Doç. Dr. Serbülent Gökhan beyazYüklə 5,55 Mb.
tarix11.12.2016
ölçüsü5,55 Mb.


Doç.Dr. Serbülent Gökhan BEYAZ

 • Doç.Dr. Serbülent Gökhan BEYAZ


 • Spinal kordun ve zarları ?....Dura: periostal tabaka ve spinal kordu örten tabakadan oluşur. Foramen magnum ile S2 vertebra arasında uzanır.

 • Dura: periostal tabaka ve spinal kordu örten tabakadan oluşur. Foramen magnum ile S2 vertebra arasında uzanır.

 • Araknoid: ikinci tabaka dura ile subdural aralığı oluşturur ve S2 hizasında sonlanır.

 • Pia mater: çok ince vasküler bir yapıdır. Spinal korda sıkıca yapışıktır. Araknoid ve pia arası subaraknoid aralıktır ve BOS bulunur.

 • Beyin Omurilik Sıvısının özellikleriLateral ve 3. ventriküllerdeki koroid pleksuslarda kanın ultrafiltrasyonu sonucu oluşur.

 • Lateral ve 3. ventriküllerdeki koroid pleksuslarda kanın ultrafiltrasyonu sonucu oluşur.

 • Toplam iktarı 120-150 ml’dir.

 • 500-800 ml/gün üretilir.

 • Aynı miktar araknoid villuslarca venöz dolaşıma absorbe edilir.

 • Oturur pozisyonda basıncı 15-20 cmH2O kadardır.

 • Serebral kan akımında artma, venöz sinüslerdeki basınçta artma veya arteriyel basınçta otoregülasyonu bozacak derecedeki artma ile BOS basıncı yükselebilir. • Spinal kordun kanlanması nasıldır?Anterior spinal arter ( Adamkiewicz arteri); kordun 2/3 ön kısmını besleyen tek arterdir. Vertebral arterden kaynaklanır. %80 soldadır ve hasarında motor lezyon oluşur.

 • Anterior spinal arter ( Adamkiewicz arteri); kordun 2/3 ön kısmını besleyen tek arterdir. Vertebral arterden kaynaklanır. %80 soldadır ve hasarında motor lezyon oluşur.

 • Posterior spinal arter; posterior inferior serebral arterden kaynaklanır ve kordun 1/3 arka kısmını besler. • Dermatom……….

Subaraknoid aralığa lokal anestezik enjeksiyonu ile oluşan bloktur.

 • Subaraknoid aralığa lokal anestezik enjeksiyonu ile oluşan bloktur.

 • Lokal anestezik sinir köklerini ve dorsal kök gangliyonlarını etkiler.

 • Elde edilen sensoriyal blok seviyesi genellikle motor bloktan 2 segment daha yüksektir.

 • Pregangliyonik sempatik lifleri ise sensoriyal ve motor liflerden daha az yoğunluktaki ilaçtan etkilendiğinden sempatik bloğun seviyesi daha yüksektir.Etki ilaca bağlı olarak 3-5 dk içinde başlar.

 • Etki ilaca bağlı olarak 3-5 dk içinde başlar.

 • Etki süresi;

 • lidokain 1-1.5 saat

 • Prilokain 1-1.5 saat

 • Bupivakain 3-4 saat • Spinal anestezi düzeyini etkileyen faktörler nelerdir?...İlaca ait özellikler; lokal anestezik ajanın barisitesi, enjeksiyonun hızı, dozajı, barbotaj oluşturulması.

 • İlaca ait özellikler; lokal anestezik ajanın barisitesi, enjeksiyonun hızı, dozajı, barbotaj oluşturulması.

 • Hastaya bağlı faktörler; yaşı, boyu, ağırlığı, pozisyonu, karın içi basıncının artması, iğnenin yönü.

Bromage skalası

 • Bromage skalası

 • 0= hiç paralizi yok,

 • 1= dizini ve ayaklarını hareket ettirebilir, bacağını düz olarak kaldıramaz

 • 2=ayaklarını hareket ettirebilir, dizini bükemez

 • 3=tam paralizi vardırAlt ekstremite cerrahileri

 • Alt ekstremite cerrahileri

 • Alt karın ve perinedeki girişimler

 • Sezeryan, vajinal doğumHipovolemi, dehidratasyon,

 • Hipovolemi, dehidratasyon,

 • Girişim bölgesinde lokal enfeksiyon, septisemi,

 • Kanama diyatezi,

 • Kafa içi basıncının arttığı durumlar,

 • Hastanın işlemi kabul etmemesi,

 • Nörolojik hastalıklar • Spinal anestezinin sistemik etkileri ve komplikasyonlarıKardiyovasküler etkileri;

 • Kardiyovasküler etkileri;

 • sempatik denervasyon ve hipotansiyon (arteriyel ve venöz tonus kaybı),

 • bradikardi (pregangliyoner kardioakseleratör liflerin blokajı), kardiyak arrest,

 • koroner kan akımında azalma (OAB azalma nedeni ile),

 • serebral, renal ve hepatik dolaşımda azalma (OAB azalma nedeni ile).Solunumsal etkileri;

 • Solunumsal etkileri;

 • Karın ve göğüs duvarının paralizisi

 • Yüksek spinal bloklarda solunum merkezinin hipoperfüzyonu

 • Postspinal Başağrısı;

 • BOS kaçağına bağlı, ağrıya duyarlı yapıların gerilmesi nedeni iledir.

 • İğnenin kalınlığı, hastanın cinsiyeti, yaşı etkilidir.

 • Genellikle frontal bölgededir, ayağa kalkmakla artar.Nörolojik komplikasyonlar;

 • Nörolojik komplikasyonlar;

 • Ciddi, kalıcı nörolojik hasar nadirdir,

 • İskemi, direk travma ve kimyasal hasar nedeni ile oluşabilir.

 • Kronik adesif araknoidit

 • N abdusens’in etkilenmesine bağlı diplopi, fotofobi ve bulanık görme.Bulantı ve kusma;serebral hipoksi, hipotansiyon ve cerrahi işlem sırasındaki organ çekilmelerine bağlı gelişebilir.

 • Bulantı ve kusma;serebral hipoksi, hipotansiyon ve cerrahi işlem sırasındaki organ çekilmelerine bağlı gelişebilir.

 • Sırt ve bel ağrısı

 • İdrar retansiyonu;S2-4 segment blokajı ile olur.

 • Gastrointestinal sistem; parasempatik tonus hakimiyetine bağlı barsak kontraksiyonlarında artış olur.

 • Nöroendokrin sistem; T5 düzeyinde blok cerrahiye nöroendokrin yanıtı ortadan kaldırır.

 • Enfeksiyon; Menenjit. nadirdir.

 • EPİDURAL ANESTEZİ • Epidural aralık ?…..Dura ile vertebral kanalı döşeyen periost ve bunun ligamentlere verdiği fibröz uzantılar arasında yer alır.

 • Dura ile vertebral kanalı döşeyen periost ve bunun ligamentlere verdiği fibröz uzantılar arasında yer alır.

 • Foramen magnum ile sakrokoksigeal membran arasında uzanır.

 • Servikal bölgede 1-1.5, torakalde 2.5-3, lomber bölgede 5-6 mm genişliğindedir.

 • Erişkinde cilt-epidural aralık mesafesi yaklaşık 4-5 cm’dir.Yağ dokusu, dural kılıfları ile birlikte spinal sinirler, damarlar ve lenfatikler bulunur.

 • Yağ dokusu, dural kılıfları ile birlikte spinal sinirler, damarlar ve lenfatikler bulunur.

 • Vertebral kanalın venleri geniş ve zengin bir venöz pleksus oluşturup epidural aralığın anterolateralinde bulunur.lokal anestezik veya hava bu venlerle kalbe veya beyne ulaşabilir.

 • Venöz pleksus karın içi basıncının arttığı durumlarda genişler, epidural aralık daralır.Torasik bölgede enfazla sakral bölgede en az olmak üzere hastaların % 80’inde epidural bölgede negatif basınç vardır.

 • Torasik bölgede enfazla sakral bölgede en az olmak üzere hastaların % 80’inde epidural bölgede negatif basınç vardır.

 • Lomber bölgede –(0.5-1.0) cmH2O

 • Torakal bölgede –(2.0-3.0) cmH2O

 • Sakral bölgede 0Spinal sinirlerin duradan çıkıp intervertebral foramenlere uzanırken epidural aralıkta anestetize edilmesi ile oluşur.

 • Spinal sinirlerin duradan çıkıp intervertebral foramenlere uzanırken epidural aralıkta anestetize edilmesi ile oluşur.

 • Torakal, lomber veya kaudal bölgeden uygulanabilir. • Epidural anestezinin etki mekanizması nedir?...Spinal sinirlerin koruyucu dural kılıflarını yitirdikleri intervertebral foramen esas etki yeridir.

 • Spinal sinirlerin koruyucu dural kılıflarını yitirdikleri intervertebral foramen esas etki yeridir.

 • Lokal anesteziğin bir kısmı durayı geçerek spinal anestezideki gibi etki gösterebilir. • Epidural anestezi düzeyini etkileyen faktörler….Enjeksiyonun yeri

 • Enjeksiyonun yeri

 • Lokal anesteziğin hacmi(torasik segmentler için 2 ml, lomber ve sakral segmentler için 2.5 ml/segment)

 • İlacın yoğunluğu ve toplam miktarı

 • Enjeksiyonun hızı

 • Hastanın pozisyonu

 • Yaş (intervertebral foramenlerin kapanıp, damarların aterosklerozundan dolayı)

 • Karın içi basıncının artışı

 • Hastanın boyu • EPİDURAL ARALIĞIN TANINMASINegatif basınç yönteleri;Asılı damla tekniği,manometrik yöntem

 • Negatif basınç yönteleri;Asılı damla tekniği,manometrik yöntem

 • Direnç kaybı yöntemiGenellikle yan pozisyon tercih edilir, oturur pozisyonda da yapılabilir.

 • Genellikle yan pozisyon tercih edilir, oturur pozisyonda da yapılabilir.

 • İşaret noktaları belirlenerek sterilite sağlanır.

 • 16-18 G iğneler tercih edilir.

 • Genellikle direnç kaybı yöntemi kullanılarak epidural mesafeye ulaşılır.

 • Kan veya BOS gelişi kontrol edilir.Test dozu ile aralık doğrulanır.

 • Test dozu ile aralık doğrulanır.

 • Epidural aralığa kateter yerleştirilerek devamlı epidural anestezi sağlanabilir.

 • Epidural iğnenin içinden geçen başka bir iğne ile kombine spinal-epidural anestezi sağlanabilir.

 • uzun sürecek cerrahi girişimler

 • Postoperatif analjezi

 • Ağrısız doğum

 • Kronik ağrılarCerrahi endikasyonlar; torasik, abdominal, ürolojik, alt ekstremite girişimleri

 • Cerrahi endikasyonlar; torasik, abdominal, ürolojik, alt ekstremite girişimleri

 • Obstetrik endikasyonlar; sezaryan, ağrısız doğum

 • Terapotik endikasyonlar; postoperatif analjezi, kronik ağrılarKesin kontraendikasyonlar;

 • Kesin kontraendikasyonlar;

  • Girişim bölgesinde lokal enfeksiyon, septisemi,
  • Kanama diyatezi, antikoagülan kullanımı
  • Nörolojik hastalıklar
  • Hipovolemi, şok
  • Hastanın girişimi reddetmesi,
  • Şiddetli aort stenozu, şiddetli mitral stenozu


Rölatif kontraendikasyonlar;

 • Rölatif kontraendikasyonlar;

  • Vertebral kolonun yapısal bozuklukları
  • Bel ağrısı
  • Hasta ile koopere olunamaması,


 • Epidural anestezinin komplikasyonları?..Bel ağrısı

 • Bel ağrısı

 • Postspinal baş ağrısı

 • Üriner retansiyon

 • Transient nörolojik semptomlar

 • Yüksek veya total spinal anestezi

 • Sistemik toksisite

 • Epidural hematom

 • Enfeksiyon (epidural apse veya menenjit gibi SSS enfeksiyonları)

 • Kateterin kopması, yanlış yerleştirilmesi • Kaudal anestezi……

Lokal anestezik veya opioid ajanın sakral hiatus yolu ile sakral epidural aralığa verilmesi ile oluşur.

 • Lokal anestezik veya opioid ajanın sakral hiatus yolu ile sakral epidural aralığa verilmesi ile oluşur.

 • Pediyatrik olgularda sakral kemik posterior arkusları tam olarak birleşmediğinden kaudal girişimi daha kolaylaştırır.

 • İleri yaşlarda sakrokoksigeal ligamentin kalsifikasyonu işlemi güçleştirirPerineal girişimler,

 • Perineal girişimler,

 • inguinal veya femoral herni onarımları

 • sünnet gibi ürolojik girişimler

 • anorektal cerrahilerPeriferik sinir blokları

 • pleksus cervikalis

 • pleksus brakialis (interskalen, supraklavilar, infraskapular)

 • Paravertebral sinir blokları (cervikal, torakal, lumbar)

 • pleksus lumbosakralis (Psoas komparman)

 • Axiller sinir bloğu (Radial, ulnar, median sinirler)

 • Femoral sinir bloğu

 • Siyatik sinir bloğu

 • Popliteal sinir bloğu


Yüklə 5,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə