«magistratura məRKƏZI»Yüklə 280,93 Kb.
səhifə1/3
tarix23.02.2017
ölçüsü280,93 Kb.
#9455
  1   2   3
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT IQTISAD UNIVERSITETI


«MAGISTRATURA MƏRKƏZI»


ASLANLI XƏYYAM SƏYYAH oğlu

(MAGISTRANTIN A.S.A.)

«QEYRI-ƏRZAQ MALLARININ EKSPERTIZASI VƏ ONUN TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI » mövzusunda

MAGISTR DISSERTASIYASI

Istiqamətin şifri və adı II 060401 Dünya iqtisadiyyatı

Ixtisasın şifri və adı Gömrük ekspertizası

Elmi rəhbər Magistr proqramının rəhbəri(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad) A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad)

Dos.Z.A.Şəkərəliyeva ____ i.e.n.M.M.Aslanova___________

Kafedra müdiri _____________ prof.A.Ş.Şəkərəliyev________________(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad)

BAKI - 2016
Mündəricat
Giriş

I fəsil. Qeyri-ərzaq mallarının ekspertiza fəaliyyətinin elmi-nəzəri hüquqi əsasları
1.1.Qeyri-ərzaq mallarının keyfiyyət ekspertizasının mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri

1.2.Azərbaycan Respublikasında gömrük ekspertizası və onun elmi-nəzəri hüquqi əsaslarıII Fəsil . Azərbaycan Respublikasında qeyri-ərzaq mallarının ekspertiza fəaliyyətinin təşkilinin mövcud vəziyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi.
2.1. Qeyri-ərzaq mallarının ekspertiza fəaliyyətinin əsas istiqamətləri
2.2.Xam neft və neft məhsullarının gömrük ekspertizasının müasir vəziyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi.
III Fəsil .Azərbaycan Respublikasında qeyri-ərzaq mallarının ekspertiza fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi.

3.1. Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizası fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsində beynəlxalq gömrük əməkdaşlığının rolu

3.2. Qeyri-ərzaq mallarının ekspertiza fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri beynəlxalq gömrük əməkdaşlığının rolu

3.3 Mərkəzi və yerli gömrük laboratoriyalarında gömrük ekspertizasının təşkilinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.Nəticə və təkliflər.

Ədəbiyyat siyahısı

GIRIŞ
Aktual mövzu: Bazar iqtisadiyyatı, müstəqil respublikamızın inkişafı, xarici iqtisadi əlaqələr gündən-günə genişlənir. Respublikanın iqtisadi islahatlar, konfrans zalı dövründə obyektiv səbəblər üzündən istehsalı istehlak malları müvəqqəti olaraq azalıb. Bu səbədən əhalinin Respublikası, istehlak malları, tələbat malları xarici ölkələrdən yetirilir. Araşdırmalar göstərir ki, son zamanlar istehlak bazarında saxtalasdirilm, həyat üçün təhlükəli və keyfiyyətsiz malların sayı getdikcə artır. Son zamanlar, istehlakçıların və istehlak bazarının, kimi mal aşağı keyfiyyətli, təhlükəsizlik, oldu böyük bir problemdir. Hazırda istehlak bazarında satılan geyim və ayaqqabı Ölçüsü məhsulun 40%, ətriyyat, kosmetika və sintetik yuyucu vasitələrin, 50% - i həcmində, ət və balıq konservlərinin 35%, kərə yağı və maarqari da 40-45%, alkoqollu içkilər, 60% - i demək olar ki, saxtalasdirili. Istehlak bazarının və aşağı keyfiyyətli malların qorunması üçün dövlət və ictimai təşkilatların, çox vacibdir səylərini birləşdirmək.

Bu problemi həll etmək üçün, keyfiyyətli istehlak malları müəyyən edilərkən sahibi çox mutəxəsislərin becərilməsi, eləcə də yüksək tələblər istehlakçılar müəyyən keyfiyyətli malların sahəsində maarifləndirilməsi, nəzəri və praktiki cəhətdən iqtisadiyyatın Respublikası verə bilər böyük bir səmərəli tədbir hesab etmək olar.

Respublikanın yüksək keyfiyyətli malın səlahiyyətli mutəxəsislər müayinə, əməliyyat və vəzifələri strateji əhəmiyyətli hesab edilir. Yerinə yetirilərkən bu vəzifələr, bütün idarə və təşkilatları, istehlak mallarının istehsalı və satışı, kim mutəxəsislər fəal iştirak etməlidirlər.

Nə qədər qəribə olsa da, məqsəd və vəzifələri: hazırda istehlak bazarında Respublikasının pulsuz Tarixi yaradılması, rəqabət mühitinin. Belə bir mühitdə bütün əhalisinin tələblərinə uyğun, yüksək keyfiyyətli, rəqabət var, malı satış edilə bilər. Bunu anlayan, yerli istehsalçılar malların rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün yeganə rol, mən görürəm keyfiyyətinin artırılması. Bu malların istehsalı, keyfiyyəti lens və düzgün təyin edilməsi və birbaşa ekspert, əsas məqsəd. Məhz bu vəzifələrin yüksək səviyyəli mütəxəssislərin mutəxəsislərinin növ təhsil ən aktual problemləri, geri qayıdır.

Dissertasiyada müəyyən edildikdə, aşağıdakı mesajı:

• Müayinə üçün aşkar tikinti elementləri;

• ekspert fəaliyyəti, təsnifatı;

• müayinə mal, təsdiqi, təsviri, süjet konfrans zalı, prinsipləri və əsasları;

• imtahan yeri cəhətlərinin müəyyən etmək, əks təqdirdə, onun fərqləndirmə qiymətləndirmə fəaliyyəti;

• ekspert, hüquq və vəzifələrini təyin, rol keyfiyyətli və özünə inam;

• istehlak mallarının, ixtisası, təşkili məsələləri, strukturunun tədqiqi;

• üsulları və alətləri yoxlanılması üçün master;

• xalq istehlakı malları, ekspertiza işinin təşkili;

• malların ekspert qiymətləndirilməsi, sənədlərin, bacarıq, təcrübə.

Ticarət ixtisasları, məqsədləri, əsas xüsusiyyətləri məhsulun miqdarca və ardıcıl qiymətləndirilməsinin, eləcə də proseslər təsir edəcək, onların qiymətləndirilməsi, istehsal məqsədləri, lakin bu, çox vaxt bilavasitə ölçüsü uyğun gəlmədiyinə üçün peşəkar ekspertlərin, muhazirələrinə əsasında.

Nail olmaq üçün göstərilən qol həll etmək üçün aşağıdakı vəzifələri üçün vacibdir:

• təcrübə, konkret hədəfləri nəzərə alaraq çeşid və keyfiyyət göstəricilərini, xüsusilə düzgün seçilməsi;

• real göstəriciləri qiymətinint müəyyən edilmiş tələblərə uyğunluğunun müəyyən edilməsi;

• keyfiyyət göstəriciləri, qiyməti, təqdim olunan çəki və ya hədəf əmsalı;

• mallar üçün kəmiyyət ölçü proqramı müəyyən xüsusiyyətləri;

• tərtib edilir, nəticələr və nəticələr, əldə edilmiş məhsulları, təhlili və qiymətləndirilməsi.

Qəribə nəzəri və metodoloji əsasları, inkişaf etmiş ölkələrdə, yaratmaq, mülki iqtisadiyyat qurmaq sahəsində şurasının üzrə strategiyasının, o cümlədən istehsal vasitələri, ötən bazar günü, milli iqtisadiyyatın inkişafı və formalaşmasının elmi – nəzəri konsepsiya, Avropada ölkələrində, keçmiş Sovet İttifaqı, iqtisadi islahatlar, hökmlər, qaydalar, qaydalar, proqramlar, eləcə də, iqtisadçılar, alimlər, tədqiqat.

Qəribə bir şəkildə, elmi yenilik. Dissertasiya getmək, bazar münasibətləri, istehsal vasitələri, bazar marketinq tədqiqatları baxımından hərtərəfli təhlil və bazar-iqtisadi inkişaf istiqamətləri göstərilmişdir problemlərin həlli.

-ola, bazar günü, bazar iqtisadi sisteminin yeri və əhəmiyyəti xüsusi bazar və iqtisadi tərəqqinin fəal təsir göstərir, mühüm amil kimi hüquqların;

-indiki mərhələdə iqtisadi münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, istehsal vasitələrinin, bazarın müəyyən xüsusiyyətlərini, xüsusiyyətlərini, formalaşması, müəyyən edilməsi və elmi cəhətdən əsaslandırılmış;

-Bazarda istehsal vasitələrinin, bazar günü tədqiqat, hökm lazımdır ki, bazar günü, kompleks cari vəziyyətini təhlil etdi;

-istehsal vasitələri, dəyişdirilməsi və iqtisadi münasibətlərin bağlı yaranan, təcrübə mübadiləsi, səmərəli təşkili, müəyyən amillər təsir göstərilməsi;

-məhsul yeridilis idarəetmənin resept aşkar və əsaslandırılmış qərarlar;

-ekspertizası ərzaq məhsullarının, iqtisadi inkişaf və problemlərin həlli, vizual, marketinq tədqiqatları, istehsalı, alət, bazar, inkişaf üçün bir vasitə kimi müəyyən etmək hüquqları;

-təkmilləşdirilməsi sahəsində redaktə bazarında əsaslanan bazar inkişaf zəmin yaradan müəyyən iqtisadi amillərdən mükəmməl elmi və praktiki nöqteyi-nəzərdən əsaslandırılmış.

Elmi tədqiqatın strukturu və həcmi: tədqiqat, Giriş, 3 fəsil, nəticə və istifadə olunan ədəbiyyat Siyahısı ibarətdir.

I FƏSIL. QEYRI-ƏRZAQ MALLARININ EKSPERTIZA FƏALIYYƏTININ ELMI-NƏZƏRI HÜQUQI ƏSASLARI
1.1.Qeyri-ərzaq mallarının keyfiyyət ekspertizasının mahiyyəti və əsas xüsusiyyətləri
"Ekspertiza" fransız – ekspertiza və tərcümə ilə latın sözü expertus olub hər hənsı üçün qərarlar, xüsusi bilik tələb edən və əsaslandırılmış rəyi sonra tədqiqat deməkdir.

Tətbiqi sahəsində təcrübəsindən asılı olaraq qrupu: mal –mal, texnoloji, məhkəmə, hüquq, tibb, əmək, mühasibat (auditor), ekoloji və digər sahələri. Geniş istifadə olunur peşə fəaliyyətinin öyrənilməsi, xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində.

Analiz, təcrübə və tarixi çox qədimlərədə tapmaq olar. Öyrənilməsi metodoloji əsasları və yalnız XX əsrin ikinci yarısında inkişaf etməyə başladı. C.

Bu əsaslarını bilmədən indiki bilik səviyyəsi keçirilməsi üçün mümükün deyil. Bu məktəb fənn və peşə fəaliyyəti, predmeti, məqsəd və vəzifələri, strukturu müəyyən etmək çox vacibdir.

Ayrıca akademik fənlər kimi, sahəsində professional, bilik, istiqamət XX əsrin 90-cı illərində başlanmışdır. Bu, bazar iqtisadiyyatının inkişafına və bununla əlaqədar olaraq, kommersiya fəaliyyətinin obyektləri məhsul daha dərindən araşdırmaq zəruriyyətindən irəli gəlir. Əvvəl imtahan istehlak malları haqqında məlumat ayrı-ayrı məhsullar, üzvi əmtəəgünaslıq xarakteristikalarına idi, ayrı-ayrı məhsullar, qruplar, və əmtəəgünaslığın xüsusi bölməsi arasında paylaşdırılırdı.

İstehlak malları bazarında rəqabət mühiti yaradılması, ilk növbədə, keyfiyyətinin yüksəldilməsi yolu ilə rəqabət qabiliyyətinin artırılması önündə başladı. Beləliklə, meydana yüksək səviyyəli mütəxəssislər – ekspertlər əmtəəşünas, ehtiyac təlim. Beləliklə, təkmilləşdirilməsi üsulları, biri yeni "istehlak malların ekspertizası" hazırlanmış tədris planı, ki, bax, ekspertizası, xalq istehlakı malları sahəsində fundamental nəzəri prinsipləri sistemləşdirilmiş və təkliflər ümumiləşdirilib.

Təyin kursu məzmunu, strukturu, onun əsas məqsədləri, və hər hansı peşə fəaliyyəti məxsus olan mühüm elementlərindən öyrənilməsi əsasında.

Qurum mal ekspertizasının sistemli şəkildə verilmişdir aşağıdakı kimidir:.

Ямтяя експертизасы (Ям.Е.)

Мягсяд вя вязифяляр

Принсипляр

Обйектляр

Вясаитляр

База


Тяснифат

Субйектляр

Методлар

Ям.Е.тяшкили

Сон нятиcя – експертиза акты
Şəkil 1. Əmtəə ekspertizasının strukturu.

Ямтяя експертизасы (Ям.Е)

Ям.Е.

йарымгрупларыЯмтяяшцнас

Санитар-эиэийеник

Байтарлыг

Еколоjи


Ямтяяйя тялябляр

кейфиййят

Санитар эиэийеник тящлцкясизлик

Ятраф мцщит цчцн малларын тящлцкясизлийи

Эюстяриcиляр

органолептик

физки-кимйяви

микробиоложи

Кимйяви радиасийа тящлцкясизлийи

Байтарлыг тящлцкясизлийи

Електромагнит, акустик тящлцкясизлийи

кямиййятŞəkil 2. Mallara verilən tələblərin nomenktlaturasından asılı olaraq əmtəə ekspertizasının təsnifatı.

Baytarlıq ekspertizası-malların ekspert mövcud tələbələr üçün təsdiq tələblərinə, baytarlıq, təhlükəsizlik və qiymətləndirilməsi.

Ekoloji ekspertiza-malların, ekoloji xüsusiyyətlərini müəyyən etmək üçün nəticələr qiymətləndiricilər deməkdir.

Bu ekspertizanın aparılması ilə yanaşı, növləri, bəzən texnoloji və sənədlərin ekspertizası keçirilir, lakin onloara və ya kommersiya ekspertizası (məsələn, prosesi)), və ya nəticələri kompleks qiymətləndirilməsi üçün istifadə edir.

Yeri, xarakteri və əsasları ekspertizanın istehlak malların, səhmlərin növləri.

Onlara 3 və göstərmişdir.

İlkin əmtəə ekspertizası – maraqlı sifarişçi – təşkilatın sifarişi ilə aparılır. Əlavə ekspertiza malın son nəticə kifayət qədər məlumat başlamaq üçün. Əlavə ekspertiza keçirilməsi üçün qamış сбир qrupp, tək, ekspert və ya təşkilatın tam məlumat düzgün faktlara əsaslanmadığı, iddiaçının və ya ekspert tələb edə bilər və ya həlledici nəticəyə təsir göstərə bilər ki, aşkar və ya əlavə göstəriciləri ekspertlərin qiymətləndirmələrinə görə, ilk növbədə.

Ямтяя експертизасы

Нювляри

Илкин


Ялавя

Тякрар


Нязарят

Комплекс


Иддиачынын сифариши

Ям.Е.обйекти щаггында йарымчыг вя гейри-инандырыъы информасийа ашкар едилмяси; ялавя эюстяриъиляря эюря

Тяряфлярин Ям.Е. нятиъяляри иля разылашмасы, ялавя вя информасийанын ашкар едилмяси

Експертлярин гейри-обйективлийи-

нин ашкар едилмяси, Ям.Е.няти-

ъяляринин гейри-инандырыъы вя шцбщяли олмасы

Гарышыг билик сащясиндян олан експертляри ъялб етмякля малларын еомплекс гиймятлян-

дирилмясинин ваcиблийи

Ям.Е. апармаг цчцн ясаслары
Əlavə ekspert ekspertizanı bir neçə. Əgər bu vacibdir, məlumat tapıldı, ekspertlər, hakimiyyət kənardırsa, qrup (təzə) digər mütəxəssislər də əlavə olunur. Əlavə Əm.E. zamanı təkrar ekspertiza keçirilmir, ancaq ona əlavələr qəbul edilir. Fərq, amma var.

Təkrar əmtəə ekspertizası bir araşdırma, maraqlı şəxslər ilkin ekspertizanın nəticələrindən narazılıq, zaman bu mümkündür. Bu, ancaq yeni ekspert qrupu aparmalıdır.

Qrupu ilkin ekspertizanın göstərilmişdir mütəxəssisləri də əgr maraqlı tərəflərin etiraz iştirak edə bilməz.

Təkrar öyrənilməsi əsas və əlavə ekspertiza tavan düşə bilər. Bundan başqa, sifarişçi partiyaları və ya qrupları ekspertlər, bəzi üzvləri, ilkin ekspertizanın nəticələri, düzgün və məntiqi olmasına baxmayaraq olduqda, informasiya və malların soxtalaşdırılması bir identifikasiya kodu ola bilər (məsələn, ekspertizası, qiymətləndirilməsi nümunələri, mal müşayiət sənədləri və s.).

Yenidən mövcud qayda olaraq görülür, lazım gələrsə, yeni zənginləşdirilə göstəricilərinin. Əgər təkrar ekspertiza, nəticələr ilkin ekspertizanın nəticələrilə isə, bu dəfə yekun nəticəsidir. Bəzən mürəkkəb işlərə ki, yeni ekspertləri dəvət etməklə bir neçə təkrar ekspertiza keçiriləcək.

Bu halda, qəti qərar qəbul edir, ekspert, təşkilat, istifadəçi və ya sifarişçinin olar, əgər ekspertizasının nəticələri, amma o da maraq doğurur ki, burada hüquq normaları və əlbəttə tələblərinə riayət olunmalıdır.

Nəzarət товароведческая ekspertizası – bu ekspertiza, əlavə əlavə və təkrar ekspertizaların düzgün və əsaslı aparmaq və təsdiq etmək məqsədi ilə aparılır.

Planlı müayinə, nəzarət və plandankənar ola bilər. Bu imtahan üçün ilkin ekspertizası deyil obyektivdir, gərək faktlar ki, sifarişçi, digər tərəfdən, görünür məlumatlar və ya olmaması, aldanma, və s.

Hal-hazırda, nəzarət müayinəsi çox nadir hallarda aparırlar, ona görə ki, müştərilərin heç də bunda maraqlıyıq.

Kompleks ekspertizası əmtəə nişanının ekspertizası kompleks ekspertiza əldə etməyə çalışır ki, o, ya hər şey, ya mallar əksər xüsusiyyətləri əhatə edir. Ekspertizanı gedir buraya müxtəlif sahələri mütəxəsislər edirlər. Məsələn: yeni növ qida məhsullarının qiymətləndirilməsində əmtəəşünas mütəxəssislər, tibb işçiləri, texnoloqların kimi, dövlət müfəttişləri, mövcudluğu standartlaşdırıcılarının vacibdir.

Bu cür mürəkkəb товароведческая ekspertiza keçirilməsi üçün təzə məhsul, analoq məhsul olmamasıdır. Bu təcrübə, istehlakçıların və ətraf mühitin ilə böyük risk, çünki bu məhsullar, müxtəlif şəraitdə istismar zamanı nəqliyyat vasitələrinin (məsələn, ona görə ki, bu, mallarda, müxtəlif unknown səhv baş verə bilər.

Bu tərcümə məqsədi asılı olaraq, malın – yoxlama aşağıdakı növləri təsnif aşağıdakı əlamətlərə müqavilə, gömrük, sığorta, bank məsləhətlər və istehlak.

Ekspertiza müqavilə – müqavilə mütəxəssislər (konkrat) təqdim edilməsi və qiymətləndirilməsi. Bu halda, keyfiyyətli nümunələrin və ya məmulatların əyarının (probunun), eyni zamanda, normativ sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu, malların qablaşdırılması və nəticədə, uyğun boşaldılmadan əvvəlki nəzarəti malların, sayı müqavilə şərtlərinə uyğunluğu, keyfiyyəti, qablaşdırılması, markalanması və s.

Gömrük ekspertizası (Göm.E.) malların gömrük məqsədləri üçün qiymətləndirilməsi. Göm.E. məhsul çeşidi, identifikasiyası və Ölkə istehsal, məhsul xüsusiyyətləri, dəqiqləşdirilməsi tənzimlənməsi xarici iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenktlaturasına (xif) tələblərinə uyğun olaraq, məcəllənin dəqiqləşdirilməsi, sınaqlar üçün nümunələrin seçilməsi, məhsulun kəmiyyət, keyfiyyət və digər xüsusiyyətləri gömrük ərazisində müvəqqəti saxlanc ambarında texniki vasitələr.

Bundan başqa, Göm.E. alaraq mal xammalın emalı, istifadə edilməsi standartları, emal malın müəyyən ekspert şəxsi məhsul müalicə, habelə təyin edilməsi maraq doğurur.

Sığorta ekspertizası (S. S.) sığorta ödənişini görə keyfiyyət və kəmiyyət baxımından itkilər nəzərə alınmalıdır ki, şərti ilə sığorta hadisəsi zamanı təbii fəlakət, yanğın, mülkiyyətin, oğurluq və s. gəlişi ilə əlaqədar sığorta hadisəsi, mütəxəssislər dəyəri hesablamaq üçün vəsait.

Bank tədqiqi (B. e.) – keyfiyyət, kəmiyyət, vaxt istimar müddəti və s. girov əmlakın (malların), ekspert qiymətləndirilməsi, keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi deməkdir.

Məsləhət, müayinə (m. Y.) – nəql, saxlanma, həyata keçirilməsi zamanı, təlim, habelə onların satışı ilə təsdiq imkanı təqdim edir tutulması proqnozu qüsusrların səbəblərini mütəxəssislər aydınlıq gətirmək üçün.

İstehlak tədqiqatlar (İ. e.) – istehlakçıdan və ya ekspert tərəfindən aldığı malın xüsusiyyətləri, qiymətləndirmə. İ. y. idi yenə üçün hazırlanmış mal istehsal oluna bilər. Məhsul xüsusiyyətləri ratings başqa, İ. y. istifadə səhvlərin yaranma səbəbləri, eləcə də, keyfiyyətsiz malların, faizlər isə, payız və müəyyən edilir.

İmtahanı obyektivlik, müstəqillik, səriştəlilik, sistemli yanaşma, istehlakçılar və ətraf mühit təhlüekəsizlik prinsiplərinə riayət olunmalıdır. Bu prinsiplər, onlardan bir çoxu peşə fəaliyyətinin bir çox növləri ilə universal və "Standartlaşdırma, Metrologiya və sertifikasiyanın əsasları", "Əmtəəşünaslığın Nəzəri əsasları" kimi tədris fənnlərində hesab edilsin.

Beləliklə, ekspert üçün çox mühüm prinsipləri, mətanətlə durur.

Obyektivlik ekspert qiymətləndirilməsi aparılarkən xəbərdarlıq və ya subyektivliyin həllində özünü göstərir. Bu prinsip olacaq çox asan deyil, çünki ayrı-ayrı ekspertlər keçirilən əsaslarının öyrənilməsi pre-subyektiv elementləri edilmişdər. Hər bir ekspert öz fərdi xüsusiyyətləri: zövqü, dünya görüşü, peşəkar səriştəlilik və s. ekspertizanın, qiymətləndirmənin səviyyəsindən və xarakterindən, şübhəsiz, təsir göstərir.

İstifadə subyektivliyə qurtarmaq üçün bəzi üsul və vasitələrinin, onların tədqiqi də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Subyektivlik qurtarmaq üçün bir vasitələrinin müəyyən meyarlara ekspertlər Komitəsinin təşkili edilməsitdir, məsələn: onların tərkibi eyni profili, və ya, əksinə, müxtəlif profillər etmək lazımdır ki, peşəkar ki, profillər bir-birini tamamlasınlar.

Ekspert müstəqillik bir çox mühüm prinsiplərdəndir ki, obyektivlik əsaslanır.

Bu prinsipi əsas odur ki, maraqlı tərəflər ekspertlərin. bir-birindən asılı, aktyorlar və istehsalçı, həm istehlakçı, həm də satıcı ola bilər.

Ekspertin səriştəliliyi onun müəyyən malların sahəsində fəaliyyət göstərib bitki və iş ilə sütunlar. Товароведческой ekspertizanın keçirilməsi, ilk növbədə, mal, kimyəvi, fiziki və fiziki-kimyəvi tərkibi, xassələri və təsir göstərə bilər ki, proseslər, dərin bilik əldə etmək vacibdir.

Bundan başqa, ekspert, istehsal texnologiyası, suallar əmtəəşünaslığın təşkili və uçotu, kommersiya fəaliyyəti, qiymətləndirilməsi, sənədləşdirilməsi, Marketinq, menecment və hüquq bilmək lazımdır.

Məhz buna görə də, onların ümumi peşə və xüsusi fənlər, həm peşəkarlıq, təhsil standartları və planları "Əmtəəşünaslıq və istehlak mallarının ekspertizası" (universitetlər) və "Əmtəəşünaslıq" (xüsusi texniki peşə məktəbləri) daxil edilmişdir.

Hər bir təhsil informasiya müəyyən bir zaman kəsiyindən sonra silinir yaddaş və ya geymək.

Bu səbəblə, mütəxəssislər mütəmadi olaraq təkmilləşdirir, öz bilik və peşə bacarıqlarını yüksəltmək üçün onların öz, elmi, tədris, xüsusi ədəbiyyatlardan istifadə etmək lazımdır təkmilləşdirmə kurslarında, seminarlarda iştirak etməlidirlər.

Eksperntə hər bir ekspert qiymətləndirilməsində sistemli yanaşma mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onun mahiyyəti təcrübə aparmaq üçün məlumatları ümumiləşdirib qruplaşdırılmış üzrə müəyyən bir sistem şəklində izah etmək olar. Məsələn: məhsul ekspert qiymət verilməsi, onların müəyyən qrupu, yarımqrupa, növ, müxtəliflik, ya tipli daxildir bacarığı çox vacibdir.

Belə ki, sistemləşdirmə – qrup və ya təsnifləşdirmənin düzgün seçilmiş xüsusiyyətləri əsasında olmalıdır. Çox vacibdir ki, bu əlamətlər heç də təsadüfi fundamental xarakter daşıyır.

Misal üçün nişastanın və крахмалопродуктов, qənnadı qrupu və belirttiğiniz. Bizcə, bir qrup təsadüfi xarakter daşıyır, belə ki, əsas xüsusiyyətləri (tərkibinə, qiymət, satış, xammal, qol) kraxmal, qənnadı məmulatları, əsas yarımqruplarına kimi deyil. Nişasta və крахмалопродуктов, un məhsuludur ki, daha uyğun sayıla bilər. Bu məhsullar nişastanı ümumi qida tərkibinə kombayn. O, qrupp malın yüksək heyət, eləcə də xərc əsas xammal (kartofdan s.).

İkinci misal: QUM – bizim bazarlarda-bu, nisbətən yeni bir məhsul növüdür. Bundan başqa mağazası kursları öyrənilmirdi. Bəs bu qida qrupu tələbatının. Əgər saqqızın tərkibinə, qiymət və təyin əxlaq, bu dadı, mal daha düzgün hesab etmək lazımdır.

Saqqızın qida mühüm xassələri, органолептическая dəyər və təhlükəsizliyi daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, onun fizioloji əhəmiyyəti haqqında məlumat onun artmışdır. Bundan başqa, müəyyən kateqoriya istehlakçılar (xəstələr və diş xəstəlikləri, mədə, insanlar və s.). QUM başqa təsir bağışlayır.

Ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı ticarət xidmətlərindən biridir əsas prinsipləri və təcrübə.

"Təhlükəsizlik-bu, elə bir haldır ki, ziyandəymə riskləri zərər imkan verdi ki, artıq limit, cəmiyyətin".

Ekspertiza zamanı ekspertlər mütləq həqiqi və ya dolayı ziyandəyməni dərəcəsi, nəzərdən, belə ki, gələcəkdə bu malları ərzində istehlakçının sağlamlığı, əmlakı və ətraf mühit, artıq ziyan dəymişdir.

Təhlükəsizlik prinsipi ekoloji ekspertizasının əsasdır, onun da vəzifəsi mallar ətraf mühit üçün təhlükəsizliyi və qiymətləndirilməsi.

Yuxarıda qeyd olunan prinsiplər əsasında təcrübə fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə məhsul növlərindən biridir. Digər əmtəəşünaslıq və istehlak qiymətləndirilməsi, keyfiyyət və kəmiyyət nəzarəti, uyğunluq sertifikatlaşdırılması. Qiymətləndirmə fəaliyyətinin bütün növləri üçün ümumi və gözəl xarakterik xüsusiyyətləri.

Qeyd olunduğu kimi mal ekspertizasının tətbiqi sahəsində malların qiyməti ilə xarakterizə olunur ki, bir dəfə onu edam etmək, ya da çətindir və ya mümkün deyil, ya da müstəqil ekspert nəticələri haqqında olmalıdır. Bu, ilk növbədə, subyektiv metodla qiymətləndirmək xassələri və göstəriciləri tətbiq edilir.

Heç bir şübhə yoxdur ki, obyektivlik metodu yaxşılaşdırılması üçün qiymətləndirici, siz getmək lazımdır. Hətta metodu ölçü, əldə edilən nəticələrin təhlili, bəzən sərbəst və düzgün qiymətləndirməyə ehtiyac olacaq, xüsusən, tərəflər arasında sazişin əldə deyil, daha çox lazımdır.

Fiziki-kimyəvi və mikrobioloji göstəriciləri, keyfiyyət üçün təyin obyektiv ölçü üsulları mövcuddur. Düşünürəm ki, bu düzgün deyil. İş ki, bu göstəricilər və onların faktiki qiymətləri istehlakçı münasibət, gərək tam şəkildə əks etdirmir.

Bundan əlavə, onlar bir-birindən fərqlənir xarakterinə və malların istehlakçısının həmişə verirdilər kompleksi qiymət, buna görə də fiziki-kimyəvi və mikrobioloji göstəricilərinin qiymətləri obyektivlik baxmayaraq, kompleks qiymətləndirilməsi üçün mal ekspertizanın peşə fəaliyyəti məcburidir.

Bütün bunlar onu göstərir ki, kommersiya təcrübə kommersiya fəaliyyəti üçün çox vacibdir. Böyük bir partiya məhsul və alınması-bu, həmişə risk, malların satışı, keyfiyyətsiz затянули, bu zəifləməsi bazarda tələbatın.

Əgər malı, həm malın deyil, bazar konyukturunu daha səmərəli struktur satış kanalları, bilmədən ki, ekspert və ya ekspertlər qrupu, bu risk azalır.

Son zamanlar, iş adamları, müstəqil ekspertlər qərarı ilə tendensiya qeyd olunur nümunələri müəyyən etmək üçün təchizatçıları, ilkin mərhələdə hər hansı bir alqı-satqı müqaviləsinin, bunu əvvəl.

Əmtəə ekspertizası nəticələri, belə rəy həlledici sayılır.

Bununla yanaşı, ekspertiza reqlamentləşdirilmiş bütün tələbləri və ya təsdiq edə bilər, həmçinin həyata keçiriləcək. Bundan əlavə, əmtəə-mal ekspertizanın indi mövcud olan standartlar və digər normativ sənədlər, əhatə dairəsi, yayılır göstəricilərinin nomenklatur genişləndirilməsi də ola bilər.

Onların arasında fərq işində nəticələrindədir. Amerikalı ekspertlər, amma ekspertiza aktı və ya bağlanması təmin edə bilər, sertifikatlaşdırma, lakin onlar hüququnun verilməsi. Ekspertlər mal ekspertiza aktı və ya sınaq protokolları doldururlar ki, bu, son bir sənəddir. Qeyd hüquqi statusu, əsasən mütəxəssisləri nəzarət xüsusiyyətləri var, ona görə də məhsulları kəmiyyət və keyfiyyətə nəzarət ilə nəticələnə bilər. İnspektor idarəsinin keçirmək hüququna yalnız rəhbərlik və idarəetmə müfəttişlərinə doldurulub.Yüklə 280,93 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə