Html dilinin əsas anlayışları Mətnin abzası hansı teq ilə müəyyən edilir?Yüklə 37,02 Kb.
səhifə1/2
tarix26.02.2022
ölçüsü37,02 Kb.
#53135
  1   2
2088389423 (1) (1)


HTML dilinin əsas anlayışları

  1. Mətnin abzası hansı teq ilə müəyyən edilir?
  1. Hansı teq siyahıların qurulmasında istifadə edilir?    1. Cədvəlin enini təyin etmək üçün ən optimal ölçü vahidi hansıdır?

    1. Faiz

    1. Aşağıdakılardan hansı teqi üçün düzgün deyil? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><title> teqini <body> <a href="/aylq-odenisleri-odemek-mumkundur.html">teqinə daxil etmək mümkündür </a><br /></ol> <ol start="5"> <li/> <br />Aşağıdakılardan hansı cədvəlin çərçivəsinin olmadığını bildirir? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><table border="none"> <br /></ol> <ol start="6"> <li/> <br />Elə teqi seçin ki, boşluqları və növbəti sətrə keçid simvolları da daxil olmaqla mətnin bütün formatını saxlayaraq səhifəyə çıxarsın? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /> <br /> <br /></ol> <ol start="7"> <li/> <br />Siyahı yaradan teqi seçin? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><ul> <br /></ol> <ol start="8"> <li/> <br />Aşağıdakılardan hansı blok tipli teq deyil? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><span> <br /></ol> <ol start="9"> <li/> <br />Aşağıdakılardan hansı teq mətni qalın fontla əks etdirir? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><b> <br /></ol> <br />Teqlər <br /><ol start="10"> <li/> <br /><form> teqinin hansı attributu vasitəsilə forma daxil olan məlumatların göndərildiyi URL göstərilir? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />action <br /></ol> <ol start="11"> <li/> <br />Aşağıdakılardan hansında teq düzgün yazılıb? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><teq> <br /></ol> <ol start="12"> <li/> <br />Aşağıdakı yazılışlardan hansı html dili üçün doğrudur? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />Sample <br /></ol> <ol start="13"> <li/> <br />Nəyə görə brouzerdə teqləri arasında yazılmış mətn görsənmir? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />Bunlar html kodu üçün kommentariyalardır və onlar göstərilmir <br /><li/> <br /> <br /></ol> <ol start="14"> <li/> <br />Aşağıdakılardan hansı elementin daxili mətnini brouzerdə görmək olar? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><title> <br /></ol> <ol start="15"> <li/> <br />XHTML 1.1 tamlığını saxlayaraq aşağıdakılardan hansı teqdən növbəti sətrə keçid kimi istifadə etmək olar? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /> <br /> <br /></ol> <ol start="16"> <li/> <br />Brauzer pəncərəsinin eni 1000 pikseldir. Əgər səhifəyə eni 40% olan blok daxil etsək və bu bloka eni 50% <a href="/i-yeni-nikaha-daxil-olan-sexslere-nikah-gunu-almaq-ucun-lazim.html">olan cədvəl daxil etsək</a>, cədvəlin piksellərlə ölçüsü neçə olacaq? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />200 piksel <br /></ol> <ol start="17"> <li/> <br /><i><b><i>Səhifə 1</i></i> kodunda səhv hansıdır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><b> teqi bağlanılmayıb <br /></ol> <ol start="18"> <li/> <br />Aşağıdakılardan hansı nömrələnmiş siyahı yaradır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><ol> <br /></ol> <ol start="19"> <li/> <br />Hansı teq mövcuddur? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><code> <br /></ol> <ol start="20"> <li/> <br />Aşağıdakılardan hansı bənddə səhv vardır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />ref <br /></ol> <ol start="21"> <li/> <br />Aşağıdakılardan hansında XHTM 1.1-in tamlığı pozulub? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <p>Mətn <br /></p> <br /> <br /></ol> <ol start="22"> <li/> <br />Mətn daxilində bir neçə boşluğun ardıcıl yazılması üçün hansı teqdən istifadə olunur? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><pre> <br /></ol> <ol start="23"> <li/> <br />Aşağıdakılardan hansı teq mövcud deyil? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><adress> <br /></ol> <br />HTML-da siyahılar, şriftləri idarəetmə <br /><ol start="24"> <li/> <br />HTML üçün aşağıdakılardan hansı düzgündür? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />Veb sənədlərin yaradılması <a href="/bu-bir-milltl.html">üçün dildir </a><br /></ol> <ol start="25"> <li/> <br />Aşağıdakılardan hansı doğrudur? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><html xmlns=http?//www.w3.org/1999/xhtml xml?lang="en" lang="en"> <br /></ol> <ol start="26"> <li/> <br />Hansı html element head teqi daxilində yerləşərək cari sənədlə başqa sənədlər arasında əlaqə yaradır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />link <br /></ol> <ol start="27"> <li/> <br />Aşağıdakılardan hansı siyahı elementi deyil? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />div <br /></ol> <ol start="28"> <li/> <br />Hansı element vasitəsilə cədvəlin horizontal yerləşmiş elementlərini birləşdirmək mümkündür? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />colspan <br /></ol> <ol start="29"> <li/> <br />Hansı element mövcud deyil? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />ttop <br /></ol> <ol start="30"> <li/> <br /><input type="text" size="3" maxlength="3" disabled="disabled" /> kodu üçün aşağıdakılardan hansı doğrudur? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />Heç bir simvol daxil etmək olmaz <br /></ol> <ol start="31"> <li/> <br />Aşağıdakılardan hansı formadakı məlumatları serverə göndərən düyməni əks etdirir? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><input type="submit" value="Göndər" /> <br /></ol> <ol start="32"> <li/> <br />Hansı teq html səhifə üçün əsas (vacib) deyil? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />CAPTION <br /></ol> <ol start="33"> <li/> <br />BODY teqi üçün aşağıdakılardan hansı doğru attribut deyil? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />HREF <br /></ol> <br />Formalar və onun əsas parametrləri <br /><ol start="34"> <li/> <br />HTML səhifədə hansı qrafik formatlarıdan istifadə etmək olar? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />GİF, JPEG <br /></ol> <ol start="35"> <li/> <br />Aşağıdakılardan hansı FONT teqi üçün parametr deyi? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />MİDDLE <br /></ol> <ol start="36"> <li/> <br />Hansı teq növbəti sətirə keçid üçündür? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />br <br /></ol> <ol start="37"> <li/> <br />Mətnin formatını dəyişmək üçün hansı teqdən istifadə etmək olmaz? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />top <br /></ol> <ol start="38"> <li/> <br />Hansı teqdən siyahı qurmaq üçün istifadə etmək olmaz? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />map <br /></ol> <ol start="39"> <li/> <br />Düzgün hiper istinadın göstərildiyi bəndi seçin? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />a href=”sample.html” <br /></ol> <ol start="40"> <li/> <br />Faylı şəkilə çevirən teq hansıdır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />img <br /></ol> <br />HTML-da <a href="/ms-word-metn-redaktorunda-dusturlarn-yazls-ve-cedvellerle-isle.html">cədvəllərlə iş </a><br /><ol start="41"> <li/> <br />Aşağıdakılardan hansı cədvəli formatlaşdıran teq deyil? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />target <br /></ol> <ol start="42"> <li/> <br />Hansı align attributunun qiyməti kimi seçilə bilməz? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />top <br /></ol> <ol start="43"> <li/> <br />Hansı valign attributunun qiyməti kimi seçilə bilməz? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />left <br /></ol> <ol start="44"> <li/> <br />Cədvəlin başlıq yazısı üçün hansı teqdən istifadə olunur? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />caption <br /></ol> <ol start="45"> <li/> <br />Hansı teq cədvəldə bir neçə sətri birləşdirir? A) rowspan <br /><li/> <br />table teqinin hansı atributu cədvəlin elementləri arasındakı boşluğu müəyyən edir? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />cellspacing <br /></ol> <ol start="47"> <li/> <br />table teqinin hansı atributu cədvəlin elementləri və onların çərçivələri <br />arasındakı boşluğu müəyyən edir? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />cellpadding <br /></ol> <ol start="48"> <li/> <br />freymlər üçün konteyner teq hansıdır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />frameset <br /></ol> <ol start="49"> <li/> <br />Aşağıdakılardan hansı frameset teqinin atributu deyil? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />coords <br /></ol> <ol start="50"> <li/> <br />frame teqi üçün vacib parametr hansıdır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />src <br /></ol> <ol start="51"> <li/> <br />Şəkil üçün alternativ mətn hansı teqlə müəyyən edilir? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />alt <br /><li/> <br /> <br /></ol> <ol start="52"> <li/> <br />Hansı ölçü vahidləri html səhifələrdə istifadə olunmur? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />mm <br /></ol> <ol start="53"> <li/> <br />target atributunun hansı qiymətində istinada uyğun səhifə yeni pəncərədə açılır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />target=_blank <br /></ol> <ol start="54"> <li/> <br />Brauzeri neçə freymə ayırmaq olar? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />20-dən çox <br /></ol> <ol start="55"> <li/> <br />Rəsmin aktiv hissəsini müəyyən edən teq hansıdır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />area <br /></ol> <ol start="56"> <li/> <br />Aşağıdakılardan hansı map teqinin atributu deyil? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />cite <br /></ol> <ol start="57"> <li/> <br />area teqi üçün hansı qiymət doğru deyil? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />sphera <br /></ol> <ol start="58"> <li/> <br />body teqinin hansı atributu səhifənin fon şəklini göstərir? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />background <br /></ol> <ol start="59"> <li/> <br />Aşağıdakı atributlardan hansı body teqi üçün mövcud deyil? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />ulink <br /></ol> <ol start="60"> <li/> <br />Hansı atribut eni bildirir? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />width <br /></ol> <ol start="61"> <li/> <br />Hansı atribut hündürlüyü bildirir? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />height <br /></ol> <ol start="62"> <li/> <br />Sərhəd parametri adətə necə göstərilir? a) <a href="/canada-is-a-country-in-the-northern-part-of-north-america.html">border </a><br /><li/> <br />HTML-in açılışı hansıdır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />Hyper Text Markup Language <br /></ol> <ol start="64"> <li/> <br />Veb standartları kim yaradır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />World Wide Web Consortium <br /></ol> <ol start="65"> <li/> <br />Ən böyük başlıq üçün html teq hansıdır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><h2> <br /></ol> <ol start="66"> <li/> <br />Yeni sətir daxil etmək üçün doğru html teq hansıdır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /> <br /> <br /></ol> <ol start="67"> <li/> <br />HTML fon rəngi göstərmək üçün daha üstün yol hansıdır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><body > <br /></ol> <ol start="68"> <li/> <br />Mətnin fontunu qalın(bold) etmək üçün doğru cavab hansıdır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><b> <br /></ol> <ol start="69"> <li/> <br />Mətnin fontunu “italic” (kursiv) etmək üçün doğru cavab hansıdır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><i> <br /></ol> <ol start="70"> <li/> <br />Hiper istinad üçün doğru html hansıdır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />W3Schools <br /></ol> <ol start="71"> <li/> <br />E-mail istinadı necə yaradıla bilər? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /> <br /></ol> <ol start="72"> <li/> <br />Yeni istinadı cari pəncərənin özündə necə açmaq olar? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /> <br /></ol> <ol start="73"> <li/> <br />Aşağıdakılardan hansı <a href="/xususi-rutbeler-hans-bendde-duzgun-gosterilmisdir-bas-miqrasiy.html">bənddə ancaq </a><table> teqinin elementləri göstərilib? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><table><tr><td> <br /></ol> <ol start="74"> <li/> <br />Cədvəlin elementi daxilindəki mətni sola tərəf yerləşməsi üçün hansı yazılışdan istifadə etmək lazımdır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><td align="left"> <br /></ol> <ol start="75"> <li/> <br />Siyahıdakı elementləri nömrələri ilə sıralamaq üçün hansı teqdən istifadə olunur? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><ol> <br /></ol> <ol start="76"> <li/> <br />Siyahıdakı elementləri qarşısında kiçik romb işarələri ilə sıralamaq üçün hansı teqdən istifadə olunur? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><ul> <br /></ol> <ol start="77"> <li/> <br />Html checkbox elementi üçün uyğun kod hansıdır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><input type="checkbox" /> <br /></ol> <ol start="78"> <li/> <br />Mətn daxil etmək üçün html element hansıdır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><input type="text" /> <br /></ol> <ol start="79"> <li/> <br />Aşağıdakılardan hansı vasitəsilə seçim siyahısı html elementi (drop-down list) yaratmaq mümkündür? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><select> <br /></ol> <ol start="80"> <li/> <br />Bir neçə sətirlik mətn daxil etmək üçün olan html elementi necə yaratmaq olar? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><textarea> <br /></ol> <br />Şəkillərlə iş <br /><ol start="81"> <li/> <br />Şəkil daxil etmək üçün aşağıdakılardan hansı doğru html kodu əks etdirir? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /> <br /></ol> <ol start="82"> <li/> <br />Fon şəkil daxil etmək üçün aşağıdakılardan hansı doğru html kodu göstərir? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><body background="background.gif"> <br /></ol> <ol start="83"> <li/> <br /><b> teqini hansı teqlə əvəz etmək olar? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><b> <br /></ol> <ol start="84"> <li/> <br />Aşağıdakılardan hansından klient tərəfdə skrpitləşdirmə dili kimi istifadə etmək olar? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />javascrpit <br /></ol> <ol start="85"> <li/> <br />html elementlərə stil vermək üçün hansı texnologiyadan istifadə etmək olar? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />CSS <br /></ol> <ol start="86"> <li/> <br />Hər bir html elementi unikal olaraq fərqlənidirmək üçün hansı atributdan istifadə edilir? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />id <br /></ol> <ol start="87"> <li/> <br />Aşağıdakılardan hansını input teqinin type atributuna mənimsətmək olmaz? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />area <br /></ol> <ol start="88"> <li/> <br />İstifadəçinin parolunu yazması üçün istifadə olunan teq hansıdır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><input type=password/> <br /></ol> <ol start="89"> <li/> <br />Daxil edilən mətnin uzunluğunun maksimum qiymətini hansı atribut vasitəsilə göstərmək olar? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />maxlength <br /></ol> <ol start="90"> <li/> <br />HTML kod hansı teqlə başlamalıdır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><html> <br /></ol> <ol start="91"> <li/> <br />Aşağıdakılardan hansı hal-hazırda istifadə olunan brouzerlərə aid deyil? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />Windows Browser <br /></ol> <ol start="92"> <li/> <br />Iki mətni bir-birindən horizontal düz xətlə ayıran teq hansıdır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><hr/> <br /></ol> <ol start="93"> <li/> <br />Forma daxilindəki bir biri ilə məntiqi əlaqəsi olan elementləri qruplaşdıran teq hansıdır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><fieldset> <br /></ol> <ol start="94"> <li/> <br />Formdakı məlumatları hansı metodla göndərilməsini təyin edən atribut hansıdır? a) method <br /><li/> <br /><form> teqinin target atributuna aşağıdakılardan hansını vermək olmaz? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />_bottom <br /></ol> <ol start="96"> <li/> <br /><strike>Mətn </strike>kimi formatlanmış mətni hansı kodla yaratmaq mümkündür? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><s>Mətn</s> <br /></ol> <ol start="97"> <li/> <br />Mətnin istiqamətini dəyişilməsini aşağıdakılardan hansı ilə etmək mümkündür? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><bdo dir="rtl">mətn</bdo> <br /></ol> <ol start="98"> <li/> <br />HTML sənədə java proqramlarını hanı teq vasitəsilə yerləşdirmək olar? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><applet> <br /></ol> <ol start="99"> <li/> <br />Mətni digər mətnin indeksində (aşağısında) yazmaq üçün hansı teq istifadə olunur? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><sub> <br /></ol> <ol start="100"> <li/> <br />Html elementlərə müəyyən format vermək üçün əsasən hansı teqdən istifadə olunur? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><style> <br /></ol> <br />Brauzer qrafik faylı <br /><ol start="101"> <li/> <br />Hipermətn sənədi deyəndə nə başa düşülür? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />Digər <a href="/xezer-universiteti-sillabus-fenn-uzre-isci-tedris-proqram-haqq.html">sənədlərə müraciət </a><br /></ol> <ol start="102"> <li/> <br />Internetdə sayt necə yaradılır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />Hazır proqramlar və ya html vasitəsilə <br /></ol> <ol start="103"> <li/> <br />Notepad nədir? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />Notepad windows sistemlərinin hamısına daxil olan standart mətn redaktorudur <br /></ol> <ol start="104"> <li/> <br />Html –sənədlərdə rənglər hansı indekslər vasitəsilə verilir? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />RGB <br /></ol> <ol start="105"> <li/> <br />JPEG formatının GİF formatından üstünlüyü nədir? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />JPEG nəinki256 rənglə hətta 16milyon rəngi olan tam rəngli <a href="/heyetin-idare-edilmesi.html">şəkillərlə də işləyə bilir </a><br /></ol> <ol start="106"> <li/> <br /><TITLE> teqi neçə simvoldan artıq ola bilməz? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />64 <br /><li/> <br /> <br /></ol> <ol start="107"> <li/> <br />Html –sənədin strukturu necə olmalıdır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />Başlıq (head) və gövdə(body) <br /></ol> <ol start="108"> <li/> <br />Hansı teqdən istifadə müəllif formatlaması necə adlanır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /> <br /> <br /></ol> <ol start="109"> <li/> <br />Şriftin ölçüsünü dəyişmək üçün hansı atributu tətbiq etmək lazımdır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /> teqini Size atributu ilə <br /></ol> <br />Rənglər <br /><ol start="110"> <li/> <br />RR nəyi bildirir? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />qırmızı rəngin qarışıq həcmini <br /></ol> <ol start="111"> <li/> <br />Maksimal kod hansıdır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />FFFFFF <br /></ol> <ol start="112"> <li/> <br />Minimal kod hansıdır? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />000000 <br /><li/> <br />FFFFFF <br /></ol> <ol start="113"> <li/> <br />FF0000 kodu hansı rəngin kodudur? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />Qırmızı <br /></ol> <ol start="114"> <li/> <br />0000FF hansı rəngin kodudur? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />Göy <br /></ol> <ol start="115"> <li/> <br />RGB –indeks nədir? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />Hər hansı rəngin altı rəqəmli 16-lıq say sistemində yazılış kodudur <br /></ol> <ol start="116"> <li/> <br />Title teqi nəyi bildirir? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />Səhifənin adını <br /></ol> <br />Şərhlər <a href="/iller-html-versiyas.html">HTML-də </a><br /><ol start="117"> <li/> <br />Şərhlər –HTML sənəddə necə olur? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />Brauzer tərəfindən görünmür <br /></ol> <ol start="118"> <li/> <br />Şərhlərin – HTML sənəddə yazılış qaydası necədir? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br /><span lang="az-latn-az">şərhin mətni --> <br /></ol> <ol start="119"> <li/> <br /><HR WIDTH =”75”> nə deməkdir? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />Üfüqi xətt ekran səhifəsinin 75 %-ni tutur <br /></ol> <br /> <br /><ol start="120"> <li/> <br />HTML dilindəşriftlər üçün əsas neçəölçü götürülüb? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />1-7 <br /></ol> <ol start="121"> <li/> <br /><Blink > və</Blink> bu iki teq arasında olan mətn necə olur? <br /></ol> <ol type="a"> <li/> <br />Mətn-titrəyir və yanıb-sönür <br /></ol> <ol start="122"> <li/> <br /><u>Hava </u><i> Yaman </i></span>

Yüklə 37,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə