Obaveštenje o zaključenom ugovoruYüklə 252,41 Kb.
tarix18.04.2017
ölçüsü252,41 Kb.
#14500

Na osnovu Člana 55. Stav 1. Tačka 8, Člana 57. Stav 1. i Člana 116. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" broj 124/2012, 104/13 i 68/15), i Odluke o dodeli ugovora broj 6-03d/16-6 od 28.04.2016. godine, naručilac Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
Objavljuje
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU


 1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, Hajduk Veljkova 10, www.izzzdiovns.rs

 2. Vrsta naručioca: zdravstvo

 3. Vrsta postupka: postupak javne nabavke male vrednosti

 4. Predmet javne nabavke: dobra

 5. Opis predmeta nabavke: Lekovi i preparati sa negativne liste i magistralni i galenski lekovi

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 33600000 Farmaceutski proizvodi

 1. Ugovorena vrednost:

Rbr

Naziv partije

Ponuđač kojem se dodeljuje ugovor

Ugovorena vrednost

1

Ranitidin, tableta

„Farmalogist“ d.o.o. Beograd

13.328,00


2

Silimarin, kapsula

„Phoenix Pharma“ d.o.o. Beograd

10.980,00

3

Nistatin, dražeja

„Phoenix Pharma“ d.o.o. Beograd

3.336,00

4

Nistatin, kapi

„Phoenix Pharma“ d.o.o. Beograd

48.832,50

5

Piridoksin, tableta

„Farmalogist“ d.o.o. Beograd

2.585,00

6

Kalijum hlorid, oralni prašak

„Phoenix Pharma“ d.o.o. Beograd

16.920,00

7

Heparin natrijum, deksapantenol, gel

„Phoenix Pharma“ d.o.o. Beograd

49.200,00

8

Heparin natrijum, deksapantenol, krem

„Phoenix Pharma“ d.o.o. Beograd

36.900,00

9

Nistatin, mast

„Phoenix Pharma“ d.o.o. Beograd

41.882,50

10

Hlorpiramin, mast

„Farmalogist“ d.o.o. Beograd

10.788,30

11

Hidrokortizon (kortizol), oksitetraciklin, mast

„Farmalogist“ d.o.o. Beograd

62.997,00

12

Ekstrakt teleće krvi (deprotenizovan), gel

„Farmalogist“ d.o.o. Beograd

5.145,10

14

Lidokain, hlorheksidin, gel sa aplikatorom

„Phoenix Pharma“ d.o.o. Beograd

27.232,50


15

Acetilsalicilna kiselina, tableta

„Farmalogist“ d.o.o. Beograd

5.024,00


18

Paracetamol 200mg, supozitorija

„Phoenix Pharma“ d.o.o. Beograd

69.160,00

19

Paracetamol, tableta

„Phoenix Pharma“ d.o.o. Beograd

20.500,00

20

Piracetam, kapsula

„Farmalogist“ d.o.o. Beograd

2.484,00

21

Cetirizin, tableta

„Farmalogist“ d.o.o. Beograd

5.630,00

23

Tobramicin, kapi za oči

„Farmalogist“ d.o.o. Beograd

11.925,00

24

Tropikamid, kapi za oči

„Farmalogist“ d.o.o. Beograd

4.068,20

25

Acetilcistein, rastvor za injekciju

„Phoenix Pharma“ d.o.o. Beograd

27.600,00


26

Probiotski preparat - Lactobacilus rhamnosus GG, Bifidobacterium BB12, kapsula

„Farmalogist“ d.o.o. Beograd

324.240,00

27

Probiotski preparat - Lactobacilus adiophilus Rosell-52, Lactobacilus rhamnosus Rosell-11, Bifidobacterium longum Rosell-175, kapsula

„Farmalogist“ d.o.o. Beograd

520.200,00

28

Probiotski preparat - Lactobacilus adiophilus Rosell-52, Lactobacilus rhamnosus Rosell-11, Bifidobacterium longum Rosell-175, Sacharomyces boulardii, kapsula

„Phoenix Pharma“ d.o.o. Beograd

157.929,00


29

Sacharomyces boulardii + Cink, kapsula

„Farmalogist“ d.o.o. Beograd

160.950,00


30

I tocopherol acetat, dražeja


„Phoenix Pharma“ d.o.o. Beograd

7.992,00


31

Mast za zaustavljanje krvarenja (zasićene mk, biljni kolagen, fosfatidilholin, Ca, Mg, K)

„Farmalogist“ d.o.o. Beograd

10.222,00

33

Natrijum-pikosulfat; magnezijum-oksid, laki; limunska kiselina, bezvodna; prašak za oralni rastvor

„Farmalogist“ d.o.o. Beograd

46.467,00

34

Glicerin, klizma

„Farmalogist“ d.o.o. Beograd

111.450,00

35

Deksapantenol

„Farmalogist“ d.o.o. Beograd

104.873,00

36

Rastvor borne kiseline 3% (Acidi borici solutio 3%), rastvor

ZUA „Farmanea“ Beograd

55.639,50

37

Etakridin - laktat, rastvor za kožu 0,1% (Ethacridini lactatis solutio 0,1%), rastvor

ZUA „Farmanea“ Beograd

79.624,00

38

Diluirani hidrogen - peroksid (Hydrogenii peroxydi solutio diluta), rastvor

ZUA „Farmanea“ Beograd

56.148,00

39

Efedrin hlorid, kapi za nos

Apoteka „Beograd“ Beograd

67.200,00

40

Efedrin hlorid, kapi za nos

Apoteka „Beograd“ Beograd

20.400,00

41

Fenilefrin-hidrohlorid, kapi za oči

Apoteka „Beograd“ Beograd

24.841,25

43

Solutio Ayzenberg (Solutio urologica), Ph.Jug.IV, rastvor

„Apoteka Niš“ d.o.o. Niš

12.000,00

48

Srebro-sulfadiazin, krem

Apoteka „Beograd“ Beograd

26.870,83

49

Permetrin, krem

Apoteka „Beograd“ Beograd

12.249,67

50

Timolol-maleat gel

Apoteka „Beograd“ Beograd

4.593,58

51

Lapis štapići (srebro-nitrat)

Apoteka „Beograd“ Beograd

46.626,67 1. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena

 2. Broj primljenih ponuda: 7 (sedam) ponuđača

 3. Najviša i najniža ponuđena cena:
PARTIJA 1 - Ranitidin, tableta
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Farmalogist, Beograd

13.328,00

2

Phoenix Pharma, Beograd

14.192,00


PARTIJA 2 - Silimarin, kapsula
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Phoenix Pharma, Beograd

10.980,00


PARTIJA 3 - Nistatin, dražeja
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Phoenix Pharma, Beograd

3.336,00

2

Farmalogist, Beograd

3.480,00


PARTIJA 4 - Nistatin, kapi
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Phoenix Pharma, Beograd

48.832,50

2

Farmalogist, Beograd

50.840,00


PARTIJA 5 - Piridoksin, tableta
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Farmalogist, Beograd

2.585,00

2

Phoenix Pharma, Beograd

2.595,00


PARTIJA 6 - Kalijum hlorid, oralni prašak
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Phoenix Pharma, Beograd

16.920,00PARTIJA 7 - Heparin natrijum, deksapantenol, gel

Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Phoenix Pharma, Beograd

49.200,00

2

Farmalogist, Beograd

49.624,00


PARTIJA 8 - Heparin natrijum, deksapantenol, krem

Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Phoenix Pharma, Beograd

36.900,00

2

Farmalogist, Beograd

37.218,00


PARTIJA 9 - Nistatin, mast
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Phoenix Pharma, Beograd

41.882,50

2

Farmalogist, Beograd

43.542,00


PARTIJA 10 - Hlorpiramin, mast
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Phoenix Pharma, Beograd

10.446,00

2

Farmalogist, Beograd

10.788,30


PARTIJA 11 - Hidrokortizon (kortizol), oksitetraciklin, mast

Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Farmalogist, Beograd

62.997,00

2

Phoenix Pharma, Beograd

63.453,00PARTIJA 12 - Ekstrakt teleće krvi (deprotenizovan), gel

Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Farmalogist, Beograd

5.145,10


PARTIJA 13 - Lidokain, gel
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Farmalogist, Beograd

98.360,00

1

Phoenix Pharma, Beograd

101.282,50


PARTIJA 14 - Lidokain, hlorheksidin, gel sa aplikatorom

Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Phoenix Pharma, Beograd

27.232,50


PARTIJA 15 - Acetilsalicilna kiselina, tableta
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Farmalogist, Beograd

4.716,00

2

Phoenix Pharma, Beograd

5.024,00


PARTIJA 16 - Paracetamol 150 mg, supozitorija

Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Phoenix Pharma, Beograd

70.760,00

2

Farmalogist, Beograd

73.072,00


PARTIJA 17 - Paracetamol 80 mg, supozitorija
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Phoenix Pharma, Beograd

51.960,00

2

Farmalogist, Beograd

54.879,00


PARTIJA 18 - Paracetamol 200 mg, supozitorija

Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Phoenix Pharma, Beograd

69.160,00

2

Farmalogist, Beograd

71.904,00PARTIJA 19 - Paracetamol , tableta
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Phoenix Pharma, Beograd

20.500,00

2

Farmalogist, Beograd

20.650,00


PARTIJA 20 - Piracetam, kapsula
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Farmalogist, Beograd

2.484,00

2

Phoenix Pharma, Beograd

2.472,00


PARTIJA 21 - Cetirizin, tableta
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Farmalogist, Beograd

5.630,00

2

Phoenix Pharma, Beograd

5.900,00


PARTIJA 22 - Desloratadin, tableta
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Farmalogist, Beograd

11.925,00

2

Phoenix Pharma, Beograd

11.975,00


PARTIJA 23 - Tobramicin, kapi za oči
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Farmalogist, Beograd

4.068,20

2

Phoenix Pharma, Beograd

4.159,20


PARTIJA 24 - Tropikamid, kapi za oči
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Farmalogist, Beograd

5.945,80

2

Phoenix Pharma, Beograd

6.723,60


PARTIJA 25 - Acetilcistein, rastvor za injekciju

Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Phoenix Pharma, Beograd

27.600,00
 1. Najviša i najniža ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda:
PARTIJA 1 - Ranitidin, tableta
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Farmalogist, Beograd

13.328,00

2

Phoenix Pharma, Beograd

14.192,00
PARTIJA 3 - Nistatin, dražeja
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Phoenix Pharma, Beograd

3.336,00

2

Farmalogist, Beograd

3.480,00


PARTIJA 4 - Nistatin, kapi
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Phoenix Pharma, Beograd

48.832,50

2

Farmalogist, Beograd

50.840,00


PARTIJA 5 - Piridoksin, tableta
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Farmalogist, Beograd

2.585,00

2

Phoenix Pharma, Beograd

2.595,00
PARTIJA 7 - Heparin natrijum, deksapantenol, gel

Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Phoenix Pharma, Beograd

49.200,00

2

Farmalogist, Beograd

49.624,00

PARTIJA 8 - Heparin natrijum, deksapantenol, krem

Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Phoenix Pharma, Beograd

36.900,00

2

Farmalogist, Beograd

37.218,00


PARTIJA 9 - Nistatin, mast
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Phoenix Pharma, Beograd

41.882,50

2

Farmalogist, Beograd

43.542,50
PARTIJA 11 - Hidrokortizon (kortizol), oksitetraciklin, mast

Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Farmalogist, Beograd

62.997,00

2

Phoenix Pharma, Beograd

63.453,00
PARTIJA 15 - Acetilsalicilna kiselina, tableta
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Farmalogist, Beograd

4.716,00

2

Phoenix Pharma, Beograd

5.024,00
PARTIJA 18 - Paracetamol 200 mg, supozitorija

Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Phoenix Pharma, Beograd

69.160,00

2

Farmalogist, Beograd

71.904,00


PARTIJA 19 - Paracetamol , tableta
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Phoenix Pharma, Beograd

20.500,00

2

Farmalogist, Beograd

20.650,00


PARTIJA 20 - Piracetam, kapsula
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Farmalogist, Beograd

2.484,00

2

Phoenix Pharma, Beograd

2.472,00
PARTIJA 23 - Tobramicin, kapi za oči
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Farmalogist, Beograd

4.068,20

2

Phoenix Pharma, Beograd

4.159,20


PARTIJA 24 - Tropikamid, kapi za oči
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Farmalogist, Beograd

5.945,80

2

Phoenix Pharma, Beograd

6.723,60
PARTIJA 26

Probiotski preparat - Lactobacilus rhamnosus GG, Bifidobacterium BB12, kapsula

Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

„Farmalogist“ d.o.o. Beograd

324.240,00

2

"Phoenix Pharma"d.o.o. Beograd

348.120,00
PARTIJA 28 -

Probiotski preparat - Lactobacilus adiophilus Rosell-52, Lactobacilus rhamnosus Rosell-11, Bifidobacterium longum Rosell-175, Sacharomyces boulardii, kapsula

Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Phoenix Pharma, Beograd

157.929,00

2

Farmalogist, Beograd

158.560,00

PARTIJA 29 -

Sacharomyces boulardii + Cink, kapsula

Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Farmalogist, Beograd

160.950,00

2

Phoenix Pharma, Beograd

164.000,00
PARTIJA 33-

Natrijum-pikosulfat; magnezijum-oksid, laki; limunska kiselina, bezvodna; prašak za oralni rastvor

Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Farmalogist, Beograd

46.467,00

2

Phoenix Pharma, Beograd

47.755,00
PARTIJA 35 - Deksapantenol
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Farmalogist, Beograd

104.873,00

2

Phoenix Pharma, Beograd

141.000,00


PARTIJA 36 - Rastvor borne kiseline 3% (Acidi borici solutio 3%), rastvor

Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

ZUA „Farmanea“ Beograd

55.639,50

2

„Apoteka Niš“ d.o.o. Niš

66.500,00
PARTIJA 38 - Diluirani hidrogen - peroksid (Hydrogenii peroxydi solutio diluta), rastvor

Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

ZUA „Farmanea“ Beograd

56.148,00

2

„Apoteka Niš“ d.o.o. Niš

61.650,00


PARTIJA 39 - Efedrin hlorid, kapi za nos
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Apoteka „Beograd“ Beograd

67.200,00

2

„Apoteka Niš“ d.o.o. Niš

76.706,00


PARTIJA 40 - Efedrin hlorid, kapi za nos
Rbr

Naziv ponuđača

Ponuđena vrednost bez PDV-a

1

Apoteka „Beograd“ Beograd

20.400,00

2

„Apoteka Niš“ d.o.o. Niš

22.728,00
 1. Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: /////

12. Datum donošenja Odluke o dodeli ugovora: 28.04.2016. godine

13. Datum zaključenja ugovora: 12.05.2016. godine

14. Osnovni podaci o dobavljačima:

PHOENIX PHARMA d.o.o. Beograd, Bore Stankovića br. 2

FARMALOGIST d.o.o. Beograd, Mirijevski bulevar br. 3

ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA „FARMANEA“ Beograd, Miloša Pocerca br. 25

APOTEKA „NIŠ“ Niš, Bulevar dr Zorana Đinđića br. 6

APOTEKA „BEOGRAD“ Beograd, Bojanska br. 16/IV15. Period važenja ugovora:

Ugovor se zaključuje na određeno vreme (do 12 meseci), odnosno do realizacije ugovorenih obaveza.16. Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora: /////


Yüklə 252,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə