MÜALİCƏ-profilaktika və pediatriya faküLTƏLƏRİ TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜn məHKƏMƏ TƏbabəTİ FƏNNİ ÜZRƏ testləRYüklə 91,14 Kb.
səhifə1/5
tarix22.12.2016
ölçüsü91,14 Kb.
  1   2   3   4   5
MÜALİCƏ-PROFİLAKTİKA VƏ PEDİATRİYA FAKÜLTƏLƏRİ TƏLƏBƏLƏRİ

ÜÇÜN

MƏHKƏMƏ TƏBABƏTİ FƏNNİ ÜZRƏ TESTLƏR
1. Ekspertizanın növləri hansılardır?

A) İlkin, əlavə, təkrari, kompleks, komission ekspertizalar.

B) İlkin, əlavə, əsaslı, təkrari, komission ekspertizalar.

C) Əlavə, kompleks, komission, təkrari, prosesual

D) Əlavə, təkrari, prosesual, əsaslı, ilkin

E) Əlavə, ilkin, təkrari, komission, prosesual


2.Məhkəmə- tibbi ekspertiza xidmətinin təşkilinin əsasları hansı qurum

tərəfindən müəyyənləşdirilir?

A) Səhiyyə Nazirliyi

B) Daxili İşlər Nazirliyi

C) Respublika Prokurorluğu

D) Ali Məhkəmə

E) Müdafiə Nazirliyi
3. Bunlardan hansı bölmə məhkəmə-təbabəti elminə aid deyil?

A) Məhkəmə ballistikası

B) Məhkəmə tibbi tanatologiya

C) Məhkəmə tibbi toksikologiya

D) Məhkəmə tibbi travmatologiya

E) Bioloji maddi sübutların müayinə metodları.


4. Bunlardan hansı obyekt məhkəmə-təbabətinə aid deyil?

A) Barmaq izləri

B) Canlı şəxslər

C) Meyitlər

D) Tibbi mənşəli maddi sübutlar

E) İş materialları

5. Bu metodlardan hansı yalnız məhkəmə tibbi ekspertizada istifadə olunur?

A) Hoppe-Zeyler-üsulu

B) Spekroskopiya

C) Qaz-xromotoqraf üsulu

D) Ümumi qan analizi

E) Şəkərin qanda təyini


6. Hansı dövləti məhkəmə təbabətinin vətəni saymaq olar?

A) Çini

B) Hindistanı

C) Fransanı

D) Rusiyanı

E) ABŞ-nı


7. MTE və PA ETT Birliyi hansı qurumun tabeçiliyindədir:

A) Səhiyyə Nazirliyi

B) Ədliyyə Nazirliyi

C) Daxili İşlər Nazirliyi

D) Ali Məhkəmə

E) Baş Prokurorluq


8. Məhkəmə- tibbi ekspertiza hansı sənədə əsasən təyin olunur?

A) Müstəntiqin qərarına əsasən

B) Müstəntiqin təliqəsinə əsasən

C) Prokurorun təliqəsinə əsasən

D) Zərərçəkmişin ərizəsinə əsasən

E) Hakimin tələqisinə əsasən


9. Məhkəmə-tibbi müayinə hansı sənədə əsasən aparılır?

A) Müstəntiqin təliqəsinə əsasən

B) Müstəntiqin qərarına əsasən

C) Prokurorun qərarına əsasən

D) Zərərçəkmişin ərizəsinə əsasən

E) Hakimin qərarına əsasən


10. Ekspert rəyi hansı hissələrdən ibarətdir?

A) Pasport hissəsi, müayinə hissəsi, nəticə

B) Protokol, rəy, nəticə

C) Nəticə, akt, protokol

D) Nəticə hissəsi, akt, pasport hissəsi

E) Rəy, müayinə hissəsi, akt


11.Aşağıdakılardan hansı «MTE və PA» ETT Birliyinin struktur bölməsi deyildir?

A) Məhkəmə-ballistika şöbəsi

B) Məhkəmə-biologiya şöbəsi

C) Məhkəmə-kimya şöbəsi

D) Məhkəmə-histologiya şöbəsi

E) Ekspertizalara nəzarət şöbəs


12. Bir qayda olaraq hansı halda komissyon məhkəmə-tibbi ekspertizası təyin edilir?

A) Tibb işçilərinin peşə sahəsində qanunsuz fəaliyyətinə dair ekspertiza aparılanda

B) İntihar etmiş şəxsin meyiti müayinə ediləndə

C) Sağlamlığa zərər vurma dərəcəsinin təyinində

D) Qətlə yetirilmiş şəxsin meyiti müayinə ediləndə

E) Bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olmuş şəxslərin meyitləri müayinə ediləndə


13. Azərbaycan Respublikasının CPM-nin 97-ci maddəsinin hansı bəndində ekspertin vəzifələri haqqında məlumat verilmişdir?

A) 97.4

B) 97.1

C) 97.2


D) 97.3

E) 97.6
14. Azərbaycan Respublikasının CPM-nin 97-ci maddəsinin hansı bəndində ekspertin hüquqları haqqında məlumat verilmişdir?

A) 97.6

B) 97.4


C) 97.5

D) 97.2


E) 97.1
15. Azərbaycan Respublikasının CPM-nin 140-cı maddəsinə əsasən, hansı halda məhkəmə tibbi ekspertizasının təyin edilməsi mütləqdir?

A) Ölümün səbəbinin təyin edilməsi məqsədi ilə

B) Ümumi və peşə əmək qabiliyyətinin itirilmə dərəcəsinin təyini üçün

C) Alkoqol sərxoşluğunun təyini məqsədi ilə

D) Cinsin təyini üçün

E) Sağlamlığın vəziyyətinin təyini məqsədi ilə


16. Azərbaycan Respublikasının CPM-nin 140-cı maddəsinə əsasən, hansı halda məhkəmə tibbi ekspertizasının təyin edilməsi mütləqdir?

A) Sağlamlığa zərərvurmanın ağırlıq dərəcəsinin və xarakterinin təyin olunması

B) Cinsi yetkinliyin təyini üçün

C) Simulyasiya, dissimulyasiya, aqravasiyanın təyini üçün

D) Oxşarlığın təyini üçün

E) Mayalandırma qabiliyyətinin təyini məqsədi ilə


17. Bilə-bilə yalan rəy verməyə görə ekspert CM-nin aşağıdakı maddəsi ilə məsuliyyət daşıyır:

A) CM.,maddə 297.

B) CM.,maddə 292.

C) CM.,maddə 298.

D) CM.,maddə 300.

E) CM.,maddə 296.


18. Rəy verməkdən boyun qaçırmaya görə ekspert CM-nin aşağıdakı maddəsi ilə məsuliyyət daşıyır:

A) CM.,maddə 298.

B) CM.,maddə 292.

C) CM.,maddə 300.

D) CM.,maddə 296.

E) CM.,maddə 297.


19. Ekspert istintaqı aparan şəxsin icazəsi olmadan ilkin istintaq materiallarını yaymağa görə CM-nin aşağıdakı maddəsi ilə məsuliyyət daşıyır:

A) CM.,maddə 300.

B) CM.,maddə 297.

C) CM.,maddə 296.

D) CM.,maddə 298.

E) CM.,maddə 292.


20. Evtanaziyaya görə CM-nin hansı maddəsində cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulub:

A) CM.,maddə 135.

B) CM.,maddə 136.

C) CM.,maddə 141.

D) CM.,maddə 140.

E) CM.,maddə 139.


21. Uşaq öldürməyə görə Azərbaycan Respublikasının CM-nin hansı maddəsinə görə ana cəzalandırılır?

A) CM.,maddə 121

B) CM.,maddə 120

C) CM.,maddə 122

D) CM.,maddə 123

E) CM.,maddə 124
 1. Hansı sənədlərə əsasən ekspertiza aparılır?

A) istintaq orqanlarının qərarı

B) zərərçəkənin ərizəsi

C) müayinə olunan xəstəlik tarixi

D) səhiyyə orqanlarının göndəriş vərəqəsinə

E) təcili yardım stansiyasının göndəriş vərəqəsi


 1. Hansı sənədlər əsasında sağlamlığa zərər vurma dərəcəsi təyin olunur?

A) məhkəmənin qərardadı

B) ambulator karta

C) valideynin ərizəsi

D) şəxsiyyət vəsiqəsi

E) müalicə həkiminin göndəriş vərəqəsi


 1. Sağlamlığa ağır zərər vurmanın hansı əlamətləri vardır?

A) ümumi əmək qabiliyyətinin 1/3-dən az olmayaraq dayanaqlı itirilməsi

B) ümumi əmək qabiliyyətinin cüzi dayanıqlı itirilməsi

C) ümumi əmək qabiliyyətinin 10%-ə qədər itirilməsi

D) ümumi əmək qabiliyyətinin 1/3-dən az itirilməsi

E) ümumi əmək qabiliyyətinin 10-%-dən 33%-ə qədər itirilməsi


 1. Sağlamlığa ağır zərər vurmanın əlamətləri hansıdır?

A) həyati təhlükə

B) sağlamlığın uzunmüddətli pozulması

C) ümumi əmək qabiliyyətinin 33%-dən az itirilməsi

D) sağlamlığın qısamüddətli pozulması

E) ümumi əmək qabiliyyətinin uzunmüddətli dayanıqlı itirilməsi


 1. Sağlamlığa ağır zərər vurmanın hansı əlamətləri var?

A) psixi pozğunluq

B) baş beyin silkələnməsi

C) qastroenterit

D) mil sümüyünün fəsadlaşmayan sınığı

E) alt çənənin sınığı


 1. Ağır zərər vurmanın əlamətləri var?

A) hamiləliyin pozulmasına səbəb olan xəsarətlər

B) sağlamlığın uzunmüddətli pozulması

C) dirsək sümüyünün fəsadlaşmayan qapalı sınığı

D) qamış sümüyünün fəsadlaşmayan qapalı sınığı

E) ümumi əmək qabiliyyətinin 30%-ə qədərinin itirilməsi


 1. Ağır zərər vurmanın əlamətləri var?

A) narkomaniya və toksokomaniya ilə xəstələnmə

B) alkohol sərxoşluğu

C) qulaq seyvanının itirilməsi

D) burun sümüyünün sınığı

E) sağlamlığın uzunmüddətli itirilməsi


 1. Ağır zərər vurmanın əlamətləri var?

A) peşəkar əmək qabiliyyətinin itirilməsi

B) ümumi əmək qabiliyyətinin dayanıqlı 30%-ə qədər itirilməsi

C) sağlamlığın üzünmüddətli itirilməsi

D) bud sümüyünün qapalı və fəsadlaşmayan sınığı

E) alın sümüyünün xarici səhifəsinin xətti sınığı


 1. Ağır zərər vurmanın əlamətləri var?

A) görmənin itirilməsi

B) çəpgözlük

C) gözalması nahiyəyə qansızma

D) bir gözdə görmənin itiliyinin azalması

E) göz almasının iltihabı


 1. Ağır zərər vurmanın əlamətləri var?

A) danışıq nitqinin itirilməsi

B) səsin karlaşması

C) ptoz

D) səs bağlarının iltihabıE) sağlamlığın uzunmüddətli itirilməsi


 1. Sağlamlığa ağır zərər vurmanın əlamətləri hansıdır?

A) hər hansı bir orqanın itirilməsi və ya onun funksiyasının itirilməsi

B) ayağın bütün barmaqlarının olmaması

C) bilək nahiyəsində yalançı oynaq

D) dirsək oynağının kontrakturası

E) diz oynağının kontrakturası


 1. Sağlamlığa az ağır zərər vurmanın hansı əlamətləri vardır?

A) sağlamlığın uzunmüddətli pozulması

B) həyat üçün təhlükəli olması

C) hamiləliyin pozulması

D) sağlamlığın qısa müddətə pozulması

E) bir gözdə görmənin itirilməsi


 1. Sağlamlığa yüngül zərər vurmanın əlamətləri hansıdır?

A) sağlamlığın qısa müddətə pozulması

B) 21 gündən artıq sağlamlığın pozulması

C) ümumi əmək qabiliyyətinin 10%-dən 33%-ə qədər itirilməsi

D) bir qulaqda eşitmənin pozulması

E) mayalandırma qabiliyyətinin itirilməsi


 1. Sağlamlığa yüngül zərər vurmanın əlamətləri hansıdır?

A) ümumi əmək qabiliyyətinin cüzi dayanıqlı itirilməsi

B) sağlamlığın uzun müddətə itirilməsi

C) sifətin izisilinməz dərəcədə eybəcərləşdirilməsi

D) bir gözdə görmənin itirilməsi

E) peşəkar əmək qabiliyyətinin itirilməsi


 1. «Zorlama» termini hansı anlayışa aiddir?

A) hüquq

B) məhkəmə-tibbi

C) məhkəmə-kriminalistik

D) psixiatrik

E) məhkəmə-psixiatrik


 1. Bud arteriyasının zədələnməsi sağlamlığa zərər vurmanın hansına aiddir?

A) sağlamlığa ağır zərər vurmaya

B) sağlamlığa yüngül zərər vurmaya

C) sağlamlığa az ağır zərər vurmaya

D) xəsarətin nəticəsinin gözlənilməsi

E) sağlamlığa zərər vurma dərəcəsi təyin edilmir


 1. Sifətin izisilinməz dərəcədə eybəcərləşdirilməsini kim təyin edir?

A) məhkəmə

B) məhkəmə-tibb eksperti

C) həkim-kosmetoloq

D) cərrah

E) müstəntiq


 1. Simulyasiya dedikdə nə başa düşülür?

A) olmayan xəstəliyin əlamətlərini yalandan təqlid etmək

B) xora xəstəliyi

C) epileptik tutmalar

D) gecələr sidiyin saxlanmaması

E) karlıq


 1. Dissimulyasiya dedikdə nə başa düşülür?

A) özündə mövcud olan xəstəliyin əlamətlərinin gizlədilməsi

B) olmayan bir xəstəliyin əlamətlərinin göstərilməsi

C) mövcud olan xəstəliyin əlamətlərinin artırılması

D) xroniki qastrit

E) nitqin itirilməsi


 1. Aqqravasiya dedikdə nə başa düşülür?

A) mövcud olan xəstəliyin əlamətlərinin şişirdilməsi

B) mövcud xəstəliyin izlərinin gizlədilməsi

C) mövcud olmayan xəstəliyin əlamətlərinin göstərilməsi

D) miokard infarktı

E) leykoz


 1. Yaşın təyini zamanı hansı müayinə metodlarından istifadə olunur?

A) antropometrik, rentqenoloji, stomatoloji

B) ultrasəs, serorloji

C) elektrokardioqrafiya

D) ensefaloqrafiya, ultrasəs

E) seroloji


 1. Hansı göstəricilərə görə hamiləliyin müddəti təyin edilir?

A) dölün ölçüləri

B) doğuş yollarından qanlı ifrazatın gəlməsi

C) qarnın ölçüsünün böyüməsi

D) bel nahiyəsində ağrının olması

E) susuzluğun olması


 1. Hansı əlamət hamiləliyin əsas göstəricisidir?

A) dölün ürək döyüntüsünün eşidilməsi

B) doğuş yollarında qanlı ifrazatın gəlməsi

C) qarının ölçüsünün böyüməsi

D) bel nahiyəsində ağrının olması

E) susuzluğun olması


 1. Yaşın təyini zamanı aşağıda göstərilənlərdən hansı əlamət daha dəqiqdir?

A) sümükləşmə nöqtəsinin olması

B) insanın boyu

C) dəri örtüyünün vəziyyəti

D) diş emalının sürtülməsi

E) xarici cinsiyyət üzvlərinin vəziyyəti


 1. Yaşın təyini üçün aşağıdaki metodlardan hansı daha dəqiqdir?

A) sümük sisteminin rentqen müayinəsi

B) ultrasəs müayinəsi

C) laborator analizlər

D) səsin tembrinin dəyişilməsi

E) tüklənmənin olması


 1. Tamlığı pozulmuş qızlıq pərdəsinin tam sağalması hansı müddətdə başa çatır?

A) 2 həftədən sonra

B) 3 gündən sonra

C) 5-ci gün

D) 6-7-ci gün

E) 1 aydan sonra


 1. Qızlıq pərdəsinin hansı növünə daha çox rast gəlinir?

A) üzükvari

B) ulduzvari

C) qeyri-müəyyən

D) aypara

E) arakəsməli
49. Ölümü təyin etmək üçün aşağıdakı üsuldan istifadə olunmur:

A) Elekroensefoloqrafiyanın aparılması

B) Soyuq güzgünün ağıza və buruna yaxınlaşdırılması

C) Barmaqların uc hissəsinin sıxılması

D) Naşatır spirtinin iylədilməsi

E) Yuxu arteriyalarının əllənməsi


50. Ölümü təsdiq edən mütləq və şübhəsiz əlamətlərə aşağıdakı aid deyil:

A) Huşun olmaması

B) İlkin meyit əlamətlərinin olması

C) “Beloqlazov” əlaməti

D) “Lakşe ləkələri”

E) Uzun müddətli asistoliya və apnoz


51. İlkin meyit əlamətlərinə aid deyil:

A) Mumifikasiya

B) Meyit ləkələri

C) Meyit soyuması

D) Meyit quruması

E) Meyit qacıması


52. Hipostaz dövrünün davametmə müddətinə təsir etmir:

A) Ölənin yaşı

B) Bədəndə olan qanın miqdarı

C) Qanın tərkibi

D) Ölümün şəraiti

E) Ətraf mühit şəraiti


53. Meyit ləkələri məhkəmə-tibbi ekspertiza baxımından nəyi göstərmir:

A) Meyit ləkələri ölənin yaşını

B) Meyit ləkələri –ölümün şübhəsiz əlamətidir

C) Meyit ləkələrinin rəngi ölümün səbəbi haqqında məlumat verir

D) Ölümün baş vermə müddətinin təyinində meyit ləkələrinin əhəmiyyəti böyükdür

E) Meyitin duruş vəziyyətinin dəyişdirilməsinin təyinində m.L-ri vacib sayıla bilər


54. “Katoleptik” qacımanın səbəbi:

A) Uzunsov beyin və ona yaxın yerləşən hissələrin zədələnməsi

B) Qara ciyərin zədələnməsi

C) Fosforlu birləşmələrlə zəhərlənmələrdə

D) Ürək-damar xəstəlikləri

E) Ağ ciyər xəstəlikləri


55. Göstərilən patologiyalardan hansı qəfləti ölümün səbəbi olmur?

A) Öd axarlarının xroniki iltihabı

B) Hipertoniya xəstəliyi

C) Ürəyin işemiya xəstəliyi

D) Ateroskleroz

E) Hemorraqik pankreotit


56. Ölümdən sonra meyitə yetirilən xəsarətlər nə zaman təsadüfi sayıla bilməz?

A) Meyitin offenziv və deffenziv parçalanması zamanı

B) Zorakı və ya qeyri-zorakı xəsarət alaraq ölmüş şəxsin meyitinin nəqliyyat vasitələri ilə əzilməsi, meyitin hündürlükdən düşməsi, suda qalması və s.

C) Meyiti maşında aparan zaman tərpənməsi

D) Məhkəmə-tibbi və patoloji anatomik təşrih zamanı

E) Meyitin ekshumasiyası zamanı


57. Xarici mühitin hansı faktorlarının təsirinin müayinəsi məhkəmə-tibb ekspertinin səlahiyyətinə aid deyil?

A) Psixiki

B) Termiki

C) Mexaniki

D) Kimyəvi

E) Bioloji


58. Sıxılma nəticəsində nə əmələ gəlir?

A) İlk növbədə sümüklər və daxili orqanlar zədələnir

B) Əzilmiş yaralar

C) Kəsilmiş yaralar

D) Deşilmiş yaralar

E) Bədənin ayrı-ayrı hissələrə qopub ayrılması müşahidə olunur


59. Sınıqların növünə və xarakterinə görə məhkəmə-tibb eksperti xəsarətlər haqqında nə söyləyə bilməz?

A) Xəsarətin hüquqi tərəfini

B) Xəsarətin növünü

C) Xəsarətin əmələ gəlmə mexanizmini

D) Xəsarəti yetirən əşyanın xarakterini

E) Xəsarət yetirilmənin istiqaməti və təsir qüvvəsi


60. Borulu sümüklərdə “Messeser üçbucağı” adlı sınığın pazabənzər qəlpənin əsası nəyi göstərir?

A) Sınığın pazabənzər qəlpənin əsası zərbənin yerini göstərir

B) Sınığın pazabənzər qəlpənin əsası zərbənin gücünü göstərir

C) Sınığın pazabənzər qəlpənin əsası zərbənin istiqamətini göstərir

D) Sınığın pazabənzər qəlpənin əsası zərbəni yetirən əşyanın formasını

E) Sınığın pazabənzər qəlpənin əsası xəsarətin vaxtını


61. Borulu sümüklərdə “Messeser üçbucağı” adlı sınığın pazabənzər qəlpənin zirvəsi nəyi göstərir?

A) Sınığın pazabənzər qəlpənin zirvəsi zərbənin istiqamətini göstərir

B) Sınığın parabənzər qəlpənin zirvəsi zərbənin gücünü göstərir

C) Sınığın pazabənzər qəlpənin zirvəsi zərbəni yetirən əşyanın formasını

D) Sınığın pazabənzər qəlpənin zirvəsi xəsarətin vaxtını

E) Sınığın pazabənzər qəlpənin zirvəsi xəsarətin ağırlığını


62. Onurğa sütununun yuxarı döş nahiyyəsi səviyyəsində arxadan və arxa yandan təsiri zamanı (zərbə nəticəsində) nə kimi xəsarətlər müşahidə olunur?

A) Köndələn və arxa çıxıntıların sınıqları

B) Fəqərə arası disklərin cırılmaları

C) Fəqərələrin cicminin kompression sınıqları

D) Ön köndələn bağların cırılmaları

E) Fəqərələrin cicminin köndələn sınıqları


63. Onurğa sütunu həddindən artıq düzlənməyə məruz qalarkən nə kimi xəsarətlər müşahidə olunur?

A) Fəqərə arası disklərin cırılmaları, ön köndələn bağların cırılmaları və sümük çıxıntılarının sınıqları

B) Onurğa sütununun həddindən artıq gərilməsi, əyilməsi baş verir

C) Köndələn və arxa çıxıntıların sınıqları

D) Fəqərələrin cicminin kompression sınıqları

E) Fəqərələrin cicminin köndələn sınıqları


64. Mayalandırma qabiliyyəti məhkəmə-tibbi ekspertiza yolu ilə təyin edilmir:

A) Yaşın təyini zamanı

B) Zorlama, pozğunluq hərəkətləri zamanı

C) Yetkinlik yaşına çatmamış şəxslərlə nikah əlaqələrinə girmək məsələsi ilə bağlı

D) Atalığın müəyyən edilməsi ilə əlaqədar

E) Nikahın pozulması ilə əlaqədar


65. Spermanın mayalandırma qabiliyyətinə gətirib çıxaran patoloji vəziyyətlərə aid deyil:

A) Normospermiya

B) Aspermiya

C) Azospermiya

D) Nekrospermiya

E) Astenospermiya


66. Zorlama nəticəsində zərərçəkmiş şəxslərə kim aiddir?

A) Hamısı

B) Azyaşlı qızlar

C) Yetkinlik yaşına çatmayan qızlar

D) Yetkinlik yaşına çatan

E) Yaşlı və qoca qadınlar


67. Canlı şəxslərin müxtəlif mənşəli zərərvurmalar və xəstəliklər zamanı aparılan məhkəmə-tibbi ekspertizaların səbəblərinə hansı aid deyil?

A) Xəstəliklərin təyini ilə əlaqədar

B) Sağlamlığa zərərvurma dərəcəsi və ya xəsarətlər ilə əlaqədar

C) Sağlamlığın vəziyyəti ilə əlaqədar

D) Ümumi və peşə əmək qabiliyyətinin itirilmə dərəcəsinin təyini ilə əlaqədar

E) Zöhrəvi xəstəliklərin və QİÇS-lə yoluxmanın təyini ilə əlaqədar


68. Canlı şəxslərdə cinsin və ya cinsi vəziyyətin təyini zamanı aparılan məhkəmə-tibbi ekspertizaların səbəblərinə hansı aid deyil?

A) Keçmiş doğuşun təyini üçün

B) Cinsin təyini üçün (hermafroditizm zamanı)

C) Cinsi yetişkənıiyin təyini üçün

D) Qızlıq pərdəsinin tamlığının təyini üçün

E) Nəsil törətmə qabiliyyətinin təyini üçün


69. Canlı şəxslərin digər səbəblər zamanı aparılan məhkəmə-tibbi ekspertizaların səbəblərinə hansı aid deyil?

A) Keçmiş abortun təyini üçün

B) Yaşın təyini üçün

C) Alkoqol sərxoşluğun təyini üçün

D) Atalığın və analığın inkarının təyini üçün

E) Süni mayalanma, embrionu implantasiya etmə və tibbi sterilizasiya hallarının təyini üçün


70. Uzun borulu sümüklərin – bazu, bud və qamış sümüyünün açıq sınıqları zərərvurmaya görə CM hansı maddəsinə aiddir?

A) CM.,maddə 126.

B) CM.,maddə 127.

C) CM.,maddə 128.

D) CM.,maddə 125.

E) CM.,maddə 124.


71. Körpücükaltı, qoltuqaltı arteriyaların və onları müşayiət edən venların zədələnməsi zərərvurmaya görə CM hansı maddəsinə aiddir?

A) CM.,maddə 126.

B) CM.,maddə 127.

C) CM.,maddə 128.

D) CM.,maddə 132.

E) CM.,maddə 133.


72. Bədənin səthinin 30%-dən çox sahəsini əhatə edən, lakin ağır dərəcəli şok törədən yanıqlar zərərvurmaya görə CM hansı maddəsinə aiddir?

A) CM.,maddə 126.

B) CM.,maddə 127.

C) CM.,maddə 128.

D) CM.,maddə 132.

E) CM.,maddə 133.


73. Müxtəlif etiologiyalı ağır dərəcəli (III-IV) şok zərərvurmaya görə AR CM hansı maddəsinə aiddir?

A) CM.,maddə 126.

B) CM.,maddə 127.

C) CM.,maddə 128.

D) CM.,maddə 132.

E) CM.,maddə 133.


74. Massiv qanitirmə zərərvurmaya görə CM hansı maddəsinə aiddir?

A) CM.,maddə 126.

B) CM.,maddə 127.

C) CM.,maddə 128.

D) CM.,maddə 132.

E) CM.,maddə 133.


75. Hansı kriteriya az ağır zərərvurma əlamətlərinə aid deyil?

A) Səhhətin qısa müddətə pozulması

B) Həyat üçün təhlükəliliyin olmaması

C) Hazırki “Qaydalarda” nəzərdə tutulmuş ağır zərərvurmanın əlamət və nəticələrinin olmaması

D) Səhhətin uzun müddətə pozulması

E) Ümumi əmək qabiliyyətinin üçdə birindən az hissəsinin əhəmiyyətli dərəcədə dayanıqlı itirilməsi (10-33%)


76. Səhhəti qısa müddətə pozan yüngül zərərvurmaya aid deyil?

A) Almacıq sümüyünün sınığı

B) XI-XII qabırğalar istisna olmaqla 1 qabırğanın yerini dəyişməyən sınığı

C) Burun sümüyünün cərrahi müdaxilə tələb etməyən deformasiyası olmayan sınığı

D) Baş beyin silkələnməsi

E) Stasionar və ambulator müalicə alıb-almamasından asılı olmayaraq cərrahi tikilən və ya cərrahi tikişə ehtiyacı olan yaralar


77. Hansı hallarda məhkəmə-tibb eksperti bədənə zərərvurmanın dərəcəsini təyin etməyi tezləşdirməlidir:

A) Həyat üçün təhlükəlilik olanda

B) Klinik şəklin aydın olmaması və ya zərərçəkənin ekspertizanı kifayət edəcək dərəcədə klinik laborator müayinələrdən keçirilməməsi

C) Həyat üçün təhlükəli olmayan xəsarətlərin nəticəsi aydın olmadıqda

D) Müayinə olunmanın əlavə müayinədən imtina etməsi və yaxud təkrari müayinəyə gəlməməsi, əgər bunlar xəsarətin xüsusiyyətini, kliniki gedişini və nəticəsini düzgün qiymətləndirməyə imkan vermirsə

E) Sağlamlığa zərər vurmanın dərəcəsi və xarakterinin aydınlaşdırılmasında lazım olan tibbi sənədlərin nəticəsi olmaması


78. Hansı vəziyyətlərdə məhkəmə-tibbi ekspertiza yolu ilə səhhətin vəziyyəti müəyyən edilir?

A) Bütün göstərilən hallarda

B) Şəxs xəstəliyinə görə ifadə verməkdən boyun qaçırdıqda

C) Ağır xəstəliyi ilə əlaqədar sağalana kimi məhkum etmə, islah əmək işləri və digər cəza tədbirləri olan hökm təxirə salındıqda

D) Həqiqi hərbi qulluğa çağırışdan boyun qaçırma və hərbi qulluqçunun hərbi xidmətdən boyun qaçırması hallarında (AR CM.,maddə 395.)

E) Şəxs müstəntiqin və ya məhkəmənin çağırışına gəlmədikdə və ya bununla bağlı xəstəliyi haqqında düzgünlüyünə şübhə yaradan tibbi sənəd təqdim etdikdə və s.


79. Məhkəmə-tibbi mama-ginekoloji ekspertizalar aşağıdakı halda təyin edilmir?

A) Yaşın təyinində


Kataloq: load -> imt9
imt9 -> Müalicə-profilaktika fakültəsinin V kurs tələbələri üçün imtahan testləri Uşaqlarda tənəffüs sisteminin xəstəlikləri
imt9 -> Lor mpf V kurs. Az sektor. Hansı əlamətlər adenotomiya əməliyyatına göstərişdir
imt9 -> 1. Yemək borusunun tam atreziyasının diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün doğum evində hansı müayinələr aparılmalıdır?
imt9 -> Urologiyadan testlər sidik axarının intramural hissəsinin daşı olduqda ağrılar irradiasiyası edir
imt9 -> 1. Disfunksional uşaqlıq qanaxması rast gəlinir: a yuvenil dövrdə b südəmər dövrdə
imt9 -> 1. Sinus bradikardiyas ı üçün xarakterik ekq?
imt9 -> 1. Penisillinl ə rd ə n hans ı venadaxilin
imt9 -> 1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiya
imt9 -> 1. h ə zm qastritin diaqnostikas ını n ə sas ını

Yüklə 91,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə