docs/jurnal
  Roza eyvazova
docs/JURNAL
  Naxçivan tariXİNƏ VƏ MƏDƏNİYYƏTİNƏ daiR Əlyazma mətnləRİ SƏbuhi İbrahimov
docs/jurnal
  «Türkologiya».–2011.№1.–S. 69-75. TÜRk diLLƏRİNDƏ ortaq terminologiyanin yaradilmasi cəMİLƏ babayeva
  İnsan qrupunu qəSDƏn məhv etmək siyasəTİ Nəsir Məmmədov, амеа-nın İnsan Hüquqları İnstitutu Açar sözlər
  Türk xalqlarının ortaq dastanlarının yaranması və yayılması coğrafiyası Sədnik Paşa Pirsultanlı
  AZƏrbaycan xalq cümhuriYYƏTİ DÖVRÜNDƏ ƏDLİYYƏ naziRİ aslan bəy səFİKÜrdskiNİn həyati və FƏALİYYƏTİ Rauf rzayev
docs/JURNAL
  DÜnya azərbaycanlilarinin III qurultayi: Güclü Azərbaycan üçün güclü diaspor Vüsalə Kərimova
  Milli-mənəvi dəyərlərin şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına təsiri İsfəndiyar Novruzlu
  «Mədəni Maarif». 2011.№1. S. 24-26. Müzikl janrının tarixinə qısa baxış (1920-70-ci illər) Pikə FƏtullayeva
  «Q a n u n ç u lu q». 2 0 1 № S. 3 2 3 7
  “Qanun”. 2013.№11. S. 58-66. CİNayətkarliq haqqinda
  «G eo strategiya». 2012.№5 (11). S. 36-39
  Mühazirə tədbirləri Tofiq Süleymanov Kimya elmləri namizədi, dosent
  «Qarapapaqlar». 2010.№10(40). S. 39-45. Şərq təfəkkürü ilə Qərb düşüncə tərzinin fərqi karl qustav yunq, filosof Dr. Evans Vens Şərq «psixologiyasının»
  “Dövlət və Din”. 2015.№2(31). S. 9-13. DİN və terrorizm aytən Hacıyeva
docs/jurnal
  Konsilium. 2007. № S. 5 Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyev
  «Dövlət və din». 2009.№1(9). S. 50-56. İSesko və azərbaycan əlaqəLƏRİ SƏİDƏ quliyeva
docs/JURNAL
  «Xəbərlər.İctimai və humanitar elmlər seriyası»
  Türk Dünyası Araştırmaları İnstitutunun Egey Universitetinin dosenti Dr. Yüksel Sayanın «Azərbaycan əski məzar daşları üzerine bir araştırma: 2006-2007 yılı çalışmaları»
  «a m ea xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası». 2012.№ Cild S. 68-73
  «Milli Məclis». 2010. sentyabr-oktyabr.№9-10. S. 3 Prezident İlham Əliyev bmt baş Məclisinin 65-ci sessiyasında
  MƏn düZÜNÜ etmiŞƏM
  Turkish Daily News
docs/jurnal
  ■ Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə ■ t a r I x isa a r s L a n
directory docs jurnal  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə