Mövzu 14. Idman-sağlamlıq xidmətləri marketinqi idman-sağlamlıq xidmətləri bazarının formalaşmasının ilkin şərtiYüklə 122 Kb.
tarix29.12.2016
ölçüsü122 Kb.
Mövzu 14. Idman-sağlamlıq xidmətləri

marketinqi
1.idman-sağlamlıq xidmətləri bazarının formalaşmasının ilkin şərti

2. Concepts fitness sənayesi

3. Bədən tərbiyəsi və idman sahəsində marketinq fəaliyyətinin xüsusiyyətləri və prinsipləri

4. Şirkətin İdman Xidməti bazarlarının strategiyaları
1.idman-sağlamlıq xidmətləri bazarının formalaşmasının ilkin şərti

Idman-sağlamlıq xidmətləri bazarının formalaşmasının qarşılıqlı əlaqəsi fiziki və sosial yaxşılaşdırmada cəmiyyətin çox ehtiyacı olan idman elmi qarşısında gözlənilməz bir sıra yeni problem və məsələ qoyur.

Hamı (hər şey) üçün sağlamlıq bədən tərbiyəsinin, kütləvi idmanın və idmanın inkişafı məsələlərinin elmi cəhətdən-metodik nailiyyətlərin möhkəmləndirilməsi bizim ölkəmizin tarixi keçmişiylə bağlıydıdır.

Əgər hələ (daha) iki il geri idman klubları azarkeş-idmançılar tərəfindən yaradılırdısa və eyni idmançılar onların əsas müştərisi idilər, onda hal-hazırda fitnes-də dəb, aerobikanı, bodibildinq və sadəcə sağlamlaşdırma gimnastikasını görünməmiş hündürlüklərə nail oldu.

İdman-sağlamllq fəaliyyətinə cəlb etmə motivləri(şərtləri) aşağıdakılardan ibarətdir: cins, yaş, fiziki inkişafın səviyyəsi, psixosomatotipa, sosial və mülki vəziyyət, ailə statusu, təbii-iqlim şəraiti, mədəni və dini ənənələr, idman infrastrukturunun inkişafının dərəcələri, "dəbdə olmalar" və s.

"Həvəskar idmançıları" maraqlar üzrə (görə) qruplara təşkil edilirlər, hansılar ki, zamanla ictimai təşkilatlara (klublar, federasiyalar, mərkəzlər) keçə bilərlər. Bununla birlikdə onlar pullu əsasda xidmət göstərən idman-sağlamlaşdırma tikintilərinə (hovuzlar, stadionlar, fitnes-klublar) müraciət edirlər.

Daha tez-tez böyük şirkətlərin rəhbərliyi öz personalının sağlamlıq vəziyyətinə diqqət yetirir və öz əmlakı əsasında idman klublarını yaradır, fitness-mərkəzlər, trenajorlar və aerobik-zallar.

İdman-sağlamlıq xidmətləri bazarı belə formalaşdırılır, hansı ki, tələbatın dəyişiklikləri həssaslıqla reaksiya verir, idman- sağlamlıq və tənəffüs metodlarının yeni görünüşlərinin yaranmasına (meydana çıxmasına) ki, dövlət bədən tərbiyəsi-idman təşkilatlarının sərt planlaşdırması şəraitində həyata keçirmək mümkün deyil. Olmuş sovet idman klubları əsasında məşq etmək olar, amma bu artıq idman-sağlamlaşdırma xidmətlərinin sənayesinin dünənki günü. SSRİ-də lap çox idman klubları idi, amma bazar münasibətlərinin (əlaqələrinin) inkişafıyla onların saxlaması (məzmunu) cəmiyyətlər üçün çox ağır yük oldu, hansılara ki, onlar aid idilər. Bir qayda olaraq, hamısı və ya hələ (daha) idman müəssisələrinin özəlləşdirməsinə qadağaya qədər özəlləşdirilmişdilər, və ya tam (dolu) tənəzzülə gəldilər.

O bədən tərbiyəsi-sağlamlaşdırma kompleksləri (FOK), hansılar ki, idman klublarına aid deyillər, həmçinin keyfiyyətli xidmətlərin verilməsi üzrə (görə) əhaliyə məsələləri həll etmirlər. Keçmiş sovet foklarının çox hissəsi biznesə maraqsızdır və nəticədə istehlakçıya. FOK - bu - iki min kvadrat metr bir yarım - hovuzdur və kiçik otaqlardır və dəhlizlərdir. Bunda biznes tikməyəcəksən. Bu gün foklar 30% özünə fitneslə bütün məşğul olanlardan aşağı gəlirlərlə insanlar. Fitnes-sənayenin əsas hissəsi bu gün şəxsi təşkilatlara və klublara aiddir [Mixalçuk Bənd, 2005].

İctimailər kimi, həm də (xüsusən) şəxsi idman-sağlamlaşdırma təşkilatları dövlət tərəfindən maliyyə dəstəyi olmadan öz fəaliyyətini həyata keçirirlər. Bununla belə, hamı (hər şey) üçün idmanın yüksək sosial əhəmiyyətini nəzərə alaraq, dövlət dəstəyi məlum olmalıdır, amma maliyyə olmayan, və (amma) idman-sağlamlaşdırma təşkilatlarının fəaliyyəti üçün ən böyük kömək etmənin rejiminin yaradılması şəklində.

Bir sıra müəlliflərin fikrincə, yerli hakimiyyət orqanlarının proteksionizm siyasəti hamı (hər şey) üçün idmanın inkişafı idarə etməsində ən effektivdir. Bələdiyyə hakimiyyəti daha yaxın bilavasitə ehtiyaclara və şəhər cəmiyyəti sakinlərinin sorğusunadır, daha tam (daha dolu) yerli milli və mədəni xüsusiyyətləri nəzərə ala bilər.

Hamı (hər şey) üçün idman sahəsində bələdiyyə siyasəti yerli hakimiyyətin bacarığı sferasına daxil olan növbəti ölçüləri özünə daxil edə bilər:

• bələdiyyə mülkiyyətində olan yerlərin (yerləşdirmələrin) icarəsinə aşağı salan əmsalların qurulması idman-sağlamlaşdırma təşkilatları üçün;

• idman-sağlamlaşdırma tikintiləri (hovuzlar, stadionlar, fitnes-klublar) üçün kommunal xidmətlərin (su, istilik və s.) ödənişinin paylarının azalması,

• idman saxlamasıyla (məzmunuyla) bələdiyyə təhsilinin ərazisində sosial reklamın təminatı (şəhər landşaftının elementlərinin uyğun olan rəsmiləşdirməsi (tərtibatı), yönəlmiş informasiya mənbələri idmandır).

• sahələrin və şounun (nəqliyyat problemlərinin həlli, təhlükəsizliyin təmin olunması, tibbi yardımlar, təmizləmələr) bayram idman-əyləncələri üçün şəhərin küçələrinin verilməsi;

• konkurs əsasında (ən ictimai cəhətdən əhəmiyyətli təşəbbüslərin dəstəyi) ictimai təşəbbüslərin dəstəyinin mexanizminin yaradılması.
2.Fitnes-sənayenin əsas anlayışı

"Fitnes-sənaye" nədir. Bu idman-sağlamlaşdırma xidmətlərinin sənayesi. Bu gün təşkilatın təyini üçün istifadə edilən, idman-sağlamlaşdırma xidmətlərinin spektrini verən çox anlayış mövcuddur. Bu "idmandır - sağlamlaşdırma klubu", "fitnes-klub" və ya "fitnes-mərkəz", "bədən tərbiyəsi-sağlamlaşdırma kompleksi" və başqaları.

Müxtəlif müəlliflər tərəfindən təşkilatların sadalanan (keçirdilmiş) tipləri bu və ya digər spesifikayla verilirlər, ancaq geniş mənada hamısı fitnes bazarında mövcud olan və uyğun olan xidmətləri verəni təşkilatı nəzərdə tuturlar.

İdman-sağlamlaşdırma xidmətləri bazarında təşkilatlar dövlət və şəxsi ola bilərlər.

Müstəqilliyin və mülkiyyət formasının səviyyəsindən asılı olaraq klubların iki tipi ayırırlar:

• müəssisələr (struktur bölmələr kimi və ya müəssisənin əmlakı əsasında) vaxtı (yanında) yaradılanlar;

• sərbəst sahibkar subyektləri kimi yaradılanlar.

Birincilər yalnız müəssisələrin işçilərinə xidmət göstərirlər, ikincilər - əhaliyə.

Xidmətlərin çeşidi üzrə (görə) bütün təşkilatlar, bazarda olanlar idmandır - sağlamlaşdırma xidmətləri 2 qrupda bölmək olar:

1-ci qrup - idman xidmətlərinin məhdudlaşdırılmış çeşidiylə və əlavə xidmətlərin (sauna, solyarium, masaj, fitobar və s.) təklifinin yoxluğuyla idman klublarıdır. Bu təşkilatlar əsasən cazibədar şəhər rayonları yerləşdirilməmiş kiçik yerləri (yerləşdirmələri) tutur və çox aşağı xidmət və xidmətin səviyyəsi malikdir. Və müvafiq olaraq və təklif edilən xidmətlərə aşağı qiymətlər.

2-ci qrup - idman xidmətləri həm də əlavə sağlamlaşdırma tədbirləri və kosmetoloji prosedurlar kimi geniş spektri təklif edən idman-sağlamlaşdırma klublarıdır. Bu qrupun təşkilatları üçün yüksək xidmət və xidmətin səviyyəsi tipikdir.

İdman klubunun ştatına inzibati, təlimatçı daxil olur və başqa profil personalı. İdman klubunun direktoru bütün personalın işini təşkil edir. Onun məsələləri, bir qayda olaraq, xüsusilə qənaətlilər ( əgər o təlimatçı kimi işi birləşdirmirsə): o maddi cəhətdən təmin edir - texniki bazanı, (trenajor zalı personal yığır, klubun müxtəlif seksiyalarının ümumi iş idarəetməsini həyata keçirir, aerobikanın zalı, masaj kabineti, solyarium, başqaları).

Bilavasitə məşqlər, məşğuliyyətlər təşkil edir və fitness-təlimatçılar keçirirlər, aerobika üzrə (görə) təlimatçılar, bodibildinqu üzrə (görə) təlimatçılar və başqa idmandır - təşkilat personalı.

3. Bədən tərbiyəsi və idman sahəsində marketinq fəaliyyətinin xüsusiyyətləri və prinsipləri

Marketinq termini ingilis sözü olub market sözündən götürülmüşdür. Tərcümədə bazar bildirir. Və (amma) marketing-in bu sözündən törəmə - bazar sahəsində fəaliyyət bildirir, malların və xidmətlərin satışı, yəni sahibkar fəaliyyətini, hansı ki, istehlakçıya istehsalçıdan malların və xidmətlərin irəliləyişini idarə edir. Marketinq nəticəsində mallara və xidmətlərə tələbat proqnozlaşdırılır, genişlənir və razı qalır. Marketinqin inkişafı bir sıra şərait müəyyən edir:

• elmi-texniki irəliləmənin sürətlənməsi;

• satış bazarları üçün şirkətlərin arasında rəqabətin kəskinləşməsi;

• onların çeşidinin genişlənilməsiylə əlaqədar malların keyfiyyətinə istehlakçıların sorğuları;

İdman marketinqi üçün marketinqin konsepsiyasının inkişafını bildirir: idman-sağlamlaşdırma klubları, məşqçilər, xidmətlər; metodikalar və texnologiya hazırlamaları; trenajorlar və idman mərmiləri. İqtisadi nöqteyi-nəzərdən idman-sağlamlaşdırma xidmətlərinin (fitnes) marketinqi yaranmış ənənələrdən geri çəkilməməlidir, o yalnız bəzi (bir qədər) spesifik xüsusiyyətlərlə əlaqələndirmək lazımdır, məxsus fitnesə, məsələn, belələr necə: qeyri-kommersiya hədəfləri, könüllü iş və s. Marketinq yönəldilmişdir, hər şeydən əvvəl, bazara, və (amma) insanlar qrupu sahə bazarıyla çıxış edir, real və ya fitneslə məşğuliyyətlərdə potensial olaraq əlaqədarlar və bunun üçün bacarıqlılar ödəmək. [O.N Stepanovu., 2004].

İdman-sağlamlıq xidmətləri sahəsində marketinq bir neçə növə malikdir:

• xidmətlərin marketinqi (idman-sağlamlaşdırmaların xidmət xidmətləri təşkilatlar, idman tikintilərində xidmətlər, fərdi xidmətlər);

• ideyaların (məşqlər proqramları, təlimatçıların hazırlığının metodikaları) marketinqi;

• təşkilatların (komandanın imicinin yaradılması, təlimatçılar) marketinqi.

İdman-sağlamlaşdırma məhsulu kifayət qədər spesifikdir. Buna görə marketinqin effektivliyi konkret vəziyyətin adekvat qiymətindən (qiymətləndirilməsindən) və bu spesifikanı nəzərə alan hərəkətlərin proqramından asılıdır. Marketinqin konsepsiyası müvəffəqiyyət gətirməyəcək, əgər onda fitnesin ənənəvi dəyərləri nəzərə alınmayacaqsa, və (amma) bazara və gəlirə oriyentasiya qənaətli, sosial və pedaqoji hədəflərlə uyğunluğa gətirib çıxarılmayacaq. Bir halda ki, (çünki,) idman-sağlamlaşdırma xidmətləri yalnız iqtisadi, həm də sosial funksiyaları yerinə yetirmirlər, o idman təşkilatları üçün təmiz ticarət marketinqinin konsepsiyası bütovlükdə yararsızdır. İqtisadi və sosial maraqların balansının nailiyyəti üçün güzəştlərə getmək və belə qərarları (həlləri) tapmaq lazım, hansılar ki, ziddiyyətin minimumuna yaxınlaşdırmağa icazə verirlər. İctimai cəhətdən-əxlaqlı marketinq bu şəraitə (şərtlərə) uyğundur, hansının ki, konsepsiyası ehtiyacların, ehtiyacların və məqsədli bazarların maraqlarının qurulmasına və onların məmnunluğunun təminatına daha effektiv əsaslanır, nə qədər rəqiblərdə, istehlakçının və cəmiyyətin əmin-amanlığının eyni zamanda olan saxlanmasıyla üsullar bütovlükdə. İctimai cəhətdən-əxlaqlı marketinq güman edir ki, onun konsepsiyası üzrə (görə) işləyən firma istehlakçıların sorğularını nəzərə alaraq qərarlar qəbul etməlidir, cəmiyyətin və öz şəxsi ehtiyacların maraqları. İstehlakçıların və cəmiyyətin maraqlarına məhəl qoymayaraq, ticarət effektini almağa çalışaraq, idman firması sosial münaqişəni doğurmağa (çağırmağa), zərəri cəmiyyətin sosial və mədəni-əxlaqlı inkişafına gətirməyə (vurmağa) risk edir.

İdman kompleksinin ictimai cəhətdən-əxlaqlı marketinqinin təşkili maraqların və ehtiyacların müxtəlifliyini əks etdirən daha (daha çox) mürəkkəb struktura malik olmalıdır. Müxtəlif xidmətlər müxtəlif sosial əhəmiyyətə (məsələn, xidmətlər idmançı-peşəkarlara, xidmətlər idmançı-həvəskarlara, xidmətlər uşaqlara, xidmətlər xəstə insanlara) malik ola bilər. Buna görə marketinqin əsas məqsədi - bu keçirmənin və hədəflərin hər konkret hadisəsində təqib edilənlərdən asılı olaraq idman-sağlamlaşdırma tədbirlərinin müvəffəqiyyətli həyata keçməsinin imkanı - sosial əhəmiyyətə və ya gəlirliliyə. Sonrakıda yüksək gəlirli xidmətlərdən iqtisadi nəticələr ictimai cəhətdən əhəmiyyətli xidmətlərin verilməsi üçün kütləvi istehlakçılara yenidən paylaşdırılmış ola bilər.

Marketinq idman təşkilatlarının fəaliyyətində növbəti istiqamətləri nəzərdə tutur: ictimaiyyətlə əlaqələrin inkişafı və xidmətlərin istehlakçılarının yeni qruplarının axtarışı; kütləvi informasiya vasitələrləriylə əlaqələrin genişlənilməsi, xüsusilə televiziyayla və çap nəşrləriylə; reklamı və kütləvi şirkətlərin keçirilməsi; əməkdaşlıq və əməkdaşlıq; sponsorların axtarışı.

Marketinq üçün idman-sağlamlaşdırma xidmətlərinin dəyəri önəmli ölçüdə müasir cəmiyyətdə onların sosial əhəmiyyətinin artmasıyla şərt qoyulmuş. İdman marketinqi təsir edir:

idman təqviminin genişlənilməsi, əsasən, ilk növbədə televiziyanı və elan verənləri cəlb edən yeni mənzərəli yarışların keçirilməsinin hesabına. Krasnoyarskda keçirmə nümunə kimi fitnes və aerobika üzrə (görə) illik konvensiyalar xidmət edir.

• yaranma (meydana çıxma) və yeni sistemlərin və fitnesin tendensiyalarının tətbiqi (fitnesə Krasnoyarsk şəhərinin klubları geniş yayılmanı yoq kimi məşqlərin belə sistemlərini aldı, pilates, şərq rəqsləri, şərqlər (şərqilər) təkbətək döyüşlər və s.)

• yarışların keçirilməsinin reqlamentinin dəyişikliyi: həftənin daha (daha çox) mənzərəli günlərinə və rahat vaxta oyunların daşınması xeyrinə (arzusunu yerinə yetirərək) birbaşa yayımlar televiziyada. (Beynəlxalq yüngül atletika yarışı " World Class in Moscow).

Hər il idman-sağlamlaşdırma xidmətlərinin inkişafında marketinqin əhəmiyyətinin gücləndirilməsinin tendensiyası sürət yığır. İdmanın spesifik xüsusiyyətləri marketinqin xüsusi metodlarını tələb edir.

Ölkələr bir sıra idman marketinqinin analizi, və, hər şeydən əvvəl, ABŞ-da, Kanadaya, Almaniya, bazarın düzgün seqmentasiyasının böyük qiyməti (mənası) göstərir. Lazımlının xidmətlərində insanların ehtiyaclarının proqnozlaşdırılması əsasında xidmətlərin çeşidinin planlaşdırılmasının təkmilləşdirilməsi marketinqin effektivliyinin əhəmiyyətli şərti çeşid ondur. İdman-sağlamlaşdırma xidmətləri sahəsində marketinqin konsepsiyası üç əsas istiqamətə əsaslanmalıdır: stimullaşdırma və xidmət edən personalın (administratorlar, təlimatçılar klubların fitnesi) dəstəyi, müştərilərin və artıq mövcud olanların saxlanmasının aktiv cəlb etməsinin strategiyalarının hazırlaması, fitnesə vasitəsi ilə malların və xidmətlərin istehlakının stimullaşdırılması [S.İ Quskovu., 1996 və başqaları]

Bazar ictimai həyatın bütün tərzini dəyişdirir, insan təcrübəsinin bütün sferalarına girir. Bədən tərbiyəsinin və idmanın sistemi istisna (çıxarılma) deyil. Bu gün böyük muxtariyyət, müstəqillik və fəaliyyətin azadlığı bədən tərbiyəsi-idman istiqamətinin təşkilatlarına verilmiş. Bu hər şeydən əvvəl maliyyələşdirmənin büdcə və büdcədən kənar vasitələrinin cəlb edilməsinin imkanına aiddir, pullu məşğuliyyətlərin və kommersiya fəaliyyətinin təşkilləri. Öz pedaqoji kollektivini formalaşdırmaq hüququ (haqqı) bədən tərbiyəsi-idman təşkilatlarına verilmiş və xidmət edən personal, maliyyə resurslarıyla göstəriş verməyə, özü maddi cəhətdən inkişaf etdirməyə sərbəstdir - texniki bazanı, informasiya, metodik və texnologiya təminatı. Bundan başqa, son zamanlar bədən tərbiyəsi-idman hərəkətinin subyektlərinin dairəsini genişlənir, çünki qeyri-dövlət strukturlarının (bələdiyyələr, şəxsilər) inkişafı üçün imkanlar çıxdı. Beləliklə, bazarın rejimində işləyən bədən tərbiyəsinin və idmanın sistemində effektiv idarə etməyə ehtiyac bu sahədə (ərazidə) marketinqin tətbiqi ehtiyacı şərt qoydu.

Müxtəlif müəlliflərin fikirlərinin analizi bədən tərbiyəsinin və idmanın sistemində marketinqin konsepsiyasını hazırlamağa, xüsusi halda müəyyən etməyə və marketinq və bədən tərbiyəsi-idman təşkilatlarının marketinq fəaliyyətini idarə etməsi prinsiplərini xülasə etməyə icazə verir, hansılar ki, marketinqin ümumi prinsipləriylə qismən uyğun gəlirlər, amma əks etdirirlər və sahənin spesifikasını.

. Marketinqin əsas prinsipi - istehlakçının müstəqilliyi prinsipidir, hansı ki, açılmış və növbəti prinsiplər bir sıra konkretləşdirilmiş ola bilər:

• küncün (bucağın) başçısına bədən tərbiyəsi-idman təşkilatlarının xidmətlərinin son istehlakçılarının problemlərinin həllini qoymaq;

• müstəqillik deyil abstrakt ortalama edilmiş istehlakçı, necə bu kütləvi marketinqdə qəbul edilmişdir, və (amma) məxsusla bədən tərbiyəsinin və idmanın xidmətləri bazarının konkret aydın çevrəsini cızılmış seqmentləri onlara sorğularla və imkanlarla;

• ehtiyacların müzakirəsi deyil darda, və (amma) geniş mənada, həmçinin onların təmin olunmasının (məmnunluğunun) ənənəvi, məlum (məşhur) üsullarının çərçivələri üçün (arxasında), istehlakçıların tələbatının göstəricilərinin (gizlilərinin) həqiqilərin hesabı, və (amma) buradan:

• marketinqin o alətlərinin tətbiqi, hansılar ki, həqiqi problemlərin və bədən tərbiyəsinin və idmanın xidmətlərinin son istehlakçılarının şəxsiyyətinin sorğularının üzə çıxardılmasında ən böyük effekti verirlər;

• müştərilərə münasibət (əlaqə) kimi bədən tərbiyəsi-idman təşkilatının marketinq strategiyasının formalaşmasının prosesinin aktiv şəriklərinə - son istehlakçıların strategiyasının baza variantı üçün qəbuldur;

• müştərilərə münasibət (əlaqə) kimi istehsalat prosesinin və bədən tərbiyəsi-idman təşkilatlarının xidmətlərinin istehlakının aktiv iştirakçılarına.

2. Səylərin konsentrasiyası prinsipi - səylərin və istehsalda bədən tərbiyəsi-idman təşkilatının resurslarının konsentrasiyasıdır və belə xidmətlərin göstərilməsidir, hansılar ki, real bazarın seçilmiş seqmentlərində istehlakçılara lazımdır, xarakterə və fikir, çeşid, xarakteristikalar, keyfiyyət və rəqabətə davamlılıq üzrə (görə) məqsədli auditoriyanın tələbatının perspektivlərinə təmin edirlər; marketinq kompleksi çərçivəsində belə tədbirlərin reallaşdırmasında, hansılar ki, təşkilatın müştərilərinin konkret problemlərini icazə verməyə (həll etməyə) bacarıqlıdır.

Xidmətlərin bütün göstəriciləri, müştərilərin və çərçivəsindən kənara çıxan uyğunluqların problemlərin həllinə tələbatın xarakterinə imkan yaratmayanlar, hazırlama və bu xidmətlərin təklifinin reallaşdırması vaxtı baxılmamalıdır.

. Mürəkkəb, çoxaspektli iqtisadi kimi "bədən tərbiyəsi və idman" sahəsinin xidmətlərinin anlaması və eyni zamanda mümkünlüyün (həmçinin qiymət) səviyyəsi üzrə (görə) məqsədli istehlakçıların ehtiyaclarına uyğun olan xüsusiyyətlərin və xarakteristikaların məcmusuyla səciyyələnən ictimai cəhətdən-pedaqoji obyekt təhlükəsizliklər, məşqçi-müəllimlə təmin edilən təlimin (təhsilin) (məhsuldarlığının və etibarlılığının) keyfiyyətləri idman bazasının xidmət edən personalının işinin keyfiyyətləri və s.

Buradan bu xidmətlərin təklifinin formalaşması həyata keçirilməlidir kompleks - onların aşkar edilmiş xüsusiyyətlərinin və xarakteristikaların bütün müxtəlifliyini nəzərə alaraq, bir tərəfdən, və məqsədli istehlakçılar üçün baxılan xüsusiyyətlərdən hər birinin (əhəmiyyətinin) əhəmiyyətlərini nəzərə alaraq - başqayla.

. İstehlakçıya təsirlə uyğunlaşmanın uyğunluğu prinsipi. Bir tərəfdən, marketinqin əsas prinsipi riayət edilmiş olmalıdır - fəaliyyətin oriyentasiyası bədən tərbiyəsidir - onun xidmətlərinin istehlakçılarına idman təşkilatına, digər tərəfdən, bu qətiyyən istehlakçı üçün (arxasında) passiv izləmə bildirmir, onun ehtiyacları üçün (arxasında), hansılar ki, tez-tez naməlum və ya yayınma xarakterini daşıyırlar. Marketinqin hədəflərindən biri öz istehlakçısının yaradılması olur - sağlam həyat tərzini aparan, fiziki tapşırıqlarla və idmanla müntəzəm məşğul olan dəyərin valeoloqiçeskiesinə yönəldilmiş şəxsiyyətlər və s.

Bu prinsipin reallaşdırması üçün metodların tətbiqi reaktiv tip lazım deyil, və (amma) qabaqcadan bilən (qabaqlayanı) və fəal formalaşdıran bazarı və istehlakçı tələbatını, həmçinin ictimai cəhətdən əhəmiyyətli problemlərin həllinə tərəf.

. Marketinqin sosial oriyentasiyası prinsipi proizvodstvenno-texniçeskimi və iqtisadi problemlərlə yanaşı qoyulmanı və bədən tərbiyəsinin və idmanın xidmətlərinin istehlakçılarının şəxsiyyətinin perspektivli inkişafı problemlərinin həllini nəzərdə tutur, kollektiv bədən tərbiyəsidir - idman təşkilatına, müxtəlif növ (nəsil) sosial institut (ailələr, məktəblər, insanın sağlamlıqları, mədəniyyətlər, şəxslərarası və sosial münasibətlər (əlaqələr), əmək, Silahlı qüvvələr, hakimiyyət, hüquqlar (haqlar) və başqaları), dövlətlər və cəmiyyətlər bütovlükdə.

Ölçülər kimi "bədən tərbiyəsi və idman" sahəsinin xidmətlərinin keyfiyyətinin anlaması, hansı ki, xidmətdə müştərilərin ehtiyacları təmin edir, həm də belə qiymət üzrə (görə), hansını ki, onlar özünə icazə verə bilərlər, və onda, nə vaxt ki, onlar bu xidmətlərə ehtiyac duyurlar.

Bu əlaqədə lazımsız və ya çox bahalı (əziz) xidmətlər keyfiyyətli ola bilmirlər, və (amma) xidmətin keyfiyyətinin səviyyəsi təyin edilir, birincisi, onun xarakteristikalarından hər birinin istehlakçıları üçün əhəmiyyətin dərəcəsi (nəylə yuxarı xidmətin konkret xarakteristikasının əhəmiyyətinin dərəcəsi, o qədər ən böyük töhfə o müştəri tərəfindən xidmətin keyfiyyətinin götürməsinə gətirir (daxil edir)) və, ikincisi, istehlakçıların (nəylə yuxarı istehlak məmnunluğunun səviyyəsi, onlara yuxarı xidmətin keyfiyyəti) məmnunluğunun dərəcəsi.

. İstehlakçılar üçün onların cazibəsinin ölçüləri kimi "bədən tərbiyəsi və idman" sahəsinin xidmətlərinin rəqabətə davamlılığının anlaması.

Xidmətin rəqabətə davamlılığı yalnız o xüsusiyyətlərlə təyin edilir, hansılar ki, istehlakçılar üçün əhəmiyyətli marağı təqdim edirlər. Bu çərçivələr üçün çıxan xidmətin bütün göstəriciləri rəqabətə davamlılığın qiyməti (qiymətləndirilməsi) vaxtı (yanında) baxılmamalıdır, necə deyil istehlakçılar üçün xidmətin yüksəldən (artıran) dəyərləri.

Xidmətin rəqabətə davamlılığının səviyyəsi təyin edilir, birincisi, o ehtiyacın əhəmiyyəti, hansının ki, təmin olunmasına (məmnunluğuna) ölçülən xüsusiyyət və ya xidmətin xarakteristikası yönəldilmişdir (göndərilmişdir), ikincisi, istehlakçının məmnunluğunun dərəcəsi və, üçüncüsü, xidmətdə və rəqabət üstünlüklərinin onun istehsalçısında mövcudluq, yəni keyfiyyətlərin müştərisi üçün cazibədarlar, hansılar ki, yoxdur və ya daha az rəqabət aparan təşkilatların xidmətlərində ifadə edilmişdir.

Buna rəqabətə davamlı əsaslanaraq yalnız alınan xidmətlər hesab edilə bilərlər, lazımsız və ya çox bahalı (əziz) xidmətlər rəqabətə davamlı hesab edilə bilmirlər.

. İstehlakçının ümumi xərclərinin azalmasına və yada salınmış xidmətlərə qiymətin formalaşması prosesində istehlakın qiymətinin hesabına tərəf bədən tərbiyəsinin və idmanın xidmətlərinin təklifinin subyektlərinin istehsal və marketinq fəaliyyətinin oriyentasiyası.

. Perspektivə nişanlanma prinsipi - uzunmüddətli perspektivə və "bədən tərbiyəsi və idman" sahəsinin və onun bazarının inkişafının həlledici istiqamətlərinə oriyentasiyanın hökmranlığıdır.

. Fasiləsizlik prinsipi sistematiklə (fasiləsiz) yığım və sahə və onun reaksiyaları bazarının şəraiti haqqında hərəkət edən əlavə məlumatın emalına nəticələnir (ibarətdir).

. Adekvatlıq prinsipi - strategiyanın və xarici və daxili marketinq mühitinin (çərşənbəsinin) real parametrləriylə bədən tərbiyəsi-idman təşkilatının konkret hərəkətlərinin (təsirlərinin) yekdillikləridir.

Bazarın müasir şəraiti (şərtləri) qeyri-müəyyənliyin, etibarsızlığın və riskin vəziyyətlərində təşkilatın fəaliyyətini güman edir, ona təsir şəraitində raznoporyadkovıx çoxluğu və amillərin slojnovzaimosvyazannıx-ı. Belə vəziyyətdə adekvatlıq prinsipinin reallaşdırması güman edir:

• real proseslərin və hakim tendensiyaların ehtimal xarakterinin hesabı,

• multifaktornoy-da proqnozların, qiymətlərin (qiymətləndirilmələrin) və qərarların (həllərin) müxtəlif variantlarından istifadə əsasa,

• nəzərə alınan amillərin miqdarının artımı,

• proqnozların dəqiqliyinin artımı - baxılan göstəricilərin əsas miqdar qiymətləriylə (qiymətləndirilmələriylə) əməliyyat etməsidir, müasirin, adekvatın tətbiqi matematiko-statistik və iqtisadi-riyazi alətlər dəstinin həll edilən (qərar verilən) məsələlərinə.


12. Elastiklik və uyğunlaşma prinsipi öyrənməylə (tədqiqatla) və bədən tərbiyəsi-idman təşkilatının xarici və daxili mühitinin (çərşənbəsinin) amillərinin maksimal istifadəsiylə nəticələnir (ibarətdir), meyarların, metodların və bu amillərə bazar fəaliyyətinin alətlərinin uyğunlaşmasında (qurğusunda), konkret vəziyyətə.

. Komplekslik prinsipi, bədən tərbiyəsi-idman təşkilatının baş strateji fəaliyyət istiqamətinin vzaimouvyazkisi, onun qənaətli və marketinq fəaliyyətinin hədəfləri, konkret problemlər, həmçinin üsullar və onların icazəsinin alətləri.

Marketinq strategiyaları, həmçinin konkret bazar hərəkətləri (təsirləri) marketinq kompleksi çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin kombinasiyalarına əsasən formalaşdırılmalıdır yəni istehlakçılar barəsində, vasitəçilər, rəqiblər, şəxsi firmanın personalı, həmçinin mal, qiymət, rabitə və satış siyasətləri.

. Bədən tərbiyəsi-idman təşkilatlarının marketinqinin pedaqoji oriyentasiyası prinsipi üzə çıxardılmanı, hesabı və əlaqələndirməni təşkilatın baş strateji fəaliyyət istiqamətiylə seçilmiş pedaqoji prosesin xarakteristikalarının (bağlamasını (uyğunluğunu)) nəzərdə tutur, onun qənaətli və marketinq fəaliyyətinin hədəfləri, konkret problemlər, həmçinin üsullarla və onların icazəsinin alətləriylə.

Seçilmiş pedaqoji prosesin xarakteristikaları əsasında hazırlama və marketinq kompleksi çərçivəsində tədbirlərin reallaşdırması edilir (istehsal edilir).

. Variantlıq və optimallıq prinsipi eyni marketinq probleminin icazəsinin ən azı üç alternativ variantının hazırlamasıyla və ən kiçik xərclərlə və ən böyük ictimai cəhətdən-pedaqoji effektlə planlaşdırılmış hədəfin nailiyyətini təmin edən variantın (ən yaxşısının) optimalın seçimiylə təmin olunur.


İqtisadi əsaslanma prinsipi. Bu prinsipə əsasən idarə qərarlarının (həllərinin) ən münasib variantlarının son seçimi yalnız iqtisadi analizin, optimallaşdırmanın və alternativ variantlardan əvvəl (qarşısında) onun üstünlüklərinin əsaslandırılmasının keçirilməsindən sonra həyata keçirilməlidir.

. Vəziyyət idarəsi (idarə etməsi) prinsipi - yalnız qurulmuş (müəyyən edilmiş) müddətlərə, həm də yaranma müddətində qərarların qəbul olunması deyil, yeni problemlərin aşkar edilmələri, onların icazəsinin variantları, vəziyyətin dəyişiklikləri.

Bütün yuxarıda göstərilən prinsiplər qrupun üç vzaimoperesekayuşiesyasına bölməyə şərti olar. Prinsiplərdə, birinci qrupa (№ 1-8) aid olanlar bədən tərbiyəsi-idman təşkilatlarının müştərilərinin ehtiyaclarıyla bağlı marketinqin fəlsəfəsi açılır. İkinci qrup (№ 9-14) seçim prinsiplərini və bədən tərbiyəsinin və idmanın sistemində marketinqin strategiyasının formalaşmalarını özündə saxlayır. Üçüncü qrupa (№ 13-17) "bədən tərbiyəsi və idman" sahəsi bazarında konkret idarə qərarlarının (həllərinin) və hərəkətlərin (təsirlərin) qəbulu prinsipləri aiddir.

idman-sağlamlaşdırma xidmətləri bazarına çıxış vaxtı (yanında) firmanın 1.4 Strategiyası


Rusiya miqyaslarında fitnes-sənayenin inkişafı haqqında cəmi beş il əvvəl ola bilmirdi və nitqlər (danışıqlar). İdman-sağlamlaşdırma xidmətlərinin məşhurluğunun şiddətli artması fitnes-klubun formatının müəssisələrinin artımını ardınca apardı. Paytaxt bazarının praktik olaraq tam (dolu) doldurulmasından sonra fitnes-mədəniyyət regionlara girməyə başladı. Ekspertlərin fikrincə, o qədər coşqun regional ekspansiya əhalinin gəlirlərinin səviyyəsiylə sıx bağlıdır (bağlanmışdır) və hər şəhərdə ümumi iqtisadi situasiyayla

Fitnes-klubun təşkilatı vaxtı (yanında) bu sahədə (ərazidə) mütəxəssislər xidmətlərdən istifadə etmək çox əhəmiyyətlidir. Gələcək fitnes-klubun bütün incəliklərini özünə daxil edən savadlı texnologiya layihəsi lazımdır.

İnvestorların diletant yanaşması, səriştəsizlər sahəsində idmandır - sağlamlaşdırma xidmətləri, hətta ciddi xərclər vaxtı (yanında) acınacaqlı nəticəyə gətirib çıxara bilər. Məsələn, fitnes-klubların çox sahibləri güman edirlər ki, xidmətlərin standart siyahısından başqa klub malik olmalıdır hökmən və yaxın əlavə - boulinq-mərkəzdir, gözəllik salonu, kafe və s. Bu hamı (hər şey) tamamilə vacib olmayandır seçilmiş yerin (yerləşdirmənin) sahəsindən asılıdır.

İkinci an, hansı ki, fitnes-klubun açılışına vasitələrin investisiyası vaxtı nəzərə almaq lazımdır - bu avadanlığın seçimidir. Burada da həmçinin bir neçə (bir qədər) aspekt var. Əhəmiyyətlidir ki, avadanlığın səviyyəsi yaradılan fitnes-klubun səviyyəsinə uyğun olsun. Amma digər tərəfdən, heç bir halda evi qurmaq olmaz və ya poluprofessionalnoe avadanlıq hətta qənaətcil (iqtisadçı)-sinifin klubları üçün.

Seyranov S.Q qeyd etdiyi kimi. (1994), bazara firmanın çıxışının imkanlarının öyrənilməsi üçün əsasla idmandır - sağlamlaşdırma xidmətləri marketinq tədqiqatı olur, hansının ki, keçirilməsi üçün müşahidə metodları istifadə edilmiş ola bilərlər, bir yığım ilkin və ikinci məlumat, həmçinin ekspert sorğuları. Marketinq tədqiqatı iki əsas mərhələ daxil edir (qoşur):

• idman-sağlamlaşdırma xidmətləri bazarının rəqabət analizi;

• istehlakçıların öyrənilməsi və bazarda tələbatın qiyməti (qiymətləndirilməsi).
Marketinq tədqiqatının gedişatında alınmış məlumat analizinin nəticələrinə görə imkanlar və xarici mühitin təhlükələri (təhdidləri) təyin edilir və şəhərin (region) idman-sağlamlaşdırma xidmətləri bazarına firmanın çıxışı üzrə (görə) tədbirlər formalaşdırılmışdır.

İdman-sağlamlaşdırma xidmətləri bazarının rəqabət analizi müxtəlif üsullarla alınmışların məlumatları əsasında keçirilmiş ola bilər: rəqiblər üçün (arxasında) düz müşahidə metodu, ekspertlərin sorğusu, hansılar ki, administratorlar çıxış edirlər, məşqçilər, idman klublarının sahibləri və s.

O.N Stepanovu. (2004) idman-sağlamlaşdırma təşkilatının rəqabətə davamlılığının qiymətinin (qiymətləndirilməsinin) aşağıda göstərilən metodikasını təklif edir.

- y mərhələ - hərəkətedici fəallığın (idman) seçilmiş növünün xidmətlərinə real istehlakçılar və qiymətə (qiymətləndirilməyə) aid olan göstəricilərin siyahısının təyini tələblərinin qısa fikiridir.

- y mərhələ - aşkar edilmiş göstəricilərin əhəmiyyətinin (əhəmiyyətlər, çəkisi olmalar) qiymətidir (qiymətləndirilməsidir), hansı ki, özləriylə seçilmiş cədvələ uyğun olaraq bal qiymətlərinin (qiymətləndirilmələrinin) göstərinə vasitəsi ilə məşğul olanla qurulur (müəyyən edilir) (məsələn, 5 bal - "xüsusi (istisna) əhəmiyyətlidir", 4 bal - "çox əhəmiyyətlidir", 3 - "kifayət qədər əhəmiyyətlidir", 2 - "çox əhəmiyyətli deyil", 1 - "qətiyyən qiymətlərə (mənalara) malik deyil").

- y mərhələ - qiymətdir (qiymətləndirilmədir) şəxsi bədən tərbiyəsi-idman təşkilatının və təşkilatların xidmətlərinin seçilmiş göstəricilərinin (ballarda ı) - istehlak məmnunluğunun cədvəli üzrə (görə) rəqiblər, hansı ki, dərəcələmələrin eyni miqdarına malik olmalıdır, əhəmiyyətin (əhəmiyyətlər) cədvəli kimi. Məsələn, "tamamilə qaydaya salır " - 5 bal, "qaydaya salır " - 4 bal, deyə bilmirəm - 3 bal, " qaydaya salmır " - 2 bal, "qətiyyən qaydaya salmır " - 1 bal.

- y mərhələ - müqayisə (hansı ki, 100% məşğul olanları tələbləri təmin edən bədən tərbiyəsi-idman xidmətinin şərti nümunəsini qəbul edirik yəni məmnunluğun seçilmiş cədvəli üzrə (görə) malik olan ən yüksək bal) və onun parametrlərinin qurulması üçün "etalon" seçimidir (baza nümunəsi).
- y mərhələ - qiymətləndirilənin və rəqabət aparanları onlarınla xidmətlər baza (" etalon") qiymətlərlə (mənalarla) göstəricilərinin tutuşdurulması (aydınlaşır, nə qədər şəxsi təşkilatın və təşkilatların xidmətinin hər parametri - rəqiblər ehtiyacın parametrinə yaxındır).

- y mərhələ - qiymətləndirilən xidmətin və rəqiblərin xidmətlərinin tək göstəricilərinin cüt- cüt müqayisəsinə vasitəsi ilə rəqabətə davamlılığın nisbi göstəricilərinin təyinidir.

7-ci mərhələ - hər rəqabət aparan xidmət üzrə (görə) rəqabətə davamlılığın (indeksinin) göstəricisinin (inteqralını) ümumiləşdirənin təyinidir.

- y mərhələ - qiymətin (qiymətləndirilmənin) (rəqabətə davamlılığın ən böyük indeksi ən rəqabətə davamlı obyektə uyğun olacaq - bədən tərbiyəsi-idman təşkilatına və onun xidmətlərinə) nəticələri haqqında nəticənin rəsmiləşdirilməsidir.

İstehlakçıların öyrənilməsi və bazarda tələbatın qiyməti (qiymətləndirilməsi) marketinq tədqiqatının növbəti mərhələsidir. Necə idman tikintilərinin şəbəkəsinin formalaşmasına həsr edilmiş işlərin analizi göstərir "əhalinin ehtiyacları" termini kifayət qədər tez-tez istifadə olunur, ancaq ehtiyacların parametrlərinin təyini normativlərə vasitəsi ilə əsasda olur, tibbi göstəricilər və ya sosioloji tədqiqatların köməyi ilə və xarici təcrübənin geniş istifadəsi vaxtı. Bizim fikirimiz üzrə (görə), bu yanaşmalar kütləvi idmanın xidmətlərinin istehlakçılarının müəyyən seqmentlərinin ehtiyaclarının dərin tədqiqatları üçün şübhəsiz marağı təqdim edir, amma əhalinin ehtiyaclarının parametrlərinin bütün məcmusunun təyini üçün yaramır və müvafiq olaraq idman tikintilərinin və seçilmiş (ayırılmış) sahələrin şəbəkəsinin xarakteristikaları.

Bununla əlaqədar olaraq kütləvi idmanın xidmətlərinə əhalinin tələbatının keyfiyyətli və miqdar parametrlərinin təyini idman tikintilərinin şəbəkəsinin formalaşması vaxtı birinci hədəf olur, həm də idman növlərinin və əhali kateqoriyalarının kəsiyində. Bu hədəfin nailiyyəti təsirin müxtəlif amillərinin spesifikasını nəzərə alan mövcud və potensial tələbatların ən tam (dolu) və adekvat şəkilini çəkən marketinq tədqiqatlarına vasitəsi ilə mümkündür: həyat tərzinə və idmana əhalinin və münasibətin (əlaqənin) məlumatlandırılmasının dərəcəsi; əhalinin və onların təsirinin həyatının ictimai-iqtisadi şəraiti (şərtləri) yerinə ailənin həyatında idman və s.

İlk növbədə təklif edilən metodik yanaşmalara uyğun olaraq "tələbat" anlayışlarını və "ehtiyacı" ayırmaq lazımdır. Tələbat iqtisadi kateqoriyadır və idman məşğuliyyətlərinə anlanan ehtiyacı əks etdirir - ödəmə qabiliyyəti olan və ya potensial tələbat. Sərbəst termin kimi ehtiyac burada həyat tərzindən, Poldan və insanın yaşından asılı olaraq idman yüklənməsinin həcmlərində tibbi ifadələrin təyini üçün istifadə olunur, yəni, danışaraq (deyərək) şərtidir, fiziki fəaliyyətdə [M.N Zolotovu., 2003] orqanizmin dərk edilməmiş ehtiyacını təşkil edir.

Əhalinin tələbatının polo-yaş xarakteristikalarının miqdar və keyfiyyətli göstəricilərinin təyini idmanla məşğuliyyətlərdə əhalinin ehtiyaclarının marketinq tədqiqatının keçirilməsinin əsas məqsədidir: hansı idman növləri, necə tez-tez və hansı intensivliklə, mütəşəkkil və ya qeyri-mütəşəkkil insanlar məşğul olmaq istəyirlər; hansı əlavə və müşayiət xidmətlər bu halda lazım; hansılar tibbi göstəricilər üzrə (görə) məhdudiyyətlər mövcuddurlar; məmnunluq qiymət və ərazi mümkünlüyüylə, iş rejimiylə sağlamlaşdırma təşkilatına idmandır; avadanlığa və idman tikintilərinin inventarına və seçilmiş (ayırılmış) meydançalara münasibət (əlaqə); idman personalının işinin keyfiyyətinin qiyməti (qiymətləndirilməsi), həmçinin müşayiət və əlavə xidmətləri göstərən mütəxəssislər.

İdman-sağlamlaşdırma xidmətləri bazarına firmanın çıxışı vaxtı (yanında) lazım:

• növbəti xarakteristikaların kəsiyində xidmətlərin müxtəlif növlərinin potensial istehlakçılarının profilinin təyini: yaşayış yerləri, məşğuliyyət növü, yaş və Pol, orta aylıq gəlir, ailənin üzvlərinin miqdarı, asudə vaxta xərclərin cəmi (məbləği);

• istehlakçıların hazırlığının qiyməti (qiymətləndirilməsi) xidmətlərin müxtəlif növlərini ödəmək;

• motivlərin və səbəblərin üzə çıxardılması, istehlakçıları idman-sağlamlaşdırma klublarına baş çəkməyə (izləməyə) oyadanlar;

• idman-sağlamlaşdırma xidmətlərinin istehlakçıları tərəfindən seçimin əsas meyarlarının təyini;

• günlərin istehlakçıları və saatlarla yeni klubun baş çəkməsi üçün ən rahatların öyrənilməsi;

• xidmətlərin seçilmiş (ayırılmış) növlərinin kəsiyində yeni klubun istehlakçılar tərəfindən baş çəkməsinin tezliyinin təyini;

• xidmətlərin (pul və təbii ifadədə) seçilmiş (ayırılmış) növlərindən hər biri bazarının həcminin qiyməti (qiymətləndirilməsi);

• xidmətlərin seçilmiş (ayırılmış) növlərinə istehlakçıların tələbatının strukturunun üzə çıxardılması.

Xüsusi qiymət (məna) idman məşğuliyyətlərindən əhalinin imtinasının (rəddinin) səbəblərinin analizinə malikdir, bir halda ki, (çünki,) bu informasiya əsasında rəqiblərin idman siyasətinin çatışmazlıqlarını müəyyən etmək olar.

Bəzi məlumatlara görə [Ye.V Kuzmiçevi., B.Q Fadeyevi., 2002], 1999-cu ildə Moskvada təxminən 6,3% əhali daim idmanla məşğul olurdular, hansı ki, məktəb yaşına çatmamış uşaqlardan - 7% (9,8%), böyüklər - 31% (2,5%), məktəblilər və tələbələr - 62% (23%). Üstün tutmanın idman növləri üzrə (görə) aşağıdakı qaydada bölündülər:

• təkbətək döyüşlər - 12%;

• oyun idman növləri - 33%;

• üzgüçülük - 11%;

• atletik gimnastika - 5%;

• aerobika - 6%;

• OFP - 23%;

• başqalar - 10%.

Son illər ərzində bu nisbət kardinal dəyişmədi, ancaq idmanla məşğul olmağı arzu edənlərin və onun əhəmiyyətini anlayanların miqdarı əhəmiyyətli dərəcədə artdı, kütləvi idmanla daim məşğul olanların sayı 7-8% əhali nail oldu.

M.N Zolotovunun məlumatlarına əsasən. (2003), daim idmanla məşğul olmağı arzu edənlərin miqdarı (cəmi 5959,2 min alın soruşulmuşdu. Moskva şəhərində) orta hesabla əhalinin əsas yaş qrupları üzrə (görə) təşkil etdi:

• məktəb yaşına çatmamış uşaqlar - 74,6%;

• məktəblilər və tələbələr - 63,7%;

• böyüklər - 63,7%.

Bu halda məşğuliyyətlərdən imtinanın (rəddin) əsas səbəbləriylə əhalinin bu kateqoriyaları adlandırdı:

vaxtın yoxluğu - 23,8%;

• yoxluq yerləşdirilmiş bədən tərbiyəsi-idman tikintisi rahatdır - 43,2%;

• yüksək qiymətlər - 31,5%;

• FSS-ın narahat iş rejimi - 27,4%;

• xidmətlərin qeyri-kafi keyfiyyəti - 29,1%;

• xidmətlərin qeyri-kafi çeşidi - 33,4%.

Həqiqətən, FSS-ın mövcud bazası müəssisələrin azlığıyla səciyyələnir, xidmətlərin (əsaslar, müşayiətlər və əlavələr) məhdudlaşdırılmış siyahısıyla, oyun idman növlərinə oriyentasiya, yerlərin (yerləşdirmələrin) artıq ukrupnennostyusu, avadanlığın və inventarın azlığı. Tələbatın analizi göstərdi ki, o əsasən fərdi xidmətə yönəldilmişdir (göndərilmişdir). Belə, idman xidmətlərinin şəxsiyyəti üçün 87,9% idmanla məşğul olmağı arzu edənlər içərisindən fikrini bildirdi. Bu halda oyun idman növləri yalnız 12,1% arzu edən cəlb edir. 67,7% məşğul olmağa üstünlük verirlər:

• aerobika - 10%;

• təkbətək döyüşlər - 13%;

• gimnastika - 7%;

• idman rəqsləri - 8%;

• üzgüçülük - 12%;

• trenajorlarda məşğuliyyətlər - 17%;

• skvoşem - 3%;

• başqalar - 7,7%.

Əhalinin fikrincə, idman tikintisinin binasında növbəti xidmətlər lazımdır:

sauna və ya hamam - 29,7%;

solyarium - 17,2%;

qidromassaj - 9,8%;

kafe - 12,3%;

xidmətlərin başqa növləri - 31%.

Onların fəaliyyətinin effektivliyinə təsir edən müasir fitness-mərkəzlərin marketinqinin ən əhəmiyyətli təşkil edən siyasəti xidmətlərin qiymətləndirilməsi olur, çünki qiymət stimullaşdırmanın prosesinə ciddi təsir edir və ya əksinə istehlakçının marağının tormozlanmaları.

Verilən idman-sağlamlaşdırma xidmətlərinə qiymətləndirmənin strategiyasının hazırlaması vaxtı bir çox amil nəzərə alınmalıdır, hansılardan ki, əsasdırlar [A.T Litvini., 2002]:

• müxtəliflik və keyfiyyət əsas (hərəkətedici fəallığın müxtəlif formalarını) və müşayiət edən (fizioterapiya prosedurları, qidalanma və həyat tərzi üzrə (görə) tövsiyələr, funksional hazırlığının müayinəsi məşğul olan, kosmetik prosedurlar və s.) xidmətlər;

• fitness-mərkəzin maddi bazası vəziyyəti - zallar, hovuz, adam başınalar, trenajorlar və başqa avadanlıq, saunanın mövcudluğu, solyarium, masaj kabinetləri, uşaq otağının, bərbərxananın, kafenin və ya barın mövcudluğu və s.;

• müəllim-təlimatçıların və başqa mütəxəssislərin ixtisaslaşdırması - həkimlər, administratorlar və başqaları;

• məşğul olanların kontingentinin xüsusiyyətləri - birə ləvazimatdır və ya müxtəlif sosial qatlara, yaş və cinsiyyət xüsusiyyətləri, maarifləndirici və ümum mədəni səviyyə, peşəkar maraqlar və s.;

• idman-sağlamlaşdırma xidmətlərinə tələbatın mövcudluğu, bu xidmətlər bazarında rəqabət, əhalinin ödəmə qabiliyyəti (alıcılıq qabiliyyəti).

Bədən tərbiyəsi-sağlamlaşdırma xidmətlərinin dəyərinin hesablaması və onlarda qiymətin qurulması vaxtı nəzərdə tutmaq lazımdır ki, onların ölçüsü həmçinin ondan asılıdır, hansı təşkilat bu xidmətləri təklif edir - dövlət (bələdiyyə), ictimai və ya ticarət və hansı hədəflər öz xidmətlərini təklif edərək onlar qoyur. Yəni müəssisənin təyinatı haqqında söhbət gedir, çünki o qiymətləndirmənin prosesinə nəhəng təsirə malikdir. Bir qayda olaraq, bələdiyyələr və ictimai fitness-mərkəzlər və ya klublar, məsələlərdən asılı olaraq, hansılar ki, onlar həll edirlər (qərar verirlər), təklif edirlər və ya pulsuz xidmətlər, və ya güzəştlə və ya minimal ödəmə üçün, və ya tam (dolu) dəyər üçün. Belə sağlamlaşdırma müəssisələri əhalinin [S.İ Quskovu., 1996; Maçuda Yu.P., 2000] müxtəlif qrupları üçün elastik qiymət cədvəlinə malikdir.

Ticarət və ya şəxsi fitness-mərkəz, klub öz məsələlərini həll edir (qərar verir) və ya /kluba/ (giriş və ya illik üzvlük haqqı) və ya abunələrin satışıyla mərkəzinin üzvlərində öz müştərilərinin qəbuluyla, hansılara ki, qiymətlər həmçinin dəyişilir.

Xidmətlərə qiymətlərin qurulmasının prosesinə böyük təsir bu bazarda rəqabətin mövcudluğuna malikdir. Bu əlaqədə qeyd etmək lazımdır ki, 70-80 ildə, nə vaxt ki, praktik olaraq bu xidmətlərin təklifləri inhisar idi (dövlət və ya ictimai təşkilatlar tərəfindən), xidmətlərin qiyməti əsasən qurulurdu (müəyyən edilirdi), inzibati ölçülər və o insanlarla uyğunlaşdırmasız, hansılar ki, sağlamlaşdırma proqramlarını hazırlayırdılar və ya onları yerinə yetirirdilər

Gəlişi ilə rəqiblərin bədən tərbiyəsi-sağlamlaşdırma bazarında və, hər şeydən əvvəl ticarət strukturları, rəhbər və fokların və fitness-mərkəzlərin menecerləri öz bazarını öyrənməyə (araşdırmağa), eyni xidmətlər üçün rəqiblər tərəfindən təklif edilən ödəmənin ölçüsünü təhlil etməyə başladılar. Amma obyektiv olmaq lazımdır ki, ən çox (əksər hallarda) ticarət sektorunda təklif edilən xidmətlər daha (daha çox) müxtəlif xarakterə malikdirlər və bir sıra müşayiət və əlavə xidmətlər özünə daxil edirlər. Bu səbəbdən şəxsi fitness-mərkəzlər öz xidmətləriylə istifadə üçün daha yüksək ödəməni qurur.Beləliklə, effektiv qiymət siyasəti marketinqin effektivliyini qabaqcadan müəyyən edən böyük miqdarda müxtəlif amilin hərtərəfli analiziylə fərqlənir xidmətlər bazarında formalaşan konkret vəziyyətdən asılı olaraq dəyişkənlik konkret fitness-mərkəzin inkişafı vaxtı fəaliyyətin strategiyası.
Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 122 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə