L. S. Vygotskinin elmi fəaliyyəti ona istiqamətlənmişdi ki, psixologiya "hadisələrin sırf təsviri, empirik və fenomenoloji tədqiqindən onların mahiyyətinin açılmasına" keçə bilsinYüklə 19,73 Kb.
tarix20.01.2022
ölçüsü19,73 Kb.
#51418
viqotski ayşa


“Anlamaq çətin deyil ki, şüura bioloji, fizioloji və psixoloji baxımdan ikinci hadisələr silsiləsi kimi baxmaq lazım deyil. Orqanizmin bütün reaksiyaları ilə eyni hadisələr silsiləsində onun üçün yer və şərh tapılmalıdır. Bu, bizim iş fərziyyəmiz üçün birinci tələbdir”.

L.S. Vygotsky [10].

Sovet uşaq psixologiyasının formalaşması və inkişafı mərhələləri 1917-ci ildə ölkəmizdə başlanmış tarixi dəyişikliklərlə ayrılmaz şəkildə bağlıdır. O zaman baş verənlərə necə münasibət bildirsəniz də, ədalət bizdən tələb edir ki, həyatın bütün sahələrində yaranan vəzifələrin miqyası, çətinlikləri və yeniliyi baxımından F.Engelsin sözləri ilə desək, elə bir dövr idi. , “titanlar lazım idi və güclü düşüncələrdə, ehtirasda və xarakterdə, çox yönlülük və təqaüd üçün titanlar doğurdu”[3].

Psixologiyada Vygotsky belə bir insan oldu. O, "ümumi inqilabın ortasında" uşağın şüurlu şəxsiyyətinin inkişafı nəzəriyyələrini qurdu və onun təlimi "başdan-başa inqilabi" idi.

L. S. Vygotskinin elmi fəaliyyəti ona istiqamətlənmişdi ki, psixologiya "hadisələrin sırf təsviri, empirik və fenomenoloji tədqiqindən onların mahiyyətinin açılmasına" keçə bilsin.

Mübaliğəsiz demək olar ki, L. S. Vıqotski uşaq psixologiyasının öz mövzusu, metodu və qanunauyğunluqları olan tam hüquqlu və həqiqi bir elm olması üçün hər şeyi etmişdir. Məhz Lev Semyonoviçin sayəsində elm uşaqların təlim və tərbiyəsinin ən mühüm praktiki problemlərini həll edə bildi, əqli inkişafın yaşa bağlı normativ diaqnostikası problemlərinə yeni tərzdə yanaşdı.

Lev Semyonoviç Vygotsky-nin tərcümeyi-halı

Lev Semenoviç Vygotsky 20-ci əsrin əvvəllərində psixologiyanı pedaqogika ilə əlaqələndirən məşhur rus psixoloqudur. Onun pedaqogika və psixologiya sahəsindəki innovativ ideyaları və konsepsiyaları öz dövrünü xeyli qabaqlayırdı.

Lev Semyonoviç Vygotskinin həyat illəri: 1896 - 1934. (38 yaş). 17 noyabr 1896-cı ildə Orşada bir bank işçisinin böyük ailəsində ikinci uşaq olaraq anadan olub. 1897-ci ildə ailə Gomelə köçdü və burada bir növ mədəniyyət mərkəzinə çevrildi (ata - ictimai kitabxananın yaradıcısı) [1].

Leo istedadlı oğlan idi və evdə təhsil alırdı. 1912-ci ildən özəl gimnaziyada təhsilini başa vurub.

1914-cü ildə gimnaziyanı bitirdikdən sonra Vıqotski Moskva Dövlət Universitetinin tibb fakültəsinə daxil olub, bir ay sonra hüquq fakültəsinə keçərək 1917-ci ildə oranı bitirib.Eyni zamanda tarix fakültəsində təhsil alıb. və Şanyavski Universitetinin Filologiyası [11].

1917-ci ildə, inqilabın başlaması ilə gənc oğlan Gomelə qayıtdı. Qomel dövrü 1924-cü ilə qədər davam etdi və onun psixoloji və pedaqoji fəaliyyətinin başlanğıcı oldu. Burada ailə qurur və bir qızı var.

1924-cü ildə Moskva Eksperimental Psixologiya İnstitutuna dəvət olunur. Həmin andan alimin ailəsinin Moskva dövrü başlayır.

1924-1925-ci illərdə - institutun bazasında özünün mədəni-tarixi psixoloji məktəbini yaratdı. Xüsusi uşaqlarla işləməyə başladı. Psixoloji tədqiqatları davam etdirərək, paralel olaraq Xalq Maarif Komissarlığında işləyirdi.

Onun səyləri ilə 1926-cı ildə eksperimental defektoloji institut (indiki islah pedaqogika institutu) yaradıldı. Ömrünün sonuna kimi ona rəhbərlik etmişdir. Vygotsky kitablar yazmağa və nəşr etməyə davam edir. Zaman-zaman xəstəlik onu sıradan çıxarırdı. 1926-cı ildə çox şiddətli bir epidemiya baş verdi.

1927-ci ildən 1931-ci ilə qədər alim mədəni-tarixi psixologiya problemlərinə dair əsərlər dərc etdirmişdir. Bu illərdə onu marksizmdən uzaqlaşmaqda ittiham etməyə başladılar. Psixologiyanı öyrənmək təhlükəli oldu və Vıxovski özünü pedologiyaya həsr etdi [13].

1920-ci ildə Leo qardaşından vərəmə yoluxdu. Xəstəlik vaxtaşırı pisləşir. 1934-cü il iyunun 11-də xəstəxanaya yerləşdirilib. Elə həmin gün Lev Semenoviç Moskvada vərəmdən öldü [3].

Dünyanın bir çox tanınmış psixoloqları Vygotskinin ölümünə cavab verdi. Budur, Lev Semenoviçin elmi xidmətlərinə və onun insan şəxsiyyətinin miqyasına qiymət verən məktub və teleqramlardan bəziləri (çıxarışlarda).

20-ci əsrin ən böyük psixoloqlarından biri, alman, 1933-cü ildən isə amerikalı alim Kurt Levin: “Şəxsən mən Vıqotski ilə cəmi iki həftə danışsam da, o, məndə silinməz izlər qoyub. Onun haqqında məndə tamamilə qeyri-adi, daxili mülayimlik və eyni zamanda təsirli güclə dolu, müstəsna rütbəli bir alim kimi təəssürat yarandı. Onun böyük və çox məhsuldar psixoloji istiqamətin yaradıcısı olması tamamilə mübahisəsizdir...”

T. A. Vlasova: “Lev Semenoviçin gündüzün, gecənin tamamilə unudulması, özünün və sağlamlığının qayğısına qalması ilə əlaqəli görünməmiş, nadir ifası hamımızı heyran etdi. Bütün bunlar böyük mənəvi incəliklə, münasibətlərdə qayğıkeşlik və bərabərliklə birləşdirildi. Həmişə özünə və başqalarına qarşı tələbkar idi. O, şən, parlaq hazırcavab, şən idi... O, vicdanla müəyyən bir vəziyyəti anlamaq istəyən zəif işçiyə nəyisə izah etməyə saatlar sərf edə bilərdi, lakin elmi vulqarlıq və ya dalğanın zirvəsinə qalxan fürsətçinin içindəki qəzəbi cilovlanırdı. Lev Semyonoviçi tanıyan hər kəs onun davranışında, şəxsi rifah məsələlərində qeyri-adi təvazökarlığını qeyd etməyə bilməz...”[13].

Lev Semyonoviç Vygotskinin töhfəsi

Əsas əsərləri dünya psixologiyasının qızıl fonduna daxil olan görkəmli alim Lev Semyonoviç Vıqotski qısa ömründə çox şeyə nail olub. O, pedaqogika və psixologiyada bir çox sonrakı istiqamətlərin əsasını qoydu, onun bəzi ideyaları hələ də inkişafını gözləyir. Psixoloq Lev Vygotsky öz erudisiyasını, parlaq ritorik qabiliyyətini və dərin elmi biliyi birləşdirən görkəmli rus alimlərinin qalaktikasına mənsub idi [2].

L. S. Vygotsky inkişaf psixologiyasına ən böyük töhfə verdi. Onun onilliklər ərzində yaratdığı insan əqli inkişafının mədəni-tarixi nəzəriyyəsi rus və dünya inkişaf psixologiyasında tədqiqatın əsas yanaşmalarını və istiqamətlərini müəyyən etmişdir. Ölkəmizdə təhsil təcrübəsi L. S. Vygotskinin ideyalarına əsaslanırdı.

Lev Semyonoviç “Psixikanın inkişafı və şəxsiyyətin inkişafının mədəni-tarixi konsepsiyası”nı işləyib hazırlamış və əsaslandırmışdır. Mədəni-tarixi konsepsiyanın mahiyyətini belə ifadə etmək olar: müasir mədəniyyətli insanın davranışı təkcə uşaqlıqdan inkişafın nəticəsi deyil, həm də tarixi inkişafın məhsuludur [10].

Tarixi inkişaf prosesində nəinki insanların xarici əlaqələri, insanla təbiət münasibətləri dəyişib inkişaf etmiş, insanın özü dəyişib inkişaf etmiş, öz təbiəti dəyişmişdir. Lev Semenoviç deyirdi ki, insan tarixi inkişaf prosesində öz davranışı üçün yeni hərəkətverici qüvvələrin yaradılmasına yüksəlmişdir. Və məhz insanın ictimai həyatı prosesində onun yeni tələbatları yaranıb inkişaf etmiş, insanın tarixi inkişafı prosesində təbii tələbatları isə dərin dəyişikliklərə məruz qalmışdır. O hesab edirdi ki, mədəni inkişafın, mədəni davranışın hər bir forması müəyyən mənada artıq bəşəriyyətin tarixi inkişafının məhsuludur [12].

Şüur problemi sovet psixologiyasının bütün tarixinin mərkəzinə çevrildi. Fəlsəfi dillə desək, şüur ​​bir qayda olaraq insan psixikasının ictimai münasibətlər sistemində, əməkdə nitq və ictimai şüurun müxtəlif formalarının inkişafı əsasında formalaşan spesifik xüsusiyyəti kimi başa düşülür. O, təkcə insanların şüurunun onların ictimai varlığı ilə şərtləndirilməsini deyil, həm də insanların fəaliyyətində onun fəal rolunu vurğulayır.

L. S. Vygotsky tədqiqat sahəsini iki başqasına zidd olan "zirvə psixologiyası" (şüur psixologiyası) olaraq təyin etdi: "səthi" (davranış nəzəriyyəsi) və "dərin" (psixoanaliz). O, şüuru “davranış strukturunun problemi” kimi baxırdı [11].

LS Vygotsky uşağın psixi inkişafının bir sıra qanunlarını tərtib etdi. Uşaqların inkişafı zaman baxımından mürəkkəb bir quruluşa malikdir: zamanın ritmi ilə üst-üstə düşməyən öz ritmi və həyatın müxtəlif illərində dəyişən öz tempi. Beləliklə, körpəlikdəki ömür ili yeniyetməlik ili ilə bərabər deyil.

Uşaq inkişafında metamorfoz qanunu: inkişaf keyfiyyət dəyişiklikləri zənciridir "Uşaq sadəcə az bilən və ya daha az bilən kiçik bir yetkin deyil, keyfiyyətcə fərqli psixikaya malik bir varlıqdır".

Uşağın inkişafının qeyri-bərabərliyi qanunu: uşağın psixikasında hər bir tərəfin özünəməxsus optimal inkişaf dövrü var. L. S. Vygotskinin şüurun sistemli və semantik quruluşu haqqında fərziyyəsi bu qanunla əlaqələndirilir.

Ali psixi funksiyaların inkişaf qanunu. Daha yüksək psixi funksiyalar əvvəlcə kollektiv davranış forması, digər insanlarla əməkdaşlıq forması kimi yaranır və yalnız sonradan uşağın özünün daxili fərdi funksiyalarına çevrilir.

Xarici psixi funksiyaların inkişafı sözün geniş mənasında öyrənmə ilə bağlıdır, verilmiş nümunələrin mənimsənilməsi şəklində baş verir. Uşağın inkişafının spesifikliyi ondan ibarətdir ki, o, heyvanlarda olduğu kimi bioloji qanunların təsirinə deyil, ictimai-tarixi qanunların hərəkətinə tabedir. İnkişafın bioloji növü növlərin xüsusiyyətlərinin irsiyyəti və fərdi təcrübə vasitəsilə təbiətə uyğunlaşma prosesində baş verir. İnsanın ətraf mühitdə fitri davranış formaları yoxdur. Onun inkişafı tarixən inkişaf etmiş fəaliyyət forma və üsullarının mənimsənilməsi yolu ilə baş verir [7].

İnkişaf şərtləri daha sonra A. N. Leontiev tərəfindən daha ətraflı təsvir edilmişdir.

L. S. Vıqotskinin fikrincə, əqli inkişafın hərəkətverici qüvvəsi öyrənmədir. Qeyd etmək lazımdır ki, inkişaf və öyrənmə fərqli proseslərdir. Lev Semyonoviçə görə, inkişaf prosesinin özünüifadə daxili qanunları var. "İnkişaf," o yazır, "insanın və ya şəxsiyyətin formalaşması prosesidir, hər bir mərhələdə insana xas olan, bütün əvvəlki inkişaf kursu ilə hazırlanmış, lakin özündə əks olunmayan yeni keyfiyyətlərin meydana gəlməsi ilə baş verir. əvvəlki mərhələlərdə bitmiş forma."

Öyrənmə, L. S. Vygotskiyə görə, uşağın təbii deyil, insanın tarixi xüsusiyyətlərinin inkişafı prosesində daxili zəruri və universal bir məqamdır. Öyrənmək inkişafla eyni deyil. O, proksimal inkişaf zonasını yaradır, yəni uşağı həyata gətirir, daxili inkişaf proseslərini oyadır və hərəkətə gətirir ki, bu da əvvəlcə uşaq üçün yalnız başqaları ilə münasibətlər və yoldaşları ilə əməkdaşlıq sferasında mümkündür. lakin sonra, inkişafın bütün daxili kursuna nüfuz edərək, uşağın özünün mülkiyyətinə çevrilirlər [12].

L.S. Vygotsky uşaq psixologiyasının tam hüquqlu bir elmə çevrilməsi üçün hər şeyi etdi ki, bu elm uşaqların təlim və tərbiyəsinin ən vacib praktiki problemlərini həll edə bilsin [11].

Lev Semyonoviç Vygotsky məktəbi

Vygotsky nəzəriyyəsinin həqiqəti nəinki müasir biolojiləşdirici inkişaf nəzəriyyələrinin səhvlərini işıqlandırdı, həm də gələcək alimlər nəsillərini yad elmi dünyagörüşünü tənqidsiz mənimsəməmək barədə xəbərdarlıq etdi.

Bu gün deyə bilərik ki, insan varlığının üç sahəsi - hisslər, zəka və davranış - ən böyük psixoloji anlayışlarda öyrənilir: psixoanaliz, intellekt nəzəriyyəsi və davranışçılıq. “Üst psixologiya”nın, yaxud şüurun inkişafı psixologiyasının inkişafında prioritet mədəni-tarixi psixologiyaya aiddir [8].

Haqlı olaraq iddia etmək olar ki, Vygotsky dərin fəlsəfi təhlil əsasında psixologiyanın yenidən qurulması vəzifəsini yerinə yetirdi.

Vygotsky üçün aşağıdakı suallar vacib idi: insan öz inkişafında necə "heyvan" təbiətinin hüdudlarından kənara çıxır? O, ictimai həyatı prosesində mədəni və əməkçi bir varlıq kimi necə inkişaf edir?

Vygotskinin məziyyəti ondan ibarətdir ki, o, tarixi prinsipi uşaq psixologiyası sahəsinə ilk dəfə daxil etmişdir.

Vygotsky nöqteyi-nəzərindən ona müasir olan bütün Qərb nəzəriyyələri uşaqlıq inkişafının gedişatını cəmiyyətin tamhüquqlu üzvü kimi fərdi, insana bənzər varlıqdan həyata keçid kimi təsvir edirdi. Vygotsky inkişafın bu şərhinə qəti şəkildə qarşı çıxdı. Onun üçün inkişaf prosesi sosialdan fərdiyə doğru gedir.

Vıqotski vurğulayırdı ki, ətraf mühitə münasibət yaşla dəyişir və deməli, inkişafda ətraf mühitin rolu da dəyişir. O vurğulamışdır ki, ətraf mühitin təsiri uşağın təcrübələri ilə müəyyən olunduğu üçün ətraf mühitə mütləq yox, nisbi yanaşmaq lazımdır. L.S. Vygotsky əsas təcrübə anlayışını təqdim etdi [6].

Vygotsky "Pedologiya haqqında mühazirələr" kitabında uşağın zehni inkişafının bir sıra qanunlarını tərtib etdi. (Əlavə 1)

Vıqotskinin fikrincə, əqli inkişafın hərəkətverici qüvvələri öyrənmə ilə bağlıdır. Öyrənmənin uşağın psixi inkişafına təsirinin sübutlarından biri də Vygotskinin şüurun sistemli və semantik quruluşu və onun ontogenezdə inkişafı haqqında fərziyyəsidir [9].Uzun illər Vyqotskinin fərziyyəsi dahi intuisiya olaraq qaldı. Bu fərziyyənin çatışmazlıqlarının və tarixən şərtlənmiş məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması mədəni-tarixi paradiqma nöqteyi-nəzərindən uşaq psixologiyasının formalaşmasının mərhələlərini təşkil edir.

Lev Nikolaeviç Vygotskinin davamçıları bunlardır: A.N. Leontiev, A.V. Zaporojets, P.I. Zinchenko, P. Ya. Galperin, L.I. Bozoviç və başqaları.
Yüklə 19,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə