belirteçlere bakılabilir.

 • Genetik inceleme yapılabilir.Lumbar ponksiyon ve Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) incelemesi

 • ALL’de MSS tutulumu AML’den daha fazladır.

 • MSS tutulumunu saptamak için tedavi öncesinde yapılmalıdır.

 • Bu yolla intratekal kemoterapi verilebilir (önlemek ya da tedavi etmek amacıyla).Radyolojik görüntüleme

 • Akciğer grafisi.

 • Kemik grafileri (ağrı varsa).

 • Testis USG (testiste ağrı, kitle varsa).

 • Kranial BT ya da MRG (nörolojik bulgu varsa).

 • Ekokardiyografi (kemoterapi öncesinde).

 • Nükleer görüntüleme (daha çok infeksiyona yönelik olarak yapılır).Prosedürler

 • Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi.

  • Çocuklarda posterior iliak kanat, bebeklerde tibiadan yapılır


Prosedürler

 • Lumbar ponksiyon.Prosedürler

 • Santral katater ya da subkütan port yerleştirilmesi.

  • Yoğun ve uzun süreli kemoterapi için gereklidir.


Lösemi tipleri (FAB sınıflamasına göre)AML’de risk değerlendirmesiTedavi

 • Komplikasyonların tedavisi

 • Hastalığın tedavisiHiperlökositoz

 • Tıbbi bir acildir.

 • Lökosit sayısı >100,000/mm3.

 • Semptomların nedeni lökostazdır.

 • Organ disfonksiyonu belirtileri olur.

 • En çok etkilenen sistemler MSS, akciğer, böbreklerdir.

 • Komplikasyonları arasında DİK ve tümör lizis sendromu yer alır.Hiperlökositoz tedavisi

 • Destek tedavisi:

  • Sıvı tedavisi.
  • İdrarın alkalinizasyonu (bikarbonat ile pH 7.5-8.0 civarında tutulmalı).
  • Ürik asit oluşumunun azaltılması (Allopurinol).
  • DİK, trombositopeni tedavisi.
 • Lökosit sayısının azaltılması:

  • Lökoferez.


Tümör lizis sendromu

  • Serum ürik asit
  • Potasyum
  • Fosfor


Tümör lizis sendromu

 • Hücre içi ürik asit, potasyum ve fosfat ve asitlerin dolaşıma salınması sonucu oluşur.

 • Kemoterapiden önce ya da sonucunda görülebilir (tedavi başlangıcındaki ilk 3 gün!!).

  • Hiperürisemi: Böbrek yetersizliği (asit idrarda çökelti oluşturur).
  • Hiperkalemi: Aritmi.
  • Hiperfosfatemi/hipokalsemi: Böbrek yetersizliği, konvülziyon (kalsiyumla birleşerek böbrekte çöker).
  • Metabolik asidoz.


Tümör lizis sendromu tedavisi

 • Hidrasyon ve diürez sağlanmalı.

 • Hastalara ek potasyum verilmemeli.

 • Hiperkalemi tedavisi (insülin, potasyum bağlayıcı ilaçlar_Kayexelate, kalsiyum infüzyonu).

 • Ürik asitin üretiminin azaltılması (allopurinol)

 • İdrar alkalinizasyonu, sodyum bikarbonatla (ürik asidin böbrekte çökmesini önlemek için).

 • Oral fosfat bağlayıcılar.

 • Akut böbrek yetersizliği varsa diyaliz.Enfeksiyon

 • Tanı anında hastalarda bulunabilecek olası enfeksiyonlar için tetkikler yapılmalı.

 • Ateş mevcutsa geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi başlanmalıdır.Lösemi tedavisi: ALL

 • Remisyon indüksiyonu.

 • Konsolidasyon (intensifikasyon)-

  • Tüm hastalara kemoterapinin ilk 6-12 ayında uygulanmalı.
  • Kötü prognozlu hastalara daha yoğun olarak uygulanmalı.
 • İdame tedavisi.

 • Subklinik MSS lösemisinin tedavisi (ALL)

  • İntratekal (çoğunlukla kullanılır).
  • Radyoterapi (bazı yüksek riskli hastalarda).


Lösemi tedavisi: AML

 • Remisyon indüksiyonu.

 • Merkezi sinir sistemi profilaksisi.

 • Kemik iliği transplantasyonu (mümkünse ilk remisyonda).

 • AML-M3’de kemoterapi protokolü değişebilir: transretinoik asit hücrelerin olgunlaşmasını sağlayarak DİK olasılığını azaltır. Kemoterapiyle birlikte kullanılırsa remisyon sağlanabilir.

 • >5 yıl sağ kalım %50 civarındadır.Tedavi süresi

 • B-hücreli ALL: 2-8 ay yoğun kemoterapi.

 • Pre-B ve T-hücreli ALL: 2-2.5 yıl

  • İdame tedavisi erkeklerde 3 yıl, kızlarda 2 yıl olmalı.


Tedavinin komplikasyonları

 • İmmünosupresyon, infeksiyonlar.

 • Trombositopeni, kanama.

 • Kan trasnfüzyonu komplikasyonları (HCV).

 • Anemi.

 • Kardiyomiyopati.

 • Öğrenme güçlüğü.

 • Katarakt.

 • Boy kısalığı ve obezite (Steroidler, büyüme hormonu, tiroid hormonu eksikleri).

 • AML.

 • Beyin tümörleri.

 • Saç dökülmesi, ishal, ağızda yaralar.

 • İştahda azalma.

 • Kardiyak fonksiyon bozuklukları.Prognoz

 • ALL: Tam tedavi oranı %75-80.

 • AML: Tam tedavi oranı %50.

 • Relaps

 • ALL- %20-25, AML %50

 • Erken relaps (KT başlangıcından sonraki ilk 18 ay-kötü prognoz)

 • MSS ve testis genelde ALL relapsının sık görüldüğü bölgeler. • Tüm lösemili erkek çocuklarda (özellikle ALL) düzenli testis muayeneleri yapılmalıdır.

 • Relapslar genellikle testislerde ağrısız şişlik şeklinde kendini belli eder.
Yüklə 2,06 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə