Parkinson hastaliği prof. Dr. Aytekin AkyüzYüklə 445 b.
tarix10.04.2017
ölçüsü445 b.


PARKİNSON HASTALIĞI

 • Prof.Dr.Aytekin Akyüz

 • C.Ü. Tıp Fak. Nöroloji AD
Klinik Görünümler

 • 1817 James Parkinson

  • “Titrek Felç” (An Essay of the Shaking Palsy)
  • Tanı için 3 taneden ikisi gereklidir
  • Bradikinezi, rijidite, tremor (primer olarak istirahatte)
  • Diğer belirtiler : Maske yüz, hipovolemik konuşma, yutma güçlüğü, mikrografi, eğik postür, ayak sürüyerek yürüme, başlamada tereddüt ve donma
  • Başlangıç: Sinsi, tek taraflı ilerleyerek bilateral


Parkinson Hastalığı

 • Kronik, progresif nörodejeneratif hastalık

 • Substantia nigra pars compacta kısmındaki dopaminerjik nöronların yavaş ve selektif kaybı

 • Klinik belirtiler

  • Bradikinezi, rijidite, tremor ve geç dönemde postüral instabilite
  • Otonomik disfonksiyon
   • Ortostatik hipotansiyon, kabızlık ve mesane disfonksiyonu, sexüel bozukluklar
  • Nöropsikiyatrik Bozukluklar
   • Depresyon, demans, psikoz


Belirti ve Bulgular

 • Kardinal Özellikler İstirahat tremoru

 • Bradikinezi

 • Rijidite • Bradikinezi: hareketlerde yavaşlamadır. Hipokinezi: tekrarlayan hareketlerde amlitüd küçülmesi

 • Tremor: 4-7 Hz istirahat tremorudur. “ekmek ufalar”, “hap yapar” tarzda kaba tremordur.

 • Rijidite: agonist ve antagonist kaslarda tonus artışıdır. Tremorda eklenmişse “dişli çark belirtisi” görülürEk Belirti ve Bulgular

 • Sandalyeden kalkmada güçlük

 • Yatakta dönmede güçlük

 • Hipofonik (kısık) konuşma

 • Salya akışı

 • Koku duyusu kaybı

 • Ayakta distoni

 • Sık düşme, eğik postür, donma atakları

Epidemiyoloji

 • 50 yaşında % 0.1, 60 yaşında % 1, 65 yaşında % 3, 80 yaşında % 10

 • İnsidans 5-25/100000, prevelans 50-350/100000

 • Tipik başlangıç 40-70 yaş

 • ort.başlangıç 62 yaş

 • 40 yaş altı % 4-10

 • Erkeklerde biraz daha fazla

 • ABD’de 1 milyon (% 0.03) PH (yıllık kişi başı maliyet 24 bin $)Etyoloji

 • İdyopatik

 • Genetik Predispozisyon

  • Alfa sinüklein, ubikuitin, tau (OD)
  • Parkin (OR)
 • Oksidatif Stress (serbest radikal artışı hücre ölümüne neden olur)

  • MAO-B metabolizmasında artış
  • Azalmış glutation ve serbest radikal “klerensi”


Etyoloji

 • Artmış eksitatör aminoasitler – kalsiyum sitotoksisitesi

 • Trofik faktör yetmezliği

 • Mitokondriyal disfonksiyon

 • İnflamasyon

 • Çevresel toksinler-MPTP, karbon monoksit, ağır metaller, pestisid, petrokimyasallar

 • ÇEVRE+GENETİK FAKTÖRLERRisk Faktörleri

 • Yaş

 • Aile öyküsü

 • Erkek cinsiyet

 • Kafkaslar

 • Kişilik –içe kapanık, çekingen, asabi, sorumluluk duygulu, titiz, kurallara bağlı

 • Çevresel riskler- toksin, herbsid, pestisid, ağı metal, endüstri bölgesi, kırsal alan, yumuşak su, tekrarlayan kafa travmalarıParkinsonizm Nedenleri

 • Parkinson Hastalığı (%87)

 • Parkinson Plus Sendromları

  • Progresif Supranükleer Palsi
  • Multi Sistem Atrofi (MSA)
   • Striatonigral dejenerasyon (SND)
   • Olivopontoserebellar atrofi (OPCA)
   • Shy Drager Send. (SDS)
 • Diğer nörodejeneratif hastalıklarda parkinsonizm

  • Kortiko-bazal ganglion dejenerasyonu (KBGD)
  • Alzheimer, Pick Hst., Guam tipi parkinson demans kompleksi
  • Huntington Hst, Hallervorden Spatz Hst.


Sekonder Parkinsonizm

 • İlaca bağlı (nöroleptikler)

 • İnfeksiyon (postensefalitik, viral ensefalitler, Creutzfeldt-Jakop Hst)

 • Toksinlere bağlı (Mn,CO, MPTP, siyanid, karbon disülfid)

 • Strüktürel lezyonlar (kominike hidrosefali, tm, bazal ganglion kalsifikasyonu, aterosklerotik-vasküler parkinsonizm)

 • Diğer (Wilson Hst, psikojenik)Ana Biyokimyasal Anormallik

 • Belirgin striatal DA deplesyonu

  • “Striatal dopamin yetmezliği sendromu”
 • Ölümde, DA kaybı > %90

 • DA kaybı < %50 asemptomatik

 • -%70 DA kaybı semptomlar ortaya çıkar

 • DA kaybının şiddeti PD’de bradikinezi ile koreledirPatolojik Bulgular

 • Substantia nigrada dopamin salgılayan ve depolayan pigmente nöronlarda kayıp

 • Levy cisimcikleriTanı Kriterleri

 • Bradikinezi ve istirahat tremoru veya rijidite

 • Levodopaya yanıt

 • Sekonder sebeplerin yokluğu – ilaç, multiple infarkt,metabolik.

 • Kesin tanı sadece otopsi ile konabilirTedavi Seçenekleri

 • Preventif Tedavi

  • Yoktur (kahve-sigara ?)
 • Semptomatik tedavi

  • Farmakolojik
  • Cerrahi
 • Non-motor yaklaşım

 • Restoratif- sadece eksperimental

  • Transplantasyon
  • Nörotrofik faktörler


PD İlaçlar

 • Levo dopa+periferik dekarboksilaz inhibitörleri (Madopar, Stalevo)

 • Dopamin agonistleri (bromokriptin, pergolid, kabergolid, pramipeksol, ropinirol, apomorfin, amantadin

 • COMT inhibitörleri (entakapon)

 • MAO-B inhibitörleri (selejilin)

 • Antikolinerjikler (biperiden, difenhidramin)Cerrahi Tedavi

 • Talamotomi

 • Pallidotomi

 • Subtalamotomi

 • Derin Beyin Stimülasyonu (beyin pili)

 • implantasyon

Kataloq: Donem3 -> KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri -> Noroloji -> AytekinAkyuz
AytekinAkyuz -> Mİyastenia gravis prof. Dr. Aytekin Akyüz
KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri -> Sik göRÜlen görme kaybi nedenleri -katarakt -trahom
Noroloji -> Kranial Sinirler I. Olfaktor siNİR
KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri -> Prof. Dr. Sami Hİzmetli C.Ü. Tıp. Fakültesi Fiziksel Tıp ve
KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri -> HİpnosedatiF İLAÇlar II: barbiTÜratlar ve diĞerleri Kimyasal yapılarına göre 7 gruba ayrılırlar
KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri -> Kalça ve Omurga Muayenesi Doç. Dr. Gündüz Tezeren
KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri -> Romatoid artrit dr. Sami Hİzmetli
KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri -> Santral etkili kas gevşeticiler Doç. Dr. M. Kemal Yıldırım

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə