DOĞum yardiminda anestezi İŞlemi betäubungsverfahren in der geburtshilfeYüklə 410,55 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix11.12.2016
ölçüsü410,55 Kb.

DOĞUM YARDIMINDA ANESTEZİ İŞLEMİ

BETÄUBUNGSVERFAHREN IN DER GEBURTSHILFE

D o k t o r l a   y a p ı l a c a k   a ç ı k l a m a   g ö r ü ş m e s i n e   h a z ı r l ı k   a m a c ı y l a   h a m i l e l e r   i ç i n   b i l g i l e n d i r m e   v e   a n a m n e z

Wissenschaftlicher Fachberater: Prof. Dr. med. Dr. h.c. Jürgen Schüttler, 

Dr. med. Sven Eric Goddon

Juristische Beratung: Dr. jur. Bernd Joch

Fotokopieren und Nachdruck auch auszugsweise verboten

© 2013 by e.Bavarian Health GmbH

 

Reddat 04/2013TR   AS-G

1/6

Herausgeber: e.Bavarian Health GmbH

Nürnberger Straße 71, 91052 Erlangen

phone

.  +49(0)9131-814 72-0

fax

. 

+49(0)9131-814 72-99mail

. kontakt@bavarian-health.com

Klinik / Muayenehane  [Klinik / Praxis] 

Hasta bilgileri:  [Patientendaten:]

Planlanan bir sezeryanın yapılacağı tarih: 

[Ein geplanter Kaiserschnitt findet statt am (Datum):]

Sevgili anne adayı,

doğum sancılarını hafifletmek ya da yapılacak olan doğumda ağrı hissini kesmek için anestezistiniz (bundan sonra doktor olarak anılacaktır) 

aşağıdaki uyuşturma işlemlerinden (anestezi işlemi) birini tavsiye ediyor.

Aşağıdaki açıklamaları yaparak, sizi çeşitli uyuşturma yöntemlerinin seyri, olası kazalar ve davranış şekilleri konusunda bilgilendirmeyi 

amaçlıyoruz. Gerekirse kısa bir film de gösterilecektir. Bu formun ve filmin amacı, doktorla yapacağınız bilgilendirme görüşmesine hazırlıktır. 

Görüşme sırasında doktorunuz planlanan işlemin alternatif yöntemlere göre avantajlarını ve dezavantajlarını açıklar. Sizi spesifik riskler ve 

buradan doğabilecek komplikasyonlar hakkında aydınlatır. Lütfen aşağıdaki bilgileri okuyun ve anket formunu özenle doldurun. Elbette 

bilgileriniz gizli tutulacaktır. 

Doktor, korkularınızı ve kaygılarınızı azaltmak için görüşme sırasında tüm sorularınızı yanıtlayacak. Ardından size önerilen uyuşturma 

işlemi için rızanızı verebilir ya da reddedebilirsiniz. Görüşme sonrasında hekiminiz size doldurulup imzalanmış olan formun bir nüshasını 

teslim edecektir.

DOĞUM YARDIMI ANESTEZİ İŞLEMİ

GEBURTSHILFLICHE ANÄSTHESIE-VERFAHREN

Normal bir doğum sıkça hiç ağrı kesici kullanılmadan yapılabilir. 

Ancak doğumun seyri birkaç saate varabilir ve çok sancılı bir şekilde 

ilerleyebilir. Bu genelde öngörülemez, bu nedenle sizi doğum 

yardımıyla bağlantılı ağrı hafifletme olanakları hakkında önceden 

bilgilendirmek istiyoruz. 

Ağrısız bir doğum istiyorsanız, ağrıları bastırmak için önceden bir 

peridural analjezi (PDA) yapılmasına karar verebilirsiniz. Annenin ya 

da çocuğun belli sağlık sorunları olması ya da örneğin çoklu gebelik 

gibi başka nedenlerle de PDA tavsiye edilebilir. 

Günümüzde gerekli olabilecek bir sezeryan bile narkoz dışında, ağrıyı 

kesmek için  peridural anestezi ya da spinal anesteziyle

 

yapılabiliyor.ÇEŞİTLİ İŞLEMLERİN SEYRİ

ABLAUF DER VERSCHIEDENEN VERFAHREN

Aşağıda size çeşitli anestezi işlemleriyle ilgili bilgi veriyoruz. Lütfen 

çocuğunuz ve sizin en uygun anestezi yönteminin hangisi olduğunu 

doktorunuzla görüşün. Peridural Analjezi (PDA) 

Periduralanalgesie (PDA)

Peridural analjezi, güçlü doğum sancılarını 

hafifletmenin çok etkili ve güvenli bir 

yoludur. İnce bir plastik hortum (peridural 

kateter) kullanılarak düşük miktarda lokal 

bir uyuşturucu madde sırt iliği kanalının 

yakınındaki bölmeye (peridural bölme) 

enjekte edilir. Böylece sırt iliğinden karın altına giden sinirler 

uyuşturulur ve doğum sancıları hafifletilir.

Peridural kateter oturur ya da yan yatar durumda takılır. Doktorunuz 

sizden “kamburunuzu” çıkarmanızı ister. Eliyle sırtınızı tam olarak 

kontrol eder ve bel yüksekliğinde iğnenin giriş noktasını işaretler. 

Önce giriş noktası iyice dezenfekte edilir, steril olarak kapatılır 

ve lokal olarak uyuşturulur. Önemli olan giriş sırasında hareket 

etmemenizdir. Ardından doktor içi boş bir iğneyi omurlarından 

arasında omurilik kanalının yakınındaki bölmeye kadar sokar. Bu 

iğne üzerinden dikkatlice çok ince ve esnek bir kateter (PDA kateteri) 

sokar. İçi boş iğne çıkarıldıktan sonra kateter üzerinden uyuşturucu 

maddeyi verir. 

Yaklaşık 15-30 dakika sonra sancı ağrılarının belirgin bir şekilde 

azaldığını hissedersiniz. Genel olarak bacakların hareket kabiliyeti ve 

bacaklardaki his sınırlıdır. Sonda kaymaması için sabitlenir ve bandaj 

yapılır. Sonda, sırtüstü yatsanız bile size rahatsızlık vermeyecek 

kadar incedir. Etkinin hafiflemesi durumunda uyuşturucu madde 

enjeksiyonu tekrarlanarak çocuğunuzun doğumuna kadar ağrıların 

hafifletilmesine devam edilebilir. Dozajı belli şartlarda kendiniz de 

bir infüzyon pompasıyla yapabilirsiniz.

Peridural kateter takılıyken doğum durursa ya da kısa bir sürde 

sezeryana ihtiyaç duyulacak şekilde başka nedenler ortaya çıkarsa, 

bunun için gereken ağrı kesme işlemi daha yüksek dozda uyuşturucu 

maddeyle yapılabilir. 

 Peridural Anestezi (PDA) 

Periduralanästhesie (PDA)

Planan bir sezeryanda peridural anestezi kullanılabilir. PDA kateter 

peridural analjeziyle aynı şekilde takılır. Ağrıyı komple devre dışı 

bırakmak için biraz daha büyük miktarda uyuşturucu madde verilir. 

Etkisi yine yaklaşık 15-30 dakika sonra görülür. Başta bacaklarınızda 

bir sıcaklık hissedersiniz. Ardından karın, bel altı ve bacaklarda ağrı 

hissi kesilir ve hareket yeteneği kısıtlanır ya da ortadan kalkar. Bazen 

kateter ağrı tedavisi için sezeryandan sonra çıkarılmaz.Patient:

TR   AS-G

2

/6

 Spinal Anestezi (SPA) 

Spinalanästhesie (SPA)

Planlı bir sezeryan

 

çoğunlukla 

spinal 


anestezi altında gerçekleştirilir. Burada 

uyuşturucu madde peridural bölmeye 

değil, çok ince bir iğne kullanılarak sinir 

sıvısı dolu olan omurilik kanalına (spinal 

kanal) enjekte edilir. Bunun avantajı, 

etkinin birkaç dakika sonra devreye girmesidir. 

Başta bacaklarınızda bir sıcaklık hissedersiniz. Daha sonra vücudu-

nuzun alt bölümündeki ağrı hissi tamamen ortadan kalkar. Genelde 

bacakların hareket yeteneği kısıtlanır ya da yok olur. 

 Narkoz Narkose

Planlı bir sezeryan alternatif olarak narkozla da yapılabilir. 

Bu işlemde, ilaçlarla derin uyku benzeri bir 

duruma ulaşılır ve müdahalenin sonuna 

kadar muhafaza edilir. Burada tüm vücutta 

bilinç ve ağrı hissi kesilmiştir. 

Narkozu vermek için hızlı etki eden bir 

narkoz maddesi damara enjekte edilir. Siz uyuduktan sonra yapay 

olarak solunum yapılır. Bu, ağzınızdan soluk borunuza kadar giden 

(diğer adıyla soluk borusu intübasyonu) bir solunum hortumuyla 

yapılır.

Anestezi sırasında hayati fonksiyonlarınız (özellikle kan basıncı, kalp 

frekansı, oksijen satürasyonu) sürekli kontrol altında tutulacaktır. 

Elinizin arkasına veya dirsek altınıza yerleştirilen kalıcı venöz kanülü 

üzerinden infüzyon ve ilaç vermek her an mümkündür.

OLASI GENİŞLETİLMİŞ ÖNLEMLER

MÖGLICHE ERWEITERUNGSMASSNAHMEN

Bazı durumlarda sezeryan için spinal ve peridural anestezinin bir 

kombinasyonu da uygulanır. Burada spinal anestezinin hızlı etkisi 

ile peridural anestezinin uzun vadede iyi yönetilebilmesi birbirini 

tamamlar.

Peridural ya da sinal anesteziyle ağrı hissi tam olarak ordatam 

kaldırılamazsa ya da derhal sezeryan yapılması gerekirse, bunun 

narkozla yapılması gerekir.LOKAL UYUŞTURMA İŞLEMİNİN AVANTAJI

VORTEIL DER REGIONALEN BETÄUBUNGSVERFAHREN

Normal bir doğumda PDA genelde daha kolay bir doğum yapma 

imkanı verir. Bu çocuk ve sizin için olumlu bir etki yapar. 

Sezeryanda, narkozdan farklı olarak çocuğunuzun doğumunu 

uyanık halde yaşayabilirsiniz. Ayrıca peridural ve spinal anestezi 

narkoza göre daha az ağır riskler içerir.ALTERNATİF İŞLEMLER

ALTERNATIV-VERFAHREN

Normal bir doğumda lokal bir uyuşturucu maddenin doğrudan 

enjekte edilmesi, dar sınırları olan bir alanda (örneğin doğrudan 

ana rahminde ya da çatı alanında) ağrı hissini ortadan kaldırmak 

için yeterli olabilir.

PDA ile vajinal doğuma alternatif olarak başka ağrı kesiciler 

çoğunlukla infüzyon yoluyla verilebilir, bunların kendi yan etkileri 

vardır. Doğum yardımcınız ağrı hafifletme ve bunların riskleriyle ilgili 

alternatif yöntemler konusunda size memnuniyetle bilgi verecektir.

HAZIRLIK VE MÜDAHALE SONRASI HAKKINDA 

AÇIKLAMALAR 

HINWEISE ZUR VORBEREITUNG UND NACHSORGE

Lütfen doktorun ve asistanlarının talimatlarına aynen uyun. 

Yapılacaklarla ilgili açıklamalar, uyuşturma işleminin türüne göre 

farklılık gösterebilir.Hazırlık: 

İlaç alımı: Lütfen doktorunuza düzenli olarak ilaç kullanıp 

kullanmadığınızı ya da doğumdan önceki 8 günde ilaç alıp 

almadığınızı bildirin. Bunlara reçetesiz ve bitkisel ilaçlar da dahildir.

Yeme, içme ve sigara: Size bir sezeryan yapılması planlanıyorsa, 

lütfen müdahaleden önceki gün yalnızca hafif besinler alın. Prensip 

olarak anesteziden 6-8 saat öncesinde hiçbir şey yenmemesi (çorba 

ya da bonbon, şeker gibi tatlılar da dahil), meyve özlü meyve suyu, 

süt, et suyu ya da alkol ve sigara içilmemesi gerekir. Düşük miktarda 

duru sıvılara (örneğin 1-2 fincan su ya da şekersiz çay) anestezi 

başlamadan 2 saat öncesine kadar izin verilebilir. Doktorunuz size 

bununla ilgili ayrıntılı talimatlar verecektir. 

Açlık kuralı narkozda (planlı ya da acil durumda) mide içeriğinin 

akciğere geçmesini amaçlamaktadır. Çünkü narkoz nedeniyle derin 

bir uykuya benzen duruma geçen yalnızca siz değilsiniz, vücudunuz 

da koruma reflekslerini kaybeder. Bunun yanında narkoz kullanımı 

nedeniyle mide kapağının açılması mümkündür ve mide içeriği 

yemek borusuna geri arabilir ve buradan akciğerlere ulaşabilir. Bu 

nedenle belirtilen süre içerisinde ayıklık kuralına (yememek, 

içmemek, sigara kullanmamak) uyamadığınızı doktorunuza 

bildirmeniz çok önemlidir.

Lütfen kontakt lenslerinizi ya da çıkarılabilen gözlük, zincir, küpe gibi 

diğer 

eşyalarınızı çıkarmayı unutmayın. Lütfen makyaj yapmayın 

ve yüz kremi kullanmayın. Gevşek diş parçalarının (diş protezleri), 

piercing, saç protezlerinin, el ve ayak tırnaklardan ojenin çıkarılması 

gerekip gerekmediğini doktorunuzla görüşün. Müdahale Sonrası Bakım: 

Lokal bir anesteziden sonra uyuşukluk bir süre daha devam eder. 

Bacaklardaki hisler ve hareketlilik bu süre içinde kısıtlı olabilir. Bu 

durumda bacaklarınızı basınçtan, ısıdan/soğuktan kaynaklanan 

hasarlardan ya da yaralanmalardan koruyun ve uyuşukluk tamamen 

geçene kadar lütfen tek başınıza ayağa kalkmayın. 

Eğer narkoz yapıldıysa, derin uykudan uyandıktan sonra belli bir 

süre uykulu ya da geçici olarak kafanız karışık olacak. Bu normaldir 

ve huzursuz olmanızı gerektirmez. 

Anestezi ya da ağrı kesicinin neden olduğu bulantı ve kusma geçicidir 

ve çoğunlukla kolayca tedavi edilebilir

Örneğin nefes alırken ağrı, şiddetli sırt ya da baş ağrısı, kalp 

şikayetleri, solunum ya da kan dolaşımı rahatsızlıkları, ses kısıklığı, 

ateş, boyun sertliği, kramplar, rahatsızlıklar, felç belirtileri ya da 

hareket kısıtlamaları, kabızlık ya da idrara çıkamama gibi durumlar 

yaşarsanız lütfen derhal doktorunuza bilgi verin. Bunların özel olarak 

tedavi edilmesi gerekir. Şikayetler müdahaleden günler sonra bile 

ortaya çıkabilir. 

Eğer doğumunuzu hastaneye yatış yapmadan ayakta gerçekleşti-

rirseniz lütfen doktorunuzdan evde nasıl davranmanız gerektiğini 

öğreniniz.


Patient:

TR   AS-G

3

/6

OLASI RİSKLER, KOMPLİKASYONLAR VE YAN ETKİLER 

MÖGLICHE RISIKEN, KOMPLIKATIONEN UND NEBENWIRKUNGEN

Bütün tıbbi müdahalelerin ek tedavi girişimleri veya ameliyatlar 

gerektirebilen ve kısmen sonraki seyirde de hayati tehlike oluş-

turabilen riskler içerdiği bilinmektedir. Yan etkilerin ve komp-

likasyonların görülme sıklığı, yaş, genel durum, temel hastalık, 

yaşam tarzı, müdahalenin türü ve ağırlığı gibi birçok faktöre bağlıdır. 

Lütfen hukuki sebeplerden dolayı, kısmen sadece istisnai durum-

larda görülse bile müdahaleye özgü tüm riskleri belirtmek zorunda 

olduğumuzu dikkate alınız. Örneğin, titizlikle gerçekleştirilen bir 

anesteziye rağmen ağrı algısının veya ameliyat sırasında narkozdan 

uyanılmasının kesinlikle engelleneceği garanti edilememektedir. 

Bununla beraber hastaların neredeyse hiçbiri bu olayı daha sonra 

hatırlamamaktadır. Doktorunuz görüşme sırasında size spesifik 

risklere ilişkin daha ayrıntılı bilgi verecektir. Ayrıntılı bir açıklama-

dan feragat ediyorsanız, lütfen bu isteğinizi açıklama formunun 

sonunda bulunan ilgili bölümde onaylayınız. 

Genel Riskler

Sinirler, deri ya da yumuşak dokular (örneğin enjeksiyon,kateter 

takılması, dezenfeksiyon maddesi nedeniyle ya da kurallara uygun 

yerleştirmeye rağmen) nadiren görülür. Bunun sonuçları rahatsızlık 

hissi, duygusal bozukluklar, hissizlik, ağrı ve yara izleri olabilir. 

Bunlar çoğunlukla geçicidir ve kendiliğinden geçer ya da kolayca 

tedavi edilebilir. Çok ender durumlarda rahatsızlıktan kaynaklanan 

şikayetler alınan tedavi önlemlerine rağmen kalıcı olabilir.

Alerjik reaksiyonlar (entolerans reaksiyonları), örneğin uyuşturucu 

maddeye ya da başka ilaçlara karşı bu tür tepkiler çok ender görülür. 

Deride kızarıklık, döküntü, kurdeşen, kaşıntı, şişler ve aynı zamanda 

bulantı ve öksürük bunun sonuçları olabilir. Çoğunlukla bunlar tedavi 

olmadan tekrar kendiliğinden iyileşir. Örneğin gırtlak mukozasında 

şişlikler, kalp-kan dolaşımı sisteminde ve akciğer işlevlerinde 

aksaklıklar çok enderdir. Solunum yetmezliği, kramplar, çarpıntı 

ya da kan dolaşımı şoku gibi sonuçlar yoğun tıbbi bakım gerektirir. 

Geçici ya da kalıcı organ hasarları, örneğin beyin hasarları, görme 

bozuklukları, sinir hasarları, hatta felçler, böbrek işlev bozukluklarına 

böbrek yetmezliğine varan hasarlar tedaviye rağmen ortaya çıkabilir.

İğne giriş noktasına yakın olan büyük kan damarlarının 

yaralanması çok enderdir. 

İstisnai durumlarda yoğun kanamalarda dışarıdan kan/kan 

bileşenleri verilmesi (transfüzyon) gerekebilir. Bu şekilde, örneğin 

çok ender olarak hepatit virüsleri (tehlikeli karaciğer enfeksiyonlarına 

yol açar), son derece ender olarak HIV (AIDS’e yol açar), BSE 

(Creutzfeldt-Jakob hastalığının değişik türlerine yol açar) ya da 

başka tehlikeli – bazen bilinmeyen – patojenler gibi patojenlerden 

kaynaklanan enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. Kan naklinden sonra 

HIV veya hepatit virüslerinin bulaşma ihtimalinin kesinlikle ortadan 

kaldırılması için nakilden birkaç hafta sonra bir kontrol muayenesinin 

yapılması tavsiye edilebilir.

Kan dolaşımı bozuklukları sonucunda ya da kan pıhtılarının 

(tromblar) oluşumu sonucunda komşu dokularda (ağrı şişlerle 

birlikte) ve etkilenen organlarda hasarlar meydana gelebilir. Pıhtılar 

sürüklenebilir ve başka organların kan damarlarını bloke edebilir 

(emboli). Bu şekilde, derhal yoğun bakım ya da ameliyatla müdahale 

edildiği halde kalıcı hasarlar (örneğin akciğer embolisi, kalıcı felce 

yol açan inme, böbrek yetmezliği) oluşabilir. 

Örneğin enjeksiyon iğnesinin, kanülün ya da kateterin  giriş 

noktasında iğne apseli enfeksiyonlar, doku ölümü (nekroz) ve 

yara izi oluşumu ya da damar enfeksiyon (flebit) ender olarak oluşur. 

Bunlar kendilerini şişlik, kızarıklık, ağrı, ciltte aşırı ısınma ve ateş 

yoluyla gösterir. Çoğu durumda bu tür enfeksiyonlar antibiyotiklerle 

rahatça tedavi edilir. Aşırı durumlarda mikropların kan dolaşımına 

taşınması (bakteremi) ve tehlikeli bir kan zehirlenmesi (sepsis), 

hakka kalp iç zarının ltihaplanmasına (endokardit) kadar gidebilir. 

Bu durumda yoğun bakımda tedavi gerekir. 

Zaman zaman giriş noktalarında ya da çevresinde 

kan akıntıları 

(hematomlar) ortaya çıkar. Bundan dolayı sert, ağrılı şişlikler 

oluşabilir. Çoğu zaman bunlar birkaç gün ya da hafta sonra tedavi 

gerektirmeden kaybolur.Peridural analjezi/anestezi ya da spinal anestezide riskler 

Büyük bir kan basıncı ve nabız düşüşü ve solunum yetmezliği 

ile birlikte bulantı ve baş dönmesi çoğunlukla geçicidir ve gerekirse 

ilaçla tedavi edilir. 

Sıkça geçici olarak idrara çıkamama, iktidarsızlık ve rektum 

faaliyeti bozuklukları görülebilir. İdrar torbasını boşaltmak için 

bir idrar kateteri takılması ya da başka önlemler alınması gerekebilir.

Şiddetli 

sırt ağrıları arada bir ortaya çıkar ve birkaç gün devam 

edebilir. Bunlar genelde ilaçlarla kolayca tedavi edilir. 

Bazı durumlarda spinal kanaldaki iğne giriş noktası üzerinden 

beyin omurilik sıvısı (BOS) kaybına bağlı olarak şiddetli baş ağrıları 

oluşabilmektedir. Bu ağrılar genellikle bol sıvı alarak, ilaç kullanarak 

veya istirahat ederek bir süre sonra kaybolmaktadır. Bazı durumlarda 

kendi kanınızın epidural bölgeye enjekte edilmesi (epidural kan 

yaması) gerekli olabilir. Bu ağrılar çok nadir olarak on yıldan fazla 

sürerler. Olağanüstü durumlarda beyin bölgesinde kan toplanması 

(

subdural Hematom), sıvı birikimi (higroma) veya beyin sinirlerinin 

zedelenmesi ortaya çıkabilir. Görme ve duyma yetisinde bozulma 

gibi kalıcı işlev kayıpları oldukça nadirdir.Omuriliğin ya da sinirlerin enjeksiyonlar, bir kateterin takılması 

ya da çıkarılması, iç kanamalar, kan akıntıları ya da enfeksiyonlar 

nedeniyle zarar görmesi çok ender görülür. Bundan dolayı ilgili 

organlarda çoğu durumda geçici, çok ender olarak kalıcı fonksiyon 

bozuklukları meydana gelebilir. Bunların sonucu ağrı, aşırı duyarlılık, 

duyarsızlık hissi, ilgili ekstremitelerde felce varan (uç durumda 

belden aşağı felç) hareket bozuklukları olabilir.

İstisnai durumlarda beyin zarı enfeksiyonu (menenjit) ortaya 

çıkabilir. Sonuç kalıcı beyin hasarları olabilir.

Uyuşturulan organlarda örneğin 

ağırlık ya da duyarsızlık hissi, kas 

titremesiya dakarıncalanma gibi rahatsızlık hisleri deneyimlere 

göre birkaç hafta içinde ortadan kalkar.

Uyuşturucu madde yanlışlıkla kan dolaşımına karışırsa, 

kramp 

nöbetleri, kalp/kan dolaşımı rahatsızlıkları, baygınlık ve 

solunumun yetmezliği söz konusu olabilir. Ayrıca, uyuşturucu 

maddenin SPA’da fazla yayılması veya epidural anestezi (PDA) 

esnasında spinal kanala ulaşması halinde geçici felç oluşabilir. Bu 

durumda kalıcı beyin hasarlarının önlenmesi için derhal yoğun tıbbi 

tedavi uygulanması gerekmektedir.

Peridural analjezi yoluyla sancı faaliyetinin zayıflatılması, bazı 

durumlarda emme çanının ya da doğum pensinin kullanılmasını 

gerekli hale getirebilir. Doğum yardımcınız çocuğunuz ve sizin 

açınızdan bununla bağlantılı riskler hakkında sizi bilgilendirecektir.

Genel Anestezinin Özel Riskleri 

Ender durumlarda mide içeriği akciğerlere ulaşırsa, bunun akut 

solunum yolu kilitlenmesi hatta akciğer dokusunun kalıcı hasar 

görmesi olasılığıyla boğulma ya da akciğer iltihabı gibi hayati 

sonuçları olabilir, bu durumda akciğer yetmezliği ortaya çıkabilir. 

Bu tehlikeler özellikle yemek, içmek ve sigara kullanmakla ilgili 

talimatlara uyulmadığında mevcuttur. 

Solunum hortumunun sokulması sonucunda aşağıdaki 

komplikasyonlar meydana gelebilir: Arada bir 

boğaz ağrısı, 

yutkunma şikayetleri ve ses kısıklığı, bunlar çoğunlukla tedavi 


Patient:

4

/6

TR   AS-G

gerektiremeden kendiliğinden ortadan kalkar; çok ender olarak gırtlakta, boğazda, ses tellerinde ya da soluk borusunda 

yaralanmalar, rahatsızlık hissi, solunum yetmezliği, kalıcı yutkunma 

şikayetleri ve ses kısıklığı; özellikle gevşek dişlerde, diş çürüğünde, 

dişeti iltihabı ya da sabit takma dişlerde (örneğin protezler, köprüler, 

emplantlar, vs.) diş kayıplarına kadar varan 

diş hasarları, bunlar diş 

doktoru tarafından tedavi yapılmasını gerektirir.

Belli durumlarda solunum hortumunu soluk borusuna sokmak 

mümkün olmaz. Bu durumda oksijen yetersizliğini önlemek için 

soluk borusu kesimi gerekli olabilir.

Hastalık Geçmişinizle (Anamnez) İlgili Sorular 

Fragen zu Ihrer Krankengeschichte (Anamnese)

Lütfen bilgilendirme görüşmesinden önce aşağıdaki soruları dikkatle yanıtlayın. Doktor, verdiğiniz bilgilere dayanarak sizin durumunuzda 

anestezi riskini daha iyi değerlendirebilir, size doğabilecek olası komplikasyonlar hakkında bilgilendirebilir ve komplikasyonları ve yan etkileri 

mümkün olduğu kadar önleyebilmek için gerekli önlemleri alabilir.   

     

 

                                

evet=ja      hayır=nein

Yaş: 


 yaşında, Kilo: 

 KG, Boy: 

 cm, Meslek: 

Geschlecht:             m       /         w,   Alter:                          Jahre,                Gewicht:                     kg,       Größe:                        cm,      Beruf: 

1. 

Daha önce doğum yaptınız mı? Yaptıysanız, ne zaman? 

   evet    hayır

Haben Sie schon einmal entbunden? Wenn ja, wann?

2. 


Son zamanlarda doktor tedavisi gördünüz mü? Gördüyseniz, neden? 

   evet    hayır

Wurden Sie in der letzten Zeit ärztlich behandelt? Wenn ja, weswegen?

3. 


Daha önce ameliyat oldunuz mu? Olduysanız neden ve ne zaman? 

   evet    hayır

Wurden Sie bereits früher operiert? Wenn ja, weswegen und wann?

O zaman anestezi ya da ağrı tedavisi sırasında komplikasyonlar oldu mu?  

 evet    hayır

Ergaben sich damals bei der Anästhesie oder Schmerzbehandlung Komplikationen?

Olduysa, hangileri 

 

Wenn ja, welche?Birinci dereceden akrabalarınızda (ebeveynler, kardeşler) anestezi işlemleriyle bağlantılı bir olay oldu mu? 

 evet    hayır

Kam es bei Blutsverwandten (Eltern, Geschwister) zu Zwischenfällen im Zusammenhang mit einem Anästhesie-Verfahren?

4. 


Daha önce hiç kan transfüzyonu aldınız mı? Aldıysanız, ne zaman? 

   evet    hayır

Haben Sie schon einmal eine Bluttransfusion erhalten? Wenn ja, wann?

Bu işlemde komplikasyonlar oldu mu? Olduysa, hangileri? 

   evet    hayır

Ergaben sich dabei Komplikationen? Wenn ja, welche?

5. 

İlaç kullanımıyla ilgili bilgiler:

Angaben zur Medikamenteneinnahme:

Düzenli olarak kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyor musunuz ya da son zamanda (8 gün öncesine kadar) 

kullandınız mı ya da enjekte ettiniz mi? 

 evet    hayır

Benötigen Sie regelmäßig blutgerinnungshemmende Mittel oder haben Sie in der letzten Zeit (bis vor 8 Tagen) welche eingenommen bzw. gespritzt?

Yanıt evetse, lütfen geçerli olanın altını çizin:   Aspirin

®

 (ASS),   Heparin,   Marcumar®

,   Plavix

®

.

Wenn ja, bitte Zutreffendes ankreuzen: Aspirin® (ASS), Heparin, Marcumar®, Plavix®.Diğer: 

 En son ne zaman aldınız? 

Sonstiges:                                                                                                                                                                          Wann war die letzte Einnahme?

Başka ilaç alıyor musunuz?  

 evet    hayır

Nehmen Sie andere Medikamente ein?

Alıyorsanız, lütfen listesini yapın: (Reçetesiz, doğal ya da bitkisel ilaçlar, vitaminler vs. dahil) 

Wenn ja, bitte auflisten: (Auch rezeptfreie Medikamente, natürliche oder pflanzliche Heilmittel, Vitamine, etc.)Gırtlakta meydana gelen kas krampı nedeniyle solunum yollarının 

kapanması (laringospasmus) enderdir. Genelde anında kolayca 

tedavi edilir.

Aşırı ender durumlarda, ciddi genetik yatkınlığı olan kişilerde 

verilen ilaçlar vücut sıcaklığının aniden ciddi oranda yükselmesine 

yol açabilir (vahim yüksek ateş). Bunun sonucunda kalp-dolaşım 

ve solunum durması ve birden fazla organın işlev kaybı söz konusu 

olabilir. Böyle durumlarda, bu tehlikeleri önlemek için derhal yoğun 

bakımda tedaviye başlanır. Patient:

5

/6

TR   AS-G

Aşağıdaki hastalıklar ya da bu hastalıkların belirtileri var mı ya da var mıydı:

Liegen oder lagen nachstehende Erkrankungen oder Anzeichen dieser Erkrankungen vor:

6. 

Kan hastalığı/pıhtılaşma bozukluğu? 

Bluterkrankung/Blutgerinnungsstörung?

 

 evet    hayır(örneğin sıkça burun kanaması, ameliyatlardan sonra, küçük yaralanmalarda ya da diş tedavisinde yoğun kanama,

özel bir nedeni olmasa da sıkça morluklar)

(z.B. häufiges Nasenbluten, verstärkte Nachblutung nach Operationen, bei kleinen Verletzungen oder Zahnarztbehandlung, häufig blaue Flecken auch ohne besonderen Anlass)

Birinci dereceden akrabalarınızda kan hastalığı/kan pıhtılaşması bozukluğu belirtisi var mı? 

 evet    hayır

Gibt es bei Blutsverwandten Hinweise auf Bluterkrankungen/Blutgerinnungsstörungen?

7. 

Alerji (saman nezlesi/astım)/ilaçlara, uyuşturucu maddelere, kontrast maddelerine, iyoda, yara bandına, 

 evet    hayır

latekse (örneğin lastik eldiven, balon) ya da gıda maddelerine aşırı duyarlılık?

Allergie (Heuschnupfen/Asthma)/Überempfindlichkeit auf Medikamente, Betäubungsmittel, Kontrastmittel, Jod, Pflaster, Latex (z.B. Gummihandschuhe, Luftballon) oder Lebensmittel?

8. 

Kalp/kan dolaşımı/damar hastalıkları? (örneğin kalp ritmi bozuklukları, yüksek/düşük tansiyon, 

 evet    hayır

varis, tromboz/emboli) 

Herz-/Kreislauf-/Gefäß-Erkrankungen? (z.B. Herzrhythmusstörungen, hoher/niedriger Blutdruck, Krampfadern, Thrombose/Embolie)

9. 

Solunum yolu/akciğer hastalıkları? (örn. astım, kronik bronşit, akciğer enfeksiyonu, akciğer anfizemi, 

 evet    hayır

uyku apresi (güçlü horlama))

Erkrankung der Atemwege/Lungen? (z.B. Asthma, chronische Bronchitis, Lungenentzündung, Schlafapnoe (starkes Schnarchen))

10. 

Metabolizma ve tiroid bezi hastalıkları? (örn. diyabet (şeker hastalığı), fruktoz intoleransı, hipotiroidi,  

 evet    hayır

hipertiroidi, ur, guatr) 

Stoffwechsel-oder Schilddrüsenerkrankungen? (z.B. Diabetes (Zuckerkrankheit), Fruchtzuckerunverträglichkeit, Schilddrüsenunterfunktion, -überfunktion, Knoten, Kropf)

11. 

Böbrek, karaciğer, mide bağırsak hastalıkları? (örn. böbrek işlev bozuklukları (böbrek yetmezliği),  

 evet    hayır

böbrek iltihabı, sarılık, karaciğer sirozu, mide ülseri, mide yanması)

Nieren-, Leber-, Magen-Darm-Erkrankungen? (z.B. Nierenfunktionsstörung (Niereninsuffizienz), Nierenentzündung, Gelbsucht, Leberzirrhose, Magen-Geschwür, Sodbrennen)

12. 

Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları (birinci dereceden akrabalar dahil)?  

 evet    hayır

Erkrankungen des Muskel- und Skelettsystems (auch bei Blutsverwandten)?

(örneğin eklem hastalıkları, omurga şikayetleri, kas hastalıkları/zayıflığı, aşırı yüksek vücut sıcaklığı eğilimi)

 (z.B. Gelenkerkrankungen, Wirbelsäulenbeschwerden, Muskelerkrankungen/-schwäche, Neigung zur überhöhten Körpertemperatur)

13. 


Sinir sistemi hastalığı? (örneğin beyin hastalıkları ya da yaralanmaları, felçler, kramp krizleri (epilepsi)) 

 evet    hayır

Erkrankung des Nervensystems? (z.B. Gehirnerkrankungen oder -verletzungen, Krampfanfälle (Epilepsie))

14. 


Enfeksiyon hastalıkları? (örneğin hepatit, tüberküloz, HIV)  

 evet    hayır

Infektionskrankheiten? (z.B. Hepatitis, Tuberkulose, AIDS)

15. 


Diş hasarları/takma diş? (örneğin diş çürüğü, dişeti kanaması, gevşek dişler, kron, köprü, emplant, takma diş) 

 evet    hayır

Zahnschäden/Zahnersatz? (z.B. Karies, Parodontose, lockere Zähne, Krone, Brücke, Implantat, Stiftzahn)

16. 


Listede bulunmayan akut veya kronik bir hastalığınız var mı? 

Nicht aufgeführte akute oder chronische Erkrankungen?

 

 evet    hayırLütfen kısaca açıklayın: 

Bitte kurz beschreiben:Yaşam alışkanlıkları: 

Lebensgewohnheiten:

17. 

Sigara içiyor musunuz? İçiyorsanız, ne içiyorsunuz ve günde kaç tane: 

   evet    hayır

Rauchen Sie? Wenn ja, was und wie viel täglich:

18. 


Düzenli olarak alkol içiyor musunuz? İçiyorsanız, ne içiyorsunuz ve günde kaç tane: 

   evet    hayır

Trinken Sie regelmäßig Alkohol? Wenn ja, was und wie viel täglich: 

19. 


Uyuşturucu madde kullanıyor musunuz ya da eskiden kullandınız mı? Kullandıysanız, hangilerini: 

   evet    hayır

Nehmen oder nahmen Sie früher Drogen? Wenn ja, welche:


Patient:

TR   AS-G

6

/6

 

Bilgilendirme Görüşmesiyle İlgili Doktor Dokümantasyonu

Ärztl. Dokumentation zum Aufklärungsgespräch

Doktor tarafından doldurulacak [

Wird vom Arzt ausgefüllt]

Görüşmede anne adayını aşağıdaki konularda (örneğin anne 

adayının özgün riskleri nedeniyle olası komplikasyonlar, alternatif 

yöntemler hakkında ayrıntı bilgi) ayrıntılı olarak bilgilendirdim:

Über folgende Themen (z.B. mögliche Komplikationen, die sich aus den spezifischen Risiken bei der werdenden Mutter ergeben 

können, nähere Informationen zu den Alternativ-Methoden) habe ich die werdende Mutter  im Gespräch näher aufgeklärt:Önerilerim: 

Vorgeschlagen habe ich:

 

Periduralanaljezi (Periduralanalgesie)

 

  Peridural Anestezi (Periduralanästhesie)

 Spinal Anestezi 

(Spinalanästhesie)

 

 Narkoz (Narkose)

Ayıklık kuralıyla ilgili talimat: 

Anweisung zum Nüchternheitsgebot:

  müdahaleden önceki gün saat 

 oöncesinde

  katı besin yok

  keine feste Nahrung ab 

  Uhr am Vortag des Eingriffs

  müdahalenin yapılacağı gün saat 

 sonrasında

  yemek, içecek, alkol yok

 

keine Nahrung, Getränke, Alkohol ab  Uhr am Tag des Eingriffs 

 m ü d a h a l e   g ü n ü n d e   s a a t  

  s o n r a s ı n d a

  duru sıvı yok

 ke i n e k l a r e F l ü s s i g ke i t a b 

 U h r a m Ta g d e s E i n g r i f f sBağımsız rıza becerisi: 

Fähigkeit der eigenständigen Einwilligung:

 Anne adayı, tavsiye edilen anestezi işlemi konusunda bağımsız 

olarak karar verme ve işlemi kabul etme becerisine sahip.

Die werdende Mutter besitzt die Fähigkeit, eine eigenständige Entscheidung über das empfohlene Anästhesie-Verfahren 

zu treffen und ihre Einwilligung in das Verfahren zu erteilen.

 Anne adayı bir bakıcı ya da vasi tarafından bir bakım belgesiyle 

temsil ediliyor. Bu kişi, anne adayı adına karar verebilecek 

durumda.

Die werdende Mutter wird von einem Betreuer bzw. Vormund mit einer Betreuungsurkunde vertreten. Dieser ist in der 

Lage, eine Entscheidung im Sinne der werdenden Mutter zu treffen.

Şehir, tarih, saat  [Ort, Datum, Uhrzeit]

Doktorun imzası  [Unterschrift der Ärztin / des Arztes]

Anne Adayının Red Beyanı 

Ablehnung der werdenden Mutter

Sayın Dr. 

 beni tavsiye edilen anestezi türü 

hakkında ve bunu reddetmemden doğan dezavantajlar hakkında 

kapsamlı olarak bilgilendirdi. Bununla ilgili bilgilendirmeyi anladım 

ve bana verilen bilgilerle ilgili bilgilerimi doktorla tartıştım.

Frau/Herr Dr. 

 hat mich umfassend über die vorgeschlagene Betäubungsart und über 

die sich aus meiner Ablehnung ergebenden Nachteile aufgeklärt. Ich habe die diesbezügliche Aufklärung verstanden und konnte 

meine Erkenntnisse über die mir erteilten Informationen mit dem Arzt diskutieren.

 İşbu suretle bana tavsiye edilen anestezi işlemini reddediyorum.

Hiermit lehne ich das mir vorgeschlagene Betäubungsverfahren ab.

Şehir, tarih, saat [Ort, Datum, Uhrzeit]

Anne Adayının/velinin*/varsa şahidin imzası 

[Unterschrift der werdenden Mutter / der Erziehungsberechtigten* / ggf. des Zeugen]

*S

adec

e b


ir e

be

veyn

in i


m

za

lam

as

ı hal

in

de bu e

be

veyn ç

ocun 

ve

laye

t h


akn t

ek 


ba

şın


a k

en

disin

de

 ol

du

ğunu v

ey

a der e


be

ve

yn ile t

am b


ir m

ut

abak

at i


çi

nd

e har

ek

et ett

ini o

na

ylam

ış o


lu

r.

Anne Adayının Beyanı ve RızasıErklärung und Einwilligung der werdenden Mutter

Lütfen sizin için geçerli olan beyanı ilgili kutuda işaretleyin ve 

ardından bunu imzanızla onaylayın:

Bitte kreuzen Sie Ihre Erklärung im zutreffenden Kästchen an und bestätigen Sie diese anschließend mit Ihrer Unterschrift:

 

İşbu suretle, hasta bilgilendirmesinin tüm bölümlerini 

anladığımı  onaylarım.  Bu bilgilendirme formununun 

(6 sayfa) tamamını okudum ve hstalık geçmişimle ilgili 

soruları (anamnez) yi niyetli bir şekilde yanıtladım. Sayın 

Dr. 


 ile yaptığım bilgilendirme görüşmesinde 

planlanan anestezi işlemi, bana özel durumda bunun riskleri, 

komplikasyonları ve yan etkileri hakkında ve alternatif 

 yöntemlerin avantajları ve dezavantajları hakkında kapsamlı 

olarak bilgilendirildim.

I c h   b e s t ä t i g e   h i e r m i t ,   d a s s   i c h   a l l e   B e s t a n d t e i l e   d e r   P a t i e n t e n a u f k l ä -

rung  verstanden  habe. Diesen Auf klärungsbogen (6 Seiten) habe ich vollständig gele -

sen und die Fragen zu meiner Krankengeschichte (Anamnese) nach bestem Wissen beantwortet. Im 

Aufklärungsgespräch mit Frau/Herrn Dr. 

 wurde ich über den Ablauf des geplanten Betäubungsverfahrens, dessen 

Risiken, Komplikationen und Nebenwirkungen in meinem speziellen Fall und über die Vor- und Nachteile der Alternativ- 

methoden umfassend informiert.

 Bende uygulanması planlanan anesteziyle ilgili bilgilendirici 

filmi gördüm ve anladım.

Den Informationsfilm über die bei mir geplante Betäubung habe ich gesehen und verstanden.

 

Ayrıntılı bir bilgilendirmeden bilinçli olarak feragat ediyorum.Ancak işbu suretle, tedavi eden doktordan bir 

anestezi, bunun türü ve kapsamı hakkında ve tüm anestezi 

işlemlerinin risk barındırdığı konusunda bilgi aldığımı onaylarım. 

Hastalık geçmişimle (anamnez) ilgili soruları sahip olduğum 

bilgilere uygun olarak yanıtladım.

Ich verzichte bewusst auf eine ausführliche Aufklärung. Ich bestätige hiermit allerdings, dass ich von dem 

behandelnden Arzt über Art und Umfang der Betäubung sowie über den Umstand, dass alle Betäubungsverfahren 

Risiken bergen, informiert wurde. Die Fragen zu meiner Krankengeschichte (Anamnese) habe ich nach bestem Wissen 

vollständig beantwortet.Başka sorum olmadığını ve ek düşünme süresine ihtiyacım 

olmadığını garanti ediyorum. Önerilen anestezi işlemini 

onaylıyorum. Aynı şekilde gerekli olan tüm ek ve ikincil önlemleri 

(örneğin enjeksiyonları, gözetim önlemlerini) onaylıyorum. Verdiğim 

onay, işlemde yapılacak değişiklikler ya da geliştirmeler, örneğin 

narkoz altında doğum ya da başka bir lokal anestezi işlemiyle 

kombinasyon için de geçerlidir.

Ich versichere, dass ich keine weiteren Fragen habe und keine zusätzliche Bedenkzeit benötige. Ich stimme dem 

vorgeschlagenen Betäubungsverfahren zu. Ich willige ebenfalls in alle notwendigen Neben- und Folgemaßnahmen (z.B. 

Einspritzungen, Überwachungsmaßnahmen) ein. Meine Einwilligung bezieht sich auch auf die erforderlichen Änderungen oder 

Erweiterungen des Verfahrens, z.B. der Entbindung in Narkose oder der Kombination mit einem anderen Betäubungsverfahren.

Doktorun yapılacaklarla ilgili açıklamalarına uyacağımı onaylarım.

Ich versichere, dass ich in der Lage bin, die ärztlichen Verhaltenshinweise zu befolgen.

  Bu açıklama formunun bana ait olan nüshasının aşağıdaki e-posta 

adresine gönderilmesini onaylıyorum:

Ich bin damit einverstanden, dass meine Kopie dieses Aufklärungsbogens an folgende E-Mail-Adresse gesendet wird:

  

    E-posta adresi (E-Mail-Adresse)Yer, tarih, saat (Ort, Datum, Uhrzeit)

Anne Adayının/velinin* imzası 

[Unterschrift der werdenden Mutter / der Erziehungsberechtigten*]

Nüsha/


Kopie

 alındı/erhalten

 

   feragat edildi/

verzichtet  

 

 

 Anne Adayının/velinin imzası 

 

   

[Unterschrift der werdenden Mutter / der Erziehungsberechtigten]Yüklə 410,55 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə