Hunter (1840): Kastrasyon sonrası atrofiYüklə 445 b.
tarix03.04.2017
ölçüsü445 b.
#13280Hunter (1840): Kastrasyon sonrası atrofi

 • Hunter (1840): Kastrasyon sonrası atrofi

 • Huggins (1941): Androjen yoksunluğunun (orşiektomi) prostat kanseri tedavisinde etkinliği

 • (Nobel Tıp Ödülü)

 • Schally (1971): LHRH agonistlerinin prostat kanseri tedavisinde etkinliği (Nobel Tıp Ödülü)

 • Estradiol (1973): İlk santral etkili LH, FSH supresyonu

Primer androjen üreten organların cerrahi olarak çıkarılması (Bilateral orşiektomi)

 • Primer androjen üreten organların cerrahi olarak çıkarılması (Bilateral orşiektomi)

 • Hipotalamus-hipofiz-testis aksına müdahale ile androjen üretiminin durdurulması

 • (Östrojen, LHRH agonistleri/antagonistleri,)

 • Antagonistik etki ile androjenlerin reseptörlerine bağlanmasının engellenmesi (Antiandrojenler)

Metastatik prostat kanserinde en önemli prognostik faktör, hormonal tedaviye karşı serum PSA yanıtıdır.

 • Metastatik prostat kanserinde en önemli prognostik faktör, hormonal tedaviye karşı serum PSA yanıtıdır.

 • Kısa serum PSA ikiye katlanma zamanı (< 1ay) kötü prognostik faktördür.

 • Hormonal tedaviden 7 ay sonra ölçülen serum PSA düzeyi, yaşam süresini öngörme açısından efektif prognostik faktördür.Hormonal tedaviden 7 ay sonra serum PSA düzeylerine göre ortalama yaşam süreleri:

 • Hormonal tedaviden 7 ay sonra serum PSA düzeylerine göre ortalama yaşam süreleri:

 • - PSA<0.2 ng/dl: 75 ay

 • - PSA<4 ng/dl: 44 ay

 • - PSA>4 ng/dl: 13 ayTestosteron seviyesini düşürme (Kastrasyon)

 • Testosteron seviyesini düşürme (Kastrasyon)

 • - Cerrahi kastrasyon (Orşiektomi)

 • - Medikal kastrasyonCERRAHİ KASTRASYON

 • CERRAHİ KASTRASYON

 • Total/subkapsüler uygulanabilir.

 • Serum T düzeyinin hızla kastre seviyeye indirilmesi gereken olgularda uygulanır.

 • Serum T düzeyi genellikle 24. saatte kastre düzeye düşer.

 • Olumsuz psikojenik etkisi vardır.MEDİKAL KASTRASYON

 • MEDİKAL KASTRASYON

 • 1. Östrojenler

 • - Down regülasyon ile LHRH sekresyonu azalır.

 • - Leydig hücre disfonksiyonu yapar.

 • - Androjen inaktivasyonu yapar.

 • Serum T düzeyi genellikle 3-9 hafta sonunda kastre düzeye düşer.En çok kullanılan preparat: Dietilstilbesterol.

 • En çok kullanılan preparat: Dietilstilbesterol.

 • Önerilen doz: 3 mg/gün.

 • Kardiyovasküler komplikasyon(hiperkoagülopati) riski fazladır. Önlem:

 • - Parenteral uygulama

 • - Asetilsalisilik asit (75 mg/gün)

 • - Varfarin sodyum (1 mg/gün)2. LHRH agonistleri

 • 2. LHRH agonistleri

 • Kronik kullanımı ile LHRH down regülasyonu meydana gelir. Sonuçta LH, FSH sekresyonu ve buna bağlı olarak serum T düzeyi azalır.

 • Leuprolide, Goserelin, Triptorelin, Histrelin

 • 1 ay (3.75 mg), 3 ay (11.25 mg) ve 6 aylık

 • (45 mg) depo formları mevcuttur.

 • Serum T düzeyi genellikle 2-4 haftada kastre düzeye iner (%10-15 olguda başarısızlık).Flare-up (Alevlenme) fenomeni

 • Flare-up (Alevlenme) fenomeni

 • Hipofizi sürekli uyarmasına bağlı olarak 2-3. gün serum T seviyesi geçici olarak artar. Tedaviden 10 gün sonra bu etki azalır.

 • Kemik ağrısı, akut mesane çıkım tıkanıklığı, postrenal böbrek yetmezliği, spinal kord basısı, ölümcül hiperkoagülopati gelişebilir.M1 hastaların %4-10’unda (semptomatik kemik hastalığı) gözlenir.

 • M1 hastaların %4-10’unda (semptomatik kemik hastalığı) gözlenir.

 • Bu fenomeni önlemek için ilk 4 hafta beraberinde antiandrojen kullanılmalıdır.

 • LHRH agonistlerinin kullanımı sırasında hastada CBC, karaciğer fonksiyon testleri yakın takip edilmelidir.3. LHRH Antagonistleri

 • 3. LHRH Antagonistleri

 • Hipofizdeki LHRH reseptörlerine kompetetif olarak bağlanarak hızlı şekilde serum FSH, LH ve T seviyesini düşürürler.

 • Flare-up fenomeni gelişmez.

 • Kullanımını kısıtlayan en önemli faktörler, yeterli klinik çalışma olmaması ve uzun etki süreli depo formlarının bulunmamasıdır.Abarelix

 • Abarelix

 • Sadece diğer tedavi yöntemlerine uygun olmayan ve semptomatik M1 hastalarda kullanılması önerilmektedir.

 • Bir aylık depo formu bulunmaktadır.

 • Uzun süreli kullanımda anafilaksi gelişme riski mevcuttur (%4).Degarelix

 • Degarelix

 • Aylık sc. formu vardır.

 • İlk ay 240 mg, daha sonra 80 mg/ay kullanılır.

 • Hastaların %95’inde üçüncü günde serum T seviyesi kastre düzeye iner.

 • Enjeksiyon yerinde ağrıya neden olur (%40).4. Antiandrojenler

 • 4. Antiandrojenler

 • Prostat hücre çekirdeğinde reseptör düzeyinde T ve DHT ile yarışarak apopitozisi başlatırlar.

 • Steroidal (siproteron asetat, megesterol asetat, medroksiprogesteron asetat) ve non-steroidal (Nilutamid, Flutamid, Bikalutamid) olarak 2 gruba ayrılır.Steroidal antiandrojenler

 • Steroidal antiandrojenler

 • SSS bariyerini geçerek LH inhibisyonu yapar.

 • Ana yan etkiler, erektil disfonksiyon ve libido kaybıdır (Serum T düşüklüğüne bağlı).

 • Jinekomasti nadiren gelişir.

 • %4-40 oranında kardiyovasküler yan etki ve hepatotoksisite görülür.İlk lisans alan ajan siproteron asetat’tır.

 • İlk lisans alan ajan siproteron asetat’tır.

 • 300 mg/gün po. kullanılır.

 • Monoterapi açısından LHRH analogları ile karşılaştırıldığı tek randomize çalışmada genel sağ kalım açısından kötü sonuçlara sahiptir.

 • Diğer tür steroidal antiandrojen ajanlar ise düşük etkinlik nedeni ile kullanılmamaktadır.Non-steroidal antiandrojenler

 • Non-steroidal antiandrojenler

 • T supresyonu yapmadığı için erektil fonksiyon kaybı, libido kaybı ve kemik mineral yoğunluğu azalması gözlenmez.

 • Her üç ajan arasında jinekomasti, göğüs ağrısı ve ateş basması oranları açısından fark yoktur.

 • Non-androjen yan etkiler açısından bikalutamid, diğer ajanlara üstündür.Nilutamid

 • Nilutamid

 • Çok ciddi yan etki profili mevcuttur

 • - Karanlığa adaptasyon sorunu

 • - Bulantı

 • - İntestisyel pnömoni

 • Monoterapide kullanım için için onay alamamıştır.Flutamid

 • Flutamid

 • Klinikte ilk olarak kullanılan non-steroidal antiandrojendir.

 • Monoterapideki etkin doz çalışması hala yapılmamıştır.

 • Metaboliti 6 saat etkilidir.

 • Günlük önerilen doz 750 mg/gün.Bikalutamid

 • Bikalutamid

 • Üzerinde en çok çalışılan ve kullanılan ajandır.

 • Monoterapi’de 150 mg/gün po, kombine kullanımda ise 50 mg/gün po. kullanımı için onay almıştır.

 • LHRH agonist ve antagonistleri ile karşılaştırıldığında kemik koruma etkinliği bulunmaktadır.Androjen ablasyon tedavisi alan hastaların çoğunluğunda 2-3 yıl içerisinde progresyon gözlenir.

 • Androjen ablasyon tedavisi alan hastaların çoğunluğunda 2-3 yıl içerisinde progresyon gözlenir.

 • Serum PSA düzeyinde artış saptanan hastaların yaklaşık olarak %35’inde antiandrojenlerin kesilmesi ile progresyonda gerileme ve serum PSA düzeyinde düşüşü izlenir.Antiandrojen kesilmesi sonrasında serum PSA yanıtsızlığı ve progresyon olması durumunda ikincil hormonal manipülasyon gündeme gelir:

 • Antiandrojen kesilmesi sonrasında serum PSA yanıtsızlığı ve progresyon olması durumunda ikincil hormonal manipülasyon gündeme gelir:

 • - Başka tür antiandrojen

 • - Östrojen

 • İkincil hormonal manipülasyon, progresyonsuz sağ kalımı arttırır, kansere özgü ve genel sağ kalımı arttırmaz.Endikasyon

 • Endikasyon

 • Minimal metastazı olan ve serum PSA düzeyinin iki katına çıkma zamanı 1 yıldan fazla olan hastalarda kemoterapiye başlangıcı geciktirmek.

 • Önerilmediği durum

 • Yaygın metastazı olan ve serum PSA düzeyinin iki katına çıkma zamanı 6 aydan kısa olan hastalar.1. Total androjen blokajı

 • 1. Total androjen blokajı

 • Kastrasyona rağmen progresyon gelişmesinin nedeni yetersiz androjen ablasyonu olabilir.

 • Bu tedavide, testislerden androjen blokajına ilave olarak adrenal bezlerden üretilen androjenlerin reseptör düzeyinde blokajı sağlanır.Bu tedavi LHRH analoğu ve non-steroidal anti androjen kombinasyonunu içerir.

 • Bu tedavi LHRH analoğu ve non-steroidal anti androjen kombinasyonunu içerir.

 • Bir metaanaliz, monoterapi (LHRH analoğu) ile karşılaştırıldığında <%5 oranda 5 yıllık yaşam süresini arttırdığını bildiriyor???

 • Hiçbir avantajı olmadığına dair pek çok yayın mevcut.

 • Yan etki profili ve maliyet artışı en önemli dezavantajlarıdır.2. Non-steroidal antiandrojen monoterapisi

 • 2. Non-steroidal antiandrojen monoterapisi

 • Yüksek doz (150 mg/gün) Bikalutamid monoterapisi iyi seçilmiş ve tedavi hakkında bilgi verilmiş düşük prostat spesifik antijen düzeyine sahip M1 hastalarda kastrasyona alternatif olarak uygulanabilir.

 • Hayat kalitesi üzerine katkısı, kastrasyona göre çok düşüktür.Düşük serum PSA düzeyine sahip seçilmiş ve iyi bilgilendirme yapılmış hasta grubunda uygulanması önerilmektedir.

 • Düşük serum PSA düzeyine sahip seçilmiş ve iyi bilgilendirme yapılmış hasta grubunda uygulanması önerilmektedir.3. Aralıklı hormonal tedavi

 • 3. Aralıklı hormonal tedavi

 • Devamlı hormonal tedaviye bağlı yan etkileri azaltmak ve hormonal direnci geciktirmek için uygulanan bir yöntemdir.

 • Hayat kalitesini arttırır, kemik yıkımı azalır, metabolik sendrom gelişim riski azalır.Literatür verileri LHRH analoğu ve antiandrojen kombinasyonu temeline dayanmaktadır.

 • Literatür verileri LHRH analoğu ve antiandrojen kombinasyonu temeline dayanmaktadır.

 • LHRH antagonistleri ile yapılan randomize klinik çalışmalar devam etmektedir.

 • Başlangıç siklusu 6-9 ay sürmelidir.Endikasyon

 • Endikasyon

 • Asemptomatik, herhangi bir Gleason skoru, cinsel aktif, >70 yaş.

 • Asemptomatik, Gleason<6, <70 yaş.

 • Radyoterapi veya radikal prostatektomi sonrasında lokal/biyokimyasal nüks.Tedaviye ara verilme durumları

 • Tedaviye ara verilme durumları

 • Klinik progresyon olmayan hastalar

 • Belirgin PSA yanıtı olan metastatik hastalarda PSA<4 ng/ml ise

 • Nüks hastalık olan hastada PSA<0.5 ng/ml iseAralıklı hormonal tedavi alan hastalar 3 aylık periyotlar ile izlenmelidir.

 • Aralıklı hormonal tedavi alan hastalar 3 aylık periyotlar ile izlenmelidir.

 • PSA düzeyi 10-20 ng/ml arasında tedaviye tekrar başlanmalı ve en az 3-6 ay devam etmelidir.4. Hormon tedavisinin zamanlaması

 • 4. Hormon tedavisinin zamanlaması

 • Asemptomatik metastatik hastalıkta erken/geç tedavi ile ilgili olarak literatürde hala konsensus yoktur.

 • Yapılan bazı çalışmalarda hormonal tedavinin erken dönemde verilmesinin daha etkin olduğuna dair bulgular mevcuttur.Erken hormonal tedavinin sağ kalım ve kansere özgü sağ kalım üzerine etkisi tartışmalıdır.

 • Erken hormonal tedavinin sağ kalım ve kansere özgü sağ kalım üzerine etkisi tartışmalıdır.

 • İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə