el/Kitab/2016
  Kamran imanov
  GÜney azərbaycan
  H. S. HÜMBƏtov, V. V. BƏŞİrov, V. R. Mohumayev yağli və efir yağLI
  TƏRƏVƏZÇİLİk elmi TƏ
  AZƏrbaycan döVLƏt məDƏNĠYYƏt və ĠNCƏSƏNƏt unġversġtetġ azərbaycan mġLLĠ KĠtabxanasi
  “CΩmiyyΩt mΩdΩniyyΩti müdafiΩ edΩrsΩ
  Dərs vəsaiti kimi çapa buraxılmışdır (protokol 12). Bakı 2016
  Ġzabella qasimova, musa bayramov
  Oqtay Abbas q ə z ə L l ə R
  AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi fəLSƏFƏ VƏ HÜquq institutu islam tariX, FƏLSƏFƏ VƏ HÜquq
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti
  Ömrün şəhidlik zirvəsi
  N.Ə. SƏLİmova, B.Ş.ŞAhpəLƏngova
  Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи азярбайжан дювлят нефт академийасы
  Sərraf şİruyə
  Sərraf şİruyə
  Shirin xanim Sechmeler 4-cu ktab indd
directory Kitab 2016  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə