Müəllimlərin çətin yeniyetmələrlə işləmələri üçün təlim planı. Təlimin məqsədiYüklə 46,84 Kb.
səhifə2/12
tarix02.01.2022
ölçüsü46,84 Kb.
#47631
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Çətin tərbiyə olunan uşaqlar

Deviant davranış - cəmiyyətdə qəbul edilən hüquqi və ya mənəvi standartlara zidd olan hərəkətlər və ya fərdi hərəkətlərdi.

Deviant davranış müxtəlif qarşılıqlı amillər səbəbindən mürəkkəb bir təbiətə malikdir.

Uşaqlarda və yeniyetmələrdə deviant davranışın əsas səbəbləri:


 • alkoqolizm, qohumların asosializmi və cinayətkarlığı;

 • Valideynlərin psixopatik əlamətləri: aşırı affektiv həyəcanlılıq, onların yetişməməsi və təcrid olunması, stres müqavimətinin azalması və şəxsiyyət problemləri;

 • Valideynlərin uşağdan dominant olmak ehtiyacı; müdaxilə davranışı; tənhaliğ və ananın sağlamlığı;

 • Valideynlərin xoşagəlməz fərdi xüsusiyyətləri (prinsiplərə riayət etmək, həssaslıq, dözümsüzlük, yüksək iddialar; valideynlərin egosentrizmi, daxili münaqişə, şübhə);

 • Uşaqlarla münasibətlərdə valideynlərin narahatlığı, uşaqların rəftarına təsir (qışqırmaq, lənətləmək, təhdid etmək), səlahiyyət, tabe olmaq istəyi və şübhəsiz itaətkarlıq;

 • Uşaqlara, onların qabiliyyətlərinə inamsızlıq, , uşaqlarla münasibətlərdə məsuliyyətsizlik (duyğusal donuqluq).

 • valideynlər tərəfindən uşağın özünəməxsusluğunu qəbul edilməməsi, uşağın rədd edilməsi, valideyn üçün uşaq - problem yaradan biridir;

 • uşağa yanaşmada çeviklik, uşağın problemlərinin həllində alternativin olmaması;

 • Erkən uşaqlıqda uşaqla emosional təmasın olmaması

 • Ailənin maddi vəziyyəti

 • Valideynlərin təhsil səviyyəsi.

 

Məktəblilərdə deviant davranışın inkişafının ikinci səbəbləri: • müəllimlərlə mürəkkəb münasibətlər;

 • öyrənmə üçün artan tələblər (əksər uşaqlar tipik zehni streslə qarşılaşır);

 • tibbi problemlərin nəticəsi - depressiya, travmatik stres pozğunluğu.

 • həmyaşıdları.

 

Deviant davranışın psixobioloji fon: • Neyropsixiatrik patologiyalar və xəstəliklər.

 • Aksentuasiyalar (istənilən fərdi xüsusiyyətlərin həddən artıq dərəcədə şiddəti, şəxsiyyət əlamətləri).

 • Mental Zehni inkişafda geriləmə (həm anadangəlmə, həm də xəsarət və xəstəliklər nəticəsində əldə edilmiş).

Deviant davranışın meydana gəlməsinə səbəb olan 10 növ ailə tərbiyəsi: hipoprotektsiya, dominant hiperproteksiya, laqeyd hiperproteksiya, laqeyd hipoproteksiya, xəstəlik kultunda tərbiyə, emosional imtina, qəddar münasibət, artan mənəvi məsuliyyət, ziddiyyətli tərbiyə və ailədən kənar tərbiyə.


Hipoproteksiyaya qəyyumluq və nəzarətin olmaması, uşağın işlərinə həqiqi maraq və diqqət, həddindən artıq formada - laqeyd münasibət göstərilir.

Uşağın həyatı və davranışı üzərində nəzarət formal olduqda, gizli hipoproteksiya da mövcuddur. Latent hipoproteksiyanı tez-tez gizli emosional imtina ilə birləşdirirlər.

Şərti hipoproteksiya, valideyn nəzarəti olmamasının uşağın pozulmuş davranışına qeyri-tənqidi münasibət ilə birləşməsi ilə xarakterizə olunur.

Hiperprektsiya müstəqilliyin, təşəbbüsün inkişafına və uşağın vəzifə və məsuliyyət hissinin formalaşmasına mənfi təsir göstərir.

Dominant hiperpreksiya həddindən artıq qəyyumluq, kiçik nəzarət, davamlı qadağalar sistemi və bir uşağın heç vaxt öz qərarını verə bilməməsində özünü göstərir. Həddindən artıq nəzarət valideynlərə övladlarını qorumaq, özlərinə uyğun bir şey etmək cəhdlərini izləmək, fəaliyyət və müstəqillik məhdudlaşdırmaq, hərəkət tərzi təyin etmək, ən kiçik səhvlərə görə incitmək, sanksiyalara müraciət etmək istəyi verir. Təhsil fəaliyyətinin belə bir intensivliyi uşaq tərəfindən psixoloji təzyiq kimi qəbul edilir. Baxım səviyyəsinin artması, əksər hallarda valideynlərin sevgi və sevgiyə olan yerinə yetirilməmiş ehtiyacları ilə əlaqələndirilir. Hiperproteksiyanın valideyn səbəbləri:

- Ailə vəziyyətinə və xarakter xüsusiyyətlərinə görə narahatlıq; - uşaqla bədbəxtlik qorxusunun psixogenik olması;

- təklik qorxusu

- tanıma ehtiyacı,

- ünsiyyətdə üstünlük,

- ünsiyyətdə olmamaq,

- nevrotik təzahürlər.

Təmin edən hiperpreksiya "ailənin uşaq bütü" təhsildir. Xarakterik xüsusiyyətlər həddindən artıq himayə, uşağı ən kiçik çətinliklərdən azad etmək, bütün ehtiyaclarını ödəmək istəyidir. Bu şəxsiyyət inkişafının egosentrik meyllərinin artmasına səbəb olur, əxlaq normalarının mənimsənilməsini çətinləşdirir və qətiyyət və özbaşınalığın formalaşmasına mane olur.

Xəstəliyin kultundakı təhsil, uşağın uzun müddət əziyyət çəkdiyi və ya somatik xroniki xəstəliklərdən və ya fiziki qüsurlardan əziyyət çəkdiyi bir ailəyə xasdır. Uşaq xəstəliyi ailənin həyatının, narahatlıqlarının və problemlərinin semantik mərkəzidir. Bu təhsil növü, iddiaların həddən artıq qiymətləndirilmiş səviyyəsi, egosentrizmin inkişafına töhfə verir.

Duygusal imtina xüsusilə bir uşağın şəxsiyyətinin inkişafına çətin gəlir. Ailənin digər uşaqları Zoluşka deyilən mövqeyi qəbul etdikdə şəkil mürəkkəbləşir. Gizli emosional imtina, valideynlərin uşağın həqiqi emosional rədd edilməsini qəbul etməməsidir. Çox vaxt hiperkompensasiya mexanizmi tərəfindən gizli emosional rədd cavabı valideynlərin uşağa olan diqqəti və şişirdilmiş diqqəti ilə birləşdirilir, lakin bu, rəsmi xarakter daşıyır.

Zülm ümumiyyətlə emosional rədd ilə birləşdirilir.Soyuq münasibət açıq bir formada özünü göstərə bilər (kiçik bir davranış və ya itaətsizlik üçün ağır cəza) və ya gizli bir şəkildə, bir uşağa münasibətdə mənəvi laqeydlik, kobudluq və pislik. Bütün bunlar əksər hallarda uşağın aqressivliyinin, şəxsiyyət pozğunluğunun yaranması ilə nəticələnir.

Valideyn tərbiyəsi üslubu olaraq mənəvi məsuliyyətin artması, uşağın gələcəyi, uğurları, qabiliyyəti və istedadına dair valideyn gözləntilərinin artması ilə xarakterizə olunur. Bu, yetkin ailə üzvlərindən birinin həddindən artıq və yaşa görə məsuliyyətlərinin üzərinə qoyulması (məsələn, kiçik uşaqlara qayğı göstərmək) və ya uşağın onların yerinə yetirilməmiş arzu və istəklərini həyata keçirməsini gözləməsi ola bilər. Təhsildə rasional aspektin üstünlük təşkil etməsi həddindən artıq mənəviyyat və dəqiqlik, uşağa yaxınlaşmada formalaşma, bir çox cəhətdən uşağın aseksual tərbiyəsi və emosional sadələşdirilməsinə, onun emosional rəngli, ambivalent vəziyyətə düşə bilməməsinə səbəb olur.

Ziddiyyətli təhsil, bir ailədəki fərqli üslubların birləşməsidir, çox vaxt uyğunsuz və qeyri-adekvatdır, bu açıq münaqişə, rəqabət və ailə üzvlərinin qarşıdurmasında özünü göstərir. Bu cür təhsilin nəticəsi yüksək narahatlıq, etibarsızlıq, uşağın aşağı qeyri-sabit özünə inamı ola bilər. Təhsilin uyğunsuzluğu uşaqda daxili qarşıdurmanın inkişafına kömək edir. Uşaq üçün valideynlərlə öz valideyn mövqelərini başa düşməmələri və təhsildə qadağan və icazə verilən yanaşmalarda əsassız dəyişikliklər ilə əlaqəli uyğunsuzluq təzahürləri uşaq üçün heç də çətin deyil. Çox vaxt bir uşağın böyüməsindəki uyğunsuzluq, valideynlərin ideal bir uşağın müəyyən bir modelini, həqiqi birini yalnız gözlədiyi müddətdə sevdiyinə bağlıdır.

“Uşaqların tərbiyəsi tamamilə yetkinlərin tərbiyə problemlərinə münasibətindən deyil, böyüklərin onlara münasibətindən asılıdır.” - G. Chesterton

Ailənin xaricində tərbiyə etmək ifrat bir təhsil növüdür. Bu, yuxarıda təsvir olunan təhsil növlərinin xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən uşaq müəssisəsində tərbiyə məsələsinə aiddir. Eyni tərbiyə növləri (pedaqoji təsir) ibtidai məktəb yaşında uşaq üçün əhəmiyyətli olan müəllimlər tərəfindən göstərilə bilər.

Əvvəla, hər bir vəziyyətdə tələbənin təhsildə çətinlik çəkməsinin səbəbləri aşağıdakı sxemə uyğun olaraq müəyyənləşdirilməlidir.

• bir yeniyetmənin mənəvi aləmində ən çox təhrif olunan şey;

• hazırda hansı mənfi şərtlər mövcuddur;

• şagirdin özü hansı mənfi halları həll edə bilər, ailəsinin və məktəbinin köməyi ilə aradan qaldırılmalıdır;

• yeniyetmə ilə əlaqəli pedaqoji səhvlərə yol verilib-verilməməsi və onları necə düzəltmək olar.

"Çətin": ibtidai məktəb yaşı.

İbtidai məktəb yaşlarında düzgün olmayan ailə və uşaq bağçası tərbiyəsinin nəticələri özünü göstərir. Uşaqlar həmyaşıdları ilə necə oynamağı, onlarla ünsiyyət qurmağı, özlərini idarə etməyi, birlikdə işləməyi və səylə işləməyi bilmirlər. Buradan - oyundakı uğursuzluqlar, əmək fəaliyyətləri, özünə şübhə, kin, inadkarlıq, şıltaqlıq, kobudluq, inamsızlıq, letarji, ətalət.

İnkişaf çətinliyi olan, pedaqoji cəhətdən laqeyd və məktəbə zəif hazırlaşan uşaqları müəyyənləşdirmək bu mərhələdə çox vacibdir. Həyat və fəaliyyətin yeni bir formasını mənimsəmənin çətinliyinə, bir müəllimlə münasibətlərin xüsusiyyətlərinə, bir ailə ilə münasibətlərin dəyişməsinə, öyrənmə fəaliyyətində və ev tapşırıqlarında çətinliklərə diqqət yetirmək.

Bu mərhələdə uşağa öz dərslərini hazırlamaq, çətinlikləri aşmaq, "nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu" öyrətmək lazımdır. Uşağı maraqlandıran fəaliyyətlərdə (oyun, iş, təhsil) iştirak etmək, uğursuzluqlarla əlaqəli olmağı öyrətmək, səhvləri düzəldə bilmək, yoldaşlara və böyüklərə hörmət etmək və bir-birinin zəif tərəflərini bağışlamağı öyrənmək üçün "müvəffəqiyyət vəziyyəti" yaratmaq. Uşaq geriliyini hiss etməməlidir, "itirən sindromu" aradan qaldırmaq lazımdır.

"Çətin": orta məktəb yaşı.

Yeniyetməlik dövründə çətin təhsil təkcə zehni inkişafdakı geriləmə ilə deyil, həm də qeyri-kafi həyat təcrübəsi ilə stimullaşdırılır. Yeniyetmələr böyüklərin davranışlarını kopyalayırlar, müstəqil deyillər, vaxtından əvvəl yetkinləşirlər. Beləliklə, kobudluq, dözümsüzlük, aqressivlik, təkəbbür, öyrənməyə mənfi münasibət, başqaları ilə qarşıdurmalar var. Məktəblilərin yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olmayan təhsil təsirləri onların müqavimət göstərməsinə səbəb olur, mənfi təcrübə toplanır ki, bu da şəxsi qüsurları artırır.

Yeniyetmənin yetkinliyini, özünə və fəaliyyətinə görə məsuliyyətini vurğulamaq, insanın həqiqi və yalançı gözəlliyini ayırd etməyi, mənfi bir hərəkətə qarşı toxunulmazlığı inkişaf etdirməyi, kollektivizmə, adekvat özünə hörməti formalaşdıran eqoistliyin qarşısını almağı öyrətmək lazımdır. Sinifdə uşağın və həmyaşıd cəmiyyətinin maraqlarını nəzərə alaraq düzgün tapşırıqları seçmək son dərəcə vacibdir.

Yu.A. Kleiberg davranış sapmalarının 3 əsas qrupunu müəyyənləşdirir: mənfi (məsələn, narkotik istifadəsi), müsbət (məsələn, sosial yaradıcılıq) və sosial neytral (dilənçilik).

Deviant davranışın aşağıdakı formalarını ayıra bilərik: antisosyal (qanunsuz) davranış, antisosyal (əxlaqsız) davranış, autodestruktiv (özünü məhv edən) davranış, addiktiv (asılı davranış), intihar (suisidal) davranışı.

Bundan əlavə, aqressiv davranış da ayrıca qeyd olunur. (fiziki və ya verbal).
Yüklə 46,84 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə