"MÜLKİ MÜdafiƏ" fənnindən test sualları Mülki müdafiənin xəbərdarlıq siqnalları hansılardırYüklə 67,83 Kb.
səhifə6/7
tarix31.01.2017
ölçüsü67,83 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

D) Fövqəladə hallarda əhalinin mühafizəsinin ən səmərəli üsulu, əhalini radiasiya əleyhinə daldalanacalarda yerləşdirilməsidir.

E) Fövqəladə hallarda əhalinin mühafizəsinin ən səmərəli üsulu, əhalini sadə daldalanacanlarda yerləşdirilməsidir.

256. Köçürmə nədir.

A) Adamların həyatı və fəaliyyəti üçün təhlükə yaranan rayonlardan əhalinin mütəşəkkil surətdə çıxarılıb təhlükəsiz rayonlarda yerləşdirilməsi üzrə tədbirlər kompleksidir.

B) Adamların həyatı və fəaliyyəti üçün təhlükə yaranan rayonlardan əhalinin pərakəndə surətdə çıxarılıb təhlükəsiz rayonlarda yerləşdirilməsi üzrə tədbirlən kompleksidir.

C) Adamların həyatı və fəaliyyəti üçün təhlükə yaradan rayonlardan əhalinin mütəşəkkil surətdə çıxarılıb təhlükəsiz rayonlarda daimi yerləşdirilməsi üzrə tədbirlər kompleksidir.

D) Adamların həyat və fəaliyyəti üçün təhlükə yaradan rayonlardan əhalinin pərakəndlə surətdə çıxarılıb təhlükəsiz rayonlarda daimi yerləşdirilməsi üzrə tədbirlər kompleksidir

E) Adamların həyatı və fəaliyyəti üçün təhlükə yaradan rayonlardan əhalinin mütəşəkkil surətdə çıxarılıb təhlükəsiz respublikalarda yerləşdirilməsi üzrə tədbirlər kompleksidir.

257. Düşmən basqını gözlənilən şəhərlərin və əlahiddə obyektlərin ətrafında ehtimal olunan dağıntı zonalarından və digər təhlükəli rayonlardan kənarda əhalinin qəbul edib yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olan ərazi necə adlanır.

A) Kənarda əhalinin qəbul edib yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olan ərazi təhlükəsiz zona adlanır.

B) Kənarda əhalinin qəbul edib yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olan ərazi təhlükəli zona adlanır.

C) Kənarda əhalinin qəbul edib yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olan ərazi şəhərdənkənar zona adlanır.

D) Kənarda əhalinin qəbul edib yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olan ərazi köçürmə zonası adlanır.

E) Kənarda əhalinin qəbul edib yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olan ərazi şəhərdaxili zona adlanır.

258. İri şəhərlərdə işini davam etdirən müəssisələrin fəhlə və qulluqçuları təhlükəsiz zonada işə gətirilmək və işdən qayıtmaq üçün minimal neçə saatlıq məsafədə yerləşdirilməlidir.

A) Dörd saatlıq, məsafədə yerləşdirilməlidir.

B) Beş saatlıq, məsafədə yerləşdirilməlidir.

C) Altı saatlıq, məsafədə yerləşdirilməlidir.

D) Yeddi saatlıq, məsafədə yerləşdirilməlidir.

E) Səkkiz saatlıq, məsafədə yerləşdirilməlidir.

259. Əhalinin köçürülməsi hansı prinsip üzrə təşkil edilir.

A) Əhalinin köçürülməsi ərazi, istehsalat prinsip üzrə təşkil edilir.

B) Əhalinin köçürülməsi ərazi, rayon prinsip üzrə təşkil edilir.

C) Əhalinin köçürülməsi rayon istehsalat prinsip üzrə təşkil edilir.

D) Əhalinin köçürülməsi şəhər istehsalat prinsip üzrə təşkil edilir.

E) Əhalinin köçürülməsi rayon şəhər prinsip üzrə təşkil edilir.

260. Əhalinin köçürülməsinin əsas üsulu hansıdır.

A) Əhalinin köçürülməsinin əsas üsulu, kombinasiyalı köçürmə üsuludur.

B) Əhalinin köçürülməsinin əsas üsulu piyada köçürmə üsuludur.

C) Əhalinin köçürülməsinin əsas üsulu dəmir yolu nəqliyyatı ilə köçürmə üsuludur.

D) Əhalinin köçürülməsinin əsas üsulu avtomobil nəqliyyatı ilə köçürmə üsuludur.

E) Əhalinin köçürülməsinin əsas üsulu hava yolları ilə köçürmə üsuludur.

261. Köçürülən əhalinin qeydiyyatı üçün əsas sənədlər hansılardır.

A) Köçürülən əhalinin qeydiyyatı üçün əsas sənədlər, pasport (vəsiqə), köçürülənlərin siyahısıdır.

B) Köçürülən əhalinin qeydiyyatı üçün əsas sənədlər, hərbi bilet,doğum haqqında şəhadətnamədir..

C) Köçürülən əhalinin qeydiyyatı üçün əsas sənədlər, hərbi bilet, köçürülənlərin siyahısıdır.

D) Köçürülən əhalinin qeydiyyatı üçün əsas sənədlər, pasport (vəsiqə), yaşayış yerindən arayışdır.

E) Köçürülən əhalinin qeydiyyatı üçün əsas sənədlər, yaşayış yerindən arayış, hərbi bilet,əmək kitabçasıdır.

262. Əhalinin köçürülmə işini bilavasitə yerinə yetirmək üçün hansı məntəqə açılır.

A) Əhalinin köçürülmə işini bilavasitə yerinə yetirmək üçün, köçürmə, toplanış məntəqəsi açılır.

B) Əhalinin köçürülmə işini bilavasitə yerinə yetirmək üçün, qeydiyyat, köçürmə məntəqəsi açılır.

C) Əhalinin köçürülmə işini bilavasitə yerinə yetirmək üçün, toplanış, qeydiyyat məntəqəsi açılır.

D) Əhalinin köçürülmə işini bilavasitə yerinə yetirmək üçün, toplanış, yoxlama məntəqəsi açılır.

E) Əhalinin köçürülmə işini bilavasitə yerinə yetirmək üçün, köçürmə, yoxlanış məntəqəsi açılır.

263.Köçürmə zamanı piyada yürüş edən adamlar üçün qısa istirahət neçə dəqiqə nəzərdə tutulur.

A) Piyada yürüş edən adamlar üçün qısa istirahət müddəti 10-15 dəqiqə nəzərdə tutulur.

B) Piyada yürüş edən adamlar üçün qısa istirahət müddəti 5-10 dəqiqə nəzərdə tutulur.

C) Piyada yürüş edən adamlar üçün qısa istirahət müddəti 10-20 dəqiqə nəzərdə tutulur.

D) Piyada yürüş edən adamlar üçün qısa istirahət müddəti 20-25 dəqiqə nəzərdə tutulur.

E) Piyada yürüş edən adamlar üçün qısa istirahət müddəti 25-30 dəqiqə nəzərdə tutulur.

264. Piyada köçürülmə zamanı neçə saat yürüşdən sonra böyük istirahət təşkil olunur.

A) Böyük istirahət 1,0-1,5 saat təşkil olunur.

B) Böyük istirahət 1,5-2,0 saat təşkil olunur.

C) Böyük istirahət 2,0-2,5 saat təşkil olunur.

D) Böyük istirahət 2,5-3,0 təşkil olunur.

E) Böyük istirahət 3,0-3,5 saat təşkil olunur.

265. Piyada köçürülmə zamanı 1-1,5 saat yürüşdən sonra neçə saatlıq istirahət nəzərdə tutulur?

A) Köçürülmə zamanı 1-1,5 saat yürüşdən sonra 1-2 saat istirahət nəzərdə tutulur.

B) Köçürülmə zamanı 1-1,5 saat yürüşdən sonra 2-3 saat istirahət nəzərdətutulur.

C) Köçürülmə zamanı 1-1,5 saat yürüşdən sonra 3-4 saat istirahət nəzərdə tutulur.

D) Köçürülmə zamanı 1-1,5 saat yürüşdən sonra 4-5saat istirahət nəzərdə tutulur.

E) Köçürülmə zamanı 1-1,5 saat yürüşdən sonra 5-6 saat istirahət nəzərdə tutulur.

266. Köçürülən əhalinin ərzaqla təminatı hansı müəssisələrin bazası əsasında təşkil edilir?

A) Ərzaqla təminat ictimai iaşə müəssisələrinin bazası əsasında təşkil edilir.

B) Ərzaqla təminat biznes qurumları bazası əsasında təşkil edilir.

C) Ərzaqla təminat fermer təsərrüfatları bazası əsasında təşkil edilir.

D) Ərzaqla təminat ərzaq bazası əsasında təşkil edilir.

E) Ərzaqla təminat şəxsi təminat bazası əsasında təşkil edilir.

267. Köçürmə zamanı geyilən paltarın daxili cibinə kimlər üçün adı, soyadı, təvəllüdü, ata və anasının iş yerlərinin ünvanları göstərilmiş vərəq qoyulur.

A) Köçürmə zamanı geyilən paltarın daxili cibinə, məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün adı, soyadı, təvəllüdü, ata və anasının iş yerlərinin ünvanları göstərilmiş vərəq qoyulur.

B) Köçürmə zamanı geyilən paltarın daxili cibinə, 10 yaşına qədər uşaqlar üçün adı, soyadı, təvəllüdü, ata və anasının iş yerlərinin ünvanları göstərilmiş vərəq qoyulur.

C) Köçürmə zamanı geyilən paltarın daxili cibinə, 17 yaşına qədər uşaqlar üçün adı, soyadı, təvəllüdü, ata və anasının iş yerlərinin ünvanları göstərilmiş vərəq qoyulur.

D) Köçürmə zamanı geyilən paltarın daxili cibinə, 20 yaşından aşağı uşaqlar üçün adı, soyadı, təvəllüdü, ata və anasının iş yerlərinin ünvanları göstərilmiş vərəq qoyulur.

E) Köçürmə zamanı geyilən paltarın daxili cibinə, çağırışçı uşaqlar üçün adı, soyadı, təvəllüdü, ata və anasının iş yerlərinin ünvanları göstərilmiş vərəq qoyulur.

268. Uşaqlar üçün köçürmə zamanı hansı sənədlər götürülür.

A) Uşaqlar üçün köçürmə zamanı, yaş kağızı, məktəb gündəliyi götürülür.

B) Uşaqlar üçün köçürmə zamanı, yaş kağızı, yaşayış yerindən arayış götürülür.

C) Uşaqlar üçün köçürmə zamanı, məktəb gündəliyi, yaşayış yerindən arayış götürülür.

D) Uşaqlar üçün köçürmə zamanı, yaş kağızı, valideynlərin sənədlərinin çıxarışı götürülür.

E) Uşaqlar üçün köçürmə zamanı, valideynin sənədlərinin çıxarışı, məktəb gündəliyi götürülür.

269. Köçürmə zamanı ən lazımi hansı əşyalar götürülür.

A) Köçürmə zamanı mövsümə uyğun, paltar, ayaqqabı, alt paltar, yataq ləvazimatı götürülür.

B) Köçürmə zamanı mövsümə uyğun, paltar, ayaqqabı, alt paltar, ev əşyalarından divan, çarpayı

C) Köçürmə zamanı, mövsümə uyğun, paltar, ayaqqabı, alt paltar, ev əşyalarından radio, televizor

D) Köçürmə zamanı mövsümə uyğun, paltar, ayaqqabı, alt paltar, ev əşyalarından divan

E) Köçürmə zaman, mövsümə uyğun, paltar, ayaqqabı, alt paltar, ev əşyalarından yorğan, döşək

270. Köçürmə işlərinin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi hansı şərtlərdən asılıdır.

A) Köçürmə işlərinin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi, əhalinin mütəşəkkilliyi və intizamından asılıdır.

B) Köçürmə işlərinin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi, idarəetmə orqanlarının mütəşəkkillliyindən asılıdır.

C) Köçürmə işlərinin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi, köçürmə komissiyasının mütəşəkkilliyindən asılıdır.

D) Köçürmə işlərinin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi, köçürmə məntəqəsinin mütəşəkkilliyindən asılıdır.

E) Köçürmə işlərinin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi, qeydiyyata alma məntəqəsinin mütəşəkkilliyindən asılıdır.

271. Əhalinin köçürülməsi ilə əlaqədar olan məsələlərin həlli kimlərə həvalə olunur.

A) Əhalinin köçürülməsi məsələləri, hakimiyyət orqanları və yerli özünüidarəetmə orqanlarına həvalə olunur.

B) Əhalinin köçürülməsi məsələləri, icra hakimiyyəti başçıları və digər hakimiyyət orqanlarına həvalə olunur.

C) Əhalinin köçürülməsi məsələləri, qeyri hökümət təşkilatlarına və yerli özünüidarəetmə orqanlarına həvalə olunur.

D) Əhalinin köçürülməsi məsələləri, yerli özünü idarəetmə orqanları və təşkilat rəhbərlərinə həvalə olunur.

E) Əhalinin köçürülməsi məsələləri, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və İcra Hakimiyyəti başçılarına həvalə olunur.

272. Nüvə partlayışından 1 saat sonra radiasiya səviyyəsi 80 R/saat olmuşdur. Zəiflətmə əmsalı 4 olan traktorun kabinasında işləyən işçinin radioaktiv çirklənmiş ərazidə işləmə müddətini təyin edin. İşçi üçün yolverilən şüalanma dozası 30 R-dir.

A) 1,5 saat

B) 2,5 saat

C) 3,5 saat

D) 4,5 saat

E) 5,5 saat

273. Qeyri iş vaxtı və müəyyən edilmiş digər hallarda əhali hansı prinsip üzrə köçürülür.

A) Ərazi prinsipi üzrə.

B) Obyekt prinsipi üzrə.

C) Rayon prinsipi üzrə.

D) Şəhər prinsipi üzrə.

E) Respublika prinsipi üzrə.

274. Çirklənmiş zonada köçürməni təmin edən avto-nəqliyyatda işləyən sürücüləri dəyişmək üçün ehtiyat sürücülər harada saxlanmalıdır.

A) Köçürülmənin aralıq məntəqələrində.

B) İcra Hakimiyyəti ehtiyatında .

C) Köçürülənlərin qeydiyyat məntəqəsində.

D) Köçürülənlərin yerləşdirilməsi məntəqəsində.

E) İdarəetmə məntəqələrində.

275. Əhalinin və müəssisələrin şəhərdənkənar zonalarda qəbul edilməsi və yerləşdirilməsinin əsas təşkilatçısı kimdir?

A) Əhalinin və müəssisələrin şəhərdənkənar zonalarda qəbul edilməsi və yerləşdirilməsinin əsas təşkilatçıları, İcra başçılarıdır.

B) Əhalinin və müəssisələrin şəhərdənkənar zonalarda qəbul edilməsi və yerləşdirilməsinin əsas təşkilatçıları,Fövqəladə Hallar nazirliyidir.

C) Əhalinin və müəssisələrin şəhərdənkənar zonalarda qəbul edilməsi və yerləşdirilməsinin əsas təşkilatçıları, Nazirlər Kabinetidir.

D) Əhalinin və müəssisələrin şəhərdənkənar zonalarda qəbul edilməsi və yerləşdirilməsinin əsas təşkilatçıları, daxili işlər nazirliyidir.

E) Əhalinin və müəssisələrin şəhərdənkənar zonalarda qəbul edilməsi və yerləşdirilməsinin əsas təşkilatçıları, obyekt rəhbəridir.

276. Köçürmə komissiyasının sədri kimlər təyin olunurlar.

A) Köçürmə komissiyasının sədri, icra başçısının müavinlərindən təyin olunurlar.

B) ) Köçürmə komissiyasının sədri, FHN-in müavinlərindən təyin olunurlar.

C) ) Köçürmə komissiyasının sədri, mülki müdafiə qərargahı rəisinin müavinlərindən təyin olunurlar.

D) ) Köçürmə komissiyasının sədri, Daxili İşlər Nazirinin müavinlərindən təyin olunurlar.

E) ) Köçürmə komissiyasının sədri, obyekt rəhbərlərindən təyin olunurlar.

277. Köçürmə komissiyasının heyətinə daxil olan xidmət və nümayəndələrin-dən əlavə heyətə neçə nəfər texniki işçi daxil edilir.

A) Köçürmə komissiyasının heyətinə daxil olan xidmət və nümayəndələrindən əlavə heyətə, 3-4 nəfər texniki işçi daxil edilir.

B) Köçürmə komissiyasının heyətinə daxil olan xidmət və nümayəndələrindən əlavə heyətə, 1-2 nəfər texniki işçi daxil edilir.

C) Köçürmə komissiyasının heyətinə daxil olan xidmət və nümayəndələrindən əlavə heyətə, 4-5 nəfər texniki işçi daxil edilir.

D) Köçürmə komissiyasının heyətinə daxil olan xidmət və nümayəndələrindən əlavə heyətə, 5-6 nəfər texniki işçi daxil edilir.

E) Köçürmə komissiyasının heyətinə daxil olan xidmət və nümayəndələrindən əlavə heyətə, 6-7 nəfər texniki işçi daxil edilir.

278. Rayonun köçürülənləri qəbul etmə məntəqələri nə zaman açılır

A) Ölkəyə basqın təhlükəsi yarandığı və FH elan edilərkən.

B) Ölkəyə basqın təhlükəsi yaranarkən və FH elan olunmadıqda.

C) Ölkəyə basqın təhlükəsi yarandığı və fövqəladə hallar baş verərkən.

D) Ölkəyə basqın təhlükəsi yarandığı və zəlzələ baş verərkən.

E) Ölkəyə basqın təhlükəsi yarandığı və sürüşmə təhlükəsi yaranarkən.

279. Köçürmə vəsiqəsi neçə hissədən ibarət olur.

A) Köçürmə vəsiqəsi 3 hissədən ibarət olur.

B) Köçürmə vəsiqəsi 1 hissədən ibarət olur.

C) Köçürmə vəsiqəsi 2 hissədən ibarət olur.

D) Köçürmə vəsiqəsi 5 hissədən ibarət olur.

E) Köçürmə vəsiqəsi 4 hissədən ibarət olur.

280. Köçürmə vəsiqəəsinin talonu hansı məntəqədə qalır.

A) Köçürmə vəsiqəəsinin talonu, köçürmə məntəqəsində qalır.

B) Köçürmə vəsiqəəsinin talonu, qeydiyyat məntəqəsində qalır.

C) Köçürmə vəsiqəəsinin talonu, nəqliyyat minmə və düşmə məntəqəsində qalır.

D) Köçürmə vəsiqəəsinin talonu, köçürmə komissiyasında qalır.

E) Köçürmə vəsiqəəsinin talonu, ictimai asayişi mühafizə məntəqəsində qalır.

281. Köçürmə vəsiqəsinin kötüyü harada qalır.

A) Köçürmə vəsiqəsinin kötüyü polis şöbəsində qalır.

B) Köçürmə vəsiqəsinin kötüyü köçürmə məntəqəsində qalır.

C) Köçürmə vəsiqəsinin kötüyü qeydiyyat məntəqəsində qalır.

D) Köçürmə vəsiqəsinin kötüyü köçürmə komissiyasında qalır.

E) Köçürmə vəsiqəsinin kötüyü nəqliyyata minmə və düşmə məntəqəsində qalır.

282. Köçürmə vəsiqəsinin əsli harada qalır.

A) Köçürmə vəsiqəsinin əslini şəxs özündə saxlayır.

B) Köçürmə vəsiqəsinin əsli köçürmə məntəqəsində qalır.

C) Köçürmə vəsiqəsinin əsli polis şöbəsində qalır.

D) Köçürmə vəsiqəsinin əsli nəqliyyata minmə və düşmə məntəqəsində qalır.

E) Köçürmə vəsiqəsinin əsli köçürmə komissiyasında qalır.

283. Təhlükəsiz zona nədir

A) Düşmən basqını gözlənilən şəhərlərin və əlahiddə obyektlərin ətrafında ehtimal olunan dağıntı zonalardan və digər təhlükəli rayonlardan kənarda əhalinin qəbul edilməsi, yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olan ərazi.

B) Düşmən basqını gözlənilən şəhərlərin və əlahiddə obyektlərin ətrafında ehtimal olunan dağıntı zonalardan və digər təhlükəli rayonlardan kənarda əhalinin qəbul edilməsi, yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olmayan ərazi.

C) Düşmən basqını gözlənilməyən şəhərlərin və əlahiddə obyektlərin ətrafında ehtimal olunan dağıntı zonalardan və digər təhlükəli rayonlardan kənarda əhalinin qəbul edilməsi , yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olan ərazi.

D) Düşmən basqını gözlənilən şəhərlərin və əlahiddə obyektlərin ətrafında ehtimal olunan dağıntı olmayan zonalardan və digər təhlükəli rayonlardan kənarda əhalinin qəbul edilməsi, yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olan ərazi.

E) Düşmən basqını gözlənilən şəhərlərin və əlahiddə obyektlərin ətrafında ehtimal olunan dağıntı zonalardan və digər təhlükəli rayonlarda əhalinin qəbul edilməsi, yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olan ərazi.

284. Qismən köçürülmə hallarında ilk növbədə kimlər köçürülür.

A) İnternat məktəblərin şagirdləri,uşaq evlərindəki uşaqlar ,ali məktəb tələbələri. orta ixtisas şagirdləri .

B) İnternat məktəblərin şagirdləri,uşaq evlərindəki uşaqlar ,ali məktəb tələbələri.hərbi müdavimlər.

C) İnternat məktəblərin şagirdləri,uşaq evlərindəki uşaqlar ,ali məktəb tələbələri.yaşlı qadınlar.

D) İnternat məktəblərin şagirdləri,uşaq evlərindəki uşaqlar ,ali məktəb tələbələri.yaşlı kişilər.

E) İnternat məktəblərin şagirdləri,uşaq evlərindəki uşaqlar ,ali məktəb tələbələri,teni anadan olan uşaqlar.

285. Bu günə qədərAzərbaycanda köçürmə işləri daha geniş tətbiq olunub.

A) Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dövründə.

B) Metropolitendə terror zamanı .

C) Bayıl yamacında sürüşmə zamanı.

D) Nəqliyyat qəzaları zamanı .

E) Neft emalı zavodunda qəza zamanı.

286. Köçürmə zamanı neçə günlük ərzaq götürülür.

A) Köçürmə zamanı 2-3 günlük ərzaq götürülür.

B) Köçürmə zamanı 12-13 günlük ərzaq götürülür.

C) Köçürmə zamanı 22-23 günlük ərzaq götürülür.

D) Köçürmə zamanı 4-6 günlük ərzaq götürülür.

E) Köçürmə zamanı 6-7 günlük ərzaq götürülür.

287. Fərdi mühafizə vasitələrinə aiddir:

A)Tənəffüs orqanlarını mühafizə vasitələri, dəri səthini mühafizə vasitələri, tibbi mühafizə vasitələri.

B)Tənəffüs orqanlarını mühafizə vasitələri, sanitar çantaları, tibbi mühafizə vasitələri.

C)Tənəffüs orqanlarını mühafizə vasitələri, dəri səthini mühafizə vasitələri, gözləri mühafizə vasitələri.

D)Tənəffüs orqanlarını mühafizə vasitələri, kimya əleyhinə fərdi zərf, baş nahiyəsini mühafizə vasitələri.

E)Tənəffüs orqanlarını mühafizə vasitələri, fərdi dərman qutuları, adi paltarlar və avadanlıqlar.

288. QP-5 süzücü əleyhqazı hansı hissələrdən ibarətdir.

A)Əleyhqazı qutusu tərləməyən plyonkalar olan qutu, şlem-maska və

çantadan ibarətdir.

B)Əleyhqaz qutusu tərləməyən plyonkalar olan qutu, uzadıcı ştanq, şlem maska çantadan ibarətdir.

C)Əleyhqaz qutusu tərləməyən plyonkalar olan qutu Çanta, Əleyhqaz qutusu, bağlayıcı kəmərdən ibarətdir.

DƏleyhqaz qutusu çanta, kəmərlər uzadıcı ştanq, şlem maskaqayıçlardan ibarətdir.

E)Əleyhqaz qutusu tərləməyən plyonkalar olan qutu kəmərlər, çanta, şlem-maskadan ibarətdir.

289. Karbon 2oksidindən tənəffüs üzvlərinin mühafizəsini təmin etmək üçün nədən istifadə olunur.

A)Tənəffüs üzvlərinin mühafizəsini təmin etmək üçün, hopkalit patronlardan istifadə olunur.

B)Tənəffüs üzvlərinin mühafizəsini təmin etmək üçün, adi qutulardan istifadə olunur.

C)Tənəffüs üzvlərinin mühafizəsini təmin etmək üçün, sənaye qutularından istifadə olunur.

D)Tənəffüs üzvlərinin mühafizəsini təmin etmək üçün, RP-4 təcridedici qutulardan istifadə olunur.

E)Tənəffüs üzvlərinin mühafizəsini təmin etmək üçün, respiratorlardan istifadə olunur.

290. Hazırda ölkəmizin mülki müdafiə sistemində yaşlı əhalinin mühafizəsi üçün hansı növ əleyhqazlardan istifadə olunur.

A) Ölkəmizin mülki müdafiə sistemində yaşlı əhalinin mühafizəsi üçün, QP-5, QP-5M, QP-7 növlü əleyhqazlardan istifadə olunur.

B) Ölkəmizin mülki müdafiə sistemində yaşlı əhalinin mühafizəsi üçün, PDF-d, QP-5, QP-5M növlü əleyhqazlardan istifadə olunur.

C) Ölkəmizin mülki müdafiə sistemində yaşlı əhalinin mühafizəsi üçün, PDF-S, FdF-d, QP-7 növlü əleyhqazlardan istifadə olunur.

D) Ölkəmizin mülki müdafiə sistemində yaşlı əhalinin mühafizəsi üçün, QP-7, QP-5, PDF-S növlü əleyhqazlardan istifadə olunur.

E) Ölkəmizin mülki müdafiə sistemində yaşlı əhalinin mühafizəsi üçün, LƏV-6b ZVA-Şb YZ-7 növlü əleyhqazlardan istifadə olunur.

291. Məktəbəqədər süzücü uşaq əleyhqazları hansıdır.

A) Məktəbəqədər süzücü uşaq əleyhqazları PDF-d əleyhqazlarıdır.

B) Məktəbəqədər süzücü uşaq əleyhqazları PDF-ş əleyhqazlarıdır.

C) Məktəbəqədər süzücü uşaq əleyhqazları QP-7 əleyhqazlarıdır.

D) Məktəbəqədər süzücü uşaq əleyhqazları QP-5 əleyhqazlarıdır.

E) Məktəbəqədər süzücü uşaq əleyhqazları QP-5M əleyhqazlarıdır.

292. 1.5 yaşınadək uşaqları mühafizə etmək üçün hansı mühafizə vasitəsindən istifadə olunur.

A) 1.5 yaşınadək uşaqları mühafizə etmək üçün KZD-6-dan istifadə olunur.

B) 1.5 yaşınadək uşaqları mühafizə etmək üçün QP-5-dən istifadə olunur.

C) 1.5 yaşınadək uşaqları mühafizə etmək üçün QP-7-dən istifadə olunur.

D) 1.5 yaşınadək uşaqları mühafizə etmək üçün QP-5M-dən istifadə olunur.

E) 1.5 yaşınadək uşaqları mühafizə etmək üçün PDF-d-dən istifadə olunur.

293. Əleyhqaz şlem maskaları neçə ölçüdə buraxılır.

A) Membransız beş, membranlı dörd ölçüdə buraxılır.

B) Membransız beş, membranlı altı ölçüdə buraxılır.

C) Membransız dörd, membranlı beş ölçüdə buraxılır.

D) Membranlı yeddi, membransız üç ölçüdə buraxılır.

E) Membransız iki, membranlı dörd ölçüdə buraxılır.

294. «O» ölçülü əleyhqazın kəllə, yanaqlar, çənəaltı hissədən keçən dairəvi xətt üzrə ölçüsüsü neçə santimetr olmalıdır.

A) Ölçü 63,0sm olmalıdır.

B) Ölçü 63,5-65sm olmalıdır.

C) Ölçü 65,5-68sm olmalıdır.

D) Ölçü 68,5-70sm olmalıdır.

E) Ölçü 70sm-dən artıq olmalıdır.

295. 1-ci ölçülü əleyhqazların, kəllə, yanaqlar, çənəaltı hissədən keçən dairəvi xətt üzrə ölçüsü neçə santimetr olmalıdır.

A) Ölçü 63,5-65,0sm olmalıdır.

B) Ölçü 63,0sm olmalıdır.

C) Ölçü 65,5-68,0sm olmalıdır.

D) Ölçü 68,5-70,5sm olmalıdır.

E) Ölçü 71,0 sm-dən artıq olmalıdır.

296. 2-ci ölçülü əleyhqazların, kəllə, yanaqlar, çənəaltı hissədən keçən dairəvi xətt üzrə ölçüsü neçə santimetr olmalıdır.

A) Ölçü 65,5-68,0 sm olmalıdır.

B) Ölçü 63,0 sm olmalıdır.

C) Ölçü 68,5-70,0 sm olmalıdır.

D) Ölçü, 70-70,5sm olmalıdır.

E) Ölçü 71,0 sm-dən artıq olmalıdır.

297. 3-cü ölçülü əleyhqazların, kəllə, yanaqlar, çənəaltı hissədən keçən dairəvi xətt üzrə ölçüsü neçə santimetr olmalıdır.

A) Ölçü 68,5-70,5sm olmalıdır.

B) Ölçü 63,0 sm olmalıdır.

C) Ölçü 65,5-68,0 sm olmalıdır.

D) Ölçü 68,0-70,0 sm olmalıdır.

E) Ölçü 71,5sm olmalıdır.

298. 4-cü ölçülü əleyhqazların, kəllə, yanaqlar, çənəaltı hissədən keçən dairəvi xətt üzrə ölçüsü neçə santimetr olmalıdır.

A) Ölçü 71,0 sm-dən artıq olmalıdır.

B) Ölçü 63,0 sm olmalıdır.

C) Ölçü 63,5-68,0 sm olmalıdır.

D) Ölçü 68,5-70,5sm olmalıdır.

E) Ölçü 70,5-71,0 sm olmalıdır.

299. 2-ci ölçülü membranlı şlem maska üçün kəllə, yanaqlar,çənəaltı hissədən keçən dairəvi xətt üzrə ölçü neçə santimetr olmalıdır.

A) Ölçü 64,5-67,0sm olmalıdır.

B) Ölçü 61,5-64sm olmalıdır.

C) Ölçü 64,5-68,0sm olmalıdır.

D) Ölçü 67,0-68,0sm olmalıdır.

E) Ölçü 67,5sm-dən artıq olmalıdır.

300. Tozdan qoruyan PTM-1 parça maskası neçə hissədən ibarətdir.

A) Tozdan qoruyan PTM-1 parça maskası iki hissədən ibarətdir.

B) Tozdan qoruyan PTM-1 parça maskası üç hissədən ibarətdir.

C) Tozdan qoruyan PTM-1 parça maskası dörd hissədən ibarətdir.

D) Tozdan qoruyan PTM-1 parça maskası beş hissədən ibarətdir.

E) Tozdan qoruyan PTM-1 parça maskası altı hissədən ibarətdir.

301. Pambıqlı tənzif sarğısı neçə santimetr tənzif parçasından hazırlanır.

A) Pambıqlı tənzif sarğısı 50-100sm tənzif parçasından hazırlanır.

B) Pambıqlı tənzif sarğısı 40-90sm tənzif parçasından hazırlanır.

C) Pambıqlı tənzif sarğısı 30-80sm tənzif parçasından hazırlanır.

D) Pambıqlı tənzif sarğısı 20-70sm tənzif parçasından hazırlanır.

E) Pambıqlı tənzif sarğısı 10-60sm tənzif parçasından hazırlanır.

302. Tabelli respiratorlara aiddir.

A) Tabelli respiratorlara R-2, R-2U respiratorları.

B) Tabelli respiratorlara R-1, R-3 respiratorları.

C) Tabelli respiratorlara R-2, R-2S respiratorları.Yüklə 67,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə