Hastaneye yatan hastaların sadece %5-10’u yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmesine karsınYüklə 2,05 Mb.
tarix03.02.2017
ölçüsü2,05 Mb.

 • Hastaneye yatan hastaların sadece %5-10’u yoğun

 • bakım ünitelerinde tedavi görmesine karsın,

 • Tüm nozokomiyal enfeksiyonların %20-25’i

 • ÜK-ÜSİ

 • Vent ilatör ilişkili/Nazokomiyal pnomoniler

 • İV Kateter İlişkili enfeksiyonlarYüksek maliyet

 • Yüksek maliyet

 • Yüksek mortalite

 • Daha fazla yatış süresi

 • Kalite göstergesi

 • Önlenebilir bir durum!!!.....Hemşireler enfeksiyonların önlenebilir olduğunun bilincinde olmalı

 • Hemşireler enfeksiyonların önlenebilir olduğunun bilincinde olmalı

 • Enfeksiyon kontrolü ile ilgili güncel bilgilere sahip olmalı

 • Hizmet içi eğitimlere aktif olarak

 • katılmalı • Hastanın üniteye kabulü ile

 • başlayan bir süreçtir

 • Hasta ile bakım ve tedavi sürecinde 24 saat beraber olan hemşirelerin önemli sorumlulukları vardır • Hemşirelerin yapmış olduğu gözlemler, uygulamalar ve tuttukları kayıtlar enfeksiyon tanısında önemli bir yere sahiptir

 • Hemşireler yaptıkları uygulamalarda; enfeksiyonların önlenmesine yönelik;

  • Araştırmacı,
  • Bakım verici,
  • Eğitimci ve danışmanlık rolleri vardır
 • 3 yolla meydana gelir:

 • Kateter takılması esnasında bakterilerin içeri itilmesi

 • Kateter takıldıktan sonra bakterilerin sonda boyunca yukarı ilerlemesi

 • Sonda lümeni boyunca yukarı ilerlemeKateter takmaya karar verme

 • Kateter takmaya karar verme

 • Uygulayıcı

 • El yıkama

 • Kateter takılması

 • Kapalı drenaj • Kateter takılmasına karar verilir

  • Kateter takılması zorunlu mu?
  • Kateter komplikasyonları nedeni ile değerlendiriniz.
  • Sadece endikasyon varsa kateter takınız.


 • Uygulayıcı

  • Uygulama yapan kişi bu konuda eğitimli olmalı ve bu eğitimler periyodik olarak tekrarlanır.


 • Uygulayıcı

  • Kateter ile ilgili her türlü işlemden önce ve sonra eller mutlaka yıkanır.


 • Kateter Takılması

 • Mutlaka aseptik teknik ve steril malzeme kullanılarak takılır.

 • Uygun bir antiseptik solüsyon ile periüretral temizlik yapılır (Sabunlu su /%01’lik savlon vs).

 • Steril eldiven giyilir, steril örtü kullanılır.

 • Drenajı sağlayacak en uygun kateter çapı seçilir. • Kateter Takılması

 • Kateter uygun şekilde sabitlenir. • KAPALI DRENAJ

 • Steril, sürekli kapalı drenaj sistemleri kullanılır. • KAPALI DRENAJ

 • Gerekmedikçe kateter ve drenaj sistemi birbirinden ayrılmaz.

 • KAPALI DRENAJ

 • Kateter ve drenaj sistemi ayrıldı ise bağlantı yeri dezenfekte edilir, yeniden bir drenaj sistemi bağlanır. • KAPALI DRENAJ

 • İdrar torbaları;

 • Sağlam ,

 • Alt kısmında idrarın boşaltılması için

 • musluklu

 • İdrar ölçmeye uygun olanılar tercih edilirİDRAR AKIMI

 • İDRAR AKIMI

 • Drenaj sisteminin bükülmemesi, hasta altında kalmamasına dikkat edilir.

 • Kesintisiz idrar akışı sağlanır

 • İdrar torbası ve toplayıcı sistemin tamamı mesane düzeyinin altında olması sağlanır.

 • Torba askı ile yatağa sabitlenir.İDRAR AKIMI

 • İDRAR AKIMI

 • İdrarın rahat akışının sağlanması için, torba düzenli boşaltılır

 • Boşaltma musluğu kontamine boşaltma kabı ile temas etmemesine dikkat edilir • Yıkama

 • Kateterde tıkanma olduğu zaman yıkama yapılır

 • Drenaj sistemi ayrılmadan önce bağlantı sistemi dezenfekte edilir.

 • Aseptik tekniğe uygun şekilde steril malzeme kullanılarak ve büyük hacimlerle irrigasyon yapılır.

 • İrrigasyon için antimikrobiyal bileşikler rutinde kullanılmaz.Örnek alınması

 • Örnek alınması

 • Rutin bakteriyolojik örnek alınmaz

 • Bakteriyolojik örnek için kateterin distali dezenfektan solüsyonlarla temizlenir, enjektörle örnek alınır.

 • Diğer idrar analizleri için torbanın boşlatıcı sisteminden aseptik koşullarda örnek alınır.

 • Örnek almak için kapalı drenaj sisteminin bütünlüğü bozulmaz.Kateter Bakımı

 • Kateter Bakımı

 • Kateterle temastan önce ve sonra eller yıkanır.

 • İdrarla temas riski varsa eldiven kullanılır.

 • Meatusda kir birikimi varsa kontaminasyonu önlemek için su ve sabunla temizlenir.

 • Ancak periyodik yıkama veya antiseptiklerle silme enfeksiyonu önlemede yararsız bulunmuştur.Kateter Bakımı

 • Kateter Bakımı

 • Hasta banyo yapabilir, ancak öncesinde torba boşaltılır ve bağlantıların kapalı olması sağlanır.

 • Hastanın transferi sırasında torba boşaltılır ve bağlantılar kapatılır.

 • İdrar torbaları hasarlanmadıkça yada kateterden ayrılıp temizliği bozulmadıkça değiştirilmez.Kateter Değişimi ve Çıkarılması

 • Kateter Değişimi ve Çıkarılması

 • Sabit aralıkla değişim önerilmez. Hastaya göre karar verilir.

 • Yıkama ile giderilemeyen tıkanıklık durumunda kateter değiştirilir.

 • Hasta günlük kateter ihtiyacı açısından değerlendirilir.

 • Mümkün olan en kısa sürede kateter sonlandırılır. • Sağlık çalışanları pnomoninin önlenmesi konusunda eğitim alır ve gerektikçe bu eğitimler tekrarlanır

 • Klinik gereklilik olmadıkça rutin kültür alınmaz

 • Tek kullanımlık aletler tekrar kullanılmaz • Tekrar kullanım zorunlu ise etkin temizlik ve dezenfeksiyon işlemine tabi tutulur

 • Tekrar kullanılacak yarı – kritik alet ve gereçler otoklav veya yüksek düzey dezenfeksiyon işlemine tabi tutulur

 • Isıya dayanıksız olanları kimyasal dezenfeksiyona tabi tutulurKimyasal sterilizasyon uygulanan yarı kritik malzemeler işlem sonrası durulanır.

 • Kimyasal sterilizasyon uygulanan yarı kritik malzemeler işlem sonrası durulanır.

 • Durulamada steril su kullanılır.

 • Steril su kullanımı mümkün değilse distile su kullanılabilir.

 • O zaman tüm parçalar son bir kez izopropil alkol ile durulanır ve kurutulurHastadan Hastaya Bulaşın Önlenmesi için

 • Hastadan Hastaya Bulaşın Önlenmesi için

 • Hastalarla temas sırasında “Standart Önlemler”e uyulur,

 • Gereken durumlarda steril olmayan temiz eldiven giyilir.

 • Kan ve diğer vücut sıvılarının sıçrama ihtimali durumu söz konusu ise önlük giyilir.

 • (özellikle entübasyon, endotrakeal aspirasyon bronkoskopi, vb.) işlemi sırasında cerrahi

 • maske + gözlük veya siperli maske kullanılır. • Mekanik ventilatörlerin iç kısmı rutin olarak dezenfekte ya da sterilize edilmez

 • Solunum devresi görülür bir kirlenme ya da fonksiyon bozukluğu yoksa rutin değiştirilmez (hortum,ekshalasyon valf ve bunlara bağlı nemlendirici)

 • Solunum devresi hortumlarının hasta başı seviyesinin altında olması sağlanır • Devrede biriken sıvı rutin olarak boşaltılır.

 • Bu işlem esnasında temiz eldiven giyilir ve uygulamaya hasta tarafından başlanarak sıvının tekrar hastaya kaçmaması sağlanır.

 • İşlem öncesi ve sonrasında el hijyeni sağlanırNemlendirici kaplarda mutlaka steril su kullanılır.Bu amaçla serum fizyolojik veya steril olmayan distile su kullanımı önerilmez.

 • Nemlendirici kaplarda mutlaka steril su kullanılır.Bu amaçla serum fizyolojik veya steril olmayan distile su kullanımı önerilmez.

 • Nemlendirici Kapları( humudifer) içinde bulunan su azaldıkça üzerine ekleme yapılmaz

 • Yeni bir hasta için bir önceki hastadan kalan nemlendirici kabı (humidifier) kesinlikle kullanılmaz,

 • Her yeni hasta için temiz ve dezenfekte edilmiş bir nemlendirici kabı kullanılır. • Oksijen flowmetre kapları içinde steril su kullanılır. Bu amaçla steril olmayan su, serum fizyolojik veya steril olmayan distile su kullanılması önerilmez.

 • Oksijen flowmetre kaplarındaki su miktarı azaldığında üzerine ekleme yapılmaz, kaplar temizlenip dezenfekte edildikten sonra kuruması beklenir, kuruduktan sonra tekrar steril su konulur • Yeni bir hasta için bir önceki hastadan kalan oksijen flowmetre kapları kesinlikle kullanılmaz, her yeni hasta için temiz ve dezenfekte edilmiş bir flowmetre kabı kullanılır. • Nemlendirici filtreler ve bakteri filtrelerin ;mekanik fonksiyon bozukluğu gelişmediği veya gözle görülebilir kirlenme olmadığı sürece rutin olarak değişimi önerilmez.

 • Solunum devresi değiştirildiğinde değiştirilir

 • Tek kullanımlık devreler tekrar kullanılmaz,

 • Tekrar kullanılabilenlerin elle temizlik ve dezenfeksiyonu önerilmezNazal oksijen kanülleri ve maskelerinin rutin değişimi gereksizdir,fonksiyon bozukluğu veya gözle görülebilir kirlenme durumunda değiştirilir.

 • Nazal oksijen kanülleri ve maskelerinin rutin değişimi gereksizdir,fonksiyon bozukluğu veya gözle görülebilir kirlenme durumunda değiştirilir.

 • Nazal oksijen kanülleri ve maskeleri her hasta için değiştirilirNebulizatörler (devre içi ve taşınabilir nebülüzörler için geçerlidir) her kullanım (tedavi) sonrasında (daha sonra aynı hasta için kullanılacak dahi olsa) temizlenir ve dezenfekte edilir.

 • Nebulizatörler (devre içi ve taşınabilir nebülüzörler için geçerlidir) her kullanım (tedavi) sonrasında (daha sonra aynı hasta için kullanılacak dahi olsa) temizlenir ve dezenfekte edilir.

 • Nebulizatör haznesine steril su veya steril distile su aseptik tekniğe uygun olarak konulur.

 • Nebülüzasyon tedavisinde mümkün olduğunca tek kullanımlık nebülüzör maskeleri önerilir. • Nebulizatör ile verilecek ilaçlar;

 • Mümkün olduğunca tek kullanımlık tercih edilir

 • Multidoz kullanımı zorunlu ise saklanma ve kullanım koşulları konusunda üretici firma önerilerine uyulur. • Yüksek infeksiyon riski nedeniyle buhar makinelerinin kullanımı önerilmez.

 • Kullanımı zorunlu ise;

  • Mutlaka steril su veya steril distile su ile doldurulanır,
  • Su azaldıkça üzerine eklenmez,
  • Buhar makinesinin haznesi temizlenip dezenfekte edildikten ve kuruması beklendikten sonra tekrar steril su ile doldurulur.
 • Buhar makinesinin içindeki sıvı azalmamış olsa bile her gün en az bir kez temizlenip dezenfekte edilir. • Ambular mümkünse tek kullanımlık olmalık olanlar tercih edilir

 • Bu mümkün değilse her kullanım sonrasında temizlenip dezenfekte edilir.

 • Ayrılabilen her parçası ayrılarak temizlenir

 • Ambular hasta yatağına veya masasına bırakılmaz, ısıtıcı ve nemden uzak muhafaza edilirAspirasyon

 • Aspirasyon

 • Sık aspirasyondan kaçınılır.Sadece endikasyon varsa aspire dilir

 • Aspirasyonun 15 saniyeden uzun sürmemesine dikkat edilir

 • Aspirasyon basıncı 80-120 mmHg’ ye ayarlanırAspirasyon

 • Aspirasyon

 • Solunum sekresyonlarının aspirasyonu sırasında el hijyeni sağlanır ve steril eldiven giyilir

 • Kan ve diğer vücut sıvı/salgılarının çevreye sıçrama/püskürme ihtimali olan durumlarda (endotrakeal aspirasyon, endotrakeal entübasyon, bronkoskopi, vasküler invaziv girişimler, vb.) cerrahi maske + gözlük veya siperli maske kullanılmalı • Aspirasyon

 • Aspirasyon işleminin endotrakeal tüp içine sıvı verilmeden yapılması tercih edilir

 • Çok fazla kurutu olan ve sekresyonları kuruyan hastalarda mutlak gerekli ise; , 5-15 ml steril sıvı içeren plastik ampullerin kullanımı önerilir

 • Endotrakeal tüp içine ihtiyaç duyulan miktar verildikten sonra steril kateter ile endotrakeal tüp içine girilerek aspirasyon işlemi yapılırAspirasyon

 • Aspirasyon

 • Aspirasyon işlemine devam edilmesi gerekiyor ise kullanılan ilk kateter yıkama solüsyonu ile yıkanarak atılır,Aynı kateterle tekrar gir çık yapılmaz

 • Yeni bir steril kateter açılarak aynı işlem tekrarlanır.

 • Akciğer sekresyonları yeterince temizlendikten sonra yıkama solüsyonunda yıkanan kateter ile ağız sekresyonları aspire edilir ve kateter tekrar yıkanarak atılır.Aspirasyon

 • Aspirasyon

 • Tek sefer aspirasyon yeterli olmuş ise aynı kateter yıkama solüsyonunda yıkandıktan sonra ağız sekresyonlarının aspirasyonu için kullanılır ve yıkanarak atılır.

 • Aspirasyon işlemi tamamlandıktan sonra kullanılan 5-15 ml’lik plastik ampul içinde sıvı kalmış ise bekletilmeden atılırAspirasyon

 • Aspirasyon

 • Ventilatörde uzun süre kalacak hastalarda kapalı sistem aspirasyon önerilir

 • Kapalı aspirasyon uygulanan hastalarda steril aspirasyon sıvısı kateter haznesine verilir ve uygun teknikle aspirasyon tamamlanır.

 • Kapalı aspirasyon kateterleri rutin değiştirilmez. Fonksiyon bozukluğu gelişmesi, kateterin tıkanması, kateter kılıfının delinmesi durumlarında değişim önerilir.Aspirasyon

 • Aspirasyon

 • Kapalı aspirasyon uygulanan hastalarda ağız içi sekresyonlarının aspirasyonu ayrı steril bir kateterle yapılır,

 • Yeterli temizlik sağlanamaz ise aynı kateter yıkama solüsyonunda yıkandıktan sonra işlem tekrarlanır.

 • Ağız içi sekresyonların aspirasyonu için kullanılan kateterler hasta başında bekletilmezAspirasyon

 • Aspirasyon

 • Açık veya kapalı aspirasyon yapılan hastalar için yıkama solüsyonu olarak 500 ml’lik plastik veya cam şişeler içindeki steril sıvılar (serum fizyolojik veya su) kullanılır.

 • Yıkama solüsyonları 8 saatten uzun süre bekletilmez, solüsyon çok kirlenmiş ise beklenmeden değiştirilir.

 • Solüsyon kabının üzerine kullanılmaya başlandığı tarih ve saat kaydedilir.Aspirasyon

 • Aspirasyon

 • Hastane vakum sistemine bağlı sabit aspiratörlerin torbaları işaretli seviyeye kadar dolunca yenisi ile değiştirilir.

 • Her yeni hasta için mutlaka torba, line, varsa çam ucu değişimi yapılır.Aspirasyon

 • Aspirasyon

 • Mobil aspiratör kullanılması önerilmez.

 • Zorunlu ise durumunda aspiratör kavanozu doldukça veya 24 saatte bir boşaltılıp temizlenir ve dezenfekte edilir.Trakeotomi açılacaksa;

 • Trakeotomi açılacaksa;

 • Asepsi kurallarına uyulur

 • Trakeostomi kanülü sadece gerekli olduğunda değiştirilir

 • Trakeotomi kanülü değiştirilirken temiz önlük giyilir, aseptik teknik kullanılır

 • Steril trakeotomi kanülü kullanılır • Trakeostomi stroma bakımı ;

 • Aseptik teknikle yapılır

 • El hijyeni uygulanır.Eldiven giyilir

 • Eski pansuman çıkarılır ve stoma bölgesi Serum fizyolojik ile silinir,steril gazlı bez ile kurulanır

 • Stoma bölgesi enfekte olmadığı sürece epitelizasyonu geciktireceği için iyotlu bileşikler önerilmez

 • Trakeostomo tüpünün kumaş bağları kirlendikçe değiştirilir .İşlem bitiminde el hijyeni sağlanır • İç kanül temizliği;

  • El hijyeni uygulanır.Steril olmayan eldiven giyilir
  • İç kanül çıkarılır,ön temizlik uygulandıktan sonra yarı kritik alet dezenfeksiyonu için uygun bir dezenfektan seçilerek dezenfekte edilir
  • İç kanül steril su ile durulanır,kurulanır ve hastaya tekrar takılır


 • Hastanın Solunum Sekresyonlarını Aspire Etmesini Önlemek İçin;

 • Endikasyon ortadan kalkar kalkmaz aspirasyon riski yüksek olan her tür uygulama sonlandırılır

 • (endotrakeal entübasyon, trakeotomi, enteral tüpler)

 • Endotrakeal entübasyon ihtiyacını ve süresini kısaltmak için mümkün olduğunca noninvaziv mekanik ventilasyon tercih edilir.

 • Tekrarlayan endotrakeal entübasyonlardan kaçınılırHastanın Solunum Sekresyonlarını Aspire Etmesini Önlemek İçin;

 • Hastanın Solunum Sekresyonlarını Aspire Etmesini Önlemek İçin;

 • Kontrendikasyon olmadığı sürece orotrakeal entübasyon, nazotrakeal entübasyona tercih edilir.

 • Subglottik alanda biriken sekresyonların aspirasyonuna imkan veren dorsal lümenli endotrakeal tüpler tercih edilir.

 • 72 saatten uzun süre entübe kalması beklenen hastalarda

Hastanın Solunum Sekresyonlarını Aspire Etmesini Önlemek İçin;

 • Hastanın Solunum Sekresyonlarını Aspire Etmesini Önlemek İçin;

 • Endotrakeal entübasyon uygulanan hastalarda cuff basıncı monitorize edilir ve en az 20 cmH2O düzeyinde tutulur.

 • Cuff basıncı düşürülmeden veya endotrakeal tüp çıkarılmadan önce cuff üzerinde birikmiş olan sekresyonlar iyice aspire edilir.

Hastanın Solunum Sekresyonlarını AspireEtmesini Önlemek İçin;

 • Hastanın Solunum Sekresyonlarını AspireEtmesini Önlemek İçin;

 • Sedasyona günlük ara verilerek hasta değerlendirilir

 • Beslenmeye başlanmadan beslenme tüpünün yerleşiminin doğru olup olmadığı kontrol edilir

 • Bu konuda şüphe var ise tüpün yerinde olduğu doğrulanmadan beslenmeye başlanmaz.

 • Ağız hijyenine özen gösterilir, her şiftte en az bir kez diş,yanak ve dili kapsayacak şekilde ağız bakımı verilir.Hastanın bir yere nakli gerekli ise;

 • Hastanın bir yere nakli gerekli ise;

 • Nakil öncesi tüm aletlerin kontrolü yapılır

 • Endotrakeal tüpün pozisyonu ve endotrakeal balonun basıncı kontrol edilir.

 • Endotrakeal tüp içindeki sekresyon uygun şekilde aspire edilir

 • Enteral beslenme kesilirve varsa gastrik içerik aspire edilir

 • Hasta yarı oturur pozisyona getirillir.

 • Hastanın gideceği bölüm hasta kabulüne hazır olduğundan emin olunur.

 • . • Enfeksiyonsuz

 • Yoğun Bakımlar

 • Dileğiyle


Yüklə 2,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə