İqtisadi MəhsuldarlıqYüklə 15,85 Kb.
tarix01.01.2022
ölçüsü15,85 Kb.
#50551
Belge 111


İqtisadi fəaliyyətin son nəticəsinin qiymətləndirilmə modelləri hər zaman diqqət mərkəzində olmuşdur. İstər istehsal faktorlar istərsədə daxili və xarici mühit amillərinin təhsiri nəticəsində formalaşan iqtisadi dəyərin əsas ölçülmə modellərindən biri də məhsuldarlıqdır. İstər sənayedə istərsədə xidmət sektorunda məhsuldarlıq əsas iqtisadi göstəricilərdən biri kimi çıxış edir və daim inkişafı və yüksədilməsi qarşıya qoyulan əsas məsəllərdən biri olur.

Məhsuldarlıq iqtisadi artım və rəqabət qabiliyyətinin əsas mənbəyi sayılır və bir çox beynəlxalq müqayisələr və ölkə üzrə qiymətləndirmə üçün əsas statistik məlumatdır. Məsələn məhsuldarlıq məlumatları məhsulun və əmək bazarının tənzimlənməsinin iqtisadi fəaliyyətə təsirini araşdırmaq üçün istifadə olunur [1] Məhsuldarlıq bir performans səviyyəsidir hansi ki, bir prosesi müəyyənləşdirir, ən aşağı giriş məbləğini istifadə edir və girdinin ən böyük miqdarını yaradır. Məhsuldarlıq da aktiv hərəkət kimi ifadə edilə bilər. Kifayət qədər performansta ən az tullantılar, cəhdlər və vaxt. Vaxt, pul və xammal materialları məhduddur. Ona görə də onları qoruya bilmərik.Məhsuldarlıq yalnız səmərəliliyin artırılması ilə, prosesslərin satınalınması və iş təcrübəsilə çatdırıla bilər. Məhsuldarlığın bir neçə növü var:

İqtisadi Məhsuldarlıq

Məhsuldar effektivlik

Maliyə bazarının Məhsuldarlığı

Dəyişən Məhsuldarlıq

Dağıdıcı Məhsuldarlıq

Dinamik Məhsuldarlıq

Texniki Məhsuldarlıq [2]

İqtisadi Məhsuldarlıq-Bu, iqtisadi səmərəliliyin istifadəsinə aiddir. İstehsalın maksimum dərəcədə artırılması üçün mənbə məhsul və xidmətlər. Aşağıdakı hallarda vəziyyət iqtisadi cəhətdən təsirli ola bilər: Heç kim daha pis bir şey etmədən yaxşılıq edə bilməz. Girdi miqdarını artırmadan əlavə heç bir çıxış əldə edilə bilməz. İstehsal vahid başına mümkün olan ən aşağı qiymətə davam edir.

Məhsuldar Effektivlik-Texniki səmərəlilik kimi də adlanır. İqtisadiyyat bunların hamsından (resursları səmərəli, ən çox çıxarılan istehsal və ən az girişdən) istifadə edilən zaman baş verir

Milli məhsuldarlıq

Bir ölkənin və ya bir sənayenin məhsuldarlığını ölçmək üçün, bir istehsal vahidində və ya bir şirkətdə olduğu kimi, eyni məhsuldarlığı anlayışının funksional hala gətirilməsi lazımdır, ancaq, modelləşdirmə obyekti böyük ölçüdə daha geniş və məlumat daha çoxdur. Bir millətin və ya sənayenin məhsuldarlığı hesablamaları Milli Hesablar Sisteminin, SNA-nın vaxt seriyasına əsaslanır. Milli mühasibatlıq, bir ölkənin ümumi gəlirini və ümumi gəlirini və onların necə istifadə edildiyini ölçmək üçün BMT-nin tövsiyələrinə əsaslanan bir sistemdir.

Beynəlxalq və ya milli məhsuldarlığın artması amillərin kompleks qarşılıqlı təsirindəndir. Ən əhəmiyyətli təcili amillər arasında texnoloji dəyişikliklər, təşkilati dəyişikliklər, sənaye yenidən qurulması və resursların yenidən bölüşdürülməsi və miqyası və əhatə dairəsi daxildir. Bir ölkənin orta məhsuldarlıq səviyyəsinə aşağı məhsuldarlıqdan yüksək verimlilik sənayelərinə və fəaliyyətlərə qədər olan resursların hərəkəti də təsir göstərə bilər. Zamanla, araşdırma-inkişaf etdirmə və yenilikçi səy, təhsil yolu ilə bəşəri sərmayənin inkişafı və daha güclü rəqabətin təşviq edilməsi kimi digər faktorlar, məhsuldarlıq təkmilləşdirilməsi axtarışlarını və bunları bacarma qabiliyyətini təşviq etməkdədir. Nəhayət, bir çox siyasi, institusional və mədəni faktor məhsuldarlığı artırmaq üçün bir ölkənin uğurunu müəyyənləşdirir.

Milli səviyyədə, məhsuldarlıq artımı həyat standartlarını yüksəltməkdədir, çünki daha çox gəlir, insanların mal və xidmət satın alma qabiliyyətlərini (istər ehtiyaclar, istər luxuries olsun) yaxşılaşdırır, boş zamanların dadını çıxarar, sığınma və təhsili yaxşılaşdırır və ictimai və ekoloji proqramlara iştirak edər. Bəziləri, İngiltərənin "məhsuldar puzzle" nın, siyasətçilərə və müəssisələr üçün böyüməyi davam etdirə bilmək üçün ələ almaları lazım olan təcili bir problem olduğunu irəli sürdü. Uzun müddət ərzində, bir bank hesabına olan maraq kimi, məhsuldarlıq artımı bileşiğinin kiçik fərqlilikləri və bir cəmiyyətin rifahı üçün böyük bir fərq edə bilər. Heç bir şey yoxsulluğun azaldılması, azad vaxt artımı və ölkənin təhsil, səhiyyə, ətraf mühit və incəsənətin maliyyələşdirmə qabiliyyətinə daha çox kömək edir.

Səmərəlilik bir çox beynəlxalq müqayisə və ölkə üzrə qiymətləndirmə üçün əsas statistik məlumatlar kimi qəbul edilir və beynəlxalq müqayisədə böyük maraq görür. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Məhsuldarlıq göstəriciləri illik Kompendium dərc edir məhsuldarlığı həm əmək, həm də çoxfaktorlu tədbirləri əhatə edir

Əmək məhsuldarlığı

Makroiqtisadiyyatda ümumi qismən məhsuldarlıq əmək məhsuldarlığının bir ölçüsüdür. Əmək əmsalı məhsuldarlığı bir sıra iqtisadi göstəricilərin aydın göstəricisidir, çünki iqtisadiyyatda iqtisadi artım, rəqabət qabiliyyəti və həyat səviyyəsinin dinamik ölçüsünü təmin edir. Həm iqtisadi artım, həm də sosial inkişaf üçün lazım olan əsas iqtisadi əsasları izah etməyə kömək edən əmək məhsuldarlığının ölçüsüdür. Ümumiyyətlə, əmək məhsuldarlığı istehsal həcminin (ümumi daxili məhsul və ya ümumi əlavə dəyər) və giriş istifadə ölçüsünün (ümumi iş saatları və ya ümumi məşğulluq) nisbətinə bərabərdir.

Əmək məhsuladrlığı=Son nəticə/sərf olunmuş əmək

Əmək məhsuldarlığı birbaşa daha yüksək istehlak şəklində həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə bağlıdır. Bir iqtisadiyyatın əmək məhsuldarlığı böyüdükcə eyni miqdarda nisbi iş üçün daha çox mal və xidmət çıxarır. Çıxışda bu artım mal və xidmətlərin getdikcə daha məqbul qiymətə istehlak edilməsinə imkan yaradır.

Əmək məhsuldarlığında artım doğrudan fiziki kapital, yeni texnologiya və insan kapitalının dəyişməsi ilə əlaqədardır. Əgər əmək məhsuldarlığı artmaqda davam edirsə, bu üç sahənin birində böyüməyə təkan verə bilər. Fiziki kapital insanların qənaət və investisiyalarda olan pul məbləğidir. Yeni texnologiyalar, robotlar və ya montaj xətləri kimi texnoloji inkişaflardır. İnsan kapitalı təhsilin artırılması və işçi qüvvəsinin ixtisaslaşmasıdır. Əmək məhsuldarlığının ölçülməsi iqtisadiyyata bu əsas tendensiyaları anlamaq imkanı verir.

Əmək əmsalı məhsuldarlığı iqtisadiyyatdakı qısamüddətli və çevik dəyişikliklərin də əhəmiyyətli bir ölçüsüdür. Yüksək səviyyəli əmək məhsuldarlığı ümumi çıxış və iş saatlarının birləşməsidir. Əmək məhsuldarlığının hər dörddə birinin ölçülməsi iqtisadiyyatın iş vaxtının dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq istehsaldakı dəyişməni ölçməsinə imkan verir.

İş saatları statik olaraq davam edərkən istehsal artarkən, iqtisadiyyatın texnoloji olaraq inkişaf etdiyini və bunu davam etdirməsinin bir göstəricisi ola bilər. Əksinə, əgər əmək miqdarı düz məhsula nisbətdə artarsa, iqtisadiyyatın insan kapitalını artırmaq üçün təhsilə sərmayə qoyması vacibdir.

Əmək məhsuldarlığını yaxşılaşdırmaq üçün siyasətlər Hökumət və şirkətlərin əmək məhsuldarlığını yaxşılaşdıra biləcəyi bir sıra yollar var.

İnfrastruktura sərmayə qoyuluşu: Hökumətlərin və özəl sektorun infrastrukturuna investisiyanın artırılması biznesin dəyərini azaltmaqla məhsuldarlığa kömək edə bilər.Vergi və rifah islahatları: Bu işlərin stimullaşdırılması və daha məhsuldar işləyən insanların gəlirlərini artırmaq. Təhsilin keyfiyyəti və təlim: İşçilərin öz bacarıqlarını yüksəltmələri, təhsil və təlimləri əlverişli bir xərclə təmin etmək imkanlar təklif olunur. Biznes investisiya: Bir şirkətin kapitalının həcmini və tutarlılığını artırmaq. Vergi pozuntuları: Təşkilatlara çıxışı artırmaq üçün təmiz, səmərəli və yeni texnologiyadan istifadə etmək üçün təşviq təklif edir. Dəyərləndirmə bazarları: Dəyərləndirici bazarlar: artan rəqabət.

Kollektivin və hər bir işçinin son nəticəsi yalnız iş vaxtı vahidinə məhsul istehsalı ilə qiymətləndirilə bilməz. Əmək məhsuldarlığını qiymətləndirərkən, xammalda təcəssüm olunan əmək iqtisadiyyatını nəzərə almaq lazımdır, əks halda əmək məhsuldarlığının dəyəri kəskin enəcəkdir. Bu mövqelərdən əmək məhsuldarlığının ölçülməsi və qiymətləndirilməsi üsulları - təbii, əmək və dəyər hesab olunur.

Təbii üsul satışa çıxarılan məhsulların ortalama işçiyə və ya müəyyən bir müddətə ədəd, metr və ya şərti-təbii vahidlərdə istehsalını əks etdirir.

Məsələn, kömür sənayesində orta illik, aylıq, gündəlik gündəlik kömür istehsalından sənaye istehsalı işçilərinin işçilərinə və ya bir əsas işçiyə düşən tonda istifadə olunur, qaz və mədən sənayesində istehsal kubmetrlə ölçülür.

Təbii göstəricilər əsasən məhsul çeşidinin əhəmiyyətsiz olduğu sənaye müəssisələrində istifadə olunur. Buna görə, burada şərti təbii üsul tez-tez istifadə olunur, nisbi əmək intensivliyində bir məhsul və ya işin digərinə (üstünlük təşkil edən) bərabər olduğu bir növdə. Əlbəttə ki, istehsalın və istehsalın həcmini hesablayarkən bir məhsul vahidinin sabit (normativ) əmək intensivliyindən istifadə etmək lazımdır.

Məhsul məhsuldarlığının ölçülməsi üçün məhsulların istehlak xüsusiyyətlərinə (güc, çəki, faydalı komponentlərin tərkibi və s.) Şərti olaraq təbii göstəricilərə endirilmə əmsallarının istifadəsi yolverilməzdir, çünki bu fiziki və əmək göstəriciləri arasında heç bir funksional əlaqə yoxdur.

Təbii və şərti göstəricilər məhsullar müəyyən homogen məhsullar üçün əmək məhsuldarlığının səviyyəsini və dinamikasını müəyyən etməyə imkan verir. Ən vacib məhsul növləri üçün əmək məhsuldarlığını xarakterizə etmək üçün geniş istifadə olunur.

Bu metodun üstünlüyü hesablama, vizuallaşdırma, əmək məhsuldarlığı səviyyəsini ölçməyin obyektivliyidir. Ancaq yalnız müəssisələrdə, saytlarda, istehsalatda, homojen məhsulların istehsal olunduğu sahələrdə və ya istehsal olunan hər bir məhsul növü üçün iş vaxtı qeydləri aparıla bilər. Bu üsul nəqliyyat müəssisələrində də istifadə olunur, işin faydalı nəticəsi şərti vahidlərdə ifadə olunur.

Qiymətləndirmə metodu əmək məhsuldarlığı, sənaye istehsalının orta işçisinə (işçisinə) və ya bir əsas işçiyə (istehsalata) aid olan ümumi və ya satılan məhsulların dəyəri ilə xarakterizə olunur. Yaşayış əməyin məhsuldarlığını qiymətləndirmək üçün geniş istifadə olunur, lakin maddi əməyin qənaətini və məhsulların keyfiyyətini artırmağı nəzərə almırlar.

Bundan əlavə, bu göstəricilər əmək məhsuldarlığının həqiqi dəyərini təhrif edən bir sıra çatışmazlıqlara malikdir, məsələn, kooperativ tədarükü və ya maddi istehlak payındakı dəyişiklik, istehsalda struktur dəyişikliyi və s. Xalis istehsal ən etibarlı göstəricidir.

Xərc göstəriciləri məhsullar müəssisələr, iqtisadiyyat sahələri və iqtisadi bölgələr tərəfindən əmək məhsuldarlığının ümumiləşdirici xüsusiyyətlərini əldə etməyə imkan verir.

Qiymətləndirmənin qiymətləndirmə metodu ən universaldır, heterojen məhsulların istehsalında əmək məhsuldarlığını ölçməyə imkan verir, sənaye, ərazilər və bütövlükdə iqtisadiyyat haqqında məlumatların xülasəsini təqdim edir.Məhsul məhsuldarlığının dinamikasını öyrənmək üçün məhsul sayğaclarından istifadə edərkən və ya planlaşdırılan hədəflərin yerinə yetirilməsini xarakterizə edərkən qiymət dəyişikliklərinin təsirini aradan qaldırmaq lazımdır. müqayisə olunan qiymətlərlə istehsal olunan məhsulların maya dəyəri barədə məlumatlardan istifadə edin
Yüklə 15,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə