Portal Venöz Sistem Anatomisi ve Kolleteral Dolaşımın GelişmesiYüklə 68,35 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix28.03.2017
ölçüsü68,35 Kb.

Portal Venöz Sistem Anatomisi

 

 

 

     ve  

Kolleteral Dolaşımın Gelişmesi

 

 

     Dr.Birol Baysal 

 

   

Bezmialem Üniversitesi 

 

 

Gastroenteroloji Bilim Dalı

 

 

             14.5.2014 

Portal Venöz Sistem Anatomisi / Kolleteral Dolaşım

  

Portal Venöz Sistem Anatomisi / Kolleteral Dolaşım

 

Portal sistem S

iste


m

ik 


ve

n

öz

 

do

laşı


m

 


Portal Sistem Anatomisi  

Netter, F. H. 1957. The CIBA Collection of Medical Illustrations, Volume 3: Digestive System, Part III.

  

Portal venöz sistem

-Ekstrahepatik varyasyonlar 

 

Netter, F. H. 1957. The CIBA Collection of Medical Illustrations, Volume 3: Digestive System, Part III.  İntra hepatik portal venöz sistem

 

 

Tip 1 Normal (classic) PV 

dallanma  paterni 

 Tip 2 Sağ PV nin anterior 

ve posterior dalı ile sol PV 

nin aynı seviyede ana portal 

venden çıkması (Portal 

trifurcation) 

 

• Tip 3 Sağ posterior PV ana 

portal venin ilk dalı 

 Schmidt S et al. Portal vein normal anatomy and variants, Semin Intervent Radiol. 2008 

•Koç Z et al. Portal vein variations: clinical implications and frequencies in routine abdominal multidetector CT.Diagn Interv

 Radiol. 2007  

 


Portal venöz sistem

-

İntrahepatik varyasyonları

 

 

Tip 1 Normal (classic) PV 

dallanma  paterni 

 Tip 2 Sağ PV nin anterior 

ve posterior dalı ile sol PV 

nin aynı seviyede ana portal 

venden çıkması (Portal 

trifurcation) 

 

• Tip 3 Sağ posterior PV ana 

portal venin ilk dalı 

 Schmidt S et al. Portal vein normal anatomy and variants, Semin Intervent Radiol. 2008 

•Koç Z et al. Portal vein variations: clinical implications and frequencies in routine abdominal multidetector CT.Diagn Interv

 Radiol. 2007  

 


Hepatik venler 

 

  

Sağ Hepatik V.        Orta Hepatik V. 

 

Sol Hepatik V  

 

(6. ve 8.segm.)        (5. ve 4b. Segm.)     (2. ve 4a. Segm)  

                                           

 

 

  

Vena Kava İnferior

 

 

  I.segment (kaudat lob)  

daha alt düzeyde küçük 

 

venlerle VCI’a drene olur 

 Diğer segmentlerin HV’lere 

 

drenajı farklılıklar gösterir 

 Orta ve sol HV’ler sıklıkla ana 

 

kök şeklinde VCI’a drene olur 

A.Özofageal anostomoz:

 sol 


gastrik(coronary) ve/veya kısa 

gatrik(portal)         azygos (caval)venler 

 

B-Rektal anostomoz: sup hemoroidal 

(portal)         inf ve middle  hemoroidal 

(caval) venler 

 

C-Paraumbulikal anostomoz: 

paraumbilikal (portal)         epigastrik 

(caval) venler 

 

D-Retroperitoneal anostomoz: 

visseral (Retzius)(portal)        pariyetal 

(kaval) venler  

 

E-Splenorenal anostomoz: 

Splenik (portal)         renal(kaval) venler  

Kollaterallerin oluştuğu anatomik bölgeler

 Kolleteral Dolaşımın Gelişmesi

 

• Özofagus varisleri 

Gastrik varisler Ektopik varisler:  

Duodenum Jejunum 


Ileum 


Colon 


Rectum 


Peristomal area 

Biliary tree Peritoneum 

Around the falciform ligament 

Umbilicus Urinary bladder 

Along the splenic ligament Ovary 


Vagina 


– Sağ 

diaphragm Özofageal kolleteraller/varisler

 

Özofagus içerisinde dört tabaka 

ven vardır 

 

 

İntra epitelyal venler endoskopide küçük kırmızı 

lekeler 

halinde görülür ve bunlar 

kanamanın öncü bulgularıdır.

 

 Süperfisiyel venöz pleksus 

daha 

büyük ve derinde yerleşim 

gösteren intrensek venlere 

drene olmaktadır. 

 

 

İntrensek venler perforan venler 

yoluyla dördüncü 

tabakadaki adventisyal venlere 

boşalır.

 

 

 


Özofageal kolleteraller/varisler

 

1-Gasric zone  

2-Palisade zone 

3-Perforating zone 

4-Truncal zone-longest zone  

 

1-Gasric zone:  

GÖ junctionun  2

-

3 cm altında uzunlamasına submukozada ve 

lamina propriada  uzanan venler. 

Bu bölge  kısa gastric  ve sol 

gastric ven ile drene olur Özofageal kolleteraller/varisler

 

2-Palisade zon:  

Gastric zonun 2-3 cm proksimalinde özofagus alt ucundadır.

 

 •Bu alanda venler uzunlamasına, 

özofagus mukozal foldlarına paralel, 

4 grup halinde submukozada ilerler 

ve lamina propriadaki  venler ile 

anostomoz oluştururlar. 

 

 •Bu alanda  gelişen varisler 

kanamaya  çok eğilimlidir. 

 

 Submukozal  venler ile exterinsinc 

periesophageal venler ile ilişki oluşturan  perforating  venler mevcut 

değildir.

 


Özofageal kolleteraller/varisler

 

3-Perforating zone:  

•Özofagusda palisade zonun daha 

proksimalinde  olan ven ağıdır. 

 

 •Bu ven ağında submukozal venler 

daha az uzunlamasına seyirlidir

 

 

•Perforating venler aracılığı ile submukozal venler exterinsinc 

periesophageal  venler ile  ilişkilidir.  

Özofageal kolleteraller/varisler

 

4-Truncal zone-longest zone: 

•Perforating zonun üstünde,yaklaşık 

10 cm boyunca  uzunlamasına, 4 

kolon haline,  lamina propriada 

uzanan  ven yapısıdır

 

 Bu alanda venler perforating venler 

ile exterinsinc 

periesophageal  venler ilişkili olduğundan  ve bu 

alandaki varisleri periesophageal   

venler  dekomprese ettiğinden  

kanama olasılığı nadirdir.

 

 


Gastrik varisler 

•Gastrik varislerin %70 ‘ GOV1

 

•GOV 1 ve GOV2 intahepatik portal hipertansiyon ile ilişkilidir. 

•IGV1  splenik ven trombozu ile ilişkilidir.

 

•GV2 ler ilerlemiş portal hipertansiyon bulgularıdır 

•GOV2 ve IGV1  diğer tip GV lerden  daha sık kanama nedeni

 

•Özofagus varislere göre daha düşük basınçta kanayabilirler

 Daha nadir kanam nedeni ancak daha 

tehlikedir Kolleteral Dolaşımın Gelişmesi

 

• Özofagus varisleri 

Gastrik varisler Ektopik varisler:  

Duodenum Jejunum 


Ileum 


Colon 


Rectum 


Peristomal area 

Biliary tree Peritoneum 

Around the falciform ligament 

Umbilicus Urinary bladder 

Along the splenic ligament Ovary 


Vagina 


– Sağ 

diaphragm Ektopik varisler Duodenum en sık oluştuğu bölgedir. 

Portal ven trombozunda portal vene drene olan  pankreatikoduodenal ven ile inferior vena 

kavaya  drene olan retroduodenal ven arasında 

oluşur

 

 

Peristomal  varis  

Primer sklerozan kolanjit ve inflamatuar bağırsak hastalığı olan hastalarda  

protokolektomi sonrası açılan ileostomi alanında 

en sık oluşur.

 Anostomozun mukokutonöz sınırında oluşur,  

stoma ağzında mavimsi bir silüet şeklindedir.

 

 


Rektal varisler 

Anarektal varisler, rektumda inferior mezenterik venin  süperior hemoroidal 

veni ile kaval sistemin orta ve inferior 

hemoroidal venleri arasında oluşur 

 

 Özofagus varislerinin skleroterapiyle 

tıkaması sonrasında daha belirgin hale 

gelebilir  Rektal varisler Rektal varis  

• Portal H. hastalarında %10

-40  


• Dilate süp. ve orta hemoroid 

venlerdir. 

• Rektumundadır

 

• Parmakla basıldığında kollebe olur 

 Hemoroid 

• Portal HP sıklığı artmaz

 Dilate inferior hemoroidal ven  • Linea denteta bölgesinde 

 

• Parmakla basıldığnda kollebe olmaz  

 


Portal Hipertansif Gastropati ve Gastrik Vasküler Ektazi

 

• Portal hipertansiyonda mide mukozasında  izlenen 

mukozal değişiklikler

 

   1-Portal hipertansif gastropati (PHG)  

 

2-

Gastrik vasküler ektazi(GVE)

  

 • Mide de lokalizasyonları ve görünümleri, histolojik 

özellikleri ve TIPS   tedavisine cevaplarına göre 

birbirlerinden ayrılırlar

 


 

 

 

Paraumbulikal kolleteraller 

Doğumdan sonra kapanan ve falsiform ligament içinde bulunan umblikal ve 

periumbilikal venlerin tekrar açılarak, 

fetustaki umbilikal dolaşıma benzer, 

göbek etrafındaki venlerle anostomoz 

yapmasıdır.

 Paraumbilical vv. (portal)  

      Superficial, superior, & inferior 

epigastric vv. (caval) şant

 

      


oluştuğunda karın ön duvarında 

Kaput 

medusa 

denen görünüm ortaya  

 


Retroperitonela anostomoz

  

•Abdominal organların retroperitoneal ve karın duvarında birleştiği bölgelerde;

 

 •Karaciğerden gelen kanı ile diyafragma 

(sappey venleri), splenorenal ligament 

içindeki ve omentumdaki venler arasında 

oluşmaktadır

 

 

•.Bu bölgeler periton ile kaplı değildir. 

  Duodenum, kolon (assenden, 

dessenden ve sigmoid kolon), dalak ve 

karaciğer yüzeyinde meydana gelebilir.

 

 visseral (Retzius)(portal)         pariyetal (kaval) venler 

Splerenal anostomoz

  Sol renal ven  ve splenik ven 

arasındaki anastomozdur.

 

  

•Portal venöz kan sol renal vene taşınır. 

 

•Splenik venden gelen kanın direk veya  

 Diafragmatik, pankreatik, sol 

adrenal veya gastrik venler yolu ile girmesiyle 


Yüklə 68,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə