Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?


) Tac arteriyalarının aterosklerozunun ən informativ diaqnostik üsulu hansıdır?Yüklə 1,49 Mb.
səhifə4/25
tarix10.12.2016
ölçüsü1,49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

205) Tac arteriyalarının aterosklerozunun ən informativ diaqnostik üsulu hansıdır?
A) Stress exo - kardioqrafiya

B) Koronar angioqrafiya

C) EKQ

D) SsintoqrafiyaE) EXO - kardioqrafiya
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
206) Prinsmetal stenokardiyanın əlaməti hansıdır?
A) Stenokarditik tutmalar yuxuda səhər saatlarına yaxın əmələ gəlir

B) EKQ - da “T” dişciyinin inversiyası

C) Qadınlarda daha tez - tez rast gəlir

D) Qanda troponinin miqdarı artır

E) Stenokardik tutma emosional gərginlik zamanı əmələ gəlir
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
207) Kəskin miokard infarktının diaqnostikasında aşağıdakılardan hansı əsasdır?
A) ST seqmenti izoxətdə yerləşir

B) Xolesterinin qanda azalması

C) Miokard nekrozunun markeri troponinin miqdarının azalması

D) EKQ - də patoloji "Q" dişinin olması

E) Protrombinin miqdarınn qanda normallaşması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003г.
208) Kəskin koronar sindrom zamanı β - blokatorların təyinatına göstəriş hansıdır?
A) Reflektor sinus taxikardiyası

B) I dərəcəli AV blokada

C) Kəskin ürək çatışmazlığı

D) Bradisistolik formalı səyrici aritmiya

E) Arterial hipotoniya
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
209) Hansı preparat qeyri - düz antikoaqulyantlara aiddir?
A) Fondaparinuks

B) Streptokinaza

C) Fraksiparin

D) Heparin

E) Varfarin
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
210) Miokard infarktı və mədəcik ekstrasistoliyası olan xəstələrdə seçim preparatı hansıdır?
A) Nitrosorbid

B) Amiodaron

C) Amlodipin

D) Novokainamid

E) Adenozintrifosfat
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
211) IV funksional sinif stabil gərginlik stenokardiyanın kliniki əlamətləri hansıdır?
A) Veloerqometrdə 60 w yüklənmə stenokardiya tutulması yaradır

B) 10 - 12 km/saatda sürətlə velosiped sürmək stenokardiya yaradır

C) Düz yerdə 100 - 200 m gəzinti anginoz tutuma verir

D) Cüzi fiziki iş anginoz ağrılara səbəb olur

E) I mərtəbəyədək qalxarkən stenokardiya tutması baş verir
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
212) Sinus bradikardiyası ilə müşayiət olunan stenokardiyanın müalicəsində antianginal preparatın seçimi hansıdır?
A) Amlodipin

B) Verapamil

C) Metoprolol

D) Propranalol

E) Riboksin
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
213) Miokard infarktlı xəstələrdə anqinoz tutmanın yaranmasından ilk 2 - 6 saat ərzində artan və nekrozun əmələ gəlməsini təsdiq edən ən spesifik markerlər hansılardır?

A) Mioqlobin

B) Alanintransferaza

C) Laktatdehidrogenaza

D) Troponin I və T

E) Kreatininfosfokinaza


Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
214) Reyno sindromlu xəstələrdə stenokardiya müşahidə edilirsə, antianginal preparatlardan əsas seçim hansıdır?
A) β - blokatorlar

B) Nitratlar

C) Molsidomin

D) AÇF inhibitorları

E) Kalsium antaqonistləri
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
215) Arterial hipertenziya zamanı hədəf orqanına hansı aid deyıl?
A) Qaraciyər

B) Ürək


C) Göz dibi

D) Beyin


E) Böyrək
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
216) Arterial hipertenziyanın fəsadına hansı aid deyil?
A) Böyrək funksiyasının pozulmaları

B) Dislipidemiya

C) Koronar çatışmazlıq

D) Xroniki ürək çatışmazlığı

E) Beyin qan dövranı pozulmaları
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
217) AÇF (angiotenzin çevirici fermentin) inhibitorlarının spesifik yanaşı effekti hansıdır?
A) Aşağı ətraflarda ödem

B) Ürək döyüntüləri

C) Üzün qızarması

D) Quru öskürək

E) Dəridə səpgi
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
218) Arterial hipertenziya zamanı hansı əlamət ürəyin zədələnməsini göstərir?
A) Şəkərli diabet

B) Yuxarı sıxlıqlı lipoproteidlərin artması

C) Qanda triqliseridlərin miqdarının azalması

D) Şəkərsiz diabet

E) Sol mədəciyin hipertrofiyası
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
219) Hansı preparat qrupu hipotenziv preparatların əsas qrupuna aid deyil?
A) Diuretiklər

B) Kalsium antaqonistləri

C) Periferik vazodilatatorlar

D) β - blokatorlar

E) AÇF inhibitorları
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
220) Hansı hipotenziv preparat AÇF (angiotenzin çevirici ferment) inhibitorlara aid deyil?
A) Perindopril

B) Ramipril

C) Lizinopril

D) Valsartan

E) Kaptopril
Ədəbiyyat: В. И. Метелица. «Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств» 2002 г.
221) Bədənin normal çəkisinin göstəricisi hansılardır?
A) 12, 0 - 16, 0

B) 20, 0 - 24, 0

C) 25, 0 - 29, 0

D) 29, 0 - 33, 0

E) 16, 0 - 20, 0
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
222) Arterial hipertenziyanın müalicəsi zamanı hipotenziv preparatların kombinasiyasından hansı səmərəli deyil?
A) β - blokator+ dihidropridin qrup kalsium antoqonistləri

B) AÇF (angiotenzin çevirici fermentin ) inhibitoru + diuretik

C) AÇF (angiotenzin çevirici fermentin) inhibitoru + kalsium antaqonistləri

D) α – adrenoblokator + kalsium antaqonisti

E) Adrenoreseptorların blokatorları + diuretik
Ədəbiyyat: «Arterial hipertenziyanın diaqnosnika və müalicəsi üzrə klinik protokol» 2009 il.
223) Endokrin vəzilərin patologiyası ilə bağlı hipertonik kriz əsasən hansında rast gəlir?
A) Hipoparatireoz

B) Hipotireoz

C) Feoxromositoma

D) Addison xəstəliyi

E) Şəkərsiz diabet
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
224) Arterial hipertenziya zamanı hansı əlamət böyrəklərin zədələnməsini göstərir?
A) Epiteluriya

B) Sidikdə dəyişilməmiş eritrositlərin olması

C) Sidikdə duz kristallarının olması

D) Proteinuriya

E) Qanda protrombinin miqdarının 100 % - dən çox olması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
225) Şəkərli diabet böyrək çatışmazlığının erkən mərhələsi ilə müşayiət olunarsa arterial təzyiqin hansı səviyyəyə qədər endirilməsi məqsədəuyğundur?
A) AT 130 / 80 mm c.s.aşağı

B) Diastolik AT 90 mm c.s. qədər azalması

C) AT 130 / 80 mm c.s. yuxarı

D) AT - nin 140 / 190 mm c.s. qədər tədricən azalması

E) Sistolik AT - nin 10 % - ə qədər azalması
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
226) Arterial hipertenziyalı xəstələrdə əlavə riskin dərəcəsinin təyini zamanı sadalananlardan hansı nəzərə alınmır?
A) Bədən çəkisinin az olması

B) Təsdiqlənmiş ürək - damar patologiyası

C) Arterial hipertenziyanın ağırlıq dərəcəsi

D) Orqanların zədələnmə dərəcəsi

E) Ürək - damar xəstəliklərinin risk faktorları
Ədəbiyyat: «Arterial hipertenziyanın diaqnosnika və müalicəsi üzrə klinik protokol» 2009 il.
227) Dilatasion kardiomiopatiyalı xəstələrdə ürək kameralarının hansı böyüyür?
A) Sağ mədəciyin dilatasiyası

B) Sol mədəcik

C) Ürəyin bütün kameraları, əsasən sol mədəcik

D) Sağ mədəcik, sol qulaqcıq

E) Sol mədəcik, sol qulaqcıq
Ədəbiyyat: N. M. Şevçenko. “Kardiologiya” 2004 il.
228) Dilatasion kardiomiopatiya zamanı seçim preparatı hansıdır?
A) AÇF( angiotenzin çevirici ferment) inhibitorları

B) Preduktal MR

C) Lipotrop preparatlar

D) L- Karnitin

E) Ca antaqonistləri
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
229) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı kəskin infeksion virus mənşəli miokarditlərin etiotrop müalicəsində istifadə olunur?
A) Qlükokortikoidlər

B) Aminoxinolon preparatları

C) Eritromısın

D) Benzilpenisillin

E) Asiklovir
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
230) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı bakterial miokarditlərin etiotrop müalicəsində istifadə olunur?
A) Meloksikam

B) Benzilpenisillin

C) Remantadin

D) Asiklovir

E) Delagil
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
231) Ekssudativ perikardit zamanı obyektiv müayinənin nəticəsi hansıdır?
A) Güclənmiş zirvə vurğusu

B) Ürəyin mütləq kütlüyünün hüdudlarının genişlənməsi

C) Ürək tonlarının normal olması

D) Ürək tonlarının güclənməsi

E) Perikardın sürtünmə küyü
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
232) İnfeksion endokarditin diaqnostik meyarı hansıdır?
A) Neytropeniya

B) EÇS - nin artması

C) İki ardıcıl hemokultarada patogen amilin aşkarlanması

D) Limfositoz

E) Leykositoz
Ədəbiyyat: Q. E. Roytberq, A. B. Strutinskiy. “Daxili xəstəliklər” 2007 il.
233) Mitral qapağın üzvi çatışmazlığının səbəbi hansıdır?
A) Kəskin və xroniki ürək çatışmazlığı

B) Revmatik qızdırma

C) Kəskin miokard infarktı

D) Miokardiodistrofiya

E) Arterial hipertoniya
Ədəbiyyat: V. X. Vasilenko. “Qazanılmış ürək qüsurları” 1972 il.
234) Ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə ürək qlükozidlərini təyin etmək üçün göstəriş hansıdır?
A) Hipokaliemiya

B) Hiperkaliemiya

C) Sinus taxikardiyası

D) Taxisistolik səyrici aritmiya

E) Hiperkalsiemiya
Ədəbiyyat: N. M. Şevçenko. “Kardiologiya” 2004 il.
235) Tardus, parvus nəbzi hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?
A) Aortal stenoz

B) Mitral stenoz

C) Aortal qapağın çatışmazlığı

D) Üçtaylı qapağın çatışmazlığı

E) Mitral qapağın çatışmazlığı
Ədəbiyyat: А. Л. Гребенев. «Пропедевтика внутренних болезней» 2001г.
236) Ürəyin zirvəsində “pişik mırıltısı” hansı ürək qüsuru üçün xarakterikdir?
A) Aorta qövsünün stenozu

B) Üçtaylı qapağın çatışmazlığı

C) Aortal qapağın çatışmazlığı

D) Mitral stenoz

E) Mitral qapağın çatışmazlığı
Ədəbiyyat: А. Н. Окороков. «Диагностика болезней внутренних органов» 2001г.
237) Mitral stenoz zamanı hansı növ aritmiya daha çox rast gəlinir?
A) AV blokada II dərəcə

B) AV blokada III dərəcə

C) Qulaqcıq səyriməsi

D) Sinoatrial blokada

E) Mədəcik ekstrasistoliyası
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг. «Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. Учебник для слушателей повышения квалификации» 2003 г.
238) Xolesterinin əsas daşıyıcı forması hansı hissəcikdir?
A) Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər

B) Apoprotein A - II

C) Aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər

D) Yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər

E) Xilomikronlar
Ədəbiyyat: Г.Е.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 303
239) Arterial təzyiqin səviyyəsinin korreksiyası və tütün çəkməkdən imtina etmə hansı xəstəliklərin azalması ilə müşayiət olunur?
A) hipertrofik kardiomiopatiya və qəfləti ölüm tezliyinin

B) aorta qapağının stenozunun və Prinsmetal stenokardiyasının tezliyinin

C) stabil stenokardiya və mitral qapağın catışmazlığının tezliyinin

D) dilatasion kardiomiopatiya və kəskin koronar sindromun tezliyinin

E) təkrari miokard infarktın və qəfləti ölüm tezliyinin
Ədəbiyyat: Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Внутренние болезни (сердечно - сосудистая система). «Бином - пресс», 2007, стр. 353
240) Hansı preparatın vazospastik (Prinsmetal) stenokardiya zamanı işlədilməsi göstəriş deyil?
A) Nitroqliserin

B) İzoptin

C) Propronalol

D) Nifedipin

E) Diltiazen
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
241) Hansı dərman preparatları angiotenzin reseptorlarının blokatorlarına aiddirlər?
A) Diltiazem, felodipin, nifedipin

B) Kapoten, enalapril, ramipril

C) Atenolol, metoprolol, bisoprolol

D) Lozartan, kandesartan, eprosartan

E) Karvedilol, amlodipin, lizinopril
Ədəbiyyat: Arterial hipertenziyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009
242) Hansı dərman preparatları angiotenzin çevirici fermentin inhibitorlarına aiddirlər?
A) Diltiazem, felodipin, nitrendipin, amlodipin

B) Lozartan, kandesartan, eprosartan

C) İrbesartan, valsartan, karvedilol

D) Atenolol, metoprolol, bisoprolol

E) Kapoten, enalapril, ramipril, lizinopril
Ədəbiyyat: Arterial hipertenziyanin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 3 fevral 2009 - cu il tarixli 3 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2009
243) Ağciyər arteriyası tromboemboliyasında ağrı sindromunun səbəbi hansıdır?
A) Hərarətin enməsi, hipotenziya

B) Ağciyər arteriyasının başlanğıcının kəskin dartılması, miokardın işemiyası

C) Kəskin bronxosparm, hərarətin qalxması

D) Ağciyərlərin hipoksiyası, öskürək

E) Aritmiya, tənəffüs çatışmazlığı
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
244) Ağciyər arteriyasının massiv tromboemboliyası zamanı vacib proqnostik əlamətlərə aid deyildir?
A) kəskin sağ mədəcik çatışmazlığı, sianoz, Ağciyər arteriyası üzərində II tonun aksenti

B) təngənəfəslik, taxipnoe –dəq. 50 - 70

C) arterial hipotenziya, beyin perfuziyasının pozulması

D) ağrı sindromu, öskürək, hərarətin qalxması

E) hipertenziya, baş qicəllənmə, taxikardiya –dəq. 100 - 130 vurgu
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
245) Yenidoğulmuşların reanimasiyası zamanı ürəyin xarici masaj təzyiqlərinin süni tənəffüsə nisbəti necə olmalıdır?
A) 3: 1

B) 30: 2


C) 15: 2

D) 9: 3


E) 5: 1
Ədəbiyyat: Yenidoğulmuşlarin ilkin reanimasiyasi üzrə klinik protokol. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 28 noyabr 2008 - ci il tarixli 28 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2008
246) Hipoqlikemik hala düşmüş xəstəyə əsasən hansı preparat vurulur?
A) Reopoliqlükin vena daxilinə şırnaqla

B) 5% - lı qlükoza məhlulu vena daxilinə damcı ilə

C) 0, 45% - lı natriumum xlorid məhlulu vena daxilinə damcı ilə

D) 40% - lı qlükoza məhlulu 50 ml vena daxilinə şırnaqla

E) 0, 9% - lı natriumum xlorid məhlulu vena daxilinə damcı ilə
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
247) Aşağıdakılardan hansı təbii penisillinlərə aid deyil?
A) Fenoksimetilpenisillin

B) Benzatin benzilpenisillin

C) Benzilpenisillinin natrium və kalium duzları

D) Aminopenisillinlər

E) Benzilpenisillin prokain (penisillinin novakain duzu)
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protocol-Bakı-2009
248) Amoksisillin hansı qrup preparatlara aiddir?
A) İnhibitordan müdafiə olunmuş penisillinlərə

B) Aminopenisillinlərə

C) Təbii penisillinlərə

D) Karbenipenisillinlərə

E) Ureidopenisillinlərə
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
249) İnhibitordan müdafiə olunmuş penisillinlərə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Amoksisillin/klavulanat

B) Ampisillin

C) Ampisillin/sulbaktam

D) Piperasillin/tazobaktam

E) Tikarsillin/klavulanat
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
250) Ampisillin haqqında aşağıdakı ifadələrdən hansı doğru deyil?
A) Haemophilus spp. qarşı aktivdir

B) Aminopenisllinlərin nümayəndəsidir

C) Bütün β-laktamazalarla hidrolizə uğrayır

D) H.Pylori qarşı aktivdir

E) Qida qəbulundan asılı olmayaraq qəbul etmək lazımdır
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
251) Yüngül və orta ağırlıqda olan streptokok infeksiyalarının (tonzillofaringit, qızılyel) müalicəsində hansı preparata üstünlük verilməlidir?
A) Benzatin benzilpenisillin

B) Fenoksimetilpenisillin

C) Oksasillin

D) Amoksisillin

E) Tikarsillin/klavulanat
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
252) I nəsil sefalosporinlərin nümayəndəsi hansıdır?
A) Seftazidim

B) Sefazolin

C) Seftriakson

D) Sefoperazon

E) Sefotaksim
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
253) II nəsil sefalosporinlərə hansı aiddir?
A) Sefuroksim

B) Seftriakson

C) Sefotaksim

D) Seftazidim

E) Sefoperazon
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
254) Aşağıdakılardan hansı III nəsil sefalosporinlərə aid deyil?
A) Seftriakson

B) Sefoperazon/sulbaktam

C) Sefotaksim

D) Sefepim

E) Seftazidim
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
255) Aşağıdakılardan hansı I nəsil aminoqlikozidlərə aiddir?
A) Tobramisin

B) Amikasin

C) Gentamisin

D) Netilmisin

E) Streptomisin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
256) Taun üçün spesifik terapiya hansı preparatla aparılır?
A) Amikasin

B) Sefotaksim

C) Tobramisin

D) Streptomisin

E) Sefotaksim
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
257) II nəsil flüörxinolonlara aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Ofloksasin

B) Siprofloksasin

C) Nefloksasin

D) Nalidiks turşusu

E) Lomefloksasin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
258) Təbii makrolidlərə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Spiramisin, Cozamisin, Midekamisin

B) Siprofloksasin, Nefloksasin, Norfloksasin

C) Klaritromisin, Oksalin turşusu, Nefloksasin

D) Nalidiks turşusu, Oksalin turşusu, Piperin turşusu

E) Klaritromisin, Roksitromisin, Azitromisin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
259) Makrolidlərin istifadəsi nə zaman əks göstərişdir?
A) Dəri və yumşaq toxumaların infeksiyaları

B) Yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyaları:streptokok tonzilofaringiti, kəskin sinusit

C) Hamiləlik və laktasiya dövrü

D) Göy öskürək, difteriya

E) Toksoplazmoz, Kriptosporidoz
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
260) Aşağıdakılardan hansı yarımsintetik makrolidlərə aid deyil?
A) Eritromisin

B) Klaritromisin

C) Midekamisin asetat

D) Azitromisin

E) Roksitromisin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
261) Hansı antibiotik monobaktamlara aiddir?
A) Meropenem

B) Azteonam

C) Azlosillin

D) İmipenem

E) Piperasillin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
262) Aşağıdakı hansı qrup preparatlar qaraciyərdə sitoxrom fermentinə ləngidici təsir göstərir?
A) Makrolidlər

B) Linkosamidlər

C) Xinolonlar/Flüorxinolonlar

D) Penisillinlər

E) Sefalosporinlər
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
263) Makrolidlərə aid hansı preparatlar qida qəbulundan asılı olmayararaq qəbul edilə bilər?
A) Lomefloksasin, Norfloksasin, Siprofloksasin

B) Linkomisin, Klindomisin, Azitromisin

C) Klaritromisin, Spiramisin, Cozamisin

D) Amikasin, Vankomisin, Teykoplanin

E) Sefotaksim, Sefrtiakson, Sefoperazin
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
264) Aminoqlikozidlər əsasən hansı əlavə təsirə malikdir?
A) Psevdomembranoz kolit

B) Ginekomastiyaya, dismenoreyaya

C) Ağız boşluğunun kandidozuna

D) Nefrotoksik, ototoksik

E) Bakterial konyuktivit, keratit
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
265) Glikopeptidlərə aşağıdakılardan hansılar aiddir?
A) Benzatin benzilpenisillin, Oksasillin

B) Vankomisin, Teykoplanin

C) Linkomisin, Klindamisin

D) Lomefloksasin, Norfloksasin

E) Sefotaksim, Sefriakson
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009
266) Nitrofuran qrupuna aid olmayan hansıdır?
A) Nitrofurantoin

B) Ornidazol

C) Nifuroksazid

D) Nifuratel

E) Furazolidon
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Antimikrob dərman vasitələrinin istifadəsi üzrə klinik protokol-Bakı-2009


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə